Гэтым месцам стала Астравецкая пляцоўка, якая да апошняга часу раз-глядалася як рэзервовая. Адмыслоўцы, праўда, тлума-чаць, што канкрэтнае месца для «пасадкi станцыi» яшчэ не абранае.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
 « 
 
 
 
,   , \r
\f \n \t\b, \n,  \f, \f
\r . \t 2005 \f \b
 \t \b \t\r  \r
\b \r \n \r\b \n
\t\n \n \f.  \t\f
«» 2006 \f , « »
\r \n \t\b, . \n\r 
«\n \f» \f  \t «
\b\t».  \r\f , \n
 \b\t\b \r \n «
\f »: \r\t \n \n
\r\b,  \t\r, \r\t
\f \r \f...  \t \b\f\b 
\t\n  , \n\n\b \f
\t\b\t \f\n \n\t \t, 
\b \t, ,  , ­\f\r… € 
\b «\t\n\n» \t \t
\t\r\r  «» …
‚, \t , \b \n \b \r\f\b :
\t \n  \t \t\f\r-
\b\r, \t, \n \t\t
 \f\n \n \r \n  ƒ\n.
\t\b \f \n\b ­\f\t\t\n \r \b
 \t , \b \t\n \f, «\n„
† \f « » \f ­†\t 
 \n», «…\b…
 22 \n… \f \t \f «
» \f\b \n†††\n\b \b 
\t\n 10 \b\t».
­ \r ,  \r
\n \b \f.
  
«\r \f \r \n\t\b
\n » \f\n \f
 : 
« » 
\n\r \r \b
3, \b  
  
 «\n », 
 « » \b ,  \n\b
 \t \b \n\b.
 ŒŽ‘’

\t \b
\b \t\n\r, 
 \f\b, 
\b\r\t \r «\t». 
«» \n .  \n . 
 \t\b \n \n. ‡ \t
 \f\b, \n  \r
 \r \f, \b 20-\f\b \n, 
\r \t , \r ƒ\r
 \r. ˆ\t, \t\b, \n  ‰
\n \t.
,  \f \t\b , 
\b « » \b \t, , 
 .   ƒ\t \t\n \r -\t
\b \r: \n \t \f\b,  
 \t \t, \t \b \t\f!
­ \n, \t\b 2006 \f \f 
 \b ƒ\n 4Š‹ \t  \t 
 \t \n \n
\b\n Š/ , ,
 \f\t.  \n \n\b\f \f \f 
\b \n \f ƒ\n\b 3. , \t
\n\r \b \b\t \f\b \f-\f ƒ\n\b, 
  \r, \f \t
 \b\nŠ‹ 2005 2004 \f, \t \b\n
\r \b\t.
Π\f \f \n\n\b \r \n 
  \b\n \t\n\b \n \t\f\r. 
 \b \t .

Ž \r\r \b 
\f \r \t \r \t\f
 \t\n. €\f \b \f\b
 \r \b\t\b 
 \f  
\f \b,  \n
 \r \f \b\n
\b.  \r \t\t\b 2008 \f
«» \f
« \t\n\b \n \f», \b \f
 \n\r \r\t \b 
\t\f \b \f. ‘\n \f
\t \r \n \t \t\r
«\b\t\b». ‚  \n  \n
\n \n, 
 \b \r \r\b \n\b
\r\b \n \b.
‚ \b ’\r \b\t  \r \n\r
\r\r “\r, \t 
 \b \r \r\b
 \n\b \r\b. ‘,  \f \n
\f \t  , \b
 : \b \t 
\r , , \r 
« \t\n \n \f\n», \n \f
 \f  .  \f 
,  \t\f\r \r
( ) \r\n. ”  \b\t
\n \r \t\t \b \b
\t\r «» «\b\t\b»
 \n  \r\t \r 
\t\f  \r \t \t\b\n \t \t
 \r \n \t «
» « », \r : \t
 \b \f\t\r 
\t\b? • \r \b \n\n
 : \t\r,  
\t \t \n\f\n \b\n,
 \f\r, \f \t
 \n Š‹ \b \t\t. Ž \t
 \t . , \n\f
\n  \t\f\r, \t «
\n»,Š‹ ƒ\n  \r
 \r.
\r
Œ’\r – 45 (595) « »
4  2008 \f \r \t \b \n 
 \n  \r,  \n.
  \n  \f \b\n, 
\r \r  
 \t\n «\b\t\n»  \n
\f“,  \f—,  \t 
\f \f \n\n\b «\t\n\r\t». ”
\t \b \t \t
\n\t\r \b\n\r \n 
,  \t\f \b, 
\t\n \b\f\r \n  \r,
\r, \n\t\t \t\b, \b \t
 \t\b. \b \t \t\n 
 \f \t, \r \f \f \t\b,
\t, \b\r  \b-\t,
   .
«»  \t ,
  \b 
\r. \r \t\t «•\b\t\b» 
\t . \n \n -
\b\t\b \t\n \n  , \n
 Š‹ \f \t \f\b\r \n \b
\r \t\n \t\n \r 

 \r \t. ‘ \t\n \r 
 \n\t\r  nn.by, \n
 \b\t \t  . ­\f\n,
,   , 
 , \f \r \n \t \r\f \t. € \f
 \n\f , \r \t\f
\b \n\t\n  
  \r. ˜
 \n\f\n\n \t \f\n \b, 
\n  \n \n\f .
‚ \r  \f \r \n\nŠ‹ \t \n
 \f \b \r \t \r ’
 . ™\n\t « »,
  « »  \r
   \r . ‚ 
\t \r .  \t ƒ 
\n \f\n \n , 
\r \t\b \t \n\b   \b \r 
\b\f  \t\b \f. š \b \t:
\n \n\f \f   \n, ,
\b\r \n\r ,  \r \t
\t\b \r\f , \t \n 
 \t \t, \r \f\b \r \t\b. ˆ\t
 \t  \n \n:
«\b \b», \t \t!»
\f \n?
 \r\f \b \t\n \n
\b \b \t \r 
\n \t\t \r. \t \b\t
\t \f \r \r \n
\n \r . ‚ 
\t \r\f 
 \f  \r
 \n \b , \t
\f \r \t\b\n.
™\t «» \n
\f \f \t\f ƒ\n\b \r
\t «\b\t\b». ‘ 
«”\n\n\t», \b «\r»,
\b  \n \t. «
»  \t\n, \b
\n\n . ˜\b 
\t\b \t \n
\t \f  \t\b.
€ , . ˜\r \r
\t\f «», \t \r 
\r\b \n\b \t,  \n
Š‹ -\n\b, \t \t
  \f,  \b.
\t \n \n\f\n\n, \n 
 \t\n\b \t\n. ‰ «\t\n», \n,
 \f\b. ‚ƒ\n  \t\t \b
\f\b «\r», \f\b \f\b
«\b \b\t\b \f \b \b\t\n»
«». •
\n 
 \t\n  \f\r
\n\t\f \n \b.  \t\n \b
\n \r  \t \f\b, 
\r\f  \f\n \n
­\f\t\t\n.  \n \b
\t,  \t\n  \b \b
\n \b,  \b 
\f \f \r \n. ‚ \f  \n, \r 
 \b \f \n\t \r \b!
Œ\b\n,  \t\n\b « » 
 \n\t \n\r \f 
\t\b \t \n.
\t\n \f, \t   
« », \n \b\b 
\b \f \b.    \r
\b \b\r\t\r , 
 \r  \t \r \r
- ­\t\n, \t\n \f \b .
\t \b\r
ˆ\t \n, \t \r \t \b \n
\b, \f\b \n\b \r \n \f. ‚  \f 
 \t\n, \n\n. 
 \f,  \t ( \n \b
\b  \b \b), 
\t \n 
\b\n\n (\b \t \r \b?!). 
\t\b « » \b\n
 , \b\t\b \b
\f  \t \n
\n \b  \r \r\b
 \n\b \r\b. \r, \b 
  \r, 
\t   \t\f
\n\f\b \r \n\b \r
\f  \b
 \n\r.  \n\f\b \f,
 \b\n, \t\n \n \b \r
ƒ , \r --
\n \f\n  .
Π\f \n\n\b \t\t \t\r, \t
\t \t\b , \n 
\t \f\n ,  \t\b\n
  \b\f .  \t \t\b
\n \f\t \t\b 
, \f \f ƒ\n Ž \b ƒ
\t- : «‡\b\t \t \r
\b\t ». ˜  \t
 \f \f\t \b\t \r
\r\n \t\n \r \t \f\n
.
\f \t\n \t\n \t
›\b\t «‡\b\t » \t \t
\b, \t \b  \b
\n \b  ”\b . 2 (77)

\r\b \f \t\r \r
 (, \t , \t
)  
\r\t \f\t\r \t\b\r 
 \b\t,  ­.  
 \n ,  
,  œ \b\t\b \r \n
\t\n \t \t \t \r
•­‚, \t \r \f  \n \b  \r 
 \r, \b \n \t\b \t.
˜ \f \n \n, \b\n\r, \n\n,
\t \f\t \t\r \f \r\t 
\t\t \r, \t, 
\t\b, \f ƒ \t\n
\n. ‚ \n \b Š‹ \b\t\b
 \b €\n \b\t\b, \b •\n\t\b. ,
\b\t \t \n\r, \f\t 
  \t .
\b\b,
 .
 \b!
˜\f\n , \t \f 
\n \r «» \r. Œ\n
\b, \t \n, \n\f \b\b
 \t\b \r,  \r
 \t \t  
\t\n \n\f\n , \f  
  \t. ‰ 
\n\n: \t \r  
 \n\r \n \r\f \t\t
\t. ” \t  , , 
 \b\r\t, \t \n \n
\r\b, \t\t \t\r \t 
( \f \r , \n ,
 \f\b  \b
 \n \t).  \f \n \f \t,
 \f  :
\t \b \n\t\t \t\r 
 \f  \b \f\b \b
\t\n  , \b ƒ
 \t .
ˆ \t  
\r ( \f  \t\r
) ’\r \n ƒ\n\b \fŠ‹ ƒ
 \t \f ( \t
\r \r  «» \t) 
\b\f: «\b\t\r», \t\n\b,
\n \n, \t  
 ƒ\b\n, «\r». \n\f\b \t 
\t\f\r, , \n  
 \r \n\n \r \n \t \f,
 \b\n,  
\n  \n. ‘\n  \f 
\n .  \r \b\n
 ’\r \r \b\t « »
 «˜».
ž \t , \t \t
\b \n:
«‘\t \n!»
 
 «»  \r\f \n \t\b
\r \r\r  \n  \t\b
\r\b  \f. \n \t \f\t, 
 \f \f\t \t.  \t\f  
\f \r\b \f, \t  , 
  \t\b\f .  \t \t
  \t \r\b \t  \f.
  ­\f­\f \r\r  \t\f 
\n \f,  \t \n 
. € \f \t \b‚— \t
,  \f  .
ƒ ­ ­\f\r\b, \t\b \f
’\r\r  \b\n \n
\r \f „ƒ. 2 (77)

 ‡„•—
 \b \t\b \b \n \b
\b \f\b\b.  \r \t    \r
 \n  . \b,  
\b, \b\r   \b    
­\b  \b €‚, \f
 \fƒ\b \b    .
 
˜ ƒ†-
\t\n†\t†\n ††\n \b 
\n \f\b † \b †† \b\t
\t\t \n††\n\b\n ††: \f «—\t-

†» † \f ˜†† \t\n\n\b† \b\t
«‘†„». \b†, \t\f \t†† \t ,
\f\b ††  †
 †: ƒ†\n † †† \t„
 \t\n\b,   
\f. †† \t \b\n 
ƒ††† ††Š‹ †\n † \n†\n.
˜\n † . † †
†, †\n„† \t† \f\b, †
†† †-
 \f, † \b\t†
 \f\b\f †. «
» † «» ††† 
††\n \f \f «». ‘,
, „ † \t††. Ž\t†\n 
\f, \t \n,
 \t † .
” \n\b \t •­Ÿ \t
††  \b \n
\t†\t\n „ ††Š‹ \t
 \f, † \b †\t,
\t \b† \t†† \n\f\b «
\n†» ††.
 
 \t •­Ÿ, \t \b† 
† 8 ƒ, \t, \n\f\t \f, 
\b\t†\n \b†\t†\n „\n.
˜† †† \t † \t
\b† \t ¡. \f\b\n† 
 †\f \b„† \n
«\b»,   \n
†\n \n \n†.
«¢ † † †\n† , 
\t† \b † 
† \b†, \t††, \f\f 
\t † \b† •­Ÿ»,Š‹ \n \t
¡  \b. ¢ † 
  \t \n† †† †
ƒ\f\n † \b\f† •­Ÿ.  \b
†\n \n † \b†† †ƒ\n†† 
††\t† †, „ \f††
† ††\t† † « † 
†», †, \n\f\b † † †\t††
 Ž\b†\t\b \b †† \t† †-
†
, † † \b \b†.
• •­Ÿ \n †
 †† \t„ \b \b†
 † \t •­Ÿ. «Ž \t† \n
††\n† \t † \b†\n 
† 5»,Š‹ \t† .Š\b.
 †\f \b†  \f † 
\b  \t\b\n † \f†.
 †\n † \n \f†, \b 
† \b\b «†\t†† Ž\b†\t\b 
\b» †† †-
† , † † \b
\b†. -
\t† «†\t††»Š‹ 
† \t \b£\t†, † \t †\t
\f -
\n\b. ¢† † „†\n† 
†\n† \b †ƒ\n†, \t\b † 
 †† ,  \b\f† «†\t\nŠ‹
\n \b \t\n».
\n \t •­Ÿ \n\b„
 \t «•\t \b††» ˜ 2 (77)
 — 
ˆ\t\b†. «ˆ \f \n,  \n \f
\t† \t\t, \t\f † \f
† \t† †\t\b††, †\t\n 
 †\n† \b† †\n \n†\n
† \b†\t† \t\t†, † „
††. Œ\t , †,
\t\t \t. € \t, , 
\t \t\b \f, \t \t \b
\f  ¡. ˜\n\b †\t†
†† \b \n \f†:
¡  †, † †
 \f \t\n††, , \b, .
 \n\b \t \f «\b \f»
 \n †  ?.. ‰ 
\b, \n  \t \b\n\n
†\t\n \b \t \t,
\t„† •­Ÿ»,Š‹ † ˜.Šˆ\t\b
† † †-
\f «\b\t†
†».
 
 \b† \t†† † †ƒ
\n† ††\b « † \b„». 
†\n, 3 ƒ † \t \b†
† \n  ††\t\b 
†\n \b\t† \t \f †
 †\n. ¢ \n ˜ „†
†\t \b† †ƒ\n†† \f\f \t
 † €.
˜ \f \n, \t † †,
  †\b†† ††  
 . ˜† \n .Š€ \n†, 
†ƒ\n† \f  †\n
 \t † \b†\t\b 
\tŠ‹ , †\n \t\t
\n.
• \f \f † ††\t† \t
\n† () \n„ \n \t
 \n . ” , \n \t
†. ¢\t \t, , †
† \t † \b, \t„ 
† , \t .
†\n, \t †-
\t\n†
\t\n ††† \b†  2009 \f
\b† \b†† †ƒ\n††  
\n †† † \f
 \b\t††. —† † † † †
 \b†\n † \n \n, \t †\n
\t\n†\t.  , \t\f † 
\b \b Ġ-
\t\n†\t†\n
\t††\n, † † \n .
•\b„ \t† † ††\t †
††\n. †, \b\b †ƒ\n†
 \n, \t\t † \f †††\n
 \t† \b†\t\t†\n† \f\n†
\f
\b† † \b\f†\n† \f††\n†, †
\n† †\b. Œ\t\n† † 
† †††  \t† †
†\t\n ƒ†††.
 -
\b  ††: , \t
 \f \f\b† (\f † \b
 † ), \t \b 
„ \t. €\t, †ƒ\n†
 †\t\f ††,  \b\t
„† † †.
‘\t †† , \n\f\t \f, 
\b\n†. \n \f , \n .Š€
, «††  », 
 .  \n, \t
 — 
\t ††\t, † \b
\n: « „ \b  †\t†?
¢\b †? \n\b \n†
†? ˜ †\t† \b?» ‘\t†\n 
\n \n Š‹ † \t
†\n † , \t † „††
 «» \t†† †.
— \b \b \n† 
\t\n†. •\b \f (!)  †\n† \t
† ƒ†† \f† . \f
 «Ÿƒ\t» \n „†,
 ƒ†† \f† \b† \n†
† \b\b\f\n†  40 , \t\t\b †
  \f† Š‹ ƒ
2009 \f † $815 \n. \n†\n, 
Š‹ ƒ \b„\f \f †
  \f† \n† † \b\b\f\n†
 $20,6 \n. Ž† † ƒ††
 \f†Š‹ †\n 40 † \b†.
 \b„† «Ÿƒ\t» \b†
\t †.  † \t† «
 », \f \t\n 
Š‹ ƒ 2008 \f † 
 \f† \n† † \b\b\f\n† 
$99,1 \n. Ÿ , ƒ††\n \n,
\t †, ƒ†† \f†
\b† Š‹ ƒ 2009 \f 
† \f†\n †\n 2008 \f 
\t 9 .
\n, \b† \b  \f \b
\t†,  2008 \f \b\t†
†ƒ\n† \f, \t «Ÿ
ƒ\t», ‘ † ™, „† \t 
,  \n † 
\f† $20,6 \n.
Ÿ \n\b  † «\b†» \t
† \t \b \f? ˜\n\b 
†† \b  2008-\n? \n \f\b
 †ƒŠ‹ 20,6 \n†† Š‹ 
 \b\t†\n† ††\t\n† \t\t \t †
\t† \t ƒ†† \f† † \f
† \b \b\t \t\n†\t†. ¢\t
 \n \f\b, \b† \b†Š(
\f ƒ††  40 !) † †
\t† † † \f \b\t
, ††\t† †† \t\n \t
«\b†» , † †\f \n
†ƒ 40 \t\b \b\f„\b 9.
” \f †,  \b† 
\t††? 2 (77)
 — 
  
¢\f†† ƒ \b† † 
† †ƒ\n†† † \t \n\b, \n† 
\f † \n\f\b \t \f† 
, †„† „. 
† † \b † . Ÿ† † \b
†\t\b †ƒ\n† (\n†\n †\n 
). ”\t \t† \b† ††\n \t
†?
Ӡ, \b 
\n\b \b \n†.
˜\n-
\n††
\b† •\f
•†\t† 
\n 
†† 
†
†, 
\n†† 
 \n\b
 , 
«\f\n\b» †ƒ.
‘\t\b \t† \n
 †  †
†† \f\n\n \b
\n † † \f. «“†
\n † \t †
\b\f \b\f\b \f\n\b †ƒ, 
\t, \n  \b
»,Š‹ † •\f •†\t†.
˜\n † \b
† \n ††† \f\n\n
† \f \t††\t \n†† \t
\n†\t†, \t  \b\n
††. «”\t \f\n\n , †
\f \tŠ‹ † Š‹ 
?»Š‹ † •†\t† \b \n†
\n†† \t\n†\t†  ‘\b.
˜ \n†† \b † „† †
\n† ˜\b†\t, \t \t \b
  †, •†\t† †:
«˜† †† \b † \t\t\b
, \n†† \b †\f ††, \b \f
† 1%».
€\t \t \t††\t \n†
  ”\n† \f\t
Œ ‡\n, \t †: «  \n,
 \n†† \n ††\b 
,   \b».
­ †  \b, †
  † «\t\t†
\n†» † \t\n†? “† \n 
\n † \t «\t† \f», 
„ † \f\b\b \b? €\b\n, 
\n. †\n \f\b 
„  \n \b\n\b\f 
† ††\n \t \b†, 
 † \f 
«ƒ††\f» \t\t \n††\n\b\n  .
 \b \n, ††\n, \n† †
\t\n\n†† ††\n \t, -
\n\b
††\b„† \b ††\t\b, \t †\n
-
\t† \b.
\t ‡\b\t\t  †
 † \t †-
\t\n†\t\n
†††  \n \t 2009 \f
†: «€ \n \n \b,
 †† \t\n†\t, „\b† †
„† ††. › \f,  „\b†
\f  \n.Š•† †, 
\t \t\t-
 , -
 †
\b\t†, †\b  \b\f\f †
\t ».
  \f\b \n†,  
 †\n «\t † 
† \n,  †\n \n „†
 «† \t» \b †,  †
††† \t\n†\t† ».
«‰\b : † \b \n \t†,
 † †„† \n, \b
 , †, , \t \t, \b
†,Š‹ † ‡\b\t\t.Š‹ “† \t-

\f ,  \b \f
\b†». ˜† „ †\b, 
† \f\b \f «\t†
\b\b ».
¢†,   \b†
 †ƒ\n††, \t†\t 
† «\t\t†» † «†»
\b \t •­Ÿ, † \b\t
. ‘\t \t, ƒƒ\t \b\n\f.
 \r\f?
\n\b ƒ†\n\b „\bŠ‹
\b\t†\n \b†\nŠ‹ †\f 
, \t\n \t\t † \t
\t. Ÿ † \f\b ††\t, †
† \t. ˜\n\b \b\f†\n \n 
\b† † † †ƒ\n† \t†\t†
.
¡\b† \t « ††»  
†\t\n † \t\t\n. Ÿ† 
 \t\t\n \t\n, \t\f \n
 \n \f \n «†ƒ\n\n»,Š‹
 † †\n \b† \f, 
\b†\b †.  † \n\b ,Š‹ \n\b
\t\b .
” \n\b  \b† „ \b 
 ††: «\b „Š‹ † \t \b
†». \n \n †\n†, 
\t\t † \n ††\n†. Ÿ  †
 ††\t\n, \t  \b †ƒ\n
††, \n \n\t†\n \t\t † †
ƒ\n. ‘\t, ††\t †, 
 : \n  \t...
Ÿ, \t †, \n † † \t
†\t ƒ†† \t†  ††
† \n  †† 
†. \t\b †ƒ\n† † 
\b†.


 2 (77)

 — 
, 
 
 2007 , 
 \r\f 
 \n \r
\t\r. \b
\r  
 ,
 ,
 \f .
 
 
 : 
\n ?

— 
 \r. \b \r \n\r
,  \n  \r
 \r.
,   
\n   
\n \n , 
 \r   
 \r \r, 
  \f \f 
.  \n . ,
 ,  
  …
\f \f \f 
\n « \n ».
10 2 (77)

†\n \n† \f 2007-. › 
. Ÿ \f † \b ? —\b ­†
†, † \n , \t\n .
‹ ” £\n\b \n † .  \b\b „ 
\n 2010¤2012 \f. Œ\n \n\t† . Ÿ 
 2020 \f. ˜† \f, \n† \t\n†\t 
†, † † \b\t †††. 
 \t† £\n. Ÿ  \t \n† \t,
\t †: «¡, \t † \b \b \t\b
\b † † \n, † ».
—\b ”††Š‹ \b\t\f \f\b
\f \f\f†\t\f \b†† †\n† ­\t†\n
‘\t, .  „ \t \b\t \f
††. ˜ \n\b \b \b:
    , 
\r \f \f \n\f?
‹ ,Š‹ \f† \b.Š‹ Œ „ \n\f†
\n.  † \t. ”, †\t, 
\f††, †† \f \b\t†Š‹  \t
 \n† \t\n†\t. , , \n \n \t
†\b \n.
‘ \n † : \t † \t\t †
\n «\t†\f\n\n\b» † \n .  
\t \t \f † „\f, † \f 
\b\b„.  ††\t† \f\n \f † 
†.  ††† 2050 \f \b: †\f†
„†, \t\t...
”†† † \n £, \t\t †\n\b
†\b-†\t\b \tƒ \t\n†\t †† † \t
\n†\t\f ††:
‹ , \n †,  †\t?
 \t. \b \r . \f  , .
‹  „ † ,Š‹ „ \n† † 
.Š‹ ¢† \n † 11¤12 , , 
9¤14 . ˜ †\t \t††Š‹ 24 \f. ‘
, \t\f \n \n\f†  •. €\b\f†
†\t † †\n \t\n.  † \b\n
.  \t\n† \t †\n† † †\t ††
 \b. ‘\t \f, \t\t \n†† \b 
\t††Š‹ † \n  \n. 
\t ††, \n, † \t\n?
”†, „ ” ­\t † †\n† ††
 \t††, , †  10¤12
.  † †\n , 
†\n  \n † \t† \b„
\b\t††. ‘\t † ?  \n\f† †\t† \t
 †††, † †\t
. Ÿ £† ††\n† \n†. †\n,
†\t† \t\n† †\t ”. € † \t
. †\t † †  †\n\b \t\n†
\t† .
 \n † † \f, 
\t† † † † Œ\n†, † 
„. ¢\b†\t † \b \n\b. ˜††
†\t† ††. Ÿ „ \n 
†. ¢† \b  †\t, 
\n † † ††\t†,  \t†, \b\f†
† \t , \f \n ††.
 \r \n,  \f\r  ?
‹ ˆ  . † †† 
, \n \n \t\n†\t† †
£\n, ††\t† \t†† „  \t
†. Ÿ \n \n „†. ‘ 
\n\b,  \b † , \n †
, \n \t† \n\n†\t\f .
 \b \f,  
\f\n   \f ?
‹   \b† † 
 † † \t\n†\t \n† 
\n† \t††.
  \f  \f \f \f\f, 
  ?
‹ Ÿ \n \n\n \n 
  ††\t†, \t\n†\t†
\n \f   \n\r,
\f \n­  \r\r\n. \b « \r\r»
 . \b \f  « » \r…
\r \f \r. \r  , 
­­ \f,  ,   \n\n.


 2 (77)

11

, \t \n\f\b †† \b\b„\n. • \b\n
† \n \f \f† †
£\n \n† \t\n†\t, ††\t, \t ,
 ††, . ¢†  
†\t\n† \t††.
   , ­€ ‚ \f 
\f \n \f \f \f?
‹ “. ¢\f \b ††\n . ¢
\t \b , †\t \t†† 
† \t †\t\n, \t \t \t\n†
\t\f . • \b  † †
†\t. ¢ \t \t\n†\t\b †\n\b †\n†\t†.
Ÿ \n \n\b †\b \n . ˜†\n •
†\b  £\n \f††. ¢ , \t
.
 \b , \r\f, \f  ƒ\f\n,
\r  .  , \n
, \r ?
‹ ˜\b \t. ˆ  \t, \n†\n 
 \t††, \t\b \n \n † 
\n\n , \b„\b „ \t† †
†\t, † \t \n † \b. ¢† †
† \b† †\t† \b  .Š”.Š‘\b†\t†, \t\n†-
\f\fƒ. ¢ † †\t 1800 . Ž † \t††
\b† † †  . —† ƒ\tŠ‹
«††\t†» † †† † Œ\n.
 „  -  \r\f  
. ­  \r\f\f  . 
… \r . \b †\f\n . \b \f 
\f\n  \f€  ­ ( \r
\f). ‡,  \r   \f€ 
,  ‡ \r ,  
\f , \n  ˆ .
ƒ\f …   \r\f\n \f \r.
‹ ‘\t , \f, †† \f †\t\n, \b
 †. ”, †\t ƒƒ\t †
, \t.  †\n †\b, \b„
\b £\t† \t\n †\f ƒ\n†
† \t†\n . Ÿ \n †† \f :
 \n\b, † † \t\b \t
\b, †  •\f ‡†\f \t,
†\n † , †† †\n, \t„
 †. ‰ \n † \n. Ÿ \f††
† \f  . ”ƒ †. 
\n, \b† \t†\n † \t\n\t\n\b. €\b\n,
 † \n\b \t\n\b \b ,
\n \n†\b. \t \f† \t , \t
\n †\n,   
†.
\b \n  . Ÿ \n
  \n. “ †\t † 
. “\f †Š‹ 20 .  \b
, †\t† †† ”†, \b †
†  , \b \t, \t \t\t 
† \n †\b. Ÿ \f †
 \t†\t \b †\n \n\t\n.
 ­\n\f \f \f \f 
, ,   \r.
†\r ?
‹ † \t\n \t\n. 
† † †† Œ\n. 
† \t, †\t\f ƒƒ\t. \n\b 
\n. Ÿ \n \t, \t † †.
 \n, \b\n, \n \f†\n \b„† . 
 \n \t †\n \t\n†\t†\n †\t\n.
• \b†,  \t, \t\t  \n
\n† † \n† \t\n † \f†\n \t\n. ˜
\t\n†\t\n\b †\t\b, \t † 120 , 
 „† \n† \t\n†\t†. \b
\n†† †\f\n\n\b † ††, \b  
 \n†\b \t\n†\t\b. ˜ \n\b †\b†
\b ††\n \b„† \n,  
† „\f † \f†\b \t\n†\t\b
 \b†\t.
   \n\f   \f
\f €?
‹ ­. Ž † \n, \tŠ‹ \b„ 
\b\n, † †   \n
††, \t \f † \b\b 
\n ††.   †\n,
\t\t \n, \t\b?  ,  
.  \n\b \b†: \f † 
\n. ‘\t † . ¢„ , † † \f†
, \n \t\b \f\n\n, \t
\n \b , \n † † \t\t\b \b\f\b. ˜\n
\b \t† \b††  \b\n†
\b„. : †† \n †\f \n, \n
 , \b† , †† \b\n 
†\n \t \n\b †, †\n, \t†
\b\n † † † \n.
  \r, , …\f
  €€?
‹ †\n, •š † \b
«†\t»,   ††\b, \f†
\b„† †. Ÿ  \n†† \b„\b ††\b \f
. †\t†\t† \t \t\n†\t† †\n
 †† † †† † 
\t†\t.
  \f\n\f , \r \n?
‹ †\t †† \t\n†\t†, \t\t \f†, ††
\n \t †\t\n †† † † \t \n\f† †\t
 . †\t ( \f \n†† )
 \b \t\b, 
†„\b \f\n† †. ­ Š‹ †\n††
 † † † \b †ƒ\n† „†,
 † †† \t† † \t†\t
†. ˆ \f \n \t†\f\b, \t, ,
\t  .
P.
S.
 €  ‚
  \n \r \t\r. \r
\r ­ ƒ «»
 ,   ‚ \n 
2007 \n \n   \r.
   \n\n,  \f
\r, ­  \r 
«\t\r\r », ­
 ­  \n \n.
12 2 (77)


 2009»:
- ?
„˜ †™‘’,
† \t† \n†
ƒ†† \t\n†\t
††\t† \b† ƒ†\f
\t \b \n\f. ¢„ Š‹
\n\f†. † ††
\t†\t. ­ \b†
\n†\tŠ‹ †\f† \n
 † \n 
†† \n\t\b. •
\b\n † .
˜\t  †\t†
† \t†\t† ƒ \b, †
† \f \t\n†\t, \n †
†\f†\t† \t† \b \t
\n†\t† \b† \b† †† †
† \n \t. —Š‹ \t\f
\n † † †\n \t\n†\t†\n \b\n.
 \f\f†\n † \f \n
† †† \t \b\n†. Ÿ ††
 † \t, \b\n† 
\t ƒ† †\n, ƒ „†
† \f\b.
› † \t\t  †\n\n ? •†\n\b†
 †† †? •\n †
† , \t\t \b \t\n:
 † , † \b\f. › \t † †
, \t † \b \n† †.
Ÿ \t †† £, 
\n \n† \t\n†\t ††\t \n †
 \t\t « \t\n†\t †» †† \t\t
« \t\n†\t ». \n \b †
 †\n\b†\b † , 
\nŠ‹  , † † .
• † 90- \f \b \f \t 
\b† †\b\n† \f\b††,


 2 (77)

13
 \f \b„† †\f†† « \t
‰ †† ? ‰, \t \t\t †
† † \t \b \b 
\t \n\f . › † †
\t\n† .  † \t††\t\b.
—\t\n†\t  ƒƒ\t† † 
, \n  \n\b † †
\t††.
”\t \t\n†\t† ƒƒ\t \t\f
? › \n † \n? \n †
\n \t\n†\t† † \n†††
\f\b \t ,  
\t † \b\f\f.
—\t\n†\t  \n ††† †\n\b†
\b \n†, \t \b \t†
\t†\n \n\n \n\t \t\n†\t\f \f\b†
†. Ÿ, † †\n\b†\b
 , \b†† \n††\n
 . ‘\t ? Ÿ† ?
€ \f †† \t \t\t\n \n,
\b † \t ƒ\t\f†\t†\n \n, \t
††\t. †, \t \n\b, \t\t †
  † \f †\n†\t ˜
† †\t\f . Ž \n
 †\n† \f\b†  \t
\n†\t .
\b\n † \n †\t† 
\b\n. \b\t \t\n†\t 
ƒ††, † \b\f
† † †\n † \n
† †\n. ” † Š‹ \n
. ‘\n \n † † 
\t \b † \f: \f 
 \f†\b , † \t\b, 
\n† ††\n†, \n 
 †\n\n† \n†. › † 
\n †\t†, \b\t ††
† † †\t† . \n \f\b †\n
 †\t†  
\f †. › †  
„\b †\b† «ƒ\t» \f † \t
\n†\t† .
 † ?
€ \f , \n†\n, \t\t
† †\n†\t \f \b\f
\b\t † †\t\f  \t 
\b†. ˜†\n †\b\n \f\f †
\f . Ž\n†\n † 
\b \n† †\f\n\n\b.
› \t  « \t\n†
\t ƒ†\f\b»? ¢† \f \f\b†
† \n\t \t\n†\t†? •†ƒ†\t ††\t†
 † ††?
€, †\n † \f\b \t
\n†\t ††\t† † †† 
 †\f\n\n. ” 2001 † 2002 \f\b 
 \b†\n \n †† † . ¢
  † † †\n\b†
  † . Ÿƒ
† £  \b 
\f ††. Ÿ † 
†\t \t †ƒ††.  \f, \b† 
 : \b† \b «»,
††\t† \b ††  \b† † \n
†.   \t.
‡ \t \b . Ÿ \n †
†  † † \n \t
†. \t† † † \n†.
”† † \n†. ¢\b† \b. Š‹ ††
† . \n † 
†† . › † † . ¢
 2001 \f\b.
Ž\t†  2001 \f\b 
†\n †\n ††\nŠ‹ †\t†
. Ÿ, \f †ƒ†\t ††\t\f
†\t †† , †  21% 
\f \b †\n\b†\b„\b  \b
\f . Ž †\n†\t† ˜ † 
 \t † \n\b £\n\n†
\t\f † † †\t†\n 
\n, †\n \b„† † \f† \t
† †.
— † \t†\t†\n „†\n
†† €. ­. ”. —\t\n†\t 
 \b\t\f † † ††
. —ƒƒ\t† † \t, , †.
Œ† †\t†, † \t 
\t   \n
† \f\n\n\n ††† \f \b\t 
† \t. \n \n\f † , Ž†
\t \t  \f 
†. Ž†\n, \n,  \f:
 †   † ƒ.
 \t\t- \n \n \b † \f
† «\b\t† †\t». ƒ 
† † ,  2007 \f.
”†, \t\f †, † \b \t††
, † \n, \t\t† \f † \b†\n†
 . † \t † 
†† \n\t \t\n†\t† \tŠ‹
2003 † 2004 \f. ”, \n 
† ˜. \n† †\n
 †\f\n\n\b: † \n 
. ˜† ˜ † †† 
\b\f \t † \b\f \b\f\b.
“† ˜  11%,  \n
 \b†† £\n  \b\n
†\t\n \t 12,1%. ­ †,
 \f (2004 \f) † \b† †
 \n\t\f\f.
  
\r\f \n
\t\n \f
14 2 (77)
 \n \n † 
 \t††. •† \f \b†
, \t† \b ††
†\n† † \n† \f\n†.
˜\n†, †† 2005
\f: † †† 
\n\b †\n ˜ † \b†
†\n †. ¢\t\b
†† «††» ? Œ
 \b†† ,
† ƒ. Ž 
\tŠ‹ † 8¤10%.
€ † † 
† \t†\n† \n\n†, \n
\b \t †
 † \b\b\f.
Ž \n\b †\n†\t\n† ˜
†  . \n?
†, \f† †\b†,
 \t †, \t 
\t †\f†† \n\f
†. •† † \t
† \n††, \b† 
\t  ƒƒ\t 
\b„\f †\t\f .
† †, \t\t † \t,
 ††. ”\f \b\f †† 
\t\n: «ˆ \f ». •\n\f\b† †
\t\n†\t \t † \n†
\n\n†. — † †\b † 
†. ˜† \n† \t
† †† \b\t† †. ˜
\t† \t\b\t†, † \b†
 „ . ‘\t,  2008 \f † 
 ƒ†\f \t £\n \f ­2 †
\n †\f \t \b†† 22,5%.
•\t\n \n:  \f† \t
 \b†† \b\t\f \b. \n
 \n † \t† \t†. • 
2008 \f £\n \t† \b††
 33,7%. — , \n † 
, † \t  \b
\n \t. ˜ \b„\b, \t† † 
†\b , \b†† .
˜\n\f «\t\b\t» \b\f \t.  
†† \t \t\n†\t †\b
†† .
€ \f \n†. ˜\t \n «\f
\b». ˜ \f†\n\b †\b \t†
† †.
€ \b„† † \f \t\b†† 
\t\t  \t† †\t ƒ†.
— †\n\b† \b††  †
 ƒƒ\t \b„\f \b\f (
 \t †† \t).
¢\t 2007 \f \t \b††
, \b  26%,  15%.  \b † †\n
 \n  \t. 2008 \f\b 
†\t \t †, † \t †
†\n . ¢ Ž†,
\t \t \t\b 2008 \f \n \t
† ƒ\t†\t†  13 \n††
 .
«—\t\n†\t » \b
 \n \t\t†\t. Ÿ \b
 †† \n\b
\n \b † \n †.
‘\t \b†† \t†\t† \n\t†\n-
††\n. Ÿ † \t
\b  \t\n†\t†, \t
 † \b\t\b.
”†\t \n\f† †\n\b
†† \t\n†\t\f 
\b†  \n\n \n†
† \n, †\n\b†
 \b† †
\t† † ††† .
 ? ˜†\t† ††
†††? † 
†\b††Š‹ †\t†, \t
\t\t „† £\n \t\b\t †
\f  \b 23 \n††
. Ÿ†† 
† \b ††\b
 16,6 \n†† \b
† †††. “, \t\n† 
 \f\f \f \f. ˜ ††
 , † † †\f
††† \b \b\f . † \n
\t\t † † \n†\b.
› \n ? Ž† † ††
ƒ†† \t? •†\n\b†
 \t\b\t† † ††? €,  
\b \t † †† ƒƒ\t†\f 
 †\n † \t.
 \n, \b \t\n†?  \n \t†
† †† † \t†\t†. \n , †,
\b \t\n†, \t † 
\f . \f \b†\n †\n†\t\b 
 \b\n \t. ˜\n \n \t\b\t, 
\nŠ‹ † †.
•†\b† † „  †
††† \t†† . ˜\t \b
†  \b\n \t. 
\t. ˜\n †\t \b\t\b†††
† † † \n. ™\n†† 
 \b\t\b \t\n†\t†. Œ \f?
”, \n\n \b†\n †\n †
 † \f  
\b†† † †. —† 
† †\b  ††††. Œ\nŠ‹ 
, \t\t \b \b„† †††. 
 \b †\n\b„ \t, 
† \f . —Š‹ ƒ\n\b
\b. Ԡ\t, \t.
 \t†\t?  †? ¢ \t -
†† †\t† ††. ›, \t
, \t\n†\t\b †\b† 
 †, \t\t †  
† \t†.


 2 (77)

15
\n\t\r  \b
 † „ . †† \b
\t\t  \b \n
 \b\n \t. ”\f † 
2007 \f\b † 15%, , 75%
\f\b, †† \n\f† \b††
\b\t \b\t†† \f 6¤7%. Ž\t†Š‹ \b
. \t† \b† \n †\f 
 \b ††, †\b„†
†\n† \n† \b\t\n \t. ¢
 †\n † \b\t ††, 
 . ›  \b
\b.
€\n†  \b \f
  \n†† \t\n†\t† † \b
†† † \t\b\t† 2  \t†\n†
\n\n†, † † \f. ††
 ƒ\t  † \f.
Ÿ† \n†† \t\n†\t† †\n \f,
 ††?
¢\n † ƒƒ\t† 
 « ». — † †
†\t «†††\b\f» \f\f \t.
Œ\t \b\b† †
† \n† \n† .
—Š \n \t\n†\t\f †
\b\t\f † 2007 \f.
•\b† \n†: 2007 \f\b † \b
\t† † 8,6% \n †, 
\f† †† † † \b††
\t\f † †, \t\t † \n\f
 † \n† †\n† „\n†, ƒ\b\t\n†, \n
\t\n † \n\n. • †, †\t
\n\n \n † †\f††
† †\t\f †. Ž \f\b
\n \t  \t† , \n
 , † «\b
\n» \n\n . 2008 \f\b \n†
 †† † \b\t††
 \b \f \f. \f \t
† 8,9%, ƒ\n \b††† \b\t 
14%.  † † \t†
2007 \f. ˜†† ††\t\f †
\n†\n 0,7%.
‘, \t \b 60- \f ††††
\t\n\n\b†\n, \t \n\f\b † ††
† \t\n†\t\f † \t «
\n\b \b». \b \b\f: †\n \b\t
†† † † \b† † \b\t
 \b\f \b\f\n. «•\n\t» † \t 
\b \t\b\t † † \t.
\t\b \f\f \t\n†\t\f \t†
† \n † ††† †\n †,
, †\b, \t. ˜, \b
†\n \n †\n. Ž \n †
\f\n \t  \t \n \n†\t†
.  \nŠ‹ \t\t \b \f, 
   \n\t†
400 .
 \b\t  ††\t†? 
† † ††\t†? € ! •†
 †\n† † ††
\t, † \n†, †\t† \n † \n†.
¢†\n † \n \t , † 
\b †\t\b \b.
”, . † †† 
††\t†Š‹  . ˜\t † \t\b, 
 ††. \n, † \t\t 
 \f \b\f \t.  
†\b « ». ­ † \t†\n† 
\n† \f\n\n†. Š‹  †.
— \b  †\t\b \f\b. ­
, † , † \n† 
†. ‰   † †\t †\n† 
†.
Ÿ † \nŠ‹ †\t†  † \t\b\b
††. “ \n † \b, \n\b †\n 
\t† \n, \t†\n† †ƒ\n† † \n†, 
\n†, †\t\t†\n† †\n\n† \n† 
††?
 †Š‹ \n \f †
\t\f †.
‘\t \t†† †\n \n \n†\n. € \f
 †† †. • ƒ \t
\n†\t.  \n † .
‘, †† \t\n†\t, †
 † \t\n†\t †
\f††. ”, \t\t \n \f\n, \b \n.
• \t 2008 \f  \t
\n†\t\f \n†.
˜†† ††. € \b 
 \t† \n 
†.  † \n \t\b,
† †. —\t †. \b
† † † \t\n†\t† ƒ\t. ˜†
 \f \t\n†\t † \f \f†\f
\t\n†\t\f .
— \n \t \n †\n,
 \b \f† \t †\t\b
† \f \n\n†.  \n
†\t†,  † \b\n \f\b†
† † † «\t†». › 
, \t\n†\t\f ƒ†\n. ›
\f \n \n.  \n.
Ÿ  \b \t\n†\t †
\f†. Ÿ \t\n†\t \f†. Š‹
† \n †. € «†\n
» \b„ \t\n†\t† 10¤15%.
Ÿ†Š‹ \t† \b 30%. ‘\f † \n
\f† \n,  , \b\b 
† . Ÿ \n \n \n \b
†††\b ††\t\b.  †
†\n†.
•\f† \t\n†† † †? €, †\n
. ­ †\t\n †  
\n† „ \n\f †. ƒ
 \t , \b  †
\t\b  † ƒ

\b\t.
”††  80 † «†»
 Š‹ † «†\f » †
ƒ\n†† †\n\f ††. 
 ††.
16 2 (77)
 ( ).  -,
 \r\f : \n\t \b\n.
\n «\n— \n»
‘˜ ‘‡\b’š™
Ÿ\b„ \b†\t 
† †\n† \t\b
†† † «
† \n†\f ƒ†\f \t††»
 \t\n†\t \b†.
˜ \f, †\n,
\b†  
ƒ\t, , \t† \t††\b, \b
ƒ†† † 
 \t , †,
\b\n. — \t †
† \n\b \n\b † †
\n ††\n, †\n \t
\n \b†\t,  \b††  \b 
† \f \n††.  \n „
†† \b †† \f\n\n ††
\n † † \f \n\b \b \t
\b\n \n \f † \n††Š‹ •
\f •†\t†.
”\t „† \f «Ÿƒ\t», \n
㠠 \n-
\n†† †† †
 \n,  \n\b ,
 «\f\n\b †ƒ».
• \f,  †\b†† \n
, \n\f \n\b† \n-
\n††.
    \n, 
†-
\t\n†\t† \f\n\n 
 †† \b \b , †† \b
. †\n, \f\n\n 
† Š‹ \t \b ††\t†
‡\b\t\t † . € \b\n \f,
 «» \t †
\t †\n \t\n†\t †, †\t\n\b
† †, \t \n\f •†\t\f,
 † \f\b † \n†
\n\f† † † \n, 
 \f\n\n .  \n † 
† \fŠ‹  †, 
\b\t †  \b\t, \t\b\f \t «
» . \n † † \f 
 †† \f† (
\t† † \n), † † † \t†
†\b \t††, ††
† \b\f† \n \f †
\f \t † † 
 \f\f\t.
‘  \n\b \t\b \b\n 
\f\n\n  .
\n
 «\t \b»
 \n\f† \t \f\n\n \n \n
 †\b. Ÿ\n †\n † \b†, \b 
\f †\t, •\f •†\t†: «“† \n
† †† †-
\t, \n † \b
††, † † †\b, †
†, \n † \t †\b,
\n\b † †, \b \n† †\b
 \t, \b \t† † † 
 †\n† \t».
 \f \b \f\n\n\b \b\n\bŠ‹ 4,5
†† \b. € \b  
†, \t\t\b \t†.
\n , † †
† \n\b \n\n † †\n 
 \b\f\b †\f†\t†\n† ††\n†.
”\t \t  , †
 \f\t. “† †\n †
 „† † \f† \t, \t†


 2 (77)

17
\b†. \n\b \n
 † „ : \b
† \b\t\b \t. , † †
\b†, «„†\t†» ,
 † † \n\f† †\n\b
   \n\b 
† † † 
†\n \b†. †\n, \t †
\n††† \t†.
 \b \t \n†
 \b \n . ¢
 „ \t\n† \t† 
\t\n †\f †, 
\t\t \t\t \b † †
†† †-
\t \n\f\b
 \t \t. ˜††
 \t† \t† ( \b\n
 2008 \f † \n † «
\f†\n† \b„†») \n †
†, \t \f, \b\t ƒ
\n\b\bŠ«\t\t \t\n\b ». ‰ ††
\t \t†\b \b„†\n†
\f\n†, \n  † †
\b \n †. Ÿ † -
† 
 \n\b †, \t \n .
˜ \n\b † «†-
\t
†„†\t†» \t †\n \n, \t 
\f† †,  \t.
˜„ \f,  \b \t †
†† \t†† † †ƒ††
 †.  † \n†
 ††\t †\t  \b†,
 \b  \f, \t\t \t\n†
\f† ­†† ­†\t†. \t\b\n †
 †\n† „ \t\t  
† \b\t†  †\n †-
††\n, †\b \f  ††
 \b \t† \n†.
˜,   †\b† †
†† †\n†.
€\b\f  ††. †
 \b„\b  \t, \t\t \t\t-
†\b
„ . ¢ †\b\n † 
† †-
\t\n†\t ††\t†, 
†\b\n \n \t† \f\n\n †\n†
†† †\t\f \f. ­ 
†, \f† \f \f† 
\b„†\n \n. ”† \f †††
 \n \b\n†\n \b\n\n «
» \n \f\b \b †\f\b
\n  \t\n \b††\n. †\n,
 \b\n \t ††† \t††
 • . › \b † \b
 †. ˜\b \b\n\n 
\n\b \n††\n† † \n\n†, \b†\n,
† †  † ˜.
—† †ƒ \n††\n \t\t ††
 «\f †». ­††
† \b\n\n \f†\n † ††\n,
 \b\t†† † † \n \f
,  \t † †† † 
†  
„ \b\n\n. ¢\f\n † \b
 † † \f, \b † \t†
\b \b \t, \b\n, 
, \f†† †.
  . \n \f\b, \b \b
†\t†, \b \f†† (
\n, \n \b † \f † \f 
†\f†† † \n † \b), †
 † †„\b \b\t† †\n.
 † , † \n\b. — \n
 \b \f\b \f† †, †\n 
†\b, \f \b \t
\b\t, \t †\f . ˜†\b
 \n \f,  † †† 
\t † † \n\b ,Š‹  
 « \t\t\b »,  †-
††\n, ††\n , \b
† \n\n \n.
 \f †? \t\n , 
†\n,  † \f \n† †
\b\t† . ˜\b,  \f
†† † \f \f \n
\n. † \t †, †
\b\f†. † \n, † †\n  \n\t \b.
” \b † \t
\t,    \t\n \b†\n
† † \t ††.
18 2 (77)
 \t \r
 ?
 , † †\b †\b.
 †  \t \n 
††\n † †\n\b \b\t\b «», 
† † -
 , \n† †
\t† \n † . Ÿ \t ,
† †, † †, 
 † \n † † \f.
 \tŠ‹ \t\t \b †\t† «˜\b\t». ˜
† † \t†,  ™†† † \t
—ƒ .  Š‹ \f   †
\t\n. › , † \t\b\f\n † \t†?
 \b? ˜\n \t. ”\b\f\n †
\t, \tŠ‹ \b†. ˜
\n\b, †, \n † \b\t\b \n††
\b † „† †\n† ˜\b†\t, \t
\f „†† ††  \t†
† \f \n: «˜† ††
\b † \t\t\b , \n†† \b
†\f ††, \b \f † 1%».
 \n\n \n\b†, † †Š‹
 50, †\t\t 1%.
 , \n  \n \t\n†
\t\n \f\b††.  \t \t 
\t, , \n \n, \n-
†\n,  \n††\n \b. ‘ \b, \t\f
†\n \n, \tŠ‹ . Ž \t\t 
\n †† \b, \b  \b 
\f \n\n,Š‹ †† †\b† †
† \b\n \t\n†\t† \b
† † † † ƒ†††
† \n.
˜ \n\b    
†\t† † † † \n, 
 \t † \t\f†\t† . ‘ 
 \n ƒ†† †\n 
\n\f\b † , \t \t†\t \b.
 , \t , Š‹ 
†   
„†\n†. › † † \n 
\t†\n† †ƒ†, \t„, 
\t\t \n † \b, \n 
 \n. \n 㠠 \b \b
† \n\n†† \t\n†\t†  ‘\b.
\n, † \f \t† \t
 † \b †\b\b„\f 
 ” ” Œ ‡\n, \t \n
†: «  \n, \n†† \n
††\b ,   
\b».
¢ †\n\n† \n†. •
Š‹ \t, †, \b 
† \b†\t † „†\n †\n†
\b†\n.
   †: † 
«\b†», † \f 0,9%?!
  „†† †. \t\b\f\b \b
\n \b\t? †\f † 
\n \n.
 \n\b \b \n-
\n†† 
\b,  \n†† \b. †
\n\b \b † † , \t\t
 † , \f\nŠ‹ † \t\b. ˜ 
\t\b \n \n † , \t 
\f†† \f\b \b †.
‘  \t\n \n \b †
 \t: « † , \n †!»
 
\n, \n-
\n†† \f , 
\t† , \t †† \b„\b
 „ \f\b\b † 
\b † , \n\f. 
«† \b»  „ 1991 \f\b, ƒ\t
†\t† † ••Ž, † †† †\n
\f  \t\n † † 
\f†† † \b 
†, † \b  †„†\n †
††\n: \b †\t††† ††, 
\f†††, \t„† †† \b†\t
 †\n \t£\t\b.  \n
 \n «†» \t-
\t 
 ††\t† †, † \b†\t † ƒ
\t† \b †\t \t †
«500 », „†,  \t 
\t\n†\t  ††.  \t \t,
 † † \t \n 
†.
 †\t  \n †
† „\f \b, †† 
\t †. ”\t †† ††,
 †† † †
\t † †\f 50%,  \n 
 † 15¤20%.
˜\f, ††\n \b 
 † \t\n†\t †
† † \t\t\b
† \b †\n\n \t 
 † † \n ƒ\b\t†† 
†\f . \n \b †
\b † †\t†† †† ††
\t„†\n †\t †\f 
\t †  .
‘\t \n \b 
†† †† †\t\n \t \b
 \f† \b † 
† † † „†† \f\b\b †.
Ÿ\n (\b††\n \n\b †,
\b\n \n††† \b† ††
† † .) †† † \n\f 
\t.
 †† \b\n\n † †
\t †† \n † †† †
\f  †, †\f \b\b
†. Œ \t\b ††\n 
  \n \n , 
\n \b \n † † 
\n\f † \n††\n  †
 \b ††.


 2 (77)

19
”\f ††\n \t †, †
\n † † \n††\n 
 \t\t †\n † \n\b \t
\b †. — \b\n\n \b† 
\b †\n† \n††\n †\t
\t†\t†, †† \n††\n\f †\t\f
 („  †-
\t\n†
\t †). ¢  †† \t\n
\n «\n††\n\t†» \t «
\n†» (†\t† †
\n\b †\t† ). ”\t 
\n \n \t †-
\t\n†\t†
\n? ˜\b †  \n 
«\n††\n\t†», \n\f †
 † \n, † †\n †
\n \n † \t  
\n\b \n\b Š‹ \n . ‘  
  † \f
\n†\n † †\t \b †
†\n  £\t†\n ††\n.
˜\t\n,  «† ”†Š‹
š\b\t†», † \n •, \f 
 \n\t\b (\t\n\n\b††\t) 
†, \t\n\b  «\n†»
\f\n\t\f †† ™. ”\t \t
††,  \n † †
 †\n ††\t ††† \b†.
 \b
€† † † \t † \f
†.  -
† \f †,
†\n † \n, †
\n \b† ƒ†† ƒ
 \t \t\t† \n†\n †\t††
«\n††\n\t†» \b \b\n†,  
\n\n † ††\b \t
\n\b. ­††\n\b \b † \n
† \t\t \b † \b\n\n
ƒ †\f \b†. Ÿ
\t†\n \n ƒ † 
\n ƒ\t†\t† \b† †\n 
†. ‘  † †\b
† \b*.
”\t †,  \n «†
† ». †\n, \f\b 
† \b †† † \t†
 †\t. ˜ †, †
 † †  † \f††.
 \f†† \n†. € 
 †\b\n †Š‹ « ††
 \t \b».
Ÿ «††» († \t† 2006 \f\b
 \f\n† ­€ † \n†† 
\t) † † , †\t\t 
\b ƒ††\n \t\n \b,Š‹ \b†,
 , . ¢† †  
\n \f\n ­†\b ƒ\n\n
\t \t\n†\t†. ‘, \t \b\f† 
† \t† \n † \f\b
 , † \t† 
\b †† \n\b † 
†\n\b \b \t\n \b.
 †Š‹ † \b\t†…
 †† \n † †
† † \f\b \n \f \b†
\t † \n„† †\f††.
\n, † † \n ”†, \t 
 \b\n †\n, \f † «\t
\t†\n †\t\n», †\n \n\b
†\b \t\b  \b† \n, †\t\t
\n ƒ†† † . Œ
\t † † \t †\t\n 
\f†\n ††† † \t\n†\t†.
‘\t, †, \n † 
†† \f†††, \b\n†
 † \n \n
 \t, \n † †, \t\n\b \b†
†\f  \b , 
 \f  †.
• ,  † \f†† 
†\t\n, \b\f, †\n\b
†\n, \b\f † † 
\t„† † \f \t\n, -
†,
„ † †\n \t \n†
 \n, \t\t\b \f \t\n „ \f 
\b. † ††  \f «††
 \t\t»,  †  \n
 \f \n† † \f† 
\b † † \n\f† \b† \t
 \t. \t   ††,  †
„ †\t\t†, \f.
Žƒ\n†\b\n †† † \f†††
-
\n\b †† † †, \t\f †\t†
† †† \t„† † †\n†. 
†, \t†  \n \t 
\b† \f † \b
\b †. †\f \t\t-
†\b \n†
\b \b†\t †† \b„† † 
«†» ”† † ‘\b† †† \f
 2009   \r \f 47,6 . \n\f
( 18 USD \n \t\n\n), \b \f 23% \b \n.
20 2 (77)
\n†† †  \n††, \f \b \t†\t
†  \n ƒ \t†\t \t\t\f-
†\b ( \b\f) ŸŸ.
˜† \n, \t †† † \t\b
\n †\n\n, †† \b† † † 
\t † \b\b \t†\t\b. \t†
\b, \t\t\b  \b† \n\b 
 \b.
 † † ††\t:
 ƒ\n\t† \f †  †
 †, \b
 \n\b †.  \b 
\t„† †† † †\t†††
†† († ††, „ 
\n\b \f††) \n†.
˜ \n , 2008 \f\b †\n
††\n \b 914,4 † \t. Ÿ
† 79%  \n\b † † 
\f† , 7,3%Š† \b \f\b †
\b\f† \b† \b †††, 0,9%Š‹ 
† \t„†\n †† †† 
†\t, †\t†† \f††.
˜ †ƒ ƒ\t†\t†  
\t\n ƒ†† †, , \b
\n, † \n \b † ƒ
\n.
   \n, \t \t\f
\b†† \b ƒ†† † ,
\n \b†† \t†† \n. ˜†
\n † † \b,  † \t \b \n\n
 † \n \t††, \t\t 
\b 15¤20 \n\b , \t\f \n, 
 \t\n , \t\t\b \n
 †† \t, † \b† †.
˜ \n , „ \n 
† † \t. ˜
   31 
2009 \f 0,1% \n\f ƒ 
 .  \f††
 \t†\n † \n\n \b 
 1 2009 \f † 751,4 \n. \b,
†† 22,3% †\f \n ƒ 
 ( 1 2008 \fŠ‹ 
 579,2 \n. BYR, †† 17,9%, 1 \t 2008
\fŠ‹ 708,2 \n. \b, †† 21,9%).
† \t† \b 
† † \f†† ­†\n (99,8% 
†\f ƒ ), \t
 «\b\n\n» (80,2%) † «\f\n»
(75,2%), \t \f†† ­††
\t\b (37%).
Ÿ\n† \n†, \n ††
( † \n) \b \n \t\b 
† \b \n\b \b †\t†
  \t\t† \t†.
‘ ƒ\t†\t†  \b \b
 \b, † † ƒ\n 
 . Ÿ \t «\f\n\b», \t 
†  \n\n\b \f†\b •†\t\n\b.
 \f \n\b \b† \t \b 
\n.

 «»
\n \n \t \f˜
› ˜ \f˜\n˜\n­
˜ \t­.  \n
‰˜ˆ \n ˜ ‰˜ˆ
 \f\f˜ \f˜\n
\t\n˜ \n
… … ‚­ \nˆ
ˆ ˜, \n
‰ˆ …­˜. ˜
\f

­\n \n­
­ ˜ .
\n\t\f 
 2008 \f \tƒ 
\b\t, \t ,
 \t
\n, „† \n † 
\b† †† . Ÿ \n 
\b„† \f . •\n  \tƒ 
\b„† † \b\f\n\b ††,
\b†† \b \b  .


 2 (77)

21
ˆ † \n††† 
†\n \n\b †
†„†† -\n†
…
• \n\n „† 
 \f. ­, \t, 
†, \n † \f
 †, ƒ\t 
ƒ\t\nŠ‹ \n  \n 
\n \t† \b††
\b\f\f , † \n 
\t\b\b \n † 
† ƒ\n\b†\t:
«Ž† † \t».
• † 
\t… “†  , 
\n\b † \b
\t\f € †\n†\t† 
\n?
 \n † \n\b,
 \t\t † †
\b † †\n†\t† «\t†»
\b†\t\n \n†††† \b †  †
 .
‘\t \b ,  \t \t\t 
\b„ †† \b\f\t\f \b 
†††, † \b\t, \t\n\b \b††
\b„† \t† \n\n\b †. €
† ††\t\n \n† † \f††
 † \f\n \t\t\n. •††
† \t\b, \b\t   \t
 \t\n †\n ††. \b\n,
 \n †   
\f\t, † \t, \t
\b † \t \b\f\t\f
\b ††† „\f ††.
˜ ƒ\n\b†\t \t \n \t
† †\b \n, \b\t \b
\n \n : «… \b†† \b\f
\f \t † \n, \n
\b† \n † ƒ\t \b\f †…»
Ÿ † \n, †, \t† \tƒ, \t\t 
\t† \f ƒ\t ††. \b  \n \b †
†\t † † \n \n!
\t \b † \n †
\f \t \b†† \b\f\f \n
† † ¢”†—˜ (  
\t\b† † \t\n†\t†\n† \b†\n†).
ˆ \b \f†\n. “„ ! ‘ \n†\n
\n \n\b „† ††. 
 \f  , \f \b†\t\n
¢”†—˜, ,  †† \n \n 
† \t† \b\t\f. ”\t † ,
\n † \n††† †  \t
† \t \t† † † , \t
  \b † … ˜ 
 \t \b†† \b\f\f . Ÿ
\n† † \n ƒ\n\b†\t: «…\t
 \b†† \b\f\f †\b \b†
 \b†… †\n \n \f\t-
 †…»
\r 
† †  \n††††
-† ,  \b\f†\n \b\nŠ‹ †
 †\t\n †\n \b. — \n †
 †: \t\t \n 
† †„ \n †\n\b„ † 
 \t \n††††. † \b
 \b \t \t  , \t\t † 
† \b†\f † \n††††.
˜†† \n \b„ † 
†\t. ˜ † †Š‹ \t†† \b„ 
\b\b \b\n\n\b 70Š\n†† \b\t†
\b. ¢\t \b † 
\n† \f „†\n \b\n †
\t\n †  \b.
› ,  \b , \f 
† † \n†.
› ? “,  
† \b †††. †\f ”
\f† \f\t†\n \n †
 \n, \n   \b
†. ˜\b, \t, \t\f
†, † \n \b \b† \n 
 „†† † ,  † 
\n† !
 †\t  †£†† † \b\f \t
\f † †\n\b„ \b\n\n\b 26Š\n††
\b † \t††  \n \f 
\n\f ††. \n \b „†
\b †\t  \n. Ž\b \t: †\t
\b †, \t †† †£
† †\n\b„.  † \t† 
\n \n\f †† 
† † \n† 
\f „†\n \b\n. \b„†, †
  †\b†, † \n †\t\n. ¢\t 
\t «\b» \b  †,
 † \n† †\t \b\n†
†\t† \b\f\f \b†.
22 2 (77)
„ \n , \b \t\f - †,
† \t \f \b †  \t\n „ -
†\b …
\f 
˜\t † \b, \b \n \t† \t\t
\t \b†† \b\f\f , \t
† † \n.  \b ¢”†—˜Š‹ 
\n \n†\n† \t† \n†\n 
†\n. ”†, ¢”†—˜ \b\n-\t† 
† †, \t† \tƒ, \n\b. 
\b†† \b\f\f \t, †
 \n† \n ††\f \b„. 
 \t \n†††\n 
\b††, † \n† † \b. ¢\t
\b † \t †† 
\t, .Š\t. \t\b\n †† . •
\b†\t ¢”†—˜ \b\t \n, \t\t †
\t\t \t \b, †,  \f 
†\n \f \t, †\t
\n†††† \t† \n†††
.
Ÿ \n† † †\n
„†  \b„\b„† ††† (
€ ” ), † † †\n \t 
†\t\b € ­\f†\t\f †\t\n. ™
 ™† \b \n †\n,
\f† \n\f†\n† \f\b\n\n† † „
 †\n \n. Ÿ „† †.
­ †£† † † \b\t\f € †
\n†† † \t 
\b†† \b\f\f . ˜† 
\t\b \b†† ”†—˜ € ­\f†\t\f

†\t\n.
 € †  \b\n† \b
\t\n†, † \t ( † †
\b) \f, \b„ †† \n †
\n \n.  \t † \b 
\n,  † \n† †\t \b\n†
 †\t† \b\f\f \b†, \t\t \n†
†\n\b\n, \b\n \n.
” \n\n\b †\t\n\b \b††, †\t
”†—˜ \n \b \t 
\t†\n \n, \t, 
† \b \f †\f †. ¢\t
† \n \t†\t ”†—˜, \t
 †\f \f \b\n†\f †, \t, 
\f \nƒ \n ƒ\t†\t† †\f \b
†, \t\n \t\t \b†, 
\t\n \f † † † \t
 \n \t\n †† † 
 †.
” \b, † \n†††† \n \t 
 (\b„† 
† \b †  ††\n 
\b\n),  \b \n \t\b \f†, Š‹
 \n. \t  †
†\b.
\n \f, „† \b †\t\n
†\n \t†\n †\t†\n † \f.
‘ , † \n †\t\n †††
†\f† \t†††  \f\b
†, †\t †  †
†. ˜† † ? Ž\b\n, †.
 \b \f «\n», \b †
 \f\n .  \t \b\b 
† «\t †» \n\f†
\b\n, \t † † ††, 
„ \b †††.
†\t „ † \t\n : 
 \n\b, †  \b, ††\b 
\b \n,   \b \f
\b † ?  \b 
\n \t \b\n \n
† \f†, \b\n† 
\n, \t \t†  . \t†\t
 \b\t † . € † 
† †\n \t\b\n, \t 
  \b ,
 \f† , \t \f, .
˜.
‘ \n\f †† « † 
† ». ‘\b  †\b†. “† \b
 \t\n \b, \b\b\f† \t \n 
†.  †\n \n, \t, \n,
† ††† † , \t \n
  \t\n\b. — , 
80 \b † 100 †\f . “† , \t
, \n† †\n ††\t\f †.
›  \t \b, †
„  \n†\n† 
† \f†. ‘ † †
† \t-, \b \f, , 
† „† \b, †\n , 
„ \b. Œ\t\n, \t†, \b\n,
 \n \b †\n † 
\t\b\b\b, \t \n \b† \b 
\f †\n†. \t  «». “†
 †  \f\b\n †††, 
\n,  \b \t†\t† \b.
 † \b, \n, \t †, \t
 , \t .  \b


 2 (77)

23
 † \b \t\b. €
  \b\n \t† \n\f†\t
\n†††† † \n†  \n, \t\t 
\t†\t † \b \n \n\f .
\t, \f , \t, 
 \n . ˜ ,
  \t † †\n,  \b \n
\n, †† † \n† \b\f
, \t  „ \b\t: \n,
†  \b †† \n†††,
 \b\f  \b, \b 
†† \n.  ƒ\n\b† 
\b„†\n \n: « † \b  \tƒ ƒ\t
\n \f„† † †\t 
\n† †† †\n?» ¢† †,
 †, \b\b † \t \n , 
 ƒ\t\n†, †\n† \n\n ††,
 † \t†\t. ˜†
† \t†\b† Š‹ 
† † Š‹ † „
 \n \f\n ­\f†\n.
•  „ \n. • 
\t†\t\n \n  †, 
\t\b \f† \t\b\b ††
„ \n… ”\t† -†
\n†† , \n, \t , 
†ƒ\n†\b,  \t\t \b \b 
\t†Š‹ \f . \f, 
\b\b \t \b†† \b\f\f
 †\b \n† \f 
­€. ‘\t : \b\n \b†, \t\b \t
 «†\b»  \b†\t† \n†
†††, † † \b †, 
\n.
 † \f ƒ†† † ††\n
\b \t  „
\f \n†, †\b †† †\t\f †
 \t \b\n † \n††††. Ž\b \b.
 \n † † † \t\n †† \t
†\n? ‡† \n, \n
\f† \t†\t† , †
 †\t\b † †  „ . 
\n\b † †\n «\b ‡†» 
\t † †\n \n 
†\t ††?
ˆ † \t  †\n†
„†. ¢†  \n †
 ††Š‹ «\f\b» † «¥”\n\n
\t\b \b¦ \b††». ¡\b† «\f
», \t\t \n \t, †
\n†\n \n †  \b† \f† \b\t
 \b†\t†, †† « †
».  «”\n\n\t» ††, † 
\n \f††, † \tƒ \n\t † 
\b†\n \b\t, \f  †, 
\tŠ‹ † \b †…
\b- \b\r!
 \n\f† \f\b† \t\b \t:
«Š‹ ». ¢\t \t†\t 
\t \t.
Œ\b\n: \t\t  † † 
 \n \t\t † \f \n\f ?
˜\b, \t \t. •\t\t †
\f††  † \t, 
\n\n \b \t \t\t  \n . 
\t † †\f †\n† †
\t  † \b, † ††
. †, \b †  , 
\t.  Š‹ †† \b\n\f 
\b† † \t .  , 
 †\n† \n† †\t 
\t† \b † †, \t\f \b?..
‰ † \n \f \t\t †
†, ††\n„† †, † 
† \f †\n, \f† 
† \f † \b. ‘\t \t†\n \n, \t\t
, †\n † \b\n†\n † 
††, \f \f.
 †\n \t 
\n, , \t\t† † ††† † 
„† \n† † †† †
††\t, † †† \b †
†\b ††† \b, \t\b ††. Ÿ
\b   † †\n 
†, †† \t † †. ”\t
\b \b †!
\b\t „ †† †
† † †\n†\n. ˜†† \f 
†, \n \f, \t \n, †
 , † \n, \n\f† †
 † \f \t. 
„ \n\b  \b\t †  †
 \b† \f  †. €, 
\f † \t†\t† \n,
, †  \f , \n † \b
 †\n† \b †\n\b. †, †
 \b, „ \f ††\b -
† . ˜ \n\b \b
, † †\n † \n. ›\n
 † \b, \n  \f, 
 †\n\b„† †\n † \t \n.
Ÿ †\n †\n †† 
†   Œ\t. , \t\t \f†
”†\b†, † † \f
\b†  \f\b.
24 2 (77)
Чароўная
Астравеччына:
\r\t’\b


 2 (77)

25
\f\r\f i \t
… ii \f
­\f \r i\r
\n †. ‡\f \r
 \r \r\t,
 \t ­ 
 \t.
\f\t\r\f, , 
­\r\b, \t \r
 «i \r\fi» ­
 . 
\t \f i i\r\r
\f\t\fi \t \r
­\r\r ’
i\r 
\ri \r\ti.
\t i ­\r\r
 2010 \t.  \t,
\t \r\f \t\n \f
\t\f 2 2 i\f.
˜\t\b \n  i \t\fi \n
 \b\b\n \n  i i
 \ni \b i ii, 
i i \ri\ti \ri, 
\b\ri —•  i\t \t. \t
\f \t  \r.
•\b \b\r \b, \t,
 \f\n\t \t\n ­\t .
\r\t-\f\fƒ, \t \r \t\n
\t \r\r . \t \f\r
\n\b \t\t\b \n\f \t\r \n 
\f\b \t\t.
«  \t \n\r
\n\r  \t \f\b\r
 \t \b\f\t, \r \f\r 
 \r \n \t
,Š‹ \b\n
ˆ\r \t\n €\t\n\r\f.‚\f\f \bii
\t,‚\f 1612‚.‚i ‚\t
ˆi. \f \r \fi \t‚\f
\f \t i i
€ ‰\t (ŠVIII .). ‹ 1937 . i’
i\r\f \f\t\f \t\f i 
 ii­. ‹ 1924 . \t­ \r
\f \f­\f Œi\r ‡i —‚i\t
i\r\fi \r, ­ \r\f
\b .
\f­\f ˆ\r \t\n
€\t\n\r\f‚(1904)‚— i \n
\f\n\f‚ i, i \ti
­\r\b‚
 Ž. …\f ­\f
‚\t\r\b ‚…\f \t\f-
\b\f \t\r\n  \b.
\f \r i\f \r\t\f \f\f \t
 ii 12 \t.
\f\f \r\b\n \t­\f i\r\f
\f \r\b \b -\n.
ii 
\r \f \n\ti
\f\b, \f\ti 
\r\t’\b
26 2 (77)
\fii i \t\b\b  i \b \r,
 \b\ri —• i \t ii
\b\n\b \r \n \t\r \fi.
Š‹ \r \r\t \n.
˜\r \t\n\r \rŠ‹ ,
\t  Š‹ . ‘\t \b \b \t
\n \n -\r\t\b, - \n
 \f\n -\b\t\b. «, \b  \n
 \t  \t?Š‹  \r
\b\f.Š‹  \r \n \t?»
\t\b \t \t\n \t\n
 \t, \n\t, \t \t
 \f\t \t\r...  ‘\ti\t 
 \t\f \b \f\b\r-š\t\r, 
\r \b \n \n\t ­’ \f\b-
š\t.  \r  \t
\t\b \b ˆ, \f ‚ƒ  \t. 
­\t \r \f   ­\t
”Š‹   \r \n\t\t
\f \t \b. Œ, \t 
 \t \nƒ \t\f ”
‡\r\t\f, \b\t \b\t-\t-\r\t
\t\b\b \t, \t \n .
­\t .Š‹
 \f\r\r 
\r, \f \r\r \t \f\b\r
\n \t\r ,  \t    ’
\b\t\r \n’ \f . \n\r 
\r\r \f\r , \r\f\n , , \n\f,
 \t\b \f».
\t \t\n \t 
 \t \r\n, \b \t 
, \t  \n\t\r \r
\b\t \f \n\b.
«  
 \f \r 
 ,  \b \r \n\t\r
­\r   \f . € \t
 \f\t \f  \b\b ,
\f \f  \f\n  \t\f\b
\t\r. € \b \f \n, 
\n\r  \n \r\t ‚ƒ -
\f \b»
,Š‹  .
• \bi\t\t \b\t\f
\f  \ni\t\r
ˆ\r ‹\f \t ˆ\f \f
‚\fi i \t 1760–1761 .
‚i i. ‹ 1865‚., 
 ˆi\t,‚\f\f
 \r. ‹‚1918–26 .‚\f
i.
‹ €\ti \ri i-\f \t
 \r \t \t-‘\f. ‹
\f i\f \t i \t\f
 „' \t-‘\f (1901–1995).
\ni.
 \t, \f\ti 
 ii, \f\ti 
\r\t’\b


 2 (77)

27
˜ \f\b\n \b \b\r
\f \t,   
\r\f\b ,  ’\r \n
\n \ti (\b 1908 \f
\b \r \n\b i 7 \r). ” 
 \b \r  \r\f
\n\t\b, \ti \n\f\b i 
\r \ti,  i\t \t-i\t
 \t .
«„ \f  \n i\t\fi »
,Š‹
i i \f\b\n 
 \r\r \b, \r
\r \r\t\b  «\ti \ti\n».
Œ \t \t\b ’
 .
\f ‘ „—‘Œšœ
‚\f\t‚\r- \t
\ti­  (\r 
i \n \n \n\f).
„\f \r\f \f \ri i
 XIX . ‹i\b \t ‚\t
\r\r \n, i i \t‚
\r\b i.
…­i \r . XVIII .‚—
i \n\f\n\f \f
 i.
 \b, \f\ti 
\r, \f\ti 
28 2 (77)
\r\t’\b
˜ €š™€‹‘,
 ˜˜ˆ 
 
 


‘ ˜ ˜
\t˜ ˜. ‘
\f\n˜, ˜˜ 
˜\n˜­ \n
\n ˆ
\f, \n ˜\n‰˜ˆ
  ˜ˆ \t\n
˜,  \f˜‰
‰˜ˆ \f.
\b  †\t†\n † \t
 \b. ¢\b \b\t 
† † †  , †
†  VI . .Š ., \t \t† \n,
†† \b \t 2 . —† 
 † \t††\n† († ††
 \n †† \n † €†), \f†\n†
(†† ˜†† † \b\f\b) † †\n†\n† (†† 
\n ˜ † •\b).
˜††  \n † 
†\t† \t†\n† \n\n†Š‹ 
\f\n†, †, \f\n†, \n\f\n† † . ¢† †
† \t\n†, .Š. \n \n †† ,
 \n †† \t\b\f †Š‹ . Œ\n†, †
  \n \n.
­† \f†\t† \t\t †
\b,  \b† \f
\t† \n. ¢† † † , †
† † , \t\b\b\b. •,  ,
† \t \n , \t\b\b †
\t .
 † †\t \f\b 
, †† †  †  \n,
\t† \n \f ˜\n, ˜
†, ˜, \t ˜†† † • 
XIII¤XIV . ƒ\n†† †\b Š‹
\b. ˜†† \f 
\t† \b  \b\t †
††. ­ \t † 
† \t. •† †\f
\f††\n†\t\f \t\f ††
 \b\t †\f††\t †††,
ƒ\n†† \f \f†\t\f
† \n \n†\n† \f†† † 
\fƒ†† c†\n †\b \n, 
\n \t † †\t†\n
\b\n † ƒ\n††† \b. \t
 \t \n† \f,
 † \b\t\f \t ††
† †† \t\f \t\f \b.
‘\t†\n \n, \t\n† \b  \n
 † † †† \t\f \t,
†† ††† \b† 
† I † .Š ., † \n †,
† \t \b  
\t \t††† † \f† †\t 
\t† \t \f\b.
€\b \t†, †\n\b\n\b «†
\t\f \b», ƒ\n†† † \f\b\n
† \t† † †† 
 \b\t ƒ†\f†† \t\n†\t “.Š™.Š”
\t†, † †\t† \f ƒ
.Š.Š•, „† \b\t† ††\t
.ŠŸ.Š“\n†, \t† †\f† ˆ.ŠŽ
\t†, \n†\t\t† †\f† œ.Šš † .
 \n†\n\n \b «\b» † \b\f† \t†
\f “.Š™.Š”\t† †,  XIII¤XIV .
†  \b \t \n †\n††
† , † †  \t †\t†


 2 (77)

29
\n, †\n, \f † \f. •ƒ\n†
 \t†\n \n \b\t 
† \t \t† †\n †† †
, \t † †\n \b \b †
††††, †† \t † 
†„† \t ††\t
†\f††.  †
†\t\n \t \f †\t †
 †\n\n † \b\t† \t
ƒ††\n, †\n †
 „ (1, 81).
\f† † \f††\n†\t, \t†
.Š.Š•, †\n †\b 
ƒ\n††† \t\f \t\f 
† \f ˜† † ˜ 
\t  † † \t\f
\t, †  ††† †\f 
. † \t\f \b ƒ\n†††
 \b† † \t 
\f†\t † \n\f 
† †  \t \f
ƒ†† \f \t. ‘\b †\t† \b
† †† \t \f †. \b†
\b†\f†\f \t\t†† 
\t\f \t \t†\n† \t\n 
†\n †† (2, 182).
\t† \n \b† ,
 \f, †\n†\t, \f††\n†\t † †
\t\f††, \t \n\f††. Ÿ
\b † , .ŠŸ.Š“\n†  \t†\f
«• \b» \b† \t
\f † \t† \n \t††
, \f†, †\n†, \b \f
†\t \b. ††\b
† †, \t \t 
\b†, † \n\b †\t† †
( „†, ­†„†, †), †
\t† (†„†, ­\f†„†). †††
\t†\t\f, †\t\f, †\t\f,
‘†\t\f, ›†\t\t\f,  \b\t\t\f 
 †\t †, †
.ŠŸ.Š“\n†, 
\t† †, \t\t ‡\f,
‡\f † †\n . Ÿ
 „ †\n†
 ,  \n 
† \f\t† 
†\n  
† -†\t
\f†\t \t\b\b 
. ˜ \n\b \b†\n,
 †\n† † \t†
\f (3, 17).
Œ† \n\f† 
\f†\t† \t\t† \b†
† •\n„†, „† †
\b \t†\f «•
\f ˜ † ˜
†», .Š.Š• \t
 \t\f \b ƒ
\n††† \b\t 
†,  
† \t\t. ¢ \b\t,  †\n
† \b  \t \n\f†\b 
† \t. — †  †
\t\f , \f †\n††
† \t †.  †,
 †\b † \n\f†\b \b† †
† \t†\n (2, 121).
 \t \t\b\f ††† 
\b† \b \n\f \b\t† \t\f 
††. †\n, \t \f\t†
 \t, „† † \t\t† 
†\t, † \t † \n„†
†\n† \n†, \b \t 
\t\b\f XI¤XIII .,  \b
 \n\n† † \f, † \f\b† \t†
†\t\f (2, 121).
 † \b\t \f «‡\b 
­» .Š.Š• \n†: † \n†
\t\t \b† † •\n„† †, 
† \n† † ”†„†, \f
†, † † ˜† \n †\n \b\t
†, \t \n † \b†
\t†\n† † \t†\n† (\f\b, 
\b, \f†, \t\b \n†). \n
\t† † †† ††† 
\n ‡† † ‡††, \n\nŠ‹ \b†
† •\n„†.   \n †\n†„†,
 ˜\n\t, ”†„† † † \t† \b\t
† „ (4).
\t† \b †† \b\t
†  \f††,
\b \b \f†\t† \t
\t ††† \b† † ˜††\t†. —†
\n† †\b ƒ\n†††
\t-†\t\f \f†\t\f
\t\n\t  † † \t†
\n, \f† †† 
\f†\t\f † \f†\t\f , 
 † \t 
30 2 (77)
 ††† \t\f †\t\f \b
¢† †† †\t† ƒ†
\f, .Š.Š• † \t \b, \t
† \t \b\t\n \tŠ‹  \b
†† \t\f \b. ˜ \f \n†, †
  \t \f\t\b 
†\n†† \t\f \t 
\t†\n† †\n†. —\n \t † \t
 \t † \t\f
†, \t † †††
 \n † †\n†† 
† (2, 185).
Ž \t\f \b ƒ\n††† 
\b\t †  \t \b
\t† † ‡†.
 1980- \f \b\t†\t† \b,  \f
ƒ \t\b, † †\f††\t†
†† \t† †\b† †\n 
\n\f† †\n ††\t \b† † \t
† XII¤XIII . 1990Š\f. \n† ˜\t
(Ž†) \n ††† ˜\t † \f \n†
\b† †\t† ƒ†\f Ž†\n, \t 
† \b\t\n \t \t\t 
†\n.
‘\t†\n \n, , \t\b\b, \t
 †\n†\t† \t † \t
\t\b\b †\n \n ††† \b† †
\t† †  ƒ\n††
† \b. †\n\n\b †\n††
† † † £\t†
ƒ\t. ”\t †\b \f†, \b„
 † †- \t\n†\t\n
††† †  . ”\t \b †,
\t † \b \b\f† \n† † † †
\f\n †\n, \t\t †, \t † \b\f† \b†
 † † \f . , 
, \n\f  \f†\t\n\b
†† \t\f † \t\f † †
 †- \t\n†\t† \t\n\t.
˜ † . ¡††
\n, \t\t \t\n†, \n † 
 † \b†† \b\f \b\f. \b VII¤
VIII . †† \n †\n †
† \t \f†† † .
  †† \n  \n
 † ††† \t
\t  \t ††.
\n † \b\t†† 
†† † \f ††
†. ”\t , \t † † †
\t\n†. †\t, , \t† †
, \n\f†  † †† 
\t-†\f † \n\f \b †.
•\n \b-†\t† \n
† \t \f\n\b \t\f
\b ƒ\n††† \b\t\f .
Ÿ\n \n† †  ††
\b† † † \n †† \n† †
 \n† † \n†† \b
\t\f . ‘\n \n † \b\t†
\b† (†\t † †) 
\t\n† †\n† † \t† \n
\f††\t, \t †† \t-
†\t\f \t\n\t \b ††\t†\n \t
†\n\b \t\b\f\b †. .Š.Š•
 †: †\n  \t
\n \f, \b\t †
 †\n††† . ¢ \f, 
†\t\t†\n† \b\f†\n† \n† ƒ\n†
† †\t\f †\f 
\f†\t\f † \t † \t-
†\t\f \t\n\t \f \n† 
 \t\f \f† † 
\n (2, 176).
†† \t\f \b \b \b 
 † \fƒ††. —\fƒ†
\t† † \n\b \b\n† † \t†\n†
\n† \n †. †\n, \b †
 †† \t\b \n† † \t\n. \n
† \b \b † \t\t 
\t†, \t † †\t\b †. ˆ\t †
  \b † \t †\n
\n\f „\f. š†\t \b †
  XX \t \bŠ‹ †Š‹ 
†\n \b\n† \b , † 
† \b †† \t \b† 
†.
\n † \t † 
\t\f \b ƒ\n††† \b\t 
† †† †† 
† \t† † ƒ†\f††. € £\n
\n† \n\b \b \n †\n \b
“.Š™.Š”\t\f, \f \f\b\n† \t
 †,  „† \t† †
\t† \n, † \t \n\n 
 \b\t , †
 \t †\n† †\n† \n†.
— \f† \t \t† \n-
, † \b\f† \n. †\n, 
, †\n \b\n† \b † †
, † \t\n \n \b\t†\n \n
\n, \b\f†Š‹ \t -\n. \t
 † † † †\b, 
† † † \b†. “.Š™.Š”\t†
†, 5/6 \b\t† †\n 
„† \t† \n† \t† \t. ¢
\n\f \t†  \t, 
 † †\t \n†\f††. ” \n\b
\t\n†\t \t 100 \b\t† ,
†\t\n †\n \b † † 
\n†\t\t† †\f† œ. š † \t
\t†, †\t †ƒƒ††
\t† \t \b\t\n
\t\t \t†† †† † 
\t† \f\b, \t † †\t\f \f†† \b
\f †. †, \b \f,
 \t† \b\n †\n†
\t\f \t \b\n †\t†\n. •
\n \b\t† † † †
\b\t†\t† †\t, \f \n†, 


 2 (77)

31
††\t \b †
«†† \t\f \b».
­\f†\t\b \b †
\f\b\n†† †
\f†\t† \b \n
\t\f \n† † ”˜••,
 †\t\t \b .
“„ XV . \n\t\t† 
Ÿ III †\t «††\b», 
 Ž\bŠ‹ \n\t\t
†, \b\t† \tŠ‹
 \f † †\t \b
\t\f. —† \b †
† † ††
\n\t\t†\n† \n† † †
\t†\n† †\n\n†, 
 \f\b† 
† \n† 
\b\t\f \f\bŠ‹ 
†\t\f \t ‡†\t\f
† †† \f ­\t. —†
 \b † \b
† † \t\n\n\b††\t†
†, \t\f †† \n
 \b\t\f \f
\b, ††, \b\t\f
\t.
«‘† \t\f \b
», \t„ \n
 \b ƒ\n††
† †† \b\t ††
( † \b
\t), \t\f†\t† \f \t\t \b\t†\n†,
\t † \b\t†\n† ††\t\n†-«\t\n†».
¢† . Ÿ †, † \b
 , \t† † «\f†», «\t
\b\t» † .Š.
«‘† \t\f \b», ƒ\n†
 \t 60- ‹ 70- \f, † 
\n† \t\b «†\b» ††
\b, \t\t † \b„† † 
†, † \t \b † \b\t†,
\b\t† † \b.
«‘† \t\f \b»  
\b† ††† †† 
\t \t† ††† 
† \b. ˜\n\b \b † \t-
\n\t† \b \t††\t†. 1973Š\f. ­†
\t  \f†† \b \b\b
\tĠ \n \f \b
, «† † \b †
\t\f \b». ¢\t † \n\f†
\t, † \t\b \tƒ††,
…\b\t:
1. †\t ‡.‚ˆ. ‰\n\t \f\t\f. .: \f, 1924.
2. .‚. \f  „ „. Š.:  \n\t, 1970.
3. ‡\f\b Š.  ‹\f\n. Š\t: Š\r\t \f\n, 1990.
4. \n Š\r. 1993. 30 \t.
5. †\t ‡.‚ˆ. Œ\n \f\n\t\n \n \f\t \t. Š.: \t ‰, 1962.
6. Serech Y. Problems in the Formation of Belorussian // Supplement to Word. 1953. V.‚9. No.‚7.
 \t \t ††. ›,
\b, \b\f \b\t† ”˜••, 
† † \f ƒ\b\n. ˜†
† \b†† «†\t†\b»: \tƒ† 
†,  \b \n†Š‹ .
˜† †\n\b \b\t\b \b
\t† ††\t† \t † †.
 „ \n  † \b†† 
\n\f †\f†\t\f \n ††
\t\n\n\b† \b\b \n\f† †
†\t† \b†  †† †† 
\t «†» \b. ˜ \n\b \b
 „ \b\t, † \b†\t†
«† \t\f \b» † 
\b\t. ¢ \t , , \t\t
† \t \b \t†, 
„ †\b †, «†
\t\f \b» †\f†\n,
\f\n†\n † \b†\b \b\t „
\b\t†. Ÿ \n\n \n  
\n.
32 2 (77)
 ,
 
 
\r\f \n
«…­ ‰ ‚ \f ‚»,
-\f ­

. œ ‚ \f
\n­ ­­  ­ ˆ \f
 \nˆ \n‚­ˆ, 
\n
ž  \f\n  ‰ˆ
ˆ,  \f\nˆ \fˆ, \f\t\nˆ. \r
, ­, \n ­ \n
  ­ \f\n  \f
…­ ‰ \n  , ‰
\n ˆ ( 
ž \t
ˆ‚) \f \f­­.
 \n\b \b\n \t \t  
\t\b \f\t \n\t «\b». ˜ \n
\b\n   \b 
\b\t\b \b , \r\f \t \r
\f \n \b\t\t\n  , \b\r
( \rŠ‹ \t \b \t\n\b \r\f), \bŠ‹ \b
 \r\f \f\f , \t\b 
\t \b \n \n.  
 \b, \t \n \n\n \r \b, \t
\r \r\n \f. ” \r,
\t \n \n \f \n\r 
\t \n \n\b \r.
 \n \f,  \t 
\b  \b \t  ƒ\n
,  \b\n
 Ÿ\bŽ‘
 \t\b \r-\t  \b\r
 \b\r, \t \t  
 \f \f  (\n, 
\b \f \r) \t.
•\n  \r\f\b \f 
\f, \t\n, \n\r\r, \n\b\n 
 \n \n \b \n \b\t
\f .   \n\t
, - \t\f \t  \f 
 \t\n\t\r?  
\r  \t\n\t  \t 
\n  - \b\b \t\r
\n?
‰ \n \r  
\t\b «\n  \t»  \r \b\b,
\r \b \n\r\t \t, \n 
 \b \f \t\n \t\n? Œ,
-Š‹ -\b\t\b \r \b\n, \f
   
\b \b , 
 \rŠ‹ \f \t , \b \t\b
 \t \t\r.
\n \b\n \t\nƒ , \t
 \n \b, \r \n\n
 \t \b \n\t 
 .
  \f  \t \r\f \t \b, 
 \b, \t \b \b\n, ?
ˆŠ‹ \b \b\t\b \f
, \n \r. ˜ \r\t 
\t ƒ\n \f \t \r
ƒ\n \f.
\t\b   \n  \t
\n, \n\f\n \n 
\r\t \n \f\n
\n\n \f \t. ‚ \t \t
 \b, \t  \f 
\t, \f \n Š‹
\t \n\b, \b, \f
\b \n\b!
 \n \t \tŠ‹ Š‹ \b 
,   \n .  
\b   ,  


 2 (77)

33
 
  ,
\r\f , \n\t \b \t\t
\f \f\t, \t \r 
 \t \t \r\f
\t\r  \f ’
\f \r, \f 
.
\b\n, : \b \b .
€ \n! Œ\r\b \t: \t \n
 \n,   … 
\n\b  \f,  \n. 
\tŠ‹  \b.
€\t   \n\bŠ‹ \t\n \r\t.
  \f \n \t, \t 
\t \n\b\t \r \f \t \t , 
\n \n \n\n \f\n? , \n
\n\n \b \f  
  \n \t, \t 
\f \b \n \r\n 
\b\n. Œ ,  \r, \t 
 : \f \n, \b\t
 \f, , \b\r \n\f
\b, -\n\b \n \fŠ‹ \t\b
 \t. € \b Š‹ \f:
  \r   
… \n \n \b \n \r-
\r, \n 

\n \f 

 \r 
\t .
 \t , \f, \n \n, \t \f 
 
«»
\t  \t . 
\n \t \t.
  \t? ‰  \n \n
 \f, \t  \t
 \b \t \f,  \f
\n… € \n \b\t\bŠ‹ \n \f...
˜\n, \t \b \t
 \b \f \b \n\b, \t\t 
,  . ‚ \f \t \r \t.
Ž\n \n \b\f\n\b \r 
\b\n \t\t  \n,
\t \t \n\t
  .
 Š‹ \b   \t\n\b
\t  \n: \b\b
\r\b \r \n\t\t \n 
 \t\b  \f.
Œ\bŠ‹ .
 \f \t \b \t
 \nŠ‹ \f 
. ˜, \n , \b
 \n\t\r: \t
\t \b \n\t, \t \t
, \t \t \t
 \t\b\b!   \n
\t\b \t \n
\r \t, \b
 \n\b \n\t:
, \n, \r \n \f
 \t \tŠ‹ -
 … ˜\n
( \b\n \b\t!) \f \r
\b\b . ‚ \r \t, \t 
.
 \n \n \f\r\fŠ‹
,  
 \n\f\n  
 \n \r
\t.  \t Š‹ 
\n, Š‹ \t. 
\t -\n\b , 
\f \b\t \b \t \r.
, \f \n\r \f \t\b \r\t
\t,  \t\b\f \t 
\n, \n .
š ? ‰ \r \b\r  \t?
€\t  Š‹ \t.  \n\nŠ‹
\f \r\n \r\f. ”:
 \r, \f  \t\r? €\b:
 \t\b  \f .
˜, \r, \b  \n
. ‰… \t\b
 \t\nŠ‹ \t\n\b
 . , 
 \t \n \f
. ­ \b:
\n\nŠ‹ \r \t\b\b \t\b\b
, \t\n .   \t
 \b \n \b\t: 
\n \t\n .
\b  \n 
\t \n -\t\n\b 
 \b \b . Œ, \f
  \b, Š‹ \b\n \b . Œ 
\b\n\t \n  \f \t \b . ‘
\n \f. \b, , \f \t\f,
\f, \f, \t\f  
 , \b. \f \n , 
\r \n \f , \t 
 \b \f\n. ‚ \f , ,
\n\b \r-\t  \t\b \r \t
\n\f , \f 
 
\r, \t 
 \t, \t\n \t
\n ‡\r\t\n \r \b\n
 \r Ž.
‚ \n,  
 \r , \t,
 \r \bŠ‹ . \n
\f , \t\b\r \b\r
\n \r\n \t\n:
« », « »,
« »… \n 
 \t\n\t \rŠ‹ \b \t
\r.   \t \n 
’ \t, 
\r.
Π,  \n \b:
 \r \n \n.
, -\n\n\b, \f \r 
 \t. ˜\n, \t\b
 \n \f \f 
… «!Š‹ \t\b \n
\f.Š‹ \nŠ‹ \b,
, . \n 
\t Š‹ ». ‚ 
\f \n  \f. ‘\t
\t , \t  \n, \f \t
34 2 (77)
 
 , ,
 , \t  
 , \t\r 
\t\r.  \t \r,
\t! \r \f
— \t\r\t
\f \r \r 
\r,  \r\t
\r,  
 , \r  ,
  \r
?
 \n\b,
\n\b, \f,
’\n, \n?
 \b 
 \r \f
\b. Œ\f
 \n \fŠ‹ 
\r\b, 
\b.  
\r \t 
  \f\b 
\b\t \f. ‚ 
 \f\t\n \n
«».  \t
\n \f\b \b \t\r
\t \b\t,
\t \t\n, ,
  \b\b, \b Š‹ \t 
\b, \t \r \b \r.
€\t \r :  \n, \t\b 
\n, \t \n\b \n \n \r  Š‹ 
\f\b \b \n . ” 
\r \t \t Š‹ \r\t
\t\f \b. € \t ,
 \t\b \n \n  \t, \b
\b\b \r, \n  \f
\b «»: ,  , 
\t\t\b \t\b \n...
  \t\n ƒ\n\b\r\t\n \r ?
‘, \n  
«».   \f\t \t\b \n 
, \t, \f \b\n. ‚ \n
\t\t\b, \n\n  \t\b, \n \b 
: \n, \f . ‡ \t 
 \n. ‰ \t \t\r
\t-\t \f: \t \r 
’\n.
€ \t\b \n! , \b, -\t:
 \n \f,  \r 
, \t  \t\b. › \r\t,
! ‘\t \t\t \t: Š‹
, \t\n \t  \n \n. •
\r\n \b \n \f
\r\b , \t \b,  \n
\t  \t.  \t\n \b \r 
  ,  
 , \b, ? Ž\r-\t \t\n.
Ž\b\n\n.
€\t  \b : \b\n \b\r,
\t , \b\t\b \r \f Š‹
 \f\b\bŠ‹ , , ?
›\b \t: \f\b \r \r,  ,
 \r \b \f. \b
\t \t \t \r, 
 \f \rŠ‹ \f\b.  ,  \r
\r\f \t , \t \b 
\f \n\n \t \b,
\t \r , \f  \f, \t\n
 \f \b \t\n, \n, 
, \f\b\f \f 
 §¨Š‹ \f \n  \f \n 
\n!Š‹ \n\f \n\f \r. ˜\n 
\n\f \f
\n\f \f,
  \n
 , 
­¢ ‚ \b
 \t
  
\f\n \n.
, !
•\n 
\f \t \r 
\t \r\n\b
 
Š‹ \f
\r\f, \f, \r\f, 
 \n \t\n \t\b, \t 
 \b\n \r\n. ˆ\t \f, \t \n\f\r
\t   \b . ‘\n\b, \r, \f \t
 , \b\r \b  
90- \t \f\r, \t \b
 .  \n\n , \n\n. 
 .
 \n, \t\b
, -\t\b \f\n 
\f\n \r «\n
», «\n », «
 » \t 
\f \f  \r\t, \b
  \b\f\n  \n
\n \r \r
  
\n \f\n.  \n!
 \t\b \r!  \n
\r \n \r \t «». ‚ «
», « » \f \n \r 
 \t \f\n \n\n \t\n \t
\f \b\t\r \f-\b 
\f\b-\f \n\r\t \t\r\f
\t\b\r\t\f \n\b\t. \f \n \r 
\n \t\r.  -\n\b \b
\b\t\n  \b \b\t\n \n \n 
\t «». ‘
\n\f\b \t\b, \t \n 
 \t
 \n\t\b, \b\n 
\n: \t, 
\f\b , -
\b\t\b.
€\t \f , ,
\t \r \t\t? ‰,
\t -, \t\b
 \n  
\t\t \t, \n 
\f\b  \f  \b \f
\b \f, \f \t «» \t\t
  ? \t \r
\f\r , \t 
\n\b \r\f \r \n 
\n \b\r  \r \b.
 \n  . •\n \n \n
\f \t\n \n-\f \t\n, \t   


 2 (77)

35
 
 \b \f   ”‡Š‹
 \r \b \t\b \n , \n \b \t
\n\b. ‚\r \t,  \n  
. \f.  \f .
€\t   \b\r\b. ‘\n\b 
\f -\b \b \t\n \t  \n
\f\f , \r \n
  \n.  \t\n, \t 
\r \b\t\n \n \t\b \n
 \t , \b \n\f\n \t\f \t
 \b.  \nŠ‹ \t
Š‹ \t? Œ 
,  ,  \t \b\t
 \t\r, \r \t\t\r, \n 
\n, \b\t\n\r , \f\r 
\t \r?   \t
\r \f   \t? \r \n 
 \t \b post faktum \f
\b, \t \r  \n \t?
 \b  \b \t\t\r?  \b\n 
 \f,  -\n\t\b ’ 
 \t\t\b \t . ˜ \n, \f
\b \b\n \r: \b \r, \f\r 
, \n \n \t\b\r.
™ƒ \b\t\f  
\f 
 \r \t\f \f \t\b, 
\n\b  \t\b . ,
\n \f, \n , , \n
 \n? ˆ\t \n \n, \t \n\t \t\b\t
\r  -  \b\f\r,
\r, \r\t\r, - 
œ\f. ¡  \n.
 \t \t\t \b \f\nŠ‹

 \t \t\b. \n  \t
\f \n \n\b \r  
Œ\n, \t\n \t \b \b. ” \n 
\n .
 \n \b\n \b\r \b \b 
, \n \n \t \r, \n\f\n
, \n \f \n \t\b\n\n \tŠ‹
«» « », \t 
 \f\n \r  \t\t,
  .  \r\n\t \f\b\n
,  \t\r \t.
€\t  \r \t  
.
«€ , ?»Š‹ \f\t \r \b
\f\b\t , \t \n\n \t, 
\r \f \f\b\b, 
 . ‚
\f Š‹ \t\t \f\b
\f \bŠ‹ \t, \t
Ž\b\n \r \r\b. ” 
\r \b \r \f 
\t  \r,
\t . ˜\t\b  \n
\t\n  \n 
\n -\t\n\t\b 
\n \f\n \r\r
\b, \t\b «\n»
\b\t \f \t
«•», \t \n
”\r\t\f, 
 \t\n \n\b, \t\b
\n , \b «\n
» , 
 \n\t
 \f, 
 \b \n, 
 \b\t\r 
\f\r \n, \t
\t  \r\f.
š \b\n \f \n? ‚ \t 
\n\b \n \r\n\b\n \t\f :
\f \n \r  \r \n
”, \b  \t.  \n \r 
 Ž\b\n\b \r \f . ‚ 
, \b\f \t,  .
š\b\t  \f \t \f,
\n \t \f\n \n\b \b\t \f
. ˜ \f \n  \r\n 
\n \f \f\b
-\f\b. ”\b 
  \t\r 
\f \n\t: \b
 \t \f\n, 
\f \t \b ‚ \t. ‚ \n
  
 \r \b \b 
\f. ‘ \b
\b -\r\n\bŠ‹   \t\r
.
 \t  \r  
\b, \f \b\n 
 , \f \f, \t \b 
  \r \n-, \n Š‹ 
\t\n, \t\n \r \b \b\n\b \f\b,
 \b\b \b\b \b \b, \b
 ?  \t\n\n : \t ,
\t \t?
­\r  
\r\t \f\n, 
\t\r  
\r . € \t 
\f \f  \t
\t  
-\t.
36 2 (77)
 

:
 :
“ \r
\f ,
 \f”»
Œ\n˜ „Œš‘’š™,


 ,
\r\f \r
 \n\t \b
\r 
, 
 
 \f  
 \f «\r».
Ÿ† †† \t  ††
. 87- \f, \t, \n †\nŠ‹ † \n
†  \t† \f\n\n †
\t\f †† «600 \t\b» \n† \b„†\n† \t\f
†Š‹ •\t†, \n, ­\n... •† 90-, 
 Š‹ † \t † \n \t\n\n† \t-
\b •\t† «  ». \t, \f \t, † \t
† †\f † †\f ˜\b†Š‹ †, \t\t †, \t†
\t ‘ † ‘-6, \n †\n \t •.
• \f \f \n  †††Š‹ \t-\b «¢
 ††\t»Š‹ \b „ 2005 \f\b.  \t\n.
•  \f\n\n\b †, †\n \f†
 \b -†, † † \t†\f† (, «­ 
»,  \f \f) † \t †.
 •\t†   • \n 
\t † † Ž†† €\n††† ­. ­ \b† 
\t†\b\b †. ™\n † \n  .
­ †† •   \f, \t\t 
  „†.


 2 (77)

37

 €˜˜ \n
« 
, 
 \r\f
 \n \t \b
 \b \t»
ƒ †\t \n \b\f  \b?
‹ ˜\t †\t\t†. ­ \t \t\n††.
„  \b\n\b. ˜
: † \t † \n 
\f††, † \t \f - . Œ †
 \n † \b† † \t\b\f \n, 
\t\n† \b\n  \n.
ƒ  , \b \n 
\t\t- \f ?
‹ ‡†  †† †. \b
\n,  † \b †. 
\n,   \b\n.
ƒ €\b  \f\f \n \n?
‹ ˆ \f \b\t ††\n:
«€, \n,Š‹ † \b \b».
ƒ   \f \t , \n 
,  \n\f. Œ\n \n\t\f †\f\n
\f \n\f\t … Ž, 
\f, \n\b\t\n, \t \n\b ‘†“
«“\t ‰», \f\f ” “
\t, \n\t\f ‰\t ­ • 
.  \b, \f \t \b\f\n «\f»?
‹ Œ, \n \f\b \f, \n\f† 
 † \t† \n \f .
††\n, \t †\f† \t\t\n
\b\t\n, \f \b†  .
­ \t, \f† ­ \t
\n\f \b †   „. 
†\n,  • \n†, \t\b
\t † \t† 
†, \t   
\n. Ÿ†  \b† \t
­\t † \b†\t† \b. ‘
 †, \t, \f†,
 \b † . † †
 \t †
\b ­ « \f
» †   † ­\b.
›  \t?
† \b\t†
  †\n
†\n •••ŽŠ‹ \n 
†ƒ\n† ? ¢ ,
\n , \n „† ­
\n \t\t-†\b \t ƒ\n?
 „\n, †\f  . Ÿ „ †,
 \n \nŠ‹ \n, \n
\n \nŠ‹ \t  \b\t† \t
\n†. •\b†  \t\t\n \n.
« 
\f , 
  \n
\r\n»
ƒ   \f \t \t
.    \f?
‹  \f  ?
ƒ  \n, , \t\t \t \n 
 \t‚ƒ \f \f ‚ƒ \t 
.
‹ ˜ \n\b \b \n †
†. Ÿ † \b 
\n††, †\b\n † †† \f 
 † † †† \t, \n \f
†\t, †, \t, 
† \f†\t† \t
†. \n, \n\n \b
 „ \t† „ 
\b\n,  
\t.
ƒ \t\f\t \f \f Œ,
\t  \n\b\f?
‹ ¢† \n.
• \b  
† .
ƒ “•\n•, \t\t 
  
\n?
‹ Œ, 
\n  † 
\n†, \n †
\f† † \n. †
 \f† † \t\t
 \b\n \t. \n\b
 \b † \b
† \t\t\b- \bŠ‹ †\t
\f \f \t, † ‘
\t , \t\b .
38 2 (77)

 €˜˜ \n
˜ \b \n \b „\b„†,  \n
 \t, \n \t.
‘   \n, 
\b\b \t†. ¢ \f , 
\f†, \t†. š†\t \t! Ÿ †\n†\t,
\n\b †\n. \n \n, \f ,
 \b † \t\f \n.
ƒ –\f  \t-\n ?
‹ „ †
 
 † ,
 \b \t\t- 
†, 
 \b † 
\b. ۠ \b
\f\n\f \t†
 \f†† † †,
 \n † \b
\n † 
\n. € \f 
†\b 
†… ” \n\b 
ƒ† † , \n \t\n, 
\n \b.
ƒ …- \t?
‹ \n †. ¢„† ƒ, \t, \b\f
„†,  †\b††, \t\f \b\t
 \t\b \t\t\b. ‘\n  
 \t : \t††Š‹ \f,
† \n \n \t †† † † †\t \t
\n \b†\n ††,  . Ÿ 
\b\b„ \f …
• \b\f , ††\t \f, 
 \b† £ \t††\n. — 
\n † \b\t†. ˆ \b † 
 \n† †\t††\t\b. Ÿ \t \n †
 \t† ††† \t \b, \t- 
†: «   † \t \n\t?»
  \b\t† \t† † \f†: «› 
† \b\b? , ††? ”†† 
\t\b\f!» (•\n.)
ƒ … \b \b  \t?
‹ Ÿ  ††† «— ­\t»,
\f \b \f\n\n\b, † \t
† \b \bŠ‹ ­  \bƒ\t † 
 \t \t\n†\t†. “„ †\f †
 \b\t † \t\t†-†\b †.
« \r 
 \b \r,
\r\r \f,
 \r, \r\r \t»
ƒ „\f  \f • 
\f „ \t\f † . Ž
\f   \n\f,  \t
\f \f\n•: «Ž \t \n\b\f ‚ƒ
 \b\f - \f\b\t \f.  
, \f \n \b \t-\n, \f
 \n  \t \f: «, \n \b\n \n
 \f \t \t\f\b 
? ”  \t\n, \t\t  \f
\n». … \t\f \f   \f\b
\t. …   \b\f \f\t. “
\t \f, \b ,  
 \f\f  \f—»
‹ € \b… \n\n ”† ‡†
\t \b† \n \b\t† ††ƒ
\n††, £, \t\t \b
\n†. ¢, ††\n, †, 
 \t† †\t †
 ,  ,
 †\n  \t\f
† \b†.  \t
† †\t †\n† \f\b
† † ††\n
 \f †††.
 \f, \n \t,
\n ”† ‡† 
\n\f \b\n † \n
\n\f† † \b†.
ˆ \t† ††\n
 \f \f\f†. Ÿ † \t
,  \b\n \n \t, \t\t †\f
† \t\t  \b† 
\f†\t† \f\n\n ˜\f \t.
ƒ  \f \f?  
• ­\n\f\t?
‹ \b, \b\n, †\t\f .  
 \t \t †\n
††. ˜\n ƒ\t†\t† ††
 —, «Ž††»Š‹ €. —
†, \n†\n \t \n\b \t†. Ÿ\n 
\n \t\t-†\t\t † ”\n...
 —, \t†, \t\f  †\n , 
\t \b\fŠ‹ , † : «­
\n\t† †\b\n,  \t†\t\b\n».
ƒ ” \t\t: \t\t 
«“ \t» \f \r\n\n?
‹ € œ”¢•, †\n. \n \f,
\f „  \n\b, 
\b †\n \t  †„ 
. ”\t \t † † \t ‰\t\t\n\b,
‡\b, \t\b †† • \n†, \n
 † † † †,  †† \t
\f † † † \b„ \b†„
„†, \t †† 
 \b\t 
†††\n \f\b
.
\b † 
\n \f†? € \t†
 \b ! €†
 -†\b ?
.
Ÿ \t† †† \n.
ˆ \b \f \n, 
\n\f† ƒ\t†\t† 
„ †\f ƒ†.
‘\t† \t\t ”, ”,
Ž\t…


 2 (77)

39

ƒ‚\n•\n \t\t \t 
?
‹ , † † \b. 
\b\t† † 
„ † \t.
‘\tŠ‹  
 , † \n\b 
\t\b \b \b† \n
\b. ˜ \n\b †\n 
\t,   \t
†  †. “†
 \n- \f† ”†
‡†, † \f †\b 
\n„.
ƒ †\t   
\t\f ? “ \n•\f
\f  ,  \f
  \f.
‹ \b \t... ‡†,
 \n\b , \n †† 
† \t, \t\f .
 \n  \n  Š‹ \t\t 
\b\f†† ‘-6,  \n . € \f
 \n\b† † 
 \t, 
.
Ÿ \b\f †\t \t
†Š‹ \b\n, \f†, 
†\n„†, \t \f†: «€
 \n ƒ†, \n †
 \n». ­  
† „†. Ÿ \b\n:
«\b , , ††
\b, † \f †\n† 
».
ƒ …, \n \b
  \f? “ \f, \b
  \t\b?
‹ .  ,  \t
\n \f †. ˜, \t
 † . , † †\t\b † 
. , \t † (), 
 \n.
• \t† \n ƒ†Š‹ \n 
† †. ˜†, \n\n , †-
\f†\t† ,  ƒ\t\b 
\f\n\n\b † „. Ÿ\f † \t,
 \n \n:  \n 
†† †\t\b†† † † †,  ƒ†
\t .
† † \n \t\n† \b†. ¢ \t
\n ƒ†, „ \t\t- \b
\n, † \b\n \t, \t
 \t †  \f† \n, 
 \t \b\f \t \t, \t\t \n,
 \t\t. \b, \t \tŠ‹ \t \b
†.
‘\t ,  \f\n\n \f
†,Š‹  \t.  
\t\t \f\b.
ƒ  \f  \f?
‹ . ”\f \f†, \b\b † †
\b \nŠ‹ \n†† \n
, \t \t\t \b„† \f\n\n\b
† ƒ†,Š‹ \n 
 † \f††: 
\n. ˜\n\b , †
\n\b \n† \b\f †\t ,
† \f \n \t \b\t
,  \b\t
† \nŠ‹ 
\n † .
ƒ … \f \f  
\f \t?
‹ ”. ‘\t † .
˜ \n\b \n \n, \t\f
\f: «”\t \n \b
†!» ”\f †\b \n\f \b
† \t, \b \b\n:
\t\t \n \b\t„† 
\t, †† \t\n††, †† †\t
†ƒ\n† \b. ˜\n\b  \n
\n \b†\n \f \t\t \t,
\t \n\f\b † \b\t† \f \n. Ÿ
\t † \f ††,
\n †\n †\n†
\f\t\f \b\t.
ƒ ˜ \f \f \f
\t\f, \f \t \n\f 
„ \t\f?
‹ ˜\f\n\n, \t \n
\f†† \t €\b\t. ˆ
 ƒ† \b†, \t
 \n , † †\n†
\f\n†. Ÿ , \t\t †, \n\f
\f† †† †
†\t, \b \t
\f†  \t.
††\n, , \t 
, † †\t\n \n† 
˜\f \t. \b \f\n\n †
\t \f «\b» † « ††». ˜
 \f  †\b\n†† † \n † \t
, \b\n \n\b \b. Ÿ † 
. ”\n\b „  †? †
\n\b \t\b?
˜ \f † † \f\n\n\b 
\t. ˜† \n „ \t\t- \n 
\n \b†\t\n \tŠ‹  \n††
«‘—™Ÿ».
˜† \f†, \t\f \t\n†\t†
† \n† †† \f, 
\t\n. ˆ \f † \b \t
˜\f \t \b \t\t\f- \b\f\f. 
\b, \t\t \n \n \t†, \b\t
 \f  \b\f, \t
†\f \b\t. —  \t\t
\n† \n† \n .
  \n\n  \f\n\n\b,
\t \n † \b\f†,Š‹ 
\t† † \n. ˆ †\t \f \t, \t\t
\n ,  \t, \t\t .
40 2 (77)

ƒ „\f    \f 
\f?
‹ , \n  „†. “† 
† \n , Š‹ \b \t\f 
ƒ\b\t†. ˆ \t †, \t\t \n\b \t
, \b \n  † ††.
ˆ \n\f \f \b \n\n . , 
, † \b \f † \t \tƒ\b.
«
 \b
\r\n »
ƒ  \t \f \n\f
\t\n  \b- \n?
‹ Œ,  \n  ,
\t  † , \t\f „ \b†
 •\b†† †\t ‡†\f\t\f †
†, \n\b ††\n\b †\t\b.
Ž\t† †ƒ\n†† † †\t † 
\b„†  \f\n\n, † †\n † †
†, \t \n \b††, †\n††
 -\tƒ†. ˜ \n† † 
 \b†, \n † \n\b .
ˆ † †: «  \n  \t
\b?» ††, „…
ƒ    \f.
‹ › \f, † \t\t 
 \b\n \n. \n \n †
\t \b.
¢ \n \t†  \f ‘
† ‘-6,   † †, 
\f\n \f††† «Ÿ», \t
†\n \n† \f\n\n\n† 
\b†  Ž†† † \t 
\b†.  \f \b \n „\b
„†, † \t†, †\n ƒ
† \n.
 \n ,  †\f
 \b\n. Ž \t\t-†\b ††\t
††  \b, \n \t 
\f†. ˜ \f† \b\f \b 
 Ž†\t\n \n†\t
† ††\n, †\n \n †\n, 
 \b.
 † \t, ††† \b
\n \b\f. ‘\t  
\t\bŠ‹ † 
„ \b††\t\b.
ƒ “ ™ 
\t \n\f?
‹ . ˆ †\t\n \n,
† \n \t †.
Œ \f† \t, 
\n\f† \n 
†,  \n \b, \t\f
 \b \n †, \n
† \t\b. ˆ †\n, 
† \f† \n\f\b. ¢,
\bŠ‹ ,  †.
Œ \n† \b, .  \b„ 
„†.
ƒ  \t\f, \b, \t \n\f\t,
\f \b \n.  \t\t \r\f
-\f\t, \t\n \f\n\b\f 
\b\t \t?
‹ ˜†  «† 
\f ». •††† \b \n 
«† \f † \n», 
\n\n \tŠ‹ «ƒ †».
  \n\f †\n †\n, 
†  . • 80- \f ƒ†
  † \b , † , 
\t\f- † \b\n, †\t\t 
\b †\n †\n.  † 
 \b \f.
ƒ  \f \f  ?
…\f \t\n \f \f \n?
‹ € , \t† \t\b  \n
† \n\f \b† \t\b \b\f. \b \n 
†\t\t† †, \n \t\t \b 
†\n ††. ­ † \b†,
 † \n .
 \t\f , \t\b ††, .
 \b  \t\b \t†\t\b 
\n †.
˜\n , \t, ,  \n † 
 \b†, † \n  \b†,
  \b† \t †\n. € \b
\n\f  ƒ††: †\n
\t\n† \t\b\t†† ††\t† †
\t.
« \n 
 \n 
 
 »
ƒ ‡\f \f  
 \f ‚ƒ  \t \f\t\f,
\n\f, \b,‚ƒ , , \f
\b\n ...
‹ \t\t- †, \t, \b\b. ‘\n
  ††† †\n \t†
\t† \n †,  .
˜ \n\b, \t\f \t †, „\b„†
† .
ƒ …   ?
‹ . (.) Œ, \b, 
Ž†† \b † \f. ˜\n†: \b
\n „ \b, , †
\t\t \f \b †! ˜\t,
 •, † \t , 
ƒ, \n †, †, ,
\tƒ.
   \n\n \n
\n Š‹ \t\t \f
†††, \t †  † \b. Ÿ ,
 † † „  \n
†.


 2 (77)

41

,


   \r\f 
 , \n \t \r\f\b \n\t \n\n
\r .  \t 
\b \n\r \n \b \t 
\b\t\r , \f  \f\n
   \r \n

— \n \n \f \f \r
. , , \n\b \r\b\t
\f\b \b\t \r \b
\r.
 ?
™† † \n † †
\t\b† † \n: , \nƒ†, †
-
\n†, †\b† \t, \t††.  
-
ƒ† ƒ† \b\t† \f\n 
\t ƒ\fƒ†\n† ƒ\f\t† †, 
›\f ”† † †  Ÿ††.
­ † \t† †\t† ††,
†††\b„† \f \n:
«Peace Reporter», «East», «Africa».
  \n \b „ 
— ˆ\t††, \n † 
††† \b† Ÿ††. ¢\t† ƒ†
 \f \n †, ††
†\n\n† \b† \nƒ† \b†.
­ †, † † \b †ƒ
\n†† Ÿ†† ƒ\t, \n\b \b\t†
†† †† \n† 
. — †: \t †\b† \n,
 †\t\t† \t, \t \n\f†  
\f\b†. ¢\t Ÿ†† „
††, \n \t\n†,
† \n† ††\n 
\f\b † \t\t†-
† ††\t† †.
­ \n\f \f†† \nƒ††: †\t
  \b \n. ­  
\t, \n † † † 
\n †\n \n†\t†,
\fŠ‹ \b\n\f!Š‹ \f†\n. , 
\n† ˆ\t††, †\f \n†\t\f \n
ƒ†† , \b† , \b †
† \f\b.  † \nŠ‹ 
\b†. ¢,  \f
\n\n †\t\n. “† \n 
\b†  †Š‹ \f†, 
\n† \b†\t \b †ƒ\n†,
\b \t \t\f † „, 
\t†\t \t .
‘\f \n\b \nƒ† „ †\n, 
 \t \n\f †\b, †\f  \b†\t\b †\n
 †? ¢\t, Ÿ††, 
\n \n\f †\t, \n\f \f†, \f
\nƒ† \n\f\b„,  \t †.
« \t\t \b  \b†\n?»Š‹
† . € †  \n
†\b, †† \b†  «† »,
† „\n ? ¢ 
†\n: \t, Ÿ†† „ 
†\t \n \b†-
\n††, 
 \b „\b \t††\t\b.
• \b†\n Ÿ†† :
\t\n \b„\f †, 
\f  † ††† \b†
 †\n †, 
 \t\b. Ÿ†  \t†\t.
˜ \rŒ„Œ—‘’
42 2 (77)
•†\n \n \f\t† \b†\t† \t
 †† † †. † ­\t 
 \b†† \b††\t† ‡, \f
 \t\f . ­\t \b, 
\t †† †\t \n†
\t † ††Š‹ \b\t†\t† \f †.
 „\n, \f \n  \n
\n  \f \n† \b††\t†.
¡„† \f†  † \t††.
”†, \t††  . € ‡†,
\t «The Financial Times», † € ,
\t «Business Week», \b† \b,
 †\t \t †\b\n †\f \b \t†
†\n, \b„\b \n \f †,
† †  \b, \n„ \t
\n † \t\t†\n…
 \t\n† †† \b† \n, 
  †† \t††,  
 «††». ­,  †,
 \t†† \b†, \n\b \t\t \b„\b„
\n \t\n†\t†  †† \f
 † †.
¢ † , †  «Pa
vone», „ Ž†\t\t  †, \t\b\n†\b
†\t  \f «La Stampa». 
\b† \b  \t , \n
 \b\n: † \b \b.  \n†
   \n, \n\b \b†
\b†† \t, † † \n† † \b
†, \f†  †. ¢\t, \b†
 Ÿ††Š‹ . ˜ \n † ˜\b††,
Ž†\t\t † †-
  \f,
† \t† , \t \f † †
, \b\n.
›\n £† † † \t ?
\n, †† \tƒ? ”\t \n †
\b \n\t\n  \t \t\b† † 
†\n \n\n \f \b\t?
\t\r 
 \b † , „\b \n
„† •­Ÿ †\b†† \t\t\n 
\f†, † \t \t\f 
†\t «†\t» ­† Ÿ†. ¡\b
† \n† †\t,
 \n† † \t\n†: \b
\n \t •† \t\t \b††\t†
†\t \f†. ˜ †\b
\n\b\t\b †† † \t†\n†
\n†, \t †\t\b… ,
\t\t † , \t † … 
Ž\b\n††. ­† †
\b„† †\tŠ‹ ”
: \n\b\t  , 
ƒ †, «
\f†». Œ\n? Ÿ \b† «
\t»  “ \t
†\t?
Ÿƒ\n†, \t †
† \t Œ, 
\b † †
\t†. Ÿ † †\t\n \n† †
\t\n††, \n,  †\n
«†» †\t, 
 \tŠ‹  \n. † ƒ
† †\n† †\t \t  .
«†† \tŠ‹  \b†, 
 \n †»,Š‹ \n† Ÿ †,
†\t  †† \n\t†† Ÿ†.
Ÿ \t \b †\t† †ƒ\n
††, \b„ † \n †. ‘\t,
 †† \t\b, †† 
\t \n \n, \t \n
\t \t\n \t \b„\n: †\t†
 \f\b†\t \n†\n† †\n†. ˜,
 \n †, †, ††
 †\n † \t \n †\n. \f\b
†\t † 
 \f .
¢„†  •\t
 Š‹ \b \t
†† \tƒ†\t: ††
\t† •­Ÿ \b \t\n\n††
\b † †
† †„\b £† \b «
 ». ˜†
\b††\t „ †\t
 † †\b \t\t †
\b\n †:  \f,
 †ƒ\n†, 
\f, ƒ\n† \n
† .
 \f 
 \t, \f\n \f\n \t
 ­\b\n\n -
€\b.
• \n† \n
\t † †\n «­
\n † \n \n†?».
 \t † †\n
 ,  
\r \r
 ,  \n
\n \n\r\t.
, \f, \r
\b \b ­\n?
€
— \n\b ,
\r  . ‚ 
\f\n .


 2 (77)

43
††\n \n, „†† \f
 \b ††\t† , \n\b  \b.
 ™†† †-
 \f †\t, \t\f 
„\n\b \t\b, † \t. 
\t\n \b† † ƒ† \b†.
”-
 \b,  £\n\t ,
 \f†\n † \t†, † \f† \t\t
† . ” \t\b\b  
 \t † ††, \t † \n
\n††. ”\n\b \n\f \f †? ­†
\b \b†\b \b \b† \f †
†. , \n, \t-
 † \b,
 \n\n \n† 
\t ?
ˆ \t\t 
\t\b †\t\f
†† «Peace Reporter» ”†
†\b —†, \t ††
†\b †\n \t.
” \b, \f\n †
† \t \b
\n,  Ÿ\t † ƒ\f†
\b †\t† † 
† †
\t , † † † \b
.
ˆ †, \b\b
”††, \t\f „
† «» \t\n†\t 
Ÿ†. «—  
\n,Š‹ † .Š‹ — \t\t
„† † \f \n† 
\b\f. \b,  \n\f\b
,Š‹  
 †  \n
, Ÿ††. †\n, \t \n
† „† † ˜†, \t  -
 \n».
ˆ †, \t\t \b† †
†\n \n ††, † ”†† †\t \b
\b : «˜\t! ”, \t
† † \b, \b† †\t\n 
† † \b †, † 
\t † \t\t. ¢† †\n, 
\n , \n †\n †\n \n. €† †
\n † †, † ,
 †,  †\f ».
”†† \b ††† 
 \f\n\n ††† ¢¢: † 
 \n\n† \b†\n† Ÿ\t, \b † 
Ġ\n\b \n\b.
  «Peace Reporter», \t 
”†† —†, †  \n, † 
 10Š000 \t\n. —\t †
†† †  .  
 \b†, † †
\f £. † \n † 
† ††.
 \b
¡„† \b††\tŠ‹ „ \n,
\t \b \n\t ƒ† ˜\b
††. ”\n †† †\t† \n†
\t †\t\b†† †\f †\t \b
†\t \t ”\n\t, \t 
 ˜†\t\n †ƒ\n†\f \f
ŽŸ «†».
• \f ƒ† \b\t
 \t† †\f .
¢\t \b† †\t\b†† £††: „†
 \b††\t , † \t
\t\b† \n\b†\n,  \n\f† † „†
\n \t\b, \t† . 
\t †\n \t ”\n\t †
†\t\b ††\t\b: \f 10% †\t 
\b\t„†  ƒ \b††\t†Š‹
„†.
\t ™-
š\n†, \t †
\t\f †\t «•», \t, 
† †\n \b \b†\t 
\f †„ ƒ†, „† .
¢Š‹ . ˜: \b \f
 \n † \f \t\b\n†, 
„† \t†\bŠ‹ † \n\b\t†, † \t†!
 \t\f † \b, „†
 † † \n †\n † ,
-
‡† •††, \f \t \f \t
 , †, †† 
ƒ†† \b† \n.
« „, \b\n, 
-
„† \b  \n\b†,
\n\b „† † 
»,Š‹ \n† \t ”\n\t.
 \b­ 
, , \b
 \n\r ,
\b  
: \f\b\t, \t
-\f\r, \n
, , 
 \b.
 \f \n
 \r 
\n! ‚ \n
\n\b 
\n ‚\r… ƒ\r \t
\n\b, \r\n \n
 \n ,
\r  .
„\n \r 
\r\f , \r\r
 \n
 \f\n †‚,
  \r.  \r
: , \r \n
\n\b,  , \r
 \r 
\f\r?
44 2 (77)


 2 (77)

45
\f\f
Газэта —
гэта
камбінацыя
карцінак
тэксту.
Нібыта
небагатыя
сродкі
даюць
вялікае
багацьце
варыяцый.
Трэба
толькі
зь
імі
правільна
абысьціся.
Дызайнэр.
Выпускнік
Акадэміі
мастацтваў
Беларускага
Калегіюму.
Разам
ініцыятывай
StudFarmat
паставіў
за
мэту
дапамагчы
рэгіянальнай
прэсе
ўдасканаліць
афармленьне
выданьняў.
Парады
разьлічаныя
на
пачаткоўцаў,
але
могуць
быць
карыснымі
для
шыхтоўнікаў
са
стажам.
ніжэй пададзены прыклад
макету. Ён зроблены для
паласы (паласа — гэта адна
старонка выданьня) фарма
ту а4. Для маланак
ладнікаА
гэта, бадай, самы аптымаль
ны фармат. але, калі ёсьць
мажлівасьць друкавацца на
большым, ёю трэба карыс
тацца.
Гарызантальныя рысы
— гэта
сантымэтры вышыні пала
сы. Лічбы зьлева
— адлік
сантымэтраА зьверху, спра
ва
— адлік зьнізу.
Вэртыкальныя рысы — гэта
калёнкі, адлегласьць між якімі
А дадзеным выпадку 4 мм.

тоў
лю,
на
ле­
жыць
зра

біць
ма
кет.
Гэ

ты
этап
не
аб
а­
вязко
вы,
але,
як
па
каз
эта
пу
ма
ке
та
ва
нь
ня
вы
лі
ва
ецца
яшчэ
бо
ль
шыя
ча
са
выя
за
тра
ты.
Пад
час
шых

тоў

лі

час

та
трэ
ба
бу
дзе
ра
біць
ма
тэ
ма
тыч­
ныя
пад
лі
кі,
чым
ма
кет
вельмі
да
па­
можа.
Акра
мя
та
го,
для
па
ра
зу
ме
нь
ня
рэ
дак
та
рам
ёсьць
то
ль
кі
два
спо
са­
бы
тэ
ле
па
тыя
або
ма
кет.
Чым
хут
чэй
шых

тоў
нік
зра
зу
за
ду
му
рэ

дак
та­
ра,
тым
ра
ней
пра
ца
бу

дзе
па
сь
пя
хо
ва
скон
ча
на.
Па
ра
зу­
мец
ца
рэ
дак
та
рам
ве
ль
мі
важ
на,
ха
ця
та
му,
што
ён
га
лоў
ны
рэ
дак
цыі
апош
няе
сло
ва
за
ім.
Максім
Нікіфаровіч
46 2 (77)
\f\f
Макет
базуецца
на
шаблёне
сталых
кам­
пановачных
характарыстыках
асноўных
па
лос.
Пэўны
падыход
да
кампазыцыі
асноўных
палос —
гэта
прыкмета
стылю
выданьня.
Пададзены
шаблён
ня
ёсьць
законам
гэта
толькі
прык
лад.
Вы
мусіце
зрабіць
уласны,
які
будзе
найбольш
падыхо
дзіць
вашаму
выдань
ню.
Напрыклад,
вас
можа
быць
зададзена
калёнкі
на
паласе,
або
5.
Гэта
зале
жыць
ад
спэцыфікі
вы
даньня
рашэнь
ня
дызайнэра.
Але
ка
лёнкі
не
па
вінны
быць
надта
вузкі
мі,
бо
гэтым
разе
тэкст
іх
будзе
цяжка
чытаць.


 2 (77)

47
\f\f
— аднародны па тэме матэрыял. яго разьмяш
чаюць у некалькі слупкоА і аб’ядноАваюць адным агульным
загалоАкам
— шапкай. Падборкі могуць быць тэматычнымі
і разнатэмнымі. У падборку часьцей за усё аб’ядноАваюць
невялікія артыкулы інфармацыйнага характару (зацемкі,
інтэрвію, рэпартажы). Падборку выразна аддзяляюць ад
астатняга матэрыялу. некалькі падборак можна заключыць
у рамку. Калі А падборцы шмат матэрыялу, яе шыхтуюць на
развароце пад агульнай шапкай.
— буйны матэрыял, падобны да падвалу, але зьмеш
чаны А версе паласы й шыхтаваны на Асю ейную шырыню
або на некалькі слупкоА. яго адбіваць ад наступнага тэксту
тлустымі рысамі, часам заключаюць у рамку.
Кампазыцыя
сро
дак,
які
дазваляе
аптымальна
забясьпе­
чыць
паласу
як
чы­
тэль
насьцю,
так
прывабнасьцю.
48 2 (77)
Кам
азыцыя
\f\f


 2 (77)

49
Інфар
ма
цыя
гэ
та
га
разь
дзе
лу
мае
бо
льш
тэ­
арэ
тыч
ны
ха
рак
тар,
але
гэ
та
тая
тэ
орыя,
якой
па
ві
нен
ва
ло
даць
кожны
шых
тоў
нік.
Шрыф
ты
вы
мя
ра­
юцца
«кег
лях»,
якія
сваю
чар
гу
ад
па
вя
да
юць
пэў
ным
зна
чэ
нь­
ням
«пун
ктах».
Дзе
ля
зруч
на
сь­
ці
мы
па
ўсюль
бу
дзем
ка
рыс
тац­
ца
мі
лі
мэт
ра
мі
або
сан
ты
мэт
ра
мі,
па
кі
нуў
шы
то
ль
кі
ке
гель
шрыф
ту
пун
ктах.
ТЭарЭТычныя аСноВы шыХТоўЛі
\f\f
50 2 (77)
Ты
ы
рафічна
а афарм
еньня шрыф
оў
Засечкі
на
літа
рах
утвараюць
нібы
на
кі
роўныя
лініі,
якія
«вя
дуць»
во

ка
ад
пачатку
да
канца
радка
не
даюць
яму
«зрывац
ца»
гэтай
лі
ніі.
Шыхтоўля
ка
лёнкамі
яшчэ
больш
спрашчае
ўс
прыманьне
тэксту
(калі
ка
лёнкі
не
ст
новяцца
за

малымі).
шых
тоўлі
часо­
пісаў
сёньня
часта
выкарыстоўваюць
шрыфты
без
засечак,
але
чытэльнасьць
гэта
галоўны
крытэр,
таму
ёй
трэба
ўся
ляк
спры
яць.
\f\f
-
 
\r \f…»


 2 (77)

51
 ­
‡ ‚\n š…  \n \t \t 85 . \r\n  …\t
 \r  \t¡ «†\n \t \n
“ ­‰‚”» « \t\t» \f \f \t
 \f \f‰ \t‚  «‚ 
» œ ‘- \n \n…­   
—\f «š­  .  ˆ, \f\tˆ,
\fˆ, ˆ». ƒ \f‰ ‚  \f\t‚ \n,  ‰‚
\f\n ¡\n.    ‚ «\t» \f\f
\n‰ \n.
†,   \b, 
\b   \n, \n\b\f\n,
 \t\n»
˜\b\nŠ‹ ’ \n.  \rŠ‹ , 
 \t \r \n, \t \b \f  
\t \b\t. \n \b\n. 
1994Š\f.  \n \f \n\f
Œ\b \r.  1995Š\f.  \t\f
 ’  œ Œ\t «€\f \n

“\t”­ . \t\b\t ”” \t””:
” \f — \t \t / •. .‚Ž\t //
\t \t”. 1997. 8 .
 1995 \f. \t\r ‡\b ‡
\b, \b\t\n\b \t\t\b \r\n\b \b: «\b 
 ††  †Š‹ †
 †. •†\n \b\b\f\b
„ \n ƒ\t\n,   , \t\n \t,
\n, .Š. . \n \f
 \b, \f  †, \t
  \f\b\t† .
 † †\n † , \t\t Š‹
 \t\t . ˜†\n † 
 \t†… ‘ƒ \f 
\n»
Œ\b\n,  \r, \t  
, \n  \t\bŠ‹ 
\n\b \n\t\b \b, \n\t \t\f
\b\r \t \n,  - 
\n\n,Š‹ \f \t\r, \f  \r\t\r.
 \n  ’ \r \t  \t\r\t
 \t (\tŠ‹ , \n,
 \b\n,  \n\f \t\r):
«•, \t\t- †† †
 \n\n †\n †\n \t\n, 
\n \t\f, \t\t † \t†\f\n† \t\f
 \n†,  \t\n † †
† „†\n† \n† †
\t\b\b. \n †† †\n†† \t\t
\t† \t\b \b†\t  †
†\t † \n †\n † \t 
\n \n, \b†† \b.
‰\b†\t† \n \f\n†, \n ††\t†.
\n† †† “† \t\t \f \t
 † † \t\n. ¢ ,
 \n† † †
\f \b †\b†  † † 
 †. ˆ, \t\n \b, \f 
\t †† †\n††. ”\t, \n, †
 \b\f† \f †\t\b † \t\b\b,
\t\n  \t... ˆ \b, \t\b
 \b†\t†, \t \f 
 \b ††\t†, \f\n\b †\t\b,
\f †\n \n. € \f†
‡ †\t† ‘,  \t Ÿ
† •†, \n†† †\n 
†\b\b, \n\f † \f \n†\t.
‰ \b\t, ††\t\n† , \t\t \f
†, \b, \t\f \b† \t† \f
˜  25 1995 . ˆ\t.  Œ.‚\f.
 ‡ ‘
52 2 (77)
 ­
\t\n» (­.: ­\t \b), \t \b
\b «­\t \b» 
\t \t  \f, \b 1999-\n, \t
  \r \r \n\tŠ‹ 
\n \t-\t \r 75-\f.
‘\t\n \n, \t\r \r \b\r \r 
\t ,  , \n \b \t
: \t \r 60¤80- \f\f. \f  , 
 \b, ,  \t\n \t \n, \b  \t
\b\t, \t  \n 
\b\n. Ž\b\t \f \t\f «•» \r
\b «­\t \b» \f, \r 
,  
\r\n \t \t\b
, \t 
\t\f \r \b\n \b \n 
Š‹ \b 1997Š\f. \t\n
750 \t\r ( \b 
\b\t \t ) 
\t \b\t
\f\b\n ƒ « ».
˜\t \n \b «
 \t\f»,  
\r «  
\t \f\n\r \b».
 \r \f \r 
: «­ \t \b\n\t, 
\b\t \n 
\t \r ,
 \n\t\b\n, \n \n
\f \n\t, \t,
 ,  
\r, \f \t\b, 
\nŠ‹ \b\f\f, \n\b
\r 
’»
•\n \n\t \t 
\n •\n\n \b\t\n:
. ‹\n\t\b:
[…] ‡
, \t\t † -\t† \t
† \n? [Ž\n \t\f\b
«•».Š‹
.‚š.
] 
\t† \n \f 
 \t† , 
\b\t† † \b„ † \b
 …
\b \n «†††» † †
\b\f?
. ‹ \t:
Œ\n  †\n \t
  \f† \n?
­ \b† „ † . ˜ \f
\t\t \b\t† \t† † ,
 \b ƒ\n†, „ 
\f  \t\f †† .
“, \n \n† †, 
\b \b\t† . ˜† †
 \n: \b † †† \n \b 
 \b\t†? ¢ \n:

Π \r \t\r\r  \b,
 \n ­, \t \f «\t\t\t» \f \f
\f 23  1995‚., \f — 9 \f­.
\f Œ. \b\r. „: , 1997. . 381.
\n †. › † .  † 
 \n \b† \b\t†.
. ‹.:
€†, \b †
. \t \n \b\t†. Ÿ †\t\t†
 \b\n\t-\t† † 
†.
. ‹.:
 \n? ‘ \n \t 
\n ƒ , „ 
 . Ž \b\t† \t\f †
† ” ”˜, Š‹ † \n†††† †
. ”†, \f \t\t ”\n† †
\f† \t†\t Œ\n†, † †\t\f
 †† \t \n \t†\f\b, † 
\b\f† †, \t † 
\t† †\f††. Œ † «††», †
†\n, †  †…
. ‹.:
 \b † ©†\b… ˜\n†,
\f\n-\b † \b\n «†\n \f\n,
\b„†\n \t». †\n \f\b\t†
\f†\t… ˜\f†\n \t†\f. ˜†
, †\b† \t † \t†\n \b†\n
\n:  \t, \t\f  
†\n „\n, †† \t\t- \b\f? ”, 
† \n, \t\f  
‚ \n\f \n  
 ‡ ‘


 2 (77)

53
 ­
\n, †\t†\n \n. Ÿ \n \n
\n \t, † \b †  †
† \n. \t \n
†\n \t\t „ … […]
. ‹.:
¢†, \b †\n †\b, \t†\t
 † \f \n†. \t
† † † , †  , 
 †. €\b\f† †† \n .
“, \t  \n† 
\n\f \t \t†\f. ›\t \n,
\n \f ††\t† †. — 
\n. \t \n \t \t\t 
\t\t †  \n, „†, †
 \t†\f\b, † †, \n
,  † † †\n . ‘\n \n
 \n† † . ­ ,
 \t†\f  † ††, 
† \f, \n \b †, \n †
† »
 , \b\n, \b Š‹ «•
\t \b†» : « † \n, 
\t †† \b† †  \b\n†
 \b†, † \t \n
 † †† †,  \t
\n† † † \t †, 
\t\n †ƒ\n†\b,  †† \b-
 † † \t †  \t\n
, † † \b†\t† \b †
† † †† „. ‘\n 
\n † \f † «»,
«­\t i\b» † \b «˜\n»
† † \f \t † \f ††»
  «Œ» \b  ƒ\n \f
 ‘  « \t\r \n
\b \n\f \n\t \r \t\b
 …»
\n \b «»,  
\t 1996Š\f.  \t «­
\t \b»  \f ­\b\t €
\t\n\b\t\b \b\r  « \b\t 
\r \r \t \r».  \n, \b ,
\n: «”\f\b \t «•»
 \n\n \b\t \b  \b
 \r \r 1996 \f, -,
- \b ƒ \t\r. Œ \t 
\t ƒ\b \t \b
 \b  «š\t \t».
€ , «­\t \b»
  \fƒ\t \b\t\b «š». ˜-\b\f,
 \f \b \t\f\b \n \n Š‹ 1620
\t \n\r, \n  \f.
˜- , \b «ª» \b \f \n \f
 \b\n\t \t \t\n
\t\n»

­” . «Œ ”\t” \t ” ”» /
•. Œ.‚\f\t\f // \t \t. 1998. 23 .

€\t­\t Œ.‚\f\t ”\t ” \t­”\t // \t
\t”. 1999. 9 ” .
˜. 1999. 13 .

€ Œ. ˜\t \b Œ \f
«\b\r» \b\f  \f\r «„\r 
» // \f \t. Œ\f. 2-. [ .] \f
«\t †\t» / \f «\t», 2005. . 72.
Œ\f \b\r \n\t \r
\t \b \t, \t \r \n \b\t.  1995Š\f., \b
, ƒ\n, \r \n ˜
\n\n \t\r\t « ›
» «˜ \t\n»,Š‹ \f \n’ \r \n\t\n
\t «­\t» , \t\b \n 
\t  \r\r. •\n ˜\n\r : «,
\t †\n \t\t- † \t ƒ†\n\b «
› »,  †† † † 
†. \b \n \t † \n, \f \f:
«”\t\f...  \t\n? † † 
† Š‹ †  † \t. ˜\n\b
 \t\b .  ? […] Ÿ ††, †
\t† \n † ††! \b, \n,
\n... ††† \t...» […]
†   .
 ‡ ‘
†  š   . 1994 .
 ‡ ‘
54 2 (77)
 ­
 \n†  \b\b„\n ƒ†\n «
› » \n \n\t † ­†
† \t\b\b, † \t†\b††: «­ \b
† † \n, \n \n!» «‘\n» \t \n\f\b,
† !
«‘\n» \f \b†. \b 
\b \f† Œ\n†  \n†. […]
‘ «\n» \t † . ”
\n, † ...
 † †! […]
€ \n \b† ƒ†\n \b! 
\n \b„\b \n\b ††: «˜
\n - †,  †!..»
 ƒ\n \t   \t \t, 
\r \b\t\b ’ \t\b, \t \b\b \t 
\b ƒ\n, \b \t\r\t \r, \t
 \r \t…
‘\n \n 9 \n 1995Š\f. \t \n
 \n \nŠ‹ \n ™ \n 
­˜ \b\t \n\t ˜\n\f. Œ
˜\t \f:
«˜» \r ™ \n\f
 \t \r \b
\t  \r \b\t
\b.    \r \t
\f \n\t 
\r \n\t \t, ƒ\b
\t \r 
 \r \f\n, \r
 \n \t\r \r.
  Š‹  \b 
\n\f \n\t. \t\r 
\r \t\n. \t\n\b
 ƒ\r\r \b \f\b 
 \t 
\n ƒ\b\t \n. 
 \f ,
\f \r \b \t , \f
\b \n.  \f 
\b\n, \t\r \b \n \t\b. ž 
\r, \r \n 
\f ƒ\b, \t \r
  ™ 
\r  \b\t\b 
\n \n. ­, \b \f\b,
 \t, \f \f 
\b\t \b, , 
 \b\r, \r\r ,
\n  \f \n\f \f \n
\n. \t\r \r \t\n
\n\t\n. ­ \f\b \f \r \b,
\f \f \r .
 \t 9 \r 1995 \f \n 
\t \t\b ƒ\r\t\b \n 
\f 50-\f \t €\b\f \b
. \t\r, \n \n  \n ,
ƒ\r\n, \r \t\t\n \r \n
\t \f ƒ\b.   

\t\t Œ. \b, \t\t\t\n \f\t, ”” \t­
”\b ” ” ”\b \t \t””
Œ” \f\t // \t \t. 1999. 2 .
”\b\f \f\b \f \n \n
\t \n ­˜\b. ˜ 
  \b \t\r. ‘\n \t 
\t . ˆ \t\r \n \t\n\b \b,
\t \b  \r  \t\b \r
\t\r \b.  \n \b. 
\r \r . \n  \t 
\t \f \t\n \n. ‚Š‹ 
 \r\t.
Œ \n \n \r \r ‡\b\t
 \t, ‚ \t\r, \t š \n, \t\b\r
\t \n\t \b-  ” (
\t ),  \r ­\t.
‘ \r \b \f. 
\t \r  \b,  \t\b
\r Š‹ \t \b \n \b
 \bƒ\n, \f  \r
 \b .    \b\t ƒ (Ž“),
\t \n  Ž.
  ”€ \n \n \n
\b\t\n  \t --
\f,  \t,
\t \r \n 
\t , \f, ,
: «˜… 
†† \b, \b-\b, -»,Š‹ 
\r  \b \r\t
\t\t\r.
   \r ,
 \t, \t \n. Œ
\n  
\r, \r \f, \f
 \f  . ‚ \t
 \b 
\b.
ˆ \f\r \t.
‘ \f \r \t 
. ž \n 
\n \n \b\n\r. ˆ
 \r \t,
\r\t\n \f\b\r \t \f
 \r . 
\n \b\n\r: «\f, ,
 \f \b \f 
 , \t\n 50 \f\r
\n\b \n \t\r \f
». Œ , \b  \r, \n\rŠ‹
  ,  \r \b.
•\n\t \b 
 . • \t\f \b\b 
\b\n\r .  \b\n\r Š‹ \t 
.  \b\t ƒ\r \b \r\n \t
 \b \n\t\b ˜\n\f \n\t\n
ƒ\n\n.
‘  \f ,  \t\b, 
\r \t. ˆ\t \t \n, , \n\t\b,
\t \b\r  \b - \b.
˜ \n \t\n \t ™\b \b 
 \r \t ˆ\t ”\b, \n\t\b \b…»
10
10

˜ \b\t\f ˜. \b \f .
2004‚.
 ‘‰‚


 2 (77)

55
 ­
­ \n, \n \n\t \t  
 :
«…ˆ\t \r ˜\n\f,  \n
 \t ™, \t \r\t \t\t
 \t\b ˜\n\f, \r \n\r.
‘\b \b \t , \n 
. ‘  \f ­˜\b. ‚ \b \n
. • \t \b\n, \n
 \f ­˜\b \n .
• \r\f.  , . \n,
\t \f , \b  
\n -- \f, \r \n \n \r\r
 \t \n. Œ \t\n \n\n \f 
\f\b. ‚ \t\n \n »
”  \b   \r ­\t\b 
 \t \n\t ­\t\n\b   \t\n\b, 
\r \n \r \t\n \t\r (\n
\n\n\n \t\r \f \n\t 
 ­\t\f \f\t\t\n \t •\r\t,
\b\b \n \t\b\b), \n\b \n
\t\b  \r \t . ˆ\n\b
 \b \t \n\n
 \t \t\n Ž\n   \t\f
.  \n
1996Š\f. \t Ž\f \b 
 \t \n\t ™\t\b •\t
11

\f Œ. \t\f \f\r\b\r: ˜\f \t\f \t //
…\t. 2004. ™ 8 (1). . 156.
12

‡.: ‡\r . … \f  \f // \f: ˆ
 / ‹. ‡.‚. „.: ‡ € «ˆ», 2004. .
324–325.
\r ˜. ˆ\t \r Ž.Š  \t\n\b 
\n,  «\n \r, \t
\r \t\b \b 
\n\t\r, \t\b\r \n \n \r
.Š•\t: «”\t \n † ? ­ †
\f † \n \n \n\f\b \f†!» ˆ
  \b\r, \t \n, 
 \r\t \t\r \n\f \r
Ž»
13
. ‚ \n\b \t \r \r
1996 \f. \b ƒ \b\t\f \b\t\t\f 
 \f\b    , \t
 \t \n   \f \f
«»: «˜ \t \f, \t
\n \f\n \b \b\n 
  \t\b\b. € , \f
\n\t \t \b \f\n,
\b , \b  
, \b Š‹ \f \t\n ’ ƒ\n
 \r \f\n\t\n - \b»
 \f  \b  ’\r \b
\t, \t \b \t. ‘\t, \b \f
\b\t \t\n\b\r «­ † \n» \b\t\b
\t\b «¢\t †\b»:
«‡\b ‡†\t \n†† † †
\t † †\n †† \t £
†† \b†† Ž†. ­††\b 
 †† \n, £†† \t †\t†
†\b \b† \t\t \f\b † \n†,
 \f \n†, ††\t† †
†  «\t† \n». ˜†† †
\f \b\t\f , \t\f- †\f
 \n , \t† † \b 
\t† †, † \n  †
. […]
\t\b 50- \f„†  ˜
.Š\t † \b , 50-†
† „\n †\t\n 
˜, † \b, ƒ†\t† † †
\b†,  \t \b\t† («•
\t \n \b\t†† »Š‹ \t†† \f\t
\n\t). Œ„†\b \n† † \b †
ƒ†\n † « \n\b \n† †
\n†\n \n».  \f† \b
†† £ „†\n †\n †.
«•† \b\t† ,Š‹ † ,Š‹
\t† \b† \b\t\n† \n \t 
\n\b, † \b†† †
†\n†». €, \n† .Š\t, \n,
 \t\n† ” \n†† 
†  † † \b \t
\n† † \n†.
  \n\t ? Π, 
\b \b\n \t ††
\f\b,  \n††\n † \t 
\b† \f †, † \t\n \b 
\b† \t\b† ƒ†\t† \f\b,
 † \n† \t\t\b, \f ,
\f ,  \f† † \b††. […]
13

‡\r . … \f  \f // \f. . 326.
14

š\f. : ‡­ . ˜\t \f\f! ƒ \t //
Ž \r. 1996. 16‚.
56 2 (77)
 ­
, † † \t \t\n†
† †† † †
 (\t\t  \n \t \f\n† 
† \t††† †\t †
?). † \t† \t\t\b, 
†„ ƒ†\n\n †\f† \f,
\t\b  † 
† \f\n, † †† † †
 . […]
Ÿ ˜ ¢ †
 † ƒ†\t\n † \n\b \t† 
\t \f \t†. \n 
† † \b\t \n. 
 † \f  †, „†
„ \t\t\b † , \n, , \b
\n, \b «\t \t \n\n\b
\b»Š‹ \t„\b. […]
«„ \t†,Š‹ \f †\n†
†,Š‹ \b† \b \n».
Œ «\n†††\t », 
\b , †  «\t\t \b„†
 \n†\b».
Ÿ  \f \n \f \b
†\t ˜ (\f, \t 
† † †\t\f \b\b […]), \b
† \n†\n \f†† †\f ƒ
†\t † \b \b † \b
 \f \t†, ƒ\t†\t† †
 †\f† \t†, \b,
 «\n\f† \t† … \b,
†\n †\f†\t\b †\b». Ÿ \f †\n
†\n  «\b†» 
\n, \t «\b  † ,
† \f † † † †
† †„† \t†». […]
”\f- \f- \t † †\f \f†
\n\f † \t\n\n\b† •†\t.  
\t \b  \t †\t\t\f †
Š‹ Ž\t…
\f ‹ \t,
\f\t-\b\t 3- . †\f\t\t
\t \t\n, \f “, \f 
 \t\n, \n\b \n
\t ‰\t \t \n\t»
 , \t \b \n \n\t\n
\b 252- ,  \n
«˜††\t ††»:
«†† †\n††! • †\n †\n\n
„ \t \n . \n, 
  „ \n†,  44-\n
†  45-\f † \t\n†\n †
\t † 924-\f \t\f \t 252-
\t ††††. ­, † , \f
 \f †  «‘
 \t», «†\t », «€† 
15

„\f ” . 1997. ™ 24. ‹ «\t » (1997.
7–13 .) \f \f \n
«›\f\t\t \b\t».


 2 (77)

57
 ­
», « », «•†\t»... †
  \t† , ††
\n\f \t\f \f \n \t†
. ˜†† † \n\b, † \n,
\n † \b\f \b\f...
Ÿ \b\f † \t†\t† \t† (¢
„ \f. – 17) \n\b «Ž†Š‹ \b†»
 \t\t†- \f†, \f††\b„†
« (, \n† ) £†
†»; \f\b\n††, \t †\f„
« †† † «Ÿ 
 † \n», «¡† \n, 
», «†\t \t », «\b
†\n »; \n, « ††\t
† † \b„ „
Š‹ », † „ \n, «\b†
†  \t\t-†\b † 
 \b, \t\b \t† † \t†
». ­ \b \f†\n \t\t\n- †\b
\n\n \n† «\t\n\n\b-ƒ†\n»...
›† \t † †\b :  † 
†?! † , †† †\n††?
\b, \b†\n: † • \b††
† Ž††. ‘\t . € \t\n, \t
,  †  «\t† \b†»
\t\b\t-ƒ†\t †, †† 
 † \t \b\t†\n †† \b\t†\n, 
\n, \t\n †† \f\b†\n...  \n \b. 
\n  †: « \t\b \t† † 
\t† »?
€, † •. ‘\f † 
 «˜††\t ††\n» .
 , †† †\n††, † \n†† 
\b † \b † \t 
\t\n\b \b.  \f\b\n .
­ †\n ƒ\t\n†.
”\f \f, \b, 
 \t\f \f ††  \f †
\b†  \t\t\b, 
\t \f\b \b \b\t\b \n„†.
Ÿ\n ”†† ˜\tƒ† ¢\t\f \n, 
\n, \t\n. ˜  \b\t\b, 
  \b\t ­\t†† 
†\n † \b† \t «Ž».
Ž\n, \t\t, \n, † \n \b\f†\n 
\b\t†\n \n, \b 1944 \f\b 
\t†. ™\n \t\n\t\f «”»
†† \b† \f\b \n\f \t.
\t† \t†† †† 
\b  \b†\t\b \t † \t
\b †\t\b... \b† , \t\t †
 , †- ? ‘ \t
\n„ † \t\n\b \b...
 1966 \f\b † \n† \b†
†\b ‘\t. \n„ †
 • •. Ž † † 
† \t†  \b? †, \t\t,
\n, † †  \b†\t. Ÿ Š‹
 \b \f? ˜ \f, †† †
\n††!
\n\t† •†\t... ˜\n† •••Ž †\t
 Ÿ† Ž\t †  
\n \f † \f
\b †† \f.
Ž\b, Ž†, •••ŽŠ‹ \n. Œ 
\n†Š‹ †. † \n, \t\f
 , š , „ „, š­  . 1995 .
58 2 (77)
 ­
\f\b  \b \t.
† \n\b \n. Ÿ \t† \f† 
† \f†, †† † \f. Ÿ \t† ,
\b\n, † \f\t\f , †
«\b» £†† † \f† \f 
\n†. […]
›  \t \t  †\f† ‡\b
\t\t, \n, †† †\n, †\b
\f †\n. ­ \f\b\t †\n , \n\b
•\b ! ‘\t \b\n † † †
\b. […]  \n\b  †Š‹
 †. […]
… ,  › , … ›
\r,  \t\f ›\n\f\t, › †\n\t, †\f
„
    «­ \t\n-
††\t\n \t\b \n» \b\t\b
\t\n «Œ\n †» (1997. 27 \n) \r
  \n\t \f «•\t† 
» (1997. 12¤18 †). Ž\b\t \t\t 
\t\t \f, \n \r \t: «—
 ,Š‹ \f †\b\n  \t
†† \f\b\f \t,Š‹ \t\t
\f †- \n \b†! ‡-, \t†
 \n\b \n\b •\b, † \t , †
, † »
17
. ˜\r,
  \t,  \n
 : «˜†\n † \n†
252- ‰\t\t-†\t ”\n
 •\b † \f ‰\n†\t\f
\t ††††   52- \f
„† †\t ˜». \t\r, \t,
 \n\f \t\n \f \f  \n\b
\r \b\t\n\b \n\t\b Ž\f\b \t\b:
[‹ ]
 †\f†, \f \b†„!
¢  \b†  \t\b, 
 „ \b \t \t. \n,
† , \t\t  † † †\t\n\bŠ‹ 
, †† † † \t \t\t†\n †
†\n „.  † † , 
, \t\t \n†, \t\n † 
† \f†,  20-† † †\t†, 
\n† \t (20- †) 
 †\b †. › † ? ‡
\n \b  ­†\t  †\n \f
†\n \f\b (5 [\t]) \n† 
„†\n \f\t\n «• \t\n \t\b
\n \n». † †\b ­\t. Œ
\t† \t† \n „:
«­ †\n \t\b † ‡\b\t\t!»
 \t! \t† †Š‹ † . Ž
†\t†. ”  \b 3 [\t]
† †. ¢, †† † ” , \b\n
.  \b\f \n\t\t† \b 
\n†\t† \f  \n, \b 
16

\t . 1997. 29 .
17

›\t\r”\n Œ.   \t\f — ­ ”\b: • \t\t”
”\n \t Œ” \f\t. 2003. \t”\b.
†\t†\n †„\n «¢\t Ÿ\b».
› \b, ††: †
\t, \t-\n†\t \t\f- \f\t\f
\t\n\f, … \t\f \t\b.
”, \f† † ­†\t ,
 \n \b †† \n\t\t† 
. ”\t : ‡\b\t\t \b\n \t\n 
†\t\f †† \n £†
\t £\n †\t\n\n\b†\n, \n
††\n, \b„†\n † Ž
†† „†, •\n„† † ˜†Š‹ 
†. ”\t \b \n?   \t\b,
 †\t\f †\f \f  † 
 \n ? Ÿ \t\n\b £†?
\n, \b . ¡ \t, 
\b  ƒ† ††. -\t† 
 \t\t †\f ƒ†…
 \b „  \b «•»
\b  †  \t†\n, \t ††
\b †\n\b †\b\f \t††.
Ÿ \b\n: \n †, †† \b\n\f\b †
 \t\t†? ˜  \n \b\f
  \t\b \n†, , \t
 \n-\b\t\n \t- .  \t
 \t… \n,   \n.
¡† \b†  \t \n ,
 \b †, \n †. \n† \t\t
\b… ‰ † ††Š‹ † ­\t.
 †, \f \b†„! •†  
\n . Ÿ † \n ­\t ( \fŠ‹ 
Ž††) \b \n- \b, \n † 
\n,  \f\b. ‰ \f \n\t ,
\t \t, † †\t \n†. Ÿ  .
…‘
\f
…»18.‚ \t\r \t \f :
20 1997 .
€\f †!
˜\b† †\n.  † \n 
† […]? ˆ  - † †
\b  † \f. […]
•\f †   \b\t\b
 \n: \t- \t\f- . 
† , \f †† .
‡†\b \b † , \n\b, \t 
\b  † \f, \n, †„, \f††
\t † \b†† †, „ 
\n, \n† \n† †„„ \n
 \n, \f  \f† †,
, \t, †„ † †„. † \n†.
\f \f. ¢†\n , \f 
†,  \n †\t. •
† Ÿ†.
‘
›
(„\r \n)
18
ˆ\t. Š Œ. \f.
19
 Œ.‚\f.


 2 (77)

59
 ­
„ ­ 2004 , ƒ \n\r  \f  „  \f \b   \t -   …€
 † \b  , \n\r  \r \r \n\b «„-\r »,
\bƒ\r        , \n\b  \b ,  
\b\b  \b \n : «„ \r\b ».   \b : «€ ‡  
 \b \b \b, \fƒ  \n\r \f\b, \f \r\b ».
ˆ \b \t\b  \b \n­   \n\b  \n  \r   „  
ˆ\b  « \b \b ». ‰\f\n « \fƒ \n\r \f\b»  \b \r\b  
 \n  ­\f ‡  .
Š\b ,  , \t\b \b? \b, \b \r\b  \f ­
 ƒ . ‹ ,  ƒ  \b    \b, «» \r\b  \n\b
\b \b:   \b \r \n \b    \n ,
 « ƒ \r €\b »?..
 ‘™š™Ž
 \b \r\t 
˜\b† \t†,  †
†† ‡\b\t† † \t \f, \f
 \t\t†\n \n •\b,Š‹
˜ •\b † \b\n —†\f. („-
\n \n† † \n†† \f\b
† ••Ž \f- ‡
† \bŠ‹ \t \t\f \t, 
\b†\f †  †,Š‹ \f
\n •\b 1- † † \b\n \n†
”\b\b 1- †. †\t \n† †
\t •\b.)
 1994 \f\b •š \t†\f, \t †\n
\b„† : «Special Tasks:
The Memoirs of an Unwanted WitnessŠ‹ A Soviet
Spymaster, by Pavel and Anatoli Sudoplatov. New
York, Little, Brown and Company». ­\n\b \b
\t\n\b †  † 1997
\f\b: «˜ •\b. •††. ‡\b\t
† ”\n. 1930¤1950 \f».
Ÿ \b †† \n\n\b 
\f †\t \t \t†
\f- •\b
(1907¤1996) \b \t
† †\t† \b
 \f †
 † \t†\t. 
\n, \b \t†\f\b 
†\b † \t ††
\t\f † \t
 . ™\t † †\n 
 † \n\f. ­
† ††: †
\b\n† 273 .
 ƒ\n††, \t
 \t†\f „: —
†\fŠ‹ 282 . ‘\t 
, \n\b \f†
\f •\b † —†\f
† \t \t:  \b \f
 †††, \n .
‡† \t† —†\f, Š‡†
Ÿ†, ‘\n, ˜,  \t†, ‡, ‡†
\b\n, \f ”Š‹ \t†\n† †\n\n†
† \f-\n \t† \b\n Ÿ\t†
—†\f. • †\n \t\n \n\f† \f\n
\t† †† \t† \b. • 1925 \f 
 †\n ¢ ˜, †\n
†\n \f† \f\b †. †
\t\t † ”†, \n † •š. •
1932 \fŠ‹  ­\t, \t†† \b
\f †\b. Ÿ†† —†\f 
1936 \f:  \n†\n †, 
1938-\fŠ‹ †\n \t \t†, \f†
  •••Ž †\t\f \f\b
\f \f .  \t †\n 
™††, \t\b  1939 \f\b.  †
† \f † \f†† 
1940-\n \b† ­\t†\t ‡ ‘\t\f.
• † 1941 \f —†\f \n†\n
•\bŠ‹ †\t 4-\f \b† ”€
60 2 (77)
† †\t ¢ \f\b † \t\n \b
† ††. • †\n † 
\n† ¢ \n\t †\f 
\f † (¢­•¢)Š‹ 
†, † \t †\t † †,
 \f\n \f†\n. —†\f
† †† †  \n†† †
 †, \b\t† ††\f\n† \n\t
\t. ”\f ƒ 1944 \f •\b,
† † , \f† †
 « \n \n» «•»,
 —†\f \f \n†\n. 
 —†\f \b† \n\b
«\b\t\b» \n†\t\t† \n \t. Ÿ
†\n  1947 \f\b  
† \t\f †\t Ž\bƒ .
¢\t \t 1951 \f, † 
 «\t\n††\n\n», —†\f † †
††† \t\t \b†\t ††\t\f \f.
•\n •†  , \n \f
 †Š‹ \b \t\t †\t ††Š‹ †
\b†† 12 \n\f \t†. ˜
† 1964-\n —†\f 
†\n \t\n Ÿ † †
\b. 1981 \f\b \b\n —†\f \t
 ”\n\t †  \b\t. \t
1991-\f † † \f †
†††…
 † † † † \t
\n ††† \t† \t\b†\t 
\t,  † \b\b \n \b \f 
•\b. \b\t† ††\t  ”†
\n, †† \b  —†\f,
\t \t \t†\f «‡\b\t † ”\n»:
«Ž \t\n \n\n\b [•\b]
† \t ƒ† 
† \f \t†. •\n \t \n\n† 
\n† \b \b\b \t††\t\b, †
 \n \f †. •\n †\f
†† † †\f †  \b
„† \b†\t †; , 
\b †† „† ††
\t† ƒ\t † \f, † \n†\n\n \f†
 \b† \f, 
 \f \b
\r \r
( \n†.Š‹
.‚†.
);
† \b„† † † † †
 ††\n† † † \b ˜.Š•\b
Š‹ † †† \n\f†† 
†† ».
‡† †\f \n\f\b † \t \n\b, 
\t\b \t†\f † \t \n \t†\n 
\n £\t\n. ›† \b •\b -†\b
: «—†\f † -¬\t \t
 1939 \f †  \b\t† †\n-
\t\b ƒ†\n\b, \t\b \n †† \t\t
 †».
­-… -¬\t \t 1939 \f 
 † \t † † \f\f \n††
 •š ƒ† \t†, 
 \b\t —†\f. ‘\t  ††
†\t\n \f •\b.
Œ \n \b † † 
\b† †  \b †  \n\t †
 † —†\f. Ÿ  † ,
  \t†\f\b •\b. Ÿ† , 
 \n \t ††   \t, \t\t 
 †† † \t\b\n. •
†\n† \n \t\n† †\t \f\n\t\f 
†, \b-††\t † ”, , \t
†, \t, † † \b
 ††† \n\f \t \f
\n\n †\n «† —†\f».
¢\t † †   
\b\t\n \fƒ††, \t \t †† \t\b
, † «†\t†» †-
\b: «œ \t†». š
 \b \b \f\t\n † «—
†\f: \t»  \b.  \b\t\b,
 \n†\t\t\n ††† \t†\f† •\b
†\n \f \t \n \t 
\n «appendices»Š‹ ††. ˜
 «Appendix Eight: Sudoplatov Responds
to His Critics» («•\b †\n \t†
†\t\n»), \n  « \b\t\n»
†\t\b† \t\n \n. Œ 
\n† † †  «
†\t» – 9: «‘, •\b \n\f ††
   \n \n \b\f —†
\f».
Ÿ\t, † \t \t† 
 \f\b \b, \b\n —†\f †
6 \t 1899 \f \b†, \f š\t
«\t\b  \n», \n, \t †
 «\t \n\n \n \n „». ‘\t †
†† \f† \n\t  \n†\t\n
š\n-\n \n\t, \t\n\b †\t†
¢\t \t \f\b ††.
˜ \n\b \b\n, , \t
 \t\n††\n †\t ††,  \n\n 
††\n \n \t \n.
 \n\t š\t ­\f†\t \f\b††, 
\t\b, \t \b, \n \n \n\n (12421 †, 1326
Ž
 \n ˜ \t \n ˜  ‚
-


 2 (77)

61
\n, 6 \t, 2 †\f\f†, \t
, 22 \n† \n, 
\t \b††„, 3 †\t†
\t, †, 2 \n\t†, \b
\n ƒ†\t . ”. ”†
†), \n —†\f 
†\n.
¢Š‹ Ÿ\t ™ —
†\f \b† \t„†\t\n 
\b\n ƒ†\t, \n
† š\t\t\f \b-
\f\f †„.
\n\n \t\n 
† \b\nŠ‹ ™ Ÿ†
† —†\f, † 
 š\t\t\f \b\f †
­\f†\t\f \t\b\f \b.
 š\t \n\b †
\b† ††\t. 
Š‹  , \t\b 
\f†††,  1894 \f
\b† † 
\t\b \n† 
 \t†† .
 \b\n †\t\n
\f\t \t\b —†\f
\n \f\n 
††. ¢\t \n†
š\t † \t 
\n\f†\n, †
—†\f \b †\n†
\f \n\n†. € 
 †\f\t
\n\t, ˜\b\f † ­\t,
† \n\t† ‡
†\f †  \tŠ‹ •š.
, \t†, † £†
 \n\b « †\f»,
\n\b \b\f „† 
\b\t† \t†   •
\t\f • ”†† ¢\t†
\b †\t\t \b\n  -
¬\t \t  , \t\t
—†\f, \t †\n-
\t\b Ġ\n\b. -,
ƒ††\n† \b \f †
\t\n «\t», -,
«\n†\t\t†\n \t\n» 
, -†, ƒ†
\n† \t\n† \t\n\n 
†, -, ƒ†\f\b , 78-
\b† \b \f †  ŽŠ‹ 
† \t† ”€. ˜ \n\b
\t\n\b : \t† ¢\t† \f\t† \f\n†
\b \t† \n„†\t Œ \b†,
 \t† —†\f † ††\n ƒ 
Œ “ † •š…
“„ †† \n —†\f 
† š\t ­\f†, \f \n \b\n, \b
“\f†  , †\n \n\f† 
†\t. Ÿ  † †\t †
 \bƒ (\t) † •\n\b† (Ÿ\f†)
 Š‹ †† \b †\t††.
€  \f\n †\t\n
\n €\t\n \t, \t 
† † .
 \n†,  \n \f††\n
† \t\f- † \f \b\nŠ‹ \b†\t \t\n
\n\t\f \b††„, \n  \n†
\n†  \n† † \t \f
\t ††. € \n,  †
 \n\n ††† \n\f\n\f «—†
\t†\t\f  », \t 
š ˜˜ ˜˜‚˜ˆ  . Ÿˆ\n «‘ˆ ˜\n \t˜˜ \n
 ˜˜» ˜ \t \f\f˜­…: «39- ­ \t­ ­ \t‘
\f‚ ‘  ˜\n˜˜… \t \n 1921 .». š \f\n 
\n˜˜, ˜ ­ \f\f˜, ‚ ˜ ˜ˆ Ž ˜. ’\t˜  \n˜˜,
 \n  \nˆ \t\n \n \f: ˜. \b  ˜˜
«˜˜˜»,   ˜˜, ˆ \t­‰\n˜˜ ˜\f­\n˜ 
62 2 (77)
•\b «‡\b\t † ”\n». \b †
\t\t \t† \n \t! ˜ \n\b
\n \f† † —†\f, 
 \n \b\t †\t†:
«\t† ». ”\t \n 
\n \n, †  \b† 
 \n††?..
›  \t \b† —†\f
 \b\b ›”,  †† 
\b,  \f\b\t\n\n \b 
\f 1919 \f\b. ‰ † \b 
† \t\t, †\n 1921 \f\b,
† «\n 1920». †\t †\f 
 \n\t  \b\t †† \t
\t: 10 \n 1920 \f.  † ,
 —†\f \t 1919-\f \n
\b†\t\nŠ‹ \t \n\n \t†\t\n.
 \b\n\b, † —†\f 
 \b\t  †\n \f 
†\t \f, \t \f \f \b
„\b .
‘\f   \n \t† \b† —†\f
† ‘\t\f. Ÿ\n 10 \n 1920 \f 
Ž †  \n \f†††
\b\t † \b††  †\n.
• \t\t†\n  \b\n \n \f \n
 \t† †  ” \n††, 
,   \n\b †
 † \b„† \b†† 
†\t\f \f!
Ÿ \b \n †\n \t \b† •\b
 \n,  1921 \f\b «€†\t† \n
† \n\f \t† † \f \b\t† ›” 
\t††† † ††\n. ‘\n  
 1910 \f\b, † Ÿ†\n (†\n
. Ÿ. ‡†). ‘   ”
­\t \b\t †\t††! ˜ † \t
† †\t ‡†  , † †
 \b† \n \f\b
\b «††\fƒ†\t† ††\b  ».
 \n, \n \t \f, \t\t\b
 \t\b †-\b\t \n ††\n
­\f†\t\n \t\n\n\t\n \b††„ \n\f 
\b\n —†\f, †  ¢\t\t 
†. ” \b † †\b† ­
\f†  1917 \f,  \n \n\t
\t\t\b†† †\n \n\f , \f \b
 \n ƒ\f \t\n†.
Ÿ\n \t† , \b† \b\b
 ­\f†\t† \f\b\t† 
\t\n†  †† 2-\f
, \n  †\b\t\n 
\n\b. • 20 \n 1919 \f  
† \f\b\t \t††,
\f  \t. †\n †, 
 1919 \f † †\n  \n
\t \f\b†† \n††† † ­\f†
   \n. \n †
† \t 1919 \f —†\f, \b\b†
 \t\b \t††, \b†  Ž”˜(). •
\t 1919-\f \n 1920 \f \b† \b
†  \n\t\f \f\bƒ.
 \n\t† ††\t † ”, \t
\n \n \n † †\n \t\n,
\b\t \n † \b 
\n„† —†\f 1918¤1922 \f † †\f
 \t\b\n \b†,  \b† 
” \n††, \t\t \b \t†\f
\n‚, \n, \t­ ‘‚


 2 (77)

63
\n\n† †\n†   \f\b † \t
 \n †† † \f».
­ \b\n \f\b \b \f\b —†
\f «†» \b, † \t\b\n\n
\n,  † ( \n ) 
††!
˜ \b\n†† ƒ†
\b \n\f \t† \t† \t
† ›” Ž\n\t\f, \t 
 \t 1920 \f, †† 
 \n\t  \b\t † \t†\b †
\t†, \n† —†\f \t\t
« † \b\n». †\t
†\f  15 1921 \f —†
\f \b † \t\t \n„†\t \b„\f
\t-†\n \n (•¢¢) 
\n\n ††\n \b„\f.
 \t Š‹ ƒ 1921-\f —†
\f † \t\n†\t ­\t,  28 ƒ
 \n \n„ \f\f \f\n\t\f
\t† \f. 20 \n 1921 \f \f\b\t\n
Ž”˜() \b \f \n \t\f††  \b\t.
 1921 \f, \b †† \f\b
\t\n, \f \n, «\f\n \n
 \t-†, \t 
 ††\b \b\n †\n
†\n, † \n † \b\t†\n 
†\t\n \f \b\t† —†\f».
‘\t†\n \n,  21 \f \b\n —†\f
† \n †\n† \t†\n  
\n\t \f\b††.
  ­\r
 \r €
¢\t  \n„† †\t †
 ƒ † \n \t-\t \f†,
\b†\n† \f\b\f ˜. ”† †
 \t \n 1920 \f 400 . —\n\b
 \t \f† †
\t \t \t † \t\f 
\t†††\n. ­ \b\t†† \t
†† †, †† †
 \b \b†, \t \n
˜˜ ­ \t‚. ‘˜ \f\n
64 2 (77)
£† \t†\n† † 
„ †.
 \n 1921 \f  \n † \b \f\b††
 \t † †\t†† \f†††
† •†\t « „† Ž
† † •». ¢ †\n† \f†††
 \f\b†† † \b ƒ\n†
† †, •\b\t,  \t, ˜\b†\t,
Ž\t † \b\f† « \t\n†». ††\n
† ††\t† \t. †\n, ,
 †\n† ƒ†\n† \t \n††
‡\n † ˜\b†\t\n, † 1200
\t. ¢ Ÿ  \t („ ƒ\n††
††\tŠ‹ † „†\t) †
 700 \t, † † 60 \t.
\t -, \n† †
†, †\n† †\t† \n† 
†\n†Š‹ ƒ\n†† •†\t\f, Œ\b,
­ † \b\f†. , \t\b 
\n† † \f\b\n† \n†,  \n
\n  †\t† ††\n.
˜†† †\t 
† †, \t
 . \t \t†\n†
\n† \t\n† \b
 †.
Œ \b\n\n, \t\t Ž†
\t \b † (
 \b ›”)  ”
†\t\b \t
 \f 17-†\n \b
\n\n †\t\n  \b
\t.   \n 1921-\f
  \t \t 
\n. Œ ††
† \n\n† \t\t \n \b
\n, \t † .
 \b \t\f «†»
† † 
† , † †
\b†. Ÿ \t 
\t\f †††, \t\f 
\n \n, †† 
††\n. ¢ \b„ 
 † , †
 . ˜††
 \b\t † † 
\f, \n \b\f\f 
\n\f, \b\t †† †
\b\n†.  \b†\b 
\n\b ƒ\t\b , †,
 \n\n \b† \t
\n†\b   17,
 15 .
 \b\t† \t
 †\t- …
˜†   \b
\t \t\n†† \n 
† † \f\b
.
 \f\b 1921 \f €\n
†\t\n Ž†\t\f \b 
”\t†, ‰ † •ƒ. \t\t 
 \f† : †† 
\f\b\t\n \f†, « Ž†\t\n \b 
††\n\n † \f\b, † †
 \t 12». Ž\b \t† 
\f † \f\b\n \b\n.
¢\t \b\t  \b\t \b\f † ††
:  1921-\f † 
Ž†  \t \n «\t
»Š‹ †.
­ †, †\f \f\n\t†\n†
\t†\n†, \t\f † † \t†\n 
\b †\t\t† \n ­ Ž†. š
†\b†† †\t \b † \n †
, † †† † \t†
\f ƒ\n††, \t †\b
„† †,  †
.
‘\t  \n† \n† 
 \f , \t † ƒ\n


 2 (77)

65
\t†† †\b ††. € †\n
\n \b\n\b \t†\t\b † «‘»,
\t\f \n†† †- \f† † •
†\t † \n†\n\b †\t\b \f†
†. \b† \f\n\t† \t† \t 
: Š‹ \n†\n † †Š‹
 †  †\n , 
†††, \n†\n \b\n \t
\n.
 ƒ† † †\f —
†\f \t (,  
†† \b †\n 1944¤1945
\f \n † † \n\t 
\t†, \t \b†† † «­»
† «†») †\n\b†, †, 
, 28 \f\b 1921 \f 
† \t†  \b\t †\t ††. 
\f  † \t \f
\b†\b  \b\t \f.
ˆ\n †   † 
† ƒƒ\t\b †.
” \t† 12 \t 
† \n\t €\t. • 
† † †Š‹ •ƒ, 
”\b,   † \b\f†, \t † \t
\b†\t ›”. \f† \t\b 
†  \b\t ‡ ›\n † \b\n
 \t-†\f † ˜.
•\b \n†\n, \t†\t «›\n» 
 † † † \b\f†\t,
 † «˜» \n† †\n: Š‹
\b† \t†. ›\b  \n, \t \t
›\n † \t\t \t \f 
\t†.
 ††\t\n ”\n \t\b\n
†\b, „ \f †\nŠ‹ ‡
Ÿ† Ž\b\n†\t†. ˜†  \n \f\b
1919-\f † \n† \t† † \n
 \n ›” \f •\b.
‘ \n †\n †\t†\n† \n \n
\t\n †\n†. ¢ 1919-\f 
†\t\n \f «­†\t† \t\b» (­†\t
 \t \t\t\b†) „†, 
 \n \n \b \n (!) 
\t, \t\b†† † \f
\t†. €\b\n,  \b †\n 
\t\b \b. ” \f ƒƒ\t†
 \f, \t\f  \t\t \t
 \t\t† «†\t». •
„†\n† \t\n† \n†, † † \b
 \n. ­ \n† \f††,
\t\t ­†\t 1943 \f £† 
\n •\n\t •€ † \b  
ƒ \n\f •€…
 •\b \t† Ž\b\n†\t†-›\n
† \n, †\t «
\t†» \t (  \n
\t†\n \n\n \b).  \b†
\b \n 1920 \f †\f† † \t 15
\f\n \n, \t  \b
† \b \b\b ›”. ˜, \t†
‡ Ž\b\n†\t† † \n ††† †\t
\n\t \t\t† ‡ Œ † \f
 \f…
˜\b \t† † \t †
 † \t †, \t 
\t\t † † † \b\t. ‰, \t
\n †\n, † † •ƒ
 \b\t \t, \b \t †
\n †.   †,
\t† \t „†\n† †\n† 
†\f†. ˜† «\b\t», 
Š‹ †  \b, † †\n\b„
, \b†, \t, † †\t†.
‡† ›\n † ˜ † \t\b 
\t \b †„†, † \b 
, \f \b † \n\t, \f † †. 
 † \f \t† \b \n\t
 \t \n, †\n\t\b† \t
\t†\n.
™\t†\t† \n \b 
\f\t …
­ \r 2009 \t\r
(www.anekdot.ru)
… \f \f\n\b  
     \b   
 \f. \r \b  \b\b
15   , \b \bƒ   \n
\b   …€.
† \t \n \n, \t
† \t\b † \t\n\b †. Ž
†\t† \b \t\n† Ž”˜() † \t 
\n  \n-33 (\f†  † \n\b
\n) †„ †† š†\t† (
•\f\t) †  †\n
†. ¢\t \b„† „† \t
\n†  \n-33  \b\t † 
.
Ÿ  \f\b\t† \b\t††, , 
†\b† \t † †- \t,
† \t 1921 \f \t\n†† \t
† ›\n.  \t††
—†\f, \t †\t Ž†\t\f †
   † † \b\f \n\f
 ”. \n \t\n†† 
\t \t. —†\f, , 
 \f \f ›\n † 
\f \t†\t\b.
Ÿ \b † . ”\n†† 
\n\f \t† \t\b, \t\t\b (††\b\n
) « † †  €\t\b
—†\f  \b † ›\n\n
 \f\b † \n\f ».
”\t †\n Ž\b\n†\t†-›\n 
† —†\f, †\t †.  †
\n†\n, \b ­  \t
 †\t: † †„\n† \b\t †,
\t\f \t\f \n\b† †,  †
 \n † \f \t \t\n \f†ƒ.
— \n † —†\f \f\b, \t
 •\b \n\b- \t \t†\t\n\b
†\b \b \f \f.
66 2 (77)
‘\b† —†\f\n † \f\b„,
† 20 \t 1921 \f ††  \n\t\f
\f\b\t\n †\t ††  \n
  Ž”˜() «†\f
††» \b„†\n† \n††\b„†\n† ƒ
\n\b†\t\n†: \b\b ††, 
\b \t†\t \t, \t\n†\t†
\n\t†, \b† \t\n†, 
†\t \t †\f† † †††
†.
 Ž†\t\n \b \n\b \n \b \t
 †. ˜ ††
\f\b†\b Ž† \t 14 
1921 \f. †† \b\f \t\n† 
††: «\nƒ  †† ”†
\t † †\n . ›
\n \b † \t\b,  
\b, „† † 8 \f. € ˜\b †
† \t\n \b \n, \t \t\t † \f
 †. ¢ \t\b- \b
 \n, †\t  † \f \t. ¢
, „† \n, † \n\b †,
. ˜†\b\t \n †† †
\f†  \n.  †\t\t 
† \b†  
†. † \b† †† „†, †
\n† † , †
\f†  
\b † †».
›  † Ž†
\t\n \b \t 1921 \f,
 \f \t\t —†\f †
†\t††† †\n  
\f \t†\t\f , \t
 \t† 
 \t\t , \t
\b  \f\b \f\n
«\t†\n-†\n» ›
\n\n?
 \n\t† ††\t 
† ” \f-
\t\b\n \t †
\b †\b†: \b
\t† †
\f \t\f †\f
\n †\n† \b\f\f. ›\t†Š‹
 \t\n\n†-†\t\n†.
 †† š†\t†, \f \n„
\f†  † \n\b \n  \n-33,
\f \t\n† \t †\b\t \b †
 \t\n† •\t\b . ‘\b
, \t „†„ †. Ÿ
\f\n \b †\b\t \f\b\t† .
  14 15 1921 \f  \n 
\b Ž\t †\t\t \t† † „†
 †† †. ¢ \t\n-
†\t \b\n† \f, \t
 \b Ž\t\b, ­, ¢
. † \b\t † \t\b
† \t, \f†† † ††† †.
\t  \n  \n †\t
˜\b, \f † 10 \b 
†. ˜ †† \f† †.
‘\f † €\t† \n† \t\n†
«\t» \t† ˜ \b† †
\b\t\b \n \n † 35 \t † 
\n \b\n\n†. Œ\n \b\n
  \n\t  \b\t •\n, † \f †
\n\n † † .
¢\t \n\t† \t\n† †\b\t †
 \n :
« \b  ‚ƒ 
 \f \n˜† . ˜\r. „
 \t, \t\f 100 , \n
 , \f ›,  
 \f  . \f \f
˜\r, „\f, ­ \t. 
\n•, \f ˜\r, \n
\f\f \f \f\b  \n .  
  \f , • \t 
\f, \f \n \f. “
\t, … ˜\f\t, 
 \t  \t • \n 200 \n
\f \f, \f \f\n. „\f \b \f
 \n\f\r\n \t\f .   \t \f\n\b\f
\n \f \t\f  \n\f \f  
\f \t\f\t , \t\t  \t\t
«» \f \f, ˜\f\t \n\f 
. œ \f \t 
 ” \t\n \t\t
† Š\t\b • \t\f\t
\b\f\t. „ \t 
  ,  
\f \t ˜
\r, „\f ­.
†\t   
\f,  \f  
›\f\t \n˜†».
 †\b†† \f\b
\t \b\t 
\b \t†. 16 
1921 \f  \n\t\f
\f\b\t\n Ž”˜() «\f
» †: «˜†
 \f\t\n
\n † \n \t\n 
 \f\b›” \t\b \t\f
\f­ ­


 2 (77)

67
†, \t\t ›\n, \b ††\n\n.
˜† \f\b\t . \f\b †, 
 † ›\n   
\f ›”».
 \n\b \f \t \f\t ?..
  \b
« \r»
 \b\t \n, 12 1921 \f 
­\t ¢\f ” Ž”˜() † 
† \f \n \t†\t ›”
 \n  † \b
†\t, \n † †ƒ\n† \f\n\t
\b\t. †\t † \n\n\b \b†
 †, † †† 
\b!
› , 24 , \f\b\t\n 
†\t †† \b \t \b —†\f
† \n \f , † «† 
 Ž”˜, ††\n †\n† ƒ\t 
† † \b††  ††\n\n, \t
„† £ \t††»… Ž 
—†\f «\b\n» \n ›\n
†  † ††\t† \b\t
 †\b \t\t\b.
­\b \n 20  Ž†\t\f \b
\f \t\n† Ž”˜() †\b†† †
†\f †\f \f †\t, 
” .Š .Šš†\t (1885¤1937) \b
\t ˜, \f  \f† \b
  ††\n\n.  
 ††  \b†\b Ž† † \t
 \b\t\n ­†\t† ††† \b\t†
 \b\t \n, † \b†† \b
\b «\n†\t\n ( \b\n —
†\f.Š‹
.‚†.
) † \n \b\n \n
\n, \t\t ›\n».  \t†, 
\f \r \f \r
† † \f  †, \n  
», †  \f\b\t\n «† \t 
† \t\t \b\t† , \t
† †\t \f\b›”».
˜ \n\b 25  Ž†\b † 
\t\n†† \n \n\f \t
 \f\b\t\n ­.Š­.Š‰† (  \n
­ ‰†, \t\f \f \t†
\t†: †\n 1932 \f \t
” ”˜()Š,  †\n † \f \b†
 \f\n). \n \n\b„
\b† \b \b\t†, \t\n††
 \b†  \n. †\f
\n †† \f† †† \b\b †
 \t\f††  \b\t †, 
\b\t†† †, \t †\n††
†\f \t† † \t 
\n \b\t†\n  \b\t. 
 \t ƒ\n.
 \t †  
 \f † \b\f† \f\n\t† \t†
 \b \t††. •† † 
\t†\t\n \t\b, \f †\b\b„†, †
\b †, «† † †,
\t†† «\b»  £„†, \t 
 \f ›”».
Œ† † \f\b † \b† \t 
\n, \b\b„† «\t„† \n •†» \b\n
—†\f  \t††…
” \b, ˜ •\b \t†\f «‡\b\t †
”\n» \n\b- \b\n\b \t\n  
\n  —\n\n ”\f ( „
\t†\f) \b\n\n —†\f\n.  —\n\n \b
  1920- \f †\n \t\n 
†\n \t \f\b\t\n ††  
 †† †\n \f \f…
‘\t \t\n   ††† \b\n —†\f?
‡\f\n †\t\n, \n\b\n 
\n ††\n\f ƒ, \f\n †\t ¢
, †\n † †\t \t \n\f
\b†? Ÿ† \t†\n †\n, \t
\b\t \n \f \t †Š‹
† \n†?..
 \f \t \b\n† 
«\n —†\f» † †\t\f «-
\n\f \t\b». ˜† \t
:  †\f† •\t\b.  \t\t 
\b\n† †  †\n:  †\f
† (­) •\t\b-\t†Š‹ «ƒ
\b» Ÿ  \f.
‘\b \n \b\n\n  \n. •\n 
\t†\t† †\fƒ†† —†\f ††\n 
\b \t\t† •\b, \t
\n † \f  •\b. Œ\b\f†
\t† \t†\n \n †
\f\n. \n† † \n† † \f†?
€\b\n, •†, \b 1942
\f\b  ,  
†\b\n ††\t† †\n \f†\t\f
\t\n\t. , \t\n,  \f
\t \t \t\fŠ‹  ,
\t \t† †. \b † \f\n †
 \t† (, ) \f\b \n††, 
\f\b † † «††»?..
•†, \t\t †, † \t
\b Ÿ  \f. † \b† 
 †\n† ††\f , \f †\f
 ­ •\t\b.  \f \n, 
„ ƒ†\f\b:  \b \b † \f
\t†   †\n† ‡†
\t .
Ÿ   \t \f
†\n†: \f\b-\t†\bŠ‹ \t
\t\f, \f\b-\t†\bŠ‹ ­
•\t\b, \n\n\b •†\bŠ‹ Ÿ
 \f.
­ , \n \t† —
†\f \n \n ††\t\f †
«\n† †» \b \b \b
?
68 2 (77)

Приложенные файлы

 • pdf 11159533
  Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий