????????????????????????? Manual de utilizare. Centrala termica murala. Operating mode. incalzire + apa calda circuit sanitar — iarna. Display. 01/01/2000 00:00.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

24 FF
GENUS EVO
30 FF
GENUS EVO
32 FF
GENUS EVO
35 FF
GENUS EVO
24 CF
GENUS EVO
30 CF
Dorim s v mulumim c ai optat pentru cumprarea centralei
produs de noi.
Suntem siguri c v-am furnizat un produs e cient din punct de vedere
tehnic.
Acest manual a fost realizat pentru a v informa, cu recomandri
(avertizri) i sfaturi, n legtur cu instalarea centralei, cu folosirea
corect ,ntreinerea i veri carea acesteia pentru a putea aprecia toate
calitile produsului.
Pstrai cu grij acest manual pentru orice informaie ulterioar.
Serviciul nostru tehnic din zon este activ i la dispoziia dvs. pentru
toate informatiile. Cu respect
       
    .
 ,    
.
   !  
  ,  "   
  ! .
      
. # $ % &   
 !.
%   !,
 ! $'(%)*# )+'* -'/0 % $
GARANIE
Pentru a bene1 cia de garan2ia integrala este
necesar s3 contacta2i Centrul de Asisten23 Tehnica
ARISTON din zon3 n termen de 4 luni de la data
cumpararii centralei 5data facturii6.
Dup3 punerea in functiune si veri1 carea bunei func2ion3ri
a centralei, Centrul de Asisten23 Tehnica ARISTON
v3 va furniza toate informa2iile pentru corecta
utilizare 7i pentru a putea bene1 cia de garan2ia
ARISTON THERMO ROMANIA SRL.
Pentru a putea ob2ine num3rul de telefon al Centrului de
Asisten23 Tehnica ARISTON cel mai apropiat,
veri1cati certi1catul de garantie 8

- !      
  ,    
 !  ! 9 ! .
0  9 !!
    
  !    
 !.
Funcie AUTO
Func2ia AUTO permite optimizarea randamentului centralei termice,
men2innd n acela7i timp o tempera
tur3 optim3 n emi23tori 7i
un confort maxim pentru utilizator. Astfel, ea este garan2ia unei
temperaturi ideale n locuin23, oferind 7i economii de energie.
Principiul s3u este bazat pe ajustarea automat3 a temperaturii apei
la ie7irea din centrala termic3, n func2ie de temperatura mediului
interior.
 AUTO
5%    !6
:! AUTO !  ;0 , !!
       
 !  !. *     
 9 ! " " .
0    
      
 CE
= CE  "   9
� 
? @[email protected]    !
? @BBQJKBVJEC  "  
? [email protected]@JCEE  "  
? @BBWJGXJEC  "  
Marcaje CE
Marca CE garanteaz3 conformitat
ea aparatului la urm3toarele direc?
tiv�e
? @[email protected] cu privire la aparatele pe gaz
  
manual de utilizare
Prezentul manual mpreun cu manualul Instruciuni tehnice
de instalare i de ntreinere constituie parte integrant i
esenial a produsului. Amndou trebuie pstrate cu grij de
ctre utilizator i va trebui s nsoeasc mereu centrala, chiar
  
manual de utilizare
Legenda simboluri:
Nerespectarea indicatiilor de avertizare prezinta riscul provocarii
leziunilor, n anumite circumstante chiar mortale, la persoane.
Nerespectarea indica2iilor de avertizare prezint3 riscul provoc3rii
daunelor, n anumite circumstan2e chiar foarte grave, pentru
obiecte, plante 7i animale.
Nu efectuai operaii care implic desfacerea aparatului.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.
Leziuni personale provocate de arsuri de la componentele
supranc3lzite sau de r3niri datorate
prezen2ei unor componente
care pot t3ia.
Nu efectuai operaii care implic mutarea aparatului din
instalaia sa.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.
Inunda2ii din cauza pierderilor de ap3 prin tuburile 5conductele6
desprinse din racorduri.
Explozii, incendii sau intoxica2ii din cauza pierderilor de gaz de la
2evile stricate.
Nu provocai daune la cablul de alimentare electric.
Electrocutare provocat3 de 1
rele descoperite 7i aZ
ate sub tensiune
Nu lsai obiecte pe aparat.
Leziuni personale provocate de c3derea obiectelor ca urmare a
vibra2iilor.
Defectarea aparatului sau a obiectelor n cauz3 ca urmare a c3derii
din cauza vibra2iilor.
Nu v urcai pe aparat
Leziuni personale provocate de c3derea aparatului.
Defectarea aparatului sau a obiectelor n cauz3 ca urmare a c3derii
aparatului din cauza desprinderii din dispozitivele de 1
xare.
' 1* 
0   �
     
  ,   
 !.
     
 ,    !",
#, $ %  # $
 * - ##,  3- 1
 3% 0 0 .
/  ?   !
*   !  
  !.
 * - ##,  3- 1
" % 0 0 .
/  ?   !.
=    .
,        
  .
6 + 1 %  "  .
/     !
 #  "3 0 0 .
#   ?  ?  
 .
0   !9!  
 ! ?   .
 * * # 0 0 .
* !  .
0   !9!  
 !  ? ! .
 " #% %, 1 , 3 
 1%3 1 $ 0 0 .
0   9 5  6.
' * $ 0 0 %  0 &$,
 7# *!% + OFF
(289:.).
/  ?   !.
; $ 0 0  %*# ,
0 3 "&   3.
0    .
 %*# 0 0  -, $3- 0
%*  " %3- 133- +.
0  ?  .
0 ?    9!.
 # %* & 0 0 # 
0      
2 $  * - 0 0 3" * 0 0 
 &$  ,  # # 0 *3#
, #  3* - .
* ,   .
2 $  * - 0 *  # #
0 *3# , #  3* - .
,     .
Norme de siguranta
(    ! "   5 !
6   ,  
  !,   9 
  ,   "  ! !  
 !  ,  
 ,   
 !   !
#  !   .
Aparatul nu este destinat utiliz3rii de c3tre persoane 5inclusiv copii6
zice, senzoriale sau psihice reduse sau cu experien23
sau cuno7tin2e insu1
ciente, exceptnd cazul n care acestea ar 1
pu?
cia de supraveghere sau instruire privind utilizarea apara?
tului din partea unei persoane responsabile de siguran2a acestora.
Copiii trebuie supraveghea2i pentru a v3 asigura c3 nu se joac3 cu
aparatul.
  
manual de utilizare
' % Panoul de comenzi
ATENIE
Instala2ia, prima pornire, regl3rile de veri1
care 5ntre2inere, revizia6
trebuie s3 1
e efectuate conform instruc2iunilor 7i numai de c3tre
cat, autorizat ISCIR si agreat de producator vezi lista
centrelor de service din certi1
catul de garantie.
O instalare gre7it3 poate provoca daune persoanelor, animalelor 7i
lucrurilor 7i pentru care 1
rma constructoare nu este responsabil3.
2 =
 ,  "  ,   
    !  
   9   .
#       
   9 . =  
     .
24/01/201112:25
2
3
6
7
10
8
* �!
@. ; |J?  !  -%
; ONJOFF 5;\Jy;\6
 
(   56
; ESC 5 6
}. 0   !
  !  9! 
 
V. ; O~ 5J  
   !6
G. ; MODE 5  J 6
; RESET 5 6
KK. ; AUTO 5  6
[email protected] ; |J?  !   !
L�egenda
K. Displa
@. Taste |J? reglarea temperaturii n circuitul menajer
4. Tasta ONJOFF
Tasta E
}. encoder programmazione
V. Tasta O
G. Tasta MODE ? selectare modalitate de func2ionare
KB. Tasta RESET
Tasta A
UTO
[email protected] Taste |J? reglarea temperaturii de nc3lzire
  
manual de utilizare
;#Display
#  !
#   !
C
C
Modul incalzire activ
C
C
Mod ACM activ
C
izualizare temperatur3 extern3
(cu sonda conectat)
%  
#   !   
  
ALERT
Semanlizare Erori
Displaul arata codul de eroare si descrierea lui
 !"!#$%&'" 
(      *
 - + , * AUTO)
Termoreglare activat3
  + , * ' + ( .&)
COMFORTConfort circuit sanitar activa
0    5 !6
5 !  !  . . KQ6
Sonda de temperatura solar conectata 5optional6
  
manual de utilizare
0   9! , 
 !  !, !   
 9   !,  9
  .
' ! !    ! 
  ,     
  B,W K,X . +    
   !,  !!   
 .
  , !  9 
 .
+     , ,  !
 . "      
  !  !.
' 3# 
#  ONJOFF
 
  ! ! ! 
#  !!  
  !? 
 
0    
  !   
 ! -%.
5  �! * 6.
+  !,   , ! 
!  !   .
0!   +#] 0*\q=*$)+\k.
Predispunerea la funcionare
Dac3 centrala este amplasat3 n interiorul unui apartament, veri1
ca2i
ca toate dispozi2iile legale n vigoare, referitoare la aerisirea 7i
ventila2ia nc3perii, s3 1
e respectate.
Controla2i periodic presiunea apei 7i veri1
ca2i cnd instala2ia este
rece ca aceasta s3 1
e cuprins3 ntre B,W 7i K,X bari.
Daca preiunea in instalatia de incalzire este sub valoarea minima,
displaul va cere procedura de umplere a instalatiei.
Restabiliti presiunea corecta, utilizand supapa de umplere.
Dac3 diferen2a de presiune este foarte mare, este posibil ca instala2ia
s3 piard3 ap3.
n acest caz, apela2i la ajutorul unui instalator.
Procedura de aprindere
Apasati butonul ONJOFF
de pe panoul de
comanda pentru a porni centrala .
Displaul va a1
sa procedura de initializare
indicata printr?o bara.
Odata procedura 1
nalizata, displaul va a1
sa
 1$ +"3
MODE 56    
  Y     !
+" @  
* | -%
:# +"
) -%
24/01/201212:00
Selectarea modalitii de funcionare
Alegerea modalit32ii de func2ionare se efectueaz3 prin tasta
Operating mode
Display
nc3lzire | ap3 cald3 circuit sanitar
numai ap3 cald3 circuit sanitar ?
var
24/01/201212:00
*   ,   
 
Aprinderea arzatorului va 1
semnalizata prin ledu
de culoare
  
manual de utilizare
Reglarea nclzirii
Reglarea temperaturii apei de nc3lzire se
efectueaz3 ap3snd pe tastele
Ap3snd pe tastele | sau ? se ob2ine o
temperatur3 cuprins3 ntre 4XC 7i [email protected]C.
aloarea aleas3 este a1
7at3 printr?un semnal
intermitent pe displa.
Reglare temperaturii n circuitul sanitar
Temperatura apei menajere poate 1
reglat3 ap3snd tastele
ob2ine o temperatur3 variabil3 ntre 4WC 7i
aloarea aleas3 este a1
7at3 printr?un semnal
intermitent pe displa.
ntreruperea nclzirii
Pentru a ntrerupe nc3lzirea, ap3sa2i tasta
MODEY de pe displa dispare simbolul
. Cu
tasta MODE pute2i activa produc2ia de ap3
cald3 menajer3 sau o pute2i pune n stand?
b 5o pute2i dezactiva6.
n 1
gura de mai jos, cazanul r3mne n sta?
re de activitate numai pentru produc2ia de
ap3 cald3 menajer3, indicnd temperatura
reglat3.
Procedura de oprire
Pentru a opri cazanul ap3sa2i tasta
ONJOFFY pe displa va ap3rea numai
programul ales 7i ceasul.
' !!   !
 !! 9 
/  ! 
   
 !,    
   4X [email protected] %.
=    
  .
0  " 3 3  2Q
    -% 9 
 !  , 9 ! 
=    
  .
23 &$ +" 
{   !,
  MODEY  
   ! 
. ; 
MODE    ! 
 -%  !  
 ! 5  6.
#    
  -%Y "  
  !  !   
 -%.
23 &$ 
{   ,
  ONJOFF 5;\J
y;\6Y   !
    ?
   . :!
 9  ! "
  !.
U  " * 
�'Q�� .
0   9 !!  
    !  OFF 5y;\6Y 
 " .
0  !  "  ! 
 .
24/01/201215:22
24/01/201215:22
01/01/200000:00
  
manual de utilizare
U 9�� U
; !    ! !
-%, !   ;*:*').
w !    -%5 
 6  !  !,  
 .
 !  ;*:*')   .8;&#x;&#x 8;1;.8*;&#x:*';….; ;&#x ;&#x.8-;&#x.2 ;&#x-21.; -.;;	9
? #  *; !    !
?  *; ! 
Мɟню
коɬлɚ
?  
Ƚȼɋ
?  *; !  
? !  
комɮоɪɬ
?  *;,   �!
Нɟɞоɫɬɭпно
ɫɬɚнɞ
(&  30 .
    " )
Поɫɬояннɚя
ɚкɬиɜɚция
? !   ,
 ! 
Поɫɬояннɚя
ɚкɬиɜɚция
?  *;,  !�!  
ɮɭнкцию
Комɮоɪɬ
ɭɫɬɚноɜиɬь
Поɫɬояннɚя
ɚкɬиɜɚция
0 ! ,    !  
COMFORT.
Functia CONFORT
Centrala permite reglarea nivelului de confort pentru ACM cu ajutorul
functiei confort. Aceasta functie mentine schimbatorul secundar
un boiler extern)
cald, in perioada cand cazanul este inactiv.
Pentru activarea functiei CONFORT procedati in felul urmat�or
? apasati butonul O~ pentru a accesa meniul utilizatorului
? apasati butonul O~ pentru a accesa
? rotiti butonul encoder pentru a selecta
? apasati butonul O~ pentru a accesa submeniul
? rotiti butonul encoder pentru a selecta
? apasati butonul O~ , iar displaul va a1
� sa
COMFORT
  
manual de utilizare
V # * 3 
= 9   !  
9 !! 9 ! ,
 "   !, 
   .   ! 
     !  ,
 9   !.
%9  ! �
B 3 &$
*9 !!   !   ,
      .
#   !     .
110
?
Нɟиɫпɪɚɜɟн
ɞɚɬчик
NTC
поɞɚчи
;  
  
 , 
 !  
 .
0  
  !    ,
     9  ;\Jy;\ 
   !.
+   !  ,  
 . / ,     
 !  y;\,   
     .
B  &$ *L* * 0  3
0     ! 
 9 .
#   �!
?
Нɟоɛɯоɞимоɫɬь
поɞпиɬки
0    !   
  !Y      B,W
+  
 
  
 ,
 !  !
 !  
 
 . +  
  , , 
 !
 . *    ! c !.
Condiii de oprire a aparatului
Cazanul este protejat de func2ionarea necorespunz3toare prin placa
electronica ce execut3 anumite controale interne, care declan7eaz3,
dac3 este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguran23. n caz de
blocare, pe displa?ul panoului de comand3 este a1
7at un cod care
se refer3 la tipul de oprire 7i la cauza care a generat oprirea.
Se pot veri1
ca dou3 tipuri de opriri.
Oprire de siguran
Aceast3 eroare este de tip volatil adic3 dispare automat, imediat
Eroare
?
eri1
Ошиɛкɚ
Нɟиɫпɪɚɜɟнɞɚɬчик17&поɞɚчи
$/(57
Позɜониɬɟɜɫɟɪɜиɫнɭюɫлɭɠɛɭ
Eroare 110
ALERT
Нɟоɛɯоɞимоɫɬьпоɞпиɬки
ALERT
ALERT
Wlocarea funcionrii
Aceast3 eroare este de tip nevolatil , ceea ce nseamn3 c3 nu dispare
n acest caz, cazanul nu reporne7te automat, dar va putea 1
deblocat
prin ap3sarea tastei
Displaul a1
seaza
 # 3 &$
0  "    .
#   !     .
 "     9 !
,   
5 6.
#   �!
Иɞɟɬ
пɪоцɟɫɫ
 
Ошиɛкɚ
ɭɫɬɪɚнɟнɚ
+ 9   !,  
 !    .
Оɬɫɭɬɫɬɜиɟплɚмɟнипɪиɪозɠиɝɟ
Нɚɠмиɬɟкнопкɭ5(6(7
$/(57
ALERT
Иɞɟɬпɪоцɟɫɫɫɛɪоɫɚ
Ошиɛкɚɭɫɬɪɚнɟнɚ
  
manual de utilizare
Important
� 
Display
Descriere
Text pe display
0 
Supratemperatura
# ! !!  !
Circula2ie insu1
cient3
#  
  
manual de utilizare
 # %* 
 !  
  !  
*;,   �!
#  *; !   .
 ! !    .
0 ! !  ! ! 
 .
# *; ! !.
#  ESC !    !.
НɚɫɬɪойкиȽȼɋ
Нɚɫɬɪойкиоɬоплɟния
Encoder
Tasta ESC
Tasta O~
 # *3
 !   !  ! , 
  !   9 �
?   *;,  !!
Мɟню
коɬлɚ
?   *; ! 
Мɟню
коɬлɚ
? ! ! 
?  *; !  .
?  *; !  
?  *; !  
Ɋɭɫɫкий

  !
ȼыɛɟɪиɬɟ
Ɋɭɫɫкий
?   ESC !  !  .
 #  "  3
 !      !  
 9 �
?   *;,  !!
Мɟню
коɬлɚ
?   *; ! 
Мɟню
коɬлɚ
? ! ! 
?  *; !  
?  *; !  
ɞɚɬɚ
?  *; !  
?  *; !  !5 6
? !  
?  *; ! !
? ! !  !
?  *;5 6
? !  !
?  *; ! !
? !  
?  *; !  5 6
?  *; ! !
? ! !  
?  *; !   5 6
? !   
?  *; ! 
? ! !  
?  *; !  5 6
? ! !   ! 
?  *; ! ! 
?   ESC !  !  .
Мɟнюкоɬлɚ
  
manual de utilizare
& %* L & 
Ysers L Meniu
# 
 !
Reglare
incalzire
=  ! t !
Temperatura incalzire
# 
-%
Reglare ACM
=  ! t -%
Temperatura reglata pentru ACM
'     ! 
Reglati de pe panoul de comanda - butonul
:! 
Functia Confort
# 
5 !  6
Dezactivata
# 
 !
Reglaj ecran
0 ! !   !  .
Rotiti butonul encoder pentru a selecta limba dupa care apasati OK
!  
Data si ora
%.  /  ? [email protected]
  
manual de utilizare
�   
L*   # L3  # 
 !      ,
 +#] 0*\q=*$)+\k   9 �
? *;,   !
Мɟню
коɬлɚ
? *; ! 
Мɟню
коɬлɚ
? ! ! 
? *; ! 
? ! ! 
инɞикɚция
? *; ! 
инɞикɚция
? ! ! 
Коɬлɚ
ɜыполнɟны
? *; ! ! 
?  ESC !  .
Ecran initial
? apasati O~, pentru a accesa
? rotiti butonul encoder pentru a selecta
? apasati O~, pentru a accesa
? rotiti butonul encoder pentru a selecta
In con1
guratia de baza a
cazanului , displaul a1
seaza �
? ora si data
Stand-by
In con1
Зɚɜоɞɫкиɟ
нɚɫɬɪойкиНɚɫɬɪойки
ɜыполнɟны
  
 !  �!
?  !
?  
 
?  !  
? ! COMFORT
? ! AUTO

 
0   !
  ! 
 �
?  !
?  
 
?  !  
? ! COMFORT
? ! AUTO
?   
 !
?  
5 6
?  
 !! 
?   
  
  
manual de utilizare
U AYTO ( " $ # +")
    9 !!
    !  ,
   .
 "   !   9 !
       " 
9   !.
%        
      
.
)       ?
!  !   
5 }B VB %6,   "  
9     . !  
 5   !  6
"   !  . w 
    9   ,
   ,  !   
 ! .
   !  ! .2;&#x;&#x!00;! 
  5! AUTO6.  ! ! !
   AUTO  !  
9       
,  " ,   ".
#      !, ! 
 !,  9   
 ,   .
Tasta AYTO L Activare Termoreglare
Func2ia AUTO permite adaptarea func2ion3rii cazanului la condi2iile
ambientale externe 7i la tipul de instala2ie care exist3.
Permite atingerea rapid3 a unei tempera
turi de confort, f3r3 a risipi
inutil bani, energie sau e1
cien23Y n plus, reduce considerabil uzura
componentelor.
24/01/201215:38
' -  0# 0 *
;    ,  
 5 6. *    
   !   
  .
-$ 1+ 
)     !
       .
' !     
  "   .
Schimbare gaz
Centralele noastre sunt proiectate att pentru func2ionarea cu gaz
Ariston Thermo Romania srl
Manual de utilizare

GENUS EVO

Приложенные файлы

 • pdf 7806807
  Размер файла: 446 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий