materiale pentru legat vie, suporturi pentru plante — Totul pentru irigare prin picurare — Stofa pentru protectia plantelor si Suntem o echipa profesionista, care ?ine executa cerin?ele clien?ilor rapid ?i eficient, lucru care sta la baza Asocia?ia Crescatorilor de Ovine si Caprine Cimi?lia. GSM : +373 69/ 168-964.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
OCTOBER
CATALOG
ORGANIZATOR:
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
CO-ORGANIZATORI:
INTERNAŢIONALE SPECIALIZATE
Stimai participani i vizitatori,
Cu prilejul inaugurrii celei de-a XXXI-a ediii jubiliare a Expoziiei Internaionale
Specializate „MOLDAGROTECH”, precum i a celei de-a XIX-ea ediii a Expoziiei-Târg
Internaionale Specializate „FARMER”, v salut cordial i îmi exprim convingerea c
participarea dvs. la aceste evenimente va  de bun augur.
Este memorabil faptul c pe parcursul ultimilor decenii expoziiile nominalizate
reunesc productori de maini i utilaje, tractoare i combine, sisteme de alimenta
re cu ap i de irigare pentru agricultur, echipamente pentru industria alimentar,
Eduard
GRAMA
Ministru al agriculturii
i industriei alimentare
Stimai reprezentani ai domeniului agricol!
Sunt foarte bucuros s v salut, în anotimpul bilanurilor, la Sptmîna agrar
de la “Moldexpo”! Acest eveniment important pentru complexul agroindustrial al
rii i de pe agenda expoziional republican reunete expoziiile internaionale
specializate „Moldagrotech” i „Farmer”, tîrgurile „Animal show” i „Toamna de aur”.
Manifestrile sunt organizate de C.I.E „Moldexpo” cu susinerea tradiional a Minis
terului Agriculturii i Industriei Alimentare i a Federaiei Naionale a Fermierilor din
Moldova, cror le aducem mulumiri.
Evenimentul expoziional reprezint cu adevrat un indiciu al progreselor re
alizate în sectorul agricol i se bazeaz, în acelai timp, pe tradiii vechi, frumoase:
cu apropare 130 de ani în urm la Chiinu a fost inaugurat prima Expoziie Agri
col Basarabean, iar în anul curent marcm 60 de ani de la deschiderea Expoziiei
Agricole Republicane, care a pus bazele erei moderne în industria expoziional din
Republica Moldova.
În 1993 Expoziia internaional specializat “Moldagrotech” a fcut parte dintre
primele proiecte din activitatea expoziional de tip nou din republic. Pe parcurs,
“Moldagrotech” a realizat o evoluie impresionant, ind agreat de organisme in
ternaionale din domeniu, precum UFI, EURASCO, iar drept urmare a cererii mari, a
devenit unica expoziie în Republica Moldova cu periodicitate bianual. Expoziia
“Farmer” a luat natere în 1998 cu scopul de a susine procesul de constituire a gos
podriilor de fermieri i reformele din sector. Expoziiile au fost mereu însoite de
Tîrgul de produse agricole i material sditor „Toamna de aur”, iar în ultmii ani, spre
bucuria tuturor, tematica s-a extins cu un proiect aparte, dedicat animalelor i ps
rilor domestice, „Animal show”.
Ediia anului 2016 întrunete circa 450 participani din 13 ri, care vor expune
Dear representatives of the agricultural industry!
Valeriu COSARCIUC,
Preedintele Federaei
Naionale a Fermierilor
din Moldova
Stimai agricultori, stimai colegi!
Tranziia la relaiile economice de pia în sectorul agrar din Republica Moldova
necesit soluionarea multor probleme din acest domeniu.
Unele din ele in de activitatea gospodriilor rneti (de fermieri), care conti
nu zi de zi s se arme tot mai mult ca nuclee economice primare în organizarea
sectorului agricol privat, pstrînd identitatea lor juridic i înbinînd chibzuit activi
tatea individual cu cea cooperatist i asociativ.
Stimai participani i vizitatori,
V salut clduros din partea companiei AgroPro, dealer ocial Case IH în Repu
blica Moldova i sponsor general al Expoziiei internaionale specializate Moldagro
tech 2016, ediia de toamn.
O agricultur dezvoltat este de neconceput fr tehnic modern. Expunerea
acesteia în cadrul expoziiei specializate este însoit de ateptrile agricultorilor
din Moldova, care sunt mereu în cutarea tehnicii agricole performante, ce are me
nirea de a ajuta i a spori activitatea lor prin scderea consumului de combustibil i
aplicarea unor tehnologii conservative de lucrare a solului.
Folosindu-m de ocazie, consider oportun s aduc cuvinte de laud la adresa
productorilor agricoli care prin munca i eforturile lor contribue direct la moder
nizarea economiei rii.
Dear participants and visitors,
I warmly welcome you on behalf of the company AgroPro, ocial dealer of
Case IH in Moldova and general sponsor of the International specialized exhibition
Moldagrotech 2016 (autumn).
A developed agriculture is inconceivable without modern technology. Its show
casing within the specialized exhibition is an answer to the expectations of farm
ers from Moldova, who are in constant search of agricultural machines designed
to support and enhance their activity by lowering fuel consumption and applying
conservative tillage technologies.
Using this opportunity, I would like to kindly thank our farmers for their hard
work and eorts, as well as their huge contribution to the development of the
Moldovan economy.
Vladimir GHILIOV,
Director general
WT AgroPro S.R.L.
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI
ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA
or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, Republica Moldova
Serviciul E-Transformare
Laureaţii Concursului ”NOUTATEA ANULUI”
în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate
”MOLDAGROTECH (autumn) - 2015”
NOMINALIZAREA “PRODUCĂTORI AUTOHTONI DE TEHNICĂ, ECHIPAMENT AGRICOL ŞI UTILAJ PENTRU
INDUSTRIA DE PRELUCRARE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE”
MEDALIA DE AUR ŞI DIPLOMA DE GRADUL I:
ĂAGROMAŞINA” S.A., Î.S. ITA “MECAGRO”, “BECK - CIMIŞLIA” S.R.L.
MEDALIA DE ARGINT ŞI DIPLOMA DE GRADUL II:
MEDALIA DE BRONZ ŞI DIPLOMA DE GRADUL III:
NOMINALIZAREA “COMERCIANŢI AUTOHTONI DE TEHNICĂ, ECHIPAMENT AGRICOL ŞI UTILAJ PENTRU
INDUSTRIA DE PRELUCRARE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE”
MEDALIA DE AUR ŞI DIPLOMA DE GRADUL I:
“AGROFERMOTECH” S.R.L., “WT AGROPROFI” S.R.L., “VADALEX - AGRO” S.R.L.,
“SERVMIXT - AGRO” S.R.L., “AGROFERMOTECH” S.R.L., “AGROFERMOTECH” S.R.L.,
MEDALIA DE ARGINT ŞI DIPLOMA DE GRADUL II:
“SERVMIXT - AGRO” S.R.L., “ATC-AGROTEHCOMERŢ” S.A., “AGROMEŞTER HD” S.R.L.,
“WT AGROPROFI” S.R.L., Î.C.S. “JM INVEST GROUP” S.R.L., Î.M. “ELIT - TEHNICA” S.R.L.,
S.C. “AGRITEHNICA SERVICE” S.R.L., “WT AGROPROFI” S.R.L., F.P.C.
MEDALIA DE BRONZ ŞI DIPLOMA DE GRADUL III:
“VADALEX - AGRO” S.R.L., “AGROMEŞTER HD” S.R.L., Î.C.S. “JM INVEST GROUP” S.R.L.,
F.P.C. “APROCOMTEH” S.R.L., “EUROCAR LUX” S.R.L., “CARVIDON SERVICE” S.R.L.,
NOMINALIZAREA “PRODUCĂTORI ŞI COMERCIANŢI DIN STRĂINĂTATE DE TEHNICĂ, ECHIPAMENT
AGRICOL ŞI UTILAJ PENTRU INDUSTRIA DE PRELUCRARE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE”
MEDALIA DE ARGINT ŞI DIPLOMA DE GRADUL II:
“AXE CONSULTING PLUS” S.R.L.
NOMINALIZAREA “PRODUCĂTORI ŞI COMERCIANŢI DE PRODUSE FITOSANITARE ŞI FERTILIZANŢI
DESTINATE COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL”
MEDALIA DE AUR ŞI DIPLOMA DE GRADUL I:
“SYNGENTA AGRO SERVICES AG” S.A.
MEDALIA DE ARGINT ŞI DIPLOMA DE GRADUL II:
“DIOLSEM” S.R.L., F.P.C. “BIOPROTECT” S.R.L.
MEDALIA DE BRONZ ŞI DIPLOMA DE GRADUL III:
Reprezentanţa din Moldova a SYNGENTA AGRO SERVICES AG S.A.,
F.P.C. “BIOPROTECT” S.R.L.
EXPOZIŢIILOR INTERNAŢIONALE SPECIALIZATE
ĂMOLDAGROTECH”, EDIŢIA A XXXI-A
ĂFARMER”, EDIŢIA A XIX-A
19 – 22 OCTOMBRIE 2016


Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova


19 OCTOMBRIE, MIERCURI
pav. central,
nr.2, nr.3, spaţii
11:00
pav. nr.2
11:45 – 12:45Masă rotundă: Prioritățile FAO în Moldova pentru următorii patru ani în contextul provocărilor
(Raportori: Tudor Robu, Adjunct al Reprezentantului FAO în RM)
Agricultură şi Alimentaţie (FAO) în
ţe, pav. central
13:00 – 14:00Seminar, organizat de MAC-P
ţe, pav. central
dinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
(Raportori: Cerbari Valerian, Lungu Vasile, Plămădeală Vasile, Filipciuc Vladimir, Boclaci Tatiana,
Organizatori: IP Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului, IP Institutul Științi
�co-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară și IP Institutul de Fitotehnie
ţe, pav. Central
20 OCTOMBRIE, JOI
pav. Central,
nr.2, nr.3, spaţii
9:30 – 11:30Brie�ng în cadrul evenimentului ĂAgrogenerație”
Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ţe, pav. Central
12:00 – 13:00Masă rotundă: Prezentarea tehnologiilor inovative în domeniul culturilor de cîmp
(Raportori: Vronschih Mihail, Boincean Boris și Postolachi Alexei)
Organizator: IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp ”Selecția”
pav. Central
13:30 – 14:30Seminar: Orange inspira digitalizarea proceselor in Agricultura
pav. Central
(Raportori: Cazac Tudor, Bondarciuc Victor, Obadă Leonora, Iliev Petru și Rapcea Mihail)
Organizator: IP Institutul Științi�co-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare
pav. Central
21 OCTOMBRIE, VINERI
pav. Central,
nr.2, nr.3, spaţii
10:00 –12:40Masă rotundă:
1. Acces la sursele de �nanțare pentru sectorul agricol și dezvoltare rurală: opotunități și impedimen
(Raportori: reprezentanţi ai AIPA, ACSA, MAC-P, “Livada Moldovei”, IFAD, SARD).
Raportori: Anatol Palade, Director Executiv al Centrului de Consultanţă în Afaceri.
Organizatori: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Agenția Națională de Dezvol
tare Rurală (ACSA), Ministerul Agriculturii şi Industirie Alimentare (MAIA); Centrul de Consultanţă în
Afaceri, Î.S. “Centrul Naţional de Veri�care şi Certi�care a Produselor Vegetale şi Solului”
pav. Central
12:00Concursul REGINA GLIEI
Pav. Central
13:00 – 14:00Masă rotundă: Rezultatele inovaţionale în domeniul mecanizării agriculturii ale I.T.A. ”Mecagro” şi
suportul programelor UIAPCPA (2KR) pentru producătorii agricoli
(Raportori: Balaban Nicolae, Scurtu Mihai, Vasilevschi Serghei și Vladimir Loghin)
Organizatori: Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă ”Mecagro” și Unitatea de Implementare a Proiectului
pav. Central
14:20 – 15:20Masa rotundă: “Asigurarea calităţii biocombustibililor solizi. Cătina albă – o cultură de mare valoare
Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
pav. Central
Organizator: Î.S. Centrul Naţional de Veri�care a Calităţii Producţiei Alcoolice
pav. Central
16:20 – 17:20Prezentare: Clusterizarea și asocierea în agroturismul din Republica Moldova
Organizator: Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova
pav. Central
22 OCTOMBRIE, SÎMBĂTĂ
pav. Central,
nr.2, nr.3, spaţii
9:30 - 11:30Seminar, organizat de compania Eurogenetics SRL
pav. central
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Federaţia Naţiona
pav. nr.2
10:30Ceremonia de decernare a învingătorilor concursului “Noutatea Anului – 2016”, organizat în cadrul
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova; CIE “Moldexpo”
pav. central
standul AGEPI,
pav. nr.2
ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫСТАВОК
XIX ĂFARMER
19 – 22 ОКТЯБРЯ 2016 г.
Организатор:

еждународный выставочный центр “Moldexpo” АО
Официальная поддержка:
ерство сельского хозяйства и пищевой промышленности

еспублики Mолдова и Национальная федерация фермеров Молдовы
Генеральный спонсор:

енеральный медиа партнер:
19 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
11:00
(autumn) и ĂFARMER”
11:45 – 12:45Круглый стол: Приоритеты ФАО в Молдове в течение ближайших четырех лет в контексте
13:00 – 14:00Семинар, организованный MAC-P
20 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
9:30 – 11:30Брифинг в рамках мероприятия ĂАгропоколение”.
12:00 – 13:00Круглый стол: Презентация инновационных технологий в области полевых культур
pav. Central
13:30 – 14:30Семинар: Orange вдохновляет: цифровизация процессов в сельском хозяйстве
21 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
10:00 –12:40Круглый стол:
Докладчики: представители AIPA, ACSA, MAC-P, “Livada Moldovei”, IFAD, SARD
(AIPA) в сотрудничестве с Национальным агентством по развитию села (ACSA) и
12:00Конкурс REGINA GLIEI
13:00 – 14:00Круглый стол: Результаты инноваций в области механизации сельского хозяйства I.T.A.
Mecagro и программы поддержки UIAPCPA (2KR) для сельхозпроизводителей
14:20 – 15:20Круглый стол: Обеспечение качества твердого биотоплива. Облепиха - культура, имеющая
16:20 – 17:20Презентация: Кластеризация и ассоциирование в области агротуризма Молдовы
22 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
9:30 - 11:30Семинар, организованный компанией Eurogenetics SRL
“FARMER:
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики
10:30Церемония награждения победителей конкурса “Noutatea Anului – 2016”, организованного в
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики
Ежедневно:Консалтинговые услуги в области интеллектуальной собственности
Стенд AGEPI,
OF INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITIONS
and FARMER, 19th edition
OCTOBER 19 – 22, 2016
Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

WEDNESDAY, OCTOBER 19
Working hours of Moldagrotech (autumn) and Farmer
11:00
FARMER
11:45 – 12:45Round table: “Priorities of FAO in Moldova for the next four years in the context of global
(Speaker: Tudor Robu, Assistant FAO Representative to Moldova)
Organizer: Of�ce of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) for the
13:00 – 14:00Seminar organized by MAC-P
and innovation under the Ministry of Agriculture and Food Industry”.
(Speakers: Cerbari Valerian, Lungu Vasile, Plămădeală Vasile, Filipciuc Vladimir, Boclaci Tatia
Organizers: PI Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection, PI Scienti�c and
Practical Institute of Biotechnology in Animal Husbandry and Veterinary Medicine, PI Institute of
THURSDAY, OCTOBER 20
Working hours of Moldagrotech (autumn) and Farmer
9:30 – 11:30Brie�ng in the framework of the event ĂAgrogeneration”.
Organizer: State Agrarian University of Moldova
12:00 – 13:00Round table: ”Presentation of innovative technologies in the area of �eld crops”
(Speakers: Vronschih Mihail, Boincean Boris and Postolachi Alexei)
13:30 – 14:30Seminar: “Orange inspires the digitalization processes in agriculture”.
Round table: ”Presentation of innovative technologies in the area of horticulture and food techno
(Speakers: Cazac Tudor, Bondarciuc Victor, Obadă Leonora, Iliev Petru and Rapcea Mihail)
Technologies
21 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Working hours of Moldagrotech (autumn) and Farmer
10:00 –12:40Round table:
(Speakers: representatives of AIPA, ACSA, MAC-P, “Livada Moldovei”, IFAD, SARD).
(Speaker: Anatol Palade, Executive Director of Business Consulting Centre)
Organizers: Agency of Payments and Intervention for Agriculture (AIPA), National Agency for Ru
ral Development (ACSA), Ministry of Agriculture and Food Industry (MAFI); Business Consulting
Center, SE ĂNational Center for Veri�cation and Certi�cation of Vegetal Products and Soil”.
12:00Contest QUEEN OF FIELDS
13:00 – 14:00Round table: ”Innovative results in agriculture mechanization of the I.T.A. ĂMecagro” and the
support of PIUIFP (UIAPCPA) programs (2KR) for farmers”
(Speakers: Balaban Nicolae, Scurtu Mihai, Vasilevschi Serghei and Vladimir Loghin)
Organizer: SE Institute of Agricultural Equipment ”Mecagro” and the 2KR Project Implementation
14:20 – 15:20Round table: “Ensuring the quality of solid fuels. Sea buckthorn - a culture of great value to
Organizer: State Agrarian University of Moldova
Organizer: SE National Center for Veri�cation of Alcohol Production Quality
16:20 – 17:20Presentation: ” Clustering and association in the agro tourism in Moldova”
Organizer: Association for Tourism Development in Moldova
SATURDAY, OCTOBER 22
Working hours of Moldagrotech (autumn) and Farmer
9:30 - 11:30Seminar. Organizer: Eurogenetics SRL L
Awarding ceremony of “Fermier-Lider 2016” contest and of the contest Bred animals with high
genetic potential, organized in the framework of FARMER exhibition.
Organizers: Ministry of Agriculture and Food Industry of Moldova, IEC Moldexpo SA.
10:30Awarding ceremony of the contest Novelty of the Year 2016”, organized in the framework of
Organizers: Ministry of Agriculture and Food Industry of Moldova, IEC Moldexpo SA.
DAILY:
MOLDAGROTECH - 2016
 «\r\f »

«AGRI ALIAN\nA» S.R.L.

«AGRIFAC MACHINERY B.V. OLANDA»

«AGRIMATCO-SERVICE» S.R.L.

S.C. «AGRITEHNICA SERVICE» S.R.L.

agrobiznes.md

S.A. «AGRODOR-SUCCES» S.A.

«AGROFERMOTECH» S.R.L.

«AGROFOR\tA-M» S.R.L.

«AGROMA\bINA» S.A.

«AGRO ME\bTER HD» S.R.L.

I.M. «AGROPIESE TGR GRUP» S.R.L.

S.C. «AGROSERA-PRIM» S.R.L.

«AgroPro» S.R.L.

«AgroSpace-com» S.R.L...........................................................................................................................................................................40
«Agrotrac Prim» S.R.L.

«Agro TV Moldova»

«AGROVINGRUP» S.R.L.

«AMKO-Trade» S.R.L.

F.P.C. «Aprocomteh» S.R.L.

«ARNAUT-PETROL» S.A.

«ATC-AGROTEHCOMER\n» S.A.

«Autospace» S.R.L.

«Batstractor» S.R.L.

S.C. «BASADORO AGROTEH» S.R.L.

.........
46
«BEINLICH» GmbH

S.A. «IRISERV» S.R.L.

.........
47
S.C. «BELNIS» S.R.L.

..........................................................................................................................................................................
47
«BILESS» S.R.L.

«BIOX-COMER\n» S.R.L.

F.P.C. «BIOPROTECT» S.R.L.

«Big Dutchman International» GmbH

 «»

« « » 

.........
50
«BRUNNTHALLER»

S.C. «CALBOR GRUP» s.r.l.........................................................................................................................................................................51
«Cameli-Construct» S.R.L.

«­€‚\r-ƒ…­€‚ƒ» 

Centrul de Stat pentru Atestarea i Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar i a Fertilizanilor

italie» I.I.

«COLASS» S.A.

«Comsales Grup» S.R.L.............................................................................................................................................................................54
«CONAGROMA
\b
» S.R.L.

«CONSULT LC» S.R.L.

«Continent» S.R.L.

I.M. «CONTINENTAL INVEST» S.R.L.

Î.M. «Credit Rapid» S.R.L.

P.P. «CURIERUL AGRICOL»

«Darnic Gaz» S.A.

«Diazchim» S.R.L.

«DINA COCIUG» S.R.L.

«Ducato-M Company Group International» S.R.L.

.........................................................................................................................
59
«DUEA» S.R.L.

«Eco Tronex» S.R.L.

«ECO-IRIGARE» S.R.L.

S.C. «ECOLUX» S.R.L.

I.M. «ELIT-TEHNICA» S.R.L........................................................................................................................................................................62
I.M. «Elitagrotehnologie» S.R.L.

«EMTEH-AGRO» S.R.L.

BC «EuroCreditBank» S.A

«Eurotop-Plus» S.R.L.

«E€­­­…† 1» 

«Evolar» S.R.L.

«‡ »

S.C. «Gigacom AG» S.R.L.

.........
66
«GSS International» S.R.L.
idraulic-Service» S.R.L.

«HIDROINPEX» S.A.

«HIFI FILTER ROM» S.R.L.

«IRIDEX GROUP PLASTIC» S.R.L.

S.C. «IRISTAR-COM» S.R.L.

«IRRITEC S.p.A»

S.C.«JAVIER CAMARA EST EUROPE» S.R.L.

I.C.S. «JM INVEST GROUP» S.R.L. SMS CZ, Rokycany, s.r.o.

«-‡ˆ…ƒ ‰­‚\r»

«KOMPASS MOLDOVA» S.A.

Š «ˆ……\r-‰­‚\r»

«Lubexpert România» S.R.L.

‹Š «ˆ‰\rŒŽ»

I.S. Institutul de Tehnic Agricol «MECAGRO»

«METAL INZENJERING» DOO

«METANCOR-COM » S.R.L.

«Miamax-Import M» S.R.L.......................................................................................................................................................................74
«MICROINVEST» S.R.L.

«MOLDAGROTEHNICA» S.A.

«NAANDANJAIN IRRIGATION PROJECTS» S.R.L.

I.C.S. «OBEREGAGRO» S.R.L.

«Orange Moldova» S.A.

«Ozonteh IMPEX» S.R.L.

«PIAZZA ITALIA».........................................................................................................................................................................................77
«ITALIAN CONSULTING» S.R.L.

«STUDIO C.O.M. ITALIA S.A.S.»

IDROMECCANICA LUCCHINI»

«VIVAI BATTISTINI»

«GAMACO» S.R.L.

..........
78
«BARBIERI» S.R.L.

«BOSCHI SERVIZI» S.R.L.

«Š-‰ \f» 

..........
79
«POMUL REGAL » S.R.L.

I.C.S. «Š­…ƒƒ-‚­‘»

«PROCESSING TM» DOO

«PRODTEHMAS» S.R.L.

«PROFMET GRUP» S.R.L.

S.C. «ROMBAT» S.A.

«Servmixt-Agro» S.R.L.

«SANTACRUZ» S.R.L.

«Seneca» S.R.L.

..................................................................................................................................................................................
83
«SILESFOR DP» S.R.L.

«SILVMAR COMPLET» S.R.L.

S.C. «SLOVINA»S.R.L.

«STAFOLET» S.R.L.

«Tavsan Poultry Equipment»

«TEHNO MS» S.R.L.

«†  ‰ \f» 

TORNUM» S.R.L.

Ziarul «† 7 Moldova»

«Total Protect Grup» S.R.L.......................................................................................................................................................................87
Unitatea de Implementare i Administrare a Proiectului Cre

terii Produciei Alimentare

«VADALEX-AGRO» S.R.L.

\rŠ «€ƒ•» OAO

I.M. «€ƒ•-­†…•\r‚» S.R.L.

«WEST EAST TECH» S.R.L.

«Š «—˜ ƒ\f»  / «— ™ š\f˜»

FARMER - 2016
ruit Control Equipments»

«Salvi Vivai»

«Advice&Consulting» Srl

.........
94

Agenia Naional de Dezvoltare Rural «ACSA»

S.C. «AGRO-PARTENER» S.R.L.

Ambasada Republicii Polone la Chiinu

«AMG AGROSELECT COMER|» S.R.L.

..........
97
«ARTIZANA FACTORY» S.R.L.
AL SHOW»

Federaia Naional a Cresctorilor de Ovine i Caprine

îu Tudor» G.\t.

«BALAN SEGHEI» G.\t.

.........
98
«RUDON» S.R.L.

Zooclub.........................................................................................................................................................................................................98
Asociaia Cresctorilor de Ovine i Caprine Ungheni

Asociaia Cresctorilor de Ovine i Caprine Cimi

lia

Asociaia Naional a Apicultorilor din Republica Moldova

sociaia Apicultorilor Ialoveni

Asociaia de Dezvoltare a Turismului în Moldova

Asociaia Patronal ANPLPL «LAPTE»

«Fabrica De Produse Lactate» S.A.

«B.E.G.-ECOM» S.R.L.

Asociaia Productorilor de Pomu

oare «BACIFERA»

101
I.M. «Bienenhaus» SRL

«Brilant-Lux» S.R.L.

Î.S. «Centrul Informaional Agricol»

«CODRU-NORD» S.A. - «FLORIBEL» S.R.L.

«Coloman Iurii»

«CORAF» S.R.L.

«DAKON» S.A.

«DIEVEX» S.R.L.

...............................................................................................................................................................................
104
S.C. «DIOLSEM» S.R.L.

S.C. «ELECTROARGE\b» S.A.

B.C. «ENERGBANK» S.A.

«EtnoGastronomica»

..........
105

«EUROPROGRESS» Srl

I.M. «Expert Agroteh» S.R.L.

«FinComBank» S.A.

«FLOAREA SOARELUI» S.A.

I.C.S. «FORNETTI-MAGAZIN» S.R.L.

«‡˜ » 

..........
108
«FRUTEX» S.R.L.

«FUNDATIA – PROD» S.R.L.

«F›URARUL DE NORD» S.R.L

«GLOBAL GENETICS» S.R.L....................................................................................................................................................................109
«GREENLOP» S.R.L.

..........
110
I.M. «IL GIARDINO»

Institutul de Fitotehnie «PORUMBENI»

.........
110

S.C. «Lefrucom» S.R.L..............................................................................................................................................................................111
«Lelica-Com» S.R.L. , GEOCENTRU

I.C.S. «LIMAGRAIN MOLDOVA» S.R.L.

«MAALEX GRUP» S.R.L.

«MAC-GmbH»

«MOBERRY» C.I.

«Mrculeti-Combi» S.A.

«MOLDAGROPRODUCT» S.R.L.

B.C. «MOLDOVA AGROINDBANK» S.A.

Ferma ecologic cu ciclu închis a Mnstirii «Na

terea Domnului»

«NERDICA» S.R.L.......................................................................................................................................................................................116
S.C. «Novelis - impex» S.R.L.

Revista «OMNIBUS»

Organizaia Regional Bli a Federaiei Naionale a Fermierilor din Moldova

................................................................
118
«CIC Glodeni»

«CIC Soroca»

....................................................................................................................................................................................
118

«Furtun Elena» G.\t.

«BARAN Maria» G.\t.

«Bejenari Mihail» G.\t.

«Negmat-Com» S.R.L.

«Vahnovan Lidia» G.\t.

«Robert Tighineanu» G.\t.
«EFTODI Mihai» G.\t.

«Bazi Zinaida» G.\t.

«Fedoraî Ecaterina» G.\t.

«Lunalis-Agro» S.R.L................................................................................................................................................................................120
«Rotari Sergiu» G.\n.

..........
120
Melnic Alexandru» G.\t.
120
«F

«NITREAN Vasile» G.\t.

«Moscalu Vladimir» G.\t.

«VLAS Stela» G.\t.

..........
121
«
\b
erbacov Sava» G.\t.

«Tnase Iurie» G.\t.

Organizaia Regional Chi

inu a Federaiei Naionale a Fermierilor din Moldova

«MANIC Gheorghe» G.\t.

«Papuc Valerii» G.\t.

«Miaco Lux» S.R.L.

«Neaga Elena» G.\t.

«Sava Mihai» G.\t.

«Cocan Ion»

«ISTRATI Daria» G.\t..................................................................................................................................................................................123
«Leuca Tatiana» G.\t.

«Pascaru Vera» G.\t.

«ARHIP Valeria» G.\t.

..........
123

«Aghinia Galina» G.\t...............................................................................................................................................................................124
«Gogu Melania» G.\t.

Cooperativa de întreprinztor «NucCiole»

Cooperativa de întreprinztor «Comfructfres»

Cooperativa de întreprinztor «EVASECOPRIM»

..........................................................................................................................
125

«Tocan Ion» G.\t.

«Patrascu Victoria» G.\t.

Organizaia Regional Edine a Federaiei Naionale a Fermierilor din Moldova

«GORDINCOM» S.R.L.

«Paraschino» G.\t.

«Danilova Iaroslava» G.\t.

.........
126

C.A.P. «HUSA-RVN»

«CLIMAU\tANUL AGRO» S.R.L.

«Stânca Ivan Gheorghe» S.R.L.

«AGROEXIM» S.R.L.

«Turcoman Valentina» G.\t.

«Cherdevar Tatiana» G.\t.

«Cherdevar Vasile» G.\t.

«Russu Oleg» G.\t.

«MECGRATO» S.A.

«AGROLASTAR» S.R.L.

«Arioprodagro» S.R.L.

«Badrageanca» S.R.L.

«Frutmol» S.R.L.

«Valgorcom» S.R.L.

«Marchitan V.V.» I.I.

«Vilata-Agro» S.R.L...................................................................................................................................................................................131
«CAPMOALE VICTOR» G.\t.

S.C. «MAXIMOS-PAN» S.R.L..................................................................................................................................................................131
«Transelit», Companie de asigurri

«Gaitur Nina» G.\t.

«Borodachi Lilian» G.\t.

«Borodachi Natalia» G.\t.

«GUMENIUC Vladimir» G.\t.

«GUMENIUC Ecaterina» G.\t.

«GOMENIUC Anatolie» G.\t.

«GOMENIUC Tatiana» G.\t.

«GOMENIUC Serghei» G.\t.....................................................................................................................................................................134
«Gaiciuc Valentina» G.\n.

«PAHOMEA Lilia» G.\t.

«\nURCAN Maria» G.\n.

«STAlBE Alexandru» G.\n.

«Colibaba Gheorghe» G.\n.

«Melniciuc Romica» G.\n.

«Verstivschi Ivan» G.\n.

«Acvamarin Cebotari» I.I.

«Baeu Vadim Mihai» G.\n.

«Stînca Gheorghe Vasile» G.\n.

«Danistas - Plant» S.R.L.

..........
136
Organizaia Regional Orhei a Federaiei Naionale a Fermierilor din Moldova..............................................................137
«Euroora-Com» SRL

Centrul de Creaie TEHNIC› a ELEVILOR

«Ghelinschi D.» G.\n.

«CEBOTARI Feodor» G.\t.

«MELNIC Victor» G.\t.

«C›P›\tÎN› Polina» G.\t.

«BENZIN Mihail» I.I., Pensiunea Rural «CASA din LUNC›»

«SuRinMih» S.R.L.

«GASPER Mihail» G.\t.

VC «Saturn-13» S.R.L.

«Miacro» S.R.L.

C.P.«MizelBrav»

«Gondiu Tatiana» G.\t.
«Cojocaru Vasile» G.\t.

«AVICOLA S›R›TENII VECHI» S.R.L.

«Paladi Ivan» G.\t.

«EGET-GRUP» S.R.L.

Organizaia Regional Sud a Federaiei Naionale a Fermierilor din Moldova

«POSTU Gheorghe Ion» G.\t.

«Jenin Prod & Com» S.R.L.

.........
140
«MIHDUM» S.R.L.

«CAIREAC-ION-TUDOR» G.\t.

«Marian Rodica Ion» G.\t.

«Todos Dinu» G.\t.

Organizaia Regional Sud (Ceadâr-Lunga) a Federaiei Naionale a Fermierilor din Moldova

«CÎvÎrjic Vladimir» S.R.L.

«Chilioglo Vera» S.R.L.

Organizaia Regional Sud (Hânceti) a Federaiei Naionale a Fermierilor din Moldova

«Vidrascu Ion» G.\t.

«Dimtact-Agro» S.R.L..............................................................................................................................................................................142
«Covaliu Iacob» G.\t.

«Tronciu Nicolae» G.\t.

«Gutu Maia» G.\t.

«Braga VICTOR» G.\t.

«Ppu

oi Anatolie» G.\t.

«Lupu Nadejda» G.\t.

«Danu Natalia» G.\t.

«People in Need»

I.C.S. «PETRUZALEK» S.R.L.

AO «Pomuoarele Moldovei» ONG

«PRO-BIO» ltd

B.C. «ProCredit Bank» S.A.

..........
146

MER-COM» S.R.L.

I.M. «SANIN TRADE» S.R.L......................................................................................................................................................................148
«SEMAS»

«SEED-TRADE » S.R.L...............................................................................................................................................................................149
«AO-Semine» S.R.L.

O.N.G. «SOLANA-M

«Sum Agro Service» S.R.L.

«SUPRATEN» S.A.

«\bVE\n Evghenii» G.\n................................................................................................................................................................................150
Reprezentana din Moldova a «Syngenta Agro Services AG»

«Tree Nursery Hillebrand»

«Ulinici Nicu Victor» G.\t.

A.O. «Uniunea Asociaiilor Productorilor de Culturi Nucifere din Republica Moldova»

«‰­ˆƒŠ…œŽ» 

«Vasilini» S.R.L.

«Vastdial & Co» S.R.L.

«Vegsem-Com» S.R.L.

«VITAFORT COMBIFEED» S.R.L.

«Vioniservice» S.R.L.

«ZOOFARMAGRO» S.R.L.

.........
155

str. Meşterul Manole, 9 d
Tel.Proiectează şi produce concasoare cere-
ale, concasoare porumb, utilaje de produs
crupe, transportoare bandă, cu lanţ şi cu
role, elevatoare, maşini de mărunţit nutreţ,
Design and manufacture: grain separa
tors, noria, transportable augers, band
conveyers, aspirating installations, grain
crushing machines, scraper and augerized
conveyors, straw-silage pulling machines,
Проектирует и производит: зернодро
билки, кукурузотеребилки, круполинии,
транспортеры ленточные, шнековые,
скребковые, нории, соломо-силосорезки,
АграрНик - ziar ucrainean de știri și publi-
citate pentru lucrătorii agricoli. Apare din
Ziarul este distribuit gratuit în baza subscri
erilor în toate regiunile din Ucraina. Edițiile
suplimentare sunt distribuite la expoziții
cu tematică agroalimentară, la seminare
Tirajul: 31.000 de exemplare.
Informații despre agricultură (în Ucraina) -
informații despre produse și servicii pentru
complexul agroindustrial la telefonul: + 380
“АграрНик” is the all-Ukrainian informa
tion-advertising newspaper for agricultural
Distributed free, by subscription. through
targeted delivery by Ukrpost in all regions
of Ukraine. Additional copies are distributed
Ukrainian Agrarian Info - information about
APC products and services by phone – call
«АграрНик» – всеукраинская информа-
ционно-рекламная газета для работ
ников агропромышленного комплекса.
Издается с января 2004 года.
Распространяется бесплатной адресной
доставкой всего тиража Укрпочтой по
подписке во все регионы Украины. До-
полнительные тиражи распространяют-
ся на выставках агропромышленного на
правления, семинарах и конференциях.
Переодичность: два раза в месяц.
Тираж: 31000 экземпляров
Электронная рассылка: 38000 адресов.
Подписной индекс: 91210.
Всеукраинская Аграрная Справка – ин-
формация о товарах и услугах АПК по
телефону 380 512/ 721-720
Газета «АграрНик»
ул. Соборная, 12 б, оф. 405
54017, г. Николаев, Украина
Tel..agrarnik.com
AGRI-ALIANŢA vă oferă o gamă completă
de maşini şi echipamente agricole: trac
toare, combine, utilaje pentru pregătirea
solului, utilaje pentru selectare şi tratarea
seminţelor, semănatori, utilaje pentru pro-
tecţia plantelor, utilaje pentru recoltat furaje,
remorci, cisterne, încărcătoare telescopice,
pulverizatoare, sisteme pentru irigaţii, GPS.
AGRI-ALLIANCE offers a complete range
of agricultural machinery and equipment:
tractors, combines, machinery for soil
preparation, equipment for seeds selec
tion and treatment, seeders, equipment
for plant protection, forage harvesters,
trailers, trucks, loaders handlers, sprayers
AGRI-ALIANŢA предлагает своим клиен
там полный спектр сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования: тракторы,
комбайны, машины для подготовки
почвы, машины для подбора и обработки
семян, посевное оборудование, технику
для защиты растений, кормоуборочные
комбайны, прицепы, цистерны, погруз-
чики, опрыскиватели, оросительные
системы, GPS.
«AGRI ALIANŢA» S.R.L.
str. Bucureşti-Urziceni nr. 291
077010 Afumaţi, Jud. Ilfov, România
Tel.


.agrialianta.com
«AGRIFAC MACHINERY B.V. OLANDA»
8332 JA Steenwijk
Tel


AGRIFAC comercializează mașini de er
bicidat autopropulsate de ultimă generație
care sunt fabricate după cea mai modernă
tehnică: garda la sol de 2 m, lățime de
lucru individual până la 54 m, rezervor apă
de la 3400 - până la 8000 litri. AGRIFAC
Olanda fabrică acest utilaj dupa cerințele
AGRIFAC trades in self-propelled sprayers
of the latest generation: the ride height - 2
m, individual work width - up to 54m, water
tank - 3400l - up to 8000l. AGRIFAC Nether
lands ensures the customized manufacture
Agrifac реализует самоходные опрыски-
ватели нового поколения, которые про-
изводятся по последним технологиям:
клиренс - 2 м, ширина индивидуальной
работы - до 54m, бак для воды от 3400 -
до 8000 литров. AGRIFAC Нидерланды
производит оборудование по заказу
клиента.
«AGRIMATCO-SERVICE» S.R.L.
str. Şciusev, 81
Tel.Companie agricolă, activează pe piaţa Mol
dovei din anul 1999. Propune producătorilor
agricoli mijloace de protecţie a plantelor,
seminţe de legume şi culturi de câmp,
amestecuri de iarbă de gazon, macro – şi
microîngrăşăminte, sisteme de irigare prin
picurare, casete pentru răsad şi ghiveciuri
pentru �ori, seminţe de �ori, inventar agri-
col, tehnică agricolă în asortiment, precum
Partenerii noştri: “DuPont”, “United Phosp-
horus”, “Frarimpex”, “Willowood”, “Chemtu
ra”, “Avgust”, “Syngenta”, ”MCFP”, “RAGT”,
“Nickerson-Zwaan”, “Hollar Seeds”,
“Zettor”, “Farmet”, “Centrovet”, “Mobedco”,
“Bioveta”, “Laprovet”, “Sulky”, “Monosem”,
“Faresin”, ”John Deere Water Technolo
On the Moldovan market since 1999, pro-
viding to agricultural manufacturers plant
protection products, seeds of vegetable
and �eld crop, mixture of lawn grasses,
acro and micro fertilizers, drip irrigation
systems, cartridges for seedlings, �ower
seeds and �ower pots, agricultural inven-
tory, agricultural machinery in assortment,
Our partners: “DuPont”, “United Phospho-
“Chemtura”, “Avgust”, “Syngenta”, ”MCFP”,
“Nickerson-Zwaan”, “Hollar Seeds”,
“Zettor”, “Farmet”, “Centrovet”, “Mobedco”,
“Bioveta”, “Laprovet”, “Sulky”, “Monosem”,
“Faresin”, ”John Deere Water Technolo
Сельскохозяйственная компания на
рынке Молдовы с 1999 г., предлагающая
сельскохозяйственным производителям:
средства защиты растений, семена
полевых и овощных культур, различные
смеси газонных трав, макро- и микроу-
добрения, системы капельного ороше-
ния, касеты и горшки для выращивания
рассады, семена цветов, инвентарь,
с/х технику в широком ассортименте, а
также ветеринарные препараты.
Наши партнеры: “DuPont”, “United
“Chemtura”, “Avgust”, “Syngenta”, ”MCFP”,
“Nickerson-Zwaan”, “Hollar Seeds”,
“Zettor”, “Farmet”, “Centrovet”, “Mobedco”,
“Bioveta”, “Laprovet”, “Sulky”, “Monosem”,
“Faresin”, ”John Deere Water Technologies”,
com. Valea Seacă, jud. Bacău, România
Tel..agritehnica.ro
Din 2006 suntem recunoscuţi ca dealer
autorizat pentru o serie de branduri de top
în rândul societăţilor agricole din Europa,
printre care: Fendt, Horsch, Valtra, Challen
ger, Merlo, Lemken, Fella. Am dezvoltat
relaţii de colaborare cu jucători importanţi,
alături de care ne implicăm în importul,
distribuţia şi service-ul produselor acestora
Since 2006 we are recognized as an au-
thorized dealer for a number of top brands
among agricultural companies in Europe,
including: Holland, Horsch, Valtra, Chal
lenger, Merlo, Lemken, Fella. We have
developed a working relationship with key
players with whom we are involved in the
import, distribution and service of their
products in the eastern region of Romania.
С 2006 года мы признаны авторизи
рованным дилером для ряда ведущих
мировых сельскохозяйственных брендов
в Европе, таких как:Fendt, Horsch, Valtra,
Challenger, Merlo, Lemken, Fella. Мы
сотрудничаем с ключевыми игроками,
вместе с которыми мы импортируем,
занимаемся дистрибьюцией и обслу
живанием импортируемой продукции в
восточном регионе Румынии.
Agrobiznes înregistrează lunar până la
40.000 de vizitatori unici, interesați de știri,
idei de afaceri, istorii de succes, sfaturi utile
și informații de ultimă oră din agricultură.
Agrobiznes este Partener Media al multor
târguri și evenimente agricole din țară și de
peste hotare. Printre partenerii de afaceri
ai Agrobiznes se regăsesc cele mai mari
companii și organizații agricole din Repu-
www.agrobiznes.md
str. Alexei Mateevici 27
Every month Agrobiznes is accessed by
circa 40 thousand people interested in
news, business ideas, success stories,
tips and information related to agriculture.
AGROBIZNES is the media partner of
several agricultural trade fairs in the coun-
try and abroad and maintains strategic
partnerships with important institutions and
organizations of the Republic of Moldova.
Каждый месяц Agrobiznes посещает
более 40000 посетителей, желающих уз
нать о новостях, бизнес-идеях, историй
успеха, получить советы и самую свежую
информацию о сельском хозяйстве.
Agrobiznes является информационным
партнером нескольких сельскохозяй
ственных ярмарок в стране и за рубе-
жом. Имеет стратегические партнерские
отношения с известными учреждениями
и организациями Республики Молдова
Tel..agrodor.md
AGRODOR este o companie care pre
stează servicii în agricultură. Principalele
sistemelor de irigare prin
picurare, inclusiv subterană, aspersiune
etc. În acest domeniu suntem cei mai buni,
având la activ peste 4000 de hectare de
sisteme de irigare instalate în Republica
spațiilor verzi – avem în vân-
zare semințe de gazon și ierburi furajere de
la cei mai de top producători din Europa,
printre care, compania Barenbrug, cu mai
mult de 100 de ani de experiență în dome-
Producem gazon rulat - o soluție ime-
butași de viță-de-vie de so-
nem de un show-room la sediul
AGRODOR, în care avem semințe de le-
gume, fertilizanți, peliculă pentru mulcire,
instrumente pentru grădinărit și lucru în
La noi veți putea � consultați de cei mai
AGRODOR is a company providing ser
vices in the �eld of agriculture. Our main
- Installation of drip irrigation systems, in-
cluding underground sprinklers, etc. In this
area, we are the best, with more than 4000
hectares of installed irrigation systems in
- Creation of green spaces - we sell seeds
from leading European manufacturers,
including Barenbrug, a company with more
- Manufacturing turf - quick solution for
- In our store you can �nd vegetable seeds,
fertilizers, mulch �lm, gardening tools, ag-
You can consult our professional agron-
We’ll be glad to see you in our store!
AGRODOR - это компания, предостав-
ляющая услуги в области сельского
хозяйства. Основными направлениями
деятельности компании являются:
становка систем капельного оро
шения, в том числе подземных раз
брызгивателей и т.д. В этой области
мы лучшие, с более чем 4000 гектаров
ирригационных систем, установленных
в Молдове.
здание зеленых насаждений - мы
продаем семена от ведущих мировых
производителей в Европе, в том чис
ле компании Баренбруг, с более чем
100-летним опытом работы.
одим рулонный газон - бы-
строе решение для озеленения земли.
роизводим саженцы виноградной
лозы.
нашем магазине можно найти
семена овощных культур, удобрения,
пленку для мульчирования, инструменты
для садоводства, сельскохозяйственную
технику.
У нас вы сможете советоваться с про-
Приглашаем к нам!
str. Calea Basarabiei, 18
Tel.


Compania AGROFERMOTECH S.R.L.
este specializată în comercializarea unui
spectru larg de tehnică agricolă aşa ca:
tractoare, combine, pluguri, grape, freze,
tocătoare, maşini de plantat, maşini de stro
pit. Scopul companiei - prestarea serviciilor
de calitate la preţ accesibil. Compania este
dealer al companiilor: AGCO International
GmbH (FENDT şi MASSEY FERGUSON),
GRIMME (Franţa), FORIGO (Italia), CA
FFINI (Italia), POLJOSTROJ (Serbia),
UZINA DE AGREGATE DIN SMORGONI
(Belarus), FERRARI CONSTRUZIONE
(Italia), IRRIMEC (Italia) şi agent de pre-
stare a serviciilor tehnice ale SAME DE-
UTZ-FAHR (Germania), LANDINI (Italia),
KUBOTA (Japonia).
AGROFERMOTECH specializes in mar
keting a wide range of agricultural machin-
ery - tractors, harvesters, plows, harrows,
cutters, shredders, planters, sprayers.
The company’s goal is to provide quality
services at affordable prices. AGRO
FERMOTECH is the dealer of AGCO
International GmbH (Fendt and Massey
Ferguson), GRIMME (France), FORIGO
(Italy), CAFFINI (Italy), POLJOSTROJ
(Serbia), Smorgon Plant of Aggregates
(Belarus), FERRARI CONSTRUZIONE
(Italy), IRRIMEC (Italy) and the provider of
technical services for SAME DEUTZ-FAHR
(Germany), LANDINI (Italy) and KUBOTA
Фирма
AGROFERMOTECH
специали
зируется на продаже широкого ассор
тимента сельскохозяйственной техники:
тракторы, комбайны, плуги, бороны,
сеялки, измельчители, оросительные
системы, посадочные машины.
Цель компании - оказание качественных
услуг по доступным ценам.
Официальный дилер компаний:
International GmbH (FENDT и MASSEY
FERGUSON), GRIMME (Франция),
FORIGO (Италия), CAFFINI (Италия),
POLJOSTROJ (Сербия), СМОРГОН
СКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД (Беларусь),
FERRARI CONSTRUZIONE (Италия),
IRRIMEC (Италия) и агент по оказанию
технических услуг SAME DEUTZ-FAHR
(Германия), LANDINI (Италия), KUBOTA
«AGROFORȚA-M» S.R.L.
str. Vlaicu Pârcălab, 13
Tel.


“Agroforța-M” SRL - lider național în soluții
Companie cu activitatea bazată pe impli-
mentarea celor mai inovative și performan
Reprezentant oficial al companiilor cu
renume mondial: NETAFIM (sisteme de
irigare prin picurare și aspersiune), BAUE
LEMENTE (stâlpi precomprimați din beton
pentru vii și livezi), HELIOS (sisteme și
plasă antigrindină) , CRAPAL (sârmă rezis
tentă la coroziune), GRIPPLE (instrumente
pentru �xarea lăcatelor, cablurilor și anco-
relor), MMM TECH SUPPORT (dispozitive
de măsurare și stații meteo), AGRIFAST
(sisteme pentru �xarea plantelor), AGRO-
JET (stropitoare pentru vii și livezi), TIERRE
(cositoare și tocătoare), BMP Europe (porți
pentru depozite, camere frigori�ce etc.),
GROUPE GUILLIN HOLDING (caserole și
Agroforța-M is the national leader in intel-
The activity of our company is based on
the implementation of the most innovative
Official representative of worldwide re
nowned companies: NETAFIM (drip
irrigation and sprinkler systems), BAU
ELEMENTE (pre-compressed concrete
posts for vineyards and orchards), HELIOS
(anti-hail systems and mesh), CRAPAL
(corrosion resistant wire), GRIPPLE (tools
for fixing locks, cables and anchors),
MMM TECH SUPPORT (gauges and
weather stations), AGRIFAST (systems
for plants �xing), AGROJET (sprinklers for
orchards and vineyards), TIERRE (mowers
and shredders), BMP Europe (gates for
warehouses, cold rooms, etc.), GROUPE
GUILLIN HOLDING (casseroles and wafers
ООО “Agroforţa-М” - национальный
лидер в области интеллектуальных
ирригационных решений.
Компания осуществляет деятельность
на основе инновационных и передовых
технологий в сельском хозяйстве.
Официальный представитель извест
ных компаний по всему миру: NETAFIM
(системы капельного и спринклерного
орошения), BAUELEMENTE (столпы
из предварительно сжатого бетона для
виноградников и садов), Helios (прои
воградовые системы и сетки), CRAPAL
(проволока устойчивая к коррозии)
GRIPPLE (инструменты для крепления
замков, кабелей и якорей), MMM TECH
SUPPORT (измерительные приборы и
метеорологические станции), AGRIFAST
(системы для фиксации растений),
AGROJET (опрыскиватели для садов
и виноградников), TIERRE (косилки и
измельчители), BMP Europe (ворота
для складов, холодильных камер и т.д.),
GROUPE GUILLIN HOLDING (упаковка
для фруктов, овощей и общественного
питания).
«AGROMAŞINA» S.A.
str. Uzinelor, 21
Tel.
Produce tehnică agricolă pentru vii şi livezi:
- Cultivatoare: КПС-4.2, ПРВН-2.5, ПРВН-
3.0, ПРВН-4.0, КНУ-1.6, КНУ-2.1, КРНВ-
- Instalatori de stâlpi în vii şi livezi СП-
- Transportor containere ВУК-3;
- Platformă tractată pentru livadă ППС-3,5
- Grapa cu disc АГН-1.8, АГН-2.4, БДВ-2.4
- Remorci pentru autoturisme ПЛА-330 АЕ;
- Pluguri cu trupiţe (cu 2 - 8 trupiţe), altă
- Combină universală pentru recoltarea
The company manufactures agricultural
- Soil-cultivating technique КПС-4.2,
ПРВН-2.5, ПРВН-3.0, ПРВН-4.0, КНУ-1.6,
- Water dispensers ВР-3;
- Container trucks ВУК-3;
- Trailed platform for orchards ППС-3,5;
- Disc harrows АГН-1.8, АГН-2.4, БДВ-2.4;
- Trailers 2 ПТС-4;
- Ploughs – from 2 to 8 cases; other agri-
- Universal combine for grapes harvesting
Производит сельхозтехнику для садов и
виноградников:
- Культиваторы: КПС-4.2, ПРВН-2.5,
ПРВН-3.0, ПРВН-4.0, КНУ-1.6, КНУ-2.1,
- Водораздатчик ВР-3;
- Сборщик ветвей СВ-1А;
- Столбоставы СП-2а-А; СП-1;
- Контейнеровоз ВУК-3;
- Прицепная платформа для сада ППС-
- Бороны дисковые АГН-1.8, АГН-2.4,
- Полуприцепы ППВ-3-01, ПТТ-2, ПТТ-4;
- Легковые прицепы ПЛА-330 АЕ;
- Прицеп – 2 ПТС-4;
- Плуги – oт 2-х до 8-и корпусных, другая
сельхозтехника и запасные части.
- Универсальный комбайн для сбор ви-
«AGRO MEŞTER HD» S.R.L.
str. A. Mateevici, 93 A
Tel.

.agromester.md
Compania «Agro Meşter HD» este dealerul
o�cial şi exclusiv al tehnicii «John Deere» şi
distribuitor autorizat a doi mari producători
de tehnică de prelucrare a solului şi de
Compania noastră furnizează utilaje şi
Suntem furnizori direcţi, acest lucru face
preţurile noastre competitive şi avantajoase
Agro Meşter HD is the of�cial and exclusive
dealer of JOHN DEERE machinery and the
authorized distributor of 2 largest manufac
turers of tillage and seeding equipment: the
Our company supplies agricultural machin
We are direct suppliers and our prices are
Компания «Agro Meşter HD» является
официальным и эксклюзивным дилером
техники «John Deere» и уполномочен
ным дистрибьютором 2-х крупнейших
производителей почвообрабатывающей
и посевной техники: концерны “Rabe” и
Наша компания поставляет сельскохо-
зяйственную технику и оборудование.
Мы являемся прямыми поставщиками,
это делает наши цены конкурентными и
выгодными для фермеров.
I.M. «AGROPIESE TGR GRUP» S.R.L.
Tel.Marca MASTER LUX prezintă peste 50.000
de tipuri de produse, inclusiv piese de
schimb pentru autovehicule şi tractoare,
anvelope, baterii, uleiuri şi lubri�anţi, rul
Compania livrează produse de la 186 uzine
În republică activează 12 centre comerci-
al-tehnice, precum şi centrul de anvelope
MASTER LUX trade mark represents more
than 50,000 kinds of products, including
spare parts for vehicles and tractors, tires,
batteries, oils and lubricants, bearings,
The company is supplied by 186 manufac-
There are 12 commercial and technical
centers in Moldova, as well as a tire center
Red TYRES.
Торговая марка “Master LUX” пред
ставляет более 50000 наименований
продукции, среди которых запасные
части для автомобильной техники и
тракторов, шины, аккумуляторы, масла
и смазки, подшипники, инструменты и
многое другое.
Компания осуществляет поставки со
186 заводов-производителей различных
В республике работают 12 торгово-тех-
нических центров, а также шинный центр
str. Petricani, 21, bir. 327
Tel.
S.C. AGROSERA-PRIM S.R.L., fondată în
anul 2007, activează în domeniul comercia
lizării, proiectării și montării construcțiilor de
sere (sere modulare, solarii-tunel, solarii cu
pereții drepți și solarii-hobby), a sistemelor
și echipamentelor (peliculă, clame, sisteme
de irigare, generatoare de aer cald, plasă
pentru umbrire etc.). De asemenea, com-
Agrosera-PRIM SRL, founded in 2007,
specializes in the marketing, design
and mounting of greenhouses (modular
greenhouses, tunnel solariums, solariums
with straight sides and hobby solariums),
systems and equipment (�lm, clips, irri
gation systems, hot air generators, mesh
shading etc.). The company also provides
AGROSERA-PRIM SRL, основанная в
2007 году, работает в области продаж,
проектирования и установки теплич
ных конструкций (модульные теплицы,
солярий-туннель, солярии с прямыми
стенами и солярии хобби), системы и
оборудование (пленка, клипсы, иррига-
ционные системы, генераторы горячего
воздуха, сетка для затенения и т.д.).
Компания также предоставляет консуль
тационные услуги в этой области.
«AgroPro�» S.R.L.
Tel.


Dealer o�cial al companiilor: CaseIH (SUA);
Maschio Gaspardo (Italia); Väderstad (Su-
AgroPro� este o companie în dezvoltare
dinamică, care oferă soluții e�ciente pen-
tru problemele agricultorilor din Moldova.
Echipamentul oferit provine de la cei mai
importanți producători, cum ar �: Case IH
- tractoare, combine, mașini de erbicidat,
semănători, mașini de prelucrare a solului,
sisteme avansate de precizie înaltă pentru
Maschio Gaspardo - utilaje pentru prelucra
rea solului, semănători de înaltă precizie
pentru legume și cereale, pentru tehnolo-
giile tradiționale și Mini-Till, care ne oferă
posibilitatea de economisire a combustibi-
lilor, pulverizatoare tractate și suspendate,
Väderstad - utilaje pentru prelucrarea
solului și semănători pentru tehnologii de
Bobcat - încărcătoarele telescopice.Produ
cătorul Bobcat oferă productivitate optima
și versatilitate prin folosirea frânării dinami
ce și a cuplului ridicat la roată. Fiabilitatea
utilajelor e datorată experienței îndelungate
AgroPro� oferă o gamă completă de pie-
se de schimb, care include mai mult de
15.000 de articole, �ind astfel capabilă să
aprovizioneze continuu clienții cu piesele
necesare în caz de necesitate, iar specia-
liștii noștri cali�cați sunt gata să ofere orice
sprijin tehnic necesar pentru întreținerea
Compania AgroPro� dispune de 2 centre
tehnice la Chișinău și Bălți, care prestea-
ză gama completă de servicii de vânzare
și deservire tehnică a utilajelor Case IH,
Maschio Gaspardo și Väderstad, inclusiv
Compania AgroPro� este mereu gata să vă
ajute și, împreună cu partenerii noștri, să vă
ofere cele mai bune soluții �nanciare pentru
achiziționarea echipamentelor.
“Soluții e�ciente pentru agricultură” este
misiunea companiei AgroProfi, care va
deveni baza bunăstării dv. în viitor.
Le dorim agricultorilor din Moldova succes
Of�cial dealer of companies CaseIH (USA);
Maschio Gaspardo (Italy); Väderstad (Swe
AgroPro� is an actively growing company
which offers effective solutions to the
problems of Moldovan farmers - equipment
from leading manufacturers such as Case
IH - tractors, combine harvesters, sprayers,
planters, tillage machines, advanced high
Maschio-Gaspardo - machinery for tillage,
high precision planters of vegetables,
grains, crops, equipment for traditional
technologies and Mini-Till that offer us
the possibility to save fuel, mounted and
trailed sprayers, cutters and shredders of
Vaderstad - tillage equipment and planters
for growing crops along resource-saving
Bobcat Telescopic Loaders are made for
heavy-duty and high-productivity jobs.
Thanks to a specific frame and boom
shielded design with top-quality Bobcat
features, they are perfectly adapted to
intensive loading applications in agriculture
and the waste industry.
AgroPro� offers a full range of spare parts,
which include more than 15,000 different
items, thus assuring an uninterrupted
supply in case of need, and our quali�ed
specialists are ready to provide any neces
sary technical support for the maintenance
AgroPro� has two technical centers - in
Chisinau and Balti, providing a full range of
services - from sales to technical mainte-
nance, of Case IH, Maschio Gaspardo and
Vaderstad equipment, including warranty
AgroPro� is always ready to offer, together
with its partners, the best �nancial solutions
“Effective solutions for agriculture” is the
mission of AgroPro�, which will be the basis
We wish farmers of Moldova success and
Официальный дилер компаний: CaseIH
(США); Maschio-Gaspardo (Италия);
derstad (Швеция), Bobcat (США).
AgroPro� - это активно развивающаяся
компания, которая предлагает сель
хозпроизводителям Молдовы эффектив
ные решения производственных задач.
Это техника от ведущих мировых произ-
водителей, таких как: Case IH - трактора,
зерноуборочные комбайны, самоходные
опрыскиватели, сеялки, почвообрабаты
вающие машины;
Maschio-Gaspardo - машины для обра-
ботки почвы, сеялки высокой точности
для посева овощей и зерновых культур,
для традиционных технологий и техно-
логий
Mini-Till, которые дают высокую
экономию топлива
, навесные и прицеп-
ные опрыскиватели, фрезы и измельчи-
тели растительных остатков; V
- машины для обработки почвы и сеялки
для посева при выращивании культур
по ресурсосберегающим технологиям;
Bobcat - телескопические погрузчики.
Производитель Bobcat предлагает
оптимальную производительность и
универсальность за счет использования
высокого динамического торможения
и крутящего момента на колеса. На
дежность оборудования обусловлена
опытом в области дизайна и инноваций.
AgroPro� располагает широким ассорти
ментом запасных частей, включающий
более 15000 различных наименований,
тем самым компания способна обе
спечить их бесперебойную поставку в
случае необходимости, а наши квали
фицированные специалисты готовы
оказать любую необходимую техниче
скую поддержку для проведения работ
по обслуживанию техники.
Компания AgroPro� имеет два техниче-
ских центра в Кишиневе и Бельцах, пре-
доставляющие полный спектр услуг по
продаже и техническому обслуживанию
машин и оборудования Case IH, Maschio
Gaspardo и
, в том числе тех-
ническое обслуживание в гарантийный
и постгарантийный период. Компания
AgroPro� всегда готова пойти вам на
встречу и совместно с нашими пар
тнерами предложить самые выгодные
финансовые решения для приобретения
техники. “Эффективные решения для
сельского хозяйства“ - миссия компании
AgroPro�, которая становится основой
благополучия в будущем. Мы желаем
сельхозпроизводителям Молдовы успе-
хов и процветания!
Compania “AgroSpace” SRL este distribui
torul o�cial de tehnică “Claas” în Republica
Moldova. Compania oferă o gamă largă
Tehnica performantă “Claas” şi-a con�r
mat calitatea prin folosirea acesteea cu
succes timp de un secol şi încrederea
producătorilor agricoli din mai mult de 130
de ţări. Compania oferă piese de schimb şi
accesorii pentru tehnica livrată, deservire
The company AgroSpace is the official
exclusive dealer of CLAAS equipment in
The company offers a wide range of
- Tractors;
- Telescopic loaders.
The high level of CLAAS technology is
confirmed by 100 years of experience
and the trust of farmers in more than 130
The company provides supplied equipment
with accessories, consumables and spare
parts, provides warranty and post warranty
Компания “AgroSpace” SRL является
официальным эксклюзивным дилером
техники “CLAAS” в Молдове.
Компания предлагает широкий ассорти-
мент продукции:
- комбайны;
- тракторы;
- косилки;
- пресс-подборщики;
- погрузчики телескопические.
Высочайший уровень техники “CLAAS”
подтвержден 100-летним опытом рабо-
ты и доверием сельхозпроизводителей
более, чем в 130 странах мира.
Компания обеспечивает поставляемую
технику комплектующими, расходными
материалами и запасными частями,
осуществляет гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание.
«AgroSpace-com» S.R.L.
str. Bucuriei, 18
Tel..agrospace.md
«Agrotrac Prim» S.R.L.
Tel.

Compania noastră este furnizor oficial
de tractoare ARMATRAC în Republica
Utilajele agricole şi tractoarele - domeniul
principal de activitate al companiei noastre.
Invităm persoanele fizice şi juridice la
Our company is the official supplier of
ARMATRAC tractors in Moldova.
Agricultural machinery and tractors are the
main �eld of activity of our company.
We will welcome individuals and business-
Наша компания является официальным
поставщиком тракторов ARMATRAC
в Молдове. Сельскохозяйственная
техника и тракторы - основная деятель-
ность нашей компании. Приглашаем
физических и юридических лиц к со
трудничеству.
«Agro TV Moldova»
str. M. Eminescu 41/1


Agro TV Moldova este unicul canal de
televiziune din Republica Moldova care
difuzează 100% emisiuni destinate persoa
nelor interesate de agricultură, industria
agroalimentară şi ramurile conexe! Agro
TV Moldova are acoperire naţională şi re-
�ectă pe larg tematica agricolă, abordează
subiectele ce ţin de obiceiuri şi tradiţii. Agro
TV Moldova aduce în prim-plan viaţa şi
munca agricultorilor, aspiraţiile fermierilor
autohtoni, succesele lor, dar şi problemele
cu care se confruntă. Agro TV Moldova –
emisiuni, ştiri şi reportaje despre agricul-
Agro TV Moldova is the only TV channel in
Moldova with 100% programs designated
for people interested in agriculture and
food industry. It has national coverage
and widely reports all issues related to ag-
riculture, food industry, local customs and
traditions, informs on the daily activities of
farmers, presents the most beautiful sites to
visit, provides the latest news in agronomic
Агро ТВ Молдова является единствен-
ным телеканалом в Молдове, который
предназначен людям заинтересованных
в сельском хозяйстве и пищевой про
мышленности. Вещает по всей терито-
рии страны и широко охватывает все
вопросы связанные с сельским хозяй
ством, и пищевой промышленностью,
обычаями и традициями, знакомит вас
с жизнью фермеров и жителей сельской
местности, с живописными местами на-
шей страны, информирует о последних
новостях в области аграрной науки и
технологий.
Cântare electronice comerciale, de amba-
lare, tip platformă, analitice, de macara, de
automobile, feroviare. Dozatoare pentru
produse în vrac, a substanţelor lichide şi
vâscoase. Automatizarea comerţului și
HoReCa. Echipament comercial. Sisteme
str. Ion Pruncul, 4/1
Tel.


Electronic commercial scales; packaging,
platform, analytical, crane, road, rail scales.
Dispensers of bulk, viscous and liquid
materials. Automation of production, trade
and HoReCa. Retail store equipment. Staff
Весы электронные торговые, фасовоч-
ные, платформенные, аналитические,
крановые, автомобильные, железно
дорожные, Дозаторы сыпучих, вязких,
жидких веществ. Автоматизация про
изводства, торговли и HoReCa. Торго
вое оборудование. Системы вызова
персонала.
str. Calea Basarabiei, 42/1
Tel.
.casta-vinodelov.com
Our company offers a variety of products
for home wine-making, beekeeping, animal
- Stainless steel containers with a capacity
- Manual and electric crushers/destemmers
- Alembics, stills for distilling spirits with a
- Materials for fermentation, sedimentation
and stabilization of wine: yeasts, tannins,
- Stainless steel tanks for milk and honey
- Hives, frames, smokers, honey extractors,
- Japanese mini-tractors - KUBOTA, YAN-
- Plows, tillers, backhoes and other agricul
- Machinery and equipment for growth
and maintenance of rabbits, pigs, cattle,
- Manual and automatic drinkers and
- Gardening accessories: pruners, hoses,
carts, materials for grapevines binding,
- Arti�cial grass, fences, bushes
Наша компания предлагает товары для
домашнего виноделия, пчеловодства,
животноводства, подсобных и
фермерских хозяйств:
- Бочки из нержавеющей стали для вина,
емкостью 35-2000 литров.
- Дробилки для винограда и яблок:
ручные и с электрическим приводом, с
гребнеотделителем.
- Корзинчатые пресса для винограда,
яблок.
- Аппараты для фильтрации вина и
насосы.
- Аламбики, аппараты для дистилляции
спиртов от 5 до 500 л.
- Винная бутылка, корковая пробка,
укупорки.
- Материалы для брожения, осветления
и стабилизации вин дрожжи, танины,
винная кислота, и др.
- Бидоны для молока и меда из
нержавеющей стали от 5 до100 л.
- Ульи, рамки, дымари, медогонки,
- Японские трактора - KUBOTA, YANMAR,
- Оборудование для выращивания и
содержания: кроликов, свиней, крупного
рогатого скота, овец и др.
- Клетки для кроликов и домашней птицы
- Поилки и кормушки, ручные и
автоматические и др.
- Вольеры для домашних животных
- Теплицы различных размеров
- Садовые принадлежности : секаторы,
шланги, тележки, подвязочный материал,
опоры для растений
- Всё для капельного орошения
- Ткани для зашиты растений и почвы
- Средства против кротов
- Искусственный газон, забор, кусты.
Compania noastră oferă diferite produse
pentru vinificația casnică, apicultură,
- Butoaie din inox cu capacitatea de 35-
- Zdrobitoare de struguri și mere, manuale
- Aparate pentru �ltrarea vinului și pompe
- Alambice, aparate pentru distilarea al
- Sticle pentru îmbutelierea vinului, dopuri
- Materiale pentru fermentare, sedimentare
și stabilizare a vinului, drojdii, tanine, acid
- Rezervoare din inox pentru lapte și miere
- Stupi, rame, afumători, centrifugi de
- Tractoare japoneze - KUBOTA, YANMAR,
- Utilaje și echipamente pentru creșterea și
întreținerea iepurilor, porcinelor, bovinelor,
- Vase pentru apa și hrană, manuale și
- Accesorii pentru grădinărit: foarfece, fur-
tunuri, carucioare, materiale pentru legat
- Totul pentru irigare prin picurare
- Stofă pentru protecţia plantelor şi a solului
Sisteme de climatizare pentru mașini agri-
cole (tractoare, combine, manipulatoare) şi
Tot spectrul de agregate, piese de schimb,
consumabile pentru sisteme de climatizare:
compresoare, �ltre, receiver-uscătoare,
condensatori, furtunuri, inele şi multe altele.
Aparataj pentru echipele de suport tehnic.
Dispunem de know-how și experiență în
Facilitățile proprii de proiectare și produ-
cere, amplasate în Ucraina și Israel, ne
permit să oferim o gamă largă de sisteme
de condiționare, concepute, în special,
pentru tractoarele MTZ, HTZ, combinele
Sisteme de încălzire autonomă Planar
(Rusia) – reprezentantul o�cial în Republica
Moldova și România al companiei Teplostar
Tot spectrul de agregate, piese de schimb,
«AMKO-Trade» S.R.L.
HVAC Automotive
Str. Petricani 21, of.209 (dep. 33, SA Moldelina)


Web:

Climate control systems both for agricultur
al (tractors, combines, manipulators) and
special automotive machinery.
The whole range of climate control systems’
components & spare parts for all types
of vehicles: compressors, dryers, �lters,
Toolkits and diagnostics for servicemen.
We bene�t of our own know-how and of 17
Our design bureau and manufacturing
facilities, situated in Israel and Ukraine,
permit us to settle the branded production
of different climate control systems for cab
ins of agricultural machinery: for all types of
MTZ & HTZ tractors, combines (harvesters)
DON 1500, Slavutych, BELAZ and others.
Autonomous automotive heating systems
PLANAR – of�cial representative in the RM
and Romania of Teplostar Co. (Russia).
The whole range of heating systems’
components & spare parts for all types of
Official warranty for all products – 12
Company is looking for business partners
Климат-системы для автомобильной
техники сельхоз назначения (трактора,
комбайны, манипуляторы, зерновозы) и
специальной техники.
Весь спектр комплектующих для ав
томобильных климатических систем:
компрессоры, фильтры, ресиверы-осу-
шители, конденсаторы, шланги, кольца
и многое другое. Инструменты и рабочие
наборы для сервисных служб.
Располагаем собственными НТ раз
работками и 17-летним опытом в этом
направлении.
Собственные конструкторское бюро и
производственные мощности, располо-
женные в Израиле и Украине, позволили
наладить фирменное производство
специально разработанных климатиче-
ских систем для различного типа кабин
сельскохозяйственной техники: под все
типы тракторов МТЗ, ХТЗ, комбайны
ДОН 1500, Славутич, БЕЛАЗы и другие.
Отопительные системы ПЛАНАР –
официальный представитель в РМ и
Румынии ТМ Теплостар (Россия).
Весь спектр комплектующих для автомо
бильных отопительных систем.
Диагностика, монтаж, обслуживание.
Гарантия на все изделия – 12 месяцев.
Ищем партнеров (регионы).
F.P.C. «Aprocomteh» S.R.L.
şos. Munceşti 426A
Tel..agro-motor.md; www.aprocomteh.md
FPC Aprocomteh SRL este o întreprindere
modernă, are magazine în toată ţara, co-
mercializarea utilajelor agricole şi a pieselor
de schimb. Cu o experienţă de mai bine
de 20 de ani, �rma noastră este lider în
sfera comerţului cu utilaj agricol şi piese
FPC APROCOMTEH has stores across
the country and is dealing in sales of agri-
cultural machinery and spare parts. With an
experience of over 20 years, our company
is a leader in the rade with agricultural
FPC Aprocomteh ООО - современное
предприятие, имеет магазины по всей
стране, занимается продажами сель
хозтехники и запасных частей. С опытом
работы более 20 лет, наша компания
является лидером в области торговли
сельскохозяйственной техникой и запас
ными частями в Республике Молдова.
Comercializarea produselor petroliere și a
Comercializarea rezervoarelor mobile de
diferite capacități echipate cu distribui
toare de motorină, produse de compania
italiana PIUSI, precum și accesorii pentru
alimentare cu carburanți - stații, pompe,
indicatoare de nivel, contoare, pistolete de
Marketing of mobile tanks of various ca-
pacities, equipped with diesel distributors,
manufactured by the Italian company PIU-
SI, as well as accessories for fuel supply
- stations, pumps, level gauges, meters,
Торговля топливом и нефтепродуктами.
Реализация мобильных цистерн различ
ной емкости, оснащенных диспенсером
дизельного топлива, производимых
итальянской компанией PIUSI, а также
аксессуаров для заправки нефтепро
дутами - станции, насосы, уровнемеры,
счетчики, заправочные пистолеты,
фильтры.
«ARNAUT-PETROL» S.A.
str. Zavodskaia 1
MD-3800 mun. Comrat, U.T.A.Gagauzia, Republica Moldova
Tel.«ATC-AGROTEHCOMERŢ» S.A.
str. Nicolae Milescu-Spătaru, 33
Tel.


Dealerul o�cial al “КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ”
- Combine de recoltat cereale şi culturi
- Semănători de cereale, legume, semă-
nători de precizie Matermacc (Italia)

Tehnică de prelucrare a solului Alpego
Maşini de recoltat cereale, uscătoare de
cereale Zaffrani (Italia);
- Tractoare;
- Maşini de erbicidat mobile şi remorcate
TECNOMA (Franţa) şi VERSATIL (Ca
- Echipamente pentru depozitarea şi
procesarea cerealelor AGREX (Italia) şi
- Piese de schimb pentru combine, tractoa
- Uleiuri, baterii, curele, demaroare, pompe,
generatoare, articole tehnice de cauciuc,
- Operaţiuni de schimb pentru reparaţia
agregatelor, tractoarelor şi maşinilor
The of�cial dealer of КZ “ROSTSELMASH”
- ROSTSELMASH grain-harvesting and
- Sowing equipment for cereals, vegeta
- Equipment for tillage Alpego (Italy), Dal-
- Harvesters, dryers Zaffrani (Italy)
- Tractors;
- Self-propelled and attached sprayers
TECNOMA (France) and VERSATILE
- Equipment for storing and processing
grains AGREX (Italy) and KLEVER (Rus-
- Spare parts for combines, tractors, trucks
- Oils, accumulators, belts, starters, hydro-
pumps, generators, repair kits, general me
chanical rubber goods, bearings, tools, etc.;
- Repair of units and knots of tractors and
Официальный дилер ООО «КЗ «РОСТ-
СЕЛЬМАШ» в Молдове.
- Зерноуборочные и кормоуборочные
комбайны РОСТСЕЛЬМАШ;
- сеялки для зерновых, овощных куль-
тур, сеялки точного высева MaterMacc
(Италия)
- техника для почвообработки Alpego
(Италия), Dal-Bo (Дания)
- жатки, зерносушилки Zaffrani (Италия)
- тракторы;
- опрыскиватели самоходные и прицеп-
ные TECNOMA (Франция) и VERSATILE
- оборудование для хранения и перера-
ботки зерна AGREX (Италия) и KLEVER
(Россия);
- запасные части для комбайнов, тракто
ров, грузовых и легковых автомобилей;
- масла, аккумуляторы, ремни, стартеры,
гидронасосы, генераторы, ремкомплек-
ты РТИ, подшипники, инструмент и др.;
- обменные операции по ремонту агрега
тов и узлов тракторов и сельхозмашин.
str. str. Bucuriei 18a
Tel.


Începând cu aprilie 2015, AutoSpace SRL
este unicul importator autorizat Mitsubishi
Motors în Moldova. După 18 ani de prezen
ţă pe piaţa auto, venim să vă oferim servicii
de vânzare şi postvânzare a întregii game
de automobile Mitsubishi. La dispoziţia
clienţilor noştri stă o echipă de profesionişti,
cu programe susţinute de training, care
Gama de automobile disponibile cuprinde
modelele Lancer, ASX, Outlander, Pajero
Sport, Pajero şi L200. Toate automobilile
comercializate dispun de o garanţie de 3
Pe partea de Service, venim cu o abordare
fundamental nouă, orientată spre oferirea
clienţilor Mitsubishi a serviciilor de maximă
calitate. Vom realiza acest obiectiv prin
orientarea către client şi activitatea e�cientă
Since April 2015, AutoSpace is the only
authorized importer of Mitsubishi Motors in
Moldova. After 18 years of presence in the
automotive market, we come to offer sale
and post-sale services for the full range of
Mitsubishi vehicles. A team of profession-
als with sustained training programs, with
certi�cates issued by Mitsubishi Motors is
The range of available cars includes Lanc-
er, ASX, Outlander, Pajero Sport, Pajero
and L200. All cars have a 3-years warranty
On the service side, we are offering a
fundamentally new approach, providing
customer-oriented services of highest qual
ity. We will achieve this objective through
the focus on our customer and the ef�cient
work of every employee of our company.
С апреля 2015 года AutoSpace является
единственным уполномоченным им
портером Mitsubishi Motors AutoSpace
в Молдове. После 18 лет деятельности
на автомобильном рынке мы предла
гаем услуги по продаже и постпродаже
полного спектра автомобилей Mitsubishi.
К услугам наших клиентов команда про-
фессионалов, прошедших тренинговые
программы, имеющие сертификаты
Mitsubishi Motors. Гамма автомобилей
включает следующие модели: Lancer,
ASX, Outlander, Pajero Pajero Sport и
L200. Все проданные автомобили име-
ют гарантию на 3 года или 100000 км
гарантии.
Что касается сервиса, мы нашли прин-
ципиально новый подход, ориенти
рованный на оказание потребителю
Mitsubishi услуг самого высокого каче
ства. Мы достигнем эту цель, ориенти-
руясь на клиента и эффективную работу
каждого сотрудника компании.
«Batstractor» S.R.L.
ул. Промышленная, 5
MD-6116 с.Томай, АТО Гагаузия, Republica Moldova
Tel.

.bugeacagrotehservice.all.biz
BATSTRACTOR este singurul reprezentant
БЗТДиА specializat în asamblarea tractoa
relor de seria “Belarus” în Republica Moldo
va. Compania furnizează o gamă completă
de servicii: de la producerea, vânzarea şi
completarea cu utilaje suspendate până la
deservirea tehnică şi livrarea tractoarelor
BATSTRACTOR is the only representative
in the Republic of Moldova of “БЗТДиА -
Bobruisk Plant of Tractor Parts and Units
“, a company assembling tractors of “Be-
larus” series. The company provides a full
range of services: manufacture, sale and
equipping with a variety of attachments,
as well as maintenance and delivery of
Компания BATSTRACTOR является
единственным представителем «БЗТ
ДиА» по сборке тракторов серии «Бела-
рус» в Республике Молдова. Компания
предоставляет полный спектр услуг: от
производства, продажи и комплектации
навесного оборудования до технического
обслуживания и доставки тракторов
серии «Беларус».
str. Calea Orheiului 1
Tel..basadoro.md
SC BASADORO AGROTEH SRL este de-
alerul o�cial pe piaţa Republicii Moldova a
Landini SpA, producător italian de tractoare
10 – 230 CP, cu diverse specializări;
Rinieri SRL, producător italian de utilaje
agricole pentru prelucrarea viilor și livezilor;
Ideal SRL, producător italian de diverse
tipuri de stropitori pentru vie, livezi și în
Mazzotti SRL, producător italian de diverse
tipuri de stropitori autopropulsate pentru
Kuhn SA, producător renumit francez de
diverse utilaje agricole – semănători, plu-
Merlo Spa, producător italian de tehnică
Pellenc SA, producător francez de combine
Alți diverși producători europeni de utilaje
In afara comerțului cu tractoare și mașini
agricole, prestăm servicii de întreținere,
Efectuăm deservirea maşinilor agricole pe
Consultăm clienții în vederea obținerii �nan
De asemenea, prestăm servicii şi oferim
diverse materiale auxiliare pentru plantarea
viilor şi livezilor.
Suntem o echipa profesionistă, care ține
execută cerințele clienților rapid și e�cient,
lucru care stă la baza unui parteneriat solid
The SC “BASADORO AGROTEH” SRL is
the of�cial dealer on the Moldovan market
Landini SpA, Italian manufacturer of
tractors 10-230 HP, with various special-
Rinieri SRL, Italian manufacturer of agricul
tural machinery for vineyards and orchards;
Ideal SRL, Italian manufacturer of various
types of sprinklers for vineyards, orchards
Mazzotti SRL, Italian manufacturer of
various types of self-propelled sprayers
Kuhn SA, French renowned manufacturer
of various equipment – planters, plows,
Merlo Spa, Italian manufacturer of special-
Pellenc SA, French manufacturer of
self-propelled combines for grapes har
Various other European manufacturers of
agricultural machinery.
Besides trade in tractors and agricultural
machinery, we provide services in mainte-
We carry out servicing agricultural machin
ery in warranty and post-warranty.
Advising clients in obtaining �nancing for
the purchase of agricultural machinery.
We also provide various ancillary materials
for planting vineyards and orchards and
offer related services.
We are a professional team that seeks to
ful�ll customers’ requirements in a speedy
and ef�cient way, thus ensuring a solid and
SC BASADORO AGROTEH SRL является
официальным дилером на рынке Мол-
довы следующих европейских брендов:
Landini SpA, итальянский производитель
тракторов 10-230 HP, с различными
RINIERI SRL, итальянский произво
дитель оборудования для обработки
виноградников и садов;
Ideal SRL, итальянский производитель
различных типов разбрызгивателей для
винограда, фруктовых садов и в откры-
том грунте;
Mazzotti SRL, итальянский произво
дитель различных типов самоходных
опрыскивателей для открытых полей;
Kuhn SA, французский известный про-
изводитель различного оборудования
- сеялок, плугов, культиваторов и др.;
Merlo Spa, итальянский производитель
специализированного оборудования;
Pellenc SA, французский производи
тель самоходного комбайна для уборки
Другие европейские производители
сельскохозяйственной техники;
Помимо торговли тракторами и сельско
хозяйственными машинами, фирма ока
зывает услуги по техническому обслу
живанию, ремонту и транспортировке.
Мы осуществляем обслуживание сель-
скохозяйственной техники в течение
гарантийного и после гарантийного
периода.
Консультирование клиентов в области
получения финансирования на приоб
ретение сельскохозяйственной техники.
Кроме того, мы предоставляем услуги
и предоставляем различные вспомога-
тельные материалы для посадки вино-
градников и фруктовых садов.
Мы - профессиональная команда, кото-
рая удовлетворяет быстро и эффективно
требования клиента, а это основа для
длительного и стабильного партнерства.
Reprezintă pe piaţa din Republica Mol-
dova �rma “Beinlich” GmbH (Germania),
producător de prestigiu de tehnică de
Propune la preţul producătorului: instalaţii
de irigat, pompe diesel, electrice, ataşate
la tractor; ţevi de masă plastică, zincate,
robinete pentru închiderea conductelor
din reţea. Efectuează proiectarea siste-
melor de irigare, selectarea instalaţiilor de
D-56766 Ulmen, Postfach 1141
Tel..beinlich-beregnung.de
str. Doinei, 9
Tel.
.iri-serv.org
IRISERV is the representative of Beinlich
GmbH (Germany), the best manufacturer
of irrigation technique. Offers at manu-
facturer’s price: sprinkling installations,
diesel and electrical pumps; polyethylene,
zinc-plated pipes, stop valves. Design
ing of irrigation systems, �tting out with
irrigation equipment, installation and
“Iriserv” является представителем
немецкой фирмы “Beinlich” GmbH,
лучшего производителя оросительной
техники. Предлагает по ценам произ-
водителя: дождевальные установки,
насосы дизельные, электрические и от
вала мощности тракторов; трубы поли
этиленовые, оцинкованные, запорную
арматуру. Осуществляет проектиро
вание оросительных систем, подбор
оборудования для орошения, монтаж
и сервисное обслуживание.
str. Petricani 19/1
Tel.

6-11; 84-32-42Domeniul de activitate: controlul dău
nătorilor (rozătoare sinantrope şi de
câmp, insecte) pe parcursul producerii
şi depozitării producţiei �nite (cereale,
Field of activity: controlling pests (synan-
thropic and �eld rodents, insects) during
production and storage of �nished prod-
Сфера деятельности: борьба с вреди-
телями (полевыми и синантропными
грызунами, насекомыми) в процессе
производства и хранения готовой про-
дукции (зерновые, сухофрукты и т.д.)
str. Mesager 1A
Tel.
Firma Biless activează pe piață din anul
1991. Comercializează: rulmenți, curele,
garnituri, manșete, lanțuri, furtunuri VD,
feronerie, produse de cauciuc, benzi
transportoare, uleiuri, lubri�anți și materiale
de garnitură, materiale abrazive pentru re-
pararea tuturor tipurilor de mașini agricole
și a echipamentelor de prelucrare. Lista
completă a produselor noastre o puteți
găsi pe site-ul companiei WWW.biless.md
BILESS company was founded in 1991.
We are trading in: bearings, belts, gaskets,
seals, chains, VD sleeves, metalware,
general mechanical rubber goods conveyor
belts, oils, lubricants, gasket materials,
and abrasives for the repair of all types
of agricultural machinery and processing
equipment. You can �nd the complete list
of our products on the site of our company
www.biless.md.
Фирма BILESS работает с 1991 года. Ре
ализует: подшипники, ремни, сальники,
манжеты, цепи, рукава ВД, метизы, РТИ,
транспортерные ленты, масла, смазки,
прокладочные материалы, абразивы
для ремонта всех видов сельскохозяй-
ственной техники и перерабатывающего
оборудования. Полный перечень наших
предложений на сайте фирмы WWW.
«BIOX-COMERŢ» S.R.L.
Tel.Societatea comercială Biox Comerţ S.R.L.
a fost în�inţată în anul 2000, având ca
obiect de activitate construcţia, reconstruc
ţia şi consolidarea edi�ciilor, caselor de
locuit şi a altor obiecte. În timpul activității
companiei au fost realizate cu succes mai
multe proiecte. În anul 2008, promovând
tehnologiile occidentale de vârf în domeniul
construcţiilor, am devenit repezentanţi ai
companiei ESP (Everlast Synthetic Pro
ducts) Woodstock, GA, SUA, iar în anul
2010 şi al companiei germane Huesker
Gmbh. Prin organizarea de deplasări ale
proiectanţilor şi constructorilor din Republi
ca Moldova la diverse şantiere, simpozioa
ne sau congrese internaţionale s-a reuşit
acumularea unui know-how, care permite
abordarea şi rezolvarea problemelor apă-
rute în construcţii folosind soluţii moderne,
Deviza noastră a fost şi ramâne: “Nu co-
Plecând de la această deviză, ne-am ales
şi �rmele cu care colaborăm, producători
cu renume mondial, cu experienţă, cu o
gamă variată de produse (uită-te mai sus).
Biox Comerţ SRL oferă soluţii moderne
optimizate, adaptate la cerinţele actuale
ecologice, programe de calcul pentru lucrări
de pamânt armat, efectuarea calculelor
de stabilitate la lucrări de consolidare,
asistenţă tehnică la lucrări, punerea în
operă a membranelor hidroizolante şi
geomembranelor.
The commercial society BIOX COMER
was founded in 2000 with the goal to build,
reconstruct and strengthen buildings,
houses and other objects. Since then an
important number of projects have been
successfully accomplished. In 2008, pro-
moting advanced western technologies in
construction, we have become the repre-
sentatives of the company ESP (Everlast
Synthetic Products, Woodstock, GA , USA)
and in 2010 - representatives of the Ger-
man company Huesker Gmbh. Due to the
presence of designers and builders from
Moldova on various sites, at international
conferences and congresses, we managed
to accumulate the know-how permitting
us to approach and solve problems in
construction through modern, economical,
Our motto was and remains: “Do not sell
products, offer solutions.”
Following this motto, we have chosen the
companies we work with, world-renowned
experienced manufacturers with a wide
BIOX COMERŢ offers modern optimized
solutions, adapted to current environmental
demands, programs for calculating earth-
works reinforced stability, stability calcu
lations for strengthening works, technical
assistance, installation of waterproo�ng
Компания Biox Comerţ была создана
в 2000 году. Областью деятельности
компании является строительство, ре
конструкция и укрепление зданий, жилых
домов и других объектов. За это время
были успешно завершены несколько
проектов. В 2008 году продвигая запад-
ные технологии в строительстве, мы
стали представителями компании ESP
(Everlast Synthetic Products) Вудсток,
штат Джорджия, США, а в 2010 году,
немецкой компании Huesker GmbH. Ор-
ганизуя командировки проектировщиков
и строителей Молдовы на различные
строительные площадки, симпозиумы
или конгрессы, удалось накопить ноу-хау
для решения проблем в строительстве
с использованием современных эконо-
Наш девиз был и остается:
прода-
вать продукцию, предлагать решения.”
Исходя из этого девиза, мы выбрали
компании с которыми работаем, всемир
но известных производителей, с опытом
работы, с широким спектром продуктов
(смотри выше).
Biox Comerţ
предлагает
современные оптимизированные реше-
ния, адаптированные к современным
экологическим требованиям, расчет
стабильности для работ по укреплению,
техническую помощь, установку гидрои-
золяционных и геомембран.
Big Dutchman s-a specializat în proiecta-
rea și realizarea sistemelor de alimentare
și a echipamentelor pentru adăposturile
moderne pentru porci și păsări de curte din
1938. Oferim solutii practice, economice
și prietenoase mediului, toate adaptate
la necesitățile dvs. prezente și viitoare. În
mai mult de 100 de țări numele companiei
noastre înseamnă calitate și siguranță, de-
servire rapidă și un know-how de neegalat.
Big Dutchman has planned and realised
feeding systems and housing equipment for
modern pig and poultry production already
since 1938. We offer you practical, econom
ical and environment-friendly solutions all
geared to future needs. In more than 100
countries, our name stands for long-lasting
quality, rapid service and unsurpassed
know-how.
Big Dutchman специализируется
на разработке и производстве
энергетических систем и оборудования
для современных приютов для свиней
и птицы c 1938 г. Мы предлагаем
практические, экономичные и
экологически чистые решения, все с
учетом ваших нынешних и будущих
потребностей. В более чем 100 странах
мира, название нашей компании значит
качество и надежность, быстрое
обслуживание и непревзойденный
ноу-хау.
49377 Vechta, Germany
Tel.


.bigdutchman.de
F.P.C. «BIOPROTECT» S.R.L.
Tel..bioprotect.md
Compania oferă un sortiment variat de pro
duse format din circa 147 de denumiri, din
care 64 de produse, inclusiv erbicide, in-
secticide, fungicide, desicanţi şi fertilizanţi
foliari cu microelemente sunt distribuite de
FPC BIOPROTECT pe teritoriul Republicii
Moldova cu drepturi de exclusivitate. Servi
ciile oferite includ livrarea produselor de uz
�tosanitar până la destinatar; consultanţă
profesională cu elaborarea schemelor de
protecţie pentru �ecare cultură agricolă;
deservirea micilor producători agricoli prin
intermediul Magazinului Agricol, care oferă
posibilitatea achiziţionării microambalajelor
de produse de uz �tosanitar; seminţelor şi
materialului semincer (legume, iarbă de
gazon, �ori); turbei universale şi pentru
�ori; stropitorilor şi sistemelor de irigare,
pompelor, minicultivatoarelor; mijloacelor
individuale de protecţie; inventarului agricol
A wide spectrum of products (147 denomi-
nations), 64 out of them (herbicides, fungi-
cides, desiccants and foliar fertilizers) with
microelements. BIOPROTECT has exclu-
sive rights of distribution on the territory of
Moldova. Rendered services include supply
of phytosanitary products; professional
consultations in elaborating schemes of
plant protection per each culture; service of
small and medium producers through our
own agricultural shop, with the possibility
to purchase small amounts of phytosani-
tary products; seeds and seeding material
(vegetables, lawn grass, �owers); universal
peat for �owers; irrigation systems and
sprinklers, pumps, mini cultivators; individ-
ual protection means; agricultural inventory
Компания предлагает широкий спектр
продукции, который включает 147 наи-
менований, из которых 64 наименования
(гербициды, фунгициды, десиканты
и лиственные удобрения) содержат
микроэлементы. BIOPROTECT имеет
эксклюзивное право в распростране
нии продукции на территории Респу
блики Молдова. Оказываемые услуги
включают поставку фитосанитарной
продукции; профессиональные кон
сультации в разработке схем защиты
растений (по каждой культуре); обслу
живание сельхозпроизводителей через
Сельхозмагазин, что дает возможность
закупки микроупаковок продукции фи
тосанитарного использования; семена
и семенной материал (овощи, трава для
газона, цветы); универсальный торф и
для цветов; ирригационные системы и
опрыскиватели, насосы, миникультива-
торы; индивидуальные средства защи-
ты, сельхозинвентарь и аксессуары для
огородничества.
БРАЦЛАВ este angajată în cercetare,
proiectare, producție și vânzări, instalare
și deservire a echipamentelor pentru
producția de lapte și creșterea industrială
a porcilor, lucrări de proiectare și arhitec-
turale, construcția și reconstrucția fermelor
de creștere a animalelor. Gama de produse
include: instalații de muls la bidon și insta-
lații de muls la conductă, instalații de muls
individuale, sisteme de management al
fermei, echipamente pentru ferme (garduri
de diferite modi�cări și utilizări, adăpătoare,
scărpinătoare) alimentatoare pentru ame-
stecarea și distribuirea de furaje, instalații
pentru prelucrare sanitar-veterinară, echi-
pamente de iluminare și ventilare. Diverse
adăposturi pentru porci: cuști, boxe,
standuri pentru fătat și creșterea diferitelor
grupe de porci, precum și de întreținere și
îngrășare a porcilor, scroafelor și vierilor.
Piese de schimb și accesorii. Echipamente
pentru grădinărit: cărucioare pentru colec-
tarea fructelor, sănii, platforme de ridicare
pentru curățarea copacilor, saci pentru
colectarea merelor.
ОДО «Брацлав»
вул. Леніна, 124, смт. Брацлав
Немирівський р-н, Вінницька обл., Україна, 22870
Tel.
.bratslav.com
The company BRATSLAV is engaged in
the research, design, production and sales,
installation and service of equipment for
the production of industrial milk and for
pig-breeding; also specialized in architec-
tural and project works, construction and
reconstruction of livestock farms. The range
of products includes: milking installations in
halls and in the milk line, individual milking
systems, farm management systems,
stall equipment (fenced boxes of various
modi�cations, fenced fodder tables, drink-
ing bowls, scratchers), feeders for mixing
and distribution of fodder, equipment for
sanitary and veterinary treatment, lighting
and conditioning equipment. Equipment,
racks, cages and enclosures for farrowing
and rearing of different groups of pigs, as
well as for the housing and fattening of pigs,
sows and boars. Spare parts and accesso
ries. Equipment for gardening: trolleys for
collecting fruit, sledges, lifting platforms for
ОДО “Брацлав” занимается научными
исследованиями, конструированием,
производством и реализацией, мон
тажом и сервисным обслуживанием
оборудования для производства мо
лока и промышленного свиноводства,
архитектурно-проектными работами,
строительством и реконструкцией жи
вотноводческих ферм. Линейка изделий
насчитывает: установки для доения в
залах и в молокопровод, установки ин-
дивидуального доения, системы управ-
ления фермой, стойловое оборудование
(ограждения боксовое различных моди-
фикаций, ограждения кормового стола,
поилки, чесалки), кормораздатчики для
смешивания и раздачи кормов, станки
санитарно-ветеринарной обработки,
световентиляционное оборудование.
Станки, стойки, решетки и ограждения
для опороса и доращивания разных
групп поросят, а также содержания и
откорма свиней, хряков и свиноматок.
Запасные части и комплектующие.
Оборудование для садоводства: тележки
для сбора фруктов, санки, подъемные
платформы для обрезки деревьев, сумки
для сбора яблок.
«Будмонтаж «Колос» ООО
ул. Чехова, 1
10003, г. Житомир, УкраинаOOO “Budmontaj “KOLOS”. Întreprin
dere-producătoare de echipamente de
curăţare a cerealelor.
Fabricăm echipamente pentru curăţarea,
uscarea, depozitarea şi transportarea
cerealelor.
Executăm instalarea, construcţia “de la
zero” a complexelor pentru curăţarea şi
uscarea cerealelor.
Budmontazh “KOLOS” LTD is a manufac-
We manufacture equipment for cleaning,
We perform installation and construction
“from scratch” of systems for grain cleaning
ООО “Будмонтаж “КОЛОС” - предприятие-
изготовитель зерноочистительной
техники.
Изготавливаем оборудование
для очистки, сушки, хранения,
транспортировки зерна.
Производим монтаж, строительство
“под ключ” комплексов для очистки и
сушки зерна.
ул. Пардубицка, 1453
53501 г. Прелоуч, Чехия


.brunnthaller.com
Compania BRUNNTHALLER - lider euro-
pean în proiectarea integrată şi dotarea
tehnică a fermelor de suine şi bovine, atât
la iniţierea afacerii, cât şi la modernizarea
Proiectăm, fabricăm, furnizăm şi instalăm:
- utilaje pentru întreţinerea, creşterea şi
hrănirea porcilor, bovinelor şi cabalinelor;
- sisteme de ventilaţie, încălzire, de evacu-
Suntem interesaţi în obţinerea de către
dvs. a unui pro�t maxim în sectorul creş-
terii animalelor. Din acest motiv vă oferim
nu numai echipamente, dar şi experienţa
europeană avansată, cunoştinţele şi teh-
nologiile europene performante pentru a vă
rezolva problemele cu care vă confruntaţi.
BRUNNTHALLER is an European leader
in complex designing and technical endow
ment of pig-breeding and cattle-breeding
farms, in construction “from scratch” as well
We project, produce, deliver and mount:
- equipment for pigs, cattle and horses
- life-support systems (including ventilation,
We are interested in helping you to get max
imum pro�t in cattle-breeding, therefore we
offer not only equipment, but also advanced
European experience, knowledge and
Компания BRUNNTHALLER - европей
ский лидер по комплексному проекти
рованию и техническому обеспечению
свиноводческих и животноводческих
предприятий, как при возведении “с
нуля”, так и при модернизации существу
ющих объектов.
Проектируем, производим, поставляем
и монтируем:
- оборудование для содержания, раз
ведения и кормления свиней, КРС и
лошадей;
- системы жизнеобеспечения (вентиля-
ция, отопление, навозоудаление).
Мы заинтересованы в получении Вами
максимальной прибыли в животновод-
ческом секторе, поэтому предлагаем не
только оборудование, но и передовой
европейский опыт, знания и технологии
для решения Ваших задач.
S.C. «CALBOR GRUP» s.r.l.
str. Pietrăriei 1/2
Tel..lubri�ant.md
Importul şi comercializarea lubri�anţilor
tehnici în Republica Moldova. Distribuitor
Import and sale of industrial oils in the
Republic of Moldova. Of�cial distributor.
Импорт и реализация технических масел
и смазок в Республике Молдова. Офици
альный дистрибьютор.
Importul de maşini agricole şi piese de
schimb: tehnică de prelucrare a solului,
secerători, utilaje de încărcare-descărcare
«КАРВИДОН-СЕРВИС» ООО
ул. Буджакская, 29/1
MD-6101 Чадыр-Лунга, Республика Молдова
Tel.Import of spare parts and agricultural
machinery: soil-cultivating technique, har-
Импорт запчастей и сельхозтехники:
почвообрабатывающая техника, жатки,
погрузочно-разгрузочные машины и т.д.
Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea
Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor
str. Sarmizegetusa, 16 a
Tel.


Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omo-
logarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a
Fertilizanţilor este preocupat de formarea
sortimentului de produse de uz �tosanitar
şi de fertilizanţi pentru agricultură, silvicul-
tură şi gospodăria comunală a Republicii
The State Centre for Pesticides Certi�ca-
tion: formation of the assortment of phy-
tosanitary products for the enhancement of
soil productivity for the agricultural. forestry
and municipal sectors of the Republic of
Государственный центр по аттестации
и апробации средств фитосанитарного
назначения и средств, повышающих
плодородие почв занимается формиро-
ванием ассортимента фитосанитарной
продукции и средств для повышения уро
жайности почвы для сельского, лесного
и коммунального хозяйств Республики
Молдова.
“FosAgro” - companie rusească integrată
pe verticală, unul dintre cei mai importanți
producători mondiali de îngrășăminte cu
fosfor. Activitatea principală a “FosAgro”
este producerea de îngrășăminte de fosfor,
fosfați alimentari și materii prime de înaltă
calitate - concentrat de apatit, precum și
Grupul “FosAgro” este unul dintre lideri în
lume, implicit în Rusia, în industria chimică.
“FosAgro» - №1 în Europa pentru producția
Tel.
“PhosAgro” is a Russian vertically integrat
ed company, one of the world’s leading
manufacturers of phosphate-based fertiliz
ers. The core line of business of “PhosA-
gro” is the production of phosphate-based
fertilizers, feed phosphates and high-grade
raw materials - phosphate rock , as well as
“PhosAgro” Group is one of the leaders of
the world and Russia chemical industry.
“PhosAgro» is no. 1 in Europe for the
«ФосАгро» - российская вертикально
интегрированная компания, один из
ведущих мировых производителей фос-
форсодержащих удобрений. Основным
направлением деятельности «ФосАгро»
является производство фосфорсодер
жащих удобрений, кормовых фосфатов
и высокосортного сырья - апатитового
концентрата, а также аммиака и азотных
удобрений.
Группа «ФосАгро» является одним из
лидеров мировой и российской химиче-
ской отрасли.
«ФосАгро» - №1 в Европе по производ-
ству фосфорсодержащих удобрений!
str. Ion Creangă, 49/3, bir. 4


.holmer.md
Camere de aer, anvelope, discuri pentru
tehnica agricolă şi cea specială. Preţuri
imbatabile. Dealer o�cial al mărcilor de
anvelope Alliance, Galaxy, Trelleborg, BKT,
Euro Tire, Petlas, Michelin.
Tires, chambers, disks for agricultural and
Of�cial dealer in tires of Alliance, Galaxy,
Trelleborg, BKT, Euro Tire
, Petlas, Michelin.
Шины, камеры, диски на сельскохо
зяйственную и спецтехнику. Цены вне
конкуренции.
Официальный дилер шин фирм Alliance,
Galaxy, Trelleborg, BKT, Euro Tire, Petlas,
«COLASS» S.A.
str. Uzinelor, 8
Tel.
Companie specializată în construcții și
montaj. Serviciile prestate de compania
- Construcția elevatoarelor, magaziilor de
- Montarea și reparația liniilor, utilajului de
- Servicii de proiectare pentru construcții
- Confecționarea și montarea construcțiilor
metalice, a sistemelor de aspirație și ven-
Având ca partener compania COLASS, vă
puteți baza pe un expert de încredere, cu o
experiență de peste 40 de ani în domeniul
construcțiilor.
The company specializes in construction,
- Construction of grain elevators, grain stor
age facilities on metal bases with ventilation;
- Installation and repair of lines, warehouse
equipment and equipment for grain pro
- Design for construction and reconstruction;
- Fabrication and installation of any metal
structures, aspiration, ventilation and pneu
Cooperating with us you will be always
close to a reliable expert with 40 years of
Компания специализируется в строи
тельстве и монтаже.
Услуги предоставлемые компанией
- Строительство элеваторов, зерновых
складов на металлической основе с
вентиляцией;
- Монтаж и ремонт линий, складского
оборудования и оборудования для пе-
реработки зерна;
- Проектирование для строительства и
реконструкций;
- Изготовление и монтаж любых ме
таллоконструкций, систем асспирации,
вентиляции и пневмотранспортировки
- Общестроительные работы.
Сотрудничая с нами, с Вами рядом всег
да будет надежный эксперт с 40-летним
опытом работы в области строитель
ства.
str. Meşterul Manole 5A
Tel.Compania «Comsales Grup» a dezvoltat
o infrastructură necesară pentru desfăşu-
rarea calitativă a lucrărilor de construcţii
şi montaj: de la etapa de elaborare a
documentaţiei de proiect până la darea
www.comsales.md
Fabricarea, instalarea şi punerea în funcţi-
une a cântarelor auto pentru maşini cu
Fabricarea de cântare de platformă elec-
www.cantar.comsales.md
Uzina de construcţii metalice STEEL
HOUSE cu suprafaţa de 2000 m2, capac-
itatea de 3000 de tone de construcţii met-
alice pe an, cu un grad ridicat de echipare
COMSALES GRUP has developed the
required infrastructure for quality complex
construction and installation works: from
www.comsales.md
Manufacture, installation and commission-
ing of truck electronic scales up to 60 tons.
Manufacture of electronic platform scales
www.cantar.comsales.md
The metal constructions plant STEEL
HOUSE: area - 2000 sq m, capacity - 3000
tons of steel constructions per year, en
dowed with latest technological equipment.
Промышленное строительство
Компания «Comsales Grup» обладает
развитой инфраструктурой, необходимой
для качественного проведения
комплекса строительных и монтажных
работ: от этапа создания проектной
документации до сдачи объекта в
эксплуатацию.
www.comsales.md
Промышленные весы
Производство, монтаж и сдача
в эксплуатацию автомобильных
электронных весов до 60 тонн.
Производство электронных
платформенных весов до 15 тонн.
www.cantar.comsales.md
Завод металлоконструкции Steel House
Завод металлоконструкций STEEL
HOUSE площадью 2000м2,
производительностью 3000 тонн
металлоконструкций в год, с высокой
степенью технологического оснащения.
Tel.


COMAGROMAS is the of�cial distributor of
Компания COMAGROMAS является
официальным дистрибьютором
“Харьковского тракторного завода”.
Compania COMAGROMAŞ este distri
buitorul o�cial al Uzinei de Tractoare din
Harcov.
«CONSULT LC» S.R.L.
bd. Grigore Vieru 9, bir. 422


Servicii de consultanţă în domeniul ma
nagementului strategic, implementarea
sistemelor de management al calităţii con-
form standardelor ISO 9001, ISO 22000,
Consultanţă privind procesarea horticolă.
Uscarea fructelor şi legumelor.
Marca comercială SEBINKA, “Delicii de la
bunica...!“ www.sebinka.com
Consulting services on strategic manage-
ment. Implementation of quality manage-
ment systems according to ISO 9001, ISO
Advice on processing fruits and vegetables.
Trade mark SEBINKA – From Grandma
With Love...! www.sebinka.com
Консалтинговые услуги по стратегиче
скому менеджменту. Внедрение систем
менеджмента качества согласно ISO
Консультации по переработке плодо
овощной продукции. Сушка фруктов и
овощей. Коммерческая марка SEBINKA,
“От бабушки с любовью...!“ www.sebinka.
Toyota Centru Chişinău “Continent” este
dealer o�cial Toyota şi importator o�cial
Lexus pe teritoriul Republicii Moldova.
Întreprinderea comercializează toată gama
de modele Toyota şi Lexus, prestează ser-
vicii de testare tehnică, garanţie, reparaţii,
«Continent» S.R.L. / Toyota Centru Chişinău

tator o�cial Lexus în Republica Moldova
str. Arborilor 17/1 (Viaduc)
Tel.
Tel.
Toyota Center Chisinau “Continent” is the
of�cial dealer of Toyota and of�cial importer
of Lexus in Moldova. The company sells the
entire range of Toyota and Lexus models,
providing technical testing services, war-
ranty, repair, sale of spare parts.
Тойота Центр Кишинэу «Континент»
является официальным дилером Toyota
и официальным импортером Lexus в
Молдове. Компания продает весь спектр
моделей Toyota и Lexus, предоставляет
техническое тестирование, гарантию,
ремонт и продажу запчастей.
I.M. «CONTINENTAL INVEST» S.R.L.
str. Carbunari 3
Tel..avangard.md; www.euroangar.md; www.holod.md
Construcţii fără ramă: Hangare, Depozite
frigori�ce: refrigerare-congelare, depozite
de legume, cereale, depozite termoizo-
latoare şi frigori�ce, garajuri şi staţii de
deservire auto, spălătorii auto, complexe
Camere frigori�ce din panouri tip sandwi
Izolarea caselor, clădirilor, depozitelor
Frameless constructions: Hangars, re
frigerating and freezing storing facilities,
vegetable stores, granaries, insulated
and cold warehouses, garages and ser-
Car washes, sports facilities, markets,
Cold rooms in sandwich panels and
Thermal insulation of houses, buildings,
warehouses through liquid polyurethane
Бескаркасное строительство: Ангаров,
Холодильных и морозильных складов,
Овощехранилищ, Зернохранилищ,
Утепленных и Холодных складов, Га-
ражей и автосервисов, Автомобильных
моек, Спортивных комплексов, Рын
ков, Шоу румов и др.
Модульное строительство:
Холодильные камеры из сэндвич па-
нелей и холодильное оборудование.
Утепление домов, зданий, складов
методом распыления жидкого поли
уретана.
Î.M. «Credit Rapid» S.R.L.
Tel.
Credit Rapid — echipa care a reuşit să
transforme procesul de creditare din unul
stresant, îndelungat şi complicat în unul
simplu, rapid şi uşor. Avem experiența ne
cesară pentru a vă ajuta să transformați
Credit Rapid - the team that managed
to transform the lending procedure from
a stressful, time-consuming and com
plicated process into something simple,
fast and easy. We have the experience
to help you turn your dreams into reality!
Credit Rapid - команда, которая смогла
превратить процесс кредитования из
стрессового, отнимающего много вре-
мени и сложного в простой, быстрый
и легкий. У нас есть опыт и мы можем
помочь вам превратить ваши мечты в
P.P. «CURIERUL AGRICOL»
str. A. Puşkin, 22, bir. 311
Tel.


Газета про село и для села.
str. Ştefan cel Mare, 1а
Tel


.darnicgaz.md; www.term.md
S.A. “Darnic Gaz”, companie care activea
ză în domeniul rețelelor inginerești, oferă
servicii de montare, proiectare și consul-
tanță în urmatoarele domenii de activitate:
de încălzire pentru sectoarele
de alimentare cu apă și de
eme inginerești: stații de trata
Totodată, în paralel cu activitățile ingi-
nerești, compania Darnic-Gaz importă și
livrează pe teritoriul Moldovei următoarele
(Polonia) - cazane pe com
bustibil solid, boilere, vase de acumulare
(buffere)
(Lituania) - cazane pe com-
(Polonia) - cazane pe combustibil
(Cehia) - armătură de reglare
anox (Turcia) - coșuri de fum pentru
pump (Germania) - pompe de
(Serbia) - radiatoare-panou din
Darnic-Gaz is active in the field of en
gineering networks, offering services in
installation, design and consultancy in the
• Heating systems in residential and indus-
• Networks of water supply and sanitation;
• Engineering systems:water treatment
Also, parallel with its engineering activ-
ities, Darnic-Gaz imports and distributes
the following products for heating systems
• Galmet (Poland) - solid fuel boilers, boil-
ers, storage tanks (buffers)
• Stropuva (Lithuania) - solid fuel boilers
• Regulus (Czech Republic) - adjustment
• Mitanox (Turkey) - chimneys for solid
• Halm pump (Germany) - circulation
“Darnic Gaz” - это компания, работающая
в области инженерных сетей, которая
предлагает консалтинговые услуги, услу-
ги по установке и дизайну в следующих
ластях:
• Сети газоснабжения;
• Теплосети в частном и промышленном
секторах;
• Водопроводные и канализационные
сети;
• Инжиниринговые системы: Сооружения
для очистки воды.

роме того, параллельно с инженерны-
ми работами, компания “Darnic Gaz” S.A.
мпортирует и поставляет следующую
продукцию для систем отопления на тер-
ритории Молдовы:
Galmet (Польша) - твердотопливные
котлы, бойлеры, резервуары для хране-
ния (буферы)
Stropuva (Литва) - твердотопливные
котлы отопления длительного горения
• SAS (Польша) - твердотопливные котлы.
(Чехия) - приборы регулировки
твердотоплиных котлов
• Mitanox (Турция) - дымоходы для котлов
на твердом топливе.
• Halm pump (Германия) - циркуляционные
насосы.
• Enrad (Сербия) - стальные панельные
радиаторы.
str. Arborilor, 5/4
Tel.

2-20; 79-12-11; 79-11-90.diazchim.md
Compania Diazchim ocupă un loc important
pe piaţa produselor de uz �tosanitar, a
fertilizanţilor, seminţelor şi tehnicii agricole
Fondată în anul 2000, compania şi-a
început activitatea prin comercializarea
pesticidelor şi îngrăşămintelor minerale,
ca mai apoi să-şi extindă sortimentul cu
Astăzi, Diazchim este distribuitorul o�cial
al companiilor cu renume mondial precum
“Bayer CropScience AG”; “Du Pont”; “Uni-
fer”; “Aventro”; “Timac Agro”; “Monsanto”;
Din anul 2016 compania noastră a început
importul tehnicii agricole şi s-a poziţionat
drept distribuitor al companiilor precum:
ĂAGCO/Valtra”, ĂGreat Plains”, ĂLemken”,
ĂDalBo”, ĂMadara Agro” и «MoroAratri».
Noi asigurăm prestarea de servicii consul-
tative la nivel înalt, garantăm calitatea şi
e�cienţa lucrărilor agrotehnice şi, implicit,
DIAZCHIM holds an important place on
the Moldovan market of plant protection
products, fertilizers, and seeds. Recently,
the company diversi�ed its activity through
the distribution of agricultural equipment.
Founded in 2000, the company started its
activity by selling pesticides and fertilizers,
and later expanded its assortment by in-
Presently, DIAZCHIM is the of�cial distrib-
utor of world-renowned companies, such as
Bayer CropScience AG, Du Pont, Unifer,
Aventro, Timac Agro, Monsanto, Pioneer,
Since 2016, the company began to import
agricultural equipment as a dealer of such
renowned companies as AGCO / Valtra,
Great Plains, Lemken, DalBo, Madara Agro
We provide professional consulting ser
vices, the quality of agricultural operations
Компания DIAZCHIM занимает важное
место на рынке средств защиты расте-
ний, удобрений, семян, а также с не
давнего времени, сельскохозяйственной
техники в Республике Молдова. Осно-
ванная в 2000 году, компания начала
с продажи пестицидов и удобрений, а
позже расширила свой ассортимент
cеменами высокого качества. Сегодня
DIAZCHIM является официальным
дистрибьютором всемирно известных
компаний, таких как: “Bayer CropScience
AG”; “Du Pont”; “Unifer”; “Aventro”; “Timac
Agro”; “Monsanto”; “Pioneer”; “Strube”;
C 2016 года наша компания начала
импортировать сельскохозяйственную
технику и является дилером таких из
вестных фирм как: ĂAGCO/Valtra”, ĂGreat
Plains”, ĂLemken”, ĂDalBo”, ĂMadara Agro”
Мы обеспечиваем предоставление про
фессиональных консалтинговых услуг,
качество сельскохозяйственных работ и,
таким образом, высокий уровень урожая
нашим клиентам.
Vânzarea, punerea în funcţiune şi de
servirea utilajelor comercial-frigori�ce şi
tehnologice, sistemelor de răcire indus
trială; sistemelor de încălzire, ventilare,
condiţionare. Vânzare: vitrine frigori�ce,
rafturi, mese pentru case de marcat, utilaje
pentru bucătărie, maşini de spălat, sisteme
MD-2062 Chişinău, Republica Moldova
Tel.Sale, installation and maintenance of
commercial, refrigerating and processing
equipment. Centralized cold supply; heat-
ing systems, ventilation and air conditioning
Trade: refrigerated display cabinets, shelv
ing systems, checkout counters, cooking
ranges. Bar and kitchen equipment,
dishwashers, ventilation systems, boilers,
Торговля, монтаж и обслуживание си
стем торгового, холодильного, техноло-
гического оборудования, централизован
ного холодоснабжения; системы отопле
ния, вентиляции, кондиционирования.
Торговля: холодильные витрины, стел-
лажи, кассовые боксы, кухонное обору-
дование, стиральные машины, посуда
и инвентарь, системы вентиляции и
отопления, кондиционеры.
Ducato-M Company Group International
SRL prezintă:
SIMA EST EUROPA
Instalații pentru industria agroalimentară
și agricultură. Proiectare, construcție,
- SILOZURI METALICE
- TRANSPORTOARE, ELEVATOARE,
- MAȘINI de recepționare, precurățare,
curățare, uscare, aspirație, depozitare și
Adresa: Via Marmolada, 15 Z.I. Nord-31027
Depozitare cereale, furaje, produse mă
cinate, pulberi, granule, produse chimice,
- ECHIPAMENT DE DESCĂRCARE/
- BOXE DIN FIBRĂ DE STICLĂ pentru
Adresa: Via per Leno, 1/A -25010- Isorella
Producător de îngrășăminte organice, Or-
gazot, Eutro�t, Synergil pentru fertilizarea
Adresa: Via Prato Grande, 4-42024 Cas-
«Ducato-M Company Group International» S.R.L.
str. Chișinău, 3/A
Tel.
Ducato-M Company Group International
SIMA EST EUROPA
Equipment for agri-food industry and
- Transporters, elevators, screws
- Machines for receiving, pre-cleaning,
cleaning, drying, aspersion, storage and
transportation of cereals and other.
Address: Via Marmolada, 15 Z.I. Nord-
31027 Spresiano(TV) ITALY
- SILOS IN FIBERGLASS for grain
storage, feed, milled products, powders,
granules, chemicals, fertilizers, mineral
- EQUIPMENT for discharge/charge
Address: Via per Leno, 1/A -25010- Isorel
Manufacturer of organic fertilizers Orga-
zot, Eutro�t, Synergil, for fertilization of
Address: Via Prato Grande, 4-42024
Ducato-M CompanyGroup International
SRL представляет:
SIMA EST EUROPA - Оборудование
для агропищевой промышленности и
сельского хозяйства. Проектирование,
строительство, монтаж:
- СИЛОСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
- ТРАНСПОРТЕРЫ, ЭЛЕВАТОРЫ, ШНЕ
-МАШИНЫ для приемки, предваритель-
ной очистки, очистки, сушки, аспирации,
хранения и перемещения зерновых и др.
Адрес: Via Marmolada, 15 Z.I. Nord-31027
EUROSILOS Ltd. Специализируется на
производстве:
- СИЛОСОВ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА для
хранения и перемещения зерновых, кор
мов, продуктов помола, жидкостей, по-
рошков, гранул, сахара, муки, химикатов,
удобрений, минеральных солей и др.
-УСТРОЙСТВА ПОГРУЗКИ/ РАЗГРУЗКИ
- БОКСЫ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА для
содержания телят(молодняка)
Адрес: Via per Leno, 1/A -25010- Isorella
Производитель органических удобрений,
Orgazot, Eutro�t, Synergil, для фертили-
зации различных сельскохозяйственных
культур.
Адрес: Via Prato Grande, 4-42024
str. Independenței 16
MD-4626 or. Cupcini, r-nul Edineț, Republica Moldova

.antoniniduae.it
Din 1994 DUE A S.R.l oferă celor angajați
în domeniul zootehnic și agricol sisteme “la
cheie”; echipamente, tehnologii şi structuri
inovative, funcţionale şi durabile, care
garantează un sprijin semni�cativ pentru
munca în agricultură. DueA Srl proiectează
şi realizează structuri la comandă din �er
galvanizat, grajduri, hambare, depozite și
multe altele, ţinând cont de nevoile �ecă-
rui client în parte. Produce şi montează
echipamente pentru grajduri, în funcţie
de speci�cul �ecărei companii, �e că este
vorba de construcţii noi, de modernizări sau
renovări. O atenţie deosebită se acordă
producerii tunelului, structură de tracţiune
robusta și durabilă, ieftină şi rapid de insta
lat. DUEA este compania care raspunde
nevoilor fermierilor.
Since 1994, the company DueA offers to
livestock and farming entities a wide range
of equipment, technologies and innovative
structures, functional and reliable, guaran-
teeing signi�cant support for agricultural
work. DueA designs and develops, on
demand, structures in galvanized iron,
sheds, barns, warehouses, etc., taking into
account the needs of each client. We man-
ufacture and assemble stables and stalls
equipment, depending on the speci�cs of
each company, whether for new, renovated
or modernized constructions. Particular at
tention is given to the production of tunnel,
robust and durable traction structure, inex-
pensive and quick to install. Due A is the
company that meets the needs of farmers.
Начиная с 1994 года компания DueA
предлагает фермерам, занимающимся
животноводством и сельским хозяйством
оборудование, технологии и инноваци-
онные, функциональные и устойчивые
структуры, которые гарантируют суще-
ственную помощь в работе в сельском
хозяйстве.
DueA проектирует и реализует оцинко-
ванные железные конструкции, сараи,
амбары, склады и т.д под заказ, учиты-
вая потребности каждого клиента. Про-
изводит и монтирует оборудование, ис-
пользуемое внутри ферм, в зависимости
от специфики каждой компании, будь то
новое строительство, реконструкция или
модернизация. Особое внимание уде
ляется производству туннеля, прочной,
долговечной, дешевой конструкции,
которую можно очень быстро собрать.
DueA - это компания, которая отвечает
потребностям фермеров.
Eco Tronex produce linii automatizate de
brichetare. Compania noastră vă oferă teh
nologia de producţie a celor mai calitative
brichete Pini & Kay, precum şi elaborarea
unei linii la comandă individuală.Obiecti
vele noastre: clienţii noştri trebuie să �e
mulţumiţi de calitatea producţiei ofertate
de compania noastră, să-şi dorească că
continuie colaborarea cu noi pe parcur
sul activităţii lor profesionale. Alegând
compania noastră, alegeţi un partener de
încredere pentru dezvoltarea cu succes a
«Eco Tronex» S.R.L.
Eco Tronex manufactures automatic lines
for briquetting. Our company offers
the production technology of high-quality
briquettes - the lines Pini & Kay,
as well as the development of lines along
We are making every effort to ensure that
with the quality of our products and servic-
with us throughout their professional activ-
choose a reliable partner for the successful
Eco Tronex производит автоматические
линии для брикетирования. Наша ком-
пания предлагает технологию произ
водства самого качественного брикета
Линии Pini&Kay, а так же разработку
Линии по индивидуальным требованиям
заказчика. Перед собой мы ставим мак-
симально возможные цели: чтобы наши
клиенты всегда были удовлетворены
качеством нашей продукции и оказы
ваемыми нами услуг, и продолжали с
нами сотрудничать на протяжении всей
своей профессиональной деятельности.
Выбирая нашу компанию – Вы выбира-
ете надежного партнера для успешного
развития Вашего бизнеса.
Reprezentan\a din Moldova «BAUER Group»
str. Miron Costin 7, of 100, aripa dreaptă
Tel.BAUER Group este una din cele mai im-
portante companii, asigură livrarea în rate
a Tehnicii agricole din Uniunea Europeană
(a companiilor BAUER, Pottiger, Einboeck,
Ino Becker, Berthoud). Ofertăm următoare
Pluguri reversibile, Grape rotative, Freze,
Cultivatoare, Cizele, Boroane, Semănători
pentru cereale, Cositori, Greble rotative,
Prese de balotat, Maşini de înfoliat, Maşini
de recoltat porumb, Echipament pentru
prelucrarea deşeurilor zootehnice şi pentru
producerea biogazului; Sisteme moderne
de irigare prin aspersiune, Maşini de irigare
cu Tambur de tip Rainstar, ProRain, Linear,
Pivot şi CenterLinear, Monostar, Quadros-
tar pentru suprafeţe de la 3 până la 300
ha, Pompe: Diesel, Electrice, Magistrale şi
accesorii pentru acestea, Sisteme moderne
de irigare prin picurare; Ferme moderne
pentru porcine şi bovine complet automa-
tizate, Animale: bovine, scroafe şi vieri de
înaltă performanţă, Stropitori pentru câm-
puri, vii şi livezi, Maşini de balotat crengi
în vii şi livezi, Semănători pentru legume,
BAUER Group is one of the leading com-
panies delivering in installments agricultural
equipment manufactured in the European
Union (by BAUER, Pottiger, Einboeck, Ino
Becker, Berthoud) in the following catego-
Reversible plows, Harrows, Cutters, Cul-
tivators, Seeders for cereals, Mowers,
Rotary rakes, Balers, Wrapping machines,
Machines for corn harvesting, Equipment
for livestock waste processing and biogas;
Modern irrigation sprinkler systems, Irri
gation machines with drums RAINSTAR,
ProRain, Linear, Pivot and CenterLinear,
Monostar, Quadrostar for surfaces from
3 ha to 300 ha, Pumps: Diesel, Electric,
Pipelines and �ttings, Modern drip irrigation
systems; Modern fully automated cattle
and pig farms; Animals: cattle, highly per-
forming sows and boars, Field sprayers for
vineyards and orchards, Balers of branches
in vineyards and orchards, Vegetable seed
BAUER Group является одной из ве
дущих компаний, предоставляющих
сельскохозяйственную технику, про
изведенную в Европейском Союзе в
расрочку (техника компаний BAUER,
Pottiger, Einboeck, Ino Becker, Berthoud).
Предоставляем следующие категории
сельскохозяйственной техники:
Оборотные плуги, бороны, фрезы, куль-
тиваторы, сеялки для зерновых культур,
косилки, поворотные грабли, пресс-под-
борщики, упаковочные машины, машины
для уборки кукурузы, оборудование для
переработки отходов животноводства
и для биогаза; современные системы
дождевания, ирригационные машины
барабанного типа RAINSTAR, ProRain,
Linear, Pivot и CenterLinear, Monostar,
Quadrostar для поверхностей от 3 до 300
га, Насосы: дизельный, электрический,
Трубопроводы и арматура, современные
системы капельного орошения; совре
менные полностью автоматизированные
фермы для крупного рогатого скота,
свиней, Животные: крупный рогатый
скот, свиноматки и хряки высокой произ
водительности, Полевые опрыскиватели
для виноградников и садов, пресс-под-
борщики для виноградников и фрукто-
вых садов, овощные сеялки, сеялки для
пропашных культур.
S.C. «ECOLUX» S.R.L.
str. Sf. Gheorghe, 3
Tel.


.ecolux.md; www.aerconditionat.md
Utilaj frigori�c industrial, comercial şi de uz
casnic. Sisteme centralizate de condiţiona
re şi ventilare. Utilaj tehnologic. Compre-
soare şi agregate. Agenţi frigori�ci, uleiuri,
panouri termoizolante, uşi frigori�ce, ţevi
de cupru, izolaţie, instrumentar specializat.
Industrial, commercial and household re-
frigerating equipment and air conditioning.
Technological equipment. Compressors
and aggregates. Coolants, oils, heat insu-
lating panels, doors for refrigerators, copper
Предприятие специализируется в обла-
сти промышленной, торговой и бытовой
холодильной техники и кондициониро
вания воздуха. Технологическое обо
рудование. Компрессоры и агрегаты.
Хладагенты, масла, теплоизоляционные
панели, двери для холодильников, мед-
ные трубы, изоляция, специализирован
ные инструменты.
Услуги: проектирование, монтаж, обслу
живание.
Холодильные склады под ключ.
I.M. «ELIT-TEHNICA» S.R.L.
Tel.

-711


“Elit-Tehnica” este o companie ce se dez-
voltă rapid. Printre obiectivele de bază ale
companiei se numără nu numai asigurarea
gospodăriilor cu tehnică modernă, �abilă,
de înaltă calitate de la renumiți producători
mondiali, dar și deservire tehnică de calita
te. La dispoziția clienților este pus propriul
depozit de piese de schimb. Serviciul de
logistică al companiei este orientat spre
livrarea tehnicii către cumpărător în cel mai
Compania “Elit-Tehnica” are statut de
partener al celor mai importanți furnizori
de mașini și echipamente agricole, cum
ar �: Massey Ferguson,Challenger, Kver-
neland, Hardi, Great Plains, Köckerling,
JCB, Petcus, Capello, Trimble, și altele. În
prezent, în companie activează specialiști
cali�cați gata în orice moment să consulte
clienții și să-și împărtășească experiența în
Noi oferim clienților noștri întreaga gamă
de servicii privind alegerea tehnicii și echi-
pamentelor agricole necesare tehnologiilor
aplicate în parte, precum și o serie de lu-
crări complexe pe garanție și postgaranție.
Fiecare client al “Elit-Tehnica” este abordat
Astăzi, pe lângă sediul central din Chișinău,
compania dispune de un centru modern
de deservire tehnică în raionul Dondușeni,
satul Târnova. Vă invităm la colaborare -
vă puteți convinge personal de calitatea și
nivelul serviciilor furnizate. Vă garantăm
abordare individuală, cele mai bune prețuri
“Elit-Tehnica” - cu noi ești mereu cu un
ELIT-TEHNICA is a rapidly growing com-
pany. The company’s mission is not only to
ensure the agricultural sector with modern,
reliable, high-quality and high-performance
machinery and equipment from renowned
world manufacturers, but also to provide
service support. The customers have at
their disposal a constantly replenished
stock of spare parts. The logistics depart-
ment of the company is oriented toward the
ELIT-TEHNICA has the status of a partner
of the leading suppliers of agricultural ma-
chinery and equipment, such as: Massey
Ferguson, Challenger, Kverneland, Hardi,
Great Plains, Köckerling, JCB, Petcus,
Capello, Trimble and others. The highly
quali�ed staff of the company are always
ready to advise customers and to share
experiences in implementing individual
We offer our customers a full range of
services in the selection of machinery and
equipment required for particular technolo
gies, as well as warranty and post-warranty
services. Each customer of ELIT-TEHNICA
is sure to receive individual attention and
Today, in addition to the central of�ce
in Chisinau, the company has a modern
service center in Tîrnova, Donduseni. We
invite you to collaborate - you are welcome
to experience the quality and the level of
our services. Individual approach, reason-
able prices and �exible �nancing conditions
ELIT-TEHNICA - with us you are always
Компания «Elit-Tehnica» - это стре
мительно развивающаяся компания.
В задачи компании входит не только
обеспечение сельхозпредприятий со
временной, надежной, качественной
и высокопроизводительной техникой
и оборудованием ведущих мировых
производителей, но также и сервисная
поддержка. В распоряжении клиентов
имеется собственный постоянно попол-
няемый склад запасных частей. Логисти
ческая служба компании ориентирован-
на на кратчайшие сроки поставки.
омпания «Elit-Tehnica» обладает
статусом дилера ведущих поставщиков
сельскохозяйственной техники и обору-
дования, таких как: Massey Ferguson,
Challenger, Kverneland, Hardi, Great
Plains, Köckerling, JCB, Petkus, Capello,
Trimble и другими. Сегодня в компании
работает штат высококомпетентных
специалистов, готовых в любой момент
проконсультировать заказчиков и поде-
литься опытом по внедрению и развер-
тыванию инфраструктурных и специа
лизированных решений.
ы пред-
лагаем нашим клиентам весь спектр
услуг по подбору необходимой техники
и оборудования, а также комплекс работ
по гарантийному и постгарантийному
сервисному обслуживанию. Каждому
клиенту «Elit-Tehnica» обеспечен ин
дивидуальный подход и качественное
обслуживание.
егодня, помимо
центрального офиса в Кишиневе, ком-
пания имеет современный сервисный
центр в Дондюшанском районе, селе
Тырново. Приглашаем вас к сотрудни
честву — вы сможете лично убедиться
в качестве предоставляемых услуг и
уровне сервиса. Индивидуальный под-
ход, оптимальные цены и гибкие условия
финансирования — гарантированы!
«Elit-Tehnica» —с нами Вы всегда на
шаг впереди!
I.M. «Elitagrotehnologie» S.R.L.
Tel.

-810; 866-811


ELITAGROTEHNOLOGIE – TRADIȚIE,
EXPERIENȚĂ, INOVAȚIE !
Compania este specializată în importul și
comercializarea produselor de uz �tosani-
tar, a fertilizanților și a semințelor. Prestăm
servicii la cel mai înalt nivel și construim
parteneriate durabile cu fermierii, pornind
de la consultațiile specializate până la
valori�carea recoltelor. Elitagrotehnologie
propune clienților săi cele mai noi soluții
și, respectiv, cele mai noi tehnologii în
domeniul agricol. Compania promovează
agricultura modernă care se dezvoltă
datorită tradițiilor, experienței și inovațiilor.
The joint venture ELITAGROTEHNOLO
GIE S.R.L means TRADITION, EXPERI-
ENCE, INNOVATION!
The company specializes in the import and
marketing of plant protection products, ferti
lizers and seeds. We provide services at the
highest level and build sustainable partner
ships with farmers, offering them services
ranging from specialized consultations to
crops marketing. ELITAGROTEHNOLO
GIE provides the latest solutions and the
best technologies in agriculture. The com-
pany promotes modern agriculture based
ELITAGROTEHNOLOGIE - ТРАДИЦИИ,
ОПЫТ, ИННОВАЦИИ!
Компания специализируется на импорте
и реализации средств защиты растений,
удобрений и семян. Мы предоставля-
ем услуги на самом высоком уровне
и создаем устойчивые партнерские
отношения с фермерами: от специали-
зированных консалтинговых услуг до
продажи сельскохозяйственных культур.
Elitagrotehnologie предлагает своим кли
ентам новейшие решения и технологии в
области сельского хозяйства. Компания
продвигает современное сельское хо
зяйство, которое развивается благодаря
традициям, опыту и инновациям.
Emteh-Agro SRL oferă o gamă largă de
utilaje agricole: motocultoare, tractoare,
de prelucrare a solului, echipamente de
semănat, pulverizatoare și mașini de recol
tat cereale. Reprezintă pe piața Republicii
Moldova producătorii: Kirovsky Zavod
(Rusia), Gomselmash (Belarus), Kioti
(Coreea de Sud), Frateli Pedroti (Italia),
Gherardi (Argentina), Salford (Canada),
Sanko Makina (Turcia), ALP (Turcia),
BelotserkovMAZ (Ucraina), Hersonmash
(Ucraina), Unisibmash (Rusia) și altele.
Oferă suport tehnic pe perioada de garanție
şos. Munceşti, 271, bir. 409
Tel.
Emteh-Agro offers a wide range of farming
equipment: power tillers, tractors, tillage
equipment, planters, sprayers and grain
harvesters. The company reresents on the
Moldovan market the following manufac-
turers: Kirov Plant (Russia), Gomselmash
(Belarus), Kioti (South Korea), Frateli Pe-
droti (Italy), Gherardi (Argentina), Salford
(Canada), Sanko Makina (Turkey), ALP
(Turkey), BelotserkovMAZ (Ukraine), Her-
sonmash (Ukraine), Unisibmash (Russia)
and others. Technical support in warranty
and post-warranty.
Emteh-Agro SRL предлагает широкий
выбор сельскохозяйственной техники:
мотоблоки, трактора, почвообработку,
посевную технику, опрыскиватели и
зерноуборочные комбайны. Представ
ляет на рынке Республики Молдова
Кировский завод (Россия), Гомсельмаш
(Беларусь), Kioti (Южная Корея), Frateli
Pedroti (Италия), Gherardi (Аргентина),
Salford (Канада), Sanko Makina (Турция),
ALP (Турция), Белоцерковмаз (Украина),
Херсонмаш (Украина), Унисибмаш (Рос-
сия) др. Техническое сопровождение в
гарантийный и постгарантийный период.
BC «EuroCreditBank» S.A
Tel.


BC ĂEuroCreditBank” S.A. a fost fondată
Banca are o rețea formată din 7 �liale și 41
de agenții amplasate în Chișinău și cinci
centre raionale din Moldova – Bălți, Orhei,
CB EuroCreditBank S.A. has been founded
The bank has a network of 7 branches and
41 agencies located in Chisinau and �ve
district centers of Moldova - Balti, Orhei,
EuroCreditBank был основан в 1992 году.
Банк располагает сетью из 7 филиалов и
41 агентств в Кишиневе и в пяти район-
ных центрах Молдовы – Бельцы, Оргеев,
Унгены, Кагул и Комрат.
«Eurotop-Plus» S.R.L.
str. Prunului 15
Tel.

.lebosol.de
Activitatea de bază a companiei EURO
TOP-PLUS SRL este importul și comer
cializarea produselor de uz �tosanitar și a
fertilizanților. În parteneriat cu compania
Lebosol® Dünger GmbH din Germania,
am adus pe piața din Republica Moldova
îngrășăminte lichide de marca “Lebosol”
Grație combinației “produselor cu sfaturi”,
Lebosol a câștigat un loc de lider atât în
Germania, cât și în restul Europei, �ind
specializată mai mult de 25 de ani în pro-
ducerea de îngrășăminte lichide pentru
Echipa Lebosol® vă stă la dispoziție cu
sfaturi competente, dar și individuale, vă
garantează un serviciu orientat spre clienți,
precum și suport tehnic pre- și postvânzare.
The core activity of Eurotop-Plus Ltd. is the
import and marketing of plant protection
products and fertilizers. In partnership with
Lebosol® Dünger GmbH from Germany,
we have brought on the Moldovan market
liquid fertilizer for foliar application Lebosol.
Through the combination “products with
advice” Lebosol won a leading place both
in Germany and elsewhere in Europe,
specializing in liquid fertilizers for foliar
A competent and individual advice by tech
nically experienced agronomists stands
for a client orientated service and pre- and
Основным видом деятельности ком
пании Eurotop-Plus является импорт и
продажа средств защиты растений и
удобрений. В партнерстве с компанией
Lebosol® Dunger GmbH из Германии, мы
принесли на молдавский рынок листвен
ное жидкое удобрение марки Lebosol.
Благодаря сочетанию “продуктов с со
ветами” Lebosol выиграл ведущее место
в Германии и в других странах Европы,
будучи специализированным более 25
лет в производстве жидких удобрений
для внекорневого применения.
Крманда Lebosol® всегда готова предо-
ставить индивидуальные профессил
нальные консультации и качественные
услуги, ориентированные на клиентов,
а также техническую поддержку до и
после продажи.
«EВРОАГРОМАРКЕТ 1» ООО
ул. Артема, 85
08400 г. Переяслав-Хмельницкий
Киевская обл., Украина
Tel.
.euroagromarket.com
Singurul distribuitor o�cial în Ucraina şi
Moldova de echipamente de la cei mai
PLOEGER (Germania) - tehnică pentru
KORVAN (SUA) - combină pentru recoltar-
ARCUSIN (Испания) - echipamente pentru
recoltarea nucilor şi fructelor, strângerea
L.G.M.S. France (Franţa) - ambalarea în
mediu gaz-vacuum TransFRESH pentru
depozitarea pe termen lung a fructelor şi
pomuşoarelor.
Efectuăm livrarea, punerea în funcţiune,
instruirea, întreţinerea maşinilor agricole pe
The sole official leader in delivery to
Ukraine and Moldova of equipment from
PLOEGER (Germany) - technique for gar-
KORVAN (USA) - combines for picking
OXBO - combines for sweet corn culti
ARCUSIN (Spain) - technique for harvest-
L.G.M.S. France (France) - vacuum-gas
packing with TransFRESH installation for
We carry out delivery, start-up, training,
service of agricultural machinery in Ukraine
Единственный официальный лидер по
поставке в Украину и Молдову техники
ведущих фирм-производителей:
PLOEGER (Германия) - техника для
уборки огородных культур;
KORVAN (США) - комбайны для уборки
ягод;
OXBO - комбайны для уборки сладкой
кукурузы;
ARCUSIN (Испания) - техника для уборки
орехов и фруктов, тюкованной соломы
с поля;
L.G.M.S. France (Франция) - вакуум
но-газовая упаковка с установкой
TransFRESH для длительного хранения
ягод и фруктов.
Осуществляем поставку, запуск, обуче-
ние, сервисное обслуживание сельско-
хозяйственной техники на территории
Украины и Молдовы.
str. Dragomir, 4
Tel.
.ru; [email protected]

.evolar.md
Compania EVOLAR a fost fondată în anul
2005 şi pe parcursul activității sale s-a do-
vedit a � un partener stabil şi de încredere
pentru agricultorii din Republica Moldova.
Unitatea în opinii şi în abordări de afaceri
ajută compania Evolar să �e mai aproape
de clienţii săi, iar clienţii să simtă încredere
Evolar SRL este medaliată cu multiple pre-
mii pentru participare activă la expoziţii de
nivel naţional şi internaţional. Demonstrând
realizările liderilor în producerea maşinilor
şi echipamentului agricol, compania propu
ne căi de modernizare a agriculturii, care
vor duce, negreșit, spre o AGRICULTURĂ
Vă invităm să vizitaţi sediul nostru, unde
personalul cali�cat va potrivi oferta pentru
- Alegerea maşinilor agricole şi a echipa-
mentului în conformitate cu tehnologia de
- Livrarea maşinilor la cererea clientului.
Asamblarea maşinilor agricole de către teh
nicieni cali�caţi. La cerere, livrarea poate
- Instructarea personalului clientului (a
operatorului, a mecanizatorilor), efectuarea
PRIMEI PORNIRI a agregatului pe teritoriul
- Suport tehnic pe perioada de garanţie.
SĂ RIDICĂM AGRICULTURA NAŢIONALĂ
EVOLAR was founded in 2005 and along
these years has proven to be a stable and
reliable partner for farmers in Moldova. The
unity in opinions and business approach-
es helps the company to be closer to its
clients and gives customers con�dence
EVOLAR was granted multiple awards for
active participation in national and inter
national exhibitions. Showcasing the best
agricultural machinery from the leaders
in this �eld, the company offers ways to
improve and modernize the agricultural
We invite you to visit our premises where
quali�ed staff will match our offer to your
EVOLAR proposes the following services:
- Selection of agricultural machinery and
equipment adapted to the customers’
- Delivery of equipment by request. Assem
bly of agricultural machinery by quali�ed
technicians. On demand, the equipment
can be delivered to the customer’s house-
- Training the customer’s staff (operator,
mechanic), testing the equipment on the
customer’s territory;
- Technical support during the warranty
Компания EVOLAR была основана в
2005 году и на протяжении всего этого
времени зарекомендовала себя ста
бильным и надежным партнером для
фермеров в Молдове. Единство во
мнениях и бизнес-подходах помогает
компании Evolar быть ближе к своим кли
ентам, что дает клиентам чувствовать
уверенность в завтрашнем дне.
Evolar SRL является призером множе
ства наград за активное участие в наци-
ональных и международных выставках.
Демонстрируя достижения лидеров в
производстве сельскохозяйственной
техники и оборудования, компания
предлагает пути обновления сельского
хозяйства.
Приглашаем вас посетить наш офис, где
квалифицированный персонал поможет
подобрать все необходимое для ваших
нужд.
Evolar предлагает следующие услуги:
- Выбор сельскохозяйственных машин и
оборудования в соответствии с техноло
гией работы заказчика;
- Поставку машин по запросу. Сборку
сельскохозяйственной техники квали
фицированными специалистами. По
желанию, можем доставить выбранную
технику до назначения;
- Инструктаж работников клиента (опе-
ратора, меканизаторов), производим
первый запуск агрегата на территории
клиента;
- Техническую поддержка в течение га-
рантийного и постгарантийного срокова;
- Поставку запасных частей.
ПОДНИМЕМ ВМЕСТЕ МОЛДАВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО!
«Фарм Агро»
ул. Мечникова 16А, оф. 908
г. Киев, Украина
Tel.Uscătoare de cereale, depozite şi sisteme
GSI grain dryers, silos and grain systems.
Зерновые сушилки, зерновые хранили-
ща и зерновые системы GSI.
str. Gării, 1
MD-4626 or. Cupcini, r-nul Edineţ, Republica Moldova
Tel..gigacom.md
SC “Gigacom AG” SRL este o companie
în creştere şi dezvoltare rapidă, care oferă
produse şi servicii de calitate pentru produ
Sferele de activitate ale companiei variază
de la dezvoltarea proiectelor horticole în do
meniul elaborării proiectelor de plantare a
livezilor şi viilor până la construcţia caselor
de ambalare, instalarea liniilor de sortare şi
calibrare. SRL ĂGigacom AG” implementea
ză tehnologii noi de producere şi instalare a
sistemelor anti-grindină şi anti-ploaie (Va-
lente), promovează echipamente postre
coltare cu renume mondial (Unitec, Sorma,
Netpack, Sinclair), furnizează utilaj agricol
de cea mai înaltă calitate pentru livezi şi
vii - stropitori, maşini pentru erbicidare şi
recoltare, stivuitoare şi alte echipamente
SC Gigacom AG SRL is a fast growing
company which offers quality products and
services for fruit and vegetables growers
The company activity ranges from horti
culture projects development in planting
orchards and vineyards to building packing
houses and sorting and grading facilities.
Gigacom AG is implementing and promot-
ing new production and mounting technol-
ogies for anti-hail and anti-rain systems
(Valente), world class post-harvesting
equipment (Unitec, Sorma, Netpack,
Sinclair) and supplying the best quality
agricultural machinery and implements for
orchards and vineyards – sprayers, herbi-
cide and harvesting machines, forklifts and
SRL “Gigacom AG” – это быстрорастущая
и развивающаяся компания, которая
предлагает качественные товары и
услуги производителей, операторов
оптовой и розничной торговли фруктами
и овощями.
Сферы деятельности компании вклю
чают внедрение проектов по закладке
садов и виноградников, эксплуатации
высокоэффективных сельскохозяй
ственных машин и специализированной
техники, строительства холодильных
хранилищ и упаковочных домов, уста
новки сортировочных линий и упаковоч-
но-фасовочного оборудования.
Компания «Gigacom AG» внедряет и про
двигает на рынке новые технологии про
изводства и установки противо-градовых
и противодождевых систем (Valente),
уборочное и пост-уборочное оборудо
вание мирового класса (Unitec, Sorma,
Netpack, Sinclair), сельскохозяйственное
оборудование высочайшего качества
для виноградников и садов – опрыскива
тели, гербицидники и оборудование для
сбора фруктов (SAE, Pillar).
Tel.

Confecţionarea şi montarea unei game
complete de echipamente şi darea în ex-
Silozuri, sisteme de control a temperaturii,
de ventilaţie şi de transportare a cerealelor,
atât pentru silozuri de cereale, cât şi pentru
depozite cu fundul plat. Tehnică de curăţare
Turnkey manufacture and installation of a
Silos, systems of temperature control,
ventilation and grain transportation, for
both grain silos and �at bottom warehous-
es. Equipment for grain cleaning, drying
Производство и монтаж полной гаммы
элеваторного оборудования и сдача
объектов под ключ!
Силоса, системы контроля температу-
ры, системы вентиляции и транспорти-
ровки зерна, как для силосов, так и для
хранилищ с плоским дном. Зерноочи
стительная и зерносушильная техника
и многое другое!
Индивидуальный подход к каждому
клиенту!
Быстрое и надежное выполнение за
казов!
Compania oferă soluții tehnice, asistență și
soluții e�ciente în domeniul echipamentelor
Obiectivul nostru este furnizarea produ
selor și serviciilor de înaltă calitate, care
corespund normelor europene și mondiale.
Colaborarea cu furnizori cu tradiție în co-
mercializarea componentelor hidraulice,
înlesnesc eforturile noastre de stabilire a
Domeniul nostru principal de activitate:
sertizarea furtunurilor hidraulice. Pe langa
furtunuri hidraulice, ofertăm armături de
calitate. Incontinuu mărim lista produselor
ofertate în dorința de a acoperi toate cerin-
«Hidraulic-Service» S.R.L.
str. Visterniceni 42
Tel.
.hidraulic.md
The company offers technical assistance
and ef�cient solutions in hydraulic equip-
ment and �uid transfer.
Our goal is to provide high quality products
and services that meet European and
Collaboration with renowned suppliers
of hydraulic components facilitate our
efforts to establish lasting relationships
Our main activity is crimping hydraulic
hoses. Besides hydraulic hoses, we offer
quality �ttings. We are permanently in
creasing the list of offered products willing
to cover all our customers’ requirements.
Компания предлагает техническую
помощь и эффективные решения в об-
ласти гидравлики и переноса жидкостей.
Наша цель состоит в обеспечении
высокого качества продукции и услуг,
соответствующих европейским и миро-
вым стандартам.
Сотрудничество с поставщиками, имею
щими опыт в области торговли гидрав-
лическими компонентами, облегчают
наши усилия по установлению прочных
отношений с клиентами.
Основные направления нашей дея
тельности: опрессовка гидравлических
шлангов. Кроме гидравлических шлангов
предлагаем фитинги высокого качества.
Постоянно увеличиваем перечень
продуктов в желании реализовать все
требования клиентов.
str. V. Stroescu, 118/A
Tel.
.hidroinpex.narod.ru
SA “HIDROINPEX” produce serii de motoa
re rotative planetare de diferite dimensiuni
GPR-FM-160... 630, care sunt folosite în
agricultură, prelucrarea lemnului, maşini
rutiere, rafinării şi construcţia de ma
HIDROINPEX manufactures in series dif-
ferent sizes of planetary rotor hidroengines
GPR-FM-160 ... 630, used in agricultural,
timber processing and road machines,
in re�nery equipment and machine-tools
АО “Hidroinpex” серийно выпускает
разные типоразмеры планетарно-
роторных гидромоторов GPR-
F-M-160...630, которые используются
в сельскохозяйственных,
лесоперерабатывающих и дорожных
машинах, в нефтеперерабатывающем
оборудовании и станкостроении.
«HIFI FILTER ROM» S.R.L.
str. Avram Iancu, nr. 17C
075100, Otopeni, jud. Ilfov, România
Tel..hi�-�lter.com
HIFI FILTER ROM - partenerul dumnea-
HIFI FILTER ROM - your partner in the
HIFI FILTER ROM - Ваш партнер в
области фильтров.
«IRIDEX GROUP PLASTIC» S.R.L.
077190 Voluntari, jud. Ilfov, România
Tel..iridexgroup.ro
Iridex Group Plastic S.R.L. este o companie
care produce şi comercializează o gamă
largă de produse, cum ar �: plase extrudate
şi ţesute, ambalaje din polietilenă, plase
pentru uz agricol, echipamente pentru
Iridex Group Plastic is manufacturing and
marketing a wide range of products, such
as: extruded and woven nets, packaging
polyethylene, agricultural netting, equip
ment for sorting, weighing and packaging.
Компания Iridex Group Plastic произво-
дит и продает широкий спектр продуктов,
таких как: прессованные и тканые сетки,
полиэтиленовую упаковку, сетку для
сельского хозяйства, оборудование для
сортировки, взвешивания и упаковки.
Tehnologii moderne de irigare în agricultură
- sisteme de irigare prin picurare a legume
- sisteme de irigare prin picurare a grădi-
nilor şi plantaţiilor de viţă de vie, maşini
- seturi de dispozitive mobile de irigare,
staţii automate de pompare şi motopompe
cu motor diesel, în bază de benzină şi
- agregate de pompare cu transmisie de la
- sisteme de irigare prin stropire şi reglare
- irigarea gazoanelor, loturilor pentru vile,
zonelor de odihnă, a altor obiecte de elită;
- elaborarea, producerea şi montarea
sistemelor electronice de monitorizare a
irigării pe terenuri protejate şi deschise
cu posibilitatea transmiterii şi gestionării
Distribuitor o�cial de instalaţii de irigare
pentru agricultură de la producători mon-
diali: SAB S.r.l., Plastic Puglia S.r.l., Rivulis
Plastro L.t.d., Agriplastic S.r.l., Aytok Filtra-
tion Systems, Giunti S.p.A., Rovatti Pump,
Ocmis Irrigazione S.p.A., Scova Enginee-
ring S.p.A., Irritime, Armaș Valves & Filters,
Grupo Chamartin S.A., Tavlit Plastic L.t.d.,
Rain-Tal L.t.d.
Modern technologies of agricultural and
- systems of drop irrigation of vegetables
in open and covered ground (hothouses);
- systems of drop irrigation in gardens and
- mobile sprinkler machines and complete
- automated pump stations and mo
tor-pumps with diesel, petrol and electric
- pump units with a drive from the tractor
- irrigation systems: micro-overhead irri
gation and regulation of microclimate for
- landscape irrigation of rest zones, country
- development, manufacture and installa-
tion of electronic systems monitoring the
irrigation in open and closed ground with
the ability to transfer and manage data over
The of�cial distributor of world leaders in
manufacturing irrigation equipment: SAB
S.r.l., Plastic Puglia S.r.l., Rivulis Plastro
L.t.d., Agriplastic S.r.l., Aytok Filtration
Systems, Giunti S.p.A., Rovatti Pump, Oc-
mis Irrigazione S.p.A., Scova Engineering
S.p.A., Irritime, Armaș Valves & Filters,
Grupo Chamartin S.A., Tavlit Plastic L.t.d.,
Rain-Tal L.t.d.
Design, delivery, installation.
Современные технологии сельскохозяй
ственного и ландшафтного орошения, в
том числе:
- системы капельного орошения овощей
в открытом и закрытом грунте;
- системы капельного орошения садов и
виноградников;
- передвижные дождевальные машины
и комплекты переносных дождевальных
установок;
- автоматизированные насосные стан
ции и мотопомпы с дизельным, бензино
вым и электрическим приводом;
- насосные агрегаты с приводом от вала
отбора мощности трактора;
- системы орошения микро-дождевани-
ем и регулирования микроклимата для
теплиц;
- ландшафтное орошение зон отдыха,
дачных участков и других элитных
объектов;
- разработка, производство и установка
электронных систем мониторинга оро
шением в открытом и закрытом грунте
с возможностью передачи и управления
данными через Интернет.
Официальный дистрибьютор мировых
лидеров по производству ирригационно
го оборудования: SAB S.r.l., Plastic Puglia
S.r.l., Rivulis Plastro L.t.d., Agriplastic S.r.l.,
Aytok Filtration Systems, Giunti S.p.A.,
Rovatti Pump, Ocmis Irrigazione S.p.A.,
Scova Engineering S.p.A., Irritime, Armaș
Valves & Filters, Grupo Chamartin S.A.,
Tavlit Plastic L.t.d., Rain-Tal L.t.d.
Проектирование, поставка оборудова
ния, монтаж, гарантии.
S.C. «IRISTAR-COM» S.R.L.
str. Astronom Nicolae Donici, 4
Tel..irrigation.md
Irritec este printre primele companii care
au introdus în Italia, în urmă cu 40 de ani
produse pentru irigare prin picurare. În plus
față de cele cinci fabrici italiene, Irritec este
prezent cu uzine în Spania, Mexic, Brazilia
și Statele Unite, devenind un jucător impor
tant pentru sectorul de irigare pe arena in-
ternațională. Magazine importante, plasate
strategic, operează în Algeria și Germania.
Grație unei rețele de producție e�cientă,
constând din diferite �liale și o rețea de
comercializare bine distribuită, produsele și
serviciile sunt prezente la nivel local în mai
mult de 140 de țări din întreaga lume. Prin
�abilitatea produselor și experiența celor
peste 700 de angajaț, Irritec deservește
Irritec is among the �rst companies to in-
troduce in Italy, 40 years ago, products for
drip irrigation. In addition to the �ve Italian
factories, Irritec is present with manufactur
ing plants in Spain, Mexico, Brazil and the
United States, becoming a reference point
for the irrigation sector in the international
market. Important and strategic stores
are operating in Algeria and Germany.
Thanks to an ef�cient production network,
consisting of different subsidiaries and to
a well-distributed sales network, products
and services are at the grass roots in more
than 140 countries worldwide. Through the
reliability and expertise of over 700 employ
ees who work in the world, Irritec caters to
Irritec является одной из первых компа-
ний в Италии, начавших, 40 лет назад,
производство оборудования для капель
ного орошения. В дополнение к пяти фа
брикам, расположенным в Италии, Irritec
обладает заводами в Испании, Мексике,
Бразилии и Соединенных Штатах, став
важным игроком ирригационного сектора
на международной арене. Крупные и
стратегически расположенные магазины
работают в Алжире и Германии. Благо-
даря эффективной производственной
сети, состоящей из различных дочерних
предприятий и хорошо распределенной
сети точек продаж, продукты и услуги
компании присутствуют в более чем
140 странах по всему миру. Благодаря
надежности и опыту более 700 сотруд-
ников, Irritec эффективно обслуживает
производителей и дистрибьюторов.
Via Gambitta Conforto, C.da s. Lucia
Tel.

-111

S.C.«JAVIER CAMARA EST EUROPE» S.R.L.
str. Calea Chişinăului nr. 22, hala nr. 4
Tel..javiercamara.ro
De peste 60 ani, GRUPUL JAVIER CA
MARA este o întreprindere consacrată de
fabricare a echipamentelor pentru sectorul
GRUPUL JAVIER CAMARA produce an de
an echipamente şi îndeplineste cerinţele
clienţilor: ferme de bovine de lapte&carne,
Compania oferă: fabricare, transportare
şi instalare, �exibilitate în colaborare, un
preţ corect, soluţii personalizate, proiecte
Pe toată durata expoziţiei Moldagrotech,
fermierii vor putea vedea, testa şi cumpăra
echipamentele necesare modernizării sau
în�inţării fermelor.
De asemenea, vă aşteptăm şi în showro-
om-ul nostru deschis în Calea Chişinăului
nr. 22, hala 4, IAŞI.
For over 60 years, JAVIER CAMARA
GROUP is a well-known manufacturer of
equipment for the livestock sector.
Year after year JAVIER CAMARA GROUP
manufactures reliable equipment, meeting
customers’ demand for the endowment of
farms for meat & dairy cattle, swine, sheep,
The Group offers: manufacture, transport
and installation, �exibility in cooperation,
fair prices, customized solutions, “turnkey”
Throughout the Moldagrotech exhibition,
farmers will be able to evaluate, test and
buy equipment for upgrading or starting
We are also inviting you to visit our show-
room opened at Calea Chisinaului 22, Hall
Более 60 лет ГРУППА JAVIER CAMARA
является компанией, специализирую
щейся в области производства оборудо
вания для животноводческого сектора.
ГРУППА JAVIER CAMARA производит
оборудование и удовлетворяет тре
бования клиентов: фермы для скота
мясо-молочных пород, свиней, овец,
коз и лошадей.
Компания предлагает: производство,
транспорт, установку, гибкость в сотруд-
ничестве, оптимальные цены, индивиду
альные решения, проекты “под ключ”.
Во время работы выставки Moldagrotech
крупные фермеры смогут увидеть,
протестировать и купить оборудование
необходимое для модернизации или соз
дания фермы. Мы также ждем Вас в на-
шем выставочном зале, расположенным
по ул.Кишинэулуй 22, зал 4, в Яссах.
I.C.S. «JM INVEST GROUP» S.R.L.-
ycany, s.r.o.
str. Ismail, 44
Tel.
ICS “JM INVEST GROUP” este distribui-
torul o�cial al companiei SMS CZ, s.r.o.,
Rokycany, care oferă o gamă completă
de maşini agricole performante şi �abile,
fabricate folosind tehnologii de economisire
a energiei şi care se bucură de succes pe
JM INVEST GROUP is the of�cial dealer
of the company SMS CZ, s.r.o., Rokycany,
offering a full range of the most advanced
and reliable agricultural machinery that
supports energy-saving technologies and
which is highly successful on the Moldovan
market for several years already.
ICS “JM INVEST GROUP” является
официальным дилером компании SMS
CZ, s.r.o., Rokycany, которая представит
полный спектр самой современной и на
дежной сельскохозяйственной техники,
поддерживающей энергосберегающие
технологии и пользующейся успехом на
рынке Молдовы уже несколько лет.
Reprezentanța �rmei italiene L’ISOLANTE
K-FLEX, lider mondial în proiectarea și
dezvoltarea de soluții de inginerie inova-
toare de izolare termică și acustică, pentru
industrie și piața aparatelor de climatizare.
«К-ФЛЕКС УКРАИНА»
ул. Новоконстантинновская, 9
04080 Киев, Украина
Tel.
Representation of the Italian company
L’ISOLANTE K-FLEX, a world leader in
the design and development of innovate
engineered solutions for thermal and
acoustic insulation for the industrial and
HVAC markets.
Представительство итальянской ком
пании L’ISOLANTE K-FLEX, мирового
лидера в разработке и развитии иннова
ционных инженерных решений тепловой
и акустической изоляции, для промыш-
ленности и климатического рынка.
«KOMPASS MOLDOVA» S.A.
str. Sarmizegetusa, 15, bir. 307
Tel


Kompass - sistem informaţional mondial.
Baza de date a întreprinderilor din Moldo-
va. Literatură, CD. Baza de date la www.
Kompass is a world information system.
Data base of Moldovan enterprises. Liter-
ature, CDs. Web page: www.kompass.com.
Всемирная информационная система
Kompass. База данных предприятий
Молдовы. Литература, лазерные диски.
База на www.kompass.com.
ДП «ЛЕМКЕН-УКРАИНА»
ул. Академика Заболотного, 150 Г, оф. 112
03143 г. Киев, Украина
Tel..lemken.com.ua; www.lemken.com
Compania LEMKEN - producător de echi-
pamente de prelucrare a solului, semănă-
Tehnică:
- unități universale pentru pregătirea solului
pentru semănat după arat, precum și pre-
- semănători de culturi cerealiere și tehnice;
Garanție - 12 luni. Deservire în postgaran-
LEMKEN is a manufacturer of soil-cultivat
ing equipment, seed planters and sprayers.
- universal equipment for soil cultivation
before sowing and after plough, also for
Warranty 12 months. Post warranty service.
ЛЕМКЕН - производитель почвообра
батывающей техники, сеялок и опры
скивателей.
Техника:
- плуги от 1 до 12 корпусов;
- универсальные агрегаты для перед
посевной подготовки почвы по пахоте,
а также для безотвальной обработки
почвы;
- ротационные бороны;
- зерновые и пропашные сеялки;
- катки-почвоуплотнители;
- опрыскиватели.
Гарантия 12 месяцев. Послегарантийное
обслуживание. Запчасти.
«Lubexpert România» S.R.L.
Tel.


0-11
.lubexpert.ro
Lubexpert România, în calitate de distri-
buitor autorizat al lubri�anților Mobil, ală-
turi de partenerul său în Moldova – Tehno
Trend, are plăcerea de a prezenta în ca-
drul târgului Moldexpo, gama lubri�anților
Mobil. Acești lubri�anți îndeplinesc sau
depășesc cerințele celor mai importanți
producători de utilaje și au aprobările
celor mai mulți dintre ei. Produsele Mobil
sunt uleiuri de performanță superioară
create special pentru a face față celor mai
severe aplicații. Mai multe detalii despre
aceste produse, și nu numai, puteți a�a
Lubexpert România distribuie produse
de înalta calitate marca Mobil: lubri�anți
pentru diverse aplicații industriale, unsori,
lubri�anți de motor și transmisie pentru
autoturisme și camioane, lichid de frână,
antigel, precum ți multe alte produse
speciale. De asemenea, furnizează ser-
vicii complete de asistență tehnică pre și
Lubexpert Romania, authorized distrib
utor of Mobil lubricants, together with
its partner in Moldova - Tehno Trend, is
pleased to present in the framework of
MoldExpo exhibitions, a wide range of
Mobil lubricants. These lubricants meet
or exceed the requirements of the leading
manufacturers of equipment and have the
approvals of most of them. Mobil products
are high performance oils, speci�cally
designed to cope with the most severe
applications. You can learn more details
about these products directly from the
Lubexpert Romania distributes high
quality Mobil brands: various industrial
lubricants, greases, engine and transmis
sion lubricants for cars and trucks, brake
�uid, antifreeze and many other special
products. The company also provides
comprehensive pre and post sales tech-
Lubexpert România, в качестве автори-
зированного дистрибьютора смазоч
ных материалов Mobil, вместе со своим
патнером в Молдове компанией Tehno
Trend, рада представить в рамках
выставки спектр смазочных материа-
лов Mobil. Эти смазки соответствуют
или превышают требования ведущих
производителей машин и одобрены
большинством из них. Продукты Mobil
- это масла с высокими показателями,
предназначенные специально для
использования в самых суровых ус
ловиях. Подробнее об этих продуктах
и не только, вы можете узнать непо-
средственно от экспертов на стенде.
Lubexpert România продает материалы
высокого качества бренда Mobil: раз-
личные промышленные смазки, масла,
смазочные материалы для двигателя и
трансмиссии для легковых и грузовых
автомобилей, тормозную жидкость, ан
тифриз и многие другие специальные
материалы. Компания также оказывает
техническую до и послепродажную
поддержку.
просп. Владимировский,110/1
37505 г. Лубны, Полтавськая обл., Украина
Tel.

LUBNYMASH - unul dintre cei mai mari pro
ducători de echipamente pentru agricultură
Produce echipamente pentru depozitare,
transportare, încărcare și descărcarea
cerealelor și altor mărfuri în vrac în eleva-
toare, combinate de produse de pani�cație,
mori, uzine de producere a sticlei, fabrici
Uscătoare de cereale, silozuri metalice
pentru depozitarea pe termen lung și
depozitarea temporară a cerealelor,
transportoare (curea, cu șurub, cu lanț),
lifturi elevator vertical (lanț, curea), des
cărcătoare, cicloane, ventilatoare, supape
rotative, alimentatoare ecluză, supape,
echipamente de curgere gravitațională din
LUBNYMASH is the biggest in Ukraine and
CIS countries manufacturer of equipment
for the agricultural sector.
Equipment for the processing, storage,
loading-unloading of grain-crops and oth-
er free- �owing freights at grinding mills,
elevators, bakeries, glass manufacturers,
Grain dryers, grain storehouses, silos, con
veyors (belt, screw, chainomatic), norias
(belt, chain), unloaders, battery cyclones,
fans, damper valves, offgauge equipment
ЧП «ЛУБНЫМАШ» – один из самых
больших в Украине и странах СНГ про-
изводитель оборудования для агропро-
мышленного комплекса.
Производит оборудование для хране
ния, транспортировки, погрузки-разгруз
ки зерновых культур и других сыпучих
грузов на элеваторах, комбинатах хле-
бопродуктов, мельницах, стеклозаводах,
солодовых заводах, портах.
Зерносушилки, зернохранилища метал-
лические для длительного хранения и
временного хранения зерновых культур,
конвейера (ленточные, винтовые, цеп
ные), нории элеваторы вертикальные
(цепные, ленточные), разгрузчики, ба
тарейные циклоны, вентиляторы, шлю-
зовые затворы, шлюзовые питатели,
задвижки, самотечное оборудование из
углеродистой, нержавеющей, оцинко
ванной стали.
I.S. Institutul de Tehnică Agricolă «MECAGRO»
str. M. Costin, 7
Tel.Institutul de Tegnică Agricolă MECAGRO
elaborează documente de politici privind
dezvoltarea mecanizării sectorului agroa-
limentar și utilizarea e�cientă a mijloacelor
tehnice, efectuează cercetări științi�ce și
proiectări tehnologice, elaborează tehnolo
gii și mijloace tehnice pentru sectorul agro
alimentar, pentru producerea și utilizarea
The Institute of Agricultural technique
MECAGRO elaborates the documents and
policies for the development of mechanized
agricultural sector and efficient use of
technical means, performs scienti�c re
search and technologic designs, develops
technologies and technical means for the
agricultural sector, for the production and
use of renewable energy.
Институт сельскохозяйственной техники
MECAGRO разрабатывает нормативные
документы, определяющие политику
развития механизации аграрного секто-
ра, эффективного использования тех
нических средств, проводит научно-ис-
ледовательские работы по разработке
технологий и технических средств для
аграрного сектора, для производства и
использования возобнавляемых источ-
ников энергии.
«METAL INZENJERING» DOO
Serbia, 32250, IVANJICA, DUBRAVA bb


METAL INZENJERING IVANJICA este o
companie de inginerie, constructoare de
mașini și echipamente pentru prelucrarea
fructelor și legumelor. Toate produsele sunt
realizate din oțel inoxidabil și alte materiale,
ale căror utilizare este permisă în industria
alimentară și îndeplinesc cele mai exigente
cerințe ale standardelor internaționale în
producția de alimente HACCP, ISO 9001
etc. METAL INZENJERING oferă cele mai
bune soluții pentru �ecare client în confor-
mitate cu cerințele proiectelor, sprijină clien
tul prin consultanță, deservește și asigură
METAL INZENJERING IVANJICA is en
gaged in the production of machines and
equipment for vegetables and fruits pro
cessing. All products are made in stainless
steel and other materials, permitted for use
in the food industry and meet the latest
international standards for the production
of food HACCP, ISO 9001, etc. METAL
INZENJERING develops the best solutions
for each client in accordance with the re-
quirements of a particular project, carries
ongoing consulting, service, technical
METAL INZENJERING IVANJICA зани
мается производством машин и обо
рудования для переработки овощей и
фруктов. Вся продукция изготовлена
из высококачественной нержавеющей
стали и иных материалов, применение
которых разрешено в пищевой про
мышленности, которые соответствуют
новейшим мировым стандартам в про-
изводстве пищи HACCP, ISO 9001 и т.п.
METAL INZENJERING разрабатывает
лучшие решения для каждого клиента
в соответствии с требованиям конкрет-
ного проекта, осуществляет постоянную
сервисную и техническую поддержку,
консультации и ремонт своей продукции.
«METANCOR-COM » S.R.L.
str. Uzinelor, 11/1
Tel.

4-45, 92-11-15, 42-24-46

4-45, 92-11-15, 42-24-46


.metancor.md
Compania «METANCOR-COM» SRL
este lider în furnizarea materialelor din
oţel inoxidabil, furtunuri şi pompe, prese
şi concasoare de la renumiţi producători
Legăturile stabilite la nivel internaţional şi
accesul la principalele centre de deservire
europene ne permit să oferim o gamă largă
de produse la preţuri accesibile şi cu livrare
Totodată, compania «METANCOR-COM»
SRL prestează servicii de fabricare a
articolelor din oţel inoxidabil conform
proiectului clientului – de la idei pentru
articole de uz casnic până la echipamente
industriale complexe, precum şi fabricarea
şi instalarea de garduri şi balustrade de
METANCOR-COM is a leading supplier
of products in stainless steel, hoses and
pumps, presses and crushers from re
Established contacts in the international
market and access to the largest European
stores and service centers allow us to offer
a wide range of affordable goods, delivered
METANCOR-COM provides services in the
manufacture of any products in stainless
steel by customers’ projects - from house-
hold items to complex industrial equipment,
as well as the manufacture and installation
of fences and railings made of stainless
Компания «METANCOR-COM» SRL
является ведущим поставщиком нержа-
веющей металлопродукции, шлангов и
насосов, прессов и дробилок от извест-
ных европейских производителей.
Налаженные контакты на междуна
родном рынке и доступ к крупнейшим
европейским складам и сервисным
центрам позволяют нам предложить по
доступным ценам богатый ассортимент
товара и поставки в кратчайшие сроки.
Компания «METANCOR-COM» SRL
предоставляет услуги по изготовлению
любых изделий из нержавеющей стали
по проектам заказчика – от бытовых
идей до сложного промышленного
оборудования, а также изготавливает и
устанавливает ограждения и перилы из
нержавеющей стали и алюминия.
«Miamax-Import M» S.R.L.
str. Sorocii 117/6
or. Bălți, Republica Moldova


URL :
- MANITOU (Franţa) - stivuitoare teles
copice şi tehnică de stocare https://www.
- NARDI (Italia) - combine de recoltat
porumb, �oarea soarelui, soia, precum şi
cărucioare pentru secerători http://www.
- Pomot (Polonia) - distribuitoare universale
de îngrăşăminte şi mașini de curățare și
evacuare a dejecțiilor http://www.pomot.
- Emily (Franţa) - utilaje suspendate pentru
stivuitoare telescopice și frontale http://
www.emily.fr/
- Dammann (Germania), Bargam (Italia)
- echipamente de stropit autopropulsate,
remorcate, suspendate, de grădină și ac-
cesorii pentru stropitori. http://www.bargam.
- GTS-1000 gama (Ucraina) stivuitor mani
pulator (se montează pe cadrul suspendat
Comercializare, garanție, deservire tehni-
The company provides the following
- MANITOU (France) - telescopic loaders
and storage equipment https://www.mani-
- NARDI (Italy) – reapers for harvesting
maize, sun�ower, soya, as well as trolleys
for reapers http://www.nardi-harvesting.
- Pomot (Poland) - universal fertilizer
spreaders and cesspoolage trucks http://
www.pomot.pl/ru/
- Emily (France) - attachments for front-end
and telescopic loaders http://www.emily.fr/
- Dammann (Germany), Bargam (Italy)
- self-propelled, trailed, attached, and
garden sprayers, accessories for sprayers
http: //www.bargam.com/it/index.php
- Deutz and Perkins - engines and com-
- GTS-1000 range (Ukraine) loader arm
Sale, warranty, service, spare parts.
Компания предоставляет технику:
- MANITOU (Франция) - телескопиче-
ские погрузчики и складскую технику
https://www.manitou.com/ru/
- NARDI (Италия) - жатки для уборки
кукурузы, подсолнечника, сои, а также
тележки для жаток http://www.nardi-
- Pomot (Польша) - универсальные
разбрасыватели удобрений и ассениза-
ционные машины http://www.pomot.pl/ru/
- Emily (Франция) - навесное оборудова
ние к телескопическим и фронтальным
погрузчикам http://www.emily.fr/
- Dammann (Германия),Bargam (Италия)
- опрыскиватели самоходные, прицеп
ные, навесные, садовые и комплек
тующие к опрыскивателям.http://www.
- Deutz и Perkins - двигатели и комплек-
тующие
- ГСТ-1000 Диапазон (Украина) манипу-
лятор погрузчик (крепится на навеску
трактора)
ПРОДАЖА, ГАРАНТИЯ, СЕРВИС, ЗАП-
ЧАСТИ
Suntem un partener de încredere pentru
afacerile mici din Moldova, oferind �nanțare
�exibilă și la timp. Apreciem clienții care
doresc să-și construiască o viață mai bună
și suntem deschiși să susținem oamenii din
Moldova în obținerea unui standard mai
Vă oferim costuri transparente și declarate,
iar în situația în care observăm că nu veți
putea achita suma solicitată vă informam
deschis. Creditarea responsabilă este
factorul de decizie în încheierea unui par-
We are a micro finance company that
contributes to economic and social devel-
opment of Moldova through responsible
and transparent money lending. We are a
trusted partner to small businesses in Mol-
dova, providing �exible and timely funding.
We appreciate customers who want to build
a better life, and we are open to support the
people of Moldova in achieving a higher
Мы являемся микрофинансовой ком
панией, которая способствует социаль-
но-экономическому развитию Молдовы
за счет прозрачного и ответственного
предоставления займов. Мы являемся
надёжным партнёром для малого бизне
са Республики Молдова, предлагая гиб-
кое и своевременное финансирование
нашим клиентам. Мы ценим клиентов,
которые хотят построить лучшую жизнь,
и открыты для поддержки населения
Молдовы в достижении более высокого
уровня жизни.
«MICROINVEST» S.R.L.
Tel.str. Industrială, 4
Tel.

-7-11


.moldagrotehnica.md
Compania elaborează, produce şi comer-
pentru prelucrarea solului (pluguri
simple şi reversibile, scari�catoare, grape
cu discuri, cultivatoare pentru prelucrare
compactă şi între rânduri, combinatoare,
ori de înaltă precizie pentru
ratoare de căldură (pe peleţi şi
We develop, manufacturs and sell:
- soil-processing equipment (usual and
reversible ploughs), scari�ers, disc har
rows; bund and inter-row hoes, as well as
combiners), soil compactors;
Компания разрабатывает, производит и
реализует:
- почвообрабатывающую технику (про-
стые и оборотные плуги), рыхлители,
дисковые бороны, сплошные и между-
рядные культиваторы, комбинаторы,
катки);
- сеялки точного высева для технических
культур;
- комбайны для уборки кукурузы;
- генераторы тепла (на брикетах и со
ломе).
«NAANDANJAIN IRRIGATION PROJECTS» S.R.L.
şos. Alexandriei, nr. 116-118
077025 Bragadiru, jud. Ilfov, România
Tel.Principalul furnizor mondial de soluţii şi
tehnologii complete de irigare, servicii de
Global producer and provider of tai
lor-made irrigation solutions, design
services, construction of green-houses
Ведущий в мире поставщик комплекс-
ных технологических решений и услуг
по орошению, услуги по проектирова-
нию, строительству теплиц и зимних
str. Tighina, 49/3, et.4, bir. 41
Tel.
Compania “Oberegagro” oferă o gamă
largă de produse de uz �tosanitar. Pro
“clasică”, oferă soluţii inovative pentru
agricultorii din toate regiunile Republicii
şi costuri reduse la hectar.
OBEREGAGRO offers a rich variety of
products for plants protection. The products
are characterized by “classic” originality
and meet any farmer’s needs. Innovative
solutions for farmers in all climatic zones
of Moldova and Ukraine, quality and low
Компания “Оберегaгро” предлагает бога
тый перечень средств защиты растений.
Препараты отличаются своей “классиче
ской” оригинальностью и удовлетворяют
любого сельхоз производителя Молдовы
и Украины, базируясь на качестве и низ-
ких затратах на гектар.
«Orange Moldova» S.A.
str. Alba Iulia 75
Tel.


Marca comercială Orange este unul dintre
cele mai renumite branduri de telecomuni-
caţii din lume, care şi-a lansat activitatea
în Republica Moldova în 2007. Astăzi,
compania Orange Moldova este operatorul
mobil numărul 1 în ţară, cu circa 2,6 milio-
ORANGE, one of the leading telecom
brands in the world, launched its activity in
Moldova in 2007. Today, Orange Moldova
is the number one mobile operator in the
country, with about 2,6 million customers.
Orange, один из самых знаменитых в
мире брендов в секторе телекомуника-
ций, начал свою деятельность в Респу-
блике Молдова в 2007 году. Сегодня ком
пания Orange Moldova - это мобильный
оператор №1 в стране с более чем 2,6
миллионами клиентов.
MD-3702 or. Străşeni, Republica Moldova.TehnicaAgricola.md
Compania Ozonteh IMPEX s.r.l. este im-
- tractoare japoneze compacte (mini trac-
- tractoare coreene mărcile Leus, TYM,
- Tractoare specializate pentru vii şi livezi
- stropitori combinate (cu braţe şi atomiza-
- tocătoare de crengi şi resturi agricole
Оzonteh IMPEX s.r.l. is the exclusive sup-
- small Japanese tractors, second hand
- shredders of branches and other agricul-
- agricultural tyres Mitas (Czech Republic).
Компания Ozonteh IMPEX s.r.l. является
единственным поставщиком в Молдову:
- японских мини тракторов second hand
- тракторов марок Leus, TYM, Brenson,
- комбинированных опрыскивателей
(Сербия и Италия)
- измельчителей ветвей и сельскохозяй-
ственных отходов (Чехия)
- сельскохозяйственных шин Mitas
(Чехия).
«ITALIAN CONSULTING» S.R.L.
str. M. Kogălniceanu 89, bir. 2

.italian-consulting.com
Servicii, Marketing şi Instrumente Financ-
iare pentu Agrobusiness.
Services, Marketing and Financial Instru-
ments for Agribusiness.
Услуги, маркетинг и финансовые инстру
«PIAZZA ITALIA»
Studio Com Italia este organizator al “Piaz
za Italia” pentru grupuri de companii italiene
care activează în industria alimentară şi în
sfera tehnologiilor. Instrumente �nanciare
«STUDIO C.O.M. ITALIA S.A.S.»
Via Rizza, 94
37060 Rizza di Villafranca (VR), Italia
Tel.Studio Com Italia organizes “Piazza Italia”
for a group of Italian companies specialized
in food and food-processing technologies.
Financial instruments for internationali
Studio Com Italia является организатором
“Piazza Italia” для группы итальянских
компаний, работающих в сфере пищевой
индустрии и технологий. Финансовые
инструменты для глобализации.
«IDROMECCANICA LUCCHINI»
Via Cavriana, 4/B
Tel.


Теплицы и оборудование.
Material săditor.
«VIVAI BATTISTINI»
Via Ravennate, 1500
Tel.


Посадочный материал.
Mașini de ambalare și linii tehnologice
Via Caselle, 77
Tel.


Packaging machines and processing lines
Упаковочные машины и технологические
линии для упаковки пищевых продуктов.
Motoprășitoare, motocultivatoare, motocul
Via Seccalegno, 23 - 36040 Sossano (VI) Italy
Tel.


.barbierisrl.com
Motor hoes, motor mowers, walking tractors
Мотоблоки, культиваторы и тракторы
малых размеров.
Via Vullanova, 58 - 48124 Ravenna, Italy
Tel.


Рукава (мешки) для закладки на хра
нения силоса - современные решения
Compania este prezentă pe piața din Polo
nia de aproximativ 25 de ani. Pe piața din
Ucraina operează treisprezece ani și de
zece ani avem biroul nostru în orașul Vinița.
Oferim servicii de proiectare complexă
a instalațiilor pentru îngrășarea anima
lelor, precum și proiecte de modernizare
a instalațiilor existente. Suntem angajați
în comercializarea de dispozitive pentru
animale: hrănire, adăpare, canalizare, ven
tilație, instalare, deservire; vindem cuști,
silozuri, echipamente pentru zootehnie și
veterinărie, dispozitive pentru identi�carea
animalelor, echipamente pentru labora
toare veterinare, inseminare arti�cială și
o mulțime de alte echipamente pentru
«Полнет-Украина» ООО
ул. Киевськая, 16, оф. 509
21009, г. Винница, Украина
Tel.
The company is present on the market
of Poland for about 25 years, while for
almost 13 years we are active on the
market of Ukraine, where for 10 years we
have a subsidiary in Vinnytsya.
We offer integrated designs of new facili-
ties for the fattening of animals, as well as
projects for the modernization of existing
facilities. We are engaged in marketing
equipment for supplying feed, watering,
drainage, ventilation, installation, service;
we sell cages, silos, veterinary equipment;
devices for: animal identi�cation, veter
inary laboratories, arti�cial insemination
and a lot of other equipment for pig farms.
Фирма на рынке Польши существует око
ло 25-ти лет. На рынке Украины - тринад
цать лет, а также десять лет существует
наш отдел в городе Виннице.
Предлагаем комплексное проектиро
вание новых сооружений для откорма
животных, а также проекты модерни
зации уже существующих помещений.
Занимаемся реализацией приборов для
подачи корма, поения, канализации, вен
тиляции, а также монтажом и сервисом;
продаём клетки, силосы, зооветобору
дование, приборы для идентификации
животных, для ветеринарной лаборато-
рии, искуственного осеменения и многое
другое оборудование для свиноферм.
POMUL REGAL este producător (pepi
nieră de nuci), importator şi distribuitor
de puieţi de nuc de soiurile Chandler,
Fernor, Franquette şi Fernette, care sunt
comercializate la un preţ atractiv pe piaţa
din Republica Moldova. De asemenea,
raionul Telenești, Republica Moldova
.pomulregal.com
POMUL REGAL is a grower (walnut nurs-
ery), as well as an importer and distributor
on the Moldovan market of walnut tree
saplings of Chandler, Fernor, Franquette
and Fernette varieties, at a very attractive
price. We also offer walnut rootstock.
POMUL REGAL - производитель приви-
того посадочного материала грецкого
ореха, импортер и дистрибьютор сажен
цев ореха таких сортов как: Chandler,
Fernor, Franquette и Fernette, котроые
продаются по очень привлекательной
цене на рынке Молдовы. Также мы про-
изводим и подвойный материал ореха.
I.C.S. «ПРЕСС-БИРЖА»
Всеукраинская деловая газета
Украина, 49000, г. Днепропетровск, а/я 156
Tel.


Пресс-Биржа
” - ziar de afaceri ucrainean.
A apărut în aprilie 1993.
este distribuit în Ucraina, la expoziţii
în Ucraina şi în străinătate. Livrare prin
servicii de curierat. Indexul de subscriere
este conceput pentru ma-
nagerii de întreprinderi şi organizaţii, spe-
cialişti în marketing, manageri de vânzări
şi achiziţii. Publicaţia oferă o gamă largă
de oferte pentru plasarea publicităţii - de
la unităţile de anunţuri tradiţionale şi arti-
cole până la liste de preţuri şi distribuirea
pliantelor.
” înseamnă operativitatea
” este o publicaţie solicitată
” este o combinaţie optimă
” înseamnă participare sis-
tematică la expoziţii, seminare şi conferinţe
” are propriul site - www.
“Пресс-Биржа” (Market Press) is the
all-Ukrainian business newspaper. Pub
lished since April 1993.
The newspaper is distributed by subscrip-
tion on the whole territory of Ukraine, at
exhibitions in Ukraine and abroad. Express
delivery. Index 33520.
“Пресс-Биржа” is targeting the managers
of enterprises and organizations, marketing
professionals, sales and purchases manag
ers. The publication offers a wide range of
solutions for advertisment placement - from
traditional ad units and articles to price-lists
“Пресс-Биржа” means speedy and inte
“Пресс-Биржа” means popularity among
“Пресс-Биржа” means an optimal combi-
nation of price and quality.
“Пресс-Биржа” means systematic partici-
pation in national, regional and international
“Пресс-Биржа” has its own site on the
Internet www.pbgazeta.com
“Пресс-Биржа” — Всеукраинская дело-
вая газета. Издаётся с апреля 1993 года.
Газета распространяется по подпи-
ске по всей Украине, на выставочных
мероприятиях в Украине и за рубежом.
Курьерская доставка. Подписной индекс
“Пресс-Биржа” — рассчитана на руко
водителей предприятий и организаций,
специалистов по маркетингу, менедже-
ров отделов продаж и закупок. Издание
предлагает широкий спектр предложе-
ний по размещению рекламы — от тра-
диционных рекламных блоков и статей
до прайс-листов и вложения листовок.
«Пресс-Биржа» — оперативность и
комплексность предоставления инфор-
мационных услуг.
«Пресс-Биржа» — востребованность
издания среди рекламодателей и чи
тателей.
« Пресс-Биржа» — оптимальное сочета
ние цены и качества.
«Пресс-Биржа» — систематическое уча
стие в республиканских и региональных
и зарубежных выставках, семинарах и
конференциях.
«Пресс-Биржа» — наличие у газеты
собственного сайта в сети Интернет
www.pbgazeta.com
ul. Djordja Tomaševića b.b. Konjevići 32000 Čačak, SRBIJA


PROCESSING TM DOO este o companie
de inginerie, constructoare de mașini și
echipamente pentru prelucrarea fructelor
și legumelor. USCĂTORII universale cu
capacitatea de la 50 kg până la 10000 kg,
industriale. Uscătoriile funcționează pe
lemne, pelete, brichete, gaze, cărbuni sau
au sistem combinat. Echpamentele sunt
realizate din oțel inoxidabil și alte materiale,
ale căror utilizare este permisă în industria
alimentară și îndeplinesc cele mai exigente
cerințe ale standardelor internaționale în
producția de alimente HACCP, ISO 9001
etc. PROCESSING TM DOO oferă cele
mai bune soluții pentru optimizarea uscării
și deshidratării fructelor și legumelor, rehi-
dratarea prunelor și condiționarea fructelor
PROCESSING TM DOO is engaged in the
production of machines and equipment for
vegetables and fruits processing. All prod-
ucts are made in stainless steel and other
materials, permitted for use in the food
industry and meet the latest international
standards in the production of food HACCP,
ISO 9001, etc. PROCESSING TM DOO
provides services for the technical audit
of drying equipment, their modernization
and optimization, manufactures equipment
for the post-processing of dried fruits and
PROCESSING TM DOO - инженерин
говая компания, занимается произ
водством машин и оборудования для
переработки овощей и фруктов. Вся
продукция изготовлена из высококаче
ственной нержавеющей стали и иных
материалов, применение которых раз-
решено в пищевой промышленности,
которые соответствуют новейшим ми
ровым стандартам в производстве пищи
HACCP, ISO 9001 и т.д . PROCESSING
TM DOO оказывает услуги по техниче-
скому аудиту сушильных установок, их
модернизации и оптимизации, произво-
дит оборудование по доработке сухоф-
руктов, регидратации сливы.
«Prodtehmas» SRL, Chișinău, Republica
Moldova, este o companie specializată în
producția de linii și echipamente tehnolog-
ice pentru extracția uleiurilor vegetale din
semințe oleaginoase: de la primirea ma-
teriilor prime până la îmbutelierea uleiului
(primire, curățare, uscare, decojire, măc-
inare, tratament termic, presare, �ltrare,
neutralizare, hidratare, ra�nare, decolorare,
dezodorizare, îmbuteliere), precum și echi
pamente pentru producerea de furaje prin
extrudare, lucrări de asamblare și punere
str. Meșterul Manole,12
Tel.
.oilpressplant.com; www.маслопрессзавод.рф
PRODTEHMAS (Chisinau, Moldova) is
specializing in the production of technolog
ical lines and equipment for the extraction
of vegetal oils from oilseeds, the process
starting with raw material acquisition and
ending with oil bottling (reception of seeds,
cleaning, drying, caving, crushing, heating,
pressing, �ltration, neutralization , hydra-
tion, refining, bleaching, deodorization,
bottling), as well as equipment for the pro-
duction of feed through extrusion; assembly
OOO «PRODTEHMAS», Кишинев, Мол-
дова – предприятие специализирующе-
еся на выпуске технологических линий
и оборудования для отжима расти
тельных масел из семян масличных
культур, от приема сырья до розлива
масла (прием семян, очистка, сушка,
обрушивание, измельчение, прогрев
мятки, прессование, фильтрация, ней
трализация, гидратация, рафинация,
отбеливание, дезодорация, розлив), а
также оборудование для производства
кормов методом экструдировании,
монтажные и пусконаладочные работы.
«PROFMET GRUP» S.R.L.
str. Petricani, 33
Tel.

E
.lider.md
Profmet Grup SRL este producătorul şi
importatorul unei game largi de sisteme
de �xaj pentru construcţie, precum şi ele-
mente de �xare perforate metrice, scule.
Astăzi, furnizorii companiei noastre sunt
producători bine-cunoscuţi din Europa şi
Asia de elemente de �xare şi instrumente
Puteţi folosi, de asemenea, serviciile reţelei
de retail. Magazinele specializate au în stoc
o gamă variată de sisteme de �xaj şi scule.
Veţi � deserviţi la cel mai înalt nivel. Pentru
iubitorii de confort este deschis mereu
magazinul online www.krepej.md
Profmet Grup SRL is the manufacturer and
importer of a wide range of construction
and perforated metric fasteners and hand
tools. Today, the suppliers of our compa-
ny are well-known European and Asian
manufacturers of high quality fasteners
and tools. You can also use the services
of our retail network. Company stores of
fasteners and hand tools will amaze you by
the variety of assortment and the quality of
service. Those who appreciate speed and
convenience can always visit our online
store www.krepej.md.
Profmet Grup SRL является производи-
телем и импортером широкого ассор
тимента строительного, метрического
и перфорированного крепежа, ручного
инструмента. На сегодняшний день по-
ставщиками нашей компании являются
известные европейские и азиатские
производители качественного крепежа
и инструмента.
Так же можно воспользоваться услугами
розничной сети. Фирменные магазины
крепежной техники и ручного
инструмента порадуют широтой ассорти
мента и качеством обслуживания.
Интернет-магазин www.krepej.md открыт
для всех, кто ценит время
Producător de baterii auto plumb-acide.
Anul în�ințării 1980. Produse și manage-
ment certi�cate ISO (ISO16949, ISO9001,
ISO14001, OHSAS18001). Unic furnizor
pentru Dacia Renault România, furnizor
pentru Peugeot Slovacia și Nissan Rusia.
Din 2012 facem parte din grupul METAIR
INTERNATIONAL HOLDINGS COOPERA
TIEF U.A. din Afdrica de Sud. În anul 2013
am deschis o linie de producție de baterii
avansate - AGM-VRLA.
S.C. «ROMBAT» S.A.
Tel.
Manufacturer of lead-acid car batteries.
Founded in 1980. ISO certi�ed products
and management (ISO16949, ISO9001,
ISO14001, OHSAS18001). Sole supplier
for Dacia Renault Romania, supplier for
Peugeot Slovakia and Nissan Russia.
Since 2012 we are part of the group
METAIR INTERNATIONAL HOLDINGS
COOPERATIEF U.A. from South Africa.
In 2013 we opened a production line of
advanced batteries - AGM-VRLA
Производитель свинцово-кислотных
автомобильных аккумуляторов.
Компания была основанна в
1980г. Продукция и менеджмент -
сертифицированны ISO (ISO16949,
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001).
Единственный поставщик для Dacia
Renault Румыния, Peugeot Словакия и
Nissan Россия. С 2012 года мы являемся
частью группы METAIR INTERNATIONAL
HOLDINGS COOPERATIEF U.A. Южной
Африки. В 2013 году мы открыли новую
производственную линию передовых
батарей - AGM-VRLA.
«Servmixt-Agro» S.R.L.
Tel.Compania Servmixt-Agro SRL este deale-
rul o�cial al companiilor CLAAS, HORSCH,
AMAZONE și LEMKEN. O echipă energi-
că vă va deservi excelent și operativ în
procesul de comercializare și deservire a
Servmixt-Agro SRL vă oferă direct de
la producător tehnică agricolă: tractoare,
combine, mașini de erbicidat, semănători,
mașini de prelucrare a solului, dar și piese
originale de schimb. Avem în stoc o gamă
completă de piese de schimb. Deci, vă
putem asigura continuu în caz de nece
sitate. Mecanicii cali�cați sunt gata să vă
ofere orice sprijin tehnic necesar pentru
Servmixt-Agro SRL împreună cu partenerii
săi este mereu gata să vă ajute să găsiți
cele mai bune soluții financiare pentru
Servmixt-Agro SRL is the of�cial dealer of
CLAAS, HORSCH, AMAZONE and LEM-
KIN. Our ef�cient team offers real quality
at selling and servicing of agricultural
equipment. Servmixt-Agro SRl offers, di-
rectly from the manufacturers, agricultural
machinery, such as tractors, combines,
sprayers, seeders and tillage equipment. A
full range of spare parts assures the perma
nent service and the uninterrupted supply
in case of need. Quali�ed technicians are
always ready to provide any necessary
support for the maintenance of agricultural
equipment. Servmixt-Agro SRL is at your
service in offering the best �nancial solu-
Компания Servmixt-Агро является ди
лером компаний CLAAS, HORSCH,
AMAZONE и LEMKEN. Вместе с ко
мандой энергичных профессионалов
Servmixt-Agro обеспечит своим клиентам
истинное качество и оперативность в
продаже и сервисном обслуживании
сельскохозяйственной техники.
Servmixt-Agro SRL предлагает непосред
ственно от производителя сельскохозяй
ственную технику, такую как: тракторы,
комбайны, самоходные опрыскиватели,
сеялки, почвообрабатывающие машины
и оригинальные запасные части. У нас
полный ассортимент запасных частей,
что позволяет обеспечивать непре
рывно клиентов. Квалифицированные
механики готовы предоставить любую
техническую поддержку для сельскохо-
зяйственной техники.
Servmixt-Agro SRL вместе с нашими
партнерами всегда готова помочь найти
лучшие финансовые решения при покуп
ке оборудования.
«SANTACRUZ» S.R.L.
TelImportul tractoarelor din Japonia, a agre-
Import of tractors from Japan, units from
Импорт тракторов из Японии, агрегатов
из Китая, Польши.
Compania Seneca este distribuitorul o�cial
de produse Fiskars în Republica Moldova.
Fiskars este un brand de top care oferă
soluţii funcţionale, prietenoase şi trainice
pentru unelte de mână şi nu numai. Pro-
dusele Fiskars răspund inspiraţiei autentice
şi îşi fac treaba în cel mai intuitiv şi lipsit de
În�inţată în anul 1649, Fiskars este cea mai
Fiskars este liderul mondial în producția
şi distribuția de bunuri de consum pentru
casă, grădină şi activităţi outdoor. Grupul
are un portofoliu de branduri internaţionale
puternice, incluzând Fiskars, Iittala, Gerber
şi Buster.
Seneca pe langa produsele Fiskars mai
distribuie veselă, pahare și multe acce
sorii pentru casă și horeca. Printre aceste
branduri se numără: Luigi Bormioli (Italia),
Bugatti (Italia), Boska (Olanda), Jean Du-
str. Miron Costin 7, et 3
Tel.
SENECA company is the of�cial distributor
FISKARS is a leading brand that provides
functional, friendly and lasting solutions for
hand tools and more. FISKARS products
are the result of genuine inspiration and do
their job in the most intuitive and effortless
Founded in 1649, FISKARS is Finland’s
oldest company.
FISKARS is the world’s leading manufac-
turer and distributor of consumer goods for
home, garden and outdoor activities. The
group has a strong portfolio of international
brands, including Fiskars, Iittala, Gerber
and Buster.
Besides FISKARS products, Seneca also
distributes crockery, glasses and a variety
of accessories for home and hospitality,
among them such brands as Luigi Bormioli
(Italy), Bugatti (Italy), Boska (Netherlands),
Компания Сенека является официаль-
ным дистрибьютором продукции Fiskars
в Молдове.
Fiskars является ведущим брендом,
который обеспечивает функциональные
решения для ручных инструментов и не
только. Продукты Fiskars соответсвтуют
современным требованиям, с ними легко
выполнить любую работу.
Основанная в 1649 году, Fiskars является
старейшим предприятием в Финляндии.
Fiskars является ведущим в мире произ
водителем и дистрибьютором потреби-
тельских товаров для дома, сада и ак-
тивного отдыха. Группа имеет большой
портфолио международных брендов, в
том числе Fiskars, Iittala, Gerber и Buster.
Помимо продукции Fiskars, Seneca
реализует посуду, стаканы и множе
ство аксессуаров для дома и сектора
гостеприимства. Среди брендов: Luigi
Bormioli (Италия), Bugatti (Италия), Boska
(Нидерланды), Jean Dubost (Франция).
Via Pitagora, 45
Tel.


.com; [email protected]
.silesfor.com
Instalaţii pentru depozitarea cerealelor,
Echipamente de curăţat și transportat ce-
reale, mori rotative. Uscătoare de cereale,
uscătoare mobile, elevatoare, silozuri me-
talice, sisteme de ventilaţie, soluţii pentru
fabricarea furajelor.
Storage plants for cereals, grain cleaning
equiment, cereal transport equipment, ro-
tating millers. Cereal driers, mobile driers,
elevators, seed silos, metal silos, ventilation
Установки для хранения зерна, обору
дование для очистки, транспортировки
зерна, мельницы. Зерносушилки, мо
бильные сушилки, лифты, элеваторы,
металлические силосы, системы вен
тиляции, решения для производства
кормов.
«SILVMAR COMPLET» S.R.L.
şos. Munceşti, 271, bir. 404, pavilionul 6
Tel.
0-11
“Silvmar Complet” comercializează o gamă
largă de echipamente pentru sectorul zoo-
tehnic, utilaje pentru fermieri şi gospodării
ţărăneşti, inventar agricol şi mărfuri indus-
triale: incubatoare de ouă găină/ prepeliţă,
utilaj pentru întreţinere păsări/ bovine/
porcine/ caprine/ ovine/ cabaline, instalaţii
şi sisteme de muls vite/ oi/ capre, utilaje
şi accesorii pentru prelucrarea laptelui,
instalaţii/ pompe de vid, instalaţii şi utilaje
pentru prelucrarea furajelor.
Silvmar Complet offers a wide range of
equipment for animal husbandry, as well as
equipment for farms: incubators for chicken
/ quail eggs, equipment for breeding of
poultry / cattle / pig / goat / sheep / horses,
systems and devices for milking cows /
sheep / goats, equipment and accessories
for milk processing, vacuum equipment /
“Silvmar Complet” предлагает широкий
спектр оборудования для животно
водства, а также оборудование для
фермерских и крестьянских хозяйств,
сельскохозяйственный инвентарь: ин
кубаторы для куриных/ перепелиных
яиц, оборудование для выращивания
и содержания птицы/ КРС/ свиней/ коз/
овец/ лощадей, системы и аппараты для
доения коров/ овец/ коз, оборудование
и аксессуары для переработки молока,
вакуумное оборудование/ насосы, обо-
рудование для пререработки кормов.
S.C. «SLOVINA»S.R.L.
str. Albișoara 82/8
Tel.
RAVENA (Slovacia) și CALDERONI (Italia).
Echipamente pentru lucru în grădini și
podgorii. Tăierea, ciupirea lăstarilor și trata
mentul între tufe în podgorii. Pulverizatoare.
Of�cial representative of the companies
RAVENA (Slovakia) and CALDERONA
Equipment for gardens and vineyards cul-
tivation. Cutting, stamping and inter-rows
Официальный представитель компаний:
RAVENA (Словакия) и CALDERONА
(Италия).
Техника для обработки садов и вино
градников. Обрезка, чеканка и межку
стовая обработка для виноградников.
Опрыскиватели.
Founded in 2003, we created 5 directions
in construction services: heating systems,
general construction works, sanitary sys
tems, finishing works and demolitions,
using professional equipment and quali�ed
workers. Since 2013 we are the represent-
atives in Moldova of PerEko, the producer
who built one of the best in the world boilers
STAFOLET
str. Pădurii, 12A fost fondată în 2003. În această perioadă
am dezvoltat 5 direcţii de servicii: sisteme
de încălzire, lucrări de construcţii, sisteme
sanitare, lucrări de finisare, demolări,
folosind echipament modern şi personal
cali�cat. Din 2013 suntem reprezentanţii
companiei PerEko în Republica Moldova,
producătorul celor mai calitative cazane pe
Была основана в 2003г. За этот период
мы развили на профессиональном
уровне 5 направлений: отопительные
системы, общестроительные работы,
сантехнические системы, отделочные
работы, демонтажные работы, используя
качественные и профессиональные
инструменты и персонал. С 2013 года мы
являемся представителями компании
PerEko в Молдове, производящей одни
из лучших твердотопливных котлов в
«Tavsan Poultry Equipment»
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu Cad. No: 267
34775 Ümraniye - İstanbul / TÜRKİYE
Tel.
TAVSAN POULTRY EQUIPMENT MANU-
FACTURING CO., fondat în 1975, este cel
mai vechi şi cel mai mare în Turcia produ-
cător de echipamente şi sisteme pentru
creşterea păsărilor de curte, de sisteme de
alimentare, adăpare, iluminare, încălzire,
ventilaţie, depozitare a nutreţurilor, sisteme
de transportare şi sisteme de control al
climei. Pe lângă fabricarea spectrului vast
de echipamente pentru creşterea păsărilor
de curte, Tavsan oferă clienţilor servicii de
comercializare, marketing, de deservire în
Recent, Tavsan a început să ofere, pe piaţa
internă şi cea externă, proiecte “la cheie”
Produsele companiei sunt preferate pentru
calitatea și diversitatea lor, precum și pentru
performanța brandului în vânzări și servicii
De-a lungul anilor Tavsan a considerat
calitatea ca prioritate de top în procesul de
producție, în scopul de a satisface clienții
la cel mai înalt nivel. Departamentul R & D
al companiei lucrează intens la moderniza
rea continuă a produselor și a instalațiilor
de producție, la fel și la perfecționarea
competenței și motivării angajaților. Tavsan
utilizează numai materii prime originale,
TAVSAN POULTRY EQUIPMENT MANU-
FACTURING CO.
Being the oldest and the biggest poultry
equipment manufacturer in Turkey, manu-
factures feeding, drinking, lighting, heating,
ventilation, feed storage and transport,
layer cages and climate control systems
since the establishment date, 1975. Be
sides manufacturing a complete range of
poultry equipment, Tavsan also performs
sales, marketing and after sales services
to customers. Tavsan also offers turn-key
poultry projects both in local and interna-
The company’s products are preferred for
their quality and diversity, as well as the
strength of brand performance in sales and
Tavsan always keeps quality as top priority
for the production process with its quali�ed
staff and it targets to carry the customer
satisfaction to the highest level.With R&D
studies, Tavsan is continuously upgrading
its products and production facilities and
increasing the pro�ciency and motivation
of employees. In order to be able to pro-
duce high quality products and reach the
highest customer satisfaction, Tavsan only
uses original international branded raw
TAVSAN POULTRY EQUIPMENT
MANUFACTURING CO будучи старей
шим и крупнейшим турецким производи
телем оборудования и систем для разве
дения домашней птицы, занимается про
изводством систем кормления, поения,
освещения, нагревания, вентиляции,
хранения корма, транспортных систем
и систем климат-контроля, начиная с
момента учреждения - с 1975 года.
Помимо производства полного спектра
оборудования для разведения до
машней птицы, Tavsan предоставляет
своим клиентам услуги по реализации,
маркетингу, а также гарантийному и по-
стгарантийному обслуживанию.
Tavsan предлагает проекты “под ключ“
по разведению домашней птицы как
на местном, так и на мировом рынках.
На протяжении своей деятельности
для компании Tavsan качество явля
ется главным приоритетом в процессе
производства, конечной целью которого
является удовлетворение потребностей
клиентов на самом высоком уровне. От-
дел R & D компании продолжает упорно
трудится над модернизацией продукции
и производственных мощностей для
повышения уровня компетентности и мо
тивации сотрудников. Tavsan использует
только оригинальное сырье, утвержден
ное на международном уровне.
str. Mihai Sadoveanu 42/7


Suntem o companie tânără şi modernă care
activează în domeniul agricol şi industrial,
susţinând în special gospodăriile ţărăneşti
Colaborăm cu companii din Europa, China,
A young and modern company operating
in the agricultural and industrial sectors, in
particular supporting farmers with quality
equipment. We cooperate with companies
Молодая и современная компания,
работающая в сельскохозяйственном и
промышленном секторах, поддерживает,
в частности, крестьянские хозяйства
качественным оборудованием. Сотруд-
ничает с компаниями из Европы, Китая,
Японии и т.д.
Tolsma - cel mai modern echipament pentru
depozitarea cartofului, cepei, morcovului,
verzei şi sfeclei. Echpamentul este pro
dus în Olanda. Tolsma este lider pe piaţa
TOLSMA is the most recent equipment
for storage of potatoes, onions, carrots,
cabbage and red beets. Equipment is man
ufactured in the Netherlands. TOLSMA is
Толсма – это самое современное
оборудование для хранения картофеля,
лука, моркови, капусты и свеклы, весь
комплекс которого производится на
заводе в Нидерландах. Толсма – это
лидер на рынке Европы.
«Толсма Украина» ООО
вул. Хрещатик 4, офіс 20
01001 Київ, Україна
Tel.


«TORNUM» S.R.L.
str. Piscul Răchitei, nr.11, bir. 4, sector 3


TORNUM oferă soluţii complete pentru
stocarea, uscarea, răcirea, curăţarea şi
gestionarea cerealelor. Vă aşteptăm la
standul Tornum pentru a vă prezenta ul-
timele noutăţi despre uscarea, răcirea şi
depozitarea cerealelor.
TORNUM offers complete solutions for
storing, drying, cooling, cleaning and
management of grain. We are waiting you
at the TORNUM stand to present the latest
TORNUM предлагает решения для
хранения, сушки, охлаждения, очистки
и учета зерновых. Приглашаем Вас на
стенд TORNUM, чтобы представить
последние новости в данной области.
Труд 7 Moldova - ziar săptămânal despre
familie și despre viață. Se publică din
anul 2006. Principalele subiecte - cele
mai recente știri, economie, societate,
sport, aspecte urbane și sociale, povești
interesante despre oameni și evenimen
te, viața starurilor. Pagina săptămânală
“Consumatorul” este de un interes deosebit
pentru agenții de publicitate. Tirajul - 3000
de exemplare pe săptămână, repartizate la
chioșcurile de ziare și pe subscriere în țară,
auditoriul țintă - adulți cu principii stabilite,
Despre site. 130 de vizitatori unici pe zi,
publicul țintă - persoane cu vârsta cuprinsă
Ziarul «Труд 7 Moldova»
str. Feredelului, 4
Tel.
Труд 7 Moldova is the weekly newspaper
about family and lifestyles. Published
since 2006. The main topics tackled in
the newspaper - latest news, economy,
society, sports, urban and social issues, in
teresting stories about people and events,
life of stars. The weekly page “Consumer”
is of a particular interest for advertisers.
Circulation - 3000 copies per week, avail-
able at newsstands and by subscription
throughout the country, target audience
- adults with established principles, age
Our site: 130 visits per day, target audi-
«Труд 7 Moldova» - еженедельная
газета о семье и жизни. Выходит с
2006 года. Основные темы, о которых
пишет издание – актуальные новости,
экономика, общество, спорт, городские
и социальные проблемы, интересные
истории о явлениях и людях, жизнь
звезд. Для рекламодателей особый
интерес представляет еженедельная
страница «Потребитель». Тираж
– 3000 экземпляров в неделю,
распространение – в газетных
киосках и по подписке по стране,
целевая аудитория – взрослые люди
с устоявшимися принципами, возраст
– от 40 до 60 лет.
Про сайт. Посещаемость – 130 человек
в сутки, целевая аудитория – от 30 до
45 лет.
POLIUREA este un strat monolit, elastic,
care reprezintă o peliculă impermeabilă.
Acest produs se aplică prin spay-erea unui
acoperișuri (antifoc), pardoseli,
terase, piscine, bazine, colectoare, funda-
ții, camere frigori�ce, conducte, cisterne,
canalizări, rezervoare de apă potabilă,
poduri, tuneluri, mobilier, camioane, va
SPUMĂ POLIURETANICĂ – termoizola
rea cu spumă poliuretanică este mult mai
e�cace decât vata minerală, �bra de sticlă
sau polisterenul. Spuma poliuretanică este
utilizată, în special, de cei, care se gândesc
la viitor și nu vor să �e dezamăgiți de e�ca-
tavane, plafoane, pardoseli, acoperișuri
blocuri și case, acoperișuri azbociment
și tablă veche, terase, blocuri, mansarde,
construcții pe structură metalică, piscine și
bazine de înnot, restaurante, cluburi, baruri
și cafenele, săli de sport, construcții indus-
triale, depozite, hale, camere frigori�ce, fun
dații, beciuri, construcții și suprafețe curbe.
POLYUREA is an elastic monolithic layer,
representing an impervious �lm. This prod
uct is applied by spraying a two-component
polymer.
• roofs (�re protection), �oors, terraces,
pools, collectors, foundations, refrigerating
rooms, pipelines, tanks, sewers, drinking
water tanks, bridges, tunnels, furniture,
POLYURETHANE FOAM: thermal insula-
tion with polyurethane foam is much more
effective than mineral wool, �berglass or
polystyrene. Polyurethane foam is used
particularly by those who think about the
future and do not want to be disappointed
by the effectiveness of thermal insulation.
Fields of application: ceilings, �oors, roofs
in apartment buildings and houses, roofs
in asbestos cement and old metal sheets,
terraces, buildings, attics, buildings with
metallic structures, reservoirs, swimming
pools, restaurants, clubs, bars and cafes,
gyms, industrial buildings, warehouses,
cold rooms, foundations, cellars, construc-
Полимочевина – это толстослойное,
очень эластичное монолитное по
крытие, которое представляет собой
пленку. Области применения: •
идроизоляция и коррозионно-устой
чивые покрытия при строительстве
мостов, настилов, пирсов, пристаней,
причалов, морских и речных судов.
идроизоляционный материал для
любых емкостей, резервуаров, бассей-
нов, аквариумов, прудов, коллекторов.
• Гидроизоляционный материал для
дорожных работ. •
имически стойкая
защита для канализационных и очист-
ных сооружений, для реакторов, емко-
стей, резервуаров, цистерн. •Химически,
коррозионно и абразивно устойчивые
покрытия для судов всех типов. • Корро-
зионно устойчивая защита резервуаров
нефтепродуктов, нефтяных, газовых. •
Коррозионно и абразивно устойчивое
покрытие вагонов, кузовов грузового
транспорта. • Декоративное покрытие с
защитными свойствами для конструкций
из пористого материала. • Материал для
устройства наливных полов в производ-
ственных помещениях. • Напыление
холодильных камер.
лиуретановая пена
Напыляемый пенополиуретан – это
самая современная и эффективная
тепло, паро, гидро и звукоизоляция,
получаемая непосредственно на месте
проведения работ. Области примене
ния: •
качестве теплоизолятора
в магистральных трубопроводах, а
также изоляции низкотемпературных
трубопроводов химической промыш
ленности. • При строительстве быстро-
возводимых промышленных, а также
гражданских конструкций. • В качестве
теплоизоляции, а также акустической и
гидроизоляции при строительстве, капи
тальном ремонте жилых домов, складов,
ангаров. • При теплоизоляции цистерн.
• При утеплении стен, балконов, ман-
сард, кровли, фундаментов, подвалов •
При шумоизоляции помещений •
утеплении и шумоизоляции вен-
тиляционных коробов и др.
TOTAL PROTECT GRUP
str. Calea Ieşilor 6, etaj 2
Tel.


Unitatea de Implementare şi Administrare a
Proiectului Creșterii Producției Alimentare
str. Calea Basarabiei, 18
Tel.. 2kr.md
Unitatea este responsabilă pentru punerea
în aplicare a următoarelor Programe ce
constau în comercializarea tehnicii agricole
solicitate de producători agricoli cu achita-
1. Programul 2KR - Proiectul de Asistenţă
Tehnică a Fermierilor Neprivilegiaţi, �nanţat
2. Programul Dezvoltării Sistemelor de
Irigare la Scară Mică, �nanţat de Comisia
3. Acordul Compact - Programul de
Vânzări în Rate 2KR în agricultura per
formantă irigată al Fondului Provocările
Mileniului Moldova (continuat în perioada
Post-Compact de FDD Moldova), �nanţat
4. Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova
(PCCF/PEBM-PNUD) - sub-componenta:
1.2 ĂCiclul combustibilului facilitat – furni-
zarea de biomasă” a Proiectului Energie şi
Biomasă în Moldova (PEBM), �nanţat de
Până în prezent (din anul 2001) au fost
programul 2KR - 527 combine
pentru recoltarea cerealelor şi porumbu
lui, 4500 tractoare, 700 stropitori pentru
protecția viilor, livezilor, culturilor de câmp
şi legumicole, 1720 pluguri, semănători şi
programul Dezvoltării Sistemelor
de Irigare la Scară Mică - 237 Maşini Mo-
bile de Irigare, 138 statii de pompare, 110
sisteme de irigare prin picurare pentru vii,
livezi şi culturi legumicole, 38 seturi de ţevi
acordul Compact – 31 Maşini
şi aripi de ploaie pentru Irigare, 11 statii
de pompare, 27 sisteme de irigare prin
picurare pentru vii, livezi şi culturi legumi-
cole, 20 seturi de ţevi, bazine, 10 Sisteme
anti-grindina, 6 Module de sere, 34 Maşini
Proiectul Energie şi Biomasă în
Moldova – 34 Prese de balotat, 8 Remorci
În total au fost vândute peste 8150 unităţi
The UNIT is responsible for the implemen-
tation of the following Programs that are
focused in the marketing of agricultural
equipment, required by farmers and paid
1. 2KR Program - Project Assistance for
unprivileged farmers, financed by the
2. The Project on the Development of
Small-Scale Irrigation Systems, �nanced
3. Compact Program - 2KR Hire-Purchase
Program (farming equipment) in performing
irrigated agriculture of the Millennium Chal
lenge Foundation Moldova (continued in
the post-Compact period by SDA Moldova),
�nanced by the USA government
4. Moldova Energy and Biomass Project
(PCCF / PEBM-UNDP) - sub-component:
1.2 “Facilitated fuel cycle - providing bio-
mass” of the Moldova Energy and Biomass
Project (PEBM), �nanced by the European
Until present (since 2001) the following
Through the 2KR program - 527
combines for crops and maize harvesting,
4,500 tractors, 700 sprinklers for the pro-
tection of vineyards, orchards, �eld crops
and vegetables, 1720 plows, seeders and
Through the Development of Small-
Scale Irrigation Systems - 237 mobile
irrigation units, 138 pumping stations,
110 drip irrigation systems for vineyards,
orchards and vegetables, 38 sets of pipes
Under the Compact agreement - 31
machines and wings rain for irrigation, 11
pumping stations, 27 drip irrigation systems
for vineyards, orchards and vegetables, 20
sets of pipes, tanks, 10 anti-hail systems,
6 greenhouse modules, 34 agricultural
- Through the Moldova Energy and Bio
mass Project - 34 balers, 8 trailers and 2
In total, over 8150 units of new agricultural
Управление ответственно за реали
зацию сельхозтехники, необходимой
сельхозпроизводителям, с оплатой в
расрочку
1. Программа 2KR - Проект техниче
ской поддержки непривилегированных
фермеров. Программа финансируется
правительством Японии;
2. Программа развития малых ирри
гационных систем, финансируемых
Европейской комиссией;
3. Договор Compact - Программа продаж
в рассрочку 2KR для эффективного
орошаемого земледелия Фонда вызо
вы тысячелетия Молдова (продолжен
FDDМолдова в период Post-Compact),
финансируемого правительством США.
4. Проект Энергия и Биомасса в Молдове
(PCCF/PEBM-PNUD) призван увеличить
объемы энергетического производства,
который финансируется Европейским
Союзом и PNUD; На сегодняшний день
(с 2001 года) было продано:
- При поддержке программы 2KR - 527
комбайнов по сбору зерновых и кукуру-
зы, 4500 тракторов, 700 опрыскивателей
для виноградников, садов, полевых и
овощных культур, 1720 плугов, сеялок
и другого сельскохозяйственного обо
рудования.
- При поддержке Программы развития
малых ирригационных систем - 237
мобильных ирригационных машин, 138
насосных станций, 110 ирригационных
капельных систем для виноградников,
садов и овощных культур, 38 комплектов
труб с аксессурами.
- По соглашению Compact - 31 машин и
дождевальных крыльев для ирригации,
11 насосных станций. 27 капельных ир-
ригационных систем для виноградников.
садов и овощных культур, 20 наборов
труб, бассейны,10 противоградовых
систем, 6 модульных теплиц, 34 сель
хозмышины.
- При поддержке Проекта Энергия и Био
масса в Молдове - 34 пресс-подборщика,
8 прицепов и 2 измельчителя.
Итого было продано более 8150 единиц
новой сельскохозяйственной техники.
Activitatea de bază a companiei VADA
LEX-AGRO este importul şi comerciali
zarea seminţelor de culturi de câmp şi a
legumelor, a mijloacelor de protecţie a
plantelor şi îngasămintelor, a sistemelor
de irigare prin picurare și amestecurilor de
VADALEX-AGRO este dealerul exclusiv
al companiei NEW HOLLAND, livrează
The main activity of VADALEX-AGRO is the
import and marketing of seeds of �eld crops
and vegetables, plant protection products
and fertilizers, drip irrigation systems, lawn
VADALEX-AGRO is also the exclusive
dealer of
NEW HOLLAND in Moldova,
distributing a wide range of
agricultural
Основной деятельностью компании
VADALEX-AGRO является импорт и про
дажа семян полевых и овощных культур,
средств защиты растений и удобрений,
систем капельного орошения, различных
смесей газонных трав.
Также VADALEX-AGRO является экс
клюзивным дилером компании NEW
HOLLAND в Молдове и поставляет
сельскохозяйственную технику в ассор-
тименте.
«VADALEX-AGRO» S.R.L.
str. Liviu Deleanu, 7/6
Tel..vadalex.md
ул. Костомарова, 26
19400 г. Корсунь-Шевченковский, Черкасская обл., Украина
Tel.Produce şi comercializează tehnică perfor
mantă pentru prelucrarea solului: tăvălugi
inelare cu dinţi, grape cu discuri, cultiva-
toare, scari�catoare de adâncime, piese
Production and sale of modern innovative
agricultural equipment: thoothed-disk roll-
ers, disk harrows, cultivators, deep tillers,
Производство и продажа современной
инновационной почвообрабатывающей
сельскохозяйственной техники: катки
зубчато-кольчатые, бороны дисковые,
культиваторы, глубокорыхлители, зап
I.M. «ВОСХОД-АГРОТЕХНИКА» S.R.L.
str. M. Eminescu, 14/6Reprezentant al întreprinderii “Восход“ în
Moldova. Comercializarea tehnicii agricole
şi a pieselor de schimb: tăvălugi, grape cu
discuri, cultivatoare, dezmiriştitoare, piese
ВОСХОД-АГРОТЕХНИКА is the of�cial
distributor in Moldova of the company
“Voshod” (Ukraine).
Main activity: sale of agricultural soil-pro-
cessing equipment and spare parts;
thoothed-disk rollers, disk harrows, cultiva
I.M. “Восход-Агротехника“ - официаль
ный дистрибьютор в Молдове ПО “Вос-
ход“ (Украина).
Основная деятельность: реализация
сельскохозяйственной почвообраба
тывающей техники и запчастей: катки
зубчато-кольчатые, бороны дисковые,
культиваторы, глубокорыхлители, зап
«WEST EAST TECH» SRL este repre
zentantul oficial al companiei «Kramp»
în Moldova şi este angajat în livrarea şi
vânzarea de piese de schimb pentru utilaje
În prezent, compania «WEST EAST
TECH» SRL oferă piese de schimb pentru
utilaje agricole importate de la producatori
mondiali de renume: JohnDeere, New
Holland, Claas, Lemken,CaseIH, KVER
NELAND, Gaspardo, MasseyFerguson,
Challenger, Fendt, Ropa, Holmer.
- Repararea motoarelor DEUTZ, CUM
MINS, PERKINS şi asigurarea cu piese de
- Repararea şi înlocuirea axelor şi reductoa
relor produse de companiile DANA SPICER
- Vânzări de tehnică mică, tehnică mică
agricolă, de prelucrare a solului, tehnică
- Reparaţia capitală a tractoarelor, combi-
nelor, camioanelor importate
- Filtre, uleiuri şi lubri�anţi, anvelope noi de
«WEST EAST TECH» S.R.L.
.agrishop.md (Интернет магазин)
WEST EAST TECH is the of�cial rep
resentative of the company KRAMP in
Moldova and is engaged in supply and
sale of spare parts for imported agricultural
machinery.
Presently WEST EAST TECH offers spare
parts for imported agricultural machin
ery from leading world manufacturers:
JohnDeere, NewHolland, Claas, Lemken,
CaseIH, KVERNELAND, Gaspardo, Mas-
seyFerguson, Challenger, Fendt, Ropa,
Holmer.
- Repair of engines DEUTZ, CUMMINS,
- Repair and replacement of bridges and
gears, manufactured by DANA SPICER
- Sales of small appliances, farming, tillage
- Overhaul of imported tractors, combines,
- Filters, oils and lubricants, new tires in
«WEST EAST TECH» SRL является
официальным представителем компа
нии «Kramp» в Молдове и занимается
поставкой и продажей запасных частей
для импортной сельхозтехники.
На сегодняшний день компания «WEST
EAST TECH» SRL предлагает ори
гинальные запчасти для импортной
сельхозтехники ведущих мировых про-
изводителей: JohnDeere, NewHolland,
Claas, Lemken,CaseIH, KVERNELAND,
Gaspardo, MasseyFerguson, Challenger,
Fendt, Ropa, Holmer.
Так же :
- Ремонт двигателей DEUTZ, CUMMINS,
- Ремонт и запасные части мостов и ре-
дукторов производства компаний DANA
- Продажа мини техники, сельхоз,
почвообрабатывающей, строительной
и спецтехники
- Капитальный ремонт тракторов, ком-
байнов, погрузчиков импортного про
изводства.
- Фильтра, масла и смазки, новые шины
любых размеров.
«ГП «Зерновая Столица» ООО
орного Оборудования»
ул. Балтская дорога,76
65096 г. Одесса, Украина
Tel.


-11-76

Construim terminale de cereale, complexe
de elevatoare (de pregătire, liniare, de
producţie), inclusiv: complexe de mini-ele-
vatoare “la cheie”. De asemenea, efectuăm
lucrări de modernizare şi reconstrucţie a
elevatoarelor existente. Pentru uzinele de
nutreţuri a fost elaborată o serie de pro-
Vă oferim colaborare în următoare domenii:
producţia de elevatoare, montarea, autom
atizarea şi aspirarea elevatoarelor.
De asemenea, livrăm utilaj de import: silo-
zuri de la compania WESTEEL, uscătoare
de cereale de la BONFANTI.
We carry out the construction of grain ter-
minals and elevator complexes (linear, for
storage and production), including turnkey
mini-elevator complexes. We also provide
upgrading and rebuilding operations for
For feed factories and linear elevators
we have developed a range of de-dusting
We offer cooperation in the following
directions: elevator equipment manufactur
ing; instalation works; automatization and
de-dusting projects for elevator complexes.
We also provide imported equipment: silo
bins “Westeel” and grain dryers “Bonfanti”.
Осуществляем строительство зерновых
терминалов, элеваторных комплексов
(заготовительных, линейных, произ
водственных), в т.ч. мини-элеваторных
комплексов «под ключ». Также выпол
няем работы по модернизации и рекон-
струкции существующих элеваторных
мощностей. Для комбикормовых заводов
и линейных элеваторов разработан ряд
программ по обеспыливанию (аспира
ция). Мы предлагаем сотрудничество
по следующим направлениям: произ
водство элеваторного оборудования;
монтаж; автоматизация и аспирация
элеваторных комплексов. Также осу
ществляем поставку импортного обору-
дования: силосные ёмкости компании
«Westeel» зерносушилки компании
CATALOG
INTERNAŢIONALĂ SPECIALIZATĂ
ORGANIZATOR:
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
CO-ORGANIZATORI:
MD-2005 mun. Chişinău, str. George Coşbuc, 11
Tel.: 21 01 89, 21 01 73. Tel./fax: 21 01 88, 21 15 95, 20 13 54, 20 13 55, 20 13 56
E-mail: [email protected]; URL: www.fnfm.dnt.md
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ
A FERMIERILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Valeriu Cosarciuc
1 organizaţii regionale, 9 Cen-
veniturilor populaţiei de la sate. Această misiune se realizează prin crearea unor structuri de organizare a fermierilor (organi-
Agricoli (FIPA), organizaţie care ne de-
neşti “COPANCA”
Gospodăria Ţărănească “POLINA CĂPĂŢINĂ”
Gospodăria Ţărănească “SFÎNTUL GHEORGHE”
Gospodăria Ţărănească “ŢÎRCHI PAVEL”
Gospodăria Ţărănească “VEŞCA ION”
CEBOTARI FIODOR MIHAIL”
Gospodăria Ţărănească “ŞTEFAN CHITOROAGĂ”
Gospodăria Ţărănească “MELNIC IOANA FEODOR”
Anul 2011


str. Iuliu Maniu 55
500091 Braşov, România
Tel..almgenetic.ro
Comercializăm juninci gestante de rasele
Prim Hollstein, Jersey Charolaise, Limou-
sin, Montbeliarde; vaci în lactaţie Prim
Vindem material seminal pentru bovine.
Echipamente pentru ferme: sisteme de
dejecţii, remorci tehnologice, adăpători, cu
şete, saltele bovine, standuri de contenţie.
Selling calf heifers of breeds Prim Hollstein,
Jersey Charolaise, Limousin, Montbeliarde;
cows in lactation - breeds Hollstein and
Farm equipment: dejection systems, tech-
nological trailers, drinkers, bunks, cattle
Продаем стельных коров пород Prim
Hollstein, Jersey Charolaise, Limousin,
Montbeliarde; дойных коров Prim Hollstein
Семенной материал крупного рогатого
скота.
Продаем технику для ферм: навозные
системы, технологические прицепы,
поилки, матрацы для скота, вольеры
для коров.
«Fruit Control Equipments»
Via R.Luxemburg 55
20085 Locate Triulzi, Milano Italy
Tel.


-112
Compania Fruit Control Equipments,
fondată în anul 1952, este lider mondial
în domeniul tehnologiei stocării și păstrării
producției în Atmosfera Controlată. Prin
cooperarea cu inginerul F. Bonomi - fon-
datorul tehnologiei AC, FCE construiește
centre logistice de stocare și conservare
FCE asigură calitatea, siguranța și durabili
tatea echipamentelor sale, gestionate ușor
și de bene�ciar, oferind suport tehnic în cel
The company Fruit Control Equipments,
founded in 1952, is a global leader in tech-
nology and product storage in a controlled
atmosphere. Through collaboration with the
engineer F. Bonomi, founder of AC technol
ogy, FCE builds “turnkey” logistic storage
and conservation centers worldwide. FCE
ensures the quality, safety and durability of
your equipment, easily manageable by the
bene�ciary, providing technical support in
Компания Fruit Control Equipments,
основанная в 1952 году, является ми
ровым лидером в области технологий и
хранения продукции в контролируемой
атмосфере. Благодаря сотрудничеству
с инженером
F. Bonomi
- основателем
технологии AC,
FCE строит
логистиче-
ские центры хранения и консервации
“под ключ” по всему миру.
FCE обеспечивает качество, безопас
ность и долговечность своего обору
дования, легко управляемой и бене
фициаром, обеспечивая техническую
поддержку в кратчайшие сроки.
Via Bologna 714
Tel.

-55-11

Odată cu fondarea companiei Salvi Vivai-
anul 1891, activitatea de bază a acesteia
este creștere și producerea portaltoilor,
puieților de pomi fructiferi și răsadurilor.
Activitatea de cercetare, desfășurată
continuu pentru a produce noi soiuri a dat
roade remarcabile, garantând clienților săi
Salvi nu doar produce material săditor, ci și
prestează servicii de consultanță de înalta
calitate pe întreaga periodă de produce
Since 1891, when Salvi Vivai was founded,
its main activity was the cultivation and
production of rootstocks, saplings of fruit
The continuous focus on research and
production of new varieties has given
excellent results, ensuring clients stable
Salvi is not only producing planting materi-
al, but also provides its clients with quali�ed
consulting services throughout the period
of production and the development of your
С 1891 года, когда была основана
Vivai
, ее основной деятельностью яв
ляется выращивание и производство
подвоев, саженцев плодовых деревьев
Постоянно проводимая исследова
тельская работа по получению новых
сортов дала замечательные результаты,
гарантируя своим клентам стабильные и
высокие урожаи.
не только производит посадочный
материал, но также оказывает своим
клиентам квалифицированные кон
сультационные услуги на протяжении
периода производства и развития ва
шего сада.
«Advice&Consulting» Srl
Via San Carlo 12/18,
Tel.


Compania Advice&Consulting oferă servicii
de consultanță în domeniul horticol pe
intreaga catenă de producere, prelucrare,
Împreuna cu partenerii noștri Salvi Vivai,
Unitec și Fruit Control Equipments, vă
oferim proiecte “la cheie” în conformitate
Profesionalism, promptitudine, seriozitate
- principiile care ne ghidează activitatea
pentru a obține cele mai optimale rezultate.
Succesul afacerii dumneavoastră – mân-
Advice & Consulting provides consulting
services in the �eld of horticulture through-
out the entire production chain: processing,
Together with our partners Salvi Vivai,
Unitec and Fruit Control Equipment, we
offer turnkey projects in accordance with
Professionalism, ef�ciency, serious attitude
are our principles that help us obtain the
The success of your business is the pride
of our company.
оказывает
консультационные услуги в области
садоводства по всей производственной
цепи: обработка, хранение и упаковка
свежих фруктов.
Совместно с нашими партнерами
Vivai, Unitec и Fruit Control Equipments
мы предлагаем проекты “под ключ” в
соответствии с вашими требованиями.
Профессионализм, оперативность, се
рьезное отношение - наши принципы для
получения оптимальных результатов.
Успех вашего бизнеса - гордость нашей
компании.
Agenția de Stat pentru Proprietatea
str. Andrei Doga 24, bloc 1
Tel..agepi.gov.md
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelec
tuală (AGEPI) este o instituție publică a�ată
în subordinea Guvernului, responsabilă
de promovarea și realizarea activităților în
domeniul protecției juridice a proprietății
Prin intermediul AGEPI vă puteţi proteja
de produse şi de servicii, inven-
ţii, desene şi modele industriale, indicaţii
geogra�ce, specialităţi tradiţionale garan-
tate, denumiri de origine, soiuri de plante,
• Opere literare, artistice, ştiinţi�ce, progra
me de calculator, alte obiecte ale dreptului
AGEPI eliberează titluri de protecţie a
obiectelor de PI, informează şi oferă
consultaţii juridice ce ţin de protecţia şi
realizarea drepturilor de PI, editează Bu-
letinul O�cial de Proprietate Intelectuală
(BOPI) şi revista de proprietate intelectuală
ĂIntellectus”, promovează şi popularizează
proprietatea intelectuală, organizează
atestarea mandatarilor autorizaţi, cursuri
de instruire şi perfecţionare a specialiştilor
în domeniu, acordă servicii de prediagno-
ză a PI şi alte servicii aferente. Serviciile
AGEPI sunt prestate conform Sistemului
de Management al Calităţii ISO 9001:2008,
ceea ce garantează calitate în conformitate
State Agency on Intellectual Property
(AGEPI) is a public Institution subordinated
to the Government, responsible for promot
ing and implementing activities in the �eld
of legal protection of intellectual property.
Through AGEPI you can effectively protect
roduct and service of trademarks;
inventions, industrial designs; geograph
ical indications; traditional guaranteed
specialties; appellations of origin; plant va-
rieties, topographies of integrated circuits;
, artistic, scientific works,
computer programs and other objects of
AGEPI issues titles of protection of IP
objects, informs and provides legal con
sultations relating to the protection and en-
forcement of IP rights, publishes the Of�cial
Bulletin of Intellectual Property (BOPI) and
the journal of intellectual property ĂIntellec-
tus”, promotes and popularizes intellectual
property, organizes the attestation of patent
attorneys, training and retraining courses
for specialists in the field, provides IP
pre-diagnosis services and other related
Agency’s services are provided according
to the Quality Management System ISO
9001: 2008, which ensures quality accord-
Государственное агентство по интеллек
туальной собственности (AGEPI) являет
ся государственным учреждением, под-
ведомственным Правительству,которое
отвечает за продвижение и проведение
мероприятий в области правовой охраны
интеллектуальной собственности.
AGEPI дает вам возможность получить
эффективную защиту интеллектуальной
собственности (ИС): • Товарные знаки
и знаки обслуживания, изобретения,
промышленные рисунки и модели, гео-
графические указатели, наименования
мест происхождения, гарантированные
традиционные продукты, сорта расте
ний, топографии интегральных схем;
• Литературные, художественные, на
учные произведения, компьютерные
программы, другие объекты авторского
права и смежных прав.
AGEPI выдает охранные документы
на объекты ИС, информирует и пре
доставляет юридические консультации
по вопросам охраны и реализации
прав ИС, издает Официальный бюлле-
тень интеллектуальной собственности
(BOPI) и журнал интеллектуальной
собственности «Intellectus», занимается
продвижением и популяризацией интел
лектуальной собственности, организует
аттестацию патентных поверенных, кур
сы повышения квалификации и профес
сиональной подготовки специалистов в
данной области, оказывает услуги по
предиагностике ИС и другие сопутству-
ющие услуги.AGEPI оказывает услуги в
соответствии с сертифицированной по
ИСО 9001:2008 Системой менеджмента
качества, что гарантирует соответствие
оказываемых услуг международным
стандартам.
Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală
(ACSA) este o organizaţie neguvernamen
tală, non-pro�t, apolitică care îşi desfăşoară
activitatea pe întreg teritoriul Republicii
Scopul ACSA este dezvoltarea durabilă
a comunităţilor rurale prin instituirea şi
susţinerea unei reţele profesionale de
prestatori de servicii de informare, consul-
tanţă şi instruire a producătorilor agricoli şi
ACSA asigură accesul populaţiei rurale
la cunostinţe, experienţă şi abilităţi, ce ţin
de un spectru larg de domenii orientate
spre dezvoltarea economică a satelor din
The National Agency for Rural Devel
opment (ACSA) is a non-governmental,
non-pro�t and non-political organization
carrying out its activities throughout the
The goal of the Agency is to contribute to
the sustainable development of rural com-
munities through setting up and developing
a professional network of information,
consultancy and training service providers
for agricultural producers and rural entre-
ACSA provides the access of rural popula-
tion to knowledge, experience and abilities
related to a wide range of domains meant
to boost the economical development of
Национальное Агентство по развитию
села (ACSA) является неправитель
ственной, неприбыльной, аполитичной
организацией, осуществляющей свою
деятельность по всей территории Ре
спублики Молдова.
Цель ACSA - способствовать устойчи
вому развитию села путём создания
и поддержки профессиональной сети
специалистов по оказанию профессио-
нально-консультационных услуг и обу
чению сельскохозяйственных произво
дителей и сельских предпринимателей.
Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală «ACSA»
str. 31 August 1989, 98, bir. 401
Tel.


Importul și comercializarea îngrășaminte
lor organice și NPK, a produselor de uz
�tosanitar. Semințe de legume, iarbă de
gazon și amestecuri de ierburi furajere,
material semincer de cartof. Sere și
echipamente auxiliare, folie pentru sere și
solarii, elemente de �xare. Peliculă mulci,
agril, substraturi, irigare prin picurare,
plase suport și de umbrire. Mașini agricole
Partenerii noștri: ITALPOLLINA; MEMON;
MIFALCHIM GROUP; TAKII SEED;
CORA SEEDS; STET HOLLAND; EU
ROPROGRESS; FIBERWB FRANCE;
FLORAGARD; TORO AG IRIGATION;
INTERMAS; AGRICOLA ITALIANA;
HORTECH; FAMA; MILA; DEWULF,
seeds, lawn grass and forage mixtures
of herbs, potato seed material. Green
houses and ancillary equipment, �lm for
greenhouses and solariums, fasteners.
Mulch �lm, agryl, substrates, drip irrigation,
support and shading nets. Agricultural ma-
Our partners: “ITALPOLLINA”; “MEMON”;
“MIFALCHIM GROUP”; “TAKII SEED”;
“CORA SEEDS”; “STET HOLLAND”; “EU-
ROPROGRESS”; “FIBERWB FRANCE”;
“FLORAGARD”; “TORO AG IRIGATION”;
“INTERMAS”; “AGRICOLA ITALIANA”;
“HORTECH”; “FAMA”; “MILA”; “DEWULF”
Импорт и продажа органических удобре
ний и NPK, средств защиты растений.
Семена овощей, газонные травы и смесь
кормовых трав, семенной материал
картофеля. Теплицы и вспомогательное
оборудование, пленки для теплиц и
крепежные детали. Пленка для мульчи-
рования, агрил, субстраты, капельное
орошение, сетка для поддержки и зате-
нения. Сельскохозяйственная техника
и оборудование для холодильников.
Наши партнеры: ITALPOLLINA;
MEMON; MIFALCHIM GROUP; TAKII
SEED; CORA SEEDS; STET HOLLAND;
EUROPROGRESS; FIBERWB FRANCE;
FLORAGARD; TORO AG IRIGATION;
INTERMAS; AGRICOLA ITALIANA;
HORTECH; FAMA; MILA; DEWULF,
S.C. «AGRO-PARTENER» S.R.L.
str. Petricani, 84
Tel.agropartener.eu
Дипломатическая миссия.
str. Grenoble, 126 a
Tel

[email protected]
.kiszyniow.polemb.net
str. Mihai Viteazul, 11
Tel.


Întreprindere cu ciclu deplin de selecţie, cul
tivare şi procesare a materialului semincer:
Full cycle of selection, cultivation and
preparation of seeding materials: sun�ow-
er, corn, rapeseed and soybean.
Предприятие с полным циклом селекции,
выращивания и подготовки семенного
материала: подсолнечника, кукурузы,
рапса и сои.
«ARTIZANA FACTORY» S.R.L.Cipici, covoare de blană, centuri de blană,
pieptare, paltoane de blană, tălpi interioare,
cipici gimnastică de piele, covoare şi alte
Slippers, fur rugs, fur belts, jackets, coats,
insoles, gym shoes, carpets and other
products in natural fur.
Комнатные тапочки, коврики меховые,
пояса меховые, жилетки, шубы, стельки,
чешки кожаные, ковры и др. изделия из
натурального меха.
Представляет участников:
«Grîu Tudor» G.Ț.

Oi de rasă ţigaie performante, piei de oaie
Овцы каракульской породы, обработан-
ные овечьи шкуры, брынза.
«BALAN SEGHEI» G.Ț.

Ovine de rasa Suffolk.
Suffolk sheep.
Овцы породы Суффолк.

Ovine de rasele țigaie și Suffolk.
Suffolk and karakul sheep.
Овцы пород Суффолк и каракуль.
Federaţia Naţională a Crescătorilor de Ovine şi Caprine
[email protected]
Гуси, утки.

Asociația Crescătorilor de Ovine şi Caprine Ungheni
Asociația Crescătorilor de Ovine şi Caprine Cimișlia
str. Vasile Alecsandri 74

Пчеловодство.
Пчеловодство.
Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova
str. Briz 33
MD-2055, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel.
Servicii oferite de ADTM:
lani�carea afacerii, inclusiv planuri
dii de fezabilitate pentru destinaţiile
ATDM offers services in:
• Business planning, including investment
AРTM предлагает услуги по:
• Планированию бизнеса, в том числе
и разработке инвестиционных планов
• Исследованию рынка, созданию мар-
кетинговых планов
• Разработке технико-экономических
обоснований
• Выявлению партнеров
• Созданию систем управления каче
ством.
Asociația Patronală ANPLPL «LAPTE»
şos. Munceşti, 17, bir. 3
Tel.


Organizaţie nonpro�t, Asociaţia Patronală
Asociaţia Naţională a Producătorilor de
Lapte şi Produse Lactate “LAPTE” a fost
înregistrată pe data de 12.12.2011.
a) promovarea şi protejarea drepturilor
producătorilor şi procesorilor de lapte şi
b) acordarea asistenţei consultative pe
c) desfăşurarea activităţii în domeniile
cooperării producătorului şi procesorului
A non-profit organization, the National
Association of Employers - Association of
producers of milk and milk products LAPTE
was registered on 12.12.2011.
a) to promote and protect the rights of
producers and processors of milk and milk
b) to provide consulting in the following
c) to strengthen the cooperation of produc-
Некоммерческая организация, Ассо
циация работодателей национальная
Ассоциация производителей молока
и молочных продуктов “LAPTE” была
зарегистрирована 12.12.2011.
а) поощрять и защищать права произ-
водителей и переработчиков молока и
молочных продуктов
б) оказание консультативной помощи в
следующих областях
- юридической
- налоговой
- социальной
с) сотрудничество производителя и пе-
реработчика и т.д.
«Fabrica De Produse Lactate» S.A.
str. Ștefan Neaga, 15
Tel.

Prelucrarea laptelui şi fabricarea produsel-
Переработка молока и производство
молочной продукции.
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 64, bir. 31
Tel.


Distribuitor o�cial şi exclusiv de ceaiuri
“Ahmad Tea” în Republica Moldova. Ceaiul
englezesc “Ahmad Tea” a cucerit inimile
milioanelor de admiratori din multe ţări ale
lumii şi face parte din grupul celor trei lideri
pe piaţa de ceai din Moldova. E şi �resc,
pentru că ceaiul “Ahmad Tea” se bucură
de succes acolo, unde oamenii apreciază
Эксклюзивный дистрибьютор “Ahmad
Tea” в Республике Молдова. Английский
чай “Ahmad Tea” завоевал сердца мил-
лионов поклонников во многих странах
мира и уже вошел в тройку лидеров
чайного рынка Молдовы. И это законо-
мерно, ведь успех сопутствует “Ahmad
Tea” везде, где есть люди, ценящие
настоящий вкус английского чая.
Exclusive distributor of “Ahmad Tea” in
Moldova. English “Ahmad Tea” has won
the hearts of millions of people all over the
world and it is one of the three leaders on
the tea market in Moldova. Success ac
companies “Ahmad Tea” anywhere where
there are people who can appreciate the
Asociația Producătorilor de Pomușoare

str. Costiujeni, 14
Asociația Producătorilor de Pomușoare
cuprinde producători de fructe proaspete,
procesate și material săditor de arbuști
The Association of producers of fresh fruit
includes producers of fresh and processed
fruit and producers of fruit bushes saplings
and strawberries of the country.
Ассоциация производителей свежих
ягод включает производителей свежих
и переработанных фруктов и произво
дителей саженцев плодовых кустов и
клубники в стране.
Exportator de miere naturală în ţările UE.
Distribuitor o�cial şi exclusiv al întreprinderii
apicole «Lyson» pe teritoriul Republicii
Importator şi vânzător de echipamente şi
Compania este implicată în producţia,
recoltarea, prelucrarea şi comercializarea
de miere şi produse apicole. Compania
a deschis magazinul ALBILUX de echi
pamente pentru apicultură sub marcile
“Lyson” şi “Melissa 93”, precum şi produse
apicole sub numele de marcă ALBILUX şi
Magazinul se a�ă pe adresa: Chişinău, str.
Exporter of natural honey to EU countries.
Official and exclusive distributor of the
Polish beekeeping enterprise LYSON on
Importer and seller of beekeeping equip-
The company is specialized in the produc-
tion, harvesting, processing and sale of
The company disposes of a specialized
store «ALBILUX», where beekeeping
equipment and tools from well-known
manufacturers (brands LYSON and ME
LISSA 93), as well as bee products (brand
ALBILUX) and other products related to
beekeeping are sold (address: str. Inde
Экспортер натурального пчелиного мёда
в страны Евросоюза.
ьный и эксклюзивный дис
трибьютор Польского пчеловодческого
предприятия « LYSON» на территории
Республики Молдова.
Импортер и продавец пчеловодческого
оборудования и инвентаря.
Предприятие занимается производ
ством, заготовкой, переработкой и про-
дажей натурального пчелиного мёда и
продукции пчеловодства.
Предприятие имеет специализирован
ный пчеловодческий магазин «ALBILUX»
по продаже пчеловодческого инвентаря
и оборудования от производителей под
торговыми марками « LYSON» и «Мели-
са 93», а также продукции пчеловодства
под торговой маркой «ALBILUX» и других
товаров, связанных с пчеловодством,
расположен по адресу Кишинэу, ул.
Индепенденцей 22.
bd. Traian 13 / 1 - 6
Tel.


.honey.md
Comercializarea puieţilor de nuci, sfaturi
Walnut seedlings for sale, professional
Продажа саженцев грецкого ореха,про-
фессиональные консультации.
str. Mirceşti 8/1

bd. Cuza-Vodă 5/1
Tel.


Î.S. ĂCentrul Informațional Agricol” a fost
creată în baza Hotărârii Guvernului nr. 638
din 29.08.2012, cu privire la reorganizarea
unor întreprinderi de stat, la data de 20
februarie 2013, prin fuzionarea a 3 între-
prinderi: Î.S. ĂRegistrul Animalelor”;
Î.S. ĂCentrul Republican de Informaţie şi
Calcul pentru Colectarea şi Prelucrarea
Cerealelor”; •
ĂÎntreprinderea
Ştiinţi�co-Tehnologică ĂAgroindsistem”.
Fondatorul CIA este Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare.
Scopul primordial al CIA este implementa-
rea procesului de Transformare electronică
a guvernării prin intermediul principiului
e-Agricultură, stocarea și menținerea
sistemelor informaționale din sectorul
agroindustrial, gestionarea și procesarea
datelor necesare din registrele electronice
existente în scopul e�cientizării elaborării
și implementării politicilor de dezvoltare în
momentul actual, CIA administrează
următoarele sisteme informaționale auto-
trul de Stat al Animalelor;
b)
ul Măsurilor Sanitar-Vete
trul Digital Agricol ;
Patrimoniului Agricol de
trul Utilajului Agricol;
h)
estiunea dosarelor de subvenționare.
În viitorul apropiat, CIA intenționează să
implementeze la nivel național serviciul
de consultanță �nanciară în agricultură
și dezvoltare rurală în scopul acordării
asistenței tehnice �nanciare de specialitate
The SE “Agricultural Information Centre”
was created under the Government Deci-
sion no. 638 of 08.29.2012 regarding the
reorganization of SOEs, on 20 February
2013, by the merger of three companies:
SOE “Animal Registry”, SOE “Republican
Center of Information and Computing for
Grains Collection and Processing”; SOE
“Scienti�c and Technological Enterprise
The founder of CIA is the Ministry of Agri-
culture and Food Industry.
The primary purpose of the CIA is to imple-
ment the process of government electronic
transformation through the principle of
e-Agriculture, storage and maintenance
of information systems in the agribusiness
sector, management and processing of
data from existing electronic records in
order to ensure a more ef�cient drafting and
implementation of development policies in
Currently, the CIA manages the following
a) State Register of Animals;
b) Management of animal sanitary and
d) Agricultural Digital Register;
e) Administration of State Agricultural
f) AgroMAIA;
g) Register of Agricultural Equipment;
In the near future CIA intends to implement
the national service of �nancial consulting
in agriculture and rural development in
order to provide specialized �nancial tech-
ГП ĂCentrul Informațional Agricol” было со
здано в соответствии с Постановлением
Правительства №. 638 от 08.29.2012
о реорганизации государственных
предприятий, 20 февраля 2013 года,
в результате слияния трех компаний:
ГП “Registrul Animalelor”; ГП “Centrul
Republican de Informaţie şi Calcul pentru
Colectarea şi Prelucrarea Cerealelor”; • ГП
“Научно-производственное предприятие
”Agroindsistem “. Учредитель Центра -
Министерство сельского хозяйства и
пищевой промышленности.
Основная цель Центра - осуществление
процесса электронного преобразова
ния контроля посредством принципа
e-Agricultură, хранение и обслуживание
информационных систем в агропромыш
ленном секторе, управление и обработ-
ка необходимых данных из электронных
реестров в целях упрощения разработок
и реализации политики в области разви
тия сельского хозяйства.
В настоящее время Центр администри-
рует следующие автоматизированные
информационные системы:
а) Государственный реестр животных;
б) Менеджмент мер по охране здоровья
животных;
с) Менеджмент лабораторией;
d) Сельскохозяйственные цифровой
е) Управление государственного управ-
ление сельскохозяйственного наследия;
е) AgroMAIA;
г) Реестр сельскохозяйственной техники;
з) Управление файлами по финанси
рованию.
В ближайшее время Центр намерен
реализовать на национальном уровне
службу консультаций по финансовым
вопросам в области сельского хозяйства
и развития сельских районов с целью
оказания специализированной финан
совой и технической помощи сельскохо
зяйственным производителям.
“Codru-Nord” - “Floribel” se specializează
în producerea şi comercializarea plantelor
decorative şi ornamentale, a arborilor de
specii foioase şi conifere, tranda�rilor.
CODRU-NORD - FLORIBEL specializes
in the production and sale of ornamental
plants, deciduous and coniferous trees
and shrubs on domestic and international
“Codru-Nord” - “Floribel” занимается
производством и продажей
декоративных растений, лиственных
и хвойных деревьев, кустарников на
«CODRU-NORD» S.A. - «FLORIBEL» S.R.L.
Tel.
Oferim o gamă largă de conserve şi pre-
serve de peşte de la cei mai importanţi
s. Valea Perjei
MD-7427 r-nul Taraclia, Republica Moldova

We offer a wide range of �shery products,
icanned and preserved, from leading Rus-
Предлагаем широкий ассортимент рыб-
ной продукции в консервах и пресервах
от ведущих российских производителей.
str.
Tel.
Fabricarea de produse matlasate cu um-
plutură naturală şi arti�cială (plăpumi, sal-
tele, perne, pături) conforme standardelor
naţionale şi internaţionale, pe echipamente
performante, folosind o gamă vastă de
Manufacture of quilted products with natural
and arti�cial �llers (blankets, mattresses,
pillows, coverlets), meeting all interna
tional and domestic standards, modern
equipment, a wide range of quality fabrics
Производство стеганых изделий с
натуральным и искусственным напол
нителем (одеяла, матрацы, подушки,
покрывала), соответствующих миро
вым и отечественным стандартам, на
современном оборудовании, большой
ассортимент качественных тканей на
любой вкус.
«DAKON» S.A.
str. Pădurii, 6
Tel.


Sisteme pentru irigarea câmpurilor, serelor,
grădinilor (prin picurare, micropulverizare şi
aspersiune, staţionare şi mobil-asambla
bile), aparate pentru irigarea gazoanelor
(inclusiv instalate în pământ), dispozitive
manuale, furtunuri. Apeducte din ţevi de
polietilenă şi PVC cu diametrul de până la
400 mm. Fitinguri de compresiune pentru
asamblarea uşoară a apeductelor din ţevi
de polietilenă. Folie şi saci de polietilenă.
Ghivece pentru răsad. Ustensile pentru
Irrigation systems for �elds, greenhouses
and individual plots of land (tiny water
sprinklers, �xed and assembled). Manu
facturing of polyethylene and PVC pipes
with the diameter 400 mm and fittings
for fields irrigation systems, hothouses
and gardens (various kinds of sprinklers).
Pumps, water-supply systems and pipes.
Polyethylene pipes. Clamping �ttings for
easy assembling of polyethylene wa
ter-pipes. Polyethylene pellicule and bags.
Pots for sprouts. Horticultural sundry; cases
Системы орошения полей, теплиц и
приусадебных участков (капельное
орошение, микрораспылительное и дож
девальное, стационарное и сборно-пе-
реносное оборудование). Устройства
для полива газонов (в т.ч. подземной
установки), ручные устройства, шланги.
Водопроводы из полиэтиленовых и ПВХ
труб диаметром до 400 мм. Зажимные
фитинги для легкой сборки водопрово-
дов из полиэтиленовых труб. Полиэти-
леновая пленка и мешки. Горшки для
рассады. Садовый инвентарь. Ящики
для инструментов.
«DIEVEX» S.R.L.
str. Vasile Alecsandri 133, etajul 2, sectia agricola
Tel.

1-811


Compania Dievex SRL activează pe piață
de aproximativ 12 ani. Acum trei ani am lan
Dievex este o companie de producere și
distribuire a unui sortiment larg de semințe,
utilaj agricol și produse de uz �tosanitar.
Dievex SRL operates on the market for
about 12 years. Three years ago, we
Dievex is a company for the production
and distribution of a wide range of seeds,
agricultural equipment and plant protection
Компания Dievex SRL работает на рынке
около 12 лет. Три года назад мы запусти
ли торговую марку
Dievex - это компания по производству
и дистрибьюции широкого ассортимента
семян, сельскохозяйственной техники и
средств защиты растений.
S.C. «DIOLSEM» S.R.L.
str. Bulgară 47
Tel..agro-diolsem.md
Compania “Diolsem” SRL este speciali
zată în prestarea serviciilor producătorilor
agricoli în domeniul livrării produselor de uz
�tosanitar, seminţelor, materialului semin-
cer şi săditor, a mini inventarului agricol,
echipamentelor de protecţie individuală
şi altor accesorii pentru practicarea unei
SC Diolsem LLC is a leading company in
the provision of crop protection products,
fertilizers, seeds and planting material,
and means of individual protection. Diol-
sem also offers consultancy services for
ĂДиолсем ” ООО - ведущее предприятие
в области предоставления услуг по обе-
спечению сельхозпроизводителей сред
ствами защиты растений, удобрениями,
семянами и посадочным материалом,
средствами индивидуальной зашиты,
а также оказывает консультационное
сопровождение комплексных программ
зашиты растений.
str. Albeşti, nr. 12
115300 Curtea de Argeş, România
Tel.ELECTROARGEŞ S.A. fabrică produse
electrocasnice (mixere de bucătărie, us
cătoare de păr, uscătoare de mâini etc.),
echipamente pentru micile ferme agricole
(incubatoare de ouă, mori pentru cereale,
pompe de apă pentru irigații), echipamente
pentru curățenie în hoteluri și spații indus-
ELECTROARGES S.A. manufactures
electrical appliances (kitchen mixers, hair
dryers, hands dryers, etc.), equipment
for small farms (incubators, grain mills,
watering pumps, etc.), cleaning equipment
for hotels and industrial use, plastic parts,
ELECTROARGES производит электро
бытовую технику (миксеры кухонные,
фены, сушилки для рук и т.д.), обору
дование для небольших фермерских
хозяйств (инкубаторы для яиц, зерновые
мельницы, водяные насосы для ороше-
ния), оборудование для уборки в гости-
ницах и промышленных помещениях,
пластиковые формы, матрицы.
str. Tighina, 23/3
Tel.
Servicii bancare pentru persoane �zice
services for individuals and busi-
• Bank Insurance Model (BIM) - Bancas-
Банковские услуги для физических и
• Депозиты
• Кредиты
• Платежные карты
• Денежные переводы
• Текущие счета
«EtnoGastronomica»
EtnoGastronomica este o întreprindere so
cială care are ca scop promovarea alimen-
tației sănătoase, susținerea producătorilor
autohtoni și păstrarea tezaurului național
gastronomic. Organizăm Tărgul de Post
VEGAN SHOW, oferim master-classuri
gastronomice, prezentări publice, diverse
ateliere și furnizăm informații. Parteneri la
Farmer 2016: Proiectul People in Need,
compania MGM, Asociația Obștească
”Pomușoarele Moldovei”, proiectul AMIB
Detalii la www.etnogastronomica.md
EtnoGastronomica is a social company
aiming to promote healthy nutrition, to
support local producers and to preserve
the national gastronomic treasure. We
organize the VEGAN SHOW, offer culinary
master-classes, public presentations, var-
ious workshops. Partners at Farmer 2016:
People in Need Project, MGM company,
Association “Berries of Moldova”, AMIB
project. Details at www.etnogastronom
EtnoGastronomica является социальным
предприятием, которое ставит своей
целью продвижение здорового питания,
поддержку местных производителей и
сохранение национальных гастрономи-
ческих традиций. Организовываем Ве
ганскую ярмарку
VEGAN SHOW,
гастро-
номические мастер-классы, публичные
презентации, предоставляем интересу-
ющую информацию. Партнеры выставки
Farmer в 2016 году: проект
People in
Need,
компания MGM, Общественная
ассоциация “
Pomușoarele Moldovei
”,
проект
AMIB.
Подробную информацию
найдете на www.etnogastronomica.md
«Eurogenetics» S.R.L.

.egenetics.md
Obiectivul principal al companiei constă
în producerea de scroafe hibride în bază
de scroafe de rasă pură și vieri de la cei
mai buni producători genetici din Europa.
Eurogenetics - este un produs de cea mai
înaltă calitate europeană, unic și exclusiv
The main goal of the company is the breed
ing of hybrid pigs resulted from purebred
sows and boars of the best European
breeds. Eurogenetics is a product of high-
est European quality, unique and exclusive
Главная цель компании заключается в
производстве гибридных свинок на осно
ве чистопородных свиноматок и хряков
от лучших генетических производите
лей Европы. Eurogenetics - это продукт
высочайшего европейского качества,
единственный и эксклюзивный в своем
роде в Молдове.
«EUROPROGRESS» Srl

.europrogress.it
Sere şi tehnologii moderne pentru culturi
- proiecte complete “Sere: producţie &
Greenhouses and technologies for green-
- Effective �lm and polycarbonate green-
- Machinery and equipment for green
- Complete projects “Greenhouses: produc
Теплицы и технологии для парниковых
культур:
- Эффективные пленочные и поликар-
бонатные теплицы
- Солнечные теплицы
- Машины и оборудование для теплиц
- Полные проекты “Парники: производ-
ство и переработка”.
IM ĂExpert Agroteh” SRL este importator
o�cial şi exclusiv în Republica Moldova
de seminţe de legume CLAUSE, Tezier,
HARRIS MORAN şi fertilizanţi foliari de
la producătorul din Marea Britanie Omex
Agri�uids. În activitatea sa pune accent
pe nivelul profesional al agronomilor-con-
sultanţi locali şi internaţionali, care sunt la
EXPERT AGROTEH is the official and
exclusive importer in Moldova of vegetable
seeds CLAUSE, TEZIER, HARRIS MORAN
and foliar fertilizers OMEX AGRIFLUIDS
(UK). The professional expertise of our local
and international consultants is
ways
“Expert Agroteh” является официальным
и эксклюзивным импортером в Молдо-
ве семян овощных культур CLAUSE,
TEZIER, HARRIS MORAN и листовых
удобрений от производителя Омекс
Agrifluids, Великобритания. В своей
деятельсности ставим акцент на про
фессиональный уровень местных и меж
дународных агрономов- консультантов,
работающих с клиентами.
I.M. «Expert Agroteh» S.R.L.
bd.Gr. Vieru 9, bir. 409
Tel.str. Puşkin, 26
Tel.
FinComBank provides a wide range of
corporate and investment banking services
to Moldovan and foreign clients. The Bank’s
customers include individuals, micro, small
and medium enterprises, representing all
the main sectors of the Moldovan economy.
FinComBank’s 17 branches and 29 agen-
cies are located all over the Republic. At
present, the Bank has 136 shareholders,
529 employees, and over 100.0 thousand
FinComBank оказывает широкий спектр
корпоративных и инвестиционных бан-
ковских услуг молдавским и зарубеж
ным клиентам. В число клиентов Банка
входят физические лица, микро-, малые
и средние предприятия, представляю
щие все основные секторы экономики
Молдовы.
17 филиалов и 29 агентств FinComBank-а
расположены по всей республике. В
настоящее время у Банка 136 акционе-
ров, 529 сотрудников и более 100 тыс.
клиентов.
FinComBank oferă un spectru larg de servi
cii bancare corporative şi investiţionale cli-
enţilor din Moldova şi de peste hotare. Din
lista clienţilor Băncii fac parte persoanele
�zice, întreprinderi micro-, mici şi mijlocii,
care reprezintă toate sectoarele de bază
17 �liale şi 29 agenţii FinComBank sunt
amplasate pe întreg teritoriul republicii. În
prezent Banca are 136 de acţionari, 529 de
Крупнейший производитель и поставщик
растительных масел, шрота (кормов для
животных и птиц).
Cel mai mare producător şi furnizor de
uleiuri vegetale, şroturi (concentrate pentru
«FLOAREA SOARELUI» S.A.
str. 31 August 1989, 6
Tel.The biggest manufacturer and supplier
of vegetable oils and of forages for cattle
and poultry.
I.C.S. «FORNETTI-MAGAZIN» S.R.L.
str. Mitropolit Dosoftei, 132, bir. 1

www.
Gustul şi savoarea produselor ĂFornetti”
des�d concurenţa. Nu o spunem noi, o
spun clienţii şi partenerii noştri. Colabora-
rea cu ĂFornetti” vă asigură certe avantaje:
o afacere sigură cu o investiţie minimă şi
taste and �avour of FORNETTI prod-
ucts defy the competition. It’s not what we
say, it’s what our clients and partners af�rm.
Collaboration with FORNETTI assures real
advantages: a steady business with mini-
mum investments and a consistent interest.
Горячая выпечка, предлагаемая компа-
нией “Fornetti”, обезоруживает существу
ющую конкуренцию. Сотрудничество с
“Fornetti” обеспечивает бесспорную вы-
году: стабильный бизнес с минимальным
вкладом и с консистентной прибылью.
«Фрея Агро» ООО
ул. Панфилова, 94 А,
19500 Украина, Черкасская обл., город Городище
Tel.Începând cu anul 2011, compania “Фрея-
Агро” este producător de îngrășăminte
organice și minerale pe baza substanțelor
humice. Uzinele companiei sunt situate în
regiunile Cherkassy și Nikolaev din Ucrai-
na. Capacitatea de producție în 24 de ore:
până la 600 de tone de îngrășământ КАС-
Актив, până la 30 de tone de îngrășământ
Фрея-Аква și până la 15 tone de reactiv
Since 2011, FREYA-AGRO is manufactur-
ing organic and mineral fertilizers based on
humic substances. The company’s plants
are located in Cherkassy and Nikolaev
regions of Ukraine. Production capacity
per day is of up to 600 tons of fertilizer
“CAS-Aktiv”, up to 30 tons of fertilizer
“Freya-Aqua” and up to 15 tons of modi�ed
ООО «Фрея-Агро» с начала 2011 года
является производителем органо-мине-
ральных удобрений на основе гумино-
вых веществ. Заводы компании распо-
ложены в Черкасской и Николаевской
областях Украины. Производственная
мощность в сутки: до 600 т удобрения
«КАС-Актив», до 30 т удобрения «Фре-
я-Аква» и до 15 т реагента гуминового
модифицированного.
ул. Манойлова 57, паркетный цех
MD 3300 г. Тирасполь, Приднестровье, Республика Молдова
Tel.


Metoda de legat vița de vie propusă de
noi diferă de cea folosită în gospodării prin
utilizarea în locul materialelor tradiționale
a unui cablu special, iar în loc de nod, ca-
petele acestuia sunt �xate prin răsucire cu
Legătoarea este o sârmă de oțel de 0,3-0,4
mm învelită în hârtie, care protejează vița
de vie de daune în timpul legării. Acesta
este produs în role (de 250 m), cu greutatea
- Greutate - 400-420 gr.
- Norma pentru un angajat pe zi - 800 de
In plus, noua metodă oferă o distribuire mai
bună a lăstarilor pe planul spalierei, ceea
ce contribuie, fără îndoială, la productivita-
tea podgoriilor și sporirea calității recoltei.
Costurile aplicării metodei noi de legat via
The proposed method of tying grape vines
differs from those generally used - instead
of the traditional tying materials we recom-
mend the use of a special cord, and instead
of a knot its ends are �xed in a twist, formed
The cord is a steel wire, with a diameter of
0.3-0.4 mm, in paper sheath, which protects
the vines from damage during the tying
process. The cord is sold in reels (250 m),
- Weight - 400-420 gr.
- Amount of knots per reel - 1600-2000
- Rate per employee per day - 800 bushes
- Actual performance - 1000 bushes (7
In addition, the new tying method ensures
a better arrangement of shoots in the trellis,
which undoubtedly contributes to a higher
productivity of vineyards and the quality of
the harvest. The costs of implementing a
new method of tying down will be covered
in less than one year.
Предлагаемый способ подвязки вино
градных кустов отличается от приме
няемых в хозяйствах тем, что вместо
традиционных подвязочных материа
лов используют специальный канатик,
а вместо узла его концы фиксируют
скруткой, образуемой петлевязальными
ножницами.
Канатик представляет собой стальную
проволоку толщиной 0,3—0,4 мм в бу-
мажной оплетке, предохраняющей лозу
от повреждений во время подвязки.
Его выпускают в бобинах (250 м) весом
400—420 г.
БОБИНА (характеристики)
- Расход - 1600-2000 узлов
- Производительность - 200-400 кустов
- Норма на работника в день -
устов (7 часов)
- Реальная производительность
устов (7 часов)
Кроме того, новый способ подвязки
обеспечивает более качественное раз-
мещение побегов в плоскости шпалеры,
что, несомненно, способствует повыше
нию продуктивности виноградников и
качества урожая. Затраты на внедрение
нового способа сухой подвязки окупают
ся менее чем за один год.
Compania Fundatia-Prod SRL a fost fon-
dată în 1998 în Republica Moldova. La
înteprindere muncesc peste 40 de angajaţi
bine instruiţi. Compania deţine un teren
Compania are trei tipuri de activitate: pro-
ducerea pastelor făinoase, producerea şi
ambalarea produselor cerealiere şi a făinei,
creşterea şi producerea nucilor.
Capacitatea liniei de producere a pastelor
făinoase este de 4300 kilograme pe zi, iar
linia de ambalare a cerealelor ambalează
6000 de tone de produse. În procesul
de producţie este folosită materia primă
proprie şi cea de import. La ambalarea pro
duselor sunt folosite materiale de calitate
superioară produse la una din cele mai mari
fabrici din Europa, în Sankt-Petersburg.
Compania are câteva mărci sub care sunt
Echipamentul performant ne permite să
executăm comenzile în timp record. Nu
folosim OMG, coloranţi şi aromatizatori sin
tetici. Serviciul de logistică permite livrarea
Ciclul tehnologic complet permite stabilirea
unor preţuri atractive, oferim un sistem
«FUNDATIA – PROD» S.R.L.
str. Munceşti, 173
Tel.
+373 22/ 55-00-11
www.fundatia-prod.md
Fundatia – Prod was founded and oper
ates in Republic of Moldova since 1998.
The enterprise has 40 employees who
are regularly attending informational and
educational trainings. The company is
located on its own grounds with an area of
The company develops three directions
of activities: pasta production; production
and packaging of bulk products – cereals;
The manufacturing capacity of the pasta
line is of 120 tons of �nished products per
month or 4 300 kilograms per day. The
cereal packaging line releases 6000 tons
of �nished product per working day. Most
of raw materials are imported, but some
are grown locally. We use high quality
packaging materials, manufactured in St.
The company owns a number of brands,
covering �nished products. Modern equip-
ment allows to promptly ful�ll orders. We do
not use GMOs, colorants and �avors. Our
logistics allows a timely delivery of products
to customers throughout the Republic of
The complete technological cycle contrib-
utes to the formation of attractive prices.
We also offer a �exible system of discounts
Компания «Fundatia-Prod»SRL была
основана в 1998 году. На предприятии
числится более 40 сотрудников, которые
постоянно проходят обучающие тренин
ги. Компания размещается на собствен-
ной территории более чем 1000 кв.м.
У компании три вида деятельности:
производство макаронных изделий,
производство и фасовка сыпучих това-
ров - круп, выращивание и производство
грецкого ореха.
Производственная мощность макарон
ной линии составляет 4300 килограмм в
сутки, а линия фасовки круп выпускает в
течении рабочего дня 6000 тонн готовой
фасованной продукции. При производ-
стве используется импортируемое и
собственное сырьё. При фасовке нашей
продукции используются упаковочные
материалы высокого качества, произ
веденные в Санкт-Петербурге.
Компания обладает несколькими брен-
дами, под которыми выпускается готовая
продукция. Современное оборудование
позволяет в короткие сроки выполнять
заказы. Мы не используем ГМО, краси-
тели и ароматизаторы. Наша логистика
позволяет своевременно осуществлять
поставку продукции до клиента по всей
Республике Молдова.
Полный технологический цикл способ
ствует формированию привлекательных
цен. Также мы предоставляем гибкую
систему скидок и бонусов, при которой
есть возможность хорошо зарабатывать.
Oferim un produs de înaltă calitate genetic
şi reproductiv.
Confecţionarea, reparaţia şi comercializa-
We offer high-quality genetic and repro
Предлагаем высококачественный гене-
тический и репродуктивный материал.
Пошив, ремонт и продажа меховых
изделий.
«GLOBAL GENETICS» S.R.L.
MD-6811 r-nul Ialoveni, Republica Moldova

«FĂURARUL DE NORD» S.R.L
str. Mihai Viteazul, 56
Tel.
«GREENLOP» S.R.L.
str. P. Zadnipru 2/1


Oferim plante decorative în asortiment,
Proiectăm grădini şi oferim informaţii de-
spre întreţinerea plantelor.
We offer a wide assortment of decorative
FWe design gardens and offer information
Предлагаем декоративные растения в
ассортименте, консультационные услуги
предоставляются бесплатно. Проекти
руем сады и информируем по уходу за
растениями.
str. Mitropolit Petru Movilă 4
Tel..ital�or.md
- Plante decorative: arbori, arbuşti, conifere,
- Accesorii pentru grădină: ghiveciuri, com
- Îngrăşăminte organice: compost, turbă,
Decorative plants: trees, shrubs, conifers,
- Annual and perennial �owers
- Organic fertilizers: compost, peat, stim-
- Декоративные растения: деревья, ку-
старники, хвойные деревья, саженцы,
- Однолетние и многолетние цветы
- Ландшафтный дизайн
- Садовые аксессуары: горшки, бас
- Органические удобрения: компост,
торф, стимуляторы.
Tel..agriculture.md
Centrul Ştiinţi�co-Practic “Porumbeni” des
rearea hibrizilor competitivi de porumb
de diferite grupe de maturitate şi direcţii de
ea seminţelor de categorii
superioare (bază şi prebază) a formelor
seminţelor hibride şi de
soi a culturilor de pro�l pentru asigurarea
şi reproducerea seminţelor
tehnologiilor de cultivare
şi instruire a cadrelor în domeniul producerii
Scienti�c and practical center Porumbeni
- development of competitive maize hybrids
in different groups of maturity and use;
- production of seeds in highest category of
- production of hybrid seeds and crop va-
rieties for different directions of uses and
- maintenance and production of different
- improvement in technology, staff training
Научно-практический центр “Порумбень”
проводит исследования в следующих
областях:
- создание конкурентноспособных гибри
дов кукурузы различных групп спелости
и направлений использования;
- производство семян высшей категории
родительских форм;
- производство семян гибридов и со
ртов сельскохозяйственных культур для
обеспечения внутренних потребностей
и экспорта;
- сохранение, поддержание и размноже
ние сортов табака;
- совершенствование технологий под
готовки кадров в области производства
сельскохозяйственных культур;
- реализация сертифицированных
Instituţia Publică Institutul de Cercetări pentru Cul
str. Calea Ieşilor, 28
Tel.


- crearea soiurilor şi hibrizilor înalt pro
ductivi ale culturilor de câmp, rezistenţi la
principalele boli şi dăunători, cu indici înalţi
ai calităţii producţiei, toleranţi la factorii
- menţinerea, multiplicarea şi studiul geno-
fondului culturilor de cîmp ca bază pentru
crearea materialului valoros de ameliorare;
- producerea de seminţe în verigile primare
şi multiplicarea seminţelor de reproducţii în
alte în asociere cu gospodăriile semincere;
- elaborarea tehnologiilor ecologic inofen-
sive de cultivare a plantelor de cîmp, ce
asigură economisirea resurselor energetice
- elaborarea noilor sisteme de agricul
tură, ce asigură dezvoltarea durabilă a
ramurii, reproducerea fertilităţii solului şi
- studiul in�uenţei irigării asupra producţiei
- perfecţionarea sistemului integrat de
- testarea preparatelor de uz �tosanitar
şi a fertilizanţilor în scopul includerii lor în
- pregătirea specialiştilor de cali�care înaltă
prin doctorantură la specialităţile amelio
rarea şi producerea de seminţe, �totehnie
of high productive varieties
and hybrids of field crops, resistant to
main diseases and pests, with improved
biochemical indicators for basic produc
tion; resistant to unfavorable environment
multiplication and study
of crops gene pool as a basis for the cre-
production of seeds and grow-
ing of high quality seeds in cooperation with
ration of ecologically safe tech-
nologies of crops cultivation in order to
diminish the use of non-renewable energy;
sustainable farming systems
in order to provide stable reproduction, soil
fertility and cultivation of organic products;
of the in�uence of irrigation
of integrated systems of
phyto-sanitary products and fer
tilizers for inclusion into the State Register;
nting post-graduate PhD degree
training for following specialties: plant
breeding and seed production, crop sci
ence, agriculture and agro-ecology.
Задачи института:
- создание высокопродуктивных сортов и
гибридов полевых культур устойчивых к
основным заболеваниям и вредителям,
с улучшенными химическими
показателями основной продукции
толерантных к неблагоприятным
факторам среды;
- поддержание, размножение и изучение
генофонда полевых культур как основа
создания ценного селекционного
материала;
- производство семян в первичных
звеньях семеноводства и выращивание
семян высоких репродукций совместно с
семеноводческими хозяйствами;
- разработка энергосберегающих,
экологически безопасных технологий
возделывания полевых культур;
- совершенство существующих и
разработка альтернативных систем
земледелия, обеспечивающих
устойчивое развитие отрасли,
воспроизводство почвенного плодородия
и производство экологической
продукции;
- усовершенствование интегрированной
системы защиты полевых культур;
- испытание средств фитосанитарного
назначения и средств повышающих
плодородие почв с целью их включения
в Государственный регистр;
- изучение влияния орошения на урожай
полевых культур и плодородие почвы.
S.C. «Lefrucom» S.R.L.
str. Traian, 17
MD 3000 or. Soroca, Republica Moldova
Tel.


Producție de ingrediente pentru industria
- fructe și pomușoare uscate, prafuri și
- legume uscate și amestecuri pe baza lor;
Production of ingredients for the food
- Dried fruit and berries, powder and mix-
- Dried vegetables and dried vegetable
Производство ингредиентов для пище-
вой индустрии:
- сушеные фрукты и ягоды, порошок и
- Сушеные овощи и смеси на их основе;
- Сушеные фрукты в шоколадной
глазури;
- Импорт-экспорт.
«Lelica-Com» S.R.L. , GEOCENTRU

Producerea şi comercializarea plantelor
decorative anuale şi multianuale. Repre
zentant o�cial al Gruppo Padana, Italia.
Importatori de răsad de �ori şi legume,
inclusiv turbă pentru plantare şi ghiveciuri
Cultivation and sale of decorative annual
and multi-annual plants. Of�cial represent
ative of Gruppo Padana, Italy. Importer of
�ower and vegetable seedlings, including
Производство и продажа однолетних и
многолетних декоративных растений.
Официальный представитель Gruppo
Padana, Италия. Импортер цветочных
и овощных сеянцев, в том числе торфа
для посадки, горшки профессиональ
I.C.S. «LIMAGRAIN MOLDOVA» S.R.L.
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162, bir. 306
Tel..limagrain.md
Limagrain Moldova este reprezentantul
o�cial al companiei franceze Limagrain
Europe, parte a grupului internațional
Limagrain. Distribuitor exclusiv în Republi-
ca Moldova de semințe înalt productive
de selecție LG: porumb, �oarea soarelui,
Limagrain Moldova is the of�cial represent
ative of the French company Limagrain
Europe, part of the international group Lim
agrain. Exclusive distributor in the Republic
of Moldova of high-productivity seeds of LG
selection: maize, sun�ower, peas, wheat
Limagrain Moldova является офици
альным представителем французской
компании Limagrain Europe, частью
международной группы Limagrain. Экс-
клюзивный дистрибьютор в Республике
Молдова семян высокой продуктивности
селекции LG: кукуруза, подсолнечник,
горох, пшеница и рапс.
MAALEX GRUP
str. Avram Iancu, 32, magazinul “Mäalex”
Tel.
str. Alexandru cel Bun, 32, magazinul “Mäalex”
Producător autohton de genţi care a elimi-
nat concurenţii, pentru că Mäalex a reușit
să îmbine trei dintre cele mai importante
calităţi pentru o geantă: stil, practicism și
originalitate! Misiunea companiei Mäalex
este crearea unei mărci competitive pe
piața moldovenească, care corespunde
standardelor internaționale. Produsele
companiei Mäalex sunt de nepreţuit pen-
tru tinerele care-şi doresc o schimbare.
Furnitura de calitate asigură produsului
Moldovan manufacturer of bags, which
outdid domestic and foreign competitors,
because MAALEX managed to combine
3 most important qualities of a bag: style,
MAALEX mission - to create on the Mol-
dovan market a competitive brand, in line
with all international standards in this �eld.
MAALEX bags are made for girls who like
variety. Quality �ttings not only give an
original look to a bag, but also ensure its
durability.
Everyone will �nd their bag at MAALEX.
Молдавский производитель сумок,
составивший конкуренцию националь
ным и импортным производителям, так
как Mäalex сумел совместить 3 самых
главных качества в сумке: стиль, прак-
тичность и неповторимость!
Миссия компании Mäalex - создать на
рынке Молдовы конкурентный бренд,
соответствующий всем мировым стан
дартам производства сумок.
Изделия компании Mäalex - бесцен
ная находка для девушек, желающих
измениться. Качественная фурнитура
обеспечивает не только оригинальность
изделия, но и его долговечность.
Каждый найдет свое изделие от Mäalex.
Compania noastră a apărut în forma sa
actuală în 1999, când domnul Michael Me-
rath, proprietarul MAC-GmbH, a continuat
să dezvolte activitățile de tranzacționare
orientate la nivel local ale tatălui său și s-a
concentrat asupra produselor agrochimice.
Cu aportul profesioniștilor cu experiență,
care sunt familiarizați cu piețele și condițiile
locale, au fost lansate birouri în Polonia,
Republica Cehă, Ungaria, România, Uz
bekistan, Egipt și America de Sud.
Fiind o companie germană de dimensiuni
medii, MAC GmbH servește piețe din Euro
pa de Est, CSI și Asia Centrală, în Orientul
Mijlociu, Africa și America Latină. Pentru
clienții noștri, cât și pentru noi principiile
e�cienței și de e�ciență maximă la impact
minim asupra mediului și a sănătății sunt
de o importanță primordială. Produsele
noastre variază de la produse de protecție
a culturilor convenționale și regulatori de
Our company emerged in its present form
in 1999, when Mr. Michael Merath, owner
of MAC-GmbH, continued to develop his
father’s locally oriented trading activities
and focused on agrochemicals. With input
from experienced professionals, who were
familiar with the regional markets and con-
ditions, of�ces were launched in Poland,
the Czech Republic, Hungary, Romania,
Uzbekistan, Egypt and South America.
Being a mid-size German company, MAC
GmbH serves markets in Eastern Europe,
the CIS and Central Asia, in the Middle
East, Africa and Latin America. For our
customers as well as for ourselves, the
principles of maximum effectiveness and
ef�ciency at minimum environmental and
health impact are of primary importance.
Our products range from conventional crop
protection products and growth regulators
МАК ГмбХ появились в его нынешнем
виде в 1999 году. Михаель Мерат, вла-
делец компании, продолжал развивать
локально ориентированное торговое
предприятие своего отца в направлении
агрохимикатов. При участии опытных
специалистов, которые были хорошо
осведомлены с местными особеностями
в Польше, Чехии, Венгрии, Румынии,
Узбекистане, Египте, Южной Америке
были сформированы офисы.
Как немецкое предприятие среднего
звена МАК ГмбХ работает на рынках
Восточной Европы, стран СНГ, стран
Центральной Азии, на Ближнем Восто-
ке, в Африке и Латинской Америке. Для
наших клиентов и для нас на первом
плане стоят принципы эффективности,
экономичности и влияние на окружа
ющую среду и здоровье. Ассортимент
нашей продукции распространяется
от обычных средств защиты растений,
регуляторов роста, усилителей средств
защиты растений до добавок.
Tel.


Aleea Parc Nr.29, Bl.D5, Sc.A, Apt.16
BÂRLAD, județul Vaslui, România
Tel./ fax


[email protected]
str. Grigore Vieru, 9, of,422
.moberry.com
Producerea și procesarea unui sortiment
vast de pomușoare. Echipamente și utilaje.
Consultanță pe întreg lanțul valoric de
cultivare și procesare a pomușoarelor.
Comercializarea produselor membrilor co-
operativei, în stare proaspătă și procesată.
www.moberry.com
Production and processing of a wide range
of berries. Planting material. Machinery and
Consultations on the whole chain of grow-
ing and processing of berries. Sales of fresh
and processed products of cooperative
Brand «moberry» www.moberry.com
Производство и переработка широкого
ассортимента ягод. Посадочный
материал. Машины и оборудование.
Консультации по всей цепочке
выращивания и переработки ягод. Сбыт
свежей и переработанной продукции
членов кооператива.
Торговая марка «moberry»
www. moberry. com
«Mărculeşti-Combi» S.A.
or. Mărculeşti
Tel.


.bigboy.md
BIG BOY
- Calitatea europeană în Moldova
Noua linie modernă de producţie a furajelor
BIG BOY a început început să funcționeze
în 2013, pe teritoriul întreprinderii agroin-
dustriale “Mărculeşti-Combi”. Am îmbinat
experienţa specialiştilor şi realitatea din
sectorul zootehnic din Republica Moldova,
precum şi tehnologii avansate internaţiona
le şi europene de producţie a nutreţilor şi a
concentratelor de proteine, vitamine şi mi-
nerale. Nutreţurile BIG BOY sunt produse
Furajerele şi concentratele de proteine,
vitaminele şi mineralele sunt ambalate în
saci de 10, 25, 40 şi 1000 kg, şi, la cererea
clientului, pot � transportate în camioane
BIG BOY - EUROPEAN QUALITY IN
MOLDOVA
The new modern line for fodder production
BIG BOY started its activity in 2013, on the
premises of the agribusiness enterprise
Marculesti-Combi. We combined our
experience and knowledge of domestic
animal husbandry with the expertise of best
professionals, as well as with European
and international advanced technologies in
the manufacture of high-quality, balanced,
complete feed and protein-vitamin-mineral
concentrates on the Multimix (Hungary)
Fodder and protein-vitamin-mineral con
centrates are packed in bags of 10, 25, 40
and 1000 kg; shipment by trucks and train
BIG BOY - ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
В МОЛДОВЕ
Новая современная линия по производ-
ству комбикормов «BIG BOY» начала
свою деятельность в 2013 году, на тер-
ритории агропромышленного комплекса
предприятия АО «Marculesti-Combi».
Мы объединили опыт и знание реалий
отечественного животноводства, веду
щих специалистов кормовой отрасли,
а также передовые европейские и
мировые технологии производства
высококачественных, сбалансирован
ных, полнорационных комбикормов и
белково-витаминно-минеральных кон
центратов. Производство комбикормов
и концентратов «BIG BOY» осущест
вляется на оборудовании венгерской
компании «Multimix».
Комбикорма и белково-витаминно-ми-
неральные концентраты упакованы
в мешки по 10, 25, 40 и 1000 кг, и по
запросу клиента могут быть отгружены
в автотранспорт и железнодорожные
вагоны.
str. Meşterul Manole, 12
Tel.


Compania Moldagroproduct a fost în�inţată
în februarie 2002, este specializată în pro-
ducţia, importul şi exportul produselor ali-
mentare de o calitate excepţională, care se
Compania dispune de o gamă largă de
mărci comerciale pentru toate categoriile
de clienţi. Mărcile precum: Grand Mer
si, Lider, Black Gold, Best Time, Царь,
Затейница şi altele se bucură de popu
laritate în rândurile clienţilor nu numai în
Компания Moldagroproduct была осно
вана в феврале 2002 года и специа
лизируется на производстве, импорте
и экспорте продуктов питания исклю
чительного качества, соответствующих
международным стандартам. Компания
имеет широкий спектр торговых марок
для всех категорий клиентов: Grand
Mersi, Лидер, Black gold, Best time, Царь,
Затейница и другие, пользующиеся при-
знанием клиентов не только в Молдове,
но и за рубежом.
Founded in February 2002, MOLDAGRO-
PRODUCT specializes in the manufacture,
import and export of food products of
exceptional quality, corresponding to the
The company offers a wide range of
trademarks for all categories of customers.
Brands such as Grand Mersi, Lider, Black
Gold, Best Time, Царь, Затейница and
others are popular not only with customers
Moldova Agroindbank reuşeşte să-şi
păstreze constant în ultimii ani poziţia de
lider pe piaţa financiar-bancară, carac
terizându-se prin siguranţă, �exibilitate,
Banca îşi desfăşoară cu succes activitatea,
deservindu-şi clienţii prin intermediul unei
reţele extinse - 67 de �liale şi 113 de agenţii
Moldova Agroindbank acordă o atenţie
deosebită satisfacerii necesităţilor următoa
relor segmente de clienţi - persoane �zice,
întreprinderi mici şi mijlocii, corporaţii,
oferindu-le o gamă variată de produse şi
B.C. «MOLDOVA AGROINDBANK» S.A.
str. Constantin Tănase 9/1
Tel


Moldova Agroindbank consistently suc
ceds to maintain a leading position on
the �nancial-banking market of Moldova.
This success is based on safety, �exibility,
ef�ciency and creativity.
The Bank successfully carries out its activi
ty, serving customers through an extensive
network of 67 branches and 113 agencies
located all over the country.
Moldova Agroindbank pays special at
tention to the needs of clients - physical
persons, small and medium enterprises and
corporations, offering a wide range of best
Moldova Agroindbank удaется сохранить
лидерство на финансовом рынке Мол-
довы в последние годы. Стабильность,
оперативность, безопасность, креатив-
ность - это то, что характеризует банк.
Банк осуществляет успешно свою дея-
тельность, обслуживая клиентов через
широкую сеть, состоящую из 67-ми
филиалов и 113-ти агентств, располо
женных на всей территории страны.
Moldova Agroindbank уделяет особое
внимание качественному обслуживанию
клиентов - физических лиц, малых и
средних предприятий, а также корпора-
ций, предоставляя им широкий спектр
банковских продуктов и услуг высокого
качества.
Ferma ecologică cu ciclu închis a Mănăstirii
«Nașterea Domnului»
Tel..biocamara.md
Agricultură ecologică. Producem: legume,
fructe, miere, ceai, carne, pâine. Orga
nizăm zile deschise pentru consumatori,
procesăm produse organice în condiţii
casnice. Dispunem de un magazin on-line,
Ecologic farming. We produce: vegetables,
fruits, honey, tea, meat, bread. Open days
for consumers, processing organic prod
ucts at home. Online store, deliveries to
Сельское хозяйство. Мы производим:
овощи, фрукты, мед, чай, мясо, хлеб.
Организовываем дни открытых дверей
для потребителей, перерабатываем
органические продукты в домашних
условиях. У нас есть интернет-магазин,
делаем поставки в Кишинев и Бельцы.
Suc de mere de stoarcere directă, 100%
Revenind la tradiții, compania NERDICA
S.R.L. a lansat producerea sucului din
mere, de stoarcere directă, cu ambalare
Se produce exclusiv din mere proaspete
autohtone, utilizându-se procesarea mini-
mă: spălarea - zdrobirea - presarea merelor
- pasterizarea - ambalarea sucului, ceea
ce permite păstrarea maximală a gustului
și aromei merelor moldovenești. Ambalajul
modern cu robinet păstrază prospețimea și
este comod de utilizat pentru consumatori.
După deschiderea pachetului sucul poate
� păstrat la temperatura mediului timp de
Freshly squeezed apple juice, 100% natural
Returning to tradition, the company Nerdica
S.R.L. launched the production of freshly
squeezed apple juice, packed in Bag-in-
The juice is made exclusively from fresh
local apples, using minimal processing:
washing - crushing - pressing - pasteuriza-
tion - packing, which allows to preserve the
maximum of the �avor and aroma of Mol-
dovan apples. Modern packaging with tap
keeps the juice fresh and is easy to use for
consumers. After opening, the juice can be
stored at ambient temperature for 10 days.
100% натуральный яблочный сок пря
мого отжима.
Возвращаясь к традициям, компания
NERDICA начала производство яблочно
го сока прямого отжима и его упаковку в
Сок производится исключительно из све
жих молдавских яблок при минимальной
обработке: мытье - дробление - прес
совка - пастеризация - упаковка сока,
что позволяет сохранить максимально
вкусовые качества и аромат молдав
ских яблок. Современная упаковка с
краником сохраняет свежесть и проста
в использовании потребителями. После
открытия сок можно хранить при темпе-
ратуре окружающей среды в течение
str. Mihail Sadoveanu 4

str. Podgorenilor, 91 A
Tel.
Importator şi distribuitor de ambalaj din
plastic al unor companii cu renume inter-
naţional: caserole, căldări, lăzi, paleţi şi
Importer and distributor of plastic packaging
from world-renowned companies: trays,
buckets, boxes, pallets and containers
Импортер и дистрибьютор пластиковой
упаковки всемирно-известных компаний:
лотки, ведра, ящики, поддоны и контей-
Comercializarea revistei “OMNIBUS”, a
materialului semincer şi săditor, a literaturii
Distribution of “OMNIBUS” magazine, trade
in seeds, seedlings, specialized literature,
Реализация журнала “OMNIBUS”, семян,
саженцев, специализированной литера
туры, препарата “OMNIDIV”.
str. V. Alecsandri, 35 a
Tel..onmibus.name
MD-2005 mun. Chişinău, str. George Coşbuc, 11
Tel.: 21 01 89, 21 01 73. Tel./fax: 21 01 88, 21 15 95, 20 13 54, 20 13 55, 20 13 56
E-mail: [email protected]; URL: www.fnfm.dnt.md
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ
A FERMIERILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Valeriu Cosarciuc
1 organizaţii regionale, 9 Cen-
veniturilor populaţiei de la sate. Această misiune se realizează prin crearea unor structuri de organizare a fermierilor (organi-
Agricoli (FIPA), organizaţie care ne de-
neşti “COPANCA”
Gospodăria Ţărănească “POLINA CĂPĂŢINĂ”
Gospodăria Ţărănească “SFÎNTUL GHEORGHE”
Gospodăria Ţărănească “ŢÎRCHI PAVEL”
Gospodăria Ţărănească “VEŞCA ION”
CEBOTARI FIODOR MIHAIL”
Gospodăria Ţărănească “ŞTEFAN CHITOROAGĂ”
Gospodăria Ţărănească “MELNIC IOANA FEODOR”
Anul 2011


Organizația Regională Bălți a Federației Naționale
a Fermierilor din Moldova
Представляет фермеров:
str. Suveranităţii, 2/23
Tel.


«CIC Soroca»
str. Alexandru cel Bun 47
Tel.


Asistenţă tehnică pentru fermieri pentru a
obţine �nanţare prin elaborarea planurilor
de afaceri, şcolarizare, organizarea festi-
valurilor, expoziţiilor, consultanţă, organi
zarea vizitelor de schimb de experienţă,
Providing information services. Consulting.
Trainings.
Техническая поддержка для получения
финансирования путем разработки
бизнес-планов, обучения; организация
фестивалей, выставок, консультацонная
поддержка, организация командировок,
стажировок для обмена опытом и т.д.
«Cojocari Petru» G.Ț.

Producerea puieților de mere, pere, prune.
Производство саженцев: яблони, груши,
«Furtună Elena» G.Ț.

Technical crops.
Животноводческая продукция
Технические культуры.
«BARAN Maria» G.Ț.
Tel.:
Пчеловодческая продукция.
Кондитерские изделия.
«Bejenari Mihail» G.Ț.

Выращивание сливы и айвы.
str. Nicolae Bălcescu 8
or.Glodeni, Republica Moldova

Производство мясных продуктов.
«Vahnovan Lidia» G.Ț.
Tel.

Animal husbamdry.
Животноводческая продукция.
«Robert Tighineanu» G.Ț.

Пчеловодческая продукция.
Лекарственные травы.
«EFTODI Mihai» G.Ț.
: +373 69/ 897-111
Cultivarea fructelor.
Выращивание фруктов.
«Bazi Zinaida» G.Ț.
11
Flori. Producerea legumelor (roșiilor) în
Flowers. Growing vegetables (tomatoes)
Цветы. Производство овощей (помидоры)
в теплице.
«Fedoraî Ecaterina» G.Ț.
MD-4911 s. Balatina,


Producerea legumelor (ardei, vânătă,
Growing vegetables peppers, eggplants,
Производство овощей (перец,
баклажаны, капуста, арбуз и другие).
Брынза овечья.
«Lunalis-Agro» S.R.L.
Tel.


Хлебобулочные изделия.
«Rotari Sergiu» G.Ţ.
Tel.
Cultivarea şi comercializarea plantelor
ornamentale, tranda�r şi liliac altoiţi, molid
argintiu, ienupăr, seminţe de �ori, bulbi de
bujor, tufe de crizantem şi altele, seminţe
Cultivation and sale of ornamental plants,
grafted rose and lilac, silver spruce, juni-
per, �ower seeds, peony bulbs, chrysan-
Выращивание и продажа декоративных
растений, привитых роз и сирени;
серебряная ель, можжевельник,
семена цветов, луковицы пиона, кусты
хризантем и другие семена цветов.
«Melnic Alexandru» G.Ț.
Handicrafts. Objects in straw and cob
Изделия народного творчества. Поделки
из початочных листьев, соломы м др.
«Flocosu Petru» G.Ț.
Tourist services.
Туристические услуги.
«NITREAN Vasile» G.Ț.
s. Voloviţa, r-nul Soroca, Republica Moldova
Cultivarea fructelor.
Выращивание фруктов.
«Moscalu Vladimir» G.Ț.
Cultivarea fructelor.
Выращивание фруктов.
«VLAS Stela» G.Ț.
Выращивание и реализация фруктов:
яблоки, груши.
«Șcerbacov Sava» G.Ț.
«Tănase Iurie» G.Ț.
Пчеловодческая продукция.
Выращивание фруктов: яблоки, сливы,
груши.
Organizația Regională Chișinău a Federației Naționale
a Fermierilor din Moldova
Представляет фермеров:
str. Alexandru cel Bun, 13, bir. 11
MD-6801 Ialoveni, Republica Moldova
Tel.

«MANIC Gheorghe» G.Ț.


Produse apicole organice, din rezervaţia
Organic beekeeping products from Codru
Пчеловодческая экологическая
продукция из заповедника “Кодры”.
Poducător de cereale, unităţi de procesare
a cerealelor, �oarea soarelui, produce ule-
iuri vegetale: de porumb, dovleac, cătină
Production of cereals and of cereals pro-
cessing units. Sun�owers. Production of
vegetable oils (corn, pumpkin, sea buck-
Производитель зерновых и точек по
переработке зерновых, подсолнечника,
производит растительные масла (из
кукурузы, тыквы, облепихи, виноградных
косточек).
PAPUC
Valerii» G.Ț.


MIACO LUX
Tel.- acordarea serviciilor de transport de
- acordarea serviciilor de uscare a cere
- prelucrarea cerealelor, în special a porum
bului, şi obţinerea produsului �nit - făina
de porumb “Iurceneanca” şi mălaiul extra
- Transport services for heavy loads
- Services in grain drying: processing of ce
reals, particularly maize, and obtaining the
�nished product - corn �our “Iurceneanca»
Область деятельности:
- Выращивание зерновых
- Оказание транспортных услуг для
тяжелых грузов
- Оказание услуг по сушке зерна: пере-
работка зерновых, в частности, кукурузы
и получение готового продукта - куку
рузной муки “Iurceneanca» и кукурузной
крупы “Iurceneanca”.
Produce legume, răsad de legume,
Vegetables, vegetable seedlings, seeds,
Производит овощи, овощную рассаду,
семена, рассаду цветов.
NEAGA ELENA
» G.Ț.
Tel.

Produce struguri de soiuri tehnice, vinuri
Technical grapes varieties, quality wine.
Производит технические сорта
винограда, качественное вино.
SAVA MIHAI
» G.Ț.

COCAN ION
Producerea şi comercializarea dovlecilor
şi legumelor.
Выращивает тыкву и овощи.
Пчеловодческая продукция.
«ISTRATI Daria» G.Ț.
Tel.

Пчеловодческая продукция.
LEUCA TATIANA
» G.Ț.

Production of fruits and vegetables. Bee-
Производит фрукты, овощи,
пчеловодческую продукцию.
PASCARU VERA
» G.Ț.

Пчеловодческая продукция.
ARHIP VALERIA
» G.Ț.

Пчеловодческая продукция.
SCRIPNIC ELIZAVETA
» G.Ț.
or. Călărași, Republica Moldova

Производит виноград, вино.
GOGU MELANIA
» G.Ț.
MD-5301 or. Căuşeni, Republica Moldova

Производит виноград, зерновые.
AGHINIA GALINA
» G.Ț.

Walnut seedlings.
Саженцы орехов.
Cooperativa de întreprinzător
MD-5301 or. Căuşeni, Republica Moldova

Производство овощей и винограда.
Cooperativa de întreprinzător
«C

Производство овощей и фруктов.
Cooperativa de întreprinzător
«EVASECOPRIM»
s. Coplani, Ştefan Vodă, Republica Moldova

Производство привитых деревьев.
MUNTEAN ELIZAVETA
» G.Ț.
Производитель фруктов.
Изделия народного творчества.
TOCAN ION
» G.Ț.
Tel.:
Производит фрукты, овощи, зерновые.
PATRASCU VICTORIA
» G.Ț.
or. Ialoveni, Republica Moldova

Organizația Regională Edineț a Federației Naționale
a Fermierilor din Moldova
str. Independenței, 99
Tel.

0-11
Produce şi propune produse deshidratate
naturale de calitate înaltă, ecologic cu-
rate, în baza unei tehnologii moderne cu
folosirea utilajului industrial cu alimentare
Propune pentru piaţa internă / externă
amestecuri de fructe şi legume în sor-
Produce şi propune utilaj şi echipa-
mente moderne prin diferite ,,Module”
Offers dried, ecologically clean, high-quality
natural products, grown with the use of
high technologies on industrial electrical
equipment. Offers mixtures of fruits and
vegetables for domestic and international
Manufactures and sells modern machines
and equipments in different con�gurations.
Производит и предлагает сушеную
натуральную продукцию высокого
качества, экологически чистую, на базе
использования высоких технологий на
промышленном электрооборудовании.
Предлагает смеси фруктов и овощей в
широком ассортименте на внутренний
Производит и реализует современное
оборудование, используя различные
строительные “модули”.
str. N. Dimo, 1/1
Tel.Livadă. Mere Bio, soiuri de iarnă – si-
mirenco, idared, �orina, golden delicious.
Propune mere, cartof alimentar, legume
Orchard. Bio apples, winter varieties - Si-
mirenco, Idared, Florina, Golden delicious.
Selling apples, potatoes, a wide assortment
Сад. Био яблоки зимних сортов -
Симиренко, Айдаред, Флорина,
Голден делишес. Предлагает яблоки,
картофель, овощи в ассортименте.
PARASCHINO
» G.Ț.
MD- 4739 s. Teţcani
r. Briceni, Republica Moldova
Tel.Livadă. Mere Bio, soiuri de iarnă – si-
mirenco, idared, �orina, golden delicious.
Propune mere, cartof alimentar, legume
Orchard. Bio apples, winter varieties - Si-
mirenco, Idared, Florina, Golden delicious.
Selling apples, potatoes, a wide assort
Сад. Био яблоки зимних сортов -
Симиренко, Айдаред, Флорина, Голден
делишес. Предлагает яблоки, картофель,
овощи в ассортименте.
DANILOVA IAROSLAVA
» G.Ț.
MD- 4739 s. Teţcani
r. Briceni, Republica Moldova

Fermă model de creştere şi reproducere a
caprinelor. Produce lapte şi carne, creşte
Propune parteneriat în domeniul procesării
Model farm - growth and reproduction of
goats. Milk and meat; goats breeding. Offer
partnership in milk processing and cheese
Ферма по выращиванию и размножению
коз. Производит козье молоко и
мясо, выращивает коз. Предлагает
партнерство в области переработки
молока и производства сыра.
VEZETIU MARIA
» G.Ț.
r. Edineţ, Republica Moldova

C.A.P. «HUSA-RVN»
str. Miciurin, 21

Produce cartof semincer cu potenţial ge-
netic ridicat, legume timpurii; roşii, ardei
Dispune de loturi demonstrative pentru 12
Propune servicii de aprovizionare tehni-
co-materială a gospodăriilor de fermieri
prin intermediul magazinului agricol HUSA.
Potato seeds with high genetic potential,
early vegetables, tomatoes, peppers,
Provides technical and material services to
farmers through the agricultural specialized
Производство сертифицированного
семенного картофеля перспективных
сортов, ранних овощей (помидоры,
перец, баклажаны, гогошары). В
наличии - опытные участки для 12
сортов картофеля.
Обеспечение материально-технической
базы фермерcких хозяйств посредством
специализированного магазина HUSA.
«CLIMAUȚANUL AGRO» S.R.L.
Tel.
Produce cereale: grâu, porumb, orz,
�oarea soarelui, soia, sfeclă de zahăr
Aplică cea mai performantă tehnică şi
Produce şi propune pentru export ce-
reale şi fructe proaspăete în sortiment
Cultivation of cereals using the latest tech-
nologies: wheat, maize, sun�ower, soya,
Cultivation and export of cereals and fresh
fruits in a wide assortment and in large
Производство зерновых по
современным технологиям: пшеница,
кукуруза, ячмень; подсолнечник, соя;
сахарная свекла.
Производит и предлагает на экспорт
зерновые и свежие фрукты в широком
ассортименте и в больших количествах.
Tel.


Propune pentru fermieri seminţe de cartof
certi�cat de 6 soiuri germane: Alvara, Del-
�ne, Dezire, Debora, Carola, Bernardete şi
Offers 6 varieties of certi�ed seed potatoes
from Germany: Alvara, Delfine, Dezire,
Debora, Carola, Bernardete and 2 variet-
Предлагает фермерам
сертифицированный семенной
картофель 6 сортов из Германии: Alvara,
Del�ne, Dezire, Debora, Carola, Bernar
dete и 2 сортов из Польши: Irga и Ciprian.
«Stânca Ivan Gheorghe» S.R.L.

Tel.

Fermă model specializată în �totehnie.
Produce şi propune spre vânzare o gamă
largă de legume şi cartof alimentar.
Propune parteneriat la fondarea casei de
Model farm for cultivation offers a wide
range of vegetables and potatoes. We
are looking for partnerships in founding
a packing facility.
Ферма по выращиванию полевых
растений. Производит и продает
широкий спектр овощей и картофеля.
Предлагает партнерство по созданию
упаковочного цеха.
Produce cereale: grâu, porumb, orz, �oarea
Produce şi propune fructe proaspete într-o
Produces cereals: wheat, corn, barley,
sun�ower, soy.
Grows and offers a wide range of fresh fruit
Производит зерновые: пшеницу,
кукурузу, ячмень, подсолнечник, сою.
Производит и предлагает широкий
спектр свежих фруктов на внутренний /
TURCOMAN VALENTINA
» G.Ț.
Tel.


CHERDEVARĂ TATIANA
» G.Ț.

Fermă - model de creştere a legumelor.
Cultivarea legumelor pe teren deschis,
aplicarea sistemului de irigare. Produce
şi propune legume în sortiment: roşii,
vinete, ceapă, ardei dulci, trei soiuri de
Model farm for the cultivation of vegetables
We are growing vegetables in open ground,
applying irrigation systems, offering a
wide assortment of produce: tomatoes,
eggplants, onions, sweet peppers, three
Хозяйство по выращиванию овощей
в открытом грунте, применение
оросительной системы. Производит
и предлагает широкий ассортимент
овощей: помидоры, баклажаны, лук,
сладкий перец, три сорта капусты,
картофель.
CHERDEVARĂ VASILE
» G.Ț.

Fermă - model de creştere a legumelor.
Cultivarea legumelor pe teren deschis,
aplicarea sistemului de irigare. Produce
şi propune legume în sortiment: roşii,
vinete, ceapă, ardei dulci, 3 soiuri de
Model farm for the cultivation of vegetables
We are growing vegetables in open ground,
applying irrigation systems, offering a
wide assortment of produce: tomatoes,
eggplants, onions, sweet peppers, three
Хозяйство по выращиванию овощей
в открытом грунте, применение
оросительной системы. Производит
и предлагает широкий ассортимент
овощей: помидоры, баклажаны, лук,
сладкий перец, три сорта капусты,
картофель.
RUSSU OLEG
» G.Ț.

Tel.

Creşte 4 specii de păsări pentru carne
Creşte şi propune păsări decorative –
Husbanding 4 species of poultry for meat
Мини птицеферма. Выращивает 4
породы птицы на мясо и яйца.
Выращивает и предлагает декоративную
птицу - фазанов.
«MECGRATO» S.A.
Tel.


Produce material săditor BIO de trei
specii de pomi. Dispune de pepinieră.
Aplică metode şi tehnologii avansate de
producere a materialului săditor certi�cat.
Propune material săditor.
BIO planting material of 3 kinds of fruit
trees. Nursery. High technologies in culti-
vation of certi�ed planting material. Planting
Выращивает BIO посадочный материал
3 сортов плодовых деревьев. Питомник.
Использует передовые технологии в
выращивании сертифицированного
посадочного материала. Предлагает
посадочный материал.
«AGROLASTAR» S.R.L.
MD-5111 s. Arioneşti
Tel.


Produce porumb, grâu, �oarea soare-
lui, soia, sfeclă de zahăr şi produse
Propune pentru export mere în cantităţi
Corn, wheat, sun�ower, soybean, sugar
beet and animal products. Apples in large
Производит кукурузу, пшеницу,
подсолнечник, сою, сахарную свеклу
и продукты животного происхождения.
Предлагает яблоки в больших
количествах на экспорт.
MD-5111 s. Arioneşti
Tel.


Produce porumb, grâu, �oarea soare-
lui, soia, sfeclă de zahăr şi produse
Propune pentru export mere în cantităţi
Produces corn, wheat, sun�ower, soybean,
sugar beet and animal products. Offers
Производит кукурузу, пшеницу,
подсолнечник, сою, сахарную свеклу
и продукты животноводчества.
Предлагает на экспорт яблоки в больших
количествах.
BADRAGEANCA
Tel.


Produce carto�, legume, grâu, soia, �oarea
Tehnică performantă.
Cultivates potatoes, vegetables, soya,
sun�ower.
Grain in large quantities. Advanced equip-
Выращивает картофель, овощи,
пшеницу, сою, подсолнечник.
Предлагает зерновые в больших
количествах. Передовая техника
Оказывает технические услуги.
Tel.


Produce cereale, fructe şi legume. Propune
pentru export 6 soiuri de mere ecologice în
stare proaspătă în cantităţi mari. Propune
material săditor certi�cat de pomi fructiferii.
Cultivates crops, vegetables and fruits. Of-
fers for export organic apples in large quan
Offers certi�ed fruit tree seedlings.
Выращивает злаки, овощи и фрукты.
Предлагает на экспорт 6 сортов эколо-
гически чистых яблок в больших коли-
чествах. Предлагает сертифицирован-
ный посадочный материал плодовых
Produse de pani�caţie după tehnologii
Creşterea şi reproducerea porcinelor
Baked products in traditional technologies.
Offering young pigs with certi�cates of
Хлебобулочные изделия по традици-
онным технологиям; обрядовый хлеб.
Выращивание и разведение свиней.
Предлагает поросят на продажу.
VALGORCOM
MD-4722 Cotiujeni
r-nul Briceni, Republica Moldova


Creşte şi propune cartof de sămânță
și alimentar.
Produse de pani�care după tehnologii
Propune 18 denumiri de produse cali-
Growing and selling potatoes for consump-
Traditional bakery products for various
Offering 18 kinds of quality products.
Выращивает и реализует
продовольственный и семенной
картофель. Хлебобулочные
традиционные и ритуальные изделия.
Предлагает 18 наименований
качественных изделий.
MARCHITAN V.V.


Creşte şi produce cereale aplicând teh
nologii avansate: porumb, grâu, �oarea
Prestează servicii tehnice de prelucrare a
Dispune de utilaje şi produce brichete din
Cultivates cereals using advanced technol
ogies: corn, wheat, sun�ower, soybeans,
Technical services in processing agricul
Produces briquettes of plant debris on
Производит зерно по передовым
технологиям: кукурузу, пшеницу,
подсолнечник, сою, горох в больших
количествах.
Предоставляет технические услуги
по обработке сельскохозяйственных
угодий.
Имеет машины для производства
брикетов из растительных отходов.
VILATA-AGRO
Tel.


«CAPMOALE Marina» G.Ț.
Tel.
Produce şi propune pe piaţa internă şi
externă grâu, soia, miere de albini din �ori
de tei, salcâm; poli�oră şi produse apicole
Offers for external and internal markets:
bee products and natural honey in assort
Предлагает на внутренний и внешний
рынок пшеницу, сою, экологически
чистую пчелиную продукцию и
натуральный мед из липы, акации;
цветочный.
S.C. «MAXIMOS-PAN» S.R.L.
şos. Bucovinei, 37 A
Tel.


Produse de panificatie conform teh
nologiilor tradiţionale şi în tradiţii moldo
Propune 18 denumiri de produse calitative.
Traditional bakery products and ritual
Offers 18 kinds of quality products.
Хлебобулочные изделия по
традиционным технологиям и
ритуальный хлеб.
Предлагает 18 наименований
качественной продукции.
«Transelit», Companie de asigurări
str. Independenţei, 99
Tel.Asigurărea:
- mijloacelor de transport (,,KASKO” şi de
- personală (de accidente, pentru persoa-
nele care pleacă peste hotare, asigurări
În cadrul companiei “Transelit” activează
“Fundaţia” de ajutorare a persoanelor
bolnave de cancer “Ciumac Ioana”. 1 %
din veniturile Companiei este donat anual
- goods belonging to individuals and legal
- means of transportation (”KASKO”and
- individuals (against accidents, abroad
In the framework of TRANSELIT the
Foundation ”Ciumac Ioana” is functioning,
providing support to people affected by
cancer. 1% of the Company income goes
Страхование:
- Собственности физических и юриди
- Транспортных средств (“КАСКО” и
страхование гражданской ответственно
сти владельцев транспортных средств);
- Сельскохозяйственной техники;
- Личное (от несчастных случаев, лиц,
выезжающих за границу, факультатив
ное медицинское страхование);
- Cargo (страхование груза);
- Авиарисков;
- Другие виды страхования;
В компании “Transelit” действует “Фонд”
помощи людям, страдающим раковыми
заболеваниями “Чумак Иоана”. 1% от
доходов Компании перечисляются еже-
годно Фонду.
GAITUR N
ina» G.Ț.
Tel.Cultivă legume timpurii în spaţiu protejat
Propune pe piaţă un sortiment vast de
legume şi carto�, �ori de 20 de specii.
Creşte răsad de legume şi �ori la comandă.
Cultivates early vegetables in protected
space applying advanced technologies.
Offers a wide assortment of vegetables and
Grows up saplings of vegetables and �ow-
Выращивает ранние овощи в
защищенном грунте, применяя
передовые технологии.
Выращивает цветы.
Предлагает на рынок овощи и картофель
в ассортименте, 20 видов цветов.
Выращивает рассаду овощей и цветов
на заказ.
BORODACHI LILIAN
» G.Ț.
Tel.


Cultivă legume timpurii în spaţiu protejat
şi pe terenuri deschise cu aplicarea
Propune legume ,,BIO” de calitate cu
sortiment larg; roşii, castraveţi, ardei
Grows early vegetables in protected space
and on irrigated open land. Offers a wide
range of quality BIO vegetables: tomatoes,
cucumbers, peppers, eggplants, cabbages.
Выращивает овощи в защищенном
и открытом грунте с орошением.
Предлагает овощи “БИО” в ассортименте:
помидоры, огурцы, перцы, баклажаны,
капусту.
BORODACHI NATALIA
» G.Ț.
Tel.


Cultivă legume timpurii în spaţiu protejat
şi pe terenuri deschise cu aplicarea
Propune legume ,,BIO” de calitate cu
sortiment larg; roşii, castraveţi, ardei
Grows early vegetables in protected space
and on irrigated open land. Offers a wide
range of quality BIO vegetables: tomatoes,
cucumbers, peppers, eggplants, cabbages.
Выращивает овощи в защищенном
и открытом грунте с орошением.
Предлагает овощи “БИО” в ассортименте:
помидоры, огурцы, перцы, баклажаны,
капусту.
«GOMENIUC Anatolie» G.Ț.
MD-7112 s. Rujniţa

Fermă-model de creștere a culturilor
Produce şi creşte legume timpurii în
spaţiu protejat prin aplicarea tehnologiilor
Creşte rasad de legume la comandă şi
Cultivating early vegetables in protected
Growing vegetable seedlings on com
mand. Offers partnership in the �eld.
Растениеводческая ферма.
Производит
ранние овощи в защищенном
грунте с применением передовых
технологий.
ает рассаду на
заказ и предлагает партнерство в этой
области.
«GUMENIUC Ecaterina» G.Ț.
Tel.


Fermă-model de creștere a culturilor
Produce fructe ,,BIO” de 5 soiuri de
Propune pentru piaţa internă / externă
mere de calitate superioară în stare
Offers for internal / external markets top
quality fresh apples and 2 varieties of
Растениеводческая ферма.

Фрукты
БИО 5 перспективных сортов.

редлагает на внутренний / внешний
рынок качественные яблоки и 2 сорта
«GUMENIUC Vladimir» G.Ț.
Tel.


Produce fructe BIO de 5 soiuri de
Propune pentru piaţa internă / externă
mere de calitate superioară în stare
Offers for internal / external markets top
quality fresh apples and 2 varieties of
Растениеводческая ферма.

Фрукты БИО
5 перспективных сортов.

Предлагает
на внутренний / внешний рынок
качественные яблоки и 2 сорта айвы.
«GOMENIUC Tatiana» G.Ț.
MD-7112 s. Rujniţa

Fermă-model de creștere a culturilor
Produce şi creşte legume timpurii în
spaţiu protejat prin aplicarea tehnologiilor
Creşte rasad de legume la comandă şi
Cultivating early vegetables in protected
Growing vegetable seedlings on command.
Offers partnership in the �eld.
Растениеводческая ферма.

Производит
ранние овощи в защищенном
грунте с применением передовых
технологий.
ает рассаду на
заказ и предлагает партнерство в этой
области.
PAHOMEA L
ilia» G.Ț.
Tel.


Prisacă. Produce şi propune miere de
Apiary. Honey and beekeeping products.
Пасека. Производство мёда и мёдо
продуктов.
«Gaiciuc Valentina» G.Ţ.
Tel.


Produce şi propune seminţe de 12 soiuri
de legume şi 28 de denumiri de �ori.
Production and sale: 12 varieties of veg-
Производит и предлагает 12 сортов
семян овощей и 28 наименований
цветов.
«GOMENIUC Serghei» G.Ț.
MD-7112 s. Rujniţa

Fermă-model de creștere a culturilor
Produce şi creşte legume timpurii în
spaţiu protejat prin aplicarea tehnologiilor
Creşte rasad de legume la comandă şi
Cultivating early vegetables in protected
Growing vegetable seedlings on command.
Offers partnership in the �eld.
Растениеводческая ферма.

Производит
ранние овощи в защищенном
грунте с применением передовых
технологий.
ает рассаду на
заказ и предлагает партнерство в этой
области.
«ŢURCAN Maria» G.Ţ.
MD-4739 s. Teţcani, r-nul Briceni, Republica Moldova

Livadă. Mere Bio, soiuri de iarnă – si-
mirenco, idared, �orina, golden delişes.
Propune mere, cartof alimentar, legume
Orchard. Bio apples, winter varieties - Si-
mirenco, Idared, Florina, Golden delicious.
Selling apples, potatoes, a wide assortment
Сад. Био яблоки зимних сортов -
Симиренко, Айдаред, Флорина, Голден
делишес. Предлогает яблоки, картофель,
овощи в ассортименте.
«STAlBE Alexandru» G.Ţ.

Propune legume proaspete: castraveţi,
Growing wegetables in greenhouses.
Selling fresh vegetables: cucumbers, to
Выращивает овощи в защищенном
грунте. Предлагает к продаже свежие
овощи: огурцы, помидоры, перец.
«Colibaba Gheorghe» G.Ţ.
r. Donduşeni, Republica Moldova

Livada de fructe. Frigider.
Produce şi propune prune ,,BIO” de
soiuri ,,Prezident”, ,,Udlinennaea” pentru
Grows and sells organic plums of varieties
,Prezident”, ,,Udlinennaea” for the local
Фруктовый сад. Холодильник.
Производит и предлагает сливы BIO
сортов Президент и
Удлиненная
для
внутреннего / внешнего рынка.
«Melniciuc Romica» G.Ţ.
MD 4645 s. Viişoara
r. Edineţ, Republica Moldova
Tel.


Prisacă. Produce şi propune miere de
albină din �ori de tei, salcîm, poli�or şi
Apiary. production and marketing of white
honey, acacia honey, poliflora and its
Пасека. Производит и предлагает
липовый мед, мед акации, полифлора
и его производные.
«Verstivschi Ivan» G.Ţ.
r. Edineţ, Republica Moldova
Creşterea şi reproducerea porcinelor de
Выращивание и разведение породистых
свиней. Ищет партнеров.
MD 5111 s. Baraboi
r. Donduşeni, Republica Moldova
Tel.Produce şi propune consumatorilor ape
minerale naturale ,,Baraboianca” (8 de
numiri); apă de masă ,,Bravia drinc” (16
Producţia este certi�cată şi autorizată
Producing and marketing curative mineral
(8 kinds); table water
Production is certi�ed and authiruzed by
Производит и предоставляет клиентам
целебную минеральную воду
Baraboianca
(8 названий); столовую
воду Bravia DRINC (16 наименований).
Производство сертифицировано
и авторизировано медицинскими
учреждениями.
«Baeşu Vadim Mihai» G.Ţ.
MD 4718 s. Caracuşenii Vechi
r. Briceni , Republica Moldova
Tel.


Produce legume pe terenuri deschise.
Propune pentru piaţa internă / externă
Growing vegetables in open ground. Offers
a wide range of organic vegetables for local
Производит овощи в открытом грунте.
Предлагает для внутреннего /
внешнего рынка овощи BIO в широком
ассортименте.
«Stînca Gheorghe Vasile» G.Ţ.
r. Briceni, Republica Moldova

Fermă-model de creştere şi reproducere
a caprinelor. Producerea şi procesarea
laptelui de capră. Producția de caşcaval în
baza tehnologiilor olandeze, comercializat
Model farm for raising and breeding goats.
Processing and production of goat’s milk.
Cheese produced under Dutch technology,
Образцовая ферма по выращиванию
и размножению коз. Переработка и
производство козьего молока. Сыр по
голландским технологиям, который
продается в супермаркете Метро.
MD 4718 s. Caracuşenii Vechi
r. Briceni, Republica Moldova


Produce fructe, cartof BIO folosind teh-
Loturi de testare şi demonstrative pentru
Propune pe piaţa internă / externă cartof
Growis organic fruits and potatoes using
Testing and demonstration sites for six
Offers on local and international markets
Производит фрукты. картофель BIO по
современным технологиям.
Испытательные и демонстрационные
участки для шести сортов картофеля
Предлагает на внутренний / внешний
рынок пищевой картофель в больших
количествах.
Organizația Regională Orhei a Federației Naționale
a Fermierilor din Moldova
str. V. Mahu, 141
Tel.


Представляет фермеров:
«Euro�ora-Com» SRL
Tel.


Producerea şi comercializarea producţiei
agricole. Specializarea - creşterea mate-
rialului decorativ.
Cultivation and sale of agricultural products.
Производство и продажа
сельскохозяйственной продукции.
Специализация - выращивание
декоративного материала.
Centrul de Creație TEHNICĂ a ELEVILOR
Tel.


Samples of agricultural machinery.
Образцы сельхозтехники.
«Ghelinschi D.» G.Ţ.
Tel.


Producerea şi comercializarea produselor
Cultivation and sale of agricultural products
(wheat, barley, maize).
Производство и сбыт сельскохозяй
ственной продукции (пшеница, ячмень,
кукуруза).
«CEBOTARI Feodor» G.Ț.
Tel.


Pepinieră pomicolă. Comercializarea ma-
terialului săditor (prun, cireş, vişin, cais,
Plant nursery. Saplings of plum, sweet
cherry, cherry, apricot, nut, apple.
Питомник, посадочный материал
деревьев (слива, черешня, вишня,
абрикос, орех, яблоня).
«MELNIC Victor» G.Ț.
Tel.


Pepinieră pomicolă. Comercializarea ma-
terialului săditor (prun, cireş, vişin, cais,
Horticultural nursery. Sale of planting ma-
terial: plums, sweet cherry, cherry, apricot,
Cадоводческий питомник. Продажа
посадочного материала (слива, черешня,
вишня, абрикос, орех, яблоня).
«CĂPĂȚÎNĂ Polina» G.Ț.
Tel.

Producerea, prelucrarea şi comercializarea
producţiei vegetale şi animaliere. Servicii
Production, processing and sale of
plant-growing and animal-breeding prod
ucts. Technical services.
Производство, переработка и
продажа растениеводческой и
животноводческой продукции.
Технические услуги.
Pensiunea Rurală «CASA din LUNCĂ»
MD-3552 s. Trebujeni
Tel.


Produse agricole. Turism rural. Pensiunea
Agricultural products. “Casa din luncă”
(“House in the valley”) boarding house.
Сельскохозяйственная продукция.
Пансионат “Дом в долине”. Сельский
туризм.
Tel.:

Pepinieră pomicolă. Comercializarea mate
rialului săditor (prun, cireş, vişin, cais, nuc,
Plant nursery. Planting material (plum,
sweet cherry, cherry, apricot, nut, apple).
Питомник, посадочный материал
деревьев (слива, черешня,
вишня, абрикос, орех, яблоня).
Сельскохозяйственная продукция.
«GASPER Mihail» G.Ț.
MD-5830 s. Sărătenii-Vechi
r-nul Teleneşti, Republica Moldova

Producerea şi comercializarea produselor
Production and sale of agricultural products.
Производство и реализация
сельскохозяйственной продукции.
C.P.«MizelBrav»

Producerea şi comercializarea produselor
Production and sale of agricultural
Про
изводство и реализация продуктов
MIACRO

Producerea pomuşoarelor.
Производство ягод.
«Gondiu Tatiana» G.Ț.

Fruit tree nursery.
Питомник плодовых саженцев.
Producător de lactate naturale şi ecologice,
deţinătorul unor mărci cunoscute, aşa ca
“Bravilacta”. Produce brânză moale “An-
drieş“; brânză moale “Andrieş“ cu verdeață,
mozzarella de la Brăviceni, smântână
BraviLacta de 20% și 30%, cașcaval de
Manufacturer of natural and organic dairy
products, owner of the “Bravilacta” trade-
mark, of the soft cheese “Andries” and soft
cheese “Andries” with herbs, mozzarella
““from Braviceni”, sour cream with a fat
content 20% and 30%, Poshehonsky
cheese, butter, etc.
Производитель натуральных и органиче
ских молочных продуктов, владелец тор
говой марки, известной как “Bravilacta”.
Производит мягкий сыр “Andries”, мягкий
сыр “Andries” с зеленью, моцареллу из
“Braviceni”, сметану 20% и 30% , сыр
пошехонский, масло сливочное и др.
VC «Saturn-13» S.R.L.


«Cojocaru Vasile» G.Ț.

Producerea fructelor.
Производство фруктов.
«AVICOLA SĂRĂTENII VECHI» S.R.L.
MD-5830 s. Sărătenii-Vechi
r-nul Teleneşti, Republica Moldova

Fermă de păsări. Incubator, abator, frigider.
Integrated poultry farm - incubator, slaugh
ter-house, refrigerator. Trade in products.
Птицефабрика. Инкубатор, бойня,
холодильник. Реализация продукции.
«Paladi Ivan» G.Ț.
Tel.


Пчеловодческая продукция.
«EGET-GRUP» S.R.L.

Fabricarea produselor de patiserie și
Bakery products and confectionery.
Производство хлебобулочных и
кондитерских изделий - конфеты.
Organizația Regională Sud a Federației Naționale
a Fermierilor din Moldova
str. Ovidiu, 4
Tel.:
«POSTU Gheorghe Ion» G.Ț.
Tel.


Producerea şi comercializarea legumelor.
Выращивание и продажа овощей.
«Jenin Prod & Com» S.R.L.
Tel.


Producerea şi comercializarea pâinii şi altor
Production and sale of bread and bakery
Производство и продажа хлеба и
хлебобулочных изделий.
Tel.


Producerea şi comercializarea nucilor,
migdalelor şi strugurilor.
Production and sale of nuts, almonds and
Производство и продажа орехов,
«CAIREAC-ION-TUDOR» G.Ț.
r-nul Cantemir, Republica Moldova
Tel.


Производство лука и семян.
MARIAN RODICA ION
» G.Ț.
MD-3933 s. Andrușul de Sus

Producerea şi comercializarea strugu
rilor.
роизводство и продажа винограда.
TODOS DINU
» G.Ț.
MD-3933 s. Andrușul de Sus,
Tel.


Producerea şi comercializarea strugu
rilor.
роизводство и продажа винограда.
Organizația Regională Sud (Ceadâr-Lunga) a Federației
Naționale a Fermierilor din Moldova

Producerea şi comercializarea lînei şi
Production and sale of wool and woolen
Производство и продажа шерсти и
изделий из шерсти.
CHILIOGLO VERA

Producerea şi comercializarea mărfurilor
Производство и продажа изделий из
кожи.
Organizația Regională Sud (Hânceşti) a Federației Naționale
a Fermierilor din Moldova
VIDRASCU ION
» G.Ț.
Пчеловодство.
DIMTACT-AGRO
Grain producer.
Производитель зерновых.
COVALIU IACOB
» G.Ț.
MD-3452 s.Voinescu

Producerea şi comercializarea strugu-
rilor. Apicultură.
Production and sale of grapes.
Производство и продажа винограда.
Пчеловодство.
«Tronciu Nicolae» G.Ț.

Producerea şi comercializarea strugurilor.
Производство и продажа винограда.
«Gutu Maia» G.Ț.

Производитель овощей.
«Danu Natalia» G.Ț.

Производитель зерновых.
«Păpușoi Anatolie» G.Ț.

Производитель зерновых и винограда.
«Lupu Nadejda» G.Ț.

Производитель винограда.
«Braga VICTOR» G.Ț.

Producerea şi comercializarea strugurilor.
Производство и продажа винограда.
«PEOPLE IN NEED»
str. Toma Ciorbă, 20, bir. 6


People in Need (PIN) este o organizaţie
cehă care oferă ajutor şi asistenţă pentru
dezvoltare şi implementează programe de
integrare socială, oferă activităţi informative
şi educative. PIN este una dintre cele mai
mari organizaţii de acest fel din Europa
postcomunistă, a administrat proiecte în
douăzeci şi opt de ţări în ultimii douăzeci
şi trei ani. În prezent, PIN se alătură Ali-
anţei 2015, împreună cu Welthungerhilfe,
ACTED, CESVI, CONCERN, Hivos şi Ibis.
People in Need (PIN) is a Czech organi-
zation that provides development assis
tance and humanitarian aid, implements
programs of social inclusion and provides
informative and educational activities. PIN
is one of the largest organizations of its kind
in the post-communist Europe and in last
23 years has administered projects in 28
countries all over the world. Currently, PIN
joins the Alliance 2015 together with Wel-
thungerhilfe, ACTED, CESVI, CONCERN,
People in Need (PIN) является чешской
организацией, которая оказывает
помощь и поддержку в развитии и
реализации программ по социальной
интеграции, организует различные
информационные и образовательные
мероприятия. PIN является одной из
самых крупных организаций в своем
роде в посткоммунистической Европе,
руководила проектами в двадцати
восьми странах за последние двадцать
три года. В настоящее время, PIN
присоединилась к Альянсу 2015 вместе
с Welthungerhilfe, ACTED, CESVI, CON-
Compania este lider pe piaţa moldoveneas
că de utilaje pentru producerea ambalajului
şi a materialelor pentru industria alimen-
tară, dar şi a maşinilor pentru prelucrarea
cărnii, fructelor, legumelor şi felierea pâinii.
comercializarea materialelor de ambalare;
• livrarea produselor pe întreg teritoriul ţării.
I.C.S. «PETRUZALEK» S.R.L.
str. Pădurii, 36
Tel.

The company is one of the leaders on the
national market of packing equipment and
materials for the food-processing indus
try, dealing also in equipments for meat,
vegetables and fruit processing and bread
• Sale of equipment:
- Vacuum packing;
- Vegetables and fruit processing;
• Free delivery of goods to any point of
the country.
Компания является одним из лидеров на
национальном рынке упаковочного обо-
рудования и материалов для пищевой
промышленности, а также машин для
мясопереработки, переработки овощей,
фруктов и нарезки хлеба.
Сфера деятельности:
родажа оборудования:
- упаковка в стретч-пленку;
- упаковка в термоусадочную пленку;
- упаковка �ow-pack;
- упаковка в модифицированной атмос-
- упаковка в вакууме;
- переработка и разделка мяса;
- нарезка хлеба;
- переработка овощей и фруктов;
дажа упаковочных материалов;
сное обслуживание по всей
Молдове;
есплатная доставка товара в любую
точку страны.
Asociaţia Obştească ĂPomuşoarele Mol
dovei” are drept scop facilitarea asocierii
producătorilor din domeniul producerii de
pomuşoare, susţinerea sectorului şi îmbu-
nătăţirea continuă a activităţilor economice
ale membrilor săi în domeniul producerii
pomuşoarelor şi comercializării acestora,
prestarea serviciilor de extensiune, mar
keting şi dezvoltarea afacerilor, elaborarea
programelor specifice de promovare a
Asociaţia Obştească ĂPomuşoarele Moldo
vei”ca organizaţie de fermieri, este orien-
tată spre dezvoltarea durabilă a sectorului
producerii de pomuşoare şi pentru spori-
rea veniturilor populaţiei rurale. Această
misiune se realizează prin promovarea
unor politici în domeniul producerii de
pomuşoare precum şi prin reprezentarea
intereselor membrilor săi în relaţia cu insti
tuţiile statului şi cu organizaţii din ţară şi din
străinătate, prin oferirea asistenţei în dez-
voltarea afacerilor, marketing, cooperare şi
aplicarea tehnologiilor avansate, totodată
creînd un sistem agricol menit să furnizeze
consumatorilor produse ecologice, astfel
Asociaţia Obştească ĂPomuşoarele Mol
dovei” îşi propune să devină o organizaţie
profesionistă, să atragă mai mulţi membri
în reţea, să-şi asigure o durabilitate prin
AO «Pomuşoarele Moldovei» ONG
str.
Petricani nr.84 of.3
The Association “Pomuşoarele Moldovei
– Berries of Moldova” aims to facilitate
the associating of producers of berries,
to support the sector and to contribute to
the continuous improvement of economic
activities of its members in the production
and commercialization of berries, to pro-
vide services in extension, marketing and
business development, to develop speci�c
programs promoting the production of
The Association “Pomuşoarele Moldovei –
Berries of Moldova”, as an association of
farmers, is oriented toward the sustainable
development of berries production and the
increase of incomes in rural areas. This
mission is achieved through the promotion
of policies related to the production of ber-
ries and the representation of its members’
interests in relation to state bodies and
various organizations in the country and
abroad, by assisting in business develop-
ment, marketing, cooperation and imple
mentation of advanced technologies, while
creating an agricultural system designed to
provide consumers with organic products,
The Association “Pomuşoarele Moldovei
– Berries of Moldova” intends to become
a professional organization, to attract
more members in the network, to ensure
sustainability by providing quality services.
Деятельность Общественной ассоци
ации «Pomuşoarele Moldovei» направ
содействие ассоциирования
производителей ягод, поддержку сек
тора и постоянное совершенствование
экономической деятельности ее членов
в производстве и реализации ягод,
оказание содейтствия в расширении
деятельности, маркетинга и развития
бизнеса, разработке конкретных про
грамм по продвижению органического
производства ягод.
Общественная ассоциация “Pomuşoarele
Moldovei” в качестве фермерской орга-
низации ориентирована
устойчивое
развитие производства ягод и увеличе-
ние доходов сельского населения. Эта
задача достигается за счет продвижения
политики по производству ягод и пред-
ставления интересов своих членов в
отношениях с государственными учреж
дениями и с различными организациями
в стране и за рубежом путем оказания
помощи в области развития бизнеса,
маркетинга, сотрудничества и внедрения
передовых технологий. Создает сель
скохозяйственную систему, предназна
ченную для обеспечения потребителей
органическими продуктами, тем самым
способствуя здоровью населения.
Общественная ассоциация “Pomuşoarele
Moldovei” намерена стать профессио
нальной организацией для привлечения
большего числа членов путем предо
ставления качественных услуг.
Tel.
Companie specializată în producerea
și prelucrarea produselor ecologice de
origine vegetală, comerț angro, distribuția
produselor ecologice pe întreg teritoriul Re
publicii Cehe. Exportăm/ importăm produse
alimentare ecologice și produse ecologice
de curățenie și detergenți; comercializăm
We are specialized in processing and pro-
duction of organic foodstuffs of vegetable
origin, in wholesale trade, in distribution
of organic products throughout the entire
Czech Republic, in export/import of organic
food products and organic cleaning and
washing products and in trade with certi�ed
Мы специализируемся на производ
стве и переработке органических про-
дуктов растительного происхождения,
в области оптовой торговли, дистри
бьюции органических продуктов на
всей территории Чешской Республики,
в области экспорта / импорта органиче
ских продуктов питания и органических
продуктов для чистки и мойки, а также
в торговле органическими семенами.
ProCredit Bank este o bancă cu servicii
complete, orientată spre dezvoltare.
Deservim clienţii noştri, persoane �zice
şi întreprinderi, la cel mai înalt nivel. În
operaţiunile noastre, aderăm la o serie
de principii de bază: punem valoare pe
transparenţă în comunicarea cu clienţii, nu
promovăm creditele de consum şi furnizăm
servicii bazate atât pe înţelegerea situaţiei
�ecărui client, cât şi pe o analiză �nanciară
solidă. Această abordare responsabilă faţă
de activitatea bancară ne permite să con-
struim parteneriate de lungă durată cu cli-
enţii noştri, bazate pe încredere reciprocă.
În derularea activităţii noastre cu clienţii
business, ne concentrăm pe �nanţarea
întreprinderilor foarte mici, mici şi mijlo
cii, deoarece suntem convinşi că aceste
afaceri creează locuri de muncă şi au o
contribuţie vitală la dezvoltarea economică
a ţărilor în care operează. Oferind posibili-
tăţi de economisire simple şi accesibile şi
alte servicii bancare şi investind resurse
substanţiale în educaţia financiară, ne
propunem să promovăm o cultură a eco-
nomisirii şi a responsabilităţii care să poată
aduce o mai mare stabilitate şi siguranţă
Acţionarii noştri aşteaptă un randament
susţinut al investiţiilor pe termen lung, fără
a avea ca obiectiv maximizarea pro�tului
pe termen scurt. Investim semni�cativ în in
struirea şi dezvoltarea personalului nostru,
pentru a crea o atmosferă de lucru deschisă
şi e�cientă şi pentru a oferi clienţilor noştri
B.C. «ProCredit Bank» S.A.
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 65, bir. 901
Tel. : +373 22/ 83-65-55
URL : www.procreditbank.md
ProCredit Bank is a development-oriented
full-service bank. We offer excellent cus-
tomer service to private individuals and
enterprises. In our operations, we adhere
to a number of core principles: we value
transparency in our communication with
customers, we do not promote consumer
lending and we provide services which are
based both on an understanding of each cli
ent’s situation and on sound �nancial anal-
ysis. This responsible approach to banking
allows us to build long-term partnerships
In our operations with business clients
we focus on very small, small and medi-
um-sized enterprises, as we are convinced
that these businesses create jobs and
make a vital contribution to the economies
in which they operate. By offering simple
and accessible deposit facilities and other
banking services and by investing sub
stantial resources in �nancial education
we aim to promote a culture of savings
and responsibility which can help bringing
greater stability and security to ordinary
Our shareholders expect a sustainable
return on investment over the long term,
rather than being focused on short-term
pro�t maximisation. We invest extensively
in the training and development of our staff
in order to create an open and ef�cient
working atmosphere, and to provide friendly
ProCredit Bank — это универсальный
банк, нацеленный на развитие. Мы
предлагаем качественное обслуживание
физическим лицам и предпринимателям.
В нашей деятельности мы придержива-
емся следующих основных принципов:
мы ценим прозрачность в нашем об
щении с клиентами, мы не продвигаем
потребительское кредитование, а предо
ставляем услуги, основанные как на по-
нимании ситуации каждого клиента, так
и на подробном финансовом анализе.
Такой ответственный подход к ведению
банковского дела позволяет нам стро
ить с нашими клиентами долгосрочные
партнерские отношения, основанные на
взаимном доверии.
Предоставляя услуги бизнес-клиентам,
мы ориентируемся на очень малые, ма-
лые и средние предприятия, так как мы
убеждены, что именно они создают рабо
чие места и вносят существенный вклад
в развитие экономики страны. Предлагая
простые и доступные возможности для
сбережений и другие банковские услу-
ги, а также инвестируя существенные
ресурсы в финансовое образование,
мы стремимся продвигать культуру сбе-
режений и ответственное отношение,
которые могут сделать жизнь обычных
семей более стабильной и безопасной.
Наши акционеры ожидают стабильную
и долгосрочную рентабельность инве
стиций, однако они не заинтересованы
в том, чтобы извлечь максимальную
прибыль в короткие сроки. Мы делаем
весомый вклад в обучение и развитие
нашего персонала, чтобы создать и под
держать благоприятную и эффективную
рабочую атмосферу, а также обеспечить
дружелюбное и профессиональное об-
служивание наших клиентов.
PROIECTUL ”AGRICULTURA COMPETI-
TIVĂ ÎN MOLDOVA” (MAC-P)
Obiectivul Proiectului vizează sporirea
competitivității sectorului agroalimentar
al Republicii Moldova prin susținerea mo-
dernizării sistemului de management al
siguranței alimentelor, facilitarea accesului
producătorilor agricoli la piețe și integrarea
practicilor agricole de mediu și a celor de
management durabil al terenurilor.
În cadrul proiectului sunt realizate 2 progra
me de granturi pentru producătorii agricoli:
Programul de granturi investiţionale “Faci-
litarea accesului la piețele de desfacere”
prevede asocierea agricultorilor din do
meniul horticol, în grupuri de producători
şi susținerea acestora în efectuarea inves-
tițiilor în tehnologii destinate infrastructurii
A doua finanţare adiţională acordată
Proiectului Agricultura Competitivă în
Moldova, în valoare de 10 mil. dolari
SUA, va continua stimularea investiţiilor
în infrastructura post-recoltă din sectorul
horticol, dar extinderea acestuia asupra
a două sub-sectoare noi: colectarea şi
Un grant va constitui cel mult 50% din va-
loarea investiţiei eligibile, cu un plafon de
350 mii dolari SUA per grup de producători.
Grupurile de producători vor asigura co�-
nanțarea celeilalte porțiuni de minim 50%
Programul de granturi investiţionale “Spo-
rirea productivității printr-un management
durabil al solului” acordă suport �nanciar
nerambursabil post-investițional producăto
rilor agricoli care au implementat tehnologii
Plafonul maxim al granturilor constituie 20
mii dolari SUA, dar fără a depăși 50% din
Informaţii suplimentare despre programele
de Intervenţie şi Plăţi pentru
Agricultură – www.aipa.gov.md;
atea Consolidată pentru implemen
tarea Proiectelor în domeniul Agricol, �nan
țate de Banca Mondială – www.capmu.md
“MOLDOVA AGRICULTURE COMPETI
TIVENESS” PROJECT (MACP)
The objective of the project is to enhance
the competitiveness of the agro-food sector
in Moldova by: supporting the moderniza-
tion of the food safety management system;
facilitating market access for farmers; and
mainstreaming agro-environmental and
The project implements 2 investment grant
Investment Grants Program ”Enhancing
market access potential”is set up to provid
einvestment support for post-harvest tech-
nologies for emerging productive partner-
ships for the modernization of post-harvest
The second additional �nancing for the
Agriculture Competitiveness Project, of
US $10 mln., will continue the investment
support for post-harvest technologies in the
horticulture sector, but will also extendto
the following sub-sectors: collection and
A grant will not exceed more than 50% of
the eligible investment, with a ceiling of US
$ 350 thousand per Productive partnership.
All bene�ciaries will ensure co-�nancing
Investment Grants Program”Enhancing
land productivity through Sustainable Land
Management” ensures post-investment
�nancial support to agricultural producers
who have implemented sustainable soil
The maximum grant represents US $20
thousand, but not exceeding 50% of the
Additional information about investment
for Intervention and Payments
for Agriculture - www.aipa.gov.md;
Agricultural Projects
Management Unit, funded by the World
Bank - www.capmu.md
ПРОЕКТ “КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЕ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В МОЛДОВЕ»
Цель проекта направлена на повышение
конкурентоспособности агропродоволь
ственного сектора Республики Молдовы
путем поддержки модернизации систе-
мы управления безопасностью пищевых
продуктов, облегчения доступа ферме-
ров к рынкам и интеграции практик по ох
ране окружающей среды и управлению
стойчивостью земель.
Проект внедряет две программы грантов
для сельхозпроизводителей:
Программа инвестиционных грантов
«Повышение потенциала доступа к
рынку» предусматривает объединение
фермеров в группы производителей и
обеспечивает инвестиционную поддерж
ку в целях модернизации послеубороч-
ной инфраструктуры.
Второе дополнительное финансирова
ние для проекта конкурентоспособного
сельского хозяйства в Молдове, в сумме
10 млн. долларов США продолжит сти-
мулирование инвестиций в послеубороч
ную инфраструктуру в плодоовощном
секторе, а также в двух новых секторах:
сбор и переработка меда и молока.
Доля гранта составляет не более 50% от
стоимости инвестиций, максимум $ 350
000 на группу производителей. Группы
производителей должны обеспечивать
со-финансирование второй части, по
меньшей мере, 50% от допустимых
инвестиций.
Инвестиционная Программа Гран
тов«Повышение производительности
за счет устойчивого управления почвой-
»обеспечивает пост-инвестиционную
финансовую поддержку сельскохозяй
ственных производителей, которые вне
дрили устойчивые технологии обработки
почвы.
Максимальная сумма гранта составляет
$ 20000 США, но не более 50% от осу-
ществленных инвестиций.
Дополнительную информацию о про
граммах грантов можно получить:
ентство по интервенциям иплате-
жамв сельском хозяйстве - www.aipa.gov.
ъединенное подразделение по
внедрению и надзору за проектами в
области сельского хозяйства, финан
сируемыми Всемирным банком- www.
Proiectul «Agricultura Competitivă în Moldova»
str. Cosmonauţilor 9, bir. 512
Tel.


«SALAMER-COM» S.R.L.
str. 31 August 47
MD-6526 s. Mereni, r-nul Anenii Noi, Republica Moldova
Tel.


Meat products and sausages. Salami,
cooked meats and the widest range of
Мясные продукты, сосиски, салями,
колбасные изделия.
Activitatea de baza a companiei SANIN
TRADE este producerea foliei din polietile-
nă de diferite destinaţii, ambalajului �exibil
termocontractabilă; folie pentru laminare;
folie pentru sere; pungi de densitate înaltă
şi joasă cu sau fără imprimeu; etichete
autoadezive pentru industria vinicolă, far-
ambalaj �exibil pentru produse lactate, pîi-
ne, produse congelate şi multe alte mărfuri;
Producerea articolelor din masă plastică:
Ţevi PE apeduct, recipiente, borcane,
str. Uzinelor, 21 a
Tel.The main activity of SANIN TRADE is the
production of polyethylene �lm, �exible
The range of products includes: shrinkable
�lm; lamination �lm; greenhouse �lm; high
and low density polyethylene bags with
and without printing; self-adhesive labels
for wine bottles, pharmaceutical and baked
products; �exible packaging for dairy prod-
ucts, baked goods, quick-frozen products
and other foodstuffs; sacks and �lm for
PE pressure water-pipes, bottles, cans,
buckets, basins, canisters, pots, �ower
Injecion moulding and blowing products
according to client’s demand.
Главными направлениями деятельно
сти компании SANIN TRADE являются
производство полиэтиленовой пленки
разного назначения, гибкой упаковки и
самоклеющейся этикетки.
Ассортимент продукции: термоусадоч
ная пленка; пленка для ламинации;
тепличная пленка;
пакеты высокого и низкого давления с
печатью и без; самоклеящаяся этикетка
водочной, фармацевтической, кондитер
ской промышленности; гибкая упаковка
для молочной продукции, хлебо-булоч-
ных изделий, замороженных продуктов
и многих других товаров; мешки и
пленка для строительных нужд.
Производство биоразлагаемых пакетов.
Производство изделий из пластмас
сы:трубы ПЭ водонапорные, флаконы,
банки, ведра, тазы, бидоны, вазоны,
канистры и др.;
Литье под давлением и выдув изделий
по заказу клиента.
Tel.
SEMAS – producerea şi comercializarea
seminţelor şi răsadurilor de legume şi tutun.
SEMAS - production and sale of seeds
SEMAS - производство и реализация
семян и рассады овощей и табака.
«SEED-TRADE » S.R.L.
str. Igor Vieru, 5, 73
Tel.SEED-TRADE SRL este o companie
familială privată, în�ințată în anul 2013
ca reprezentant și distribuitor autorizat
de semințe de porumb, produse de �rma
WOODSTOCK KFT, Ungaria, producător
și exportator cu reputație de semințe de
porumb pe piața europeană și în țările CSI.
SEED-TRADE SRL is a private fami
ly-owned company, founded in 2013 as a
representative and exclusive distributor of
corn seeds supplied by WOODSTOCK KFT
(Hungary), the well-known producer and
exporter of maize seeds, for both European
SEED-TRADE SRL – это частная семей-
ная кампания, образованная в 2013 году
как представительство и эксклюзивный
дистрибьютор семян кукурузы, постав-
ляемые компанией WOODSTOCK KFT,
Венгрия, надежный производитель и
экспортер семян кукурузы, как для ев-
ропейского рынка, так и для стран СНГ.
str. Armenească, 100 - magazin agricol
Tel.


Magazin agricol, reprezentant oficial al
companiei SAKATA în Moldova. Comercial
izarea seminţelor profesionale de legume,
Agricultural shop, of�cial representative of
SAKATA company in Moldova. Marketing
of professional vegetables seeds, local
Сельскохозяйственный магазин, офи
циальный представитель компании
SAKATA в Молдове. Реализация про
фессиональных семян овощей, местных
и импортных.
O.N.G. «SOLANA-M»
str. Uzinelor, 9/1
Tel.Consultaţii în aprovizionarea cu cartof
semincer (biologic sănătos), tehnică şi
tehnologii moderne de cultivare. Organi
zarea loturilor demonstrative; seminarelor.
Consultations on purchasing potato plant-
ing materials (biologically healthy). Modern
technique and technologies of cultivation.
Organizing demo lots; seminars. Publi
Консультации по приобрeтению поса
дочного материала картофеля (био
логически здорового). Современная
техника и технологии культивирования.
Организация демонстративных участков;
семинаров. Публикации.
«Sum Agro Service» S.R.L.
str. Feredeului, 12
Tel.
Sum Agro Service este specializată în
vânzarea de medicamente de uz veterinar,
vaccinuri, aditivi pentru hrana animalelor,
Activează pe piața din Moldova de peste
5 ani. SumAgroService este distribuitorul
o�cial al celor mai mari producători de
medicamente de uz veterinar:
Ceva Sante
Animale, Kilco.Vapco, Reefco, Danisco,
FF Chemicals BV, MIAVIT GmbH. De ase-
, este partener o�cial al companiei
Compania oferă servicii de consultanță
oferite de specialiști de înaltă cali�care în
dezinfectare și vaccinare, oferă clienților o
gamă largă de medicamente de uz veteri-
nar calitative și deservirea clienților la cel
Sum Agro Service specializes in the sale
of veterinary medicines, vaccines, feed
additives, cleaning agents and detergents.
The company is active on the Moldovan
market for over 5 years. Sum Agro Ser
vice is the of�cial distributor of the largest
manufacturers of veterinary medicines:
Ceva Sante Animale, Kilco, Vapco, Reefco,
Danisco, FF Chemicals BV, MIAVIT GmbH
and the of�cial partner of the international
The company provides consulting from
highly quali�ed specialists and services in
disinfection and vaccination. We also offer
a wide range of competitive veterinary med
Sum Agro Service специализируется
на продаже ветеринарных препаратов,
вакцин, кормовых добавок, чистящих и
моющих средств.
Работает на молдавском рынке более
5 лет. SumAgroService является
официальным дистрибьютором
крупнейших производителей
ветеринарных препаратов: Ceva Sante
Animale, Kilco.Vapco, Reefco , Danisco,
FF Chemicals BV, MIAVIT GmbH.Также
является официальным партнером
международной компаний Noack.
Компания предоставляет консультации
высококвалифицированных
специалистов и услуги по дезинфекции
и вакцинации. Также предлагает
покупателям широкий спектр
ветеринарных конкурентоспособных
препаратов и качественно обслуживает
клиентов.
Producerea şi comercializarea materialelor
«SUPRATEN» S.A.
str. Petricani, 84
Tel.
Manufacture and sale of building materials.
Производство и продажа строительных
и отделочных материалов.
«ŞVEŢ Evghenii» G.Ţ.Producerea materialului săditor pomicol
şi bacifer.
Cultivating fruit and berry planting material.
Производство посадочного материала.
Посадочный материал плодовых и
ягодных культур.
Reprezentanța din Moldova
a «Syngenta Agro Services AG»
str. Puşkin 47/1, bir. 2
Tel.


Syngenta - lider în businessul agricol din
În Republica Moldova, Syngenta Agro SRL
a fost înregistrată în anul 2001 (inițial ca
reprezentanța locală a grupului elvețian
Syngenta), dar pe piața de protecție a
plantelor și a semințelor din Moldova este
Lider în businessul agricol din țară, Syngen
ta este pregătită pentru a răspunde noilor
provocări generate de dezvoltarea rapidă
a agriculturii pe plan mondial și local. Multe
produse de marcă Syngenta au devenit so
luții de neînlocuit pentru diverse probleme
pe care le întâmpină producătorul, acestea
fiind considerate etalon al calității și al
siguranței pe segmentul din care fac parte.
Syngenta oferă o gamă variată de semințe
de culturi de câmp (�oarea-soarelui, po
rumb, rapiță, sfeclă de zahăr) și semințe
de legume care sunt adaptate condițiilor
pedoclimatice din Moldova și contribuie
la obținerea unor producții ridicate, de o
La cultura de �oarea-soarelui Syngenta
oferă un portofoliu complex de hibrizi adap
tați tuturor tehnologiilor de cultivare (Calsici,
Clear�eld®, Clear�eld® Plus, High Oleici
Produsele pentru protecția plantelor sunt bi
necunoscute și apreciate pe piața locală și
la nivel mondial, ele au câștigat încrederea
fermierilor prin calitate, �ind soluții sigure
și e�ciente pentru diversele probleme și
provocări întâlnite în gospodării. Oferta
de produse cuprinde: tratament sămânță,
erbicide, desicant, fungicide și insecticide.
Gama largă de soluții tehnologice de ca-
litate este completată de serviciile oferite
Prioritățile companiei pentru sezoanele
următoare pe piața din Moldova sunt
strâns legate de o dezvoltare rapidă a
pieței locale: •sprijinirea fermierilor în lua-
ezvoltarea
unor servicii adaptate exigențelor sectorului
daptarea continuă
a portofoliului de semințe și produse de
Syngenta a fost, este și va � mereu parte-
nerul de încredere pentru �ecare fermier.
Semințele și produsele de uz �tosanitar
de înaltă calitate și specialiștii cali�cați vor
contribui la e�cientizarea agriculturii din
Syngenta is the leader in the agribusiness
Syngenta was registered in 2001 (initially
as a local representative of the Swiss group
Syngenta), but the company was present
in the market of plant and seeds protection
Leader in the agribusiness of the country,
Syngenta is ready to meet the new chal-
lenges arising from the rapid development
of agriculture worldwide and locally. Many
Syngenta brand products have become
irreplaceable solutions to various problems
faced by the agricultural sector, these
products being considered standards of
quality and safety in the segment where
Syngenta offers a wide range of �eld crops
seeds (sun�ower, corn, rapeseed, sugar
beet) and vegetable seeds that are adapted
to the climatic conditions in Moldova and
contribute to high yields of better quality.
For the sun�ower crop Syngenta offers a
comprehensive portfolio of hybrids, suited
to all cultivating technologies (Calsici,
Clear�eld®, Clear�eld® Plus, High Oleici
and hybrids tolerant to the herbicide Ex-
Plant protection products are well known
and appreciated on the local and global
markets, they have earned the trust of
farmers through quality, offering safe and
effective solutions for the various problems
and challenges encountered by farmers.
Product offering includes: seed treatment,
herbicides, desiccant, fungicides and
insecticides. The wide range of technolog-
ical solutions is complemented by quality
service offered to our partners across the
country.
The company’s priorities for future seasons
on the Moldovan market are closely related
to the rapid development of the local mar-
ket: • support to farmers in making key de-
cisions; • development of services adapted
to the requirements of the agri-food sector;
• continuous adjustment of the portfolio of
seeds and plant protection products to the
Syngenta was, is and will always be the
trusted partner for every farmer. Seeds and
plant protection products of high quality
and skilled specialists will contribute to the
Syngenta - лидер в области агробизнеса
В Молдове
Syngenta Agro SRL
была
зарегистрирована в 2001 году (первона-
чально в качестве местного представите
ля швейцарской группы Syngenta), но на
рынке средств защиты растений и семян
в Молдове присутствует в течение 16 лет.
Лидер в области агропромышленного
комплекса в стране, Syngenta готова к
решению новых проблем, возникающих
в связи с быстрым развитием сельского
хозяйства во всем мире и на мест
ном уровне. Многие продукты бренда
Syngenta стали незаменимыми реше
ниями для различных проблем, с кото-
рыми сталкивается производитель, и
которые являются стандартом качества
и безопасности в сегменте к которому
они принадлежат.
Syngenta предлагает широкий ассорти-
мент семян полевых культур (подсолнеч
ника, кукурузы, рапса, сахарной свеклы)
и семян овощных культур, адаптирован-
ных к климатическим условиям Молдовы
и которые способствуют получению
высокого урожая лучшего качества.
Для подсолнечника Syngenta предлагает
полный набор гибридов, пригодных для
всех технологий (
Calsici, Clearfield®,
Clear�eld® Plus, High Oleici и гибридов
толерантных к гербициду
Средства защиты растений хорошо
известны и оценены на местном и
глобальном уровнях, они заслужили
доверие фермеров благодаря качеству,
безопасности и эффективности. Пред
ложение включает: обработку семян,
гербициды, дисеканты, фунгициды и
инсетициды. Широкий спектр технологи
ческих решений, качество обслуживания
дополняется нашими партнерами по
всей стране.
Приоритеты компании для последующих
сезонов на молдавском рынке тесно
связаны с быстрым развитием местного
рынка: • поддержка фермеров в при
нятии ключевых решений; • развитие
услуг, адаптированных к требованиям
агропродовольственного сектора; • не
прерывное регулирование портофолио
семян и средств защиты растений к
потребностям рынка.
Syngenta была, есть и всегда будет на-
дежным партнером для каждого ферме-
ра. Семена и средства защиты растений
высокого качества и квалифицирован
ные специаличты будут способствовать
поднятию эффективности сельского
хозяйства в Молдове.
«Tree Nursery Hillebrand»
3897 LN, Zeewolde, The Netherlands
Tel.Pe solurile fertile din sudul Flevolandului,
Pepiniera Hillebrand cultivă o gamă largă
Pomii fructiferi din pepinieră sunt livrați
către un număr impunător de cultivatori
profesionali de fructe atât în Europa, cât și
în afara ei. Portaltoiii din Pepiniera Hille-
brand sunt foarte populari în numeroase
pepiniere de pomi fructiferi într-un număr
Pepiniera Hillebrand livrează toate soiurile
comune, dar și varietăți noi, de mere și
pere, precum și o gamă limitată de pruni
Pepiniera Hillebrand oferă: pomi fructiferi,
meri, peri, cireși, pruni, portaltoi de măr
(Malus), gutui (Cydonia), prune și cireșe
On the fertile clay-soil of South Flevoland,
the Hillebrand Nursery grows an extensive
The nursery supplies fruit trees to a large
number of professional fruit farms, both
in and outside of Europe. The Hillebrand
rootstocks find their way to numerous
leading fruit tree nurseries in a wide range
Hillebrand Nursery supplies all the com
mon, and many new, varieties of apple and
pear trees and a limited range of plum and
Hillebrand Nursery offers: Fruit trees, apple
trees, pear trees, cherry trees, plum trees,
rootstocks for apple (Malus), quince (Cy-
donia), plum and cherry (Prunus), bench
На плодородных почвах южной Flevoland,
питомник Хиллебранд выращивает ши-
рокий ассортимент фруктовых и приви-
Питомник поставляет фруктовые дере-
вья большому количеству професси
ональных производителей фруктов в
Европе и за ее пределами. Привитые
деревья питомника Хиллебранд очень
популярны во многих питомниках плодо
вых деревьев во многих странах.
Питомник Хиллебранд поставляет все
распространенные сорта, а также новые
сорта яблок и груш и ограниченный диа-
пазон сливы и вишни.
Питомник Хиллебранд предлагает
фруктовые деревья: яблони, груши,
вишни, сливы, привитые деревья яблони
(Malus), айвы (Cydonia), сливы и вишни
(Prunus), зимние трансплантаты, латент
ные почки.
«Ulinici Nicu Victor» G.Ț.
s. Valea Trestieni, r-nul Nisporeni, Republica Moldova


.lavandademoldova.com
Întreprinderea noastră vă propune buchete,
pungi cu lavandă cu un miros deosebit, de
diferite tipuri (culori, mărimi)sub brendul
Uleiul esențial de lavandă este sută la
sută natural, îl puteți găsi in magazinele
We offer bouquets, bags (in various colors
and sizes) of lavender with an amazing
smell, under the brand name “Lavanda de
We offer 100% natural essential oil of lav-
ender, which you can �nd in some stores
Наша компания предлагает букеты, ме-
шочки различных типов (цвета, размеры)
с лавандой с изумительным ароматом,
под брендом “
Предлагаем 100% натуральное эфирное
масло лаванды, которое вы можете най
ти в некоторых магазинах в Кишиневе.
A.O. «Uniunea Asociațiilor Producătorilor de Culturi
Nucifere din Republica Moldova»
str. A. Mateevici, 79 а


.asociatianuciferilor.com
Assistance to walnut-trees growers: con-
sulting, representation and protection of
interests in the �eld of nut-trees growing
Acordare de servicii pentru cultivatorii de
nuci: consultanţă, apărarea intereselor în
promovarea culturilor nucifere în Moldova.
Помощь ореховодам: консультации,
представление и защита интересов
в ореховодческой отрасли сельского
хозяйства Молдовы.
«УРАЛСПЕЦМАШ» ООО
Тургоякское шоссе, 9/12
456313, г. Миасс, Челябинская обл.,Россия
Tel.


Întreprinderea Уралспецмаш
de 17
ani produce echipamente de uz casnic
sub marca comercială
ФЕРМЕР
pentru
grădinărit și gospodării de fermieri. Gama
de produse cuprinde: măcinătoare de ce-
reale, cuțite de furaje, mașini de măcinat
cereale, echipament pentru fabricarea
nutrețului în condiții de casă, echipament
de muls, separatoare, dispozitive de obți-
nere a untului, deplumatoare (dispozitiv
For 17 years already Uralspetsmash Ltd.
is manufacturing household equipment, un
der the brand FARMER, for home gardens
and farms. The product range includes:
grain grinders, feed cutters, machines
for grain crushing, home feed processing
center, milking units, separators, butter
churns, feather pluckers, scalers, and
ООО Уралспецмаш уже 17 лет
производит бытовое оборудование
под торговой маркой ФЕРМЕР для
приусадебных и фермерских хозяйств.
Ассортимент продукции включает:
измельчители зерна, корморезки,
агрегаты для плющения зерна,
домашние кормоцеха, доильные
агрегаты, сепараторы, маслобойки,
перосъемники, рыбочистки и др.
Articole din lână de oaie pe bază de tricotaj.
Pentru mari şi pentru mici - cei mai căl
Products made of sheep wool, based on
jersey.
Goods in arti�cial fur.
Warm slippers - for adults and kids!
Изделия из овечьей шерсти, на базе три
котажа. Изделия из искусственного меха.
Теплые тапочки - для взрослых и ма
«Vasilini» S.R.L.
«Vastdial & Co» S.R.L.
str.
MD-6512 s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi, Republica Moldova


Procesarea, îmbutelierea, comercializarea
Processing, bottling, selling honey in glass
Переработка, расфасовка, продажа
меда в стеклянных баночках.
- Semințe de legume ĂBejo”, ”Seminis”,
”De Ruiter”, ”PoP Vriend” (Olanda)
- Palete pentru răsad ĂHerkuplast” (Ger
- Peliculă pentru sere și mulcire ĂPolitiv”
- Substrat pentru răsad ĂPindstrup” (Da
- Șfoară pentru legat și balotat din polipro-
pilenă “TerPlast Ă(Polonia)
- Mijloace de combatere biologica și poleni
- Vegetable seeds “Bejo” “Seminis”, “De
Ruiter”, “Vriend PoP” (Netherlands)
- Pallets for seedlings “Herkuplast” (Ger-
- Film for greenhouses and mulching
- Substrate for seedlings “Pindstrup”
- Polypropylene strapping twine “TerPlast”
- Means of biological control and pollination
Импортирует и продает:
- Семена овощных культур ĂBejo”,
”Seminis”, ”De Ruiter”, ”PoP Vriend”
(Нидерланды)
- Минералбные удобрения ĂLima”
(Бельгия)
- Палеты для рассады “Herkuplast”
(Германия)
- Пленку для теплиц и мульчирования
- Субстрат для рассады “Pindstrup”
- Шпагат полипропиленовый для обвязки
и тюкирования “TerPlast” (Польша)
- Средства биологического контроля и
опыления шмелями “Biobest” (Бельгия).
«Vegsem-Com» S.R.L.
str. Cahul 19 B
Tel.


«VITAFORT COMBIFEED» S.R.L.
str. Petricani, 33
Tel.
“Vitafort Combifeed” este reprezentanţa
companiei “Vitafort” din Ungaria în Repu-
“Vitafort Combifeed” importă şi comerciali-
zează produse “Vitafort”:
şi păsări de reproducere,
“Vitafort Combifeed” is the representative
of the Hungarian company “Vitafort” in the
“Vitafort Combifeed” is importing and selling
the following “Vitafort” products:
and poultry breeding, hybrids
halls and veterinary equip
- hybrid sun�ower, soya.
itafort Combifeed” является предста
вителем “Vitafort” (Венгрия) в Молдове.
“Vitafort Combifeed” импортирует и реа-
лизует продукцию “Vitafort”:
- витамины
- премиксы
- белки
- кормовые добавки
- комбикорм
- продукция Pet-Food
- племенные животные и птицы, гибриды
- оборудование для производственных
площадей и ветеринарии
- гибриды подсолнечника, сои.
Compania produce şi comercializează
produse ecologice şi delicioase marca
«Vioniservice» S.R.L.
MD-6830 s.Vasieni

The company produces and sells organic
and delicious products under RIFERO
Компания производит и продает органи-
ческие и вкусные десерты под брендом
- Чернослив с грецкими орехами в
шоколаде
- Слива в шоколаде;
- Чернослив без косточек.
«ZOOFARMAGRO» S.R.L.
str. Gh. Madan, 87/74
Tel.


SRL Ă Zoofarmagro”- lider pe piaţa internă
în importul şi înregistrarea preparatelor de
uz veterinar şi a produselor zoo. 70% din
sortimentul nostru sunt medicamente vete
rinare, restul �ind prezentat de accesorii şi
jucării pentru animale, adaosuri furajere,
echipament, hrană pentru animale şi pă-
Activitatea companiei se desfăşoară în
două domenii: produse pentru animale
Produsele oferite de noi vă vor permite
aplicarea unor metode noi de îngrijire şi
întreţinere a animalelor, de prevenire şi
combatere a bolilor.
Avem un orar bine determinat de livrări şi
un program favorabil echilibrat de creditări
pentru unităţi zootehnice, crescătorii şi
Distribuirea medicamentelor are loc prin
reţeaua proprie de farmacii şi cu mijloacele
specializate de transport, utilizând sistemul
loco-bene�ciar pe întreg teritoriul republicii.
În compania Zoofarmagro activează o echi
pă de specialişti tineri, care oferă o gamă
vastă de produse de cea mai înaltă calitate
Produse calitative pentru animale, copii
care au grijă de animalelor lor de copanie,
viaţă în armonie cu natura - toate acestea
sunt posibile datorită sortimentului larg de
Zoofarmagro is a leader in domestic import
and registration of veterinary medicines
and zoo products. 70% of our products
are veterinary medicines, the rest being
accessories and toys for pets, feed ad
ditives, equipment, feed for livestock and
poultry , cosmetics and hygiene products
Our company operates in two areas: prod-
Our products will enable you to apply new
methods of animal care and rearing, of
We have a well established delivery sched
ule and a balanced lending program for
livestock farms, breeders and veterinary
Distribution of medicines is effected through
our own network of pharmacies and spe-
cialized transport, using loco-customer
system throughout the country.
The company Zoofarmagro is a team of
young professionals offering a wide range
of products of the highest quality and pro-
Quality products for healthy animals,
children who care for pets, living your life
in harmony with nature – all of this thanks
to the wide range of products offered by
You are warmly welcome!
ООО “Zoofarmagro” - лидер отече
ственного рынка в области импорта
и регистрации ветеринарных медика
ментов и продуктов зоо. 70% нашего
ассортимента являются ветеринарные
препараты, остальные - аксессуары и
игрушки для животных, кормовые добав
ки, оборудование, корм для животных и
птицы, косметические и гигиенические
средства.
Компания работает в двух направлени-
ях: продукты для сельскохозяйственных
и домашних животных.
Наша продукция позволит вам внедрить
новые методы по уходу и содержанию
животных, для профилактики и контроля
заболеваний.
У нас хорошо продуманный и установ-
ленный график поставок и предоставле
ния займов для животноводческих еди-
ниц, питомников и ветеринарных аптек.
Дистрибьюция лекарственных средств
происходит через собственную аптечную
сеть и посредством специализирован-
ных транспортных средств с использо-
ванием системы локо-бенефициар по
всей стране.
Компания ООО “Zoofarmagro” - это
команда молодых профессионалов, ко-
торые предлагают широкий ассортимент
продукции самого высокого качества и
профессиональные консультации.
Качественные продукты для животных,
дети, заботящиеся о своих четверо
ногих друзьях, жизнь в гармонии с
природой - все это возможно благодаря
широкому спектру средств от компании
Мы ждем вас!
www.moldagrotech.moldexpo.md
www.farmer.moldexpo.md
www.moldagrotech.moldexpo.md
www.farmer.moldexpo.md
www.moldagrotech.moldexpo.md
www.farmer.moldexpo.md
www.moldagrotech.moldexpo.md
www.farmer.moldexpo.md
www.moldagrotech.moldexpo.md
www.farmer.moldexpo.md
www.moldagrotech.moldexpo.md
www.farmer.moldexpo.md

Приложенные файлы

  • pdf 7623335
    Размер файла: 5 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий