Specialitatea: Turism (812.1) 1000 Curriculum disciplinar: Specialitatea: Business si administrare (363.1) 896 Curriculum disciplinar: Specialitatea: Contabilitate (364.1) 897 Cursul valutar


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
289


INDEXURIAUXILIARE

290


Index de nume

A

Afanasiev, Veaceslav 56

Ahmad Alsid, Omar 1119

Ahmed, K. 255

Alexandru, Ion 101, 108, 197, 255, 641, 922, 925, 926, 932, 949
-
951, 967, 968, 986, 987, 1013; (11, 1067, 1193, 1194, 1201,
1215, 1217, 1259)

Andrei, I. 269

Andronati, N. 173, 275, 316

Andronatiev, Victor 918


Anestiade, Vasile 1209

Armaş, Iosif 667

B

Babin, Ina 9, 1066, 1209
-
1214 (alcăt.)

Balan, R. 1127

Balanuţa, V. 903 (col. red.)

Barbacaru, Elena 516

Barbu, Cristina 348, 404,
894

Barcari, Igori 516

Bârdan, Veaceslav
477,
858
,
1167, 1168, 1272

Băbălău, Victor 56

Bădărău, Elena 406, 407

Bejan, C. 903 (col. red.)

Bejenari, Diana 530, 531, 581
-
583, 758

Belous, Iosif 341, 396, 367, 563
-
565, 969, 988, 1014, 1027, 1047;
(1076, 1197, 1202)

Benderschii, O. 203, 306, 350, 580

Beniuc, V. 892 (col. red
.)

Bibere (Mihăilescu), Camelia Codruţa 1120, 1121

Bîrcă, Natalia 568, 856

291


Blagorazumnaia, Olga 970, 989, 1015, 1028, 1060;
1114

(
consultant şt.
); (1203, 1263)

Blaj, Ilie 1210

Blajă, Marcel 133, 148, 166

Blajă, N. 148

Blajă, Valeriu 133, 134, 148, 166, 441, 658, 738, 945, 955, 957,
958, 971, 990, 1016, 1017;
(1207, 1268)

Bondrea, Aurelian 74, 89,
894

Botnari, M. 1128Bradu, Mihai 263

Brăgaru, T. 923

Breahna, O. 589

Bucuci, Oxana 402,
521

Bungănes, Aurel 854

Burac,
I. 454

Burlacu, Natalia 256
-
258, 298
-
301, 342
-
345, 398
-
400,
442
-
446,

609
,
659
-
661,
702
-
705,
739, 740, 794, 795,
851,

962,
972, 991,
997, 1001, 1002,
1018, 1029, 1048, 1061,
1077; 880,
1127, 1129,
1132 (coord. șt.)Ǣ
896 (coord.); 35, 36, 1123,
1125,
1128, 1156,
1162, 1171, 1172, 1189, 1190 (conducător şt.)Ǣ
2 (red.
şef)Ǣ
1, 2,

17, 20 (
col. red.
);
917 (com. org.); 907, 915 (referent ofic.); (16,
1068, 1069, 1072, 1225
-
1231, 1235, 1237, 1240, 1262)

Busuioc, Victoria 1109

Butulescu, Valeriu 94

C

Calughin, Serghei 907

Cantarean, Nicolae 650,
814, 815, 817, 1169, 1170Capsîzu, Valeriu 81 (rec.)

Cârlig, Elena 1097

Castraveţ, Lucia 901


Cazac, V.

883 (
col. red.
)

292


Călugăreanu, I. 507

Cerga, Tatiana 1079, 1156

Cernei, M. 513

Cernenco, Mihai
1194 (alcăt.)Ǣ 101, 1193 (resp. ed.)

Certan, Sergiu 1273;
933 (rec.)

Cherştega, Tatiana 1230

Chiciuc, Andrei 955

Chionea, N. 70

Chiriac, Victoria 1110

Chirinciuc, Iurii 263

Chistruga, Boris
230,
279, 283,
352, 670, 1274Ǣ 909 (red. şt.)Ǣ

12,

14 (col.

red.);
898 (rec.)

Chistruga, Marcel 472, 1157, 1158


Chitoroagă, Valentina 9, 11, 16, 19, 24, 1066, 1067, 1069
-
1073,
1078, 1080, 1083, 1084, 1209
-
1215, 1217, 1230, 1031, 1235,
1237, 1248, 1250
-
1254, 1272
-
1276 (red. bibliogr.)

Ciobanu, Ina 1111

Ciobanu, Sergiu 367, 656, 1275; 916 (referent ofic.)

Ciubotaru, Vitalie 1110

Ciumac, S. 460


Cîrlan, Svetlana 16,
1069, 1072,
1231, 1230, 1031, 1235, 1237;
1071, 1073 (alcăt.)

Clichici, Dorina 97

Cocea, Luminiţa 739

Cojuhari,

Andrei 1211

Constantinescu, M. 308

Constantinovici, E. 523

Coreţchi, B. 515,
517, 571, 573,
853

293


Corghenci, Ludmila 1249, 1276Ǣ 11, 1067, 1215, 1217 (alcăt.)Ǣ
16, 19, 24, 1069, 1070
-
1073, 1078, 1080, 1083, 1084, 1230,
1031, 1235, 1237, 1248, 1250
-
1254,
1272
-
1276 (red. şt.)

Corj, Vasile 114, 135, 149, 167, 259, 706, 973, 992,
1030, 1049;
1,

2 (col. red.)Ǣ 1120, 1121 (consultant şt.)Ǣ
(1208, 1269)

Costache, Ludmila 367, 713

Costaş, Ilie 908

Costaş, Svetlana 150, 168,
198,
346, 579, 974, 993, 1067

Costişan
u, Renata 1112

Coşerin, Florin 300

Cozma, Valeriu 1195

Criza, Iulia 464

Croitoru, M. 70

Crotenco, Iurie 29, 30, 302, 303, 522, 566, 648, 655, 707, 708,
741, 959
-
961,
975, 976, 994, 1019, 1031, 1050;
1, 2, 23, 900 (col.
red.); 917 (com. org.); 23
(rec.)

Crudu, Rodica 909

Cuciureanu, Gheorghe 910

Curchi, Aliona

542, 543, 623,

765

Cusilo, Sergiu 616

Cuşnir, Sergiu 298

D

Damian, I. 950

Dănescu, Emil 805, 806, 1184, 1185

Deleu, Corina 1186

Dima, Ghiorghiţa 100

Dimo, Olga 403,
669

Dobic, Pavel 1122

Dolghi, C. 79

Do
man (Mazilu)
,

Clara 827, 836

294


Drăgalin, Iuliana 35, 36, 447, 508
-
510, 611
,
662, 709, 742, 743;
913 (red.); (1261)

Dron, Ion 1199
-
1208

Dudun, Nicolae 259

E

Eliade, Gheorghe 912 (red.)

Enicov, I. 460

Epuraş, Ovidiu
519, 858, 804

Ermurachi, A. 929

Evsiukova, Raisa

50, 79, 109, 525, 526, 634, 635, 710, 744, 929,
952, 953, 963,
977, 995
-
1002, 1020, 1032
-
1035, 1037, 1039,
1051, 1062;
1122, 1124, 1126, 1136, 1137, 1140, 1141, 1148,
1151
-
1155, 1163
-
1166, 1175
-
1183 (coord.

şt.)Ǣ 896, 897
(coord.); 903 (col. red.); (24, 1078, 1080,
1205,
1218, 1224,
1243, 1253, 1254, 1271)

F

Filip, Iurie
117,
574, 576, 577, 615, 816, 819, 834, 866, 1087,
1091, 1092

Filip, L. 108

Florescu, M. 261, 264

Fondos (Lungu), Tatiana 85, 86, 95, 136, 137, 151, 169, 219
-
221,
351,
448
-
450, 461, 463, 512,612, 663, 797
-
801, 745
-
747, 752,
753, 1003,1052, 1053, 1113; (1266)

Frank, Valeriu Ioan 880 (com. şt.)

Frumusachi, Eduard 889


G

Gâf
-
Deac, Maria 621, 859, 862, 871

Galben, Andrei
1, 3
-
8, 10, 12
-
15, 17, 18, 20
-
22,
110, 111, 114
-
119, 121, 122, 124
-
131, 133, 135, 139
-
149, 151
-
153, 155
-
168,
171, 172, 179, 182, 184, 185, 187, 190
-
192, 195, 196, 198, 199,
206, 207, 209
-
211, 213, 214, 217, 224, 226, 227, 230, 237, 240,
295


241
, 250, 259, 263, 266, 275
-
277, 279
-
284, 286, 288, 290, 293,
294, 296, 301, 306, 307, 311, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 325,
326, 328, 330, 341, 342, 344, 346
-
368, 370
-
372, 374, 376, 377,
379, 380
-
382, 385, 386, 389, 390, 396
-
400, 402
-
404, 407, 408,
411
-
41
4, 416, 418
-
420, 422, 424, 428, 429, 432, 434, 438, 439,
444
-
446, 458, 459, 461
-
464, 467
-
469, 471, 472, 478, 480,
481,488
-
491, 496
-
499, 501, 503, 527, 528, 530, 533, 540, 548,
557, 563
-
565, 574, 576, 577, 581, 584, 587, 588, 592, 593, 596,
605, 607, 609,
611
-
616, 619
-
627, 799, 829, 1074, 1076, 1077,
1079, 1081 (
dir. publ.
)

Galben, Ilian 413, 417, 467, 468, 473, 527, 584, 587, 713, 714,
716, 719, 720, 757, 760, 763, 796, 811, 818, 821, 830, 920,
1191,
1192

Ganea
,
Victoria 408, 666

Garştea, Sergiu 810

Gheorghiţă, M. 101, 1193 (resp. ed.)

Gherghina, Virgil
466,
533
,
542, 852

Gherţescu, C. 1016, 1017

Ghimpu, Natalia 9, 1066, 1209
-
1214 (alcăt.)

Goiciu, L. 1129


171, 268,
935, 946;
6 (resp.

ed.);
73 (rec.)

Gortolomei, D. 1224

Gotca, Tatiana 1217

Graur, Elena 962, 1235

Gribincea, Alexandru 27, 28, 37
-
42, 46
-
48, 51
-
53, 59, 61, 63, 64,
66, 67, 70, 72, 73,
78
-
81, 87, 94, 96, 97, 99, 110, 115, 116,
152,
153, 170
-
172, 199,
204,
222
-
228, 260
-
269, 279,
303
-
305, 347
-
349, 351, 401
-
410, 451
-
460, 466, 513
-
526, 529, 533,

567
-
573,
616, 630, 631, 645, 649, 650, 655, 664
-
669, 748
-
751, 754, 755,
802
-
810, 814, 815, 817, 818, 821, 822, 825, 834, 852
-
858, 927,
296


928, 935, 946,
978
-
980, 996, 1000, 1004, 1021, 1036, 1054,
1055, 1063,
1078, 1079,
1081, 1083Ǣ 906 (coord. şt.)Ǣ 31, 32,
1109, 1111
-
1113, 1117, 1130, 1131, 1133, 1134, 1146, 1161,
1169, 1170, 1184, 1185 (consultant şt.)Ǣ 1118, 1119,
1173, 1174
(
sci. advisor
); 14, 15,
13, 82, 882, 884,
888,
891,
898,
919 (
red.
resp.
);
889 (red. şt.)Ǣ
1, 2
,
17, 20, 23,
881, 885, 895, 900, 904, 912
(col. red.)Ǣ 917 (com. org.)Ǣ 889 (secretar şt.)Ǣ
23,
64,
91, 100,
898,
933,
905 (
rec.
)Ǣ 916 (referent ofic.)Ǣ 887 (col. de referenţi)Ǣ
(1074, 1199, 1238, 1258)

Gribincea, Aurelia 47

Gribincea,
Carina
110,

455,
514, 630, 631, 749, 857, 927

-
771

Grigoriţa, C. 952, 953

Griza, I. 759

Grodenschi, Mariana 685, 1144, 1145Groza, O. 465

Guşilo, Sergiu 749

Guţă, A. J. 1123

Guţu,

Ana
913 (dir.);

17, 20, 317, 319, 341, 342, 344, 346
-
368,
371, 372, 374, 376, 377, 379, 380, 382, 383, 385, 386, 389, 390,
396
-
400, 402
-
404, 407, 409, 411
-
414, 416, 418
-
420, 422, 424,
428, 429, 432, 434, 438, 439, 444, 445, 458, 461, 463, 464, 467
-
469, 471, 472, 478, 480
, 488
-
491, 496
-
499, 501, 503, 527, 528,
530, 533, 540, 548, 557, 563
-
565, 574, 576, 577, 581, 584, 587,
588, 592, 593, 596, 605, 607, 609, 611
-
616, 619
-
627, 1076
(coord. şt.)

Guţui, Veaceslav 890

H

Harahondea, Ala 1124

Heraru, Laurenţia 854

297Ludmila 18, 21, 22, 1122, 1124, 1126, 1136, 1137,
1140, 1141, 1148
,

1151
-
1155, 1163
-
1166, 1175
-
1183 (coord.);
73 (rec.)

Hurloiu, Ion Iulian
98,
861, 872, 914, 1187, 1188

I

Iacob, A. 452

Ichizli, S. 879 (sci. advisor)

Ilinciuc, Rita 172


Ionescu,

G. 398


Iordache, Florin
78, 80,
266,
649

Ivanov, Angela 877

J

Jianu, Marian 511, 823

Juc, Natalia 53, 116, 928

Juscu, C. 659

K

Kalguşkin, Tatiana 16,
1069, 1070
-
1072,

1230, 1031, 1235,
1237Ǣ 19, 1248, 1250, 1251, 1252 (alcăt.)

Kliminok, V. 583

Koroliuk, V. 759

Krieger, Udo R. 531

L

Lachi, Iuliana 997; 896 (coord.)

Lăzărescu, Leonard
355, 645,
668,
805

Lisnic, Aliona 115

Litovcenco, Ala 723

Lîsîi, T. 976

Lundgren, Ted 762, 1159
,
1160

Lungu, Tatiana vezi
Fondos, Tatiana

Lupu,
Victoria 916 (conducător şt.)


298


M

Macovei, Lidia 40, 46, 48

Malai
,
Andrei 125,
878,

1091, 1092
;
15 (col. red.)

Manic, Ludmila 810

Manic, Stelian
224;
10,
166

(resp. ed.)

Marcovici, Mugurel Alim 915

Marinescu, Ioana Andreea 620

Maxim, Vasile 222

Maximilian, Silvestru
62, 88, 102, 117, 118, 138, 154, 200
-
202,
229, 270
-
274, 412, 453, 456, 461
-
463, 511, 527
-
529, 574
-
577,
613
-
615, 671
-
673, 750
-
757, 796, 811
-
823, 834, 866,
1022, 1038,
1056, 1064,
1066, 1074, 1076, 1085
-
1087, 1091, 1092, 1094
-
1104, 1106
;
878 (red.);

1 (col. red.); 918, 921 (membrul
consiliului

şt.)Ǣ 83 (rec.)Ǣ
(
1081,
1206, 1221, 1265)

Mărgineanu, Ion 893

Melenciun, Natalia 921


Mihail, A. 62

Miron, V. 890

Misail, N. 1194 (alcăt.)Ǣ 101, 1193 (resp. ed.)

Mişcoi, Dumitru 119, 173,
175, 275, 316

Mişcoi, Gheorghe 105, 119
-
121, 139, 173
-
175, 203, 275
-
277,
306, 316, 350, 464, 465, 530
-
532, 578
-
583, 667, 711, 758, 759,
936, 981, 982, 1005, 1105Ǣ 1110 (consultant şt
.); 1, 2,
14
, 15,
17,
20,
912 (col. red.);
894,
908 (referent); (1200, 1219, 1239, 1249,
1257)

Mitev, Lilia 579, 581, 582

Mocanu, Nelu 1171, 1172


Moisescu, Gheorghe 1146, 1161Moraru, Victor 13, 14, 224, 226, 227, 230, 237, 241, 250, 259,
263, 275
-
277, 279
-
281, 283, 286, 294, 296, 906 (coord.
şt.)

Moşneaga, Victoria 1083, 1084, 1272
-
1276 (aut.
-
alcăt.)

299


Moulud, M. 197

N

Nan, C. 99

Nederiţa, A. 50, 109, 634, 635Ǣ 50 (coord.)

Negruţ, Valentina 67

Negruţa, Alexandru 407, 466, 616,
520, 523, 524, 852

Nistiriuc, Serghei 276

O

Omar, A. 204,
267,
641, 645

Onofrei, A. 97 (rec.)

Osmătescu, Angela 916

Oweidah, Jamil 453, 1117, 1118, 1173, 1174

P

Paladi, M. 134

Palniţchi, Ecaterina

458, 748

Panaghiu, Tatiana 24, 1078, 1080, 1253, 1254

Panfil, Ion 1113 (consultant şt.)

Parasca,

Pavel 282, 301,
306, 307, 311, 315, 316, 320, 321, 325,
326, 328, 330, 446 (coord. şt.)Ǣ 1122, 1124, 1126 (coord.)

Pâslaru, Natalia 11, 1067, 1215, 1217 (alcăt.)

Pâslaru, Pavel 125Ǣ
64 (rec. ofic.);
57,
933, 937, 938 (rec.)

Pătraş, Mihail
60,
929,
1082,
1212, 1220; 65,
933 (rec.)

Percinschi, Natalia 96, 97,
454,
513;
193 (red. resp.)


Pistol, Gheorghe 894 (referent şt.)

Platon, Nicolae 907 (referent ofic.)

Plămădeală, Doina 354, 363, 471, 656

Poloz, A. 507, 257

Pop, Lucia 807

Popa, Mihaela
260, 261,
304, 655, 649, 1130, 1131

Popescu, Corina 1147

300


Popescu, Ion
72, 74, 89,
308,
348, 404,
409,
894;
98 (rec.)

Popescu, T. 1132


Popovici, Iacob 56 (coord. naţ.)

Postică, Gheorghe
7, 10, 12,
206, 207, 210, 211, 213, 214, 217,
459, 462, 799, 829, 1074,
1077, 1079, 1081 (
coord. şt.
)
;
110, 111,
148, 149, 151
-
153, 155
-
168, 171, 172, 179, 182, 184, 185, 187,
190
-
192, 195, 196, 198, 199, 266, 290 (coord.);
1199
-
1208
(coord. ed.);
3
-
6, 8
,
114
-
119, 121, 122, 124
-
131, 133, 135, 139
-
147,
876 (
red. resp.
)

Poştaru,

Elvira 353,
457,
528, 832

Prodan, Marina 511,
533,
754, 755, 816, 819, 857

Prunici, Pavel 166

R

Radu, Alina 1095

(interviu realizat)

Răileanu, Valentin 63 (rec. oficial)

Răpan, Theodor 100 (red.)

Răuţ, Ion
229,
309, 314,
355, 362

Rodiţa, Pavel 710,
1148

Roller, Alla 766

Roma,

Alexandru

1
(
col. red.
)

Romanescu,

Gheorghe
518,
668

Roşca, Leonid 352, 360, 361, 363, 365, 411, 417, 468, 534, 610,
674, 677
-
679, 714, 760, 762, 763, 829, 831

Roşca, Petru
25, 26,
56, 57, 60,
68, 74,
89, 98, 99,
122
-
126, 140,
1
41
,
155
-
158
,
176
-
182, 204
-
208,
230
-
237,
278
-
283, 307
-
314,
352
-
367, 411, 413
-
419, 457, 467
-
477, 527, 528, 534
-
539, 584
-
588, 610, 617
-
622,
640, 642,
656, 670, 674
-
682, 712
-
720, 767,
760
-
764, 796, 811, 824
-
832, 859
-
863, 871, 872, 914,
933, 937,
938,
1006, 1023, 1057, 1065,
1068
-
1070, 1075,
1082;
876
(coord. şt.)Ǣ
1120, 1121,
1157
-
1160, 1167, 1168, 1186
-
1188,
1191, 1192 (conducător şt.)Ǣ
880 (com. şt.)Ǣ
1, 17, 20,
209, 240,
301


284, 288, 293, 370, 898, 914, 920 (red. resp.); 884 (red.); 900
(red. adjunct);

2,
12,

14, 15,
23,
881,
888,
899, 904,
919 (
col.
red.
);
5 (resp. ed.); 23,
76, 79, 81, 83, 96, 97,
886,
902, 1055
(rec.); 901 (referent ofic.);
894 (referent şt.)Ǣ
909 (referent); (9,
1066, 1083, 1084, 1198, 1204, 1209
-
1214, 1236, 1242, 1264,
1273
-
1276)


Roşcăneanu, Radu 823

Rusnac, Gheorghe 1195, 1196 (resp. ed.)

Russu, D. 541

S

Sadoudi, M. 664

Sârbu, Galina
401
,
405, 751
,
809

Sârbu, Ion 73 (rec.)

Sârbu, Serghei 622

Sava,
Elena

81, 87,
351, 402,
665, 1133, 1134

Scorţescu, C. 1122, 1124, 1126
(coord.)

Scorţescu, Silvia 803, 825

Simon (Sorescu), Cristina 705

Sochircă, Zinaida 11, 1067, 1215, 1217 (dir.)Ǣ 1125, 1213Ǣ 24,
1069, 1071, 1073, 1078,
1080, 1083, 1084, 1253, 1254, 1272
-
1276 (
ed. îngr.
); 9, 16, 1066, 1072, 1209
-
1214, 1230, 1031, 1235,
1237 (resp. ed.)

Socol, Valentina 142, 159, 183, 184, 589, 590,
923,
1007; 877
(coord. şt.)Ǣ (1267)

Sofronie, Silvia 153, 170, 199, 226, 227,
264
-
266,
403, 666, 669,
980

Soltan, Ana 31, 32, 100, 143, 160, 185,

315, 412, 420, 478, 540
-
544, 591, 592, 623, 62
4, 721, 722, 765, 766, 808, 833, 864, 983,
1008, 1024, 1033, 1034, 1037, 1039; (1256)

Spânu,

Ion
7,
148, 160 (resp. ed.)

Speianu, Viorica 76, 541, 543, 613
-
615

302


Stana, Gheorghe 588, 618, 619, 831

Stanciu (Urban), Violeta 1162Stati, Gabriel 354, 360,

364, 365, 411, 413, 416, 610, 676
-
679,
681, 682,
715, 720,
898

Statulat, Oleg 68 (rec.)

Stăvilă, Ion 1216, 1250

Stegăroi, Carina 866

Stegăroiu, Valentin 82, 90, 462, 686, 687, 724, 1149, 1150

Stici, Ion 1105

Stratan, Alexandru 905, 911 (president
com.)

Stroe, Cosmin 401,
750

Sturzu, Ion 593, 612, 625, 767
-
771, 801, 833, 835, 865, 1009,
1025, 1040; (1260)

Ş

Şalapa, Vasile 229,
886

Şcerbacov, Boris 1196

Şcerbanschi, Alexandru
60,
341, 412, 996, 998, 999, 1000, 1237,
1248;
897 (coord.)

Şestacovscaia, Angela 895 (col. red.)

Şleahtiţchi, Mihai18, 21, 22, 1136, 1137, 1140, 1141, 1148, 1151
-
1155, 1163
-
1166 (coord.)

Ştahovschi, Ada
94,
100,
521,
766, 963, 998, 1037, 1039, 1254;
897 (coord.)

Şumleanschi, Dumitru 539

Şveţ, Ecaterina 529, 802

T

Talabă, Ion 915 (referent ofic.)

Tcaci, Carolina 795, 1189

Tobă, Alexandru 178,
878;
61 (red.); 881 (col. red.);
64 (rec.)

Tobă, Daniel 878

Tobă, Elena 67

303


Toma, Marcel 1238
-
1243, 1252

Tomşa, Aurelia 68
(rec.)

Tostogan, P.

903
(
red
.
şef
)

Ţ

Ţâu, Nicolae 33, 34, 65, 72, 81, 82, 90
-
92, 186
-
189, 209, 210,
238
-
246,
283
-
288,
309, 314, 317
-
320
,
368
-
375, 409, 421
-
423,
459, 462, 479
-
485, 545, 594
-
596, 626, 651
-
653, 670, 683
-
689,
724
-
727, 772, 773, 836,
984, 1010, 1026, 1041, 1058,
1084,
1107; 1142
-
1145, 1147, 1149, 1150 (conducător şt.)Ǣ
1119 (sci.
consultant);
1173, 1174 (sci. counselor); 892 (membru); 885
(red. resp.); 1,
2,
20, 23,
882,
883,
888,
904 (col. red.);
23,
98
(
rec.
); 910 (referent ofic.); 67,
879,
893 (
referent
);
(19,
1070,
1075, 1216, 1223, 1241, 1244
-
1247, 1248
-
1251, 1255)

Ţurcan, Elena
16, 24,
1069, 1070, 1072, 1078, 1080,
1230, 1031,
1235, 1237, 1253, 1254, 1276; 1083, 1084, 1272
-
1276 (aut.
-
alcăt.)Ǣ 19,
1071, 1073,
1248, 1250, 1251, 1252 (
alcăt.
)

Ţurcan, Svetlana 1126

Ţurcanu, Adrian 415, 419,
470,
537, 712, 761, 824, 826, 863

U

Ulian, Galina 895 (col. red.);
1055 (rec.)

Umaneţ, Valeriu 889 (conducător şt.)


Ursul, N. 756

Usatîi, L. 532

V

Vacariuc, Olga 1214; 9, 11, 1066,
1067, 1209
-
1215, 1217 (alcăt.)

Valeico, Vladimir 952, 953, 963; (1071, 1073)

Vasilache, Vasile 1097

Vasilcov, Alina 740

Vicol, Dragoş 1199
-
1208;
12 (col. red.)


304


Z

Zacchea, Nicholas 879

***

А

Албу, Юлиана 429, 1151, 1175

Андреева,
Татьяна

425,
495,
627,
781, 782

Андрей, И. 337

Андронати, Н. 506

Андрунакевич, Владимир (1093)

Армеева, Александра 869

Арнаутов, В. 1093

Артемий, Д. 78

Б

Бабаян, Ольга 846, 1176

Балина
,

И. 848

Балова
, Вера

497


Баркари, Игорь
296,
554, 654, 734

Барладян, Диана 1177

Батранчук, Денис 695

Башинска, Г. 292

Бежан, A. 196Беканети
,

Oана

488,
778

Белоус, Иосиф 111, 127, 144, 161, 211, 247, 376, 774, 964

Благоразумная, Ольга
145, 162, 321,
486,
546
-
549, 690, 691,
728
-
730, 775, 776, 837, 838, 867

Блажэ, Валерий 487, 934

Бл
ажэ, Марчел 934

Богнибова, Е. 291

Боиштян, Стелла 876

Боканете, Oана 843

Бонева, Алена 1178

305


Бостан, Оксана 1152, 1179

Брашков, А. 1135


Букур, В. 956

Булбаш, В. 944

Булук, Мандита 597, 839, 841

Бурлаку, Натал
ь
я 488
-
491, 550, 597, 692, 777
-
779, 839
-
845,
1042, 1043;
1135, 1138, 1139

(
науч. руководитель
)

Бынзару, В. 190

В

Валеико, Владимир 943, 944, 947, 965

Василаке, Василе 845

Ворникова, Наталья 1059, 1180

Г

Галадюк, Павел 1181

Гарцева, Марина 1136, 1153

Герма
н, О. 1163

Головатая, Л. 379, 985

Горемыкина
,

О. 784

Грибинчa, Александр 43
-
45, 49, 54, 55, 75
-
77, 83,
128, 129,
163, 190, 212, 213, 218,
248,
289
-
292,
322
-
326,
329, 331, 332,
335, 337, 339, 386
-
388, 391, 393,
377
-
380,
424, 425, 430, 492
-
496, 551
-
556,

598
-
602, 604,
627,
632, 633, 644, 647,
657,
693,
694, 698, 700, 733, 780
-
782, 868, 924, 941, 954, 1218

Грибинча
, Аурика 633

Гуцан, Инна 1137Д

Долгий, К. 76, 77, 83

Дрэгалин, Юлиана 381, 426

Е

Евсюкова, Раиса 76, 77, 83, 106, 112, 130, 131, 146, 164,

191
-
194
,
214, 249
-
251, 293, 294,327, 328, 382, 427
-
429, 497
-
499,
306


556, 603, 604, 628, 629, 636
-

639, 643, 644, 646, 647, 695, 783,
784, 846, 868, 869, 873, 930, 931, 947, 956, 965,1011, 1012,
1042
-
1045, 1059, 1073, 1218Ǣ 1115 (науч. консультант)Ǣ 1116
(нау
ч. рук.)Ǣ (1077)

Й

Йордаке, Ф. 213

К

Кантареан, Никалай 212, 218

Карагеоглу, С. 599

Караман, Л. 1138Качук, И. 491, 777, 844

Кевеляйтис, Зигмас 322

Корлэтяну, В. 551, 555

Костюк, Юрий 1182

Красуля, Наталья 776

Кривочук, В. 252

Кринтя, Мариана 840

Кротенко,
Юрий 71, 84, 295,

324, 326, 329
-
339,
383
-
394, 430
-
440, 490,

500
-
505, 557
-
559
,
605, 657, 696
-
700,
731
-
733,
785
-
789, 847
-
849, 870, 874, 875,
966, 985; (1079)

Кунцевал, Евгений 1115

Кэлугэряну, И. 550

Л

Лапушина, Раиса 547

Литовченко, Алла 736, 737,
790
-
792


Лысый, Т. 436, 985

М

Максим, В. 212, 218

Максимилиан, Cильвестр 132, 1088
-
1090, 1046

Малай, Андрей 1088
-
1090

Маркова, Елена

165

307


Мельник, О. 692

Мирахва, Самуэл 1088, 1090

Мишкой, Георгий 93, 113, 147, 195, 196,
215, 506, 606, 939,
940, 1093; (1222)

Мишкой, Дмитрий 113, 195

Молодожен, Ю. 321

Н

Недерица, А. 112, 637
-
639, 956

Нечиадис, Eлена 729

Никитина, Л. 930

Новикова, Людмила 775

О

Овeйдaх,

Джамиль
492,
693, 780

Олару, С. 784

Омар,

A.
213,
248

Оцеля,
Mихаела 730

П

Павлик, Т. 632,
954

Павлова, Людмила 128

Паша, Александр 1154, 1164

Перчински
,
Наталья

496,
552

Петросян, А. 1139

Поезжаев, Сергей 1116

Покор, Т. 132

Полоз, Андрей 550, 845

Попа, М. 248,
291,
331

Постолатий, Т. 380

Пыслару,

Павел 948
(офиц. рец.)Ǣ 942 (рец.)

Р

Райлеан, Валентин 948 (офиц. рец.)

Роиф, С. 1165

308


Романеску, Г. 553

Рошка, Леонид 607, 850

Рошка, Петр
58,
69,
165,
252,
289,
296, 297,
340,
560, 561, 607,
608, 654, 734, 735, 850,
941, 942, 948

Руссу, Даниела 694

Рэуц, Ион 340

Рябухин, Ю. 1093

С

Санду
,

М. 787

Семенюк
,
Д. 788

Симов, В. 549

Скалецкая, А. 1166

Сокол,
Валентина

103, 104, 107,
162, 216, 217

Солтан, Анна 943, 944, 1044

Софроние, Cильвия 163

Стоянов
,
Н
иколай

498


Стратулат, Олег 69 (рец.)

Стурзу, Ион 736, 737, 790
-
792


Сырбу, И. 71

Т

Тимкова, Ольга 1140, 1155

Ткаченко, Нина 129

Толмачева, Ирина
431, 437, 440, 505,
870, 874, 875

Томша, Аурелия 69 (рец.)

Тонева, Лариса 1183

Тулиакова, В. 603

Тулякова, Л. 930, 931, 947

У

Унту, Юрий 1141

Ф

Фадеева, И. 931

309


Федоренко, Валентина 145

Филип, Юрий 1089

Фурчила,

Д. 489, 779, 842

Фэураш, Н. 190

Х

Хапабарь, Валентина 1114

Хынку, Н. 394

Ц

Цуркан, Аурика 43

Цыу, Николай 253, 254, 395, 340, 562, 693, 701, 793, 966, 1108

Ч

Черга, Татьана 1080

Чертан, Сергеи 942 (рец.)

Чумаченко, В. 552

Ш

Шаповалова, А. 691

Шнуренко
,
В. 605


Штаховски, Ада 75,
290,
694,

943, 965

310


Index de titluri[Ana Soltan (Spânu), profesor al Universităţii Libere
Internaţionale din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice]
1256

[E
-
Portofoliu educaţional: materiale didactice]
968
-
975, 977, 978,
981, 983, 984, 986, 988
-
995, 1003
-
1010, 1013
-
1015, 1018
-
1032, 1036, 1038
, 1040, 1041, 1047
-
1051, 1054, 1056
-
1058,
1060
-
1065

[Natalia Burlacu


autor de programe pentru ciclul Masterat]
1225

[Natalia Burlacu


conducător ştiinţific a tezelor de doctorat]
1226

[Natalia Burlacu


şef catedră „Management şi marketing”,
Facultatea
de Ştiinţe Economice, ULIM]
1227

[Natalia Burlacu: dr. habilitat în şt. economice]
1228

[Nicolae Ţâu


diplomat]
1223

[Nicolae Ţâu

conducător şt.]
1244

[Nicolae Ţâu

ex
-
ministru al relaţiilor externe]
1245

[Nicolae Ţâu

membru al Senatului ULIM, dr conf., şef cat., Dep.
Ştiinţe Econ.]
1246

[Nicolae Ţâu

prof. univ.]

1247

[Personalul didactico
-
ştiinţific al Facultăţii Ştiinţe Economice din
cadrulUniversităţii Libere Internaţionaşe din Moldova]
1270

[Raisa Evsiukova]: [aut
. de art. şt.]
1218

[Raisa Evsiukova]: [conf. univ., prodecan Fac. Ştiinţe Econ.]

1271

Abordări ale gestiunii corporative în condiţii de certitudine
871

Abordări moderne privind riscul de credit
797

Abordări practice şi teoretice ale problemelor esenţiale în
dezvoltarea economiei Republicii Moldova
420

Abordări teoretice privind crizele valutare


financiare
824

311


About some unrezolved problems for queueing system with dd
priority discipline
276

Access
2000: Tehnologia ACTIVEX

149

Access 2002: Publication des Donnees sur le web
167

-
dezvoltare în industria alimentară

307

Activitatea previzională regională
140

Activitatea promoţională în turism
748

Adevărul despre un războiǢ Jurna
lul ambasadorului Ţâu
1107

Alexandru Gribincea la 50 de ani
1074

Alexandru Gribincea: conf. univ.
1199

Alexandru Gribincea: Enciclopedia ambulantă

1238

Alexandru Ion


lector, pedagog, îndrumător al studenţilor
1067

Alexandru, Ion: [membru al Senatului
Univ. Libere Intern. din
Moldova]

1193

Alexandru, Ion:

B
iobibliografie
11

Algoritmi numerici pentru perioada de ocupare în modele
exhaustive Polling

530

Alimentaţia şi siguranţa alimentelor: problema sec XXI
401

Ambasadorul ULIM


ului
1252

Ambianţa umanit
ăţii: tendinţe, probleme
270

An introduction to economics and the economic theory

90

Analele Ştiinţifice ale Universităţii Libere Internaţionale din
Moldova. Seria Economie
1

Analele Universităţii „Spiru Haret”. Seria Economie, 2006
887

Analiza activităţii băncilor comerciale pe piaţa valorilor
mobiliare
710

Analiza evoluţiei economiei Republicii Moldova prin prisma
indicatorilor de export
-

import în anii 2000
-
2008
765

Analiza fluxurilor forţei de muncă a ţărilor partenere în relaţiile
e
xport
-
import
665

312


Analiza impactului implementării în legislaţia fiscală a Republicii
Moldova a reglementărilor cu privire la preţurile de transfer
767

Analiza reţele de comunicaţii a căilor ferate din România.
Aspecte strategice
398

Analiza rolului standardelor internaţionale de raportare
financiară în armonizarea sistemelor contabile
833

Analiza, evaluarea şi prognozarea activităţii turistice a Republicii
Moldova
802

Aparatul de conducere în condiţii de criză

609

Aplicarea principiului de vecinătate în cadrul analizei raportului
dintre reţelele şi mijloacele de transporturi cu componentele
mediului înconjurător
222

Aplicarea T
-
comitanţilor la determinarea tabloului topologic al
unui sistem de ecuaţii diferenţiale c
u nelinearităţi de tip Darbaux
346

Aportul turismului la reducerea subdezvoltării

260

Aprecierea gradului de asemănare dintre export şi import
811

Aprofundarea relaţiilor moldo
-
germane

882

Argument [Ludmila Corghenci]

1248

ing

631

Argumentarea ştiinţifică a deciziilor
413

Armonizarea politicilor de gestionare a resurselor naturale şi
patrimoniului cultural pentru încurajarea turismului
transfrontalier în cadrul parteneriatului UE
-

Republica Moldova
890

Asigurarea viabilităţii economie al întreprinderilor: autoref.
1189

Asigurări sociale: reflexii, probleme, sugestii
462

Asigurările sociale din România în contextul integrării în
structurile europene: autoref.
1149

313


Asigurările sociale din România în contextul integrării în
structurile europene: tz.
1150

Asigurările sociale: reflecţii, probleme, sugestii
82

Asimptotica în timp a solu
ț
iilor generalizate ale unei probleme
pentru o ecua
ț
ie quaziliniară de tip parabolic d
e ordinul 2
255

Aspecte ale reglementării activităţii bancare
100

Aspecte conceptuale ale activităţii de publicitate în procesul
elaborării şi realizării strategiei manageriale
256

Aspecte economice ale protecţiei sănătăţii populaţiei umane din
Republica M
oldova
574

Aspecte teoretice privind relaţiile economice internaţionale

651

Aspecte teoretice privind riscul şi incertitudinea în deciziile
economice
421

Aspecte teorético
-
practice ale asigurării securităţii energetice
prin intermediul utilizării
inovaţiilor în sectorul energetic

513

cererii şi ofertei la serviciile turistice
707

Auditul mediului
-
prioritate pentru instituţiile supreme de audit

625

Avantajele electronicii în serviciul industrial turistic
304

Avantajele reglementărilor colective prin prisma Asociaţiei
Băncilor din Moldova asupra gestiunii eficiente a băncilor
comerciale

591

Avantajul competitiv al naţiunilor în economia mondială
368

A
vantajul competitiv al naţiunilor în relaţiile economice
internaţionale
238

Balanţa de plăţi şi competenţele ei
584

Bazele managementului
962

Belous Iosif Davidovici
-

la 70 de ani

1076

Blog profesional:Ion Alexandru
1259

314Ion Sturzu
1260Gheorghe Mişcoi

1257


Gribincea Alexandru
1258


Iuliana Drăgalin

1261


Natalia Burlacu

1262


Olga Blagorazumnaia


1263


Petru Roşca


1264


Silvestru Maximilian

1265


Tatiana Fondos


1266


Valentina Socol

1267


Valeriu Balajă


1268


Vasile Corj


1269

Burlacu Natalia: [date biogr.]
1229

Calitatea


principiul de dezvoltare durabilă a întreprinderilor
din Republica Moldova
611

Catedra de Ecuaţii Diferenţiale

1195

Cauzele crizei manageriale în întreprinderile din Republica
Moldova
442inovarea ca factor al creşterii economice
1
76

Cercetarea relaţiilor socio
-
economice dintre Republica Moldova
şi România şi directive de dezvoltare a acestora în condiţiile
integrării în Uniunea Europeană: autoref.
901

Cercetarea ştiinţifică


inovarea şi rolul lor în dezvoltarea
economică
353

Cerce
tarea ştiinţifică în cadrul Institutului de Investigaţii
Strategice în Economie, ULIM în anul 2008
399

Cercetarea ştiinţifică şi inovarea în industria alimentară
674

Cercetările matematice au început, dar nu şi sfârşit
1085

Cercetările ştiinţifice ale catedrei de Ecuaţii Diferenţiale (1966
-
1996)
1196

315


Certificarea sistemului de management al calităţii: noţiune şi
concepţii

742

Clasificarea topologică a unui sistem de ecuaţii diferenţiale tip
Darboux
168

Climatul investiţional
şi promovarea exporturilor în Republica
Moldova
467

Codurile de etică corporativă, implementarea lor în practica
managerială din Moldova: tz.
1132

Comercializarea gazului lichefiat pe piaţa internă a Republicii
Moldova

825

Comerţul cu petrol şi produse pet
roliere pe plan mondial
(implicaţii pentru Republica Moldova)
675

Comerţul cu produse petroliere de plan mondial (implicaţii
pentru Republica Moldova)
898

Comerţul cu produse petroliere în Republica Moldova
676

Comerţul exterior al Moldovei în ultimii ani
354

Comerţul exterior al Moldovei: conectarea pieţelor

468

Comerţul exterior al Republicii Moldova cu ţările din CSI
617

Comerţul exterior al Republicii Moldova cu ţările UE
610

Comerţul exterior al Republicii Moldova cu ţările Uniunii
Europene
760

Comerţul exterior al României în perioada de tranziţiei
355

Comerţul exterior durabil


oportunitate pentru creşterea
eficienţei socio
-
economice
278

Comerţul exterior în sistemul crizel
or economice mondiale
796

Comerţul exterior: aspecte metodologice

721

Comerţul exterior: aspecte metodologice, probleme, sugestii
722

Comment la catastrophe japonaise va frapper l'economie
mondiale
567

Companiile multinaţionale şi globalizarea capitalului
283

316


Comparative caracteristic of the world trade and moldavian
external trade

396

Competitive advantages of the Republic of Moldova’s wine
479

Moldova
451

Competitivitatea managerială asigurată prin intermediul
tehnologiilor informaţionale
508parte integrantă a economiei Republica
Moldova
568

Comportamentul economic al fermierilor

812

Computerizarea creşterii economice: aspecte metodol
ogice
813

Concepţia relaţiilor economice internaţionale, specificul şi cadrul
lor de manifestare
683

Condiţiile ce influenţează atragerea investiţiilor străine pe
teritoriul Republicii Moldova
169

Condiţiile de trafic pentru sistemele de aşteptare cu fluxu
ri de
intrare neomogene
119

Consecinţele migraţiei internaţionale

618

Consecinţele migraţiei internaţionale a forţei de muncă
619

Conseils methodiques pour les travaux pratiques du cours „La
science des marchandises non
-
alimentaires”

928

Contabilitate financiară
50

Contabilitate şi audit
903

Contabilitatea veniturilor, modul de evaluare şi constatare a
acestora
109

Contractul de credit
-
document juridic de bază în derularea
activităţii de creditare

185

Controlul şi auditul economic al activităţii organelor publice
locale în Republica Moldova
659

Controverse în abordarea globalizării

308

317


Convergenţa ţărilor în tranziţie
480

Cooperarea economică durabilă a României în domeniul
turismului internaţional: aut
oref.

1130

Cooperarea economică durabilă a României în domeniul
turismului internaţional: tz.
1131

Cooperarea economică internaţională în domeniul combaterii
fraudelor fiscale:

autoref.
1187

Cooperarea economică internaţională în domeniul combaterii
fraudelor fiscale:

tz.

1188

Cooperarea economică şi tehnico
-
ştiinţifică internaţională
356

Cooperarea internaţională


ca factor al creşterii economice

357

Cooperarea internaţională


factor al dezvoltării economice
536

Cooperarea internaţională


factor a
l dezvoltării economice
durabile
585

Cooperarea internaţională prin întreprinderile mixte: experienţă
mondială

414

Coopération allemande au développement au Maroc
223

Cooperation and export of educational services: world
experience
=

Cooperarea şi exportul serviciilor educaţionale:
experienţe mondială: abstract
1173

Cooperation and export of educational services: world
experience
=

Cooperarea şi exportul serviciilor educaţionale:
experienţe mondială: thesis

1174

Corporaţiile transnaţio
nale şi procesele de integrare economic a
României în Uniunea Europeană

78

Creditul: funcţii, forme, principii
835

Creşterea economică


prioritatea naţională în contextul
integrării în Uniunea Europeană

895

Creşterea economică în condiţiile internaţionali
zării, 2010
902

318


Creşterea eficienţei economice între valorificarea strategiei
naţionale. Mecanisme de integrare economică a Republicii
Moldova în spaţiul economiei mondiale
904

Creşterea preţurilor de achiziţie a gazelor naturale
803

Creşterea producţiei s
ectorului agroindustrial al Republicii
Moldova în scopul asigurării populaţiei cu produse
agroalimentare şi extinderii exporturilor

60

Creşterea rolului decizional corporativ al întreprinderilor în
economia modernă
859

Criterii utilizate de investitorii străini în luarea deciziei de a
investi
448

Criteriile eficacită
ț
ii și măsurile de depășire a crizei în
managementul organiza
ț
iei
507

Criteriile eficacităţii gestiunii anticriză

702

Criteriile eficacităţii gestiunii antic
riză în întreprinderile din
Republica Moldova
443

Criza economica financiară: mecanismul contagiunii şi canalele de
transmitere
826

Criza economico
-
financiară ca efect al globalizării financiare

537

Criza financiară internaţională: impactul asupra
economiei
Moldovei

712

Criza financiară mondială din anii 2008


2010
412

Criza petrolieră şi previziunea pentru 2020
645

Criză în firma industrială


esenţa şi formele de manifestare
703

Cu privire la gestiune, management şi administrare
794

Cu privire la strategia dezvoltării economiei Republicii Moldova
155

Cuantificarea impactului factorilor economici asupra evoluţiei
numărului creştinilor ortodocşi în profilul eparhiilor din
Republica Moldova
814

319


Culegere de lucrări practice (cu indica
ț
ii


la
"Matematic
ă", reactualizată pentru studen
ț
ii facultă
ț
ii "Știin
ț
e
economice"
950

Culegere de lucrări practice la "Matematică aplicată în economie"
pentru studen
ț
ii anului 1, departamentul "Știin
ț
e economice"
951

Culegere de lucrări practice la

"Matematică" pentru studen
ț
ii
anului 1, departamentul "Ştiin
ț
e economice"

925

Culegere de lucrări practice pentru studenţii departamentului
„Ştiinţe economice”
926

Culegere de materiale pentru prelegeri la "Matematică" pentru
studen
ț
ii anului 1, departame
ntul "Stiin
ț
e economice"
987

Curriculum disciplinar. Specialitatea: Business si administrare
(363.1)

997

Curriculum disciplinar. Specialitatea: Contabilitate (364.1)
998

Curriculum disciplinar. Specialitatea: Economie mondială şi
relaţii economice internaţ
ionale (365.1)
996

Curriculum disciplinar. Specialitatea: Finanţe şi Bănci (364.1)
999

Curriculum disciplinar. Specialitatea: Turism (812.1)
1000

Curriculum disciplinar: Specialitatea: Business si administrare
(363.1)
896

Curriculum disciplinar: Specialita
tea: Contabilitate (364.1)
897

Cursul valutar: factorii de influenţă şi efectele variaţiei lui asupra
economiei Republicii Moldova

469

Darbaux’s type cubic differential systems possessing an algebraic
limit cycle
150

De ce merele noastre sunt mai ieftine î
n Rusia?
1098

De ce nu toate creditele sunt bune
1096

De ce nu trebuie privatizate depozitele de vinuriǥ
1099

De ce sunt exagerate poliţele pentru serviciile comunale
1100

320


De la persoana întâia: primul Ministru al Afacerilor Externe al
Rep. Moldova, Nicolae Ţâu, la vârsta de 55 de ani
1216

Denumirea decalajelor de dezvoltare în cadrul noilor pieţe
emergente din Europa Centrală şi de Sud
-
Est în condiţiile
Globalizării:
autoref.
1186

Departamentul Ştiinţe Economice
1232

Departamentul Ştiinţe Economice=Department of Economics=Le
Departamente de Sciences Economiques= Департамент
экономических наук
1220

Descompunerea asimptotică după timp a solu
ț
iilor unor
probleme de tip pa
rabolic si de tip superbolic
641

-
import între ţări: aspect
540

Determinarea raportului finanţării proprii şi din împrumut

649

Determinarea rolului calităţii costului
709

Determinarea structurii investiţiilor, a f
ondurilor fixe în profilul
fiecărui an
752

D
éveloppement de l’ économie mondiale
347

Développement économique: 2010 et perspective 2011
514

Devotament cauzei
1230

Dezechilibrele financiare din sectorul bancar românesc ca
urmare a crizei financiare globale
827

Dezvoltarea comerţului realizat prin Internet autoref.
1120

Dezvoltarea comerţului realizat prin Internet: implicaţiile
acestuia în România:
tz.
1121

Dezvoltarea durabilă şi motivaţia intereselor
261

Dezvoltarea economică a Republicii Moldova în condiţ
iile crizei
actuale
452

Dezvoltarea regională europeană în condiţiile procesului general
al globalizării
804

Dezvoltarea serviciilor în spaţiul european

569

321


Dezvoltarea socioeconomică a Republicii Moldova: Probleme,
soluţii
271

Dezvoltarea turismului la începutul sec al XXI
-
lea, 2006
888

Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI, 2007
891

Dezvoltarea turismului la începutul secolului XXI, 2012
919

Dezvoltarea turismului la începutul secolului XXI. Turismul: o
celebrare a diver
sităţii, 2009
900

Diagnosticarea subsistemului metodologic în contextul
viabilităţii manageriale a întreprinderii
795

Dinamica proceselor de reglare continuă: problema reacţiei la
stimulente
117

Diplomaţia economică


sistem de reglementare a relaţiilor
economice la nivel interstatal
369

Diplomaţie în culise: Suveranitate, Independenţă, Război & Pace,
1990
-
1998
65

Discursul doctorului în ştiinţţe economice, profesor Silvestru
Maximilian
575

Discursul membrului corespondent al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, doctor în ştiinţe fizico
-
matematice, profesor Gheorghe
Mişcoi
578

Distribuţia produselor alimentare

51

Doamna Raisa Evsiukova la o aniversare

1078

Domnului Profesor Ion Alexandru, Doctor
-
conferenţiar, cu
prilejul frumoasei vârste de 60 ani

1215

Dotat prin ereditate [Vasile Anestiade]
1209

Dreptul transportului
46

Echilibrul ecologic. Implicaţii sociale, economice şi juridice
72

E
-
comerce


factor important în promovarea relaţiilor
economice internaţionale
370

phenomena
579

322


Economia în condiţii de criză
880

Economia întreprinderii

68

Economia mondială şi managementul japonez
262

Economia relaţiilor externe
63

Economia Republicii Moldova în perioada de tranziţie: situaţia
actuală, probleme, perspective
358

Economia serviciilor bancare
1111

Economia serviciilor de telecomunicaţii
1112

Economia serviciilor educaţionale în Republica Moldova
1109

Economia tenebră


trăsătură caracteristică a economiei
Republicii Moldova
219

Economic growth in conditions of internationalization
, 2010
905

Economic
growth in conditions of internationalization
, 2011

911

Economic growth: quantitative and qualitative aspect
453

Economic power in the contemporary word
594

Economic power in the twenty
-
first century
284

Economie internaţională: problematici şi priorităţi
61

Economie şi sociologie
912

Ecoturismul


industria mileniului trei
348

Edificarea societăţii moderne: probleme şi soluţii, 2009

899

Educational management in Israel: reality and perspectives:
thesis
1118

Efectele crizei mondiale asupra situaţiei economice generale a
unei ţări
478

Efectele recesiunii globale asupra economiei Republicii Moldova

470

Eficientizarea comerţului exterior al Republicii Moldova
920

Eficientizarea comerţului exterior al Republicii Moldova: autoref.
1191

Eficientizarea comerţului exterior al Republicii Moldova: tz.
1192

323


Eficientizarea factorilor economici în desfăşurarea activităţilor
manageriale în cadrul eparhiilor din Republica Moldova
815

Eficientizarea managementului unei instituţii

576

Eficientizarea

operaţiunilor de export
-
import: aspecte
31

Eficientizarea operaţiunilor de export
-
import: aspecte
32

Eficientizarea relaţiilor economice internaţionale prin prisma
transportului
805

Eficienţa funcţi
onării complexelor agro
-
industriale
753

Eficienţa sistemelor informaţionale automatizate 589

Elaborarea reglementărilor interne ale băncilor comerciale în
scopul eficientizării activităţii

541

Elaborarea

şi


modelelor

şi

algoritmilor

de

eficienti
zare

a

utilizării

resurselor

reţelelor

informatice

locale

918

Electronica: Dispozitive şi circuite electronice
957

Electronica: Îndrumar de laborator

1016

677


913

Este vorbă de o „mînă strategică”
1106

Estimarea activităţii guvernului
118

Estimarea comerţului internaţional în perioada post
-
criză

852

Estimarea previziunilor în economia naţională prin abordări
matematice
836

Estimarea solvabilităţii clienţilor b
ancari în baza metodelor
logicii indistincte şi a reţelei Bayesiană
865

Estimaţii în baza unor modele econometrice simple
139

Europa ca principalul partener al pieţei mondiale turistice

655

European financial system: main contradictions
454

324


European Union

relations with countries with economies in
transition 853

Euroregiunile şi cooperarea transporturilor în ţările Uniunii
Europene
713

Evaluarea

impactului

informatizării

asupra

dezvoltării

activităţilor

economice

în

Republica

Moldova:

tz
.

921

Evaluarea problemelor economice în antreprenorialul din
Republica Moldova prin aplicarea managementului anticriză
704

Evolution of the characteristics of priority queering systems
using various distribution functions for service and switchover
times
580

Evoluţia comerţului exterior al Republicii Moldova
471

Evoluţia dezvoltării economice a tărilor Europei Centrale şi de
Est în perioada post
-
integrare:
tz.
1158

Evoluţia dezvoltării economice a ţărilor Europei Centrale şi de
Est în perioada post
-
integrare:
autoref
1157

Evoluţia diplomaţiei economice în contextul extinderii
globalizării

684

Evoluţia diplomaţiei în contextul extinderii globalizării
209

Evoluţia economiei Republicii Moldova în perioada de tranziţie
122

Evoluţia economiei Republicii Moldova în perioada de tranziţie
230

Evoluţia factorilor ce conduc la percolarea pieţei financiare
613

Evoluţia investiţiilor străine directe în economia Republicii
Moldova

656

Evoluţia sistemului asigurărilor sociale la nivel

internaţional
724

Experienţa Japoniei în domeniul planificării dezvoltării economice
231

Experienţa mondială în domeniul previziunii
232

Experienţe mondiale în domeniul previziunii

156

325


Factorii ce stau la baza succesului economic al SUA
754

Factorii de creştere economică
806

Factorii economici de influenţă al SUA asupra economiei
mondiale
402

Factoringul


segment al businessului internaţional
860

Facultatea Ştiinţe Economice=Факультет экономических
знаний
1233

Facultes des Sciences Economiqu
es=Economics Faculty
1234

Firma şi mediul său
714

Fluxurile, refluxurile factorilor de producţie în relaţiile export
-
511

Fondator al Şcolii Ştiinţifice în Economie

1083

Foreign direct investment in the modern world
186

Foreign trade system in the global economic crisis
515

Formarea pieţii forţei de muncă
136

Formarea profesională a specialiştilor în domeniul relaţiilor
internaţionale: noi dimensiuni=The Formation of Specialists in
the Field of International Relations: New
Dimensions=Подготовка специалистов в области
международных отношений: новые измерения, 20
07
892

FOXPRO sistemul de gestiune a bazelor de date 923

Func
ț
ia consumului

integral

108

Fundamente teoretice ale managementului logistic în sistemul de
distribuire (intermedierea comercială)

660

Gândirea economică


speranţa de Mâine

1275

GATS: применение маркетинга в области вышего
образования
693

Generatorii crizei economice
200

Gestion du savoir
152

Gestionarea durabilă a pădurilor
854

326


Gestionarea eficienţei cheltuielelor privind resursele umane prin
intermediul conceptului de controlin
g: autoref. tz. doct. în
economie. Specialitatea 08.00.05
-

Economie şi management în
activitatea de antreprenoriat
1156

Gheorghe

Mişcoi: [date biogr.]
1219

Gheorghe Mişcoi: Matematică aplicată
1239

Gheorghe Mişcoi: şef catedră
1200

Global governance at a
turning point

239

Global governance in the twenty
-
first century

240

Global governance, economic growth and eradication of poverty
241

Globalisation comme source de la compétition des conflits et les
possibilités
170

Globalizarea
ca tendinţă a dezvoltării
economice: perspective
pentru Republica Moldova: autoref

889

Globalizarea economică: tendinţe, probleme: autoref.
27

Globalizarea economică: tendinţe, probleme: tz.
28

Globalizarea

reţelelor de produse şi distribuţie
279

Globalizarea şi impactul ei
224

Globalizarea şi redescoperirea identităţii culturale

242

Globalizarea şi suveranitatea naţională a statelor
359

Globalizarea vieţii sociale

883

Globalization


factor of balance or balance breach of economic
activities in the country 855

Globalization and Diplomacy
187

Homeostaza ecologică
1091

Identificarea şi analiza avantajelor şi riscurilor în activitatea on
-
line a băncilor

542

Ieşirea din criza economic poate deveni o realitate
1092

Impactul progresului tehnico


ştiinţific al
ţărilor dezvoltate
asupra economiei ţărilor sărace

816

327


Impactul crizei financiare interna
ț
ionale asupra economiei
naţionale
415

Impactul crizei mondiale asupra economiei ţărilor

516

Impactul ratei de schimb asupra comerţului exterior

570

Impactul recesiunii economice globale asupra Republicii
Moldova: cauze, manifestări, consecinţe
761

Impactul relaţiilor economice internaţionale asupra economiilor
naţionale

884

Impactul relaţiilor economice internaţionale asupra integrării
economice europ
ene

371

Impactul sectorului energetic asupra mediului înconjurător
411

Impactul transporturilor asupra dezvoltării relaţiilor economice
internaţionale
309

Impedimente de natura macroeconomică şi structurală în calea
creşterii economice
472

Implementarea pa
radigmei noi manageriale în managementul
corporativ din Republica Moldova
661

Implementarea sistemelor de management financiar bancar

512

Import substituition and export promotion of Moldova’s food
products in a globalized world

517

Importanţa clauzelor co
ntractuale în contractele de împrumut
315

Importanţa gestionării şi reglării operaţiunilor de export
-
import
în scopul asigurării creşterii economice a unei ţări

592

Importanţa potenţialului regional economic al României
739

Importanţa studierii disciplinei „Relaţii valutar financiare
internaţionale
143

Indicaţii metodice la elaborarea şi susţinerea rapoartelor de
practică petrecută în băncile comerciale de către masteranzii
specialităţii „Finanţe şi Bănci”
1033

328


Indicaţii meto
dice la elaborarea şi susţinerea rapoartelor
stagiilor efectuată de către studenţii specialităţii „Finanţe şi
Bănci” în cadrul băncile comerciale, BNM şi în cadrul Bursei de
Valori
1037

Indicaţii metodice pentru elaborarea şi susţinerea tezei de
licenţă
10
01

Indicaţii metodice pentru elaborarea şi susţinerea tezei de
masterat
1002

Indicaţii metodice privind elaborarea şi susţinerea rapoartelor
de practică efectuată de către studenţii specialităţii „Finanţe şi
Bănci” în cadrul băncilor comerciale, Banca Naţi
onală a Moldovei
şi în cadrul Bursei de Valori
1039

Indicaţii metodice privind elaborarea tezelor de curs şi lucrărilor
de control la disciplinele catedrei „Bănci şi burse de valori”:
pentru studenţii Departamentului „Ştiinţe economice” secţiei zi
şi fără
frecvenţă
952

Indicaţii metodice privind elaborarea tezelor de licenţă de către
studenţii specialităţii «

Bănci şi burse de valori

»
929

Indicaţii metodice privind elaborarea tezelor de licenţă de către
studenţii specialităţii «

Bănci şi burse de valori

»
963

Indicaţii metodice privind examenele de licenţă şi executarea
tezelor de licenţă pentru studenţii de la specialităţile „Relaţii
economice internaţionale” şi „Turism şi servicii hoteliere”
976

Industria uşoară a Republicii Moldova: starea actuală,
perspective
828

Influenţa culturilor asupra eticii în afaceri
298

Influenţa turismului internaţional asupra economiei regiunii
302

Informatizarea şi instruirea cadrelor diplomatice în epoca
postindustr
ială
225

Inovarea şi cercetarea


factori cheie în sporirea competitivităţii
produselor pe piaţa internaţională

473

329


Integrarea internaţională a Republicii Moldova


factor al
creşterii economice

177

Integrarea Republicii Moldova în economia mondială


factor
strategic de dezvoltare
157

Integrarea Republicii Moldova în structurile Europene
123

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană
96

Integrarea şi interoperabilitatea transportului feroviar în
Europa. Implicaţii asupra reţelei din România şi Republica
Moldova: autoref.
1184

Integrarea şi interoperabilitatea transportului feroviar în
Europa. Implicaţii asupra reţelei din România şi Repub
lica
Moldova: tz.

1185

Intensificarea producţiei şi eficienţa ei în condiţiile de piaţă
124

Interesele economice naţionale
-

obiectiv prioritar în politica
comercială a României
685

International accounting standards as a means of acquiring
foreign investm
ents
341

?
877

Introducere în statistica matematică
936

Investissement dans la recherche: l’ Europe progresse, mais trop
lentement
666

Investiţii în dezvoltarea bazei tehnico
-
materiale a pieţii
petroliere în Moldova
416

Investiţii străine şi creşterea economică
205

Investiţii străine şi rolul lor în potenţialul economiei naţionale

663

Investiţiile în activitatea investiţională

1052

Investiţiile în dezvoltarea bazei tehnico
-
materiale a comerţului
cu produse petroliere în R
epublica Moldova
715

Investiţiile străine directe


factor al relansării economiei în
Republica Moldova
151

330


Investiţiile străine directe în contextul internaţionalizării

220

Investiţiile străine directe în dezvoltarea economică durabilă şi
promovarea a com
erţului exterior
538

Investiţiile străine factor al relansării economiei
137

Investiţiile străine în contextul politicilor agricole
95

Investiţiile străine în contextul politicilor economice
1053

Investiţiile străine pe teritoriul Republicii Moldova
1113

Ion Alexandru


profesor universitar
1217

Ion Alexandru: [date biogr.]
1194

Ion Alexandru: conf. univ.
1201

Iosif Belous


60 de ani
1197

Iosif Belous: conf. univ.
1202

Împrumuturile externe şi politica de investiţie
158

În loc să mărim câştigurile, “raţio
nalizăm” veniturile
1101

Încă o floare [ Ada Ştahovschi]
1254

Îndrumar metodic pentru stagiile de practică ale studenţilor
specialităţii ”Metrologie, standarde, control şi certificarea
producţiei”
958

Îndrumar metodic referitor la întocmirea tezelor de lic
enţă la
specialitatea 1801 „Management”


935

Jecmăneală în variantă moldovenească

1102

Knowledge Interchange Format for Intelligent Tutoring
Systems 183

L’ économique mondiale et relations économiques
internationales a l’étape actuelle
70

L’économie
mondiale

263

L’economie mondiale

66

L’impact de la globalisation sur les
économies des pays en voie
de developpement
403

La crise economique { l’Est de l’Europe
460

331


La faillite des entreprises


consequence du management
professionnel: these
1129

-
d’œuvre
349

La philosophie du developpement economique
749

La politique de communication internationale
115

Labour migration under market condiţions=
Migraţia forţei de
munca în condiţii de piaţă
: Abstr.
1159

Labour migration under market condiţions=Migraţia forţei de
munca în condiţii de piaţă: theisis
1160

Le climat socio


psychologique


comme parametre de culture d’
organization
171

Le controles de gestion japonais
265

Le processus decisionne
l dans le systeme manageriale.
L’utilisation des methodes scientifiques de prise des decisions
dans la pratique economique de la Republique de Moldova:
these de licence
1127

Le rôle et l’ influence des corporations multionationales dans les
progrès globau
x au début du XXI siècle
226

Leasing ca formă a antreprenoriatului
280

Leasingul şi rolul lui în dezvoltarea economică
417

264

Les activités des societés transnationales dans le XXI siècle
266

Les
energique

856

Les investisements


problèmes majeures pour la Moldavie
227

Les particularites du contrat commerciale sur les marchees
publics en Syrie
267

Les problèmes des refugies dans le mond
e

518

Les relations internationales et l’integration economique
67

332


Les strategies
é
conomiques des STN sur le march
é international
669

Liberalizarea comerţului în sectorul agricol şi în ţările în curs de
dezvoltare din Asia
221

Limita creşterii datoriilor externe
672

Locul şi rolul ţărilor OPEC şi non
-
OPEC în comerţul mondial cu
670

Management des systemes d’Information: les si et l’entreprise
informatisée
706

Management general
73

Management general în organizarea aflată
în criză
851

Managementul activităţii de aprovizionare şi desfacere în
unitatea de comerţ detaliată

455

Managementul activităţilor de prevenire şi combatere a fraudelor
fiscale la nivel internaţional
98

Managementul activităţilor de prevenire şi combatere a
fraudelor fiscale la nivel internaţional
914

Managementul activităţilor economice din sistemul eparhial al
bisericii creştin


ortodoxe (exemplul Republicii Moldova):
autoref.
1169

Managementul activit
ăţilor economice din sistemul eparhial al
bisericii creştin


ortodoxe (exemplul Republicii Moldova): tz.
1170

Managementul aderării procesului educaţional preuniversiar al
României la exigenţele Uniunii Europene: autoref.
1142

Managementul aderării proces
ului educaţional preuniversiar al
României la exigenţele Uniunii Europene: tz.
1143

Managementul anticriză în organizaţia economică

444

Managementul anticriză: Stadiile falimentului organizaţiilor
445

Managementul calităţii
99

Managementul calităţii
produselor şi serviciilor

829

333


Managementul calităţii serviciilor educaţionale universitare şi
tehnologii informaţionale

590

Managementul corporativ ca un factor strategic al dezvoltării
proceselor de integrare internaţională a Republicii Moldova
299

Managementul corporativ din Republica Moldova

şi tendinţele
lui de dezvoltare
257

Managementul decizional al firmei
716

Managementul din industria transportului naval
300

Managementul echilibrelor macrostructurilor în condiţiile

620

Managementul educaţiona
l în Israel: realităţi şi perspective:
autoref.
1117

Managementul investiţiilor în dezvoltarea economică
798

Managementul în instituţia info

bibliotecară: tz.
1125

Managementul întreprinderilor transportului orăşenesc: aspecte

456

Managementul

47

927

Managementul relaţiilor contribuabililor cu organele fiscale în
condiţii actuale
807

Managementul relaţiilor economice internaţionale

946

Managementul sistemului naţional de cercetare
-
dezvoltare: între
globalizare şi provincializare
910

Managementul zonelor economice libere: viziune comparată


cu
posibilităţile de aplicare în cadrul euroregiunilor

268

Managementului interacţiunii mediul ext
ern de afaceri în
companie: autoref.
915

Manangement informaţional: apariţia societăţilor cooperatiste şi
reglementarea lor legală
38

Manualul managementului calităţii fundamentul standardelor al
calităţii în sistemul de gestiune a întreprinderilor

743

334


Marea depresie economică a SUA din anii 1930
-
1934: Evoluţia
metodelor de depăşire
755

Marile corporaţii şi gestiunea corporativă în România

621

-
management
979

Marketingul informaţional ştiinţific
39

Marketingul în cel de
-
al doilea val
110

Marketingul produselor „High
-
Tech”

53

Matematica superioara: programa de studii pentru studen
ț
ii
anului 1 departamentul "Știin
ț
e economice"
101

Matrix algorithm for solving Kendall equation in Polling models
531

Mănăstirea Saharna parte din patrimoniul teo
logic al Republicii
Moldova
85

Măsurări electronice: Îndrumar de laborator
1017

Măsuri urgente pentru dezvoltarea comerţului exterior al
României
178

Mecanismele economice, macroeconomice în care îşi desfăşoară
activitatea biserica creştin


ortodoxă din Republica Moldova
817

Mecanismul de gestionare a pieţii cu produse agroalimentare în
Republica Moldova
571

Mediul informaţional
-
economic şi tranziţia l
a economia de piaţă
40

Mediul înconjurător între catastrofă şi echilibru

404

contemporary business
509

Metoda „catastrofelor” în analiza şirurilor virtuale şi staţionare
275

pentru traficul critic

203

intern de către băncile comerciale
864

335


Metodologia cuantificării eficienţei comerţului exterior
830

Microeconomia: costurile maxime ale achiziţiilor consumatorilor
75
6

Migraţia forţei de muncă pe plan mondial şi consecinţele ei

762

Migraţia internaţională a populaţiei şi resurselor de muncă
717

Migraţia, creştere, angajare şi reducerea sărăciei in Republica
Moldova
481

Mijloace moderne de stocare a datelor
133

Modalităţi de elaborare a programelor de utilizare optimă a

818

Modalităţi de elaborare a programelor de utilizare optimă a
750

Modalităţi de transformare a problemei protecţiei mediului
na
tural într
-
o afacere economică profitabilă
527

Modelarea creşterii economice echilibrate
201

Modelarea matematică a dinamicii investiţiilor pe pieţe departe
de saturaţie

667

Modelarea proceselor de repartiţie a resurselor necesare pentru
realizarea program
elor ştiinţifice aplicative

528

Modelarea proceselor de securizare a economiei naţionale în
contextul tendinţelor globale
229

Modelarea procesului de însuşire a materiei ştiinţifice

650

Modelarea sistemelor economice
88

Modele de abordare teoretică a contr
abandei cu resurse
petroliere şi măsurile de combatere
678

Modele de intensificare a cooperării economice internaţionale
privind limitarea dezvoltării dimensiunilor fenomenului de
evaziune fiscală şi prevenire a acesteia

861

Modele semimarkoviene de servir
e cu priorităţi

581

Modeling of the Traffic Coefficient and virtual eqwenes in real
time systems

173

336


Modelul economic al unei federaţii virtuale
202

Modificarea suprafeţei SnO
2

şi In
2
O
3

cu metale nobile şi
sensibilitatea la gaze
738

Modificări recente şi proiecte de modificare a cadrului
reglementativ bancar al Republicii Moldova şi influenţa acestora
asupra activităţii operaţionale a băncilor comerciale
543

Moldavian Microsatelite

441

Moldova şi dezvoltarea turismului internaţional
3
03

Natalia Burlacu


la 55 de ani
1068

Natalia Burlacu


savant, pedagog, cercetător ştiinţific
1069

Natalia Burlacu: Biobibliografie
16

Natalia Burlacu: Profesoara


savant

1240

National systems for accountability, transparency and oversight
of economic a
ctivities
879

Necesitatea reglării globalizării

808

New approaches to transnational environment
285

New informational technologies in business administration

142

„INTERNET

259

Nicolae Ţâu


la 60 de ani
1075

Nicolae Ţâu la 60 de ani
1070

Nicolae Ţâu
la 60 de ani: Biobibliografie 1
9

Nicolae Ţâu: Ambasadorul ULIM
-
ului
1241

Nivelul asigurării ţărilor UE cu resurse energetice
679

Nivelul de asigurare a ţărilor Uniunii Europene cu resurse
360

Nivelul de implementare a inovaţiilor şi noilor tehnologii în
activitatea
întreprinderilor din Republica Moldova: probleme şi
sugestii
457

Noi tehnologii în procesarea informaţiei
166

337


Noi termeni financiari
-
contabili şi de credit=Новые учётно
-
финансовые и кредитные термины
634

Noile tendinţe în înzestrarea magazinelor
37

Nota alcătuitorului [Olga Vacariuc]
1214

Noul acord de la Basel şi cerinţele minime de capital pentru
băncile

internaţionale

799

Nu dea Domnul să fim conduşi de o mînă de comunişti ǥ
1097

Numerical algorithms regarding Polling systems with exhaustive
service
582

Numerical k
-
busy periods algorithms for Polling systems with
semi
-
Markov switching

758

O încercare de
a împăca spiritele

1103

O tratare a calităţii vieţii umane
272

O tratare a totalitarismului
138

Obiectivele situaţiilor financiare, limitele şi căile de îmbunătăţire
a conţinutului acestora
593

Obligaţiile fiscale ale agenţilor economici în cazul vânzării
părţilor sociale
768

Octogenarul

Petru Roşca
1273

Olga Blagorazumnaia: conf. univ.
1203

Omagiu unui diplomat şi pedagog de vocaţie

1250

Omul care anticipează Schimbarea şi Adaugă mereu Noul

127
6

Omul care nu
-
şi pierde verticalitatea
1251

Omul, care
-
şi duce frumos şi demn anii
1272

Only Through Dialogue Can We Find a Way to Reform the UN
188

Oportunităţi de utilizare a surselor energetice alternative în
-
Prut
-
Nistru
519

Optimiza
rea investiţiilor străine în contextul politicilor
economice ale Republicii Moldova

86

338


Optimizarea utilizării resurselor naturale prin mecanisme
821

Organizarea activităţii de marketing la întreprindere
534

Organizarea managerială a comerţului cu produsele agricole cu
termen de valabilitate limitat
740

Organizarea managerială a serviciilor şi produselor bancare a
României în perioada pre şi post aderării la Uniunea Europeană
94

Organizarea sistemelor bancare
705

Organizarea şi aplicarea tehnologiilor managementului anticriză
în cadrul regiilor autonome ale administraţiei publice locale:
autoref.
1171

Organizarea şi aplicarea tehnologiilor managementului anticriză
în cadrul regiilor autonome ale administraţiei publice locale: tz.
1172

Organizarea şi tehnica promovării comerţului exterior

1055

Partenerii comerţului exterior al Republicii Moldova
616

Part
icularităţile ale culturii în managementului organizaţiilor din
România în perioada post
-
aderării la Uniunea Europeană: tz.
1162

Particularităţile ale culturii în managementului organizaţiilor din
România în perioada post
-
aderării la Uniunea Europeană:
aut
oref.
1190

Particularităţile aplicării marketingului în businessului
turismului
474

Particularităţile creditării ipotecare de către băncile comerciale
1122

Particularităţile managementului moldovenesc şi compararea lor
cu tendinţele mondiale în gestiunea
organizaţiei

258

Particularităţile marketingului informaţional

630

Pentru amuzament
1086

339


Perfecţionarea gestiunii calităţii ca factor competitiv a
întreprinderii

662

Perfecţionarea gestiunii calităţii produselor ca factor al
competitivităţii întreprinderii
: autoref. 3
5

Perfecţionarea gestiunii calităţii produselor ca factor al
competitivităţii întreprinderii: tz. doct.
36

Perfecţionarea managementului activităţii de marketing în
sectorul hotelier: autoref.
907

Perfecţionarea mecanismului de reglementare a economiei de
către stat în condiţiile de piaţă
680

Perfecţionarea procesului de comunicare managerială prin
modificarea sistemului informaţional: (în baza materialelor
Companiei Naţ. a Huilei Petroşani): autore
f.
1123

Perfecţionarea structurilor de gestiune corporativă în
întreprinderile moderne
862

Perspectivele de dezvoltare şi implementare a cardurilor
bancare
1124

Perspectivele dezvoltării relaţiilor economice internaţionale prin
prisma transportului europea
n
269

Perspectivele investiţiilor străine directe în ţările dezvoltate
351

Petrolul ca sursă energetică în economia contemporană
681

Petru Ion Roşca


la 75 ani

1236

Petru Roşca


50 de ani de activitate pedagogico
-
didactică şi
ştiinţifică

1198

Petru Roşcaom al cărţii, ştiinţei şi informaţiei
1213

Petru Roşca


Personalitate consacrată în economie şi mediul
academic
1274

Petru Roşca la 70 ani
1210

Petru Roşca la vârsta biblică

1212

Petru Roşca: Biobibliografie
9

Petru Roşca: Experienţă şi înţelepciune
1242

340


Petru Roşca: şef catedră

1204

Piaţa europeană şi cerinţele faţă de calitate
466

Piaţa forţei de muncă şi particularităţile ei

831

Piaţa internaţională a tehnologiilor

418

Piaţa valutară internaţională şi naţională a Republicii Moldova în
condiţiile cr
izei economice
863

Planificarea activităţii firmei

233

Planificarea strategică instituţională şi exigenţele proiectării
pedagogice
725

Politica comercială a Statelor Unite ale Americii şi a Uniunii
Europene în contextul crizei financiare globale

857

Politica comercială externă a României în procesul integrării
europene şi globalizării economice: autoref.
1144

Politica comercială externă a României în procesul integrării
europene şi globalizării economice: tz.
1145

Politica de creditare a băncilor come
rciale
160

Politica de protecţie a mediului în industria ospitalităţii
800

Politici comerciale în contextul politicilor economice ale SUA
819

Politici coerente în perspectiva de dezvoltare a economiei
Republicii Moldova

243

Politici comerciale externe
475

Politici comerciale externe contemporane

763

Politici comerciale internaţionale
179

Politici comerciale internaţionale contemporane
180

Politici de cooperare şi integrare internaţională în domeniul
agroalimentar al ţării
206

Politici de dezvoltare economică a Republicii Moldova
652

Politici de diminuare a efectelor crizei financiare mondiale din
2008
482

Politici regionale de dezvoltare socio
-
economică
234

341


Politici şi strategii regionale de dezvoltare socio
-
economice
310

Polit
ici transfrontaliere ale Uniunii Europene: autoref.
1161

Politici transfrontaliere ale Uniunii Europene: tz.
1146

Populaţia încă o dată a fost înşelată
642

Potenţialul firmei: un algoritm de determinare a perioadei
optime de renovare a utilajelor
productive

820

Poziţia şi rolul băncilor comerciale pe piaţa valorilor mobiliare
1148

Practici internaţionale în managementul depozitelor bancare
623

Prefaţă [Svetlana Cîrlan]

1231

Premisele apariţiei crizelor financiare mondiale şi posibilele căi
de progn
ozare
614

Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei
economice
510

Prerogativele industriei vinului privind asigurarea avantajului
competitiv al Republicii Moldova pe pieţele externe
772

Prerogativele Republicii Moldova în asigurarea ava
ntajului
competitiv în relaţiile economice internaţionale
422

Prerogatives of Moldova’s wine industry regarding assurance of

483

Prevederi ale politicii bancare în scopul atragerii depozitelor
624

Previziune economică ca componentă a activităţii de
management
718

Previziunea dezvoltării socio
-
economice în condiţiile de piaţă
57

Previziunea dezvoltării socio
-
economice în condiţiile de piaţă,
autoref.
25

Previziunea dezvoltării socio
-
economice în con
diţiile de piaţă, tz.
26

Previziunea dezvoltării transporturilor
235

342


Previziunea şi planificarea strategică ca componentă a
managementului
476

Previziunea şi politici economice regionale
640

Principalele surse de informaţie referitoare la activitatea
economică externă
281

Principiile puse la baza metodologiei cercetărilor ştiinţifice în
domeniul economiei
822

Prioritate dependentă de timp in modelele generalizate ale
teoriei aşteptării
350

Pri
orităţiile strategiei investiţionale a Republicii Moldova şi
turismul internaţional
708

Priority Queueing Systems with Orientation and their software

105

Privind neaplicarea sancţiunilor pentru nerepatrierea în termen
în cazurile de forţă majoră confirmate

de autorităţile competente
769

Privind regimul fiscal al cheltuielilor pentru hrana şi traiul
angajaţilor de durată lucrărilor de reparaţie
770

Privind tratamentul fiscal al veniturilor obţinute sub formă de
dobândă în anul 2009
771

Problema agroalimentar
ă a populaţiei pe plan mondial

361

Problema agroalimentară pe plan mondial
311

Problema eficientizări funcţionării complexului turistic
529

-
2020
204

Problema funcţionării echilibrate a economiei Republicii
Moldova
577

Problema funcţionării echilibrate a economiei Republicii
Moldova
615

Problema globală


substituirea carburanţilor tradiţionali
858

Probleme ale sistemelor economice naţionale

62

343


Proble
me ale traficului critic în modele de aşteptare cu cerinţe
neomogene
306

Probleme economice globale: ecologia şi alimentaţia
405

Probleme fundamentale ale economiei contemporane. Abordarea
epistemologică
74

Probleme şi perspective de dezvoltare a potenţialului economic
şi managerial al Republicii Moldova în condiţiile de criză, 2011
917

Problemele actuale ale migraţiei

520

Problemele atragerii investiţiilor şi protejarea producătorului în
condiţiile crizei f
inanciare
521

Problemele dezvoltării creditării businessului mic şi mijlociu
1126

Problemele ecologico
-
economice
273

Problemele eficientizării controlului financiar
673

Problemele juridice privind folosirea numelui de domeniu în

406

Problemele managementului anticriză
343

Problemele spaţiului est şi sud
-
est European
362

Procesele de globalizare şi influenţa lor asupra dezvoltării
managementului moldovenesc

301

Procesele migraţionale în Moldova şi perspectivele acestora
522

Procesele m
igraţioniste ca fenomen major din spaţiul economic
European
407

-
inovare ca factor al creşterii economice şi
eficienţei
236

Procesul decizional la nivel de întreprindere
535

Procesul inovaţional de cercetare


factor al creşterii efici
enţei
economice
237

Procesul inovaţional pe piaţa valorilor mobiliare ca factor de
destabilizare economică
766

344


Producerea, comercializarea, exportul şi importul băuturilor
alcoolice în Republica Moldova
363

Produsele intelectuale în protecţia mediului natural
809

Produsele intelectule, succesul activităţii economice
823

Profesorul şi savantul Petru Roşca la 80 ani
1084

Profesorul universitar Petru Roşca la 70 ani
1066

Prognozarea traficului de mărfuri în pla
n internaţional
312

Programa analitica actualizată la "Matematică" pentru studen
ț
ii
anului 1, departamentul "Știin
ț
e economice"
932

Programa analitica la "Matematică aplicată în economie" pentru
studen
ț
ii anului 1, de
partamentul "Ştiin
ț
e economice"
967

Programa analitică la disciplina „Economia generală”
933

Programa analitică la disciplina „Previziune economică” pentru
studenţi
an. 4
937

Programa analitică la disciplina universitară „Relaţii economice
Internaţionale
938

Programa analitică la matematica
superioară pentru studen
ț
ii
anului 1 departamentul "Știin
ț
e economice"
922

Programa practicii de producţie „Banca Naţională a Moldovei,
Băncile Comerciale şi Bursele de valori a Moldovei”
953

Programa practicii de producţie pentru masteranzii anului 2 la
specialitatea „Finanţe şi Bănci”
1034

Programa practicii de producţie pentru studenţii anului 2 şi 3,
secţia de zi, şi anului 4, secţia fără frecvenţă: specializarea
„Finanţe şi Bănci”

1035

Pr
ograme analitice
959
-
561

Programele de dezvoltare economică ale SUA: aspectul

533

Progresul tehnologic: investiţii, inovaţii şi difuzii
626

Promovarea produselor autohtone în spaţiul Uniunii Europene
523

345


Promovarea produselor vinicole

524

Publicitatea ca formă a comunicării comerciale
199

Quelques particularités de globalisation en l’an 2000
153

Queue length modeling for exhaustive Polling systems
532

Queues with switching time and priorities
174

Queuing systems with semi
-
Markov flow in dif
fusion
approximation schemes

759

Racordarea mecanismelor economice, financiare şi sociale ale
Republicii Moldova la exigenţele Uniunii Europene

97

Raisa Evsiukova: Biobibliografie
24

Raisa Evsiukova: conf. univ.

1205

Raisa Evsiukova: Din Doneţk la Chişinău

1243

Raportul doctorului în ştiinţe economice, directorului Institutului
de investigaţii Strategice în economie, Iurie Crotenco
566

Raportul doctorului în ştiinţe economice, profesor Alexandru
Gribincea
572

Raportul doctorului în ştiinţe economice,
profes
or Nicolae Ţâu
595

Recensământul din 1999 va înregistra peste 67 la sută moldoveni
în Basarabia
1094

Reclamă în procesul elaborării şi realizării strategiei manageriale

446

Reflecţii asupra problemelor socio
-
economice ale Republicii
Moldova
154

Reflecţii
pe marginea proiectului „Nomenclatorul domeniilor şi
specialităţilor din învăţământul superior
-

2004”
648

Reforma economică şi rolul statului în perioada de tranziţie
125

Reforma sistemului asigurărilor sociale în România
686

Regiunea Caspică


între
interese economice şi strategice

352

Relaţii interstatale în domeniul combaterii fraudelor fiscale
872

Relaţii economice internaţionale
64

346


Relaţii economice internaţionale multimedia, cibermarketing şi
52

Relaţii economice internaţionale şi baza
derulării lor

79

Relaţii economice internaţionale şi integrarea economică

59

Relaţii economice internaţionale: perfectarea contractelor de
comerţ extern
48

Relaţiile dintre polii economici
87

Relaţiile economice ale Republicii Moldova cu România
313

Relaţi
ile economice ale Republicii Moldova cu România
719

Relaţiile economice dintre ţările Triadei: probleme şi
perspective: autoref. tz.

1133

Relaţiile economice dintre ţările Triadei: probleme şi
perspective: tz.
1134

Relaţiile economice externe ale Republici
i Moldova cu Federaţia
Rusă

586

Relaţiile economice internaţionale, specificul şi cadrul lor de
manifestare

545

Relaţiile Moldo
-
Japoneze la începutul Mileniului III
885

Repartiţia optimă a investiţiilor străine
745

Repartizarea optimă a investiţiilor străine
463

R
-
informaţional al cercetătorului Raisa Evsiukova sau în loc de
prefaţă
1253

Reprezentarea asimptotică în raport cu timpul a soluţiilor
generalizate a probleme
lor de frontieră pentru o ecuaţie de tip
parabolic de ordin mare pe plan

949

Republica Moldova


gazdă a unui for ştiinţific internaţional
1224

Republica Moldova are nevoie de investiţii
181

Republica Moldova în Uniunea Europeană: problemele şi
perspective
le cooperării
906

347


Republica Moldova. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi
Atestare. Hotărârea cu privire la instituirea Comisiilor de
expertiză unificate
1255

Republica Moldova. Preşedintele (Vladimir VoroninǢ 2001
-
2010).
Decret pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii
Moldova nr. 1347
-
IV din 23 Octombrie 2007
1249

Required reserves as an instrument of regulation of banking
activities

744

Restituir
ea TVA achitată pentru mărfurile şi serviciile care
constituie investiţii capitale
723

Restructurarea şi gestiunea sistemului managerial al Republicii
Moldova în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă: tz.
1128

Restructurarea şi orientarea geografică
a comerţului exterior al
României
886

Resursele de petrol din Marea Caspică
364

Retrospectiva şi perspectivele procesoarelor de tip Intell
148

Revisited the normative base of the national tourism
development strategy

741

Rezultatele activităţii institutului de investigaţii strategice în
economie pentru anul 2008
400

Riscurile finanţării externe ale Republicii Moldova şi criza
financiară internaţională

419

Rolul băncii Mondiale în dezvoltarea economică a Republicii
Moldova

539

Rolul clusterelor în facilitatea inovării
832

Rolul corporaţiilor transnaţionale în procesele de integrare
economică

80

Rolul diplomaţiei economice în dezvoltarea economiei mondiale
687

Rolul diplomaţiei economice în promovarea relaţiilor economice
internaţionale

372

348


Rolul diplomaţiei economice în promovarea securităţii naţionale
484

Rolul industriei vinului în avantajul competitive al Republicii
Moldova
726

Rolul inovaţiei şi creativităţii în dezvoltarea economică
408

Rolul investiţiilor în viaţa so
cial
-
economică
747

Rolul marketingului bancar în promovarea serviciilor şi
produselor bancare
544

Rolul marketingului în comerţul exterior

587

Rolul marketingului în crearea infrastructurii industriei
turismului

764

Rolul misiunilor diplomatice în promovar
ea comerţului exterior
la nivel interstatal

596

Rolul penalizărilor în educaţia contribuabilului
274

Rolul relaţiilor economice internaţionale în integrarea
economică european
727

Rolul relaţiilor economice internaţionale în integrarea regională
423

Rolul relaţiilor externe în dezvoltarea economiei naţionale

182

Rolul sistemului financiar


creditar în economia naţională
622

Rolul turismului durabil în economia naţională

373

Rolul turismului ecologic în dezvoltarea durabilă a economiei
naţionale
317

Rolul turismului ecologic în dezvoltarea durabilă a economiei
naţionale

374

Savant şi pedagog

1211

Savantul Silvestru Maximilian la jubileul 70 de ani
1221

Sectorul energetic în contextul dezvoltării economiei durabile
365

Secţia de ştiinţe economice şi m
atematice
711

349


Secţiunea III: Contribuţia investiţiilor străine în dezvoltarea
sectorului bancar
525

Semnificaţia tratatului de la Maastricht în dezvoltarea turismului
305

Sfecla de zahăr


un pericol naţional

1087

Silvestru Maximilian


la 75 de ani
1081

Silvestru Maximilian: prof. univ.
1206

Simularea situaţională a funcţionării economiei naţionale în
perioada de tranziţie
135

Sistemele de aşteptare cu flux semi
-
Markov în scheme serii
464

Sistemul valutar financiar internaţional contemporan
801

Socialităţ
ile transnaţionale şi investiţiile străine directe
612

Some generalization of Khendall and Pollaczek
-
Khintchin
equations for pooling systems

583

Specialist de înaltă calificare
1237

Starea de criză în firma industrială


esenţă şi formele de
manifestare

34
4

Stationary conditions for Queueng Systems with Orientation . Un
algoritm numeric de soluţionare a ecuaţiei de trafic
121

Strategia comerţului SUA cu partenerii din UE

834

Strategia comunicării în spaţiul internaţional
116

Strategia de dezvoltare a
turismului internaţional în contextul
proceselor de dezvoltare: autoref
. 29

Strategia de dezvoltare a turismului internaţional în contextul
proceselor de dezvoltare: tz. doct.
30

Strategia dezvoltării sectorului energetic al Republicii Moldova
până în anul

2020
720

Strategia dezvoltării serviciilor hoteliere
/ Ecaterina Palniţchi,
Alexandru Gribincea
458

Strategia în stare liberă a modelului generalizat de aşteptare
316

350


Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă: Proiect expus
dezbaterilor şi consultări
i publice

56

Strategia optimă de import şi stocare a resurselor petroliere

757

Strategii de pregătire a cadrelor manageriale pentru
infrastructura pieţii


premisa gestiunii eficiente a businessului
345

Strategii în Marchandising
41

Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale
459

Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale
91

Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale:
autoref. tz. doct.

33

Strategii promoţionale ale relaţiilor

economice internaţionale: tz.
doct.
34

Strategii şi politici de firmă

682

Strategii şi politici de marketing în promovarea produselor
agroalimentare în comerţul Internaţional
573

Strategii şi politici regionale
141

Strategii şi politici socio
-
economice regionale
207

Strategiile de investiţii: convergenţe şi divergenţe
449

Structura complexului agroindustrial
102

Structuri matematice şi estimaţii econometrice

277

Studii economice
2

Studiul func
ț
iilor prin descompuneri asimptotice
după sisteme
de func
ț
ii speciale
197

Sustainable development: the role of multinational corporations
210

Susţinerea eficientă a antreprenoriatului mic şi mijlociu
282

Suveranitatea Naţională în cadrul globalizării
366

Symposia Professorum. Seria Economie, 1999
3

Symposia Professorum. Seria Economie, 2000
5

351


Symposia Professorum. Seria Economie, 2001
7

Symposia Professorum. Seria Economie, 2002

10

Symposia Professorum. Seria Economie, 2003
12

Symposia Professorum. Seria E
conomie, 2004

13

Symposia Professorum. Seria Economie, 2005
14

Symposia Professorum. Seria Economie, 2006
15

Symposia Professorum. Seria Economie, 2007
17

Symposia Professorum. Seria Economie, 2008
20

Symposia Studentium. Seria Economie, 1999
4

Symposia St
udentium. Seria Economie, 2000
6

Symposia Studentium. Seria Economie, 2001
8

Symposia Studentium. Seria Economie, 2007
18

Symposia Studentium. Seria Economie, 2008
21

Symposia Studentium. Seria Economie, 2009
22

for the awarding of the Title of PhD in Economics. Speciality
08.00.14


world economy, intern. economic relations
1119

Şomajul, consecinţele lui şi măsurile de combatere

588

Tabloul topolog
ic a unui sistem de ecuaţii diferenţiale tip
darboux
198

664

Tehnica digitală şi microprocesare
955

Tehnica numerică şi tehnica de calcul. Programa şi îndrumări
metodice privind îndeplinirea lucrării de control
945

42

Tehnologii de procesare a informaţiei economice
908

Tendinţe actuale privind transformările globale
751

Tendinţe mondiale în dezvoltarea sectorului tehnologiilor
informaţionale şi de comunicaţii

909

Teoria aşteptăr
ii: o sintagmă noua pentru noi
1105

352


Teoria probabilităţilor şi statistica matematică=Теория
вероятностей и математическая статистика
982

Teorie economică generală
878

Teorii şi politici privind relaţiile economice internaţionale
286

Teorii şi politici referitoare la relaţiile economice internaţionale
653

Terminologia contabilă internaţională=Международная
бухгалтерская терминология

635

The competitive advantage of Moldova’s wine industry in the

773

The devel
oping countries in a period transition

172

The digital converters in the space tracking systems of low
angular velocity
134

The dimension of the foreign policy of the Republic of Moldova in
the context of enlargement of NATO
244

The Economy Today

92

The
global economy in the twenty
-
first century

318

economy
397

The international economic relations of regional integration
245

The Japanese system of developmental capitalism
287

tion of the level of improvement of the
external trade

810

The modeling of the traffic coefficient for some Markov’s models
1110

-
based sensor response: Sensors and Actuators B
658

The new directions in the immigration politics of the EU
563

The organization of international business
688

The proportional differentiation model for queueing systems
with dynamic priorities
465

353


The region as a constituent part of the EU economy

564

The r
ole of commercial banks in the investment proces of the
state in modern conditions
526

The role of diplomacy in the international relations
375

The role of tourism in the international economic relations
485

The strategies of promotion of international economic relations
in the development of the world economy
319

The strategy of international business
689

The theory of the international relations

288

The US Was Brought Closer to the World
189

The way of Moldo
-
based learning
159

The World Wide Web as the environment for a distance
learning systems 184

TNCS in the framework of the wto
565

Tourism and the developing world
320

Transnaţionalizarea
-

ca fenomen al dezvoltării economiei
mondiale

36
7

Transportation cost and comparative advantage

246

Transportul în activitatea economică externă

314

Transporturile internaţionale


element fundamental activităţii
economice externe
477

Transporturile internaţionale ca factor al dezvoltării comerţului
exterior: autoref.
1167

Transporturile internaţionale ca factor al dezvoltării comerţului
exterior:
tz.
1168

Tranzacţii internaţionale
409

Tranzacţii internaţionale
81

Tranziţie şi integrare
a europeană

208

Tranziţie şi integrarea europeană

881

Tratat de economie
: Probleme fundamentale

89

Tratat de economie

894

354980

Turism: o celebrare a diversităţii, 2099
23

Turismul românesc în contextul integrării în Uniunea Europeană:
tz.
1147

Turismul urban
-
formă distinctă de călătorie
450

UE


partenaire
économique mondial

668

Un algoritm de eficientizare a funcţionării complexelor agro
-
industriale
746

Un algoritm de eficientizare a funcţionării complexelor agro

industriale

461

Un algorit
m de repartiţie a investiţiilor
671

Un an surprinzător de bun, dar pierdut pentru reformele
economice
1104

Un economist remarcabil: [prof. Mihail Patraş la 60 de ani]
1082

Un premier care admite creşterea şomajului trebuie să plece
1095

Un sistem de
reglare a cursului apei unui râu

866

Unele aspecte ale strategiei dezvoltării economiei naţionale la
cumpăna secolelor XX
-
XXI
126

Unele probleme cauzate de formalizarea timpului de orientare în
modelele de aşteptare cu priorităţi
175

Unele tendinţe în rela
ţiile economice externe

410

Urme în gânduri şi inimile oamenilor
1235

Valeriu Blajă: conf. univ.
1207

Valul globalizării şi perspectivele pentru secolul XXI
228

Vasile Corj: şef catedră
1208

Verdict şi opţiuni în politica economică
893

Viziunea privind managementul calităţii în condiţiile actuale
447

Vladimir Valeico la 70 de ani
1071

Windows: La
programmation d’aplications

114

355


Zonele economice libere şi rolul lor în procesul de integrare a
economiilor naţionale în sistemul relaţiilor ec
onomice


internaţionale: autoref.

916

***

Активные методы обучения менеджеров
-
экономистов с
использованием информационных технологий
546

Акционерные общества: проблемы функционирования и
эффективность:

1135

Анализ виртуальных очередей методом „катастроф”
215

Анализ европейского рынка пива
551

Анализ зарубежной практики процессов слияний и
поглощений
840

Аналоги уравнения Поллачека
-
Хинчина для систем
Поллинга

606

Антикризисное управление предприятием
690

А
утсорсинг в банковской сфере Республики Молдова
628

Аутсорсинг как способ обработки экономической
информации
597

Банки и иностранные инвесторы
249

Банковский контроль при кредитовании в современных
условиях

191

Банковский менеджмент в начале XXI века
75

Банковский процент в условиях европейской интеграции
427

Банковский процент и факторы, его определяющие

1183

Банковский риск и возможности его предупреждения

1180

В
алютный курс и его влияние на некоторые экономические
показатели
868

Введение в математическую статистику
939

Взаимосвязь туризма и транспорта
60
3

356


Виды обеспечения банковских кредитов и проблемы их
использования
1177

Внедрение управленческого учета на предприятиях
Молдовы
145

Возможности использования Microsoft Office в
менеджменте 107

В
опросы
формирования ресурсов и предоставления
кредитов в иностранной валюте
293

Всемирный день туризма в системе мер по продвижению
туристического продукта
500

Всемирный день туризма как имиджевая форма
продвижения молдавского национального туристического
продук
та на мировом рынке туристических услуг
383

Всемирный день туризма как организационная форма
повышения имиджа страны
384

Генеральная ассамблея


высший орган Всемирной
туристической организации
430

Генерация программ по структурным блок
-
схемам

103

Германия и новый Евросоюз
247

Глобализация в свете формирования и развития финансово
-
экономического кризиса 2008
-
2009 годов

785

Глобализация и процессы развитья XXI века

248

Глобализация и расслоение развивающихся
163

Глобализация интеллекта в постиндустриальную эпоху
780

Глобализация интеллекта и высшее образование

492

Глобальный туризм в исследованиях Всемирного
экономического форума и место Молдовы в нем

696

Глобальный экономический кризис и задача выхода из него
для

стран с переходной экономикой
558

Гордимся тем, что мы его современники: о математике
Владимире Андрунакевиче
1093

357


Гостиничная индустрия Молдовы
329

Две пятёрки


это не предел
1072

Действия плательщика НДС в случае приостановления
деятельности предприят
ия

791

Денежно
-
кредитная политика и условия её проведения
1116

Денежные расчеты коммерческих банков и их роль в
условиях европейской интеграции
1176

Деньги. Кредит. Банки
943

Динамика международного туризма в Молдове
330

Долгосрочный кредит в современных условиях экономики
106

ЕВРО


ответ на глобализацию. Европейская экономика
имеет хорошую оснастку
213

Европа как основной участник мирового туристического
рынка
331

Займы как один из источников финансирования
транспортных
предприятий
327

Законодательная основа кредитной деятельности
коммерческих банков

1141

Золотое правило накопления: Как определить количество
накопленного дохода, которое вызвало бы максимум
потребления?
1088

Измерение экономических структур
132

Инвестицион
ная деятельность и её развитие в условиях
Европейской интеграции
1178

Инвестиционные модели интернационализации бизнеса

425

Инвестиционные процессы и коммерческие банки
193

Инновационное развитие в процессе международной
интеграции
431

358


Инновационные кластеры (типы, их характеристики и
различия)
493

Иностранные инвестиции как движущая сила
экономического роста в Республике Молдова
781

Интеллектуальная собственность и международный туризм
332

Информатика: Методические указания к лаборато
рным
работам
934

Информационная стратегия международного рынка

43

Информация и рынок: планирование ассортиментной
стратегии
49

Использование аутсорсинга в структурах холдингового типа
как метод обработки информации
841

Исследование стратегических предпосылок развития
региона с помощью SWOT
-
анализа
786

К вопросу о теоретических основах современной
глобализации
501

К вопросу определения приоритетов инвестиционной
стратегии Молдовы

731

К вопросу оценки места и роли стран БР
ИК в мировой
экономике

847

Кадровый потенциал Молдовы и направления повышения
эффективности управленческих решений в системе
менеджмента персонала
385

Кадровый потенциал сахарных заводов и современные
управленческие решения по его совершенствованию
333

Киб
ермаркетинг и логистика электронной тарговле

325

Коммерческие банки и анализ причин их банкротства
869

Конкурентоспособность Mолдовы в процессе глобализации
552

Конкурентоспособность региона
381

359


Конкурентоспособность сферы международного туризма
Молдовы и пути ее повышения
697

Кросс
-
культурный подход в сравнительном менеджменте
547

Курс лекций по Теории Массового Обслуживания
940

Ликвидность коммерческого банка и её государственное
регулирование
1
152

Лингвистический аспект деловой коммуникации

128

Логистика и международный туризм
334

Маркетинг организация и методика
924

Маркетинговая политика информационных услуг
632

Маркетинговые исследования на рынке труда
553

Международная
конкурентоспособность на современном
этапе

395

Международная среда туризма для Республики Молдова
654

Международная экономическая деятельность и основы её
проведения

76

Международные расчёты банковскими переводами и
проблема платежа
1136

Международные эко
номические отношения
948

Международные экономические отношения: политика цен.
54

Международные экономические отношения: стратегия цен
на рынке.
55

Международный бизнес: природа и еволюция

607

Международный туризм в начале нового тысячелетия
657

Международный туризм и Молдова
386

Международный туризм как инвестиционная сфера
Молдовы
732

360


Международный туризм Молдовы и проблемы его развития
84

Международный туризм Молдовы перед лицом мирового
финансово
-
экономического кризиса
502

Менеджмент
71

Менеджмент в социально

культурном сервисе и туризме
850

Менеджменту качества надо учить
190

Место женской деловой одежды в корпоративной культуре
организации
729

Место и роли
SWOT
-
анализа в стратегическом
планирование
503

Место и роль транспорта в системе
международных услуг и
его взаимодействие с международным туризмом
335

Методика определения стоимости пакета акции
-

стратегия
поглощения компании
777

Методические рекомендации для студентов
-
дипломников I
-
го цикла высшего образования по выпускным экзаменам

на
получение степени лиценциата и написанию дипломной
работы, отчета о прохождении преддипломной практики по
специальности «Международные экономические
отношения» и «Туризм»

985

Методические рекомендации для студентов
-
дипломников
по выпускным экзаменам на

степень лиценциата и
написанию дипломных работ по специальности
«Международные экономические отношения» и ”Туризм”
966

Методические указания по выполнению и защите
дипломной работы
1011

Методические указания по выполнению и защите
дипломной работы

1042

361


М
етодические указания по выполнению и защите
дипломных работ студентами специальности „Банки и
биржи” дневной и заочной форм обучения
965

Методические указания по выполнению и защите работы на
соискание степени магистра
1012

Методические указания по выполнению и защите работы на
соискание степени магистра
1043

Методические указания по подготовке и защите дипломных
работ студентами по специальности «Банки и биржи»
930

Методология классификации услуг по размещению
туристов
336

Методология организации корпоративного управления на
предприятии
488

Методы оценки и анализа результатов деятельности
коммерческих банков
1164

Миграционные процессы в Молдове и их перспективы
432

Мир и безопасность в свете трагедии 11 сентября 2001 года
11
08

Мировая экономика и миграционные процессы в Молдове
733

Мировой финансовый кризис и стран пост
-
советского
пространства
127

Мишкой, Георгий: [Кто есть кто в Молдове, 2005]
1222

Модели антикризисного менеджмента
775

Моделирование коэффициента загрузки для систем
обслуживания с неоднородными заявками
195

Моделирование систем
1046

Моделирование систем массового обслуживания с
использованием языка JAVA
147

Молдавия на международном рынке рабочей силы
376

362


Молдова: Итоги с
истемной трансформации или переходного
рериода
161

Мониторинг экономического состояния акционерного
общества


основа принятия управленческого решения
842

Назначение и проблемы стратегии маркетинга для
образовательных учреждений
692

Налоговое администриров
ании как управлении налогами
691

Направления развития социального менеджмента в
Молдове

728

Научно
-
технический прогресс и oсобенности накопления
598

Национальная конкурентоспособность Молдовы на
глобальном рынке международного туризма
433

Некоторые аспект
ы преподавания экономических
дисциплин в соответствии с требованиями болонской
системы
428

Некоторые аспекты развития банковской системы
Республики Молдова
382

Некоторые аспекты мирового финансового кризиса и его
влияние на банковскую систему Республ
ики Молдова
604

Некоторые аспекты формирования и использования
ресурсов коммерческих банков
294

Некоторые вопросы организации и ликвидации
коммерческих банков на территории Республики Молдова
250

Новое в порядке возмещения НДС из бюджета

736

Новые
банковские продукты и их значение в деятельности
коммерческих банков Республики Молдова

1153

Новые возможности для женщин как лозунг Всемирного
Дня Туризма 2007 года
434

363


О
банковской системе Республики Молдова
192

О некоторых вопросах безналичных расчётов
214

О
некоторых исключениях из общих правил отнесения на
зачет уплаченных или подлежащих уплате сумм НДС на
приобретаемые товарно
-
материальные ценности, услуги

790

О порядке предоставления и п
огашения банковских
кредитов
636

О применении НДС при поставках товаров и услуг проектам
технической помощи в 2008 году
737

О расчетах в национальной валюте по товарным и
нетоварным (финансовым) операциям
646

О реформе банковской системы
194

О
теоретических подходах к определению понятия
”Международная экономическая интеграция”

870

Об определении периодов занятости в системах с
обслуживанием заново и потерей вызова
196

Обобщенные приоритетные системы
93

Образование
-

фактор экономического разви
тия и
стратегических инвестиции
212

Обязательные резервы как инструмент регулирования
банковской деятельности
783

Опыт преподавания спецкурса, „Автоматизированные
системы бухучета” 216

Опыт японских предприятий в повышении качества
продукции

560

Организ
ация распределения полномочий в организации
837

Основи проведения внеэкономический деятельности
83

Основные аспекты системы мониторинга экономического
состояния акционерного общества
489

364


Основные направления совершенствования кредитной
политики банков
1163

Основные проблемы развития инвестиционной
деятельности коммерческих банков
695

Основные условия организации денежных расчетов и их
роль в экономике государства
846

Основные характеристики образовательного франчайзинга

730

Основы организации банковского
кредитования в
Республике Молдова

944

Основы проведения внешнеэкономической деятельности
77

Основы регламентирования современной инвестиционной
политики Молдовы в условиях глобализации
504

Особенности оценки экономической эффективности
корпора
тивного упр
авления в условиях нестабильности
778

Особенности развития банковской системы в современных
условиях
164

Особенности реализации системы автоматизированного
бухгалтерского учета „Condominium”

217

Особенности регулирования банковских рисков в Молдове в
200
9
-
2010 годах
848

Особенности управления персоналом в условиях кризиса
838

Особенности формирования рынка труда в Республике
Молдова
876

Особенности холдинговой структуры организации бизнеса
839

Оценка инвестиционного процесса в Республике Молдова:
позиции
страны в международных реитингах, позитибные н
негативные стороны инвестиционной деятельности

627

365


Оценка основных средств в соответствии с требованиями
международных стандартов бухгалтерского учёта
637

Персонифицированный фонд социального обеспечения, как
альтернатива государственной пенсии
1089

Перспективы подготовки специалистов международников в
начале XXI века
378

Перспективы развития безналичных расчётов в Республике
Молдова
1151

Перспективы развития мировой экономики в начале XXI
века
694

Перспективы развития управления маркетингом в XXI
тысячелетии
379

Подготовка специалистов для продвижения национальных
продуктов Республики Молдова на мировом рынке
562

Поздравляем с юбилеем!

1080

Порядок определения прибыльности экспортных сделок в
зависи
мости от условий экономики

644

Порядок расчетов по экспортно
-
импортным операциям
647

Практикум по маркетингу

954

Предпосылки, которые могут стимулировать мотивацию
персонала к e
-
learning
599

Преимущества перехода от e
-
learning к we
-
learning
602

Привлечение

инвестиций в экономику
-

приоритетное
направление деятельности правительства
252

Применение количественных критериев в маркетинге
633

Применение НДС по поставкам оборудования, ранее
приобретен
ного с освобождением от НДС

792

Принципы корпоративного управления


методология
организации
843

Проблема выхода национальных экономик из мирового
финансово


экономического кризиса

557

366


Проблема развития кредитования предприятий малого и
среднего бизнеса
1140

Проблемы платежей в современных условиях развития
экономики
146

Проблемы банковского кредитования

130

Проблемы мотивации в условиях перехода к рынку

1114

Проблемы национальной стратегии привлечения
инвестиций в Молдову
559

Проблемы определения индекс
а потребительских цен:
методологический аспект
774

Проблемы организации внешнеэкономической
деятельности в коммерческих банках

1181

Проблемы планирования и контроля затрат предприятий
промышленности
162

Проблемы повышения конкурентоспособности
международно
го туризма Республики Молдова

435

Проблемы развития страхового бизнеса в Республике
Молдова на современном этапе

1155

Проблемы стратегии продвижения национальных
товаропроизводителей на мировой рынок туристических
услуг
436

Проблемы управления активами и
пассивами коммерческих
банков на современном этапе

1165

Проблемы управления банковской ликвидностью
1179

Проблемы управления финансами при разработки
стратегии менеджмента корпорации
844

Проблемы устойчивого развития туризма в Молдове

734

Проблемы финансирования медицинских учреждений
1175

Проведение всемирного дня туризма
-

2006 под лозунгом
«туризм обогащает»
-

реализация целей тысячелетия
387

367


Прогнозирование социально
-

экономического развития в
рыночных условиях
58

Прогнозы,основанные н
а теории через Маркова
113

Программа практики для магистеров очного отделения II
курса по специальности «Финансы и Банки», в банковских
учреждениях и других финансовых учреждениях
1044

Программа и планы семинарских занятий по курсу: Миров.
Экономика: (
учеб
.

метод. разработка
) 941

Программа курса „Экономическое прогнозирование» для
студентов 4 курса
942

Программа практики для студентов очного отделения II, III
курса и заочного отделения IV курса по специальности
"Финансы и банки", в страховых компан
иях
1059

Программа практики для cтудентов очного отделения II, III
курса и заочного отделения IV
-
го курса по специальности
«Финансы и Банки», в банковских учреждениях и фондовой
бирже
1045

Программа производственной практики по дисциплине
«Банковское дело
» для студентов 4 и 5 курсов
специальности «Банки и биржи» в банковских учреждениях
РМ
931

Прогрессивные технологии привлечения иностранных
инвестиций и кредитов
290

Проектирование национального парка „Nistrul de jos” как
туристского объекта на основе методов кластерного
анализа
296

Профессионализм менеджера как важное условие
деятельности предприятия
426

Профессиональная компетентность менеджера


важнейший критерий к
ачества управленческой
деятельности в условиях кризиса
548

368


Процентная политика коммерческих банков на
современном этапе развития экономики
1166

Проценты за банковские кредиты: порядок расчета, уплаты
и учета

643

Процесс глобализации в свете расширения ЕС

2
89

Пути выхода интеграционного объединения из кризиса
437

Пути повышения эффективности международного тyризма
в Молдове
698

Развитие международного туризма


как феномен
современного мира
554

Развитие научных исследований в сфере экономических
стратегий
-

важное направление современной
национальной экономической науки
490

Развитие образования в Республике Молдова
295

Развитие рынка международных туристичских прибытий
699

Развитие свободных экон
омических зон и промышленных
парков как фактор привлечения прямых иностранных
инвестиции в экономики Республики Молдова
782

Развитие электронной коммерции в Молдове на основе
инновационной технологий
494

Разработка стратегии маркетинга для образовательных
учреждений

497

Раиса Евсюкова
-

Поздравляем с Юбилеем!
1077

Расходы на международной туризм: состояние и тенденции
326

Расходы на рекламу: учёт и налогообложение
639

Расширения BRICS и реалии современной экономики
601

Реализация инструментальных
графических средств для
авторской системы компьютерного обучения

104

Реализация целей тысячелетия
388

369


Реалии расширения Европейского Союза

291

Региональные интеграционные формы в современной
мировой экономике
874

Региональные экономические интеграционные
о
бъединения и их классификации на современном этапе
развития мировой экономики

875

Регулярный менеджмент как современный подход к
управлении организацией
867

Реклама и её стратегические цели
600

Ретроспектива требований НБМ к капиталу коммерческих
банков
11
37

Ретроспективный анализ производство и потребления пива
555

Реформы в развивающих странах и Республике Молдова

111

Розмiщення та развиток продуктовних сил Японiï
292

Р
оль коммерческих банков в инвестиционном процессе
государства в современных условиях
556

Роль конкурентоспособности в международных
экономических отношениях
701

Роль международных валютных финансово
-
кредитных
отношений в развитии экономики Республики Молдова
784

Роль налоговой инспекции в ЕС
1182

Роль системы мониторинга экономического сос
тояния как
конкурентного пре имущества акционерного общества на
рынке
779

Роль экономической дипломатии в международных
экономических отношениях
253

Роль экономической дипломатии в продвижении
международных экономических отношений
793

Рыночная экономика и винокурные фирмы
44

370


С
ercetarea ştiinţifică în cadrul Institutului de Investigaţii
Strategice în Economie, ULIM, în anul 2007

342

Самоменеджмент как условие эффективного управления
предприятием: дипл.
1139

Сборник задач по дисциплине
«Банковское дело» для
студентов очного и заочного форм обучения

947

Связь в системе организации международных перевозок
337

Сельский туризм в Молдове
389

Система безналичных расчетов и основные направления ее
развития
429

Система университетского образования для отрасли
«туризм» в новых независимых государствах (на примере
РМ)
338

Системное лечение экономического кризиса: Как защитить
национальную экономику от краха?
1090

Совершенствование транспортных технологий при
международных перевозках грузов
340

Состав, характеристика и классификация доходов

956

С
остояние банковской системы в современных условиях
873

Социально
-
экономический кризис в Молдове:причины,
последствия и пут
и выхода

144

Союз независимых государств: состояние и перспективы
735

С
ратегическое планирование на предприприи

321

Становление предпринимательской деятельности в
контексте парадигмы глобализации экономики

495

Стратегические ориентиры развития системы
международного туризма Республики Молдова
390

Стратегия малых стран для экономического роста
424

371


Стратегия новых товаров на внешнем рынке
129

Стратегия повышения конкурентоспособности сферы
туризма Молдовы
438

Стра
тегия развития туризма в Молдове как элемент
стабилизации и роста экономики страны
700

Стратегия развитья транспорта Литвы
322

Стратегия управления финансами корпорации

491

Страхование как элемент управления кредитным риском
Кустанае

550

Структурное построение и конструкция молдавского
студенческого микроспутника
487

Сущностные особенности маркетинга

131

Сущность, критерии эффективности и методы управления
корпоративной собственностью

845

Сфера международных услуг в системе современной
м
ировой торговли
391

Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана как
новое направление регулирования международной
торговли в рамках ЕврАзЭС
787

Тенденции развития международного туризма в Молдове в
контексте процессов глобализации
392

Тенденции развити
я рынка международных туристских
прибытий за последние десятилетия

393

Тенденции экологического развития городского транспорта
323

Теневая экономика
-

основная угроза экономической
безопасности
165

Теоретические подходы к формированию рынка
инновационных р
есурсов в Молдове в условиях перехода к
новой экономике
496

Техника международной торговли
45

3
72


Технологические обеспечение надежности вычислительных
систем
506

Топливно
-
энергетический комплекс


основа мировой
экономики
377

Транспорт в системе международных услуг и его
взаимодействие с международным туризмом
324

Транспортная инфраструктура Молдовы и система
международного туризма

394

Транспортные услуги и международные экономические
отношения
251

Трансформация государства и м
енеджмент органов
публичного управления в условиях глобализации

498

Туризм в Венгрии и возможности использования опыта
Молдовой
788

Туризм: ответ на вызов изменение климата
789

Туристская индустрия как фактор устойчивости
регионального развития
339

Улучшен
ие технологических свойств винограда новых
болезнеустойчивых сортов иодполимеров
380

Управление финансовой деятельностью фирмы в
кризисных ситуациях

549

Управление банковским обслуживанием в условиях
конкурентной среды
629

Управление банковской прибылью

499

Управление временем как одно из направлений
персонального менеджмента
776

Управление качеством продукции

608

Управление качеством продукции на предприятии
561

Управление кредитным риском на современном этапе
1154

Управление ликвидностью коммерческих б
анков
1115

373


Управление ресурсами коммерческих банков в современных
условиях развития экономики

328

Участие трудовых коллективов японских фирм в
обеспечении качеств продукции
297

Учет доходов, порядок их измерения и признания: гл. 10
112

Учет затрат по
займам

638

Фондовый рынок Молдовы в условиях кризиса
605

Формирование стратегических перспектив
-
определяющий
ориентир исследования развития национальной экономики
в посткризистный период
849

Формы международной экономической интеграции

505

Характеристика ф
акторов, влияющих на процесс принятия
управленческих решений в системе менеджмента
предприятия

486

Цены на энергоресурсы: мировой опыт для Молдовы
439

Экономика предприятия
69

Экономическая дипломатия в эпоху глобализации
254

Экономическая теория и
экономические доктрины

964

Экономические проблемы Европейского Союза в условиях
кризиса
440

Экономическое развитие постиндустриального мира
218

Экспорт рабочей силы: „Плюсы” и „Минусы” для Республики
Молдова
211

Этика и деловой этикет в системе молдавск
ого
менеджмента: дипл. Работа
1138

Юбиляру


70. Это много или мало?
1073

Юрий

Кротенко

-

к

60


летию
: Homo locum ornat, non
hominem locus
1079374


Index geografic


Aachen

441

Algeria

197

Annaba (Algeria)
255

Bacău
509

Bălţi

258, 508, 510, 546

Bucureşti

78, 100, 154, 177, 202, 308, 758, 853, 855, 887

Chişinău
1
-
44, 46
-
57, 59, 60, 64, 65, 68, 72
-
77, 79
-
82, 85
-
98, 101
-
104, 106
-
111, 113
-
131, 133, 135
-
153, 155
-
172,
175, 176, 179
-
187, 190
-
196, 198, 199, 203
-
207, 209
-
214,
216
-
238, 240
-
252, 254, 256,
257, 259, 261
-
267, 269
-
298,
300, 301, 304
-
307, 309, 311, 312, 314
-
332, 334
-
380, 382
-
394, 396
-
420, 422
-
425, 427
-
430, 432
-
436, 438, 439, 443
-
450, 452
-
456, 458
-
469, 471
-
476, 478
-
481, 484
-
493, 495
-
505, 511
-
518, 520
-
528, 530
-
534, 536
-
545, 547, 548, 551
-
557, 559
, 560, 563
-
581, 584
-
605, 607, 609
-
616, 618
-
627,
629
-
644, 646
-
698, 700
-
757, 759
-
852, 854, 856
-
872, 874
-
879, 882
-
886, 888
-
923, 925
-
929, 932
-
940, 945
-
947, 949
-
964, 966
-
1010, 1013
-
1045, 1047
-
1107, 1109
-
1134, 1136,
1137, 1140
-
1277

Constanţa

299, 310, 313, 442, 451, 457, 470, 477, 482, 507,
880

Craiova


61
-
63, 66, 67, 178, 200, 201, 208, 881

Focşani
70


Iaşi
99, 134, 260, 268, 302, 303, 421, 519, 529, 535, 582,
583

Istanbul
105

New
-
York

189

375


Porto (Portugalia
)
173

Seoul (Korea)
188

Târgu
-
Jiu

645

***

Донецк

699

Киев

132, 174

К
ишинёв

45, 58, 69, 71, 83, 84, 112, 924, 930, 931, 941
-
944, 948, 965, 1011, 1012, 1046, 1135, 1138, 1139

Кустанай
549, 550, 873

Минск

239, 253, 395, 483, 494, 558, 561, 562, 606, 608,
617, 628

М
осква

506, 1108

Одесcа

381, 426

Саратов

431, 437, 440

Тирасполь

215, 333


Приложенные файлы

  • pdf 7736331
    Размер файла: 766 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий