Intr-un astfel de grup pute?i nu doar comunica, ci ?i descarca (скачать) car?i ruse?ti pentru studierea limbii ruse in format electronic! Ei sunt cei care au pus pe tava toate activele ?arii, oferindu-le gratis occidentalilor.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДВУЯЗЫЧНОЕ ИЗДАНИЕ
w9VlST( .l[lbDV( [Ub!w(
руссКиЙ КАЛеЙДосКоП
caleiDoScoPul ru
    / Haidei s (re)descoperim Rusia împreun
PriMa truPa De Balet DiN
ruSia, ÎN turNeu ÎN roMÂNia
„o eleGaNȚa FraPaNta a Fieca
rui artiSt ÎN Parte”
octavian lazăr cosma, Mihai cosma
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
16 апреля в России, так же как и в Румынии, православные
христиане отмечают Пасху -
Светлое Христово Воскресение.
Пасхальные торжества наполняют сердца миллионов лю
дей любовью и радостью, вдохновляют на добрые дела, слу
жат утверждению в обществе таких непреходящих ценностей
и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие
и сострадание. Этот праздник дарит миллионам верующих ра
дость, надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим
традициям.
В этот светлый и торжественный день наши сердца преиспол
няются радостью и самыми добрыми чувствами. Дарованная
Христом надежда на спасение помогает жить, трудиться и пре
одолевать трудности земного бытия.
Пасха — это восхитительный празд
ник, богатый на традиции. Он празд
нуется торжественно и радостно как
верующими, так и неверующими рос
сиянами. Неделю, предшествующую
празднеству, называют Страстной, а
саму пасхальную неделю - Светлой
седмицей, у которой каждый день,
начиная с понедельника, - Светлый.
Русский народ заблаговременно гото
вится к празднеству, выдерживая мно
годневный Великий пост, украшает
дома и дворы, наводит везде и во всем
идеальную чистоту.
Но наиболее активно начинают готовиться к Воскресению
Христову с Чистого (Великого) Четверга. Верующим людям по
лагалось встать на зорьке, чтобы непременно выкупаться и та
ким образом очиститься от всяческих грехов, набравшихся за
весь год. И только после этого посетить храм, где необходимо
было исповедоваться и причаститься. После службы быстро
шли домой, чтобы внести последние штрихи в образцово-пока
зательном порядке, перед покраской яиц и выпекание куличей.
В пасхальный период была заведена щедрая традиция: разда
вать убогим свои деньги, свяченые яйца и небольшие пасоч
ки, для того, чтобы нищенствующие также имели возможность
наслаждаться светозарным торжеством — Воскресением
Христовым.
Поздравляю всех православных верующих в Румынии – рус
ских, румын, белорусов, украинцев, молдаван, армян – с празд
ником. Желаю света, мира и добра!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
DraGi PrieteNi,

Pe data de 16 aprilie, în rusia, la fel ca și în românia, creștinii or
Învierea Domnului.
Sărbătorile Pascale umplu inimile a milioane de oameni cu
dragoste și bucurie, îi inspiră la fapte bune, con�rmă impor
tanța pentru societate a unor valori perene și orientări mora
le, precum grija față de aproapele, milostenia și compasiunea.
această sărbătoare oferă milioanelor de credincioși bucurie, spe
ranță și îi aduce mai aproape de rădăcinile spirituale și tradiții
În această luminoasă zi de sărbătoare, inimile noastre sunt pline
de bucurie și de sentimentele cele mai calde. Speranța mântuirii dă
ruită de Hristos îi ajută pe credincioși să trăiască, să muncească și să
Învierea Domnului este o sărbă
toare încântătoare, bogată în tradiții.
Paștele se sărbătorește în mod festiv
și cu bucurie atât de către rușii cre
dincioși, cât și de cei necredincioși.
Săptămâna de dinaintea sărbătorii se
numește Săptămâna Patimilor, iar zi
lele de după Înviere, începând de luni,
se numesc luminate, ele alcătuind
Săptămâna luminată. Poporul rus se
pregătește din timp pentru această săr
bătoare, ținând Postul Mare, împodo
bind casele și curțile, păstrând în toate
Însă pregătirile cele mai intense pentru Învierea lui Hristos
încep din Joia Mare. conform tradiției, credincioșii se tre
zesc în zori pentru a face baie, curățându-se astfel de toate
relele adunate pe parcursul întregului an. Și abia apoi se duc
la biserică, unde se spovedesc și se împărtășesc, spre ierta
rea păcatelor. După slujbă, se grăbesc acasă pentru a face
ultimele pregătiri, într-un mod exemplar, înainte de a vopsi

În zilele pascale a fost introdusă o tradiție a generozității: să
racilor le erau împărțiți bani, ouă și pască s�nțite, pentru ca și
aceștia să se poată bucura de sărbătoarea luminată a Învierii
Felicitări tuturor credincioșilor ortodocși din românia, ro
mâni, ruși, bieloruși, ucraineni, moldoveni, armeni, cu oca
zia acestei s�nte sărbători! Vă doresc tuturor lumină, pace și
HriStoS a ÎNViat!
ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В АПРЕЛЕ
7 апреля -
Благовещение Пресвятой Богородицы
9 апреля, воскресенье –
Вход Господень в Иерусалим, Вербное
воскресенье.
10 апреля -
Страстная седмица. Великий Понедельник.
13 апреля -
Страстная седмица. Великий Четверг. Воспоминание
Тайной Вечери.
14 апреля -
Страстная седмица. Великая Пятница. Воспоминание
Страстей Господних.
15 апреля -
Великая Суббота. Схождение во ад.
16 апреля -
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
ОКОНЧАНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА.
21 апреля -
Иконы Божией Матери „Живоносный Источник”.
Пасхальное освящение воды в храмах. Память обновления (освя
щения) храма Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в
Константинополе
25 апреля, вторник -
Радоница
ȘeFii MiSiuNilor DiPloMatice ale iMPeriului ruS, uNiuNii SoVietice
Și FeDeraȚiei ruSe ÎN roMÂNia (DiN 1878 PÂNa ÎN PreZeNt)
(continuare în număr urmâtor)
Dmitri Fiodorovici Stewart (1838-1902)
Baron, agent diplomatic rus și consul general la București, di
rector al arhivei Statului și al arhivei din Sankt-Petersburg ale
Ministerului afacerilor externe, consilier de stat. În anul 1876
a fost numit agent diplomatic și consul general la București; în
anul 1878, după războiului ruso-turc – ministru-rezident al prin
aleksander arnoldovici Jacobsen (? -1885)
consilier de stat. În perioada 1871-1875 este secretar al
consulatului din București. În 1875-1881 este consul la iași
(în același timp, în 1879-1881, coordonează misiunea rusă în
Prinț, diplomat rus din fami
lia urusovilor, nepotul conte
lui S.S.uvarov. După anul 1917 a
părăsit rusia. În anul 1920 a condus
comunitatea angajaților Ministerului
afacerilor externe al rusiei. a murit în
Mihail aleksandrovici Hitrovo
Diplomat rus, poet, traducător. i s-a
acordat titlul de șambelan de către
Nikolai antonovici Fonton (?- 1914 (?))
1903-1911 – Mihail Nikolaevici
Diplomat rus, consilier de
stat, șambelan. reprezentant
al unei vechi familii nobile, de
origine suedeză, �ul ministrului
afacerilor externe, Nikolai
Fiul unei personalități militare și
de stat, N.N.Șebenko, și al nepoatei
Nataliei Goncearova, Maria ivanovna
Goncearova. N.N.Șebeko a unit
în exil multe organizații naționale
monarhiste, a fost președintele
uniunii Pajilor. a murit în Franța.
Stanislav alfonsovici Poklevski-Kozell
Diplomat rus; consilier de stat, șambelan.
reprezentant al familiei Kozell-Poklevski,
de origine belarusă. În anul 1918, după
revoluția din octombrie a refuzat să
lucreze pentru bolșevici și a locuit în
românia. În perioada 1920-1930 a fost
reprezentantul Înaltului comisar pentru
refugiați din cadrul ligii Națiunilor
(comitetul Nansens) din regat, s-a ocupat
de acordarea asistenței emigranților ruși în
1916 – 3 martie 1917 – aleksandr aleksandrovici Mosolov
comandant rus, o�cial juridic, diplomat; general-locotenent de
cavaleriei. După războiul civil a părăsit rusia. În exil a participat
la activitățile unor organizații monarhiste. a murit în Bulgaria.
– Mihail Semionovici ostrovski
S-a născut în familia unui profesor.
a învățat la Facultatea de Drept din
cadrul institutului de Neuropsihiatrie din
Sankt Petersburg. Membru al Partidului
comunist rus (bolșevic) din anul
1919. În perioada 1919-1922 activează
în armata roșie, între 1922 și 1925 este comisar adjunct al
academiei Militare a armatei roșii. Din anul 1925 intră în
serviciul diplomatic. În anul 1939 a fost arestat și condamnat
la 15 ani de închisoare și 5 ani de privare de drepturi. Până la
sfârșitul lunii aprilie 1949 și-a ispășit pedeapsa în Norilsk. În
aprilie 1949 a fost transferat în lagărul Special nr. 2 (Gorlag).
За 11 веков своего существования российская Пасха приобрела свои
оригинальности и колорит. Ведь именно праздничный пасхальный стол
существенно выделяет ее среди других православных праздников. Для праздника
характерны особые символы — кулич и яйцо. По всей России, начиная с
Чистого четверга, выпекают куличи, готовят творожные пасхи, красят яйца
различными способами. По древнему обычаю стремились подготовить обильное
гарнированное меню, но даже и в небогатых семьях в количестве пасхальных
блюд обязательно находились свежеиспеченный по особенному рецепту куличик
и разрисованные яйца.
Почему на Пасху принято окрашивать яйца
Когда приближается праздник, мудрые хозяйки начинают запасать луковую
шелуху и интересные способы окрашивания яиц. Ведь это одна из самых
главных традиций праздника. Так как празднику предшествовал Великий пост, а
в этот период нельзя было употреблять в пищу яйца, запасливые хозяйки просто
варили их, сохраняя до Пасхи, а чтобы они дольше сохранились и отличить
где вареные, а где сырые яйца, женщины их окрашивали с помощью луковой
Согласно следующей легенде, которая является боле простой. Когда Иисус
был совсем маленький, Дева Мария создавала расписные яйца в качестве
игрушек.
Куличи
Куличи - на их приготовленье каждый раз требуется масса свободного
времени. Тесто для куличей или пасхи замешивали продолжительно,
вооружившись терпением. Использовали при этом лучшие из лучших продукты
питания.
Существует, по крайней мере, две версии происхождения традиции печь
куличи. Первая всем известна. Согласно Библейской истории Христос собрал
всех учеников за трапезой, где преломил пресный хлеб, говоря им, что этот хлеб
является символом его тела, которое необходимо вкушать для того, чтобы иметь
жизнь вечную.
Следующая версия происхождения этого праздника скорее имеет языческие
корни и служит жертвой для Бога плодородия. Согласно преданиям, именно на
этот период приходится праздник плодородия, когда начинается настоящая весна
и земля уже готова к посеву. Как и все праздники, так и этот сопровождался
песнями, хороводами, гаданиями. Все эти обряды совершались ради хорошего
урожая.
Отправляясь в гости, с собой в обязательном порядке брали крашеные яйца.
Приветствовали друг друга фразами «Христос воскрес» — «Воистину воскрес»,
трижды целовались и обменивались крашанками. Представленный обычай по
праву считается характерной чертой только славянских народов, в остальных
странах мира данная традиция отсутствует.
Развлечения и игры на Пасху
После многодневного поста, а также отказа от разнообразных отрад и
увеселений, праздничный день Пасхи был желанным и абсолютно всеми
обожаемым. В связи с этим было выдумано множество всенародных забав и
способов развлечений, которые сейчас любят не только детвора, но и взрослые
люди. Большинство этих игр популярно и в наше время. В частности, обрядность
битья вареных крашеных яиц: кто-то удерживает писанку в ладони носиком
кверху, напротив второй колотит по нему носиком следующего яйца. У кого
конкретно писанка так и осталась целой, тот и дальше продолжает соревнование
с другими.
Одна из увлекательных забав — катанье яиц. В нее следует играть на столике
или же на поверхности пола, главное условие, чтобы оказалась ровненькая
плоскость. Дополнительно требуется желоб, каковой ставится непосредственно
под наклоном, а также одеяльце. Любой играющий по лотку запускал яйцо,
которое скатывалось на одеяло. При условии, что спустившееся яйцо сталкивалось
с яйцом, покоящимся на одеяле, то это и была победа. Разбитые яйца играющие
забирали себе. Необходимо было иметь навык руководить передвижением яйца.
Чем было большее количество играющих людей, тем веселее и интереснее
становилось зрелище.
А «игру в кучки» относили к виду развлечений только для девиц. Высыпали
более чем по две кучки песочка на всякого игрока. Барышни, совершенно не
участвующие в состязании, подкладывали разукрашенное яйцо непосредственно
под единственную кучку песка. Играющие участницы подходили и показывали на
одну из кучек. Одерживала победу та девушка, которая находила спрятанное яйцо.
Христианская русская Пасха, действительно, сгруппировывала вокруг себя
многочисленные этнические приметы, легенды и ритуалы, которые совершенно
не признаются служителями церкви, но зато пользуются заслуженной
популярностью в крестьянском окружении.
• Так на Пасху девушки, ни при каких обстоятельствах, не брали соль
руками, чтобы руки не потели.
• Умываться полагалось лишь водой с красного яйца, для того чтобы быть
всегда цветущей.
• Старались постоять на топоре, чтобы быть крепкой. Поговаривали, что
это дивно помогает, и девицы были настолько крепкими, что, как говорится в
пословице, «её бей хоть об дорогу, а ей всё нипочем».
• Рожденные в пасхальный период младенцы, будут всегда обладать
отличным здоровьем и будут во всём удачливы.
• Набранная в пасхальную ночь из колодезя питьевая вода значилась
магическая. Ежели ею взбрызнуть жилое помещение, тогда возможно удалить
недобрые наговоры, нехорошие думы и прегрешения.
• В пасхальную пору не следует здорово упиваться, а также бушевать.
• В равной мере считали, что если в самые первые сутки Воскресения
Христова покатать по периметру двора 1-ое снесенное в этот день птичье яйцо,
то можно прогнать вон всякую нечистую силу.
— А если барышня намеревается быстро выйти замуж, то в течение
божественного служения ей требуется произнести: «Воскрешение Христово!
Отправь для меня лично суженого холостого!».
Полный пасхальный промежуток времени тянется сорок суток, вплоть до
самого праздника Вознесения. А 1-ая неделя после светлого торжества Пасхи
имеет наименование Красная горка.
РУССКИЕ ТРАДИЦИИ НА ПАСХУ
De-a lungul a unsprezece secole, Paștele rusesc și-a dobândit
originalitatea și particularitățile sale speci�ce. cea care o deose
bește semni�cativ de celelalte sărbători ortodoxe este tocmai masa
festivă de Paște. Două simboluri sunt caracteristice acestei sărbă
tori: pasca (kulici) și ouăle. În întreaga rusie, începând de Joia
Mare, se prepară kulicii, se pregătește pasca cu brânză și se vop
sesc ouăle, prin diferite metode. Masa bogată și copioasă era pre
gătită după un obiceiuri străvechi; chiar și în familiile modeste, de
la masa de Paște nu lipseau sub nicio formă kuliciul pregătit după
De unde tradiția vopsitului ouălor de Paști
când se apropie sărbătoarea Învierii Domnului, gospodine
le înțelepte încep să fac provizii de coji de ceapă și pregătesc me
tode interesante de vopsirea a ouălor. aceasta este una dintre cele
mai importante tradiții ale sărbătorii. Întrucât sărbătoarea este pre
cedată de Postul Mare și, în această perioadă, nu este voie să se
mănânce ouă, gospodinele econoame pur și simplu le �erbeau,
păstrându-le până de Paști, pentru a le putea păstra mai mult timp.
ca să se poată face o diferență între ouăle �erte și cele ne�erte, fe
o altă legendă, mult mai simplă, spune că atunci când isus era
Pregătirea kulicilor necesită întotdeauna foarte mult timp.
aluatul pentru kulici și cozonacii pascali era frământat îndelung și
cu răbdare. Pentru prepararea lor se foloseau ingredientele de cea
există cel puțin două versiuni privind tradiția de a coace kulici.
Prima este cunoscută de toată lumea. conform istoriei Biblice,
Hristos a adunat pe toți ucenicii săi la masă, unde a frânt în două o
pâine nedospită, spunându-le, că acea pâine este simbolul trupului
o altă variantă leagă originea acestei sărbători de o credință
păgână, reprezentând o jertfă adusă zeului fertilității. conform le
gendelor, în această perioadă a anului avea loc sărbătoarea fertili
tății, este timpul în care începe cu adevărat primăvara, iar pământul
deja este pregătit pentru semănat. ca la toate sărbătorile, se cânta,
se organizau hore, se ghicea. toate aceste ritualuri erau menite să
când oamenii se duceau în vizită la cineva, ei aduceau neapărat
și ouă vopsite. Se salutau spunând „Hristos a Înviat!” – „adevărat
a Înviat!”, se sărutau de trei ori și făceau schimb de ouă vopsite.
acest obicei este considerat ca �ind o particularitate a popoarelor
După un post îndelungat și abținerea de la orice distracții, ziua
Paștelui a devenit o zi așteptată și iubită de toată lumea. S-au in
ventat o mulțime de distracții și moduri de divertisment care sunt
și acum gustate nu numai de către copii, ci și de adulți. Majoritatea
acestor jocuri sunt jocuri foarte populare și în zilele noastre. este
vorba, în special, de ritualul ciocnirii ouălor vopsite: cineva ține
oul în mână cu vârful în sus, în timp ce altcineva îl ciocnește cu
un alt ou vopsit. cel al cărui ou rămâne întreg continuă concur
una din distracțiile cele mai interesante este rostogolirea ouă
lor. ouăle se rostogolesc pe o masă sau pe podea, cu condiția ca
suprafața să �e netedă. În plus, mai este nevoie și de un jgheab
așezat în plan înclinat, precum și de o păturică. Jucătorii lăsau oul
să se rostogolească pe jgheab până pe pătură. Dacă oul rostogolit
lovea un ou de pe pătură, atunci jucătorul era declarat învingător.
ouăle sparte erau luate de către jucătorii. Jocul necesită o abilita
te de a dirija mișcarea oului. cu cât erau mai mulți jucători, cu atât
jocul era mai vesel și mai distractiv.
„Grămăjoarele” este un joc destinat numai fetelor. Se făceau
două sau mai multe grămăjoare de nisip pentru �ecare jucătoare.
Domnișoarele care nu luau parte la acest concurs ascundeau oul
vopsit într-una din grămăjoare. Domnișoarele participante la joc
indicau una dintre grămăjoare. câștigătoare era fata care ghicea
tradiții
Sărbătoarea Paștelui ortodox rusesc a reunit în jurul său o mul
țime de legende și tradiții cu caracter etnic, care nu sunt deloc re
cunoscute de către slujitorii bisericii, dar care sunt binecunoscute
țăranilor.
astfel, de Paști, fetele nu luau sarea cu mâna, ca să nu le
trebuiau să se spele doar cu apa de la oul roșu, ca să �e
• Încercau să stea pe topor, ca să �e puternice. Se spunea că
acest lucru chiar ajută, și fetele erau atât de puternice că „puteai să
• copiii născuți în perioada Paștelui vor � mereu sănătoși și
• apa din fântână, luată în noaptea de Paști, era considerată ca
având proprietăți magice. Dacă stropeai cu ea prin casă, puteai să
• În perioada Paștelui nu se cuvine să te îmbeți și să faci
• Dacă în primele ore ale Duminicii Învierii Domnului rosto
goleai prin curte primul ou de găină care a fost ouat în acea zi, pu
• iar dacă domnișoara vrea să se mărite cât mai repede, atunci
ea trebuie să rostească în timpul slujbei: „Învierea lui Hristos!
trimite-mi-l pe cel sortit!”
Perioada Paștelui durează 40 de zile, până la sărbătoarea
Înălțării. iar prima săptămână de după Paște poartă denumirea de
traDiȚii ruSeȘti De PaȘti
această simpozion internațional de tineret a fost organizat
de către Departamentul de tineret al consiliului europei și de
consiliul Național de tineret al Federației ruse, în cooperare cu
agenția federală rossotrudnichestvo. evenimentul a avut loc între
6-11 noiembrie 2016, în orașul erou Volgograd (fostul Stalingrad),
�ind pentru prima oară când acest seminar s-a desfășurat pe teri
toriul rusiei. Din partea româniei au participat doi delegați, la
eveniment �ind prezenți oaspeți din peste 40 de țări, printre care
argentina, Brazilia, ungaria, cehia, Bielorusia.
invitații au avut parte de o vizită detaliată a orașului, împreună
cu un ghid care a prezentat foarte amănunțit principalele obiecti
ve culturale, printre care universitatea
din Volgograd. a fost explicată sem
ni�cația turelelor tancurilor t-34 care
traversează tot orașul și reprezintă de
marcarea liniei defensive din timpul
războiului. M-am oprit pentru a admi
ra casa lui Pavlov, simbol al rezisten
ței și al luptei pentru apărarea orașului.
apoi, invitații au vizitat complexul
memorial „Mamaev Kurgan”, dedicat
victoriei de la Stalingrad. acesta a fost
construit între anii 1959-1967 și are în
centru statuia „Patria Mamă te chea
mă”. acest monument a fost proiec
tat de sculptorul evgheni Vucetici. tot aici își duc somnul de veci
eroul lunetist Vasili Zaițev și Mareșalul Vasili ciuicov, cel care a
a doua zi, invitații au avut onoarea de a face o vizită la muze
ul panoramic Bătălia pentru Stalingrad. aici iese în evidență clă
direa vechii mori (Moara lui Grudinin), construite în anul 1903 și
lăsată cu urmele războiului intacte, ca un monument al curajului și
eroismului armatei roșii. În colecția muzeului se regăsesc piese
foarte importante, cum ar � pușca cu lunetă „Mosin”, model 1891,
a lui Vasili Zaițev, piese de artilerie rusească și germană, unifor
me ale soldaților ruși, germani, români și italieni care au participat
la bătăliile din jurul Stalingradului. ca români, ne-am bucurat că
în cadrul expoziției se regăsesc și obiecte românești, printre care
diferite medalii regale, inclusiv o cască olandeză model 34 și mi
traliere ZB cu însemne ale casei regale a româniei. invitații au
discutat îndelung despre aceste obiecte din patrimoniul muzeului
și despre importanța lor pentru păstrarea memoriei celor care s-au
jert�t pe câmpul de luptă. cu toții am observat cât de repede tre
obiectivele seminarului au fost următoarele: împărtășirea
cunoștințelor despre comemorarea celui de-al doilea război
mondial; dezvoltarea unei abordări comune a drepturilor omului
ca bază a educației celor tineri. Participanții au elaborat proiec
te comune; au fost studiate aspecte legate de educația și păstra
rea memoriei acelor vremuri, la predarea istoriei în societatea
lucrările propriu-zise ale seminarului au început luni, 7 noiembrie,
printr-o prezentarea a ideilor �ecărui participant cu privire la păstra
rea memoriei și a poveștilor de familie din timpul războiului. Marți,
8 noiembrie, participanții la acest seminar s-au deplasat la „Mamaev
Kurgan”, unde au avut onoarea să se întâlnească și să discute cu vete
ranii ruși. am fost uimit de impresiile unuia dintre aceștia cu privire la
soldații armatei române, relatări ce coincideau cu documentele româ
nești care descriau greutățile cu care se
În zilele de 9-10 noiembrie au avut
loc discuții tehnice, iar �ecare delegație
a avut posibilitatea de a organiza stan
duri de prezentare a activităților derulate.
Standul românesc a fost foarte apreciat
datorită multitudinii de exponate (foto
gra�i, documente, echipamente milita
re originale). De asemenea, delegația a
avut ocazia să discute cu reprezentan
ții Fundației „Bătălia pentru Stalingrad”,
alături de care am demarat câteva proiec
te comune, cum ar � schimbul de docu
mente și discuții pe tema modului în care acest război este prezentat în
SeMiNarul iNterNaȚioNal
„coMeMorarea Și ÎNVaȚaMiNtele
celui De-al Doilea raZBoi MoNDial”
VolGoGraD, eDiȚia a iii-a
de Mirel eugen
acȚiuNea „PaNGlica SFÂNtului GHeorGHe”
ideea acțiunii „Panglica Sfântului Gheorghe” s-a născut în anul 2005, în
sediul agenției de presă „ria Novosti”, care din anul 2013 a devenit agenția
internațională de Presă „rusia astăzi”. Din acel moment această acțiune a de
pășit granițele țării, ajungând să �e cunoscută la nivel internațional: începând
cu anul 2009, panglicile Sfântului Gheorghe se răspândesc și în reprezentan
țele agenției rossotrudnicestvo din toată lumea.
au trecut mai mult de 10 ani în care diverse societăți comerciale și orga
nizații sociale au devenit coorganizatori ai acestei acțiuni.
În anul 2017 acțiunea se organizează cu ajutorul a mii de voluntari din
toată rusia, care fac parte din organizația Voluntarii Victoriei. aceștia vor avea
parte de coordonarea și sprijinul agenției rossotrudnicestvo și a centrului rus
pentru educația Patriotică și civică a copiilor și tineretului. De asemenea,
din punct de vedere al informației și materialelor de presă, voluntarii vor bene
�cia de ajutorul agenției internaționale de Presă „rusia astăzi”.
În mod tradițional, acțiunea își are punctul de plecare pe pereții aiP
„rusia astăzi”, iar primele panglici sunt împărțite tuturor doritorilor, pe bule
vardul Zubovski, nr. 4, din Moscova.
Pentru milioane de oameni nu doar din rusia, ci și din alte țări, panglica
Sfântului Gheorghe reprezintă un simbol al amintirii, al legăturii dintre gene
10.00
Международная встреча молодёжи была организова
на Департаментом по делам молодежи Совета Европы и
Национального совета по делам молодежи России в сотрудниче
стве с Федеральным агентством Россотрудничество; мероприятие
проводилось в городе-герое Волгограде (Сталинграде) с 6 по 11
ноября 2016 года. Отметим, что это было впервые, когда семинар
проводится в России. Румыния была представлена двумя делегата
ми, а гости приехали из более чем 40 стран, включая Аргентину,
Бразилию, Венгрию, Чехию и Беларусь.
Для иностранных гостей была устроена экскурсия по городу с
гидом, который подробно рассказал о главных культурных досто
примечательностях города, о Волгоградском университете. Нам
объяснили значение линии башен тан
ков Т-34, которая пересекает весь го
род по линии обороны во время войны.
Я остановился, чтобы полюбоваться
Домом Павлова - символом обороны
города.
После этого гости посетили мемо
риальный комплекс Мамаев Курган, по
священный победе под Сталинградом.
Он был построен между 1959-1967 го
дами, и в центре его находится статуя
„Мать - Родина зовёт”. Памятник был
создан скульптором Вучетичем. Здесь
также установлены памятники геро
ям Великой Отечественной Войны
- снайперу Василию Зайцеву и маршалу Василию Чуйкову, кото
рый командовал советскими войсками в битве за Сталинград.
На следующий день гости имели возможность посетить Музей
панорамы Сталинградской битвы. Впечатляет здание старой мель
ницы (Грудинина), построенной в 1903 году и которую оставили
со всеми следами войны как памятник мужеству и героизму крас
ноармейцев. В коллекции музея находятся очень важные экспона
ты: винтовка Мосина модели 1891 Василия Зайцева, экспонаты
русской и немецкой артиллерии, обмундирование советских, не
мецких, румынских и итальянских сол
дат, которые принимали участие в боях
за Сталинград. Мы были поражены,
увидев на выставке румынские коро
левские медали, включая голландский
шлем образца 34 и пулеметы ZB с ру
мынской королевской маркировкой.
Общаясь между собой, гости го
ворили о ценности этих экспонатов,
рассматривая их как наследие важно
сти сохранения памяти о тех, кто от
дал свою жизнью в бою. И всем нам
показалось, что время летит слишком
быстро.
Цели семинара заключались в об
мене информацией о мероприятиях, посвященных Второй миро
вой войне, о правах человека как основе образования и воспитания
молодежи. Участники разработали совместные проекты; были рас
смотрены вопросы образования и сохранения памяти в преподава
нии истории в современном обществе.
Работа семинара началась в понедельник, 7 ноября, когда каж
дый участник имел возможность представить свои идеи по вопросу
сохранению памяти и семейных историй времён войны. Во втор
ник, 8 ноября, участники семинара отправились к мемориальному
комплексу Мамаев Курган, где они имели честь встретиться и по
общаться с российскими ветеранами войны. Я был поражен впе
чатлениями одного из ветеранов об ужасных условиях, в которых
находились румынские солдаты; такие рассказы полностью совпа
дали с румынскими документами того времени, в которых говори
лось о фронтовых трудностях румынской армии.
9 и 10 ноября проходили дискуссии, и каждая делегация име
ла возможность организовать выставочные стенды собственных
мероприятий. Румынский стенд был очень популярен, потому что
здесь находилось множество экспонатов (фотографии, документы,
оригиналы военной техники). Делегация имела также возможность
пообщаться и с представителями фонда «Сталинградская битва»,
вместе с которыми мы будем проводить общие проекты: включая
обмен документами и дискуссии на тему, как война представлена в
учебниках истории.
iii-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
«ПАМЯТЬ И УРОКИ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
ВОЛГОГРАД 2016
Мирел Эуджен
АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005
году в стенах Агентства «РИА Новости», с 2013 года -
МИА «Россия сегодня». С тех пор акция стала не только
всероссийской, но и международной: с 2009 года георгиев
ские ленточки распространяют в зарубежных предста
вительствах Россотрудничества по всему миру.
За более чем 10 лет разные общественные и ком
мерческие организации становились соорганизаторами
В 2017 году акция проводится силами тысяч
Волонтеров Победы по всей России при координации и
поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества и
при информационной поддержке МИА «Россия сегодня».
Традиционно акция стартует у стен МИА «Россия се
годня», и первые георгиевские ленточки начинают разда
вать всем желающим на Зубовском бульваре,4 в Москве.
Для миллионов людей не только в России, но и за рубе
жом, георгиевская ленточка является символом памяти,
связи поколений и воинской славы.
Получи свою ленточку в Центре,
начиная с
22 апреля 10.00
la cererea numeroșilor vizitatori ai centrului rus de Știință și cultură,
vom deschide o nouă rubrică în revista noastră, pe care o vom numi “Schițe
din rusia”. aici vom vorbi des
pre cultura și civilizația rusă.
Poziție geogra�că și
teritoriu
Federația rusă este sta
tul cu cea mai mare suprafa
ță din lume. teritoriul rusiei
ocupă 17,1 milioane de kilo
metri pătrați, �ind este situ
at pe continentul eurasia, în
regiunile de nord și de nord-
est ale acestuia. aproximativ
30% din teritoriul Federației
ruse se a�ă în europa, iar cir
ca 70% este în asia. rusia eu
ropeană reprezintă doar 23%
rusia modernă poate � considerată ca o țară nordică. ea este situată,
preponderent, între 50° și 70° latitudine nordică, iar aproximativ 20% din
teritoriu se a�ă dincolo de cercul Polar.
teritoriul rusiei se întinde foarte mult de la vest la est. Prin urmare,
există o diferență de timp care se exprimă în 10 fusuri orare. În zonele cu
o densitate ridicată a populației, aceste zone orare sunt stabilite de limite
De la vest la est, rusia se întinde pe 10.000 de km. Punctul cel mai
vestic este situat în apropierea orașului Kaliningrad, iar teritoriile a�ate în
cel mai estic punct sunt situate la capul Dejnev și pe insula rathmann din
Marea Bering. Distanța de la nord la sud este de aproximativ 4.000 km.
Punctul cel mai nordic al rusiei este pe insula rudolf din arhipelagul
Franz Josef. Punctul cel mai sudic al rusiei este situat pe creasta princi
pală a lanțului muntos caucazian, pe muntele Bazardüzü. tot aici, se a�ă
Granițele Federației ruse au o lungime de circa 60.933 km, dintre
care 38.807 sunt frontiere maritime. Frontiera marină este situată la o
distanță de 22,7 km de uscat. Zona economică maritimă a rusiei se extin
De asemenea, rusia are
o frontieră terestră foarte lun
gă. Granițele rusiei o sepa
ră de 18 state. astfel, cu 16
țări rusia are frontiere te
restre (inclusiv parțial recu
noscutele state abhazia și
osetia de Sud), cu 2 țări are
frontiere maritime (Japonia,
Sua). cele mai lungi fronti
ere sunt cele cu Kazahstanul,
china, Mongolia, ucraina,
Finlanda, Belarus. cele mai
scurte – cu osetia de Sud,
Sua, coreea de Nord. cu
Polonia și cu lituania se în
vecinează numai regiunea Kaliningrad, o semi-exclavă. Mica enclavă
Sankovo-Medvejie, parte a regiunii Briansk, este înconjurată de teritoriul
cetățenii Federației ruse pot traversa cu buletinul de identitate gra
nița cu republica abhazia, armenia, Belarus, Kazahstan, osetia de Sud.
Frontierele maritime ale rusiei au o lungime de circa 38.807 km și in
clud segmente pe următoarele mări și oceane: Marea Baltică - 126,1 km;
Marea Neagră - 389,5 km; Marea caspică - 580,0 km; oceanul Paci�c -
16.997,9 km; oceanul arctic - 19.724,1 km.
Pe mare, rusia se învecinează cu 12 țări. cu Japonia în strâmto
rile la Perouse, Kunașir, izmenî și Soviețki care separă Sahalinul și
insulele Kurile de insula japoneză Hokkaido. cu Statele unite, în strâm
toarea Bering (86 km), frontiera trecând printre insulele ratmanov şi
Kruzenştern. De asemenea, pe mare se a�ă o parte din granița cu Norvegia
(Marea Barenț), cu Finlanda și estonia (Golful Finic), cu lituania și
Polonia (Marea Baltică), cu ucraina (Marea azov și Marea Neagră), cu
abhazia (Marea Neagră), cu azerbaidjan și Kazahstan (Marea caspică),
ima dovadă autentică a utilizării vulturului bice
fal ca emblemă de stat este un sigiliu al lui ivan al iii-lea
(Vasilievici), aplicat pe un hrisov din anul 1497. Pe parcursul
existenței sale, imaginea vulturului bicefal traversează mai
multe perioade de transformare. În anul 1917 vulturul înce
tează să mai �e emblema rusiei; bolșevicii vedeau în el un
simbol al autocrației, neluând în considerare faptul că vultu
rul bicefal a fost dintotdeauna un simbol al statalității ruse. la
30 noiembrie 1993 președintele rus Boris elțîn a semnat un
decret privind stema națională. acum, ca și în trecut, vulturul
Marea Stemă de Stat, 1882
Pe 24 iulie 1882 Împăratul alexandru al iii-lea a aprobat schița Marii Steme a
imperiului rus, în care a fost păstrată structura, dar au fost modi�cate detaliile, mai
precis, reprezentările arhanghelilor. in plus, coroanele imperiale au fost reprezentate
În cele din urmă, schița Marii Steme de Stat a fost aprobată la 3 noiembrie 1882,
când titlurilor deja existente a fost adăugată stema turkestanului.
la 23 februarie 1883 au fost aprobate Stema Mijlocie, precum și două varian
te ale Stemei Mici. Pe aripile vulturului bicefal (pe Mica Stemă de Stat) se a�au opt
steme reprezentând titlurile Împăratului rusiei: stema Kazanului, stema regatului
Poloniei; stema Hersones-ului din taurida; stema comună a marilor cnezate ale
Kievului, Vladimirului și Novgorodului; stema astrahanului,
stema Siberiei, stema Gruziei, stema Marelui Ducat al
Finlandei. În ianuarie 1895 s-a decis să �e păstrat neschimbat
desenul vulturului făcut de academicianul a. charlemagne.
După revoluția din februarie 1917, la inițiativa lui
Maxim Gorki, a fost organizată o Ședință specială în dome
niul artelor. S-a decis atunci că vulturul bicefal poate � repre
zentat pe sigiliul Guvernului Provizoriu. elaborarea schiței
acestui sigiliu a fost încredințată renumitului artist plastic
ivan Bilibin, care a luat ca element de bază imaginea, lipsită
de orice simbolistică a puterii, a vulturului bicefal reprezen
tat pe sigiliul lui ivan al iii-lea. această imagine a continuat
să �e folosită după revoluția din octombrie, până la adoptarea noii steme sovieti
in vara anului 1918 guvernul sovietic a decis, în cele din urmă, să renunțe la sim
bolurile istorice ale rusiei, iar noua constituție adoptată la 10 iulie 1918 a cons�nțit
noua stemă de stat, pe care nu mai erau reprezentate simboluri ale teritoriului, ci sim
boluri politice, de partid: vulturul bicefal a fost înlocuit cu un scut de culoare roșie, pe
care au fost reprezentate secera și ciocanul încrucișate, precum și un răsărit de soare,
ca simbol al schimbării. Din anul 1920, în partea de sus a scutului a fost înscrisă de
numirea prescurtată a statului - rSFSr. Scutul era înconjurat de spice de grâu lega
te cu o panglică roșie având inscripția „Proletari din toate țările, uniți-vă!”. ulterior,
SteMa De Stat a ruSiei:
cÂteVa realitaȚi iStorice
Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в
Сочи осенью, определили программу мероприятия, она будет разделена на 10 основных тем, кото
рые затронут практически все сферы жизни, сообщили в пресс-службе оргкомитета фестиваля.
Дискуссионная программа фестиваля затронет вопросы экономики и предпринимательства,
науки и технологий, образования, культуры и истории, развития территорий и архитектуры,
журналистики и СМИ. Также ключевыми темами станут здоровье и экология.
Отдельные площадки посвятят политике и международной безопасности, гражданскому об
ществу и волонтерству.
Как сообщила директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева, фестиваль планируется прове
сти в формате paper less, то есть обойтись цифровыми технологиями и избавиться от необходи
мости вести записи на бумаге. По ее словам, идея отказаться от использования бумаги «особенно
актуальна, учитывая, что 2017-й объявлен годом экологии в России».
В начале февраля сообщалось, что в оргкомитете Всемирного фестиваля молодежи и студен
тов (ВФМС) созданы рабочие группы по проработке ключевых вопросов подготовки к мероприятию.
XiX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в
Сочи. В фестивальных мероприятиях примут участие также шесть других регионов России от
Владивостока до Калининграда. Предполагается, что всего в фестивале примут участие 20 тыс.
молодых людей от 18 до 35 лет, из них 10 тыс. – россияне и еще 10 тыс. – представители более чем
150 стран мира всех населенных континентов планеты.
ОПРЕДЕЛЕНЫ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ
МОЛОДЕЖИ В СОЧИ
expoziția „Siria. cronica în fotogra�i a unui război” este alcătuită din patruzeci și nouă de lucrări ale
fotogra�lor corespondenți la fața locului ai agenției internaționale de Presă și radio „Sputnik” și ale opera
torilor companiei de Stat de radio și televiziune din rusia (VGtrK). aceasta se va deschide pe 19 aprilie la
centrul rus de Știință și cultură din București, pe bulevardul lascăr catargiu nr. 50. Demersul expoziției este
susținut de agenția rossotrudnicestvo și va vorbi despre con�ictul militar din Siria, văzut din perspectiva vieți
lor și su�etelor distruse de război; se va vedea, de asemenea, cum arată o zi de lucru pe baza aeriană Hmeimim
și ce presupune munca Forțelor aerospațiale ruse în lupta împotriva terorismului. o parte a fotogra�ilor
va � expusă în aer liber, în jurul clădirii centrului. expoziția va avea loc până la 9 mai, intrarea este liberă.
expoziția cuprinde lucrări ale jurnaliștilor premiați ai agenției Sputnik, respectiv Valeriy Melnikov,
iliya Pitalev, Mikhail alaeddin, Mikhail Voskresenskiy, dar și ale operatorilor companiei de Stat de radio și
televiziune din rusia (VGtrK), Viktor Pirihodko și alexander Pușin. Fotogra�ile au fost făcute în plină des
fășurare a con�ictului militar din Siria, în 2015 și 2016.
amintiri legate de delegațiile în Siria ale fotografului de la fața locului, corespondent al agenției
internaționale de Presă și radio „Sputnik” Valeriy Melnikov: „la începutul anului 2012, după o serie de ac
țiuni antiguvernamentale, în Siria a început războiul civil. Țara s-a împărțit în două tabere. Dezastrul impetu
os și haosul războiului au luat locul păcii și liniștii. Viitorul Siriei și cetățenilor ei s-au pierdut în fumul dens
operatorul VGtrK Viktor Prihodko, vorbind despre munca lui de teren din Siria: „ ... lucrez ca fotograf
în mod regulat, dar, lucrând pe baza aeriană din Hmeimim, nu am avut cum să trec peste cele mai frumoase
avioane și cei mai buni piloți militari din lume. au fost absolut fascinați”!
Sputnik (sputniknews.com) este o agenție de presă și radio cu centre informaționale de multimedia în zeci
de țări. Platforma Sputnik include website-uri în mai mult de 30 de limbi, radioemisie analog și digital, apli
cații pentru telefonul mobil și pagini pe rețelele de socializare. Știrile postate pe platforma Sputnik pot � găsi
ă.
Proiectul Sputnik „Moldova-românia” a început în februarie 2016. acesta este un proiect cu scop ana
litic, care se desfășoară în limba română și este dedicat cititorilor care sunt interesați de relațiile cu românia
și de colaborarea dintre cele două țări, românia și Moldova. Scopul proiectului este acela de a prezenta un
uă state.
SPutNiK Și coMPaNia De Stat De raDio Și teleViZiuNe DiN ruSia
(VGtrK) Vor aDuce la BucureȘti „FotocroNici DiN Siria”
odată cu apariția și răspândirea largă a calculatoarelor în
viața �ecăruia dintre noi, în orice limbă au apărut cuvinte și
expresii noi, fără de care viața modernă din ziua de azi ar �
imposibilă. Desigur, cele mai multe dintre aceste cuvinte sunt
cuvinte împrumutate din limba engleză; cu toate acestea, multe
dintre ele în limba rusă au fost rusi�cate - adică ele se formează
și funcționează în conformitate cu legile limbii ruse, se declină,
formează diminutive și așa mai departe. ce trebuie să știți pentru
a lucra cu ușurință pe un calculator,
pe care aveți instalată limba rusă și
În primul rând, este necesar să
cunoașteți denumirile componentelor.
Персональный компьютер или ПК
este un calculator conceput pentru a
� utilizat de către o singură persoană.
acesta cuprinde următoarele:
мони
тор, системный блок, клавиату
ра, мышь (monitor, unitate centrală,
tastatură, mouse)
. În același timp,
în zilele noastre, mulți preferă să
folosească, în locul unui calculator
de birou, un ноутбук – un computer portabil care are în el
toate aceste componente. atunci când alegeți un calculator,
sunt importante
операционная система, процессор, па
мять, жёсткий диск, дисплей (sistem de operare, procesor,
memorie, hard disk, ecran).
Pe клавиатура computerului se
a�ă кнопки sau клавиши (taste sau butoane), inclusiv кноп
ка включения (butonul de pornire) și тачпэд (panou tactil), cu
ajutorul căruia se controlează курсор (cursorul mouse-ului).
De asemenea, laptopul mai are
батарея питания, дина
мики, микрофон, веб-камера и сетевой адаптер пита
ния (baterie, difuzoare, microfon, cameră web, adaptor de
curent de alternativ
). acestea sunt, iată, componentele de bază
Dar ce conține el? atunci când porniți calculatorul, veți
рабочий стол (desktop)
и
ярлыки (shortcut-uri),
cele mai frecvent utilizate
файлы (�șiere)
, iar în partea de jos
кнопка «Пуск» (butonul «Start»
), cu ajutorul cărora este
ușor să gestionați documente și programe.
Fișierele populare
sunt текстовые файлы, изображения, аудио- и видео-фай
лы (�șiere text, imagini, �șiere audio și video). Puteți созда
вать, копировать, удалять (crea, copia, șterge)
�șierele de
pe computer. Fișierele șterse sunt trimise în Корзинa (coș), de
unde �șierele se pot восстановить (a recupera) sau se poate очи
стить корзину (a șterge de�nitiv, a goli coșul).
ÎNVaȚaM liMBa ruSa:
lucraM la calculator
de anna ostanina
cele mai multe calculatoare folosesc interfața
Windows. Din moment ce a fost utilizat Windows
95, butoanele de control al ferestrelor sunt
свернуть (minimize, a minimiza), развернуть
(restore, a desfășura), закрыть (close, a închide).
ceea ce atrage majoritatea oamenilor este
posibilitatea de a folosi internetul. Se spune «си
деть в Интернете», «лазить по Интернету» este
forma colocvială a expresiei a sta pe net/a naviga.
Pentru a avea acces la internet, utilizați браузер
(browser), necesar pentru a vizualiza веб-стра
ницы (pagini web). Веб-страница standard este
un fișier text ce conține ссылки (link-uri) către
fișiere în alte formate, precum și гиперссылки
(hyperlink-uri), pentru a face salt la alte pagini
web. câteva pagini web alcătuiesc un веб-сайт
(site web). În timp ce pagina se încarcă, pe ecran
poate apărea inscripția загрузка (se încarcă). În
cazul unei erori, mesajul spune că страница не
грузится (pagina nu se încarcă).
În rusia, cele mai populare сайты sunt
Вконтакте.ру, Одноклассники.ру, Мail.ru.
Pentru a vă înregistra pe aceste site-uri, la реги
страция introduceți имя пользователя (numele
utilizatorului) și пароль (parolă). Pe site-ul Mail.
ru se poate crea электрон
ный ящик (căsuță poștală
electronică). Veți putea vedea
scrisorile în tab-ul Входящие
(inbox), iar reclamele în
cele mai populare site-
uri de știri din rusia sunt
«Риа Новости», «Вести.
ру», «Газета.ру» și altele.
Desigur, le puteți vizita. De
asemenea, trebuie menționat
faptul că, potrivit ultimelor
date, rusă este a doua cea
mai populară limbă de pe internet, după limba
engleză. Numărul de resurse în limba rusă este
Merită să menționăm un pic și jargonul. un
număr semnificativ de cuvinte este folosit în
limbajul profesional. Încercați să ghiciți ce sens
au cuvintele комп, клава, юзать, кликать, гуг
лить. În cazul în care programul de calculator
merge foarte încet, se spune că «тормозит». În
cazul în care computerul nu mai răspunde la
comenzi, se spune «компьютер завис». astea
sunt exemplele de jargon informatic. Nu scăpăm
din vedere nici limbajul special folosit de гейме
temă pentru acasă: vizitați unul dintre cele mai
populare site-uri rusești, cum ar fi Vkontakte.ru.
intrați pe unul din grupurile care vă interesează,
de exemplu, https://vk.com/russianforeign. Într-
un astfel de grup puteți nu doar comunica, ci și
descărca (скачать) cărți rusești pentru studierea
Sperăm că acest subiect vă va fi de folos și veți
folosi calculatorul în limba rusă sau veți intra pe
ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Для русских весна всегда начиналась с Масленицы.
Масленая неделя – это время блинов, оладий, пирогов.
Во время Масленицы русские веселились – танцевали,
пели песни, водили хороводы. Веселье продолжалось
всю неделю до Прощёного воскресенья – в этот день
нужно было просить друг у друга прощения. Когда
кончалась Масленая неделя, начинался Великий пост.
22 марта – это день весеннего равноденствия, то есть,
день равен ночи. В этот день по всей России пекли
жаворонков – печенье в форме птиц. А всё потому,
что в православном календаре 22 марта – день сорока мучеников, поэтому в народе его называли
Сороками. Говорят, что в этот день из-за моря прилетают сорок весенних птиц. Печенье в форме
жаворонков означало приход весны.
За неделю до Пасхи празднуют Вербное воскресенье. В Москве, на Красной площади,
организовывали вербный базар, где продавали ветки вербы, бумажные цветы, игрушки, сладости.
Пасха – самый большой христианский праздник. Символ Пасхи – крашеное яйцо. Начиная с
Пасхи и до Троицы (день, когда сеяли хлеб) были приняты игры с крашеными яйцами, которые
имели магический, ритуальный характер – должны были помочь расцвету природы.
Весною 1147 Суздальский князь
Юрий Владимирович, как переда
ет летописное сказание, пошел на
Новгород, бывший на стороне Изяслава
Мстиславича, взял Торжок и землю на
Мсте, а Святослав Северский, его со
юзник, по Юрьеву приказу, пошел на
землю Смоленскую, тоже стоявшую
на стороне Киевского князя, и взял там
живших на Протве литовцев-голядей и
обогатил дружину свою полоном.
После этого Святослав, к которо
му Юрий еще раньше посылал на по
мощь сыновей и богатые дары для него и его княгини (ткани
и меха), получил от Суздальского князя приглашение прие
хать к нему в Москву:
«Приди ко мне, брате, в Москов»,
— с такими словами, сбереженными Ипатьевской летопи
сью, обратился суздальский князь Юрий Долгорукий к кня
зю Святославу. Святослав отправился к нему с сыном Олегом,
князем Владимиром Рязанским и дружиной. Олег поехал в
Москву вперед и подарил Юрию барса. Основатель Москвы
дружески поздоровался с прибывшими князьями, и начался
Возраст же Москвы точно не известен. Центром княже
ства Москва впервые становится в начале Xiii века. В 1238
году, во время монголо-татарского нашествия на Русь, Москва
испытала первое нападение внешнего врага, была разграбле
на и сожжена, а князь Владимир Юрьевич взят в плен и позже
убит. Рассказывая о событиях 1238 года, летопись упоминает
применительно к Москве «церкви, монастыри, села», что го
ворит о значении и размерах города.
În primăvara anului 1147, cneazul
Suzdalului, iuri Vladimirovici, așa cum
spune letopisețul, a ajuns în Novgorod,
care pe atunci era de partea cneazului
iziaslav Mstislavici al Kievului. iuri a cu
cerit torjokul și teritoriile de-a lungul râ
ului Msta, iar Sviatoslav Severski, aliatul
său, la ordinul cneazului iuri, a ocupat te
ritoriul Smolenskului, care era tot de par
tea cneazului kievean, a supus triburile
baltice de neam lituanian care trăiau pe
malul râului Protva și și-a întărit trupele
apoi, Sviatoslav, căruia iuri îi trimitea în ajutor, mai demult,
pe �ii săi, precum și daruri bogate pentru el și soția sa (țesături
și blănuri), a primit de la cneazul Suzdalului invitația de a-l vizi
ta la Moscova:
„Vino la mine, frate, la Moscov”
, cu aceste cu
vinte , păstrate în letopisețul ipatievski, i s-a adresat cneazul
din Suzdal, iuri Dolgoruki („Mînă-lungă”), cneazului Sviatoslav.
Sviatoslav a pornit către Moscova cu �ul său oleg, împreună cu
cneazul Vladimir din riazan și cu garda sa personală. oleg a intrat
în Moscova primul și i-a dăruit lui iuri un leopard. Întemeietorul
Moscovei l-a salutat prietenos pe tânărul cneaz și a început ospățul.
Nu se știe exact cât de veche este Moscova. orașul a devenit
centrul cnezatului la începutul secolul al Xiii-lea. În anul 1238,
în timpul invaziilor tătaro-mongole în rusia, Moscova a cunos
cut primul atac al unui inamic extern, �ind prădată și incendiată,
iar cneazul Vladimir iurevici a fost capturat și apoi ucis. relatând
evenimentele anului 1238, letopisețul menționează cu privire la
Moscova ca având „biserici, mânăstiri, sate”, ceea ce subliniază
ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ О МОСКВЕ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА
PriMa ateStare DocuMeNtare
DeSPre MoScoVei: aDeVarul iStoric
1 апреля -
День смеха
7 апреля -
День рождения Рунета. 7
апреля 1994 года для России был заре
гистрирован домен — .ru — и внесен в
международную базу данных националь
ных доменов верхнего уровня. Сегодня
в России введен еще один домен — .рф
— национальный домен верхнего уров
ня для Российской Федерации. Это пер
вый в Интернете домен на кириллице.
Отличием от введённого ранее домена
«.ru» является то, что в домене «.рф» все имена второго уровня пи
шутся исключительно кириллицей.
8 апреля -
День российской анимации. Именно в этот день со
стоялась премьера первого отечественного мультипликационно
го фильма – «Прекрасная Люканида». Широкая публика впервые
в истории увидела анимационную
картину. Это была работа биолога
Владислава Старевича про несчаст
ную любовь из жизни насекомых.
11 апреля -
Международный день
освобождения узников фашист
ских концлагерей
12 апреля - Д
ень космонавтики.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин
на корабле «Восток» стал косми
ческим первопроходцем. С 1968 года отечественный День космо
навтики получил и официальное общемировое признание после
учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики. Полет,
длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении
космоса. Как известно, прежде чем в космический корабль сел че
ловек, в полет были отправлены четвероногие друзья человека. В
августе 1960 года советский космический корабль «Восток» с соба
ками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с воз
вращением на Землю.
13 апреля -
День мецената и благотворителя в России. Основное
торжество, посвященное празднику, проходит в Санкт-Петербурге
в музее «Эрмитаж». На фоне картины Тьеполо
«Меценат представляет Августу свобод
ные искусства» чествуют тех, кто вкладывает
силы, время и деньги в культурные и соци
альные проекты. Первый такой праздник со
стоялся в 2005 году. Его инициаторами стали
сам Эрмитаж, комитет по культуре правитель
ства Санкт-Петербурга и редакция альманаха
социального партнерства «Русский меценат».
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский дал
празднику и второе, неофициальное, название — День «спасибо».
16 апреля –
Празднование Светлого Христова Воскресения - Пасха
18 апреля -
День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.
27 апреля -
День российского парламентаризма. Праздник был
утвержден в 2012 году с целью привлечь внимание граждан к дея
тельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов
региональной власти. Дата празднования приурочена ко дню нача
ла работы Государственной думы Российской Империи. Это исто
рическое событие произошло в 1906 году и стало самым первым
демократическим институтом в истории Российского государства.
Знаменательные даты
назад была начата отмена крепостного права.
фильму «Кавказская пленница».
с первого летописного упоминания о Москве.
как был утвержден государственный герб.
КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ
7 aprilie –
„ziua de naștere” a conceptului
„runet”. Pe 7 aprilie 1994 a fost înregistrat do
meniul „.ru” și introdus în baza de date interna
țională a domeniilor de nivel superior. În zilele
noastre, în rusia a fost introdus încă un dome
niu, .рф (.rf), acesta �ind un domeniul națio
nal de nivel superior, alocat Federației ruse.
este primul domeniu de internet scris cu alfa
bet chirilic. Diferența față de cel deja introdus
(.ru) constă în faptul că în domeniul „.рф” toate
numele din domeniile de nivel secund se scriu exclusiv cu caractere chirilice.
8 aprilie –
ziua animației ruse.
chiar în această zi a avut loc pre
miera primului �lm de animație
autohton, „Minunata liukanida”.
a fost pentru prima dată în isto
rie când o proiecție de animație
a fost prezentată publicului larg.
aceasta a fost rodul muncii bio
logului Vladislav Starevici, care a
realizat un �lm despre iubirea ne
fericită din viața unor insecte.
11 aprilie –
12 aprilie –
ziua cosmonauticii. 12 aprilie 1961 a fost ziua în care iuri Gagarin,
la bordul navei spațiale „Vostok”, a devenit primul om care a ajuns în spațiul
cosmic. Începând cu anul 1968, Ziua Națională a cosmonauticii a fost recu
noscută o�cial și pe plan internațional, după introducerea Zilei internaționale
a aviației și cosmonauticii. Zborul, care a durat în total 108 minute, a repre
zentat un pas uriaș pentru studiul universului. După cum se știe, înainte ca
omul să pună piciorul într-o navă spațială, echipajul primului zbor în spa
țiu a fost compus din prietenii noștri patrupezi. În august 1960, nava spația
lă sovietică „Vostok”, avându-i la bord pe cățeii Belka („Veverița”) și Strelka
(„Săgeata”), a parcurs un zbor în spațiu de 24 de ore, după care s-a întors pe
13 aprilie –
ziua mecenatului și a �lantropiei în rusia. cea mai importantă
ceremonie dedicată acestei sărbători are loc în Sankt-Petersburg, la Muzeul
ermitaj. Pe fondul tabloului lui tiepolo, „Mecenas
prezentându-i artele libere Împăratului augustus”,
sunt cinstiți cei care își dedică energia, timpul și resur
sele �nanciare în proiecte culturale și sociale. Prima
astfel de sărbătoare a avut loc în anul 2005. inițiatorii
lui au fost chiar ermitajul, comitetul pentru cultură
al administrației orașului Sankt-Petersburg și redac
ția almanahului pentru parteneriat social Mecenatul
rusesc. Directorul ermitajului, Mihail Piotrovski, i-a
dat sărbătorii și o a doua denumire, neo�cială: „Ziua
Mulțumescului”.
18 aprilie –
ziua în care ostașii ruși, sub conducerea cneazului alexandru
27 aprilie –
ziua parlamentarismului rus. această sărbătoare a fost procla
mată în anul 2012, cu scopul de a atrage atenția oamenilor asupra activității
Parlamentului Federației ruse și a organelor legislative reprezentate de au
toritățile locale. Data sărbătorii coincide cu ziua în care și-a început activi
tatea Duma de Stat a imperiului rus. acest eveniment istoric a avut loc în
anul 1906, iar Duma de Stat a devenit prima instituție democratică din isto
acum 220 de ani a fost inițiată abolirea iobăgiei.
Se împlinesc 870 de ani de la prima atestare documentară a Moscovei.
Se împlinesc 160 de ani de la crearea stemei statului rus.
caleNDarul luNii aPrilie
1 марта –
в Сочи завершился инвест
форум, ставший зимним аналогом
флагманского Петербургского эконо
мического форума. Основное посла
ние, которое исходило от чиновников,
можно охарактеризовать так: рецес
сия закончилась, в казну снова потекли
доходы от нефти, но темпы экономи
ческого роста нужно ускорять. Глава
правительства Дмитрий Медведев ут
вердил мысль о том, что Россия «нау
чилась справляться» со всеми вызовами последнего времени
— нестабильностью сырьевых рынков, структурными дисба
лансами в экономике, санкциями Запада. Реальные доходы рос
сийских граждан «стали потихоньку повышаться», инфляция
опустилась до рекордно низкого уровня, «с безработицей спра
вились», перечислил Медведев. Вице-премьер Дмитрий Козак
предварительно оценил объем соглашений, заключенных на
форуме «Сочи-2017» в 200 млрд руб., без учета соглашений, за
щищенных коммерческой тайной.
2 марта -
В Грозном прошел показ первой модной коллекции
женской одежды, созданной дочерью главы Чечни Рамзана
Кадырова Айшат. Были продемонстрированы 30 вечерних пла
тьев из бархата, шифона, шелка и французского кружева, укра
шенных полудрагоценными камнями. Коллекция выполнена в
6 марта -
Права на новый фильм Андрея Звягинцева
«Нелюбовь» проданы на все европейские территории по ито
гам Европейского кинорынка eFM в рамках 67-го Берлинского
кинофестиваля. В Берлине по фильму «Нелюбовь» были за
ключены сделки с компаниями из Великобритании, Испании,
7 марта -
Россия заняла 27-е место в списке лучших стран мира
по версии американского журнала uS News & World report. На
первом месте рейтинга оказалась Швейцария. В общую де
сятку лидеров списка также попали Канада, Великобритания,
Германия, Япония, Швеция, США, Австралия, Франция и
Норвегия. Всего в списке значится 80 государств.
12 марта -
По состоянию на 1 января в тюрьмах, колониях и
СИЗО содержится около 630 тысяч человек. В
тюремное ведомство сегодня входит 716 испра
вительных колоний, 24 воспитательных коло
нии для несовершеннолетних, восемь тюрем,
126 колоний-поселений, шесть исправитель
ных колоний для осужденных к пожизненному
лишению свободы, 217 следственных изоля
торов и 98 помещений, функционирующих в
режиме СИЗО, 81 уголовно-исполнительная
инспекция и 2399 их филиалов.
12 марта -
Певица Юлия Самойлова будет
представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в
Киеве в мае этого года с песней Flame is Burning. Об этом со
общили в воскресенье в эфире Первого
канала. Юлия с детства передвигается на
инвалидной коляске и имеет первую груп
пу инвалидности.
16 марта -
Президент В.В.Путин встре
тился с Митрополитом Московским и всея
Руси Русской православной старообряд
ческой церкви Корнилием. Обсуждались
вопросы, связанные с жизнью старообряд
ческой церкви, её деятельностью и пер
спективами развития.
СОБЫТИЯ МАРТА
1 martie –
s-a încheiat Forumul Național de
investiții de la Soci, care a devenit echivalen
tul ediției de iarnă a principalului eveniment
de acest gen al anului, respectiv Forumul
economic de la Sankt-Petersburg. Mesajul
principal transmis de o�ciali este următorul:
perioada de recesiune s-a încheiat, trezore
ria a început să încaseze din nou venituri ge
nerate de industria petrolieră, �ind necesară,
totuși, accelerarea ritmului de creștere econo
mică. Primul ministru Dmitri Medvedev a re
iterat ideea că rusia „a învățat să facă față” tuturor provocărilor apărute
în ultimul timp, respectiv instabilitatea pieței materiilor prime, dezechili
brele structurale în economie, sancțiunile impuse de occident. Veniturile
reale ale cetățenilor Federației ruse „au început, încetișor, să crească”,
in�ația a coborât la un nivel redus, �ind stabilind un nou record, „am
scos-o la capăt și cu șomajul”, a enumerat Medvedev. Vice-premierul
Dmitri Kozak a estimat, în prealabil, valoarea totală a acordurilor înche
iate la forumul „Soci-2017” la o cifră de 200 de miliarde de ruble, fără
2 martie –
în Groznâi a avut loc prezentarea primei colecții de modă
pentru femei, făcută de aișat, �ica liderului republicii cecene, ramzan
Kadârov. au fost expuse 30 de rochii de seară
din mătase �nă, șifon, mătase și dantelă fran
țuzească, decorate cu pietre semiprețioase.
6 martie –
la festivalul Filmului european, în
cadrul ediției cu numărul 67 a Festivalului de
Film de la Berlin, au fost vândute drepturile de
difuzare a noului �lm al lui andrei Zviaghințev,
„Neliubovi”, pe tot spațiul european. acest �lm
a fost tranzacționat la Berlin de companii din
Marea Britanie, Spania, Danemarca și Finlanda.
7 martie -
rusia a ocupat locul 27 în topul celor
mai bune țări din lume, conform unui clasament
făcut de revista americană uS News&World
report. Pe primul loc se a�ă elveția. Printre primele 10 țări se numără și
canada, Marea Britanie, Germania, Japonia, Suedia, america, australia,
12 martie –
conform listelor o�ciale de la 1 ianu
arie, numărul persoanelor a�ate în închisori, colonii
de muncă și în arest preventiv este de aproximativ
630.000. Sistemul penitenciar include un număr de
716 colonii de corecție, 24 școli de corecție pentru mi
nori, 8 închisori, 126 colonii locuite, 6 colonii de re
educare pentru cei condamnați la privare de libertate
pe viață, 217 puncte de arest preventiv și 98 de spa
ții care funcționează în regim puncte de arest preven
tiv, 81 de inspectorate criminalistice, precum și 2399
12 martie –
cântăreața iulia Samoilova va reprezenta
rusia la concursul eurovision, care va avea loc în luna mai a acestui an,
la Kiev. artista va interpreta piesa Flame is bur
ning, conform celor transmise duminică de postul
de televiziune Pervâi Kanal. iulia se deplasează
în cărucior cu rotile încă din copilărie, încadrân
16 martie –
președintele V. V. Putin s-a întâlnit
cu Mitropolitul Kornilie al Moscovei și al întregii
rusii, întâistătătorul Bisericii ortodoxe ruse de
rit Vechi. cei doi au abordat chestiuni legate de
viața și activitatea bisericii de rit vechi, precum și
eVeNiMeNtele luNii Martie
astăzi, când situația internă a româniei evidențiază în mod �a
grant regresul economic pe care țara l-a parcurs de la evenimente
le din decembrie 1989, relațiile româno-sovietice, demarate după
sfârșitul celui de al doilea război mondial, sunt lăsate, în mod deli
berat, într-un con de umbră. Sau, dimpotrivă, sunt prezentate cu to
tul distorsionat, pentru a induce în opinia publică imaginea jefuirii
realitatea este cu totul alta și, dacă românia a cunoscut în
perioada socialistă o incontestabilă perioadă de dezvoltare și pro
gres, aceasta se datorează, în mare parte, și relațiilor pe care țara
noastră le-a avut cu uniunea Sovietică. Nu se poate șterge din is
torie faptul că, înainte de 23 august 1944, românia a luptat împo
triva urSS, ca aliată a Germaniei hitleriste. Și, tocmai acest aspect
evidențiază cel mai bine atitudinea lipsită de ostilitate a sovieticilor
Pentru o țară mică și secătuită de uriașele costuri umane și
materiale ale războiului, răvășită de bombardamentele anglo-ame
ricane și ale foștilor aliați germani, relațiile economice româno-so
vietice au reprezentat o adevărată infuzie, vitală, încă de la lansarea
lor, imediat după convenția de armistițiu din 12 septembrie 1944,
încheiată între guvernul româniei și guvernele uniunii Sovietice,
ale Sua și ale regatului unit. la punctul 11, convenția prevedea
ca „pierderile menționate să nu �e plătite în întregime de românia,
ci numai în parte, și anume în suma de 300 milioane de dolari ai
Statelor unite, plătibili în decurs de 6 ani, în mărfuri (produse petro
liere, cereale, materiale lemnoase, vase maritime și �uviale, diverse
mașini etc.)”. Ținând cont de situația economică precară în care se
a�a românia, uniunea Sovietică a avut ulterior inițiativa prelungi
atitudinea conciliantă și prietenoasă a urSS față de
românia s-a manifestat și cu alte ocazii, în perioada următoare. În
primăvara anului 1945, guvernul sovietic a acordat româniei un
ajutor substanțial constând în tractoare, mașini agricole și importan
te cantități de cereale și carto�, pentru lucrări de însămânțare. Fiind
un an secetos, recolta anului 1945 a fost foarte slabă, iar poporul ro
mân era amenințat de foamete. cu toate că seceta afectase și vaste
regiuni din uniunea Sovietică, în luna septembrie aceasta a acordat
guvernului român un împrumut de 30.000 de vagoane de grâu și po
rumb, în cantități egale. considerând că este vorba despre un împru
mut de ajutorare, și nu despre o tranzacție comercială, sovieticii nu
au pretins calcularea plății în aur. În luna februarie a anului urmă
tor, în românia au sosit încă 20.000 de vagoane cu grâu, tot cu titlul
de împrumut, iar armata Sovietică staționată în românia a renun
țat, până la data de 15 mai 1946, la toate cantitățile de produse agri
cole care îi reveneau și au donat românilor cantități considerabile
de semințe și combustibil. cunoscând situația grea a țării și purtân
du-i o simpatie prim-ministrului român Petru Groza, liderul sovie
tic iosif Visarionovici Stalin a acceptat și modi�carea obligațiilor
române stabilite prin convenția de armistițiu. Potrivit memoriilor
fostului demnitar comunist Gheorghe apostul, în cadrul unei dis
cuții cu o delegație română prezidată chiar de Petru Groza, în sep
tembrie 1945 liderul de la Kremlin a luat următoarea decizie: „Să se
reducă la jumătate plata datoriei pe care românia mai trebuie să o
De asemenea, la lucrările conferinței de Pace, desfășura
te la Paris între 29 iulie și 15 octombrie 1946, delegația uniunii
Sovietice a apărat și susținut cauza româniei, în po�da viziunii
diferite a statelor occidentale. Deschizând suita propunerilor împo
vărătoare pentru românia, delegatul australiei a solicitat ca pla
ta datoriilor să nu se facă în mărfuri, ci în dolari sau lire sterline.
ulterior, delegatul uniunii Sud-africane a propus ca mărfurile li
vrate să �e evaluate la „prețuri juste”, calculate tot prin raportare la
dolar sau lira sterlină. Grație poziției adoptate de către delegația so
vietică, ambele propuneri au fost respinse în cadrul conferinței. la
rândul lor, delegațiile angliei și ale Sua au solicitat redarea tuturor
întreprinderilor din românia în care aceste state plasaseră capital,
precum și acoperirea integrală de către guvernul român a pagube
lor suferite de acestea în timpul războiului. Întrucât unele întreprin
deri fuseseră supuse tocmai bombardamentelor anglo-americane,
în timp ce altele înregistraseră chiar pro�turi (Societatea româno-
americană, astra română), reprezentanții sovietici au combătut
aceste pretenții ca �ind exagerate și au argumentat prin faptul că
uniunea Sovietică este de acord cu compensarea parțială, și nu to
tală, a daunelor de război, deși a avut cel mai mult de suferit de pe
relațiile economice româno-sovietice de după cel de-al
doilea război mondial au debutat în urma unui acord de cooperare
economică și comercială, semnat între cele două părți la Moscova,
pe 8 mai 1945. Potrivit acestui acord, bazat pe principiul egalită
ții în drepturi și al avantajului reciproc, urSS furniza româniei
materii prime necesare industriei metalurgice, iar românia expor
ta în urSS petrol, ciment, material lemnos, geamuri etc. În ambe
le cazuri, românia a înregistrat bene�cii prin demararea procesului
de industrializare a țării și prin accesul produselor românești pe
piața sovietică. acordul de cooperare s-a concretizat în în�ințarea
„Sovrom”-urilor, care urmăreau dezvoltarea principalelor ramuri
ale economiei românești: industria extractivă a petrolului, gazelor
naturale, cărbunelui și uraniului, industria metalurgică feroasă și ne
feroasă, industria lemnului, industria chimică, mecanizarea agricul
Din cauza faptului că aceste societăți mixte au avut ca scop
și recuperarea datoriilor stabilite la conferința de Pace de la Paris,
ele au fost vehement criticate de către unii istorici și analiști, care
au preferat să vadă doar o anumită parte a adevărului. În realitate,
românia a avut importante bene�cii de pe urma „Sovrom”-urilor
prin accesul la tehnologiile industriale sovietice, prin expertiza spe
cialiștilor ruși detașați în românia, precum și prin pregătirea și ca
li�carea personalului român primit la studii în urSS. Bene�ciile au
fost cu atât mai mari începând cu data de 25 septembrie 1956, când
În anii următori, relațiile româno-sovietice au cunoscut o
amploare tot mai mare, în cadrul consiliului de ajutor economic
reciproc (caer), în�ințat în anul 1949, tot la inițiativa urSS-ului.
cooperarea s-a dezvoltat în cele mai variate domenii: comerț ex
terior, industrie, agricultură, credite și împrumuturi, schimburi de
experiență în producție și în pregătirea de specialiști în toate do
meniile tehnico-științi�ce. Pentru românia, apogeul acestei rod
nice colaborări a culminat cu participarea singurului cosmonaut
român, Dumitru Prunariu, la misiunea spațială „Soiuz 40”, din 14
un aspect contestat de partea română în perioada caer-
ului a fost „planul Valev”, elaborat de economistul sovietic emil
Borisovici Valev în anul 1964, care propunea organizarea și specia
lizarea economiilor din țările fostului bloc socialist, în funcție de re
sursele și potențialul �ecăreia. În cadrul acestui proiect, româniei
îi revenea rolul de țară predominant agroindustrială, datorită solu
rilor fertile și condițiilor geo-climatice favorabile. În această ordine
de idei, interesant este faptul că astăzi, în românia dezindustriali
zată și redusă la nivelul de țară agrară, nu de sovietici (!), un proiect
similar „planului Valev” este primul și singurul punct de la care se
orelaŢiile roMÂNo-SoVietice
Sau reSuScitarea ecoNoMica a
roMÂNiei PoStBelice
de alexandru Voicu
„Prizoniera din caucaz sau Noile aventuri ale lui Șurik” este o producție cinematogra�că în regia lui leonid Gaidai, apărută
în 1966. este al doilea �lm care îl are ca personaj principal pe Șurik și ultimul �lm (din cele făcute de leonid Gaidai) în care joa
că tripleta „trus” – „Balbes” – „Bâvalâi” (Vițîn – Niculin – Morgunov).
Văzând popularitatea de care se bucura „operațuinea Δ, pe 15 iulie 1965 iakov Kostiukovski și Moris Slobodskoi au înain
tat o cerere către „Mos�lm” privind turnarea unui nou �lm, respectiv continuarea peripețiilor lui Șurik. Scenariul noului �lm se
numea „Șurik în munți” și avea două părți: prima parte („Prizoniera din caucaz”) prezenta povestea unei studente pe nume Nina,
venită în vizită la rudele ei din caucaz, unde avea să �e răpită de un lider local pe nume ohohov; partea a doua, „omul zăpezilor
and co.”, prezenta povestea unei expediții științi�ce, al cărei obiect era căutarea în munți a omului zăpezilor. Pentru această expe
diție se oferiseră „trus”, „Balbes” și „Bâvalâi”, �indcă voiau să se ascundă de poliție. În �nal, Șurik și Nina trebuiau să-i demaște.
Pe 26 octombrie, când a avut loc o nouă întrunire a colegiului de scenaristică și redacție, scenariul se învârtea deja numai în jurul
răpirii fetei. această versiune a scenariului a fost aprobată.
În timpul lucrărilor la scenariu, acesta a fost schimbat de mai multe ori din cauza cenzurii. astfel, a fost impusă o ușoară mo
di�care a frazei lui „trus”, din „trăiască tribunalul sovietic, cel mai omenos tribunal din lume!”, în „trăiască tribunalul nostru,
cel mai omenos tribunal din lume!”, întrucât prima variantă a fost considerată o ironie la adresa justiției sovietice. De asemenea, a
trebuit scoasă partea în care „Bâvalâi” scrie pe gard un „P”, „Balbes” pune alături un „u” și, la apariția milițianului, „trus” con
tinuă și scrie „Blicitate”.
Deși vizionarea de probă nu fusese încă aprobată de comitetul Național al cinematogra�ei, �lmul a avut mare succes; cu toa
te acestea, nu au reușit să-l dea spre închiriere. totuși, �lmul a fost vizionat de leonid ilici Brejnev, care le-a mulțumit producăto
rilor pentru această comedie savuroasă, episod care a decis de�nitiv soarta �lmului. În cele din urmă, în anul 1967 �lmul a ocupat
„PriZoNiera DiN caucaZ Sau Noile aVeNturi ale lui ȘuriK”
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА „РОССИЯ - МЫ ВМЕСТЕ!”.
Ребята приняли участие в конкурсе, который состоял из 3 номинаций: чтение стихотворения, сочинение, ответы на вопросы.
Победителями стали:
Иванов Клаудия, Макаров Андрей, Амплеев Иоан, Лидия Иванов, Трофим Кристина, Леон Космин, Григоре Елиза,
Ницу Илинка, Павлов Раиса, Никанов Думитриан, Русу Миша, Сыргие Мариана, Мантай Ливия.
В августе ребята посетят столицу нашей Родины – Москву! Ждем от вас новых впечатлений, сочинений, творческой энергии.
ЖЕЛАЕМ ХОРОШЕЙ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ «ЗДРАВСТВУЙ, РОССИЯ!»
Публикуем сочинение Никанова Думитрана, который набрал большее количество баллов (сохраняем оригинал написания)
Почему я хочу посетить Россию?
Своё сочинение я бы хотел начать с определения своей национальной принадлежности. Я потомственный русский – липован,
что отражает мою генетическую принадлежность, которая является русской или великорусской. Мою семью связывает и с Россией
родственные узы. Наши дяди и тёти живут в Санкт-Петербурге, в Краснодаре, в Сибири. Когда я попаду в РФ у меня будет прекрас
ная возможность с ними встретиться, пообщаться, узнать больше о нашем роде, я смогу пополнить свой семейный альбом сним
ками наших русских предков. Прежде всего меня интересуют русский язык, так как он является самым богатым языком в мире,
посредством которого я могу описать всё, что угодно, выразить любые свои чувства. Славянский язык несёт в себе и сакральный
смысл. Он раскрывается при чтении книг русских писателей, таких как Пушкин, Толстой, Лермантов, Чехов и другие.
Колорит русской народной музыки захватывает дух. Талант русских композиторов очевиден. Их музыка наполнена светом. Она
проницательна, глубока, насыщена. Слушая М.И. Глинку, М.П. Мусоргского, П.И.Чайковского, Н.А. Римского-Корсагого у меня
в голове всплывают полотна великих художников, таких как: М. Шагал, И. Айвазовский, Н. Рерих, Шишкин, Васнецов. Я погру
жаюсь в мир русского балета, самого величественного в мире, в мир истории, которая кстати мне очень близка, так как липоване
являются её неотъемлемой частью. Буду потомком легендарных казаков, я хочу посетить концерт кубанского казачьего хора, услы
шать вживую русские песни, увидеть казачью плясовую. Если будет возможность, приобрету традиционный казачий костюм себе,
брату и отцу.
Я мечтаю попасть в Москву и посетить Кремль, оружейную палату, Мавзолей, погулять по Красной площади, купить икону
в Храме Василия Блаженного, сфотографироваться на фоне Царь Колокола. Я думаю, что каждый русский человек гордится сво
ей культурой, а Санкт-Петербург является культурной столицей России. Конечно и хватит и года, чтобы познать этот город. Но по
сетить государственный Эрмитаж, Храм Спаса – На – Крови , Петропавловскую крепость, Зимний дворец, Исаакиевский Собор,
Государственный Русский музей, Петергоф, Казанский собор должен каждый человек с русской душой, воспитанный русскими тра
дициями, духом и землёй.
В России много городов – красавцев и городов – героев с древней историей. Это такие города как Казань, Нижний Новгород,
Екатеринбург, Великий Новгород, Владимир (Крещение Руси), Суздаль, Самара, Кострома и д.р.
Говоря о России, нельзя забывать о Северном Кавказе. Именно там находится Олимпийская столица РФ: Сочи. Город с необы
чайно прекрасной природой, памятниками старины и гостеприимным народом.
Всё моё повествование это капля от всех моих чувств и эмоций, которые я могу передать в одной странице текста. Одна капля
рассказа о Великой и сильной державе, посетить которую является моим долгом по отношению к моим русским предкам, чтобы
приклонить колено в честь их подвигов. Отдать дань почтения их традициям и религии, которые соблюдает вся моя семья вот
уже несколько веков.
СТРАДАЮТ ЛИ РУМЫНЫ ОТ
РУСОФОБИИ ?
Марьян Радулеску
eSte roMÂNia cu aDeVarat ruSoFoBa?
de Marian radulescu
oricine aruncă o privire asupra europei de
est remarcă, nu fără surprindere, o atitudine
vădit ostilă a româniei față de Federația rusă.
această se re�ectă în refuzul insistent de a
dezvolta relații diplomatice și culturale, de
a ridica nivelul cooperării economice dintre
cele două țari. Mai mult, avem de a face cu
o agresivitate venită din partea conducerii
româniei față de rusia: sprijinul ferm al
instalării scutului antirachetă în românia,
declarații belicoase, inițiative privind
introducerea de noi sancțiuni împotriva
Despre atmosfera din media românească,
oare ce ar � de spus? Sute de articole și
emisiuni tendențioase despre Federația
rusă și despre reprezentanții săi în românia
apar zilnic, pe bandă rulantă. ca să nu mai
vorbim de maldărul de dejecții verbale
din comentariile la articole și de pe Facebook. Mai grav, jignirile directe la adresa
ambasadorilor și reprezentanților corpului diplomatic rus, făcute cât se poate de
o�cial de către „jurnaliști profesioniști” români nu fac decât să aducă un mare
având în vedere toate aceste aspecte, s-ar putea spune lesne că toată su�area
românească este ostilă Federației ruse și poporului rus. ostilitate care ar avea la
origine cele două mari probleme: Basarabia și tezaurul. oare așa să �e? Dacă ar
� să mergem în mijlocul oamenilor obișnuiți care alcătuiesc majoritatea populației
Vom vedea mulți români care se duc la sfârșit de săptămână în târgurile din
marile orașe ale țării să cumpere „de la ruși”. adică să cumpere de la cetățenii din r.
Moldova, vorbitori de limbă rusă, lucruri ca: preparate și conserve din pește, căciuli
din blană, articole de uz casnic. Manifestă românii noștri ostilitate față de ruși, li se
urcă sângele la cap auzind vorbindu-se rusește, îi pun pe fugă pe acei comercianți?
la �ecare început de an, mulți ruși vin în românia pentru a sărbători crăciunul și
revelionul pe stil vechi în stațiunile de pe Valea Prahovei și la Poiana Brașov. au fost
ei vreodată refuzați, a existat vreo atitudine ostilă din partea românilor? Nicidecum!
În �ecare toamnă, în românia se organizează Zilele culturii ruse. În cadrul acestui
eveniment de anvergură au loc expoziții de artă, lansări de carte și, mai ales, Zilele
Filmului rus. ei bine, �lmele rusești s-au bucurat întotdeauna de atenție deosebită
din partea publicului român, încât la cinematograful bucureștean Scala au fost cozi
la spectacolul susținut de ansamblul alexandrov la Sala radio în septembrie
2015 a participat toată �oarea intelectualității românești, personalități marcante ale
vieții culturale și politice. toȚi au aplaudat cu însu�ețire cântecele renumitului
ansamblu. a fost măcar o urmă de ostilitate? Nici vorbă!
există în românia o comunitate a rușilor, trăitori de generații pe pământ românesc:
comunitatea rușilor lipoveni. o comunitate bine organizată, cu o activitate bogată.
Nu am auzit ca această comunitate să stârnească o reacție ostilă din partea românilor.
românii trecuți bine de 40 de ani își amintesc de relațiile cu caer, își amintesc că
întreprinderile românești, unde ei lucrau, exportau masiv în fosta urSS. Își amintesc
de bunuri rusești de larg consum precum frigidere Zil, aspiratoare, aparate foto
SMeNa, magnetofoane MaiaK, etc. Își amintesc de faimoasele excursii în grup
organizate în �ecare an la Moscova sau leningrad. Își amintesc cu nostalgie și regret,
atunci, ce e cu rusofobia înverșunată din zilele noastre? Nu cumva avem de a
face cu o stare de spirit indusă cu bună știință? cine ar dori asta? Se știe: occidentul,
care ar face orice ca românii să nu pătrundă pe piața rusească, pentru a nu periclita
afacerile marilor sale companii. Mai mult, occidentul ar face orice ca românii să se
ofere de bună voie drept carne de tun într-un eventual con�ict cu rusia. ca de obicei,
În concluzie, românia nu este rusofobă în �ința sa. rusofobi cu adevărat sunt cei
care compun clasa politică, sunt cei care conduc țara. ei sunt cei care au pus pe tavă
toate activele țării, oferindu-le gratis occidentalilor. ei sunt în stare să mâne națiunea
română într-un con�ict de proporții cu rusia, pe post de carne de tun. Numai ca să
așadar, ce-i de făcut, dragi compatrioți? iată ce trebuie să facem: nu trebuie să
ne asumăm sentimente de ură care nu ne caracterizează. Să nu ne lăsăm călăuziți de
unii care vor să-și atingă interesele meschine pe seama noastră! trebuie să ne lăsăm
călăuziți de rațiune. o rațiune care ne cere să �m buni vecini și să colaborăm cu rusia
Любой, кто проанализирует отношения
стран Восточной Европы к России, заме
тит открытое неприятельское отношение
Румынии. Недружественность находит
свое отражение в упорном отказе разви
вать дипломатические и культурные свя
зи, поднимать уровень экономического со
трудничества между странами. Румынское
руководство активно ратует за установле
ние ПРО в Румынии и поддерживает ини
циативу введения новых санкций в отноше
нии России.
В румынских СМИ отношение к России
тоже недружелюбное. Сотни статей и пере
дач создают искажённое представление о
Российской Федерации. Враждебные ком
ментарии на Facebook и прямые оскорбле
ния в адрес российских представителей ди
пломатического корпуса со стороны, увы,
так называемых «профессиональных журналистов» наносят огромный ущерб
развитию отношений между двумя странами.
Учитывая все это, можно было бы сказать, что весь румынский народ враж
дебно относится к русскому народу. И эта враждебность якобы вызвана двумя ос
новными проблемами: Бессарабия и золото. Так ли это ? Если вы спросите мне
ние обычных людей, которые составляют большинство населения в Румынии, то
впечатления будут совсем иные.
Многие румыны идут в выходные дни на базар в крупных городах страны,
чтобы купить у «русских». То есть купить у граждан Молдовы, у русскоязычных,
такие вещи, как рыбные консервы, меховые шапки, предметы домашнего обихо
да. Проявляется ли при этом враждебность по отношению к русским? Конечно
нет! Покупатели вступают в диалог, хотят установить человеческие отношения.
В начале каждого года многие россияне приезжают в Румынию, чтобы от
праздновать Рождество и Новый год по старому календарю на курортах доли
ны Прахова и Пояна Брашов. Чувствовали ли они в отношении к ним враждеб
ность со стороны румын? Конечно нет! Напротив, они всегда как дорогие гости
окружены вниманием, и все рады, что они, русские, приезжают на эти курор
ты каждый год!
Каждую осень организуются в Румынии Дни русской культуры. В рамках
этого комплексного мероприятия проводятся художественные выставки, презен
тации книг и, что особенно интересует румынскую публику, Дни российского
кино. Российские фильмы пользуются успехом и всеобщим интересом, за биле
тами в кинематограф выстраиваются длинные очереди ! Проявляется ли враж
дебность к России ? Никак нет !
На спектакле ансамбля Александрова в зале Радио в сентябре 2015 года при
сутствовали самые известные представители румынской интеллигенции, деяте
ли культури и политики. Все с энтузиазмом апплодировали исполнителям из
вестных песен. Была ли тут враждебность? Никак нет !
В Румынии существует Община русских - липован, которые живут здесь уже
в течение многих поколений. Хорошо организованное сообщество с богатой де
ятельностью. Я не слышал, чтобы это сообщество спровоцировало бы враждеб
ную реакцию со стороны румын.
Румыны также помнят 40 лет экономических отношений в рамках СЭВ,
помнят также, что румынские товары успешно экспортировались в СССР, что
румынские промышленные изделия, особенно лёгкой промышленности, поль
зовались большим спросом на рынке бывшего СССР. И помнят также россий
ские потребительские товары: холодильники „ЗИЛ”, пылесосы, фотоппараты
„Смена”, магнитофоны „Маяк”. Они помнят знаменитые коллективные экскур
сии, которые организовывались ежегодно в Москву или в Ленинград. Эти воспо
минания полны ностальгии, а не недовольства !
Тогда в чем же дело с ожесточенной сегодняшней русофобией ? Может быть,
нам навязывают такое отношение ? Кому это на руку ? Запад заинтересован, что
бы румынские изделия не вышли бы вновь на российский рынок, чтобы румын
ское производство не конкурировало бы с западными компаниями. Как всегда,
ставка - в ресурсах.
В заключение: в Румынии не существует русофобии как таковой. Русофобами
являются те представители политического класса, которые руководят страной.
Это они предложили бесплатно все активы страны западным компаниям и гото
вы затянуть румынских граждан в конфликт с Россией.
А как же мы с вами, уважаемые соотечественники? Мы должны отвергнуть
это чувство ненависти, которое нам навязывают. Мы должны найти разумное от
ношение. Это разумное отношение - стать хорошими соседями и сотрудничать с
Россией согласно нашим общим интересам. В нашу пользу !
Знаменитый Елисеевский гастроном, открытый в далеком 1901 году,
до сих пор считается первым в Москве. Названный в честь его бывше
го владельца и миллионера Григория Елисеева магазин прославился не
только своим богатейшим ассортиментом продуктов, но и роскошным
убранством торговых залов в стиле необарокко. Огромные хрустальные
люстры, напоминающие гроздья винограда, украшают высокие своды
торгового зала.
Этот дом, расположенный в историче
ском центре Москвы по Тверской улице,
14, имеет интересную биографию. В кон
це XViii века статс-секретарь Екатерины
Великой пригласил архитектора Матвея
Казакова строить дворец для своей кра
савицы-жены Козицкой. После ее смерти
дворец перешел к дочери – княгине А.Г.
Белосельской–Белозерской.
В 1824 году княгиня Зинаида
Волконская, внучка Козицкой, открыла
здесь литературный салон, в котором лю
били собираться известные художники,
поэты и публицисты. Здесь не раз читали
свои стихи А.С.Пушкин, Е.А.Баратынский,
Д.В.Веневитинов, П.А.Вяземский, А.Мицкевич.
В конце девяностых годов XiX века дом на Тверской купил петербург
ский купец, миллионер Григорий Елисеев, торговец вином и колониаль
ными товарами, владелец крупнейшего в России гастронома на Невском
проспекте в Санкт-Петербурге. Здесь открылся «Магазин Елисеева и
погреба русских и иностранных вин». Открывали «Елисеевский» тор
жественно, с молебном, который служили специально приглашенные
священник со диаконом. Прилавки в магазине, буквально, ломились от
изобилия всяческой снеди. Елисеев, у которого были налажены прямые
торговые связи с европейскими странами, торговал всевозможными со
ртами чая и кофе, разнообразными крупами, маслом, сырами, колбасами,
ромом, фруктами, трюфелями и анчоусами.
После революции семнадцатого года магазин продолжал работать,
оставаясь, как и раньше, не менее популярным. Казенное «Гастроном №
1» не прижилось, и москвичи по-прежнему называли его «Елисеевским».
А портрет самого Григория Елисеева, выполненный художником-люби
телем Александром Романовым, украшает стену главного торгового зала
гастронома и по сей день.
В 2004 году в магазине была проведена серьезная реставрация
внутренних помещений. Изменилась ассортиментная политика, про
изводственная база, были введены новые корпоративные стандарты об
служивания покупателей.
Но при этом «Елисеевский» оставался бескомпромиссно традицион
ным, старинным магазином, каким он был при своем владельце. Торговой
сети «Алые Паруса» удалось гармонично совместить здесь прилавочную
форму торговли и современный супермаркет.
renumitul magazin alimentar eliseev, deschis în îndepărtatul an
1901, este considerat până astăzi cel mai bun din Moscova. Poartă numele
fostului proprietar, miliardarul Grigori eliseev, și a devenit cunoscut nu
numai prin sortimentul larg de produse, ci și prin decorațiunile luxoase ale
sălilor, realizate în stil neo-baroc. candelabrele gigantice din cristal, care
sălilor.
această clădire se a�ă în centrul istoric al
Moscovei pe strada tverskaia nr 14, și are o
istorie interesantă. la sfârșitul secolului XViii,
secretarul de stat al împărătesei ecaterina cea
Mare l-a invitat pe arhitectul Matvei Kazakov
să construiască un palat pentru frumoasa
sa soție Kozițkaia. După moartea acesteia,
palatul a fost moștenit de �ica ei – prințesa a.
În anul 1824 prințesa Zinaida
Volkonskaia, nepoata prințesei Kozițkaia,
a deschis aici un salon de literatură unde se
întâlneau renumiți pictori, poeți și publiciști.
aici, își citeau adeseori versurile a. S.
Pușkin, e. a. Baratinski, D. V. Venevitinov, P.
a. Viazemski, a. Mițkevici.
la sfârșitul anilor 90 ai secolului al XiX-lea clădirea de pe strada
tverskaia a fost cumpărată de un negustor din Petersburg, milionarul
Grigori eliseev, negustor de vin și de mărfuri coloniale, proprietar al
unuia dintre cele mai mari magazine din rusia, cel situat pe bulevardul
Nevski din Sankt Petersburg. În această clădire din strada tverskaia s-a
deschis „Magazinul lui eliseev și cramele cu vinurile rusești și străine”.
Deschiderea magazinului a fost una festivă, cu o slujbă o�ciată de un
preot și un diacon special invitați. rafturile magazinului se încovoiau
de abundența variatelor produse alimentare. eliseev, care avea legături
comerciale directe cu țările europene, comercializa toate felurile posibile
de ceai și cafea, o mare varietate de cereale, unt, brânzeturi, mezeluri, rom,
După revoluția din 1917 magazinul a continuat să funcționeze,
rămânând la fel de popular ca și înainte. Denumirea o�cială de „Magazinul
alimentar nr. 1” nu a prins; locuitorii Moscovei continuau să îl numească,
ca și mai înainte, „al lui eliseev”, iar portretul lui Grigori eliseev, făcut de
pictorul amator aleksandr romanov, încă mai decorează peretele raionului
În 2004, în magazin au fost efectuate lucrări serioase de restaurare
a spațiilor interioare. S-a schimbat politica de sortimentare, baza de
producție, au fost introduse noi standarde corporative pentru serviciul cu
cu toate acestea, „Magazinul lui eliseev” rămâne un magazin
tradițional, așa cum a fost și pe vremea proprietarului său. rețeaua
comercială „Pânzele roșii” a reușit să combine în mod armonios vânzarea
О ЕЛИСЕЕВСКОМ
ГАСТРОНОМЕ В МОСКВЕ
DeSPre MaGaZiNul
eliSeeV DiN MoScoVa
ПРИТЯЖЕНИЕ
Новый фильм
ФЕДОРА БОНДАРЧУКА
Картина Фёдора Бондарчука „Притяжение”, созданная
ри участии ВГТРК, сегодня выходит в широкий прокат.
Сюжет этой ленты долго хранили в строжайшем секрете.
Со всех участников съёмок режиссёр взял подписку о нераз
глашении. Но сейчас уже известно, что картина повеству
ет о столкновении человечества с инопланетным разумом,
а её действие происходит в Москве, в районе Чертаново,
жители которого фильм „Притяжение” увидели первыми.
Рассказывает Ирина Разумовская.
Над спецэффектами в этом первом масштабном россий
ском фильме про пришельцев трудились 250 человек. Их
качество – первое, что поражает в „Притяжении”. Затем
становится понятно, что за зрелищным фантастическим
триллером скрыта мелодрама, комедия и драма о природе
бунта и агрессии общества.
„Если, грубо говоря, мы из фильма полностью убираем та
релку и все фантастические момента, то остаётся история между людьми очень
простая, очень драматичная, разная, живая, и она тоже будет интересна”, - гово
рит актёр Александр Петров.
Только когда Фёдор Бондарчук понял, что из этой картины можно сделать столь
богатую на смыслы ленту, стал в ней и режиссёром. Слово „инопланетяне”, пояс
няет он, можно заменить на слово „другие”. Как поведут себя жители Чертаново,
решив, что их территорию захватили Они?
„Сначала я был продюсером, и как для продюсера в этом сценарии было всё -
много экшена, необычная история: на район Москвы падает неопознанный ле
тающий объект, вооруженные силы, любовная история внутри”, - комментиру
ет Фёдор Бондарчук.
Это единственная в истории нашего кино картина, которую разрешили снимать
рядом с Министерством обороны. Летает, передвигается на гусеницах и коле
сах здесь самая современная военная техника. В „Притяжении” сделано всё для
правдоподобности ощущений и эмоций.
„Это притяжение, внимание к чему-то очень важному, очень чистому, открытому
и необходимому для всей планеты Земля”, - отмечает актёр Риналь Мухаметов.
„Притяжение” только-только выходит на экраны, а уже окупился. Права на
фильм купили во многих странах. Лента станет четвертым российским
фильмом
в формате iMaX. Выходит в прокат одновременно в России и Китае.
Filmul „atracția”, în regia lui Feodor Bondarciuk , realizat
cu implicarea televiziunii ruse de stat, intră, începând de azi, în
circuitul cinematogra�c. Subiectul acestei pelicule a fost păstrat în
deplin secret, iar regizorul însuși i-a obligat pe toți participanții la
�lmări să semneze un acord de con�dențialitate. acum se cunoaște
deja faptul că în �lm ar � vorba despre contactul umanității cu o
inteligență extraterestră, acțiunea desfășurându-se la Moscova, în
cartierul certanovo, ai cărui locuitori sunt primii care văd acest
�lm, ne destăinuie irina razumovskaia. la efectele speciale ale
acestui prim �lm rusesc de anvergură despre extratereștri au lucrat
peste 250 de oameni. ceea ce uimește în „atracția” este calitatea
acestor efecte. apoi, devine evident că în spatele acestui thriller
spectaculos și fantastic se ascund o melodramă, o comedie și o
„Dacă am elimina cu totul din �lm farfuria zburătoare și toate
efectele științi�co-fantastice, am rămâne cu o poveste obișnuită a
unor oameni, o poveste foarte dramatică, variată, vie, care și ea ar � una interesantă”,
spune actorul aleksandr Petrov.
Feodor Bondarciuk a acceptat sa �e regizorul acestui �lm numai atunci când a
înțeles că pelicula poate � încărcată de o semni�cație mult mai bogată. cuvântul
„extratereștri” - ne explică el - poate � înlocuit cu termenul „ceilalți”. oare cum
vor reacționa locuitorii cartierului certanov la ideea că teritoriul lor ar � invadat de
„la început am fost producător, iar pentru un producător aici aveam de toate: multă
acțiune, o poveste neobișnuită: prăbușirea unui obiect zburător neidenti�cat într-
un cartier din Moscova, forțe armate și o poveste de dragoste”, comentează Feodor
acest �lm este unic în istoria cinematogra�ei noastre, pentru că ni s-a permis, pentru
prima oară, să �lmăm în apropierea clădirii Ministerului apărării. cea mai modernă
tehnică militară zboară, se deplasează pe șenile, dar și pe roți. În „atracția” totul este
făcut pentru a reda autenticitatea senzațiilor și emoțiilor.
„este o atracție, o atenție la ceva foarte important, foarte limpede, foarte deschis și
al Muhametov.
„atracția” abia a apărut pe ecrane și deja și-a acoperit costurile. Drepturile de difuzare
au fost cumpărate de numeroase țări. Filmul va deveni cel de-al patrulea �lm rusesc
atracȚia
un �lm nou în regia lui
FeoDor BoNDarciuK
astăzi în ajunul eurovisionului 2017
am vrea să ne amintim de victoria
sclipitoare a rusiei la acest minunat
concurs de muzică european. rusia,
de-a lungul atâtor ani de existență a
concursului, a fost reprezentată de
foarte mulți concurenți puternici,
precum alsu, SereBro, t.a.t.u.
sau Polina Gagarina, dar numai o dată
rusia a reușit să ajungă pe locul întâi.
acest lucru l-a făcut posibil un cântăreț
tânăr și popular, atunci cunoscut încă
după numele de scenă – Dima Bilan (în
iunie 2008 el și-a schimbat numele, luându-și pseudonimul ca prenume și
nume adevărate). În 2008 el a câștigat concursul național, a mers la Belgrad
cu piesa Believe. În numărul de scenă au participat și patinatorul evgheni
Pliușenko și muzicianul edwin Marton. După rezultatul votului, el a primit
272 de puncte și a ocupat primul loc, lăsându-le în urmă pe cântăreața din
ucraina ani lorak, cu piesa Shady lady și pe cântăreața Kalomira din
Grecia cu piesa Secret combination, amândouă �ind niște concurente foarte
puternice. Datorită acestei victorii în 2009, eurovisionul a avut loc în capitala
aceasta n-a fost singura dată când Dima Bilan a participat la eurovision,
pentru prima dată el și-a încercat puterile la acest concurs internațional în
2005, alegând piesa Not that Simple. atunci l-a surclasat Natalia Podolskaia,
lăsându-l pe Dima pe locul al doilea. În 2006 el a câștigat locul doi la concurs.
cu toate acestea, și atunci mulți au considerat că el a meritat locul întâi. la
atena Dima Bilan a cântat piesa Never let You Go, iar numărul de scenă a
fost pregătit de însuși Filip Kirkorov.
acum, cariera lui Dima Bilan în�orește,
el a�ându-se, ca și altădată, la apogeul
faimei sale. el nu este numai un cântăreț
de succes, care își bucură publicul cu
piese noi, dar și un actor. În 2016 a apărut
�lmul eroul, în care Dima joacă rolul
principal. acest �lm a devenit debutul
De asemenea, Dima Bilan lucrează
intens la proiecte de televiziune. el a fost
unul dintre mentori la emisiunile Vocea
și Vocea copiilor, difuzate de Pervîi
Kanal. emisiunea Vocea este foarte
populară în rusia, aici Bilan a fost mentor și în anul 2016. aceasta este
deja la al cincilea sezon, mentori �ind, în afară de cântărețul nostru, Polina
Gagarina, Grigori leps și leonid agutin.
astăzi, Dima Bilan este laureatul multor premii naționale și internaționale,
dar el început ca un tânăr simplu. S-a născut într-un orășel micuț, usti-
Djeguta, din Karaciaevo-cerkessia, într-o familie simplă de inginer și
asistentă socială. era atras de muzică încă din copilărie, din clasa a cincea
lua lecții la școala de muzică, și toată lumea observa că e un copil talentat.
cariera lui a început cu o colaborare cu iuri aizenșpis, care a remarcat
talentul lui Dima și i-a inițiat în lumea show bizz-ului. După moartea
primului său mentor, el a început să lucreze cu iana rudkovskaia,
colaborare ce i-a adus un succes foarte mare, printre care și victoria de la
cariera lui minunată ne dovedește încă o dată că, prin perseverență și
muncă, putem ajunge unde ne dorim. acum ne așteptăm doar ca Dima că
DiMa BilaN
PriMul Și, DeocaMData, SiNGurul cÂȘtiGator al euroViSioNului DiN Partea

ruSiei
atracȚia
un �lm nou în regia lui
FeoDor BoNDarciuK
Как-то во времена Российской императрицы Екатерины ii Великой
(1729-1796) в Петербург прибыл Король Иосиф ii Австрийский (1741-
1790), личный друг Екатерины ii и союзник России. Императрица
решила удивить высокого го
стя «русской тройкой», троечной
упряжью лошадей, – чисто рус
ским изобретением. Во дворец
был доставлен самый удалой ям
щик. Государыня спросила у него:
«Отвезёшь Императора в Москву за
36 часов?» Удалец ответил: «Довезу,
матушка. Только не уверен, что до
везу его душу». А в те времена
путь от Петербурга до Москвы на
перекладных (экипаж с двумя ло
шадьми, сменяемыми на почтовых
станциях) составлял трое суток.
Быстрая езда в русской тради
ции тесно связана с русской тройкой. Она может развивать скорость до
60 километров в час… Хотя известен случай, что тройка башкирских
лошадей прошла расстояние от Уфы до Стерлитамака (это 120 км) – за
8-9 часов. Не поверите, то есть со скоростью 115 км в час.
Так в чём же соль? А в том, что лошади бежали разным аллю
ром. Центровая лошадь -коренник- скакал рысью, а пристяжные, лёг
кие лошади, неслись галопом, изогнув головы в разные друг от друга
стороны, они буквально «несли» коренника. При этом три лошади
медленнее уставали и потому держали высокую скорость. Михаил
Юрьевич Лермонтов, великий русский поэт, говорил о тройке савра
сых башкирок, подаренных ему бабушкой Елизаветой Алексеевной
Арсеньевой («самой знаменитой бабушкой русской литературы» - ти
тул биографов поэта): «Они (лошади) так выносливы, что чудо. До
Петербурга (из Царского села) скачу – а приеду, они и не вспотели».
Каждый год на Руси устраивались ритуальные скачки, посвящён
ные Илье Пророку. Тройка символизировала «колесницу огненную и
коней огненных», которые вознесли Илью на небо. (Кстати, на Ильин
день - 2 августа – приходится День рождения Воздушно-десантных
войск России). Троечная упряжь богато и символично украшалась:
дуга коренника была позолоченной, золото уподоблялось молниям,
сопровождавшим вознесение тройки Ильи Пророка; а звон колоколь
чиков и бубенцов – раскатам грома. В народе эта «музыка» называлась
«ямской гармонью». И каждая тройка лошадей имела своё неповтори
мое звучание.
Григорий Петрович Данилевский, известный русский писатель
писатель-беллетрист, писал о «мерном шаге тройки сытых, весело
фыркающих саврасок». Лев Николаевич Толстой в романе «Война и
мир» с глубоким знанием дела описывает русскую тройку и троечную
езду».
И, конечно же, Николай Васильевич Гоголь в гениальной поэме
«Мёртвые души» (1842): «Эх, тройка! птица тройка! кто тебя выду
мал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, - в той земле,
что не любит шутить, а ровнем - гладнем разметнулась на полсвета, да
и ступай считать вёрсты, пока не зарябит тебе в очи.
Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит
чёрт знает на чём; а привстал, да замахнулся, да затянул песню – кони
вихрем, спицы в колёсах смешались в один гладкий круг, только дрог
нула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход! И вот
она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как
что-то пылит и сверлит воздух.
Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшь
ся? Дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты, всё отста
ёт и остаётся позади… Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ…»
odată, pe vremea împărătesei ekaterina a ii-a cea Mare (1729-
1796), a sosit la Petersburg Împăratul iosif al ii-lea al austriei (1741-
1790), prieten apropiat al ekaterinei a ii-a și aliat al rusiei. Împărăteasa
se hotărî să-i facă înaltului oaspete
o surpriză: o plimbare cu „troica
rusească”, trasă de trei cai, o invenție
cu adevărat rusească. la palat fu adus
cel mai curajos vizitiu, pe care țarina
îl întrebă: „Îl vei duce pe împărat la
Moscova în 36 de ore?”. omul cel
curajos răspunse: „Îl voi duce. Numai
că nu sunt sigur că voi ajunge cu el
viu”. În acea vreme, drumul de la
Petersburg la Moscova era parcurs cu
diligența (un echipaj tras de doi cai,
schimbați la stațiile de poștă) în trei
în tradiția rusă, călătoriile rapide
sunt strâns legate de troică. aceasta poate atinge o viteză de până la 60
de km pe oră… cu toate acestea, există un caz binecunoscut, cel al unei
troici cu cai bașkiri, care a parcurs distanța de la ufa la Sterlitamak în
8-9 ore, atingând incredibila viteză de 115 km pe oră.
cum este posibil așa ceva? caii aleargă în ritm diferit. cel din mijloc
aleargă la trap, iar ceilalți doi, mai ușori, aleargă în galop și, întorcându-
și capetele unul într-o parte și altul în cealaltă parte, îl purtau, la propriu,
pe cel din mijloc. astfel, cei trei cai oboseau mai greu și dezvoltau o
viteză mult mai mare. Marele poet rus Mihail iurievici lermontov
vorbea astfel despre troica cu cai roibi din Başkiria, dăruită de bunica
ei, elizaveta alekseevna arsenieva („cea mai cunoscută bunică din
literatura rusă”, după cum au numit-o biogra�i poetului): „(caii) sunt
așa de viguroși, că te minunezi. Dau o fugă până la Petersburg (din
În vechime, în �ecare an se organizau curse ritualice, dedicate
Sfântului ilie. troica era simbolul „carului de foc și al cailor de foc”, în
care s-a înălțat la cer Sfântul ilie (apropo, în ziua de Sfântul ilie, pe 2
august, este Ziua trupelor de Parașutiști). Hamurile troicii erau decorate
bogat și simbolic: arca pentru înhămat calul din mijloc era su�ată cu aur,
asemenea fulgerului ce însoțea carul Sfântului ilie, atunci când profetul
s-a înălțat la cer, iar sunetul clopoțeilor și zurgălăilor era asociat cu
tunetul. În popor, această „muzică” era numită „acordeonul vizitiului”.
Grigori Petrovici Danilevski, un cunoscut scriitor rus, a scris despre
„pasul ritmat al cailor roibi de troică, sătui și care fornăie veseli”. lev
Nikolaevici tolstoi a descris cu o erudiție profundă troica și călătoria cu
Și, bineînțeles, despre troică a scris și Nikolai Vasilievici Gogol în
genialul său poem Su�ete moarte (1842): „oh, troică, pasăre-troică,
cine te-a născocit oare? tu nu te puteai naște decât în sânul unui popor
vioi și ager, pe pământul celor care nu le place să ia lucrurile în glumă,
pământ ce se întinde pe jumătate de lume și, de vei vrea numai să-i
numeri verstele, ochii ți se vor împăienjeni. Vizitiul tău nu poartă botfori
nemțește; cu barba în vânt și cu mănuși doar cu un singur deget, el stă
naiba știe pe ce: totuși, e destul să se salte numai un pic și să dea puțin
din mâini, îngânând un cântec, iar caii se avântă năvalnic, spițele se
contopesc, împlinind parcă roata într-un taler argintiu, trecătorul speriat
scoate un țipăt, și troica aleargă mâncând pământul... Și, până apuci
să te dezmeticești, abia mai poți zări în depărtare ceva care spintecă și
Și tu, rusie, nu zbori oare ca o în�ăcărată troică, pe care nimeni n-ar
putea-o întrece? Drumul fumegă sub tine, podurile duduie, totul rămâne
И КАКОЙ ЖЕ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ
БЫСТРОЙ ЕЗДЫ?
П. В. Крахмалев
„Și care e ruSul caruia Sa Nu-i Placa a
GoNi NeBuNeȘte?”
P.V. Krahmaliov
la câteva săptămâni după turneul operei din Sankt Petersburg la iași, un alt tur
neu are loc în orașe românești, prezentând, de această dată, arta coregra�că rusă.
turneul s-a bucurat de atenție, �ind de notorietate extraordinarele succese ale trupei
de balet a lui Serghei Diaghilev în europa. tocmai se anunțase încheierea seriei de re
prezentații la opera din Monte carlo a acestei trupe, care-i avea protagoniști pe Vaclav
Nijinski și tamara Karsavina, urmate de o serie de reprezentații la Paris.
Prin urmare, simplul anunț al unor spectacole cu dansatori ruși, chiar și alții de
cât cei de mai sus, era deja un eveniment notoriu. Balerinii ruși se a�au într-un tur
neu care includea orașele odessa, iași, Galați, Brăila, București, după care urmau să
plece către Viena, Paris, londra și New York. În componența ansamblului, care dis
punea de orchestră proprie, intrau balerini valoroși din Sankt Petersburg, Moscova
și Varșovia. Maestru de balet era Stanislav Vacareț, dirijor �ind emil Badchen
(Bathen), cel care a dirijat și operele ruse din turneul anterior, costumele și decoruri
le le semna a. Korovin, soliști principali �ind Melita Bauersachs, Natalia lazareva,
elena Zandreievici, cazimir cazimirov, Sachor langué... trupa era prezentată drept
avancronicile ofereau informații despre ceea ce reprezintă acest ansamblu, pre
cum și ceea ce înseamnă baletul, subliniindu-se că spectacolele de balet sunt inedite
în românia. Ziarele publică diferite articole despre balet, oferind de�niții care mai de
care mai elaborate. „Baletul de operă rus” – se putea citi în cotidianul opinia – „oferă
o nouă semni�cație artei jocului”. „tehnica acestui joc atinge culmile dramei, tragedi
ei și satirei. În dansul acesta e râs și plâns, durere și plăcere...” se putea citi în cotidia
Programul turneului era gândit în trei reprezentații, la iași, în zilele de 30 apri
lie, 1 și 2 mai 1912. În prima seară, pe scena teatrului Național, au fost prezentate ta
blouri coregra�ce, pentru a conferi varietate și a etala un diapazon stilistic bogat. S-a
optat pentru această structură, oarecum miniaturală, recurgându-se la muzica datorită
unui mare număr de compozitori, printre care M. i. Glinka și al. P. Borodin. Desigur,
„Dansurile polovțiene” din opera „cneazul igor” erau foarte spectaculoase, dincolo de
faptul că acțiunea gândită de coregraf era alta decât cea din operă. Succesul înregistrat
a fost pe măsura măiestriei dansatorilor. „ansamblul este ireproșabil atât în privința
elementelor artistice, cât și în ceea ce privește subtilitatea interpretării, este condus de
una din cele mai mari balerine, care aparține faimosului balet rus”. În același articol se
spune că baletul rus este „... cel mai cunoscut în domeniul artei coregra�ce. toate pie
sele de balet oferă spectatorului o varietate de culori și poezie care par cu atât mai vii,
cu cât mișcările din scenă sunt mai agile, mai expresive și mai captivante” – publica
rampa la 4 mai 1912. Ziarul evenimentul din 2 mai relatează despre primul spectacol
astfel: „...În cele trei piese de balet, publicul nostru a putut aprecia, la adevărata lor va
loare, elementele artistice ale acestui excelent ansamblu, care s-a desfășurat cu o ele
ganță frapantă. Varietatea dansurilor, jocul de scenă ireproșabil, bogăția de costume și
decoruri, toate laolaltă au creat o artă plastică vie ce nu s-a mai văzut la noi. Fără în
doială, Melita Bauersachs este una din artistele celebre de balet și una dintre acele vir
tuoase ale dansului, care, prin toate mișcările sale, exprimă stări su�etești și atitudini
plastice de nedescris. De asemenea, am putut aprecia prestația artistică a altei balerine,
Zandreievici, precum și a soliștilor Vacareț, cazimirov, langué, Buccinski. Întregul
ansamblu este ireproșabil, iar orchestra excelentă...”. Desigur, cronicile abundă în in
formații, bunăoară, în opinia (2 mai 1912) se spune că „După excelentele amintiri
pe care ni le-a lăsat opera rusă, publicul ieșean aștepta cu nerăbdare alte spectaco
le de balet impresionante. (…) Baletul este un gen aparte, capabil să trăiască prin el
însuși, pentru că este capabil să stârnească emoții, atunci când este executat cu măies
trie. evoluția balerinelor Bauersachs și Zandreievici, însoțite și a�ate sub conducerea
dirijorului orchestrei, D-l Badchen, și a D-lui Vacareț, maestru al baletului, au cucerit
inima publicului și au stârnit aplauze, așa cum s-a întâmplat aseară și cum se va întâm
al doilea spectacol a avut o structură oarecum asemănătoare, aducând muzică de
Nemirovici, Paganini, levandovsky, Brahms, J. Strauss, N. a. rimski-Korsakov. a
fost, conform articolului din ziarul Mișcarea din 3 mai 1912 „...o seară artistică ce va
rămâne multă vreme în inima ieșenilor [...] Noutatea desăvârșită a dansurilor, varieta
tea interpretării și bogăția de costume și decoruri pitorești, toate acestea au oferit spec
tatorilor o serie de tablouri pitorești vivante, care păreau cu atât mai sugestive, cu cât
ele trăiau în poezia ritmică a orchestrei, condusă cu atâta dibăcie de șeful ei, D-l emil
Badchen. În „Vânătoarea de �uturi”, prima balerină, Melita Bauersachs, ne-a făcut să
cunoaștem cele mai subtile stări su�etești, exprimate printr-un joc ce se distingea prin
trăsături artistice, ondulațiuni și conturări care păreau turnate din marmură…”. cei
prezenți au avut parte de „o seară artistică unică [...] o seară de artă coregra�că subli
În cea de-a treia seară a avut loc o reprezentare a baletului lui leo Delibes,
coppelia, în coregra�a lui S. Vacareț, rolul principal avându-l Melita Bauersachs.
apoi a urmat sceneta „o serbare la țară”, care a cuprins 7 dansuri. interpretarea s-a
dovedit și de această dată la înălțime, mărturie �ind reacția publicului, care a cerut și
alte spectacole. De aceea, trupa și-a prelungit șederea la iași cu o zi, oferind încă două
reprezentații, prima în matineu și cea de-a doua seara. chiar dacă turneul nu avea loc
într-un moment favorabil, din cauza tensiunilor în relațiile politice româno-ruse, artiș
tii invitați s-au bucurat de un mare succes. acest aspect apare surprins într-un articol
din opinia din 5 mai 1912, din care rezultă că reacția publicului n-a putut � alterată,
singurul criteriu care a funcționat �ind cel pur artistic și estetic... „Nu încape îndoia
lă că, pentru noi, rusia artistică ar � trebuit inventată, dacă nu exista. iată o constata
re îndrăzneață, dacă ținem seama că ne a�ăm într-o epocă de iritație anti-rusească [...].
Dar, toate acestea nu pot împiedica pe nimeni să mărturisească adevărul că ne este dra
gă rusia artistică [...]. În sfârșit, rusia muzicală propriu zisă, datorită unor impresari
abili, s-a obișnuit a ne vizita mai des. După o excelentă trupă de operă, avurăm acum
câteva reprezentații de balet, gen aproape nou pentru ieșeni și în care câteva artiste, în
frunte cu steaua trupei, grațioasa Bauersachs, au evoluat excelent. Minunate produc
țiuni coregra�ce, cărora și cei mai pretențioși nu le pot refuza denumirea de producți
uni de artă, chiar dacă, dintr-un sentiment de pruderie, s-a interzis școalelor să asiste
la matineul de ieri. Marele public a aplaudat și aceasta e de ajuns. iașul s-a delectat și,
După aceea, trupa a susținut spectacole la Galați, Brăila și București. În capitală
au apărut pe scena teatrului liric. am ales să cităm doar o singură reacție, din rampa,
din 13 mai 1912, semnată al. V., elocventă pentru succesul incontestabil: „...ceea ce
e muzica pentru auz, e desigur coregra�a pentru ochi. Nimic precis, nici un semn con
vențional care să �xeze gândul în idei limitate [...], și atunci su�etul e liber, mintea
poate să divagheze și ai o senzație atât de plăcută! Priviți acele mișcări aeriene, trupuri
le cari se mlădie, brațele cari par deslipite de trup și picioarele cari parcă nici nu calcă.
Priviți acele unduiri armonice de gesturi și spuneți dacă nu-i ceva de vis, ceva feeric!
Și mulțimea acestor �ori noui o datorăm numai trupei ruse de balet, interpreta unei arte
atât de subtile și aproape necunoscute în românia. cu drept cuvânt, deci, merită admi
PriMa truPa De Balet DiN
ruSia, ÎN turNeu ÎN roMÂNia
„o eleGaNȚa FraPaNta a Fieca
rui artiSt ÎN Parte”
octavian lazăr cosma, Mihai cosma
Спустя некоторое время после выступлений санкт-петербургского оперного
коллектива в Яссах начинаются гастроли российской балетной труппы, которые
пройдут в нескольких румынских городах. Турне пользуется особым вниманием
румынской публики и прессы после блестящих концертов артистов русского бале
та Сергея Дягилева в Европе, которые прошли в Театре оперы и балета в Монте-
Карло (в главных ролях -Тамара Карсавина и Вацлав Нижинский), и позже - в
Париже.
Реклама спектаклей российского балета сама по себе уже стала заметным
событием. Выступления российской балетной труппы должны были пройти в
Одессе, Яссах, Галаце, Брэиле, Бухаресте, затем в Вене, Париже, Лондоне и Нью-
Йорке. В состав балетного коллектива, помимо оркестра, вошли знаменитые соли
сты из Санкт-Петербурга, Москвы и Варшавы. Балетмейстер -Станислав Вакарец,
дирижер - Эмиль Бадхен, костюмы и декорации - Константин Коровин, глав
ные солисты - Мелита Бауерзахс, Наталья Лазарева, Елена Зандреевич, Казимир
Казимиров, Сахор Лангуе. Балетный ансамбль был представлен как «Русский
оперный балет» или просто «Русский балет».
Через румынские газеты можно был собрать всю информацию об этом ансам
бле, а также о том, что такое «русский балет», при этом в прессе подчёркивалось,
что гастроли Русского балета впервые проводятся в Румынии. О «Русском бале
те» можно было тогда прочесть в газете «opinia» («Мнение»): «Он (балет) придаёт
иной смысл искусству игры… Техника этой игры достигает высот драмы, траге
дии и сатиры». «В этом балете и смех, и плач, и боль и удовольствие ...» - газета
«rampa» («Сцена»), 7 апреля 1912 года.
Три спектакля прошли в Яссах: 30 апреля, 1 и 2 мая 1912 года. В первый ве
чер в Национальном театре были представлены разнообразные хореографические
картины, отображающие богатый стилистический диапазон. Звучала музыка та
ких композиторов, как Глинка и Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь
Игорь» были весьма зрелищными, особенно если учесть, что танцы существен
но отличались от оперной постановки. Успех спектакля был ошеломляющим.
«Ансамбль выступает безукоризненно, с тонкой художественной интерпретаци
ей. Во главе этого ансамбля находятся величайшие балерины русского балета…
Этот балет - самый известный в области хореографического искусства. Все спек
такли представляют зрителю яркое разнообразие цветов и поэзии, которые подчёр
киваются гибкими, выразительными и захватывающими движениями на сцене…»
- газета «rampa» («Сцена»), 4 мая 1912 года. В другой газете «evenimentul»
(«Событие») от 2 мая было напечатано: «...В трех сценах балета наши зрители смог
ли по достоинству оценить художественные элементы этого прекрасного ансамбля
в изящном порядке исполнений. Великолепие танцев, безупречная сценическая
игра, богатство костюмов и декораций - все это создаёт самое живое изобрази
тельное искусство… Мелита Бауерзахс, несомненно, является одной из самых из
вестных балерин, она может выразить эмоции человека движениями неописуемой
пластичности. Мы оценили искусство другой блестящей балерины Зандреевич, а
также солистов Вакарца, Казимирова, Лангуе, Букчинского. Ассамбль, в целом, -
безупречен, и оркестр - отличный...» Статьи в газетах информационные, напри
мер, в газете «opinia» («Мнение») от 2 мая 1912 г. говорится о том, что «…после
прекрасных воспоминаний, которых оставила русская опера, ясская публика жда
ла впечатляющих балетных спектаклей. (...) Балет - такой жанр искусства, который
способен жить сам по себе; когда он мастерски исполняется, он возбуждает самые
чудесные чувства. Исполнение балерин Бауерзахс и Зандреевич, в сопровождении
и под руководством г-на Бадхена - дирижёра оркестра - и г-на Вакарца – балетмей
стера, – покорили сердце публики, которая громко аплодировала, - это случилось
вчера вечером, и это, безусловно, произойдет и сегодня вечером».
Второй спектакль был построен на музыке Немировича, Паганини,
Левандовского, Брамса, Штрауса, Римского-Корсакова. Газета «Mişcarea»
(«Движение») от 3 мая 1912 года писала: «... Этот вечер искусства, который оста
нется надолго в сердцах ясских зрителей, [...] представил нам совершенно новые
танцы, удивительное разнообразие исполнения и огромное богатство прекрасных
костюмов и декораций; всё это воплотилось в серию живописных картин, которые
оживали в ритмической поэзии оркестра под руководством умелого дирижёра г-на
Эмиля Бадхена. В «Охоте на бабочек» прима-балерина Мелита Бауерзахс передала
нам самые тонкие настроения своей выразительной игрой, отличающейся своими
художественными особенностями... Присутствующие зрители имели возможность
провести вечер уникального искусства [...], вечер превосходной хореографии, ве
чер зрелища буйной красоты».
В третий вечер был представлен балет Лео Делиба «Коппелия», хореограф-
Вакарец, главная роль - Мелита Бауерзахс. Затем последовала сцена «Праздника в
деревне», состоявшая из семи танцев. Исполнение оказалось на высоте ожидания,
публика стала просить артистов повторить спектакли. И именно поэтому балет
ный ансамбль продлил своё пребывание в Яссах и предложил ещё два концерта:
первый утром, а второй - вечером. Гастроли проходили в самое неблагоприятное
время - румыно-российские политические отношения были напряжёнными, - но
приглашенные артисты имели огромный успех. Газета «opinia» («Мнение») от 5
мая 1912 года писала, что успех спектаклей объясняется тем, что публика оцени
ла работу артистов только по художественным и эстетическим критериям... «Нет
сомнений в том, что для нас контакт с художественной Россией обязателен. Это
смелый вывод, учитывающий, что мы находимся сейчас в антироссийской по
зиции[...]. Но это не может помешать никому признать истину, что мы любим
художественную Россию. [...]. Наконец-то, музыкальная Россия, благодаря прони
цательным импресарио, приезжает к нам чаще. После турне великолепной опер
ной труппы у нас состоялись и спектакли балета - сравнительно новый жанр для
Ясс, - где среди блестящих артистов ярко выделалась звезда ансамбля - изящная
Бауерзахс. Это были изысканные хореографические постановки, которые мож
но назвать истинно художественными произведениями, даже если школьникам
запретили - из чувства излишней щепетильности – присутствие на утренний се
ансах. Публика аплодировала с энтузиазмом, и этого было достаточно. Ясские зри
тели получили огромное удовольствие, и политическая атмосфера стала менее...
анти-российской».
Балетная трупа выступала со спектаклями в городах Галаце, Брэиле и в
Бухаресте. В столице ансамбль выступил на сцене Лирического Театра. Приведём
лишь одну цитату из статьи в газете «rampa» («Сцена») от 13 мая 1912 г., которая
красноречиво описывает бесспорный успех: «... Что есть музыка для слуха, то, без
условно, есть хореография для глаз. Нет ничего определенного, нет никаких огра
ничений для мысли [...], душа свободна, ум может отвлечься, и вы чувствуете себя
так хорошо! Посмотрите на движения артистов, воздушные, как разветвления вет
вей, посмотрите на эти волнообразные и гармонические жесты - это же феерия! И
этим множеством новых чувств мы обязаны русскому балетному ансамблю, кото
рый привёз в Румынию нам ранее незнакомое искусство. Они, артисты, заслужива
ют нашего справедливого восхищения перед совершенством их игры».
ПЕРВЫЕ ГАСТРОЛИ РУССКОГО
БАЛЕТА В РУМЫНИИ
ЭЛЕГАНТНОСТЬ КАЖДОГО
АРТИСТА – ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ…
Октавиан Лазэр Косма, Михай Косма
Владимир Галактионович Короленко (1853-1921) – известней
ший русский писатель, праведник русской литературы. Её «нрав
ственный гений» - так отзывались о Короленко читатели, его
современники.
… Почётный академик Петербургской академии наук и Почётный
академик Российской академии наук.
Владимир Галактионович был в Румынии семь раз. Он много путе
шествовал по стране, встречался с разного рода людьми, вникал в их
жизнь, пытался глубже, вернее понять её. В этих поездках Короленко
вёл записи и делал рисунки, чтобы достовернее передать то, что ви
дел и осмыслил, русскому читателю.
В 1909 году в журнале «Русское богатство» появился очерк «Наши
Начинается он так: «Солнце недавно поднялось, и тульчанская гора
кидала ещё синюю тень, холодную и сырую, из которой светлой иг
лой вынырнул только минарет турецкой мечети. Лёгкий запах росы
и пыли ютился ещё в кривом узком переулке, где у ворот «русского
доктора» начала собираться толпа. Это были все русские люди, в кумачовых и ситцевых ру
бахах, подпоясанных кожаными ремнями или цветными гайтанами. Бородатые лица, сильно
загорелые, наивные, грубые. На головах шляпенки, мягкие и измятые, или жесткие котелки,
очень не идущие к скуластым круглым физиономиям. На ногах грубые сапоги…». Это «ли
поване» (Короленко поясняет: «Липованами в Добрудже называют старообрядцев, старин
ных выходцев из России»). «У некоторых из-за голенищ торчали кнуты. Лошадей и телеги
они оставили на базаре.
- Доктор спит ещё? – спрашивает один из них у выбежавшей из калитки служанки. – Что
больно долго?.. Гляди, солнце давно взойшло…»
«Русский доктор»… В очерке липоване зовут его «Ликсандра Петрович»…
«Дневник Короленко. 4 сентября 1904 года: «В шесть часов утра выехал с Соней (дочерью)
из Полтавы в Румынию… В Румынии живёт её дядя, доктор Петро, которого она очень лю
бит. Он не мастер на обобщения, редко принимает участие в отвлечённых спорах, но живёт
цельно, то есть согласно со своим характером и взглядами. Он врач бедных, философ, живёт
изо дня в день без денег, со всеми общается просто».
11 августа 1911 года. В Бухаресте, «в санатории евангелической общины «Diaconessenhaus”,
умер русский эмигрант, широко известный в Румынии под именем доктора Петра
Александрова». «Одна из самых колоритных фигур,.. один из самобытнейших и оригиналь
ных характеров. Много удивительного и трогательного даёт биография этого незаурядного
человека. Настоящее имя его – Василий Семёнович Ивановский». Он брат жены Короленко.
«Шуряк», с которым близко сошёлся Владимир Галактионович и к которому приезжал жить
и путешествовать по Румынии. Он и есть «Ликсандра Петрович» в очерке «Наши на Дунае».
В Добрудже «доктор Пётр» прожил около тридцати лет. Был одним из самых известных лю
дей в Тульче. «Всеобщий любимец, врач бедняков, лечивший их за мизерное вознаграждение,
а то и вовсе даром, холостяк, бессеребренник и идеалист»… Бывший революционер-народ
ник. В 1877 году бежал из Басманного арестантского дома и эмигрировал из России. Путь на
Родину был для него закрыт.
Но Ивановский «не стал эмигрантом – бродяжкой». Он осел в Румынии, в Добрудже, стал
атаманом «рыбалок», рыбацкой артели, в заливе Разин у Чёрного моря. Богатырское сло
жение и крепкая, «железная» мускулатура позволяли атаману держать дисциплину в «пья
ной и буйной вольнице». И физически, и нравственно. Народник-идеалист выдержал испы
тание своего мировоззрения, так и остался с народом, и по сути, - не во взглядах, а в жизни.
Сначала Василий Семёнович скрывал «звание врача» (он окончил Петербургскую меди
ко-хирургической академию), но вскоре «долг врача» взял своё: Ивановский не мог быть без
различным к человеческой боли. Начались «чудесные излечения». По Добрудже «пошёл го
вор о странном «рыбалке». Стан «рыбалок над Разиным лиманом» стал всё больше и больше
привлекать больных людей.
Ивановский понял – от судьбы не уйдёшь, переселился в Тульчу и стал открыто заниматься
врачебной практикой. Его успехи вызвали недовольство местных врачей, которые обвинили
его в самозванстве и обратились к властям.
На судебном процессе в Бухаресте «русскому доктору» было предложено выдержать испы
тание в клиниках университета, и медицинский факультет выдал лестную характеристику
его теоретических и практических познаний. Присяжные вынесли оправдательный вердикт.
К Ивановскому за советом шли люди во всех случаях жизни. «Ходокам» он объяснял нормы
румынского права и нередко был посредником в судебных тяжбах. При решении обществен
ных вопросов «добруджанской жизни» к экспертизе «русского доктора» прибегали и буха
рестские власти. И всюду, и всем он приносил с собой обаяние своей личности и «то особое
настроение, которое даётся согласием основных фактов личной жизни и самыми глубокими
стремлениями души». (По материалам воспоминаний Владимира Галактионовича Короленко
«Памяти замечательного русского человека).
Румын Доброджану Гереа, близкий друг Ивановского, писал Короленко 27 августа 1911 года:
«Умер наш бедный Петро. Хоть все мы этого ожидали, хоть в последнее время в близкой раз
вязке не могло уж быть никакого сомнения, но всё-таки и теперь, после похорон, всё ещё не
верится… Слишком много в нём было жизни, и какой оригинальной и хорошей жизни… Так
и закончилась жизнь человека, да ещё такого крупного человека…»
В письме от 7 октября того же года Гереа сообщит Короленко «о переводе его статьи «Памяти
замечательного русского человека» на румынский язык» и о том «большом впечатлении, ка
кое она произвела, появившись в румынской печати…»
Vladimir Galaktionovici Korolenko (1853-1921) a fost un celebru scri
itor rus, un evlavios al literaturii ruse. a fost “geniul ei moral”, după
Korolenko a fost, de asemenea, membru de onoare al academiei de
Știinte din Sankt Petersburg și membru de onoare al academiei ruse
de Știinte.
Vladimir Galaktionovici a fost in romania de șapte ori. a călătorit mult
prin țară, a întâlnit diferite tipuri de oameni, a intrat în viața lor și a încercat
să o înțeleagă mai bine, mai profund. În timpul acestor călătorii Korolenko
a luat notițe si a făcut desene ca să poată reproduce cât mai �del pentru ci
În anul 1909 în ziarul «russkoe bogatstvo»1 a apărut eseul «Nași na
Dunae»2. acesta începea așa: «Soarele abia răsărise, iar munții din tulcea
încă mai răspândeau o umbră albăstrie, rece și umedă,de după care, ca un
ac luminos, se ivea numai turnul moscheei turcești. un miros ușor de rouă
încă se mai amestca cu cel de praf pe ulicioara curbă și strâmtă unde, la
erau toți ruși, îmbrăcăți cu cămăși de stambă și bumbac, prinse la brâu cu curele de piele
sau cu găitane colorate. Purtau barbă și erau foarte bronzați, naivi, simpli. Pe cap aveau pălă
rii, moi si mototolite, sau din contra, tari și care nu se potriveau deloc cu �gurile lor rotunde și
cu pomeții ieșiți în afară. În picioare purtau cizme.” aceștia erau “lipoveni” (Korolenko expli
ca: “ lipovenii din Dobrogea sunt numiți adepți ai ritului vechi și sunt originari din rusia) «la
caii și căruțele au rămas la târg.
ca ce alerga afară pe poartă.
«Jurnalul lui Korolenko. 4 septembrie 1904: «la șase dimineața am plecat împreună cu Sonia
(�ica mea) din Poltava spre românia … În românia locuiește unchiul ei, doctorul Petro, pe
care ea îl iubește foarte mult. Nu e priceput la toate, rar se întâmplă să ia parte la discuții mai
abstracte, dar își trăiește viața din plin, adică în conformitate cu caracterul și convingerile sale.
este doctorul săracilor, un �lozof, și trăiește de pe o zi pe alta fără bani, vorbind simplu cu toa
11 august 1911. În București, «în sanatoriul comunității evengheliștilor, a murit emigrantul
rus cunoscut în toată românia sub numele de „doctorul Piotr alexandrov”.» «a fost una din
tre cele mai colorate �guri… unul dintre cele mai originale și speciale caractere. Biogra�a aces
tui om extraordinar este uimitoare și înduioșătoare. Numele sau adevărat era Vasili Semionovici
ivanovski.» a fost fratele soției lui Korolenko, «Șuriak», de care Vladimir Galaktionovici era
foarte apropiat și la care a venit pentru a locui și a călători prin românia. În eseul «ai noștri pe
În Dobrogea, «doctorul Piotr» a trăit aproape 30 de ani. era unul dintre cei mai cunoscuți oa
meni din tulcea. «era preferatul tuturor, doctorul sărmanilor, pe care îi trata pe bani foarte pu
țini, dacă nu chiar pe nimic, celibatar, fără bani și idealist»… Fost revoluționar-populist, fugise
în 1877 din închisoarea din Basmanîi și emigrase. Drumul către țara sa natală era închis pen
Dar ivanovski nu a devenit un «emigrant-pribeag». S-a stabilit în românia, în Dobrogea
și a devenit șeful pescarilor - al grupului de pescari din limanul razim de la Marea Neagră.
construcția sa atletică, musculatura puternică, “de �er” i-au permis acestuia să păstreze discipli
na printre «cei betivi și violenți», atât �zic, cât și moral. Poporanist-idealist �ind, a trecut testul
propriei concepții despre lume și a rămas cu oamenii, și nu doar în ceea ce privește opiniile sale,
ci și în viața de zi cu zi. la început și-a ținut ascuns «titlul de doctor» (el a terminat academia
de Medicină și chirurgie din Petersburg), dar curând «datoria de doctor» avea să �e folosită în
scopul său real: ivanovski nu putea � indiferent la suferințele oamenilor. a început o serie de
«vindecări miraculoase». Prin toată Dobrogea «s-a dus vorba despre un “pescar” ciudat». locul
ivanovski a înțeles că de soartă nu poți fugi, s-a stabilit în tulcea și a început să se ocupe pu
blic de practica medicală. Succesul său i-a deranjat pe doctorii locului, care l-au acuzat de im
postură și s-au adresat autorităților.
la procesul de judecată din București, «profesorului rus» i s-a propus să treacă examenele cli
nicilor universității, iar Facultatea de Medicină a emis un testimonial prin care îi erau elogiate
cunoșțintele teoretice și practice. a fost achitat de către jurați.
la ivanovski oamenii veneau pentru a cere sfaturi cu orice ocazie. «Drumeților» el le expli
ca normele dreptului românesc și adeseori a fost mediator în procese. În vederea rezolvării
problemelor sociale ale «vietii dobrogene», la «doctorul rus» apelau chiar și autoritătile bucu
reștene. Și peste tot el aducea cu sine farmecul personalității sale, «și o stare de spirit extraordi
nară, ce era în concordanță cu principalele aspecte ale vieții sale și cu cele mai profunde aspi
rații ale su�etului.» (Dupa materialele lui Vladimir Galaktionovici Korolenko «amintirile unui
românul Dobrogeanu Gherea, un prieten apropiat al lui ivanovski, îi scrie lui Korolenko la 27
august 1911: «a murit bietul nostru Petro. Deși cu toții ne așteptam la asta, deși în ultima vre
me nu mai aveam deja nicio îndoială că sfârșitul este aproape, nici acum, după înmormântare,
nu pot crede… era prea multă viața în el, și ce viață plină de bunatate și originalitate… Și așa
În scrisoarea din 7 octombrie a aceluiași an, Gherea îi spune lui Korolenko «despre traduce
rea articolului lui “amintirea unui rus extraordinar” în limba română» și despre «impactul foar
СКАЗАНИЕ О РУССКОМ ДОКТОРЕ
П.В. Крахмалев
o PoVeSte DeSPre uN Doctor ruS
P.V.Krahmalev
KULICI
Kulici-ul (pasca, colacul) este un oarecum asemănător artos-ului bisericesc
— o pâine mare dospită, o variantă mai „populară”, „casnică” [4]. În practica
rusească artos-ul este o pâine cilindrică înaltă, s�nțită în prima zi de PaНti,
la liturghia de după rugăciunea din spatele amvonului, care este împărПită
Prieteni, vă împărtăНesc reПeta mea pentru kulici, veri�cată de-a lungul
timpului prin numeroase experimente. reПeta reuşeşte întotdeauna, cel mai
important lucru este să respectaПi condiПiile şi nuanПările. ÎnsăНi rețeta este
foarte interesantă, ea combină cam tot ceea ce contribuie la un aluat aerisit
Нi pufos: aluatul este dospit, albuНurile bătute se incorporează separat, untul
intervine la sfârНitul frămîntatului, se frământă cu dragoste, îndelung, aluatul
se lasă să crească de mai multe ori. acum, iată principalele momente de care
Pentru a prepara kulicii folosim numai drojdie proaspătă, care trebuie
«revigorată»; în cazul în care nu se formează spumă, drojdia nu e bună şi este
mai bine să nu se lucreze cu o astfeld e drojdie. Kulicii au nevoie numai de
unt (fara margarină!); aluatul devine aromat, moale Нi cremos datorită untului.
luați-vă timp pentru a pregăti aluatul Нi cu cît îl frămîntaПi mai mult, cu atât
mai pufos şi mai crescut va � produsul �nit. Înainte de coacere kulicii ar trebui
lăsaПi să se odihnească, pentru a ajuta aluatul la coacere Нi pentru a obține o
textură pufoasă. Мi cel mai important lucru: aluatului îi place căldura mâinilor
Нi trebuie să-l frământaПi cu dragoste Нi cu bună dispoziПie! Felicitări cu ocazia
reȚeta PaS cu PaS.
laptele este încălzit până devine un pic cald, 30-45 grade ar � ideal;
dacă este puternic încălzit, strică drojdia. Se adaugă 1 lingură de zahăr și
drojdia. Se lasă timp de 15 minute pentru a se forma un „capac”, ceea ce
Se cern într-un vas 300 de grame de făină.
3
Se toarnă „laptele de drojdie», se amestecă bine cu o lingură și se pune deoparte într-
4
Se separă albușurile de gălbenușuri. oprim un gălbenuș pentru a unge pasca înainte
ericit
2 pahare de zahăr
1,5 pahare de lapte
50 g drojdie proaspătă
un pachet de zahăr
vanilinat (2 g)
300 g unt
~ 1,1 kg faină
220 g sta�de
1 gălbenuş pentru un
Dlazură:
Zahăr pudră
5
Se freacă gălbenușurile cu zahăr până când acesta se dizolvă și amestecul devine
omogen. eu fac asta cu ajutorul unui tel, dar puteți folosi mixerul sau robotul de
6
Se adaugă sarea și zahărul vanilat. topim 200 g de unt și îl adăugăm când batem
ouăle. Punem deoparte restul de 100 g de unt, pentru a ajunge la temperatura camerei
7
Se omogenizează împreună compoziția de ouă cu unt și aluatul crescut, care se
8
albușurile se bat cu mixerul sau robotul, până compoziția devine fermă. Pe rând,
câte puțin, albușurile bătute se încorporează în aluat. Se amestecă cu mișcări ușoare, cu
9
apoi, se adăugă în aluat făina rămasă, ușor, prin cernere. Făina se adaugă treptat.
Frământați aluatul cu mâna, timp de aproximativ 15 minute, până când acesta se va
10
acum urmează partea distractivă. luați restul de unt și frământați-l cu mâinile,
începeți să-l încorporați în aluat. aici este bine să se lucreze cu amândouă mâinile,
chiar ați putea avea nevoie de un asistent care să țină bolul pe durata operațiunii. acest
proces durează, de asemenea, aproximativ 15 minute, pentru ca untul să se integreze
11
acum pregătim formele pentru coacerea aluatului. Punem pe fund hârtie de copt,
estul de gras și nu se lipește
12
lăsați pasca să se odihnească timp de 30 de minute. Între timp, încălziți cuptorul la
13
lăsați pasca să se răcească puțin, apoi goliți formele. Înfășurați pasca într-un
prosop și lăsați-o să se răcească. Glazura pe care o folosesc eu se face din albuș. Pentru
a face glazura, frecați (!) albușurile (nu le amestecați, ci frecați-le!) cu zahăr pudră, până
când se face o masă omogenă, netedă și mai vâscoasă. aplicați glazura pe pască.
-24-
Бухарест, Б-р Ласкар Катарджиу, 50
[email protected],
Ваши комментарии, пожелания и отзывы просим направлять на
электронную почту: [email protected]
Для бесплатного распространения.
ceNtrul ruS De ŞtiiNŢa Şi cultura
Bucuresti, Bd. lascar catargiu, nr.50
tel. 031-425-44-86
[email protected],
Редакционная коллегия журнала
РУССКИЙ КАЛЕЙДОСКОПЪ
cherednik anastasia – redactor
Serghei Virsta- traducere
ostanina anna - colaborator
Редакция журнала благодарит
за помощь и участие: Общину русских
липован в Румынии
iSSN 2537 - 284X, iSSN-l 2537 - 284X
Magistrala feroviară transsiberiană
(transsiberiana), Marele Drum Siberian
(denumire istorică), este o cale ferată ce
străbate eurasia și leagă Moscova de ora
șele industriale ale Siberiei de est și ale
orientului Îndepărtat. lungimea magis
tralei este de 9288,2 km, �ind cea mai
călătoria pe magistrala transsiberiană
este o experiență de neuitat. cu o lungi
me de 9228,2 km, traversând 87 de orașe, 5 regiuni federale și străbă
tând 8 fusuri orare, conectând vestul rusiei și porturile sudice cu ieși
re spre europa cu porturile de la oceanul Paci�c, magistrala poate �
asociată, pe drept cuvânt, cu o poartă în timp și spațiu. Segmentul eu
ropean al căii ferate reprezintă aproximativ 19%, iar cel asiatic circa
81% din lungimea totală a transsib-ului. Pentru construcția magistra
lei a fost nevoie de un sfert de secol (1891-1916), ceea ce pentru acele
timpuri era o perioadă foarte scurtă. Ținând cont de lungimea, ritmul
și volumul lucrărilor de construcții, di�cultatea proiectării și a imple
mentării proiectului, transsiberiana nu are egal, pentru toate recor
rilor.
unde se poate lua masa: trenurile expres „Zolotoi oriol” și
„expressul transsiberian” au vagoane-restaurant.
Seara restaurantele se transformă în săli de cinema. De aseme
nea, există și spații de recreere cu măsuțe și canapele pentru dis
cuții, jocuri de șah sau cărți. În club există minibar, minibibliote
că. Seara, laureați ai unor premii internaționale interpretează piese
Транссибирская железнодорожная
магистраль (Трансси
б), Великий
Сибирский Путь (историческое название)
— железная дорога через Евразию, соеди
няющая Москву с крупнейшими восточ
носибирскими и дальневосточными про
мышленными городами России. Длина
магистрали 9288,2 км, это самая длинная
железная дорога в мире.
Поездка по Транссибирской магистрали
- это незабываемый опыт. Имея протяжённость в 9228,2 км, пересекая 87
городов, 5 федеральных округов, проходя через 8 часовых поясов, связы
вая российские западные и южные порты, выходы в Европу и тихооке
анские порты, магистраль по праву можно ассоциировать с неким пор
талом через пространство и время. Европейская часть дороги составляет
около 19% процентов, а на Азию приходится 81% всей протяжённости
Транссиба. На постройку магистрали ушла четверть века (с 1891 по 1916
год), что для того времени необычайно быстрый темп. С учётом про
тяжённости, темпа строительства, объёма выполненных работ, трудно
стей проектирования и воплощения отдельных архитектурных ноу-хау,
Транссибирская магистраль до сих пор не имеет себе равных. Все её ре
корды требуют отдельной главы в Книге рекордов Гиннесса.
Где покушать: экспрессы «Золотой Орел» и «Транссибирский экс
пресс» имеют рестораны на колесах. Цены приемлемые.
Вечером ресторан трансформируется в кинозал. Имеется также и
клуб. Столики с диванами для бесед, игры в шахматы или в карты. В
клубе есть минибар, миниблиотека. По вечерам лауреат международ
ных премий играет классику на пианино.
MaGiStrala traNSSiBeriaNa
traVerSeaZa ruSia ÎN 6 Zile
ТРАНССИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
– РОССИЯ ЗА 6 ДНЕЙ
alatorie
lacuta
утешествия

Приложенные файлы

  • pdf 7805804
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий