«Астравецкая праўда» адмовілася публікаваць перадвыбарную праграму Мікалая Уласевіча. Як паведамляе Уласевіч на сваёй старонцы ў «Фэйсбуку», у рэдакцыі газеты палічылі


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


\r\r\f \n\t\b\b
 
\n
 ­€ ‚
ƒ„…†
Íà ïðàñòîð, íà ø«ðîê³ ðàçëîã
«õàäç³, ìîé íàðîä, ãðàìàäîþ...
ßêóá ÊÎËÀÑ

Õòî õî÷à
íàá«âàöü ãàçåòó
¢ îô³ñå ð»äàêö«³ —
www.nv-online.info
АСОБА
\n\t\b


\r\f \n\t\t\b
\t\t \t \t
\t\r\t \t
\b\r\b \r\b­€‚ƒ\t
„\b\t\b…„ 


\n„ \t†\r\b­­
\r†\b\b‡ˆˆ‰
 
­„

\r\r \b
 ˆ\b
„­ \t
…„„\b
\f \r…
…\r …
\r…Š\b 
\r\f \n\t\b\t
\n\t\b\t\f 
Васіль Шарапаў у чэрвені 2016 года.
ƒƒ„
\n \r 
 \f 
\t: 
 “„ 
\t” \t
\t 
š4, \r \t
\r\t
  \n
\nƒ€ \r\f:
\f – 
\r 500 .
 \t: 25 \r
\t\r„\f \t 
– \t\t \r\t. ‚, \t
\t\r, \t\t \f 
, \t \r. ‚
\f \r 
 \f\r\t 
“ ”
\t.
…\r \t \t
\r\f \r  \t
, \f\r 
 \t  
 “ ”
•. .€\t.
‰\t 
\r 7- \t 
š4    
\t\b \n\r\t 
 •\t-˜\f\r\t.
ƒ\t  \r \b 
 , ’ 
  \t \b. ‚ 
…†† \f‡€ ‡ˆ†
†  
 ‚  €\r‡ 
(€) ‡ ‡   ‡\t
22  \r. ƒ \f‡ 
€\r € ‡ ‡
 ‡‡\f\t 
‡\t ‡  ‡„
›‡ ‡ ‡
 ‚  ‡‡.
†   
‚  €\r‡ 
 ‡ ‡.
‡ 
 ›‡‡  €\r
‡\t\t  
‡ \t‡
\t‡  
€\r‡ ‡ ‡\t‡
  ‚, \t
  , 
› \t\r œ ‡
 ‡ 
 ‡\t\t ‡‡‡‡
  ‡\t \t . 
\t‡\r €\r 8 ‡„.
 œ ‡
‡ \f‡ \r\r\f
‡ \r\t-‡\t
\t‡ ‡ 
‡  .
€\r\f \f€
ƒ‚ Ž
‹  \f 
\f \t\r
\t
 \f \r \t „, \t
\f \t\r.
«\b\n\n, \b
 1959 . 
 \b 
, \n  \n
. , 
\b \t .
  \n\f
  \b\n
\n\b»
, – \t
\r -\t
\t 
\t
­\t\r\t.
\n\t †‰
  
\t\t
\f €\n
– 8
\t \r \f 
\r\t €\r 
 \t. \f \t, \t
\f \r\t\t
\r\t-\t\f ,
\r \t .
…\t   \t
\r\f \t \f
 †‰ – “  ”
‚\t\r ƒ\n
 \f ‚ \r,
 \t, 
\t \r \f
 , \f 
 \b \f
 \f \r\f \r \t\t
\f  \t.
\f \f \t
2010 2015 ‚ \r
   \t
  ‚\t
Ÿ\r\t\t. Š \f,
\t\r  \f\t \r
 ƒ-2, \r\r„
  
\f\t, , 
. €   
  \r  \t\r.
  \t,  
\r\t \t’ 
 ,  
„ . \r 40
 \r\f †‰, 
 “‹\r \f
\r\t €\r”. ƒ 
\r  \f-
\t ‚\t
\r\t €\r,  \t 
2012  \t
\t\r„ „ 
\r \t \r\t. ‚
\t -\t \t\r
\r \r , 
    
 ‚ \r 
\r \t – \r \r
  \f 
\f \r\f \t
\r  \t
,  \t
 \f-\t \b
 .
\b \r \r\f \b
 .  
  \t \f\r\t
  \t  \r\t
\r\f \t 
 „


, \t €\r\t
 \t \r\t
‚ „\n 
, „\f
  \r\t
† \t 
, 
 ™ ˆ„
€\r
† 
†\f 
 €\r Ž
\f €† 

  
 \b\r
Ігар ЗАЛЕСКІ.
З СРОКА ДА
ОСТИ
З П
ву
\f \n\t\b
‘‚Ž€’€ƒ‚
€Ž
 €‚\b\f\f
\b\b\t\r†\b„\b „„\b 
\r\b\r\b\t \t\r
– 
, 
\f  \f
 †?
– †  \t,
 \f \f\t\r \t
\t ‰\t
: , 
\t \r \t\t\r
\t \t
€ƒ­ž ‚€¡ 
\t. Œ \r„
\f \r   
 \r \t\r ˆ
\f \t \t\r
 \f \r\f
\t. ‚, \t \r\t\r,
\r\b -\r. ­
 \t\r 514 \r\f \r
\t \t \t
 \r  \t
53 \f\t (10,3% \r
\f). ‘ 0,08%  \r
 \t\r \f \r\f\t
 \f \t. †
, \f \t
 2012 . ‹,
\t, -
 , \t
ˆ\t\f \t \t-
\t  \t\r„  \r
  , \f \b
 \r \r\f
 \t, ˆ\t\f 
 \r , 
 \f \t 
 660 \f\t! ‹  639 (!)
\r\t„\f  \t. 
 , 
\f  \b .
– \r,  ,
\n\f  \t?
– \f \t\r
,  \b
\t\t \t\t\r \t\r
 \t.
\r  \r„
„: \t
 „ \f \f,
\t \f . ‹
‰\t \r  
\f \t 
\f\t \t \r,
\t  , \r-\r. †
\b ,  \t
\f \t 
\f \t\r \t 
\t, \t \t. ‚
, \r,  
\t \t .
†\t  
 , \t 
   
. \n \t  \t
\f \t  , \b \r
\r , \t \t  
\t . ­ \t \t
„ \r „
 , \f  \f,  
„ \t „ \f\t\r .
– ƒ †\f \t, \r
† \n
\t  \f
?
– \r, \r
 . †  \t
\r\r \f,  \r
 , \t\f\t
\t \r 
\r „
\f\t. ,
\r, \t \t
\f,  \r 
 , \t  \t
\t .
–   
 \t\r\n?
– ‚ \f\r .  
\t\t ‰\t,
\t\r \f \b \f, \r \r
 . €\r,
\f, –  \t \r
 \b, \f 
 \r
 \t\r .
– \f , , Š\t 
\f \t\r \r…
–    , 
  \t\r  \t
\r \t 
\t  .
Œ„!  
a \r \t
 \t \r \t\t\r
 \r„
\r\r \ti \t\rÿ
 ii \tÿ
\f \r \f \t.
‚\t , \t
,   \f
\t  icaÿ.
\b  
  
\r\t, \t\r\r 
\r, \r \t \r
,  \t\r 
\f \r 
. †\t, \r €\r\t\r,
 \t\r,  \f,
 \t\r, \r\t\r \t
  -\r
  
 \f .
– ‹ † \r†
 
\t\r 
\n?
– †  
\f \f 
\r ˆ
\t \t
 \r\r
\f \r . \n
\t 
  \t
  
 “ ” 
, , \r,
 \t. …\t
\f \r„
 „   ­
  \t.
‚  \r, \t \t,
  \f
„ .
  
 \r  
 \t 
 \t 
\b \f \r.
Алесь СВЯТЛАНІЧ.
“†\t…†€ƒ€€
€†ƒ€
‹\f ‡„ …\t\f\r ‡ 
\t ‡ \r‡
 ‡? Œ ‡ 
\t\t ‡.
-, …\t\f  
‡‡\t Ÿ\r\t\t ‡ 
\t  \t‡‡‡
 \t\r‡ ‡ ‡
 \r„: , 
  \r 
.
-, …\t\f  
‡‡‡ › 
\t.
-‡, \r  ‡ 
\t ‡ – \t\t ‡
, \t \r‡ \f
 .
\n\r- ‡ ‡‡ \r \t
 ‡,  
‡ ‡  ‡.
  ‡\t ‡ …\t\f 
‡ \t \t‡\r. †
\r‡ \r, \t 
‡\t ‡‡‡  ƒ.
\n‡ ‡ \t
, \t ‡‡ \t
–    
 ‡\r\f‡ „ ‡
‡ ‡\t \t.
\t\t\r …\t\f ‡ 
‡\r„ \r\r 
\r\t‡,  \t‡
ˆ‡,  \t ‡ 
\r  ‡ ‡
‡. ‡ \f‡
‡, \f \r  …\t\f 
 ‡ ‡› ‡\t
Ž\f\t‡ \t ‡
„‡ ‡„ \t\r ‡
‡‡, ‡ ‡\t‡ , \t\r
‡  \r.
  ‡ 
‡ ‡‡ – 22-‡
\rŒ Ž Œ
. \t\t\r 
 ‡ \t‡ \r\t 
\t ‡\f, \t
 ‡‡ \r
‡ ‡\t‡ ‡\t‡, 
\r ‡„  \t‡ 
  ‡.
‘‡ \t, \f 
\f\t\r ‡ ‡ 
 ‡  \r 
\t\r ‡‡‡  ƒ.
 ‡\r \r\f‡\t\r 
 , \t
‡‡ ‡œ‡ \r \r\f
 \r ‡\t
€
€Œ \t
, ‘‡ 
 …\t\f \f‡, \t\t
 › ‡
 , \f ,  \t
 ‡,  \r.
\f  \t \t‡ .
†‡, \f  ,
\t ‡‡ ‡„
…\t\f\r, ‡ \r‡, 
 \f‡ ‡ ›‡\t‡ \t‡
‡, \t \r, ‡
›‡ \t  ‡
‡ \r›‡ .
ƒ\r, \t\r„  ‡
 \t\r‡ ‚.Ÿ\r\t\t,
 \r‡ \r
. ‡ …\t\f \r, 
‡\t Ž\f\t‡ \t ‡\f\t‡
‡ „ ‡\f \t 
 ‡‡‡.
 ‡„ ‡, \t
  \t‡
 ‘‡, ‡\t Ž\f\t‡
\t‡\f\t‡ \f  \t‡
, \t\r„   ‡\t …\t\f.
\n \f ‡\t \t\r- \r
‡ ‡ › \t \r.
‹‡, \r  
  \f\r„ \r. ‘‡
\f‡, \f Ž\f\t‡ \f‡
„ ‡„ \t\r 
‡\t ‡‡‡.
Ÿ„ ˆ\t: ‡ 
›‡ ‡ \t ‡
ˆ‡ ‡ …\t\f \r‡
  \r 
‡.  ‡, 
‡ ‡ ‡ \t,
 \t ‡ ‡.
 ‡‡ \t 
\r . ¢‡
\t ‡, \t  
 ‡ \r ‡‡  \r
 . \r …\t\f \f\r ‡
 \t  ‡\t  \r\t
‡ \r \t: „, ‡
, ‡—
¢ \t\t‡  \t
? \t\t \t ‡ ‡?
 \t\t ‡, 
‡‡ ‡ \f,  \t\t 
‡ \r‡ – 
„ …\t\f ‡‡ 
.
\t ‡‡ \t
…\t\f ‡  – \t
80 \t‡  \f. ¢ ‡ 
 ‡ \f ‡ 
‡ ‡‡ \r‡
 ‡ ‡ ›‡
 \f\t‡. \r \r
‡  \r 
‡  \t ‡ ‡
 ‡ ‡‡‡.
­”
‚‡ ‘‡ ‡\t„
\f, \f ‡ …\t\f \r\f
\t\r‡ \r \r
  \r\f‡ ‡
  ‡. , 
 \r, 
  \r‡  ‡\t\r\t , \t
‡ \r ‡, \f\r
\t\r …\t\f ‡ \t\r
‡ ‚.Ÿ\r\t\t. \r 
‡‡ \r ‡,
‡ \t\f‡\t‡ ‡ 
‡‡ \t\r‡ ‡
,  \r \r 
,  ‡ ¡ ‡
 ‡\t\r\t  ‡
. ›, \f 
‡ ‡ \n‡ \r
 ‡.
 ‡ ‡ 
‡  \r‡ ¡ ‡
 ‡\t\r\t ‡ \t\r‡‡ 
‡, \r ‡
‡, ‡ \t\r 
\r  ‡ \r 
\t\r\r €\r‡
ƒŒ\r
‘Œ\f
\t \r‡:
« \b­\n\n \t\n­ 
\n ­ ­€
\t\t­ \n­ \n­.
‚ \n  \n­ “i” ƒ 
\n. \r\b \t­\b\n\f,
\b \n\f, \b ­\n\f».
‡ ‡ 
‡   ‡‡ 
 ‡‡  ‡ 
„ – \f ‡.
ˆ‡‡  ‡ 
›.
\fŒ\tŒ\r\b\rŒ…\r„„Œ\r\b\tŒ
Ž\bŒ„Œ\r†\r\bŒ Œ‘„\bŒ
’\r„ŒŒŠ\b“ŒŒ „\r\bŒ”\b•
–Œ\r„ŒŒ \r\bŒ…Œ”•Œ—
˜ŒŒ\t\f\r\t\b\fŒ\f
 ŒŒ\b\r\bŒ˜’\r„Œ™
†\b\rŒŒ\r„Œ\bŒ
\r\bŒ
\r\fŒ’ŒŒ\f\b„Œ\b\tŒ\t\b
\rŒš\rŒ\t\f›„\bœ\tŒ\t
…\f\fŒŒ„žŒ\f\r\bŒŒ\t™
Ÿ\r\tŒŒ…\r„Œ\f…\rŒ•\tŒ—˜†\b
\t„Œ\t“ŒŒ „‚‰…
\b\b\bŒŒ\r\bŒŒ¡™
†\tŒ\r\b…\bŒ…\b˜„œ\f™\bŒ
\b\b\bŒŒ\fŒŒŒ“ŒŒ ŒŒ\rŒ
”\b•†\bŒ\f\t\f¡
Продолжение.
Начало в «Народной Воле»
за 19 августа.
АЯ Р

…\t€€€††•
 \t††\t
†††€„
Викñоéа Я…чевðкого оðуди«и за ðоучаðñие в ñеééоéиðñичеðко» акñе в оñ…оше…ии áéедðедаñе«я òо»иñеñа гоðко…ñéо«я
Моги«евðкой об«аðñи и áéигоñов«е…ии к ðовеéше…ию ñеéакñа в оñ…оше…ии áéезиде…ñа Ëе«аéуðи А«екðа…дéа Лукаше…ко.
Во вéе»я áéедваéиñе«î…ого éаðð«едова…ия убийðñва ³вге…ия Мико«у”кого уго«ов…ое де«о áéоñив Викñоéа Я…чевðкого
бï«о áéекéаще…о – у ð«едðñвия …е оказа«оðî áéя»ï“ доказаñе«îðñв, чñо о… áéичаðñе… к ñеéакñу.
Од…ако чеéез …екоñоéое вéе»я Викñоéа ð…ова взя«и áод аéеðñ. óе«о в ñо», чñо вдова Мико«у”кого вðáо»…и«а,
чñо …еод…окéаñ…о виде«а эñого че«овека в ðвое» áодъезде. О…а даже заáо»…и«а куéñку, в коñоéую ñоñ бï« одеñ…
Пéавда, в ñоñ де…î, когда взоéва«и Мико«у”кого, Я…чевðкий, áо ð«ова» …еðко«îки“ ðвидеñе«ей, бï« до»а – áо»ога« ðоðеду вешаñî а…ñе……у.
Те» …е »е…ее Викñоé Я…чевðкий áо«учи« ðа»ïй бо«îшой ðéок – 11 «еñ.
«Ви…оваñï» я ðебя …е ðчиñаю и ви…ï ðвоей …е áéиз…а«», – говоéиñ ðегод…я ñоñ, кого …азïваюñ áеéвï» бе«оéуððки» ñеééоéиðñо».
– ƒŒ\r, \t\tŒ\r\f, 
 Œ\t Œ Œ Œ\n
\r  \f  \nŒ\t\r \f
\fŒ Œ\n?
– Ž   \r‡ 
‡ …\t\f.   \t
‡‡  ›  80- , 
 ˆ‡ ‡
 . £ ˆ\t,
\t‡, ‡ ‡, \t
 ‡‡‡  \t\r‡‡ 
‡ ‡ \t \t.
\f, \r ‡‡.  
 …\t\f ‡ \r‡.
 90-  \r …\t\f
‡ ‡\t \r \t
ˆ‡\t ‡‡
 ‡,  
 \t - \f‡, 
\t ‡ \f.   \f
‡‡ ‡, ‡ \r\f‡, \f
  ‡  ‡
‡.
‡ \f‡‡, \f 
‡ ‡‡‡ 
‡  ‡. †,   ,
‡‡ ‡ \t‡‡
\t‡. ‹ \r ‡ ‡ \t‡
‚‡ ‘‡, \t ,
\t‡, \t .  
 ‡ \t, \f 
 \t , \f \r 
\t‡ ‡— ‚ 
‡  ‡. ‹ 
 ‡\t\r\t ‡ \t\r‡ 
‡ ‡  .
  ‡ \t‡
 \r\t, \f \r 
‡‡ \r ‡
‘‡. \r\f  \t\t:
…\t\f ‡, ‡\t\t‡ – 
\t\t ‡ ,  \f\t.
¢   ‡\t‡\r
\r‡.   ‡‡:
 ‡‡ „ ‡‡ ‡„
\r\t. \t ‡‡‡\f\t
\t‡ \t, \f 
 . ‚  ‘‡,
\t‡ \t  ‡  \r
‡‡, ‡‡ \t\t \t
 \t ‡‡\r ˆ‡‡„.
Ž \f‡„, \f  \t‡ 
   \f.
 \r‡, \f
\n‘€ ‡ …\t\f\r \t\r„
\t‡‡\t\r, \t \t
 \f‡, \r 
\f\t, . ¢ \t\f‡ 
  , \f ‡
.
 …\t\f  
. Œ  ‡ ‡ ‡, ‡
\f\r ‡  ‡  
 \t‡. Œ ‡\f  
\r‡  ‡.
‹„, \f …\t\f 
„ ‡‡, ‡‡ \r \r
‡: ‡‡    ‡\r,
‡‡ \f\r   
‡\t‡‡. ‚   ‡\t
‡ „‡.
‹„, \f  
‡  \r‡, ‡ \t
 \f ‡ …\t\f ‡ 
‡ , …\t\f \r 
 \tˆ—
– ‚ \fŒ \t\t\f Œ\f
\f Œ\n,  \f
 \f\f \t ’\f \tŒ\fŒ?
– † ,  
 „, ‡ \f
\t\t \t. \n ‡ 
 \r‡‡‡.  
›‡ ‡ ›‡ „
\f. ‹   ‡ 
 ‡\t\r ‡ \t
\t \tˆ. †‡:  , \f
‡‡ – \r‡, \f
‡‡‡   \t
. ‚ \r \r  —
– \r \tŒ  \t
 \r\f Œ …
–  \t 
‡\f‡ .
 \t‡, \t‡, ›
  \f . 
\t, \t 
 ‡ ‡,  \r\t
 \t. ‘‡:
\t‡ ‡ \r\r ,  \r
 ›‡›, ‡  ,
 ‡‡ \t\r. ¢ 
\t. †  \t \t
 ‡. ‡
 \f ‡  .
– ’\f \f \f\f\f \f 
\r  \r, \r \n ’\f Œ
\n\f\f \t…
– ¡\r ‡ ‡
  , ‡  \t
 ‡ \r‡. ‡‡
‡, ‡
…\t\f\r. , \t‡, \f 
\r‡ – \f . ‚ 
\r, ‡ ‡ \r\t„\f‡
, ‡ › 
1994 \r. 1997 \r ‡
 ‡\t\r\t ‡ \t \t\r‡
 ‡, \f  
 ‡? ‘ \r
‡? †‡\f  ‡! †‡
 ˆ\t!
†  , ‡
 ‡ \r‡ …\t\f\r.
 „‡ \r. ¢ \t\t \t\t
‡ ‡ ‡
 \r. ‹„, \f ‡
‡ ‡   \r. Œ
   \t ‡
, \t‡\f‡\t, ‡ ‡
 ‡ ‡\t‡, \r ‡ 
 \r‡— …\t \f ˆ\t,
\f  ‡
‡ \r.
\n \r‡, \t‡,  
 \r‡‡ \t\t ›‡
\t , \t 40 \t‡ 
‡. … \t\t , ‡
 ,   ‡\t\r\t 
  , ‡
 \t‡ ˆ\r , \t
‡,  ‡‡ ? †
› ‡   \t\t
 \r\t ‡?
– Œ\f \n \t \f\tŒŒ 
 \n \r, \r \t\f-\rŒ 
 Œ\n? ’\f 
\n Œ?
– …\t\f ‡  œ
 Ÿ‡\t, \t 
 . ž  – ,
 ‡  ‡\t\r\t‡. † \r …\t\f
  \t ‡,
\f  \t \t !
¡‡   
 ‡\t\r\t ,  
\t-  \r‡. ¢ .  
\t, › ‡ \r …\t\f 
   . ƒ ‡ 
\r  ‡,   .
– \n  ?
– †\r, , › ,
\f . ‡\f \f‡
 \r  \f.
† ‡ ‡ 
‡ \t\t \t‡ 
‡ \r‡  ‡\t\r\t . ¢
‡ …\t\f   
  \r. Œ  ‡ \t
ˆ‡\t \n‘€, ‡
‡ ‡.  ‡ 
‡‡, \f  \r\t \r.
, , \f 
‡— „, ›  1996 \r 
‡  \r‡ 
‡ „‡. Œ   
‡, \f \r ‡‡
 „. †‡,
‡ ‡  ‡\t \t\t-
\r\t, ‡ \t\t‡- \f
\t, \f \t  
 . \n\t \t
 …\t\f, \r   \t
\t \t‡ \t\t ‡.
 \f‡, \f \t‡ ‡
  .
›, ‡ ‡
, \t\r   
\r‡  ‡\t\r\t , \r,
\t\f,  . 
  \r  
\t - ‡ ‡ 
\r‡. ‡ . ‚ \t 
 ‡  ‡ \t\r
 ‡\t\r\t‡ –  
 „—
– “ Œ \n \t\n 
\tŒ\rŒ \n”\f, \r 
 Œ \f\t\rŒ\r. ƒ \r
Œ\t\f 500 ŒŒ \rŒ\r
 \f Œ\f…
– \t ‡, \f œ
 ‡ˆ‡.
– \t \r\tŒ\fŒ?
– 8 .
‚ \f \t ‚
 ‡\t\r\t, ,  
, ‡ \r
 \t ‡ ‡, \f \t
‡ \r‡ \r.  
‡  ‡‡ ‡
. ‚ \t  \r  \r
, , ‡‡, , \f 
 \r‡—
\n  ‡, \r ,
\t\f, \t‡  . \n
 \r ‡‡‡ \r
 ‡‡‡ ‡
‡ ‡\t. Ž  
 \f‡. \n 
, \t\r \f‡ 
‡, ‡ ‡  ‡\t\r\t.
† ‚ ‡ ˆ\t‡\f
\t‡ \t  .
\n‡, \r \t
 ‡ ›‡.  
 ‡‡ ‡ \t ‡,
\f \f \t  
  œ ‡‡
\r‡\t‡ ‡ \r.
 ‡\t\r\t  \t‡, 
‡ ›‡, ‡  ,
\f \f, ‡\r‡  \t
‡\r  ‡\t\r\t‡ – ‡, \f-
‡\t‡. Ž  \r: 
‡\t ‡ ‡ \r
 ‡‡  ?
– \r \f\r\f \t\r 
 \n  Œ\fŒ \n\fŒŒ
 \fŒ\f\r?
– „, ‘‡  
‡ ‡: \r
 ‡\r \r‡
‡, Ÿ\r\t\t 
‡ , \f  ‡
 \t\r‡. ¢ \t, \f
 \r‡ ‡‡ 
…\t\f, «».
Ž  ‡ \r ‡
‡„ ‡. ‡
‡‡, \r \f‡ ‡
 \r \t\r  ,
‡  \t\t‡ 
. …\t  ‡  \r ,
\f\r \r  
\f„? ƒ  \r, ‡
 . Ž \f \f‡ 
‡\f\t‡ \r„:  \f\t\r
‡ ‡‡ ‡, \t\t ‡\t‡
\t . ˜\f – ‡ \r
\r\t, \f – ‡.
– “\t\f \t \fŒ 
\n \t\r Œ Œ\t\r\f Œ
Œ\f \t \t\r †Œ
\r\f†  ?
– \n\f! ƒ\r„, ‡ \f
 „ \t‡.
 ˆ‡‡ , \t 
‡ ‡    ‡,
\r \r‡
 ‡.  
 , \f , \t
\t ‡‡, \f‡‡ 
‡: \f ‡‡,  \f
‡‡? ‚ \f ‡\t \r.
Ž, ‡‡, ‡ \f‡„ \t\t
‡ ‡ 
\r \r.
 „‡ \r \f, 
 \t  
 ‡\t\r„ \f-  ‡ \r‡
.  \t\r.
‚ › ‡‡, \f ‡
\r\r ‡\t  ‡ 
  ‡\t\r\t ,  \r 
. €\r\r ‡\t ‡ 
\r. \r \f ‡ 
 ?..
Марина КОКТЫШ.
‡……
ЗАК
\n ‚\t Ÿ\r\t\t ‡ ‚  ‡\t\r\t 
 \r ¡ ‡  ‡\t\r\t  ‡ \t › 
›‡ – † .  , ‡‡  ‡\t\r\t‡, 
 . \n  , ‡ \t, \r\t‡
 ‡, \t‡\r   \t \t. \n \f„, ‡
\t, ‡  ‡.
‡ \t  ‡   ‡\t\r\t .
­€€†
  ‡ ‡ ,
\t ‡‡‡  \r‡
¡ ‡  ‡\t\r\t ?
 ‡\t\t‡ \f‡
, \f ‡\t„\f‡
 \t‡  ‡
‡„ …\t\f\r (‡ 
 ‡ \r) ‡ ‡\t\r
Ž\f\t\r.
„­ \t­ ­ 
\n \n­  ­
\n ­ \n\n
, – \r\f
. –
\r­\n­\t\b – 
\n\f \n\n\f, \t
­  \t\n  \n
\n\n­­ \n\n\f€ 
 \b \b .
… \b­ \f, \n
 ­ ­  ­€­
\n\f \b \t­†».
– \t  †
,  
 2008 \f 
 \f \t\r\t ,
, \t  \t?
– …\t,  
\t \r „
\t\r, , \r 
, \r  \t
 . ‚ 
\r \r 
 \b \t ,
 \t 
\t\r „ 
 , \t
  \r\f
 , \r,
\r\t \b .  
 ,
 \r 
  \t
\t. ­  
  
,    \r \r
 \f\r  . Œ
  
\r  \t\f
  
. …\r 
ˆ„ ,
 , 
, \t \r 
\t  \r  .
– \t † 
† ?
– Œ \b  ,
\t  
\t. ‚ \b ,
\t \t\r,  
ˆ \b. ‚\t
 , \r  
 \t\t \r ’
\t , \t \f
’, \t \r
 \t \r.
…\t ’ 
“£\t ”. ƒ\f 
 \t\r 
 „ \t 
\t ’ \f
 . † \f\r \r
, \t  
 \t\r\t\r 
  
. ƒ\f, \b
 \t \t
\t, , \t\r
„\f \t 
, \t 
 \t\r  \r 
. †\t, 
 \t \t
 \t \f
 „\t\f 
 \t\r, 
\f \t 
 ’ 
.   ˆ
, \r 
 ’\t  
 \r. † 
  „\f.
‚ \r 
  
   
 . \t\r \t
 \t  
, \t  
 .
– , \n \t
\f \r\f \r\f:
 \r \f\n,  
\n\f  \f\t
\r,  
 \f† 
\t† \r\r?
Ž \r, 
\n\f, \f \t…
– Ž \r  \t\r,
 , \t\r  
 , \t \r
 \r. …\r \f,
\t  ,
\b, \tˆ 
  \r\t\r
 \t . \f
 \t\r,  
 , \b
  \r\f
ˆ. ‹\r 
\r \f 
 „
\f  
\r\f \r. ƒ 
„, \t \r \f 
\b, \t  \r\r
  40 . Œ\b
 – \t 
\t, \t ˆ 
„. …\r \f
 \t. …\t
  \t
.
–  
\n\t \n†\n •— \t 
\n˜?
– Œ  \f 
\r \t  \r
€\r  “ 
™”. \f \t
\t 2006  \r
\r \t 
‚\t  \t\f.
\n \t ‚\t
 \t\f 
  \r\r
“‹ \r”,   
\r\f  .
– \t™ \t\r 
 \t
\r\t?
– ‹ \r,  \f
   
\t ,  \t„
\t. Ž , 
\t ,  \t
 –  \b.   \t\r
 \t  \r \t
,  
 \t\r , 
 \b \b.
– ‘  \n \r
 \n?
– …\t,   
 \t 
\r  
ˆ, \r„ \r
\t„. \r, †
\b  
  \f,  
„   
\t. …\r 
 . \n 
’   
\f\r, \b \f„
 ’. \n 
\t „,
\t \r \r
\f  \r,
 \t \f\r„ \t
\f.
– , , \f
 \t?
– Ž  \t , 
 ’\b \b 
  \t\r 
\t, \r  \t\r„
\r„ \r.
 „„ 
 \r.  
\t \r \r\t\r , ,
\t, \f„ “ \r 
‹” ­  \t.
„ \t\r ˆ
\r  , 
 \t \r
 , \r\t
 .
– ‹ \t\f
\t \f\f \f 
 \t 
\f  \r 
\n\r\r?
– \b \t-
\f  
 “ \t \r”
 .
(‡\b.)
† \t  
, „, 
    
\f. ˜ \b 
. ‚ \f\r  \f 
 \f\r \f \r
\t \t? †
 , \t  
, \r\f
\r \b    \r, 
 \t „
 \r„ \r\t\r.
ƒ, \b
 , \t   
  
\b . \f
\t  
\t,  
 \f\t, 
\t, „ 
ˆ .
‚\t , \t \f\t
 \f \t,
\r \t  \t
\t. ƒ\r„,  ,
 \r\r \t\t\r
, \t\t \r, \t
\t .
†\f   \r,
\t  „ 
.
– ƒ \r\n\f\f\t 
“\r\t \n\f š
110 .\t, \n \r Š\f
\t \r\t  
\f…
– Ÿ„  
 \r„ \f\t, \r \t ,
 , \b “
\t ”. 
  \r
  
 \t ,
 \f, 
 „. €
\t, \t \t 
„ \f\t “
 ”, „
  , \t \t
 \r \r\t
\t. …\t \b 
, – \r„ \r,
\t\r„ \b \r \t\t
 \r \t\r\t\r , 
  \r \r 
\r„ \f \r \f\t,
  – \r,
\f\t  “\t”.
ƒ\f, \r 
\t \t\r 
  
 „. †\t\t 
\r \t \r
\t \r 
\t \f  
ˆ \r 
  \t 
 \t\t. Œ \t\r 
  , \t
.   
 \r\f  \t
\t, \t 
 \t 
\t \t. …\r 
  „ \r \b 
  , \t .
 .
Алесь СІВЫ.
АСОБА
\n\t\b


(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
—\r€\f\f\tŽ\f–
\r€Ž\rƒ‚˜‡ –
Π \r 
 \r\f  
\f\t  \r\f
\t  
 \b 
  \t\r \t
\t.  \t\r
1 \t “‚ \r \r
”, \f  \r\t 
  \f \f
\r, .   \f,
\f\t \f „„
\r  
 ,  
 \t 
  \t \f.
  \f\t, \f,
\r  58
. ‚, \t \f, „
 .
 2009 
\f\t \f
   
 . ‚,
   “
” \r €\r 
  
,  
  
, \t ˆ\r„\f,
\f 10 20 . †
\r \t 
  \f\t \t
\f  ‚\t
Ÿ\r\t\t.
Вольга ГРЫНЯВІЦКАЯ.
™ƒ\tŽ€\t ƒ‚
\f …\t—\r
Ž\t  Œ\f \b
 «™\r\t\r», \r \t
 \f,  
  
, \t \r
\f \t\t.
ž.1 .7 \f.1 .75 \f 
\t\t, \t 
\t \b 
«‚\t », „,
   
 
« 
, \t \n \t\b
\n\n , 
\n\n\f 
\r\f, \f, \f,
   ,
\t, €\f 
\b€\f \b \t \t,
 \b,  \n\b
, \t 
\t \t\b \n\b 
\r\f, \n\b \t 
   
 \r\f, \n
 \t\n \r\f, 
\n\n».
…\t  
Œ\f \r\t \r «™\r\t\r».
Œ \b \b   «\t
 \t \r ‚£»,
\t \r 
 \r €\r
«\t
\n€ \t\b \t».
‹ „\f
  \t\r \t
, Œ\f \t\t
«
\f»
\r .
Œ \b  Œ\f \t
 \t  \t\r, \t €\r
«  \t\r  
».  \r \t \t\r
\b  ˆ„  
 \t \r \r, \r \f 
\t  „
«\b \b\n
»
\t \t 
\t \t\f \f.
Œ\f \f, \b \r
 \f \t\t, \t \r
 \r  \t
\r \r. ‚  
 \r\t  \r
\t \t \r ‰\t.
СТА
… \r \t\t
 \t \t
‚\t Ÿ\t 
   ˆ
\t\r„ \t\r «­ »
\b\t €.
 
 
 „ \r
 \t. Œ \b
‚\t \t\r,
\r \t\r, \r \t
\r\t \t, 
\t \b \t\r.
– ˆ \t€ \n \t\b
 , –
\t 
 ˆ.
– ‡€ \b 
\t\b \n,  …
\n\b \t€ \b.
‚\b € \b 
\n \b.
† \r 
 \b
  
. ‘\t ‚\t
 
. Ž\t 
\f \t\t, 
ˆ \f\t 
\t  \f,
   
. ˜„„ \r\t
„ \t \t
«­ » \f \f\r
„  
\b.
– \r\t \b, 
 … \n\b 
\t \b, –

‚\t Ÿ\t.
– 
 \b \n
 \n\b.
‚\n \t\b, \n \n
 . ‰\b
 \n , \n \b
 \f, \n, 
\f, \b.
Раман ВАСЮКОВІЧ.
‡……
ФАКТ
\n€…€ŽŽ\t
Па дадзе…ï“ Ëе«ðñаñа, гéашовïя áéïбïñкі …аðе«î…і”ñва Ëе«аéуðі за ðñудзе…î–
чэéве…î 2016 года з…ізі«іðя …а 7%, ка«і áаéаў…оўва”î з ñакі» жа áеéïяда»
»і…у«ага года.
\t \r „ \f
\t\r 2015 . Œ  \f  
\t\t \f\t,  
 \t \r \r 
 2016 \r\r 
\r.
\nƒ‚€„
\t\f Ž
‚ \t \t\r
  \b
-\t\r \r 
“‰ ˆ
   \t\t”.
‚\f ˆ, \t\t 
  , 
\f\b \f
\t. ­  \t, 
 \f\t. \b:
Ž\t \f, 
\f\f,  
  \r — 
 . ‘, ,
\f \f\t
™\r\t \b . \t.
‚ \t   \t \r
 \b \r\t
? , \r Ÿ\t
\b – \t .
  \t 
“\r’\b ” 
 \t\r 
\r\t\r. ‚: \t
 – \t  \t.
‚  ’
 \f \r, 
  
 \r ?!.ЛИЦА

АЛО
А
ДЛОЖ
ОСТРО
ПИСЬ
КАК Д
ЛА,
РОСОС
˜††\t
€ˆ
‡‡‡  \f
 ‡„ ‡
 ›. £ 
‡ – ‡  ‡ 
\r‡\t, \r ‡‡
‡  \t \r›
‡„, \r \t‡ ,
‡ \t‡...
£‡ „‡  ,
‡  ‡  ‡.
†  ‡ «\r ‡ »
\t \r , 
‡‡ ‡  ‡
  1994 \r, \t\t\r 
\r„›‡  ‡ 
‡‡ ‡ ‡ ‡‡‡
 › \f‡„
 ‡‡‡?
‡ ‡, \t\t  1990-
  ‡‡\t‡ 
\r‡ \r ‡  
 ‡  ˆ‡‡.
Œ\t‡  , \f ‡
‡‡ ‡‡ \r
\t‡ , ‡
„ ‡\t\t \t‡‡\t‡. ƒ,
‡ \r‡„ 
 \r- ‡ ‡\t,
\t „ \t\t\r
‡„ ‡ \t  
‡‡ ‡ ‡\t
‡ . \n\t ‡, 
‡\t‡ \r- ‡ ‡
\t – „‡, ‡\t‡ \t
‡\r ‡ ‡„›‡
 , ‡ \r\t š222 ‡\r ‡
‡.
Œ ‡  
 ‡ ‡ ‡
\f\t   \f
20 , \t\t\r
\r„ \r\t‡„. ¢
  ‡‡\t‡ ‡
  ‡ ‡
\r, ‡  \r
„\r. ƒ  ‡‡
 ‡  
\r„ \r, 
 . ‡ \t
 ‡  
\r  ‡‡ \t \t
‡ ‡‡‡ .
ƒ Ÿ\r\t\t \t\t- 
‡: «¡‡  ‡‡
‡\r, \r\t‡ ‡
\t». ‡  
, ‡ \t-\t \f
\t, \t‡ ‡ 
 „\r (\f \r\t‡
„),  \f
\r\t ‡ \f 
 ‡  ,
\f ‡ \r \f\r-\t.
† ‡, ‡ ,
‡ ‡ „ ,
\t\t ‡ .
¡‡  ‡ 
‡‡‡ \r 
›, ‡ \r\r ›‡
› \t ‡ ‡
, ‡ \r\r ‡ 
‡   
 ‡. ¢‡\t‡
‡„, \f ‡
‡ \r\f \f
 \t‡, ‡
‡ ‡ › 
‡, \r \t‡ 
  ‡, \f‡
 ‡ ,
\t   „.
ˆ‡‡ 
 ‡‡, \t \r
: ‡ 
‡ ‡ . Œ 
 \f\r, \f \t‡
„, \r  
- \t‡. £
‡ ‡ \t \r\f‡, \t
, \f\r, „ ‡
\r ‡ .
£ \t ‡ ‡\t
 ƒ, \t ‡\r 
\t ‡ ˆ\r„ „ ,
\f ‡ \r‡ 
 ‡‡. ‹
\r  \t
\r  †‚ ‡ , ‡
\r ‡\r 
 ‡. £‡ „‡
  \r„ 
, \f \r ‡ ‡‡,
‡, \t ‡\r  
 ‡‡ . \n\t ‡ ,
\f  \r‡ ‡
 \t - \f.
\f ‡ –
‡‡‡,  \r›
‡, ‡„ \t‡ 
 \r\f\r„ ‡, 
, \f  \t-
‡ \t
, „›‡ \t
 ‡ ‡ \r„
\r. \f\r ‡
‡\r„ „‡ \t\t
  , \t 
 ‡‡? ‡, \t\t ‡
‡, \r ˆ‡
\t\t ‹, \t ‡ \t
 \r ‡‡\f\t\r„
\t‡„,  \r \r„?
‡‡‡ ‡
‡ \t‡ ‡
„  ‡ ? ‰‡‡
‡\r‡‡ \t„\f, 
 ,  \r„›: 
 , \f ›‡
\t‡  ‡
‡‡‡ ‡\f  ‡,
‡   \r \t\r
¡‡. ¢ \f  
\t \r\f ‡ ‡
 ‡‡‡ \t‡?
†\r ‡ \r\f  ,
\f ?
† \f \t
\t ‡, \r:
 ‡ ‡‡ 
‡‡  ‡‡\f\t‡
‡, \r„›‡ 
 , \t\t 
 \f \t‡‡.
†\t ‡‡ ˆ\t‡
\f\t‡ ‡‡  „
‡\t ‡. ‚ \r 
, \f  „ 
 ‡ ‡‡„ ‡
‡\t „ 
\r  „, 
‡„ ‡\t\t \t‡‡\t‡.
Œ\rŒ \n \f\t\rŒ 
 \f, \f \r, 
\r \fŒ .
25 ‡ ‡‡\f
\t‡ ‡‡ ‡ 
 „, \f ‡‡. ¢
  \r„ \f  
 ‡ ‡ ‡ 
‡ ‡‡ ‡‡\t‡. ‡,
\t‡, „, \t\t 
 ‡ ‡ .
€‡-.
‡ \t ‡
 ‡ \t  .
†‡ ‡
 \t‡ ‚\t
 ‡‡\t‡\f, \t \r 
 \t\t- 
‡ ‡\t‡ 
. …  ›‡ 
‡ \t‡ \f „,
\t  ‡ ‡‡
 \t. ž ‡? ‚
 ‡ 
‡   \t
‡\t\r. …\t 
 ‡\t ‡. †
\r„›‡  ›
‡ ‡ ‡ \r‡‡
\t‡. œ‡ ›,
\r \t\r„ ‡‡„,
\t €ƒ¤ ‡
\t ‡ ‡,
\t\t‡  ‡.
…‡ ‡ 
‡ €¡Ÿ‚Œ¥, ‡ ‡
\r  ‡‡„, \t\t ‡ ,
\t ‡ . ‡ – 
\f \t.
‚ ‡, \t\t -
‡‡\t‡ \f\r\t ‡
ƒ‡‡, \r‡‡ 
€\r\t €…, \t‡,
‡‡ ‡\t ‡ 
\r\t‡ ‡. †\t
‡ ‡  
‡\r \r‡„, ‡ \r
\t‡  \f\r «
‡».
  ‡
€\r\t ‡-\t
‡\f\t ‡‡ (‘)
› \f ‡. ¡
‡  ‡ ‡. ‹
\t\t  \t\r
 ‡ 
‡‡, \r„› 
ˆ‡‡  ‡
‡\f\t \r\t\r †‡\t
\t‡\f!
‚  ‡  
\t ‡ ‡  
 ‡‡,  ‡
\t ‡‡ 
‡ \r \t  ‡
…\t\f, ‡‡ \n\r\t
 ‡ , \r„›‡,
\r\r\f‡ \f \t‡
. †\r‡  
\t: †.\t‡\f 
‡  ‡ 
\r‡\f‡ \t 
 €\r\t  \r
\t.
‡ \r„
›‡ . † ›‡
†‡‡‡ \r„›‡
ˆ‡ ‡ ˆ‡ 
 ‡‡‡ ‡ \r, ‡
 ‡ ˆ‡‡‡, 
 \f, ‡ .
 \f‡ \f‡ 
‡ ‡ \r ‡ ‡‡.
.  \t\r
, \t\t\r  
  
12- ,  
‡, \t\t\r„ 
  \r‡\f‡‡ €‹,
\t\t\r  
\r\t Ÿ\r\t\t.
 \t \r
‡‡\f\t‡ 
„ œ‡ \t\r.
† ›‡ ‡ ‡
 „‡, ‡ \r ‡
 \t‡. 
‡ ‡ \r\t ‡
 ˆ ‡,   
‡ ‡ \r
‡. ¢ \r\t €‹
‡\t  › 
‡,  ‡ ‡ \r
, \t\t ‡\t . ‡
‡ †.\t‡\f ˆ ,
   ‡‡
, ‡‡ \t \r.
Ÿ„ \r  \r‡
 ›‡ 
‡. Ž  
†.\t‡\f ˆ ‡ 
  \t, 
„›  \t 
\t\t ›‡. …\r
‡„ ‡‡ \t‡
\t  , 
 „, \f  
‡, ‡ \r › \r 
 \r‡.
 †.\t‡\f
 \r ‡  «œ
‡‡‡  \t\r‡ ‡
\t ‡». ‡‡
\t‡. ‡ ‘\r 
1996 \r,  ‡ 
œ‡  œ‡‡‡
€\r\t ‡-\t
‡\f\t ‡‡ \t\r‡
‡.  œ
‡‡„ ‡ \f 
‡‡\f\t ,  
I œ ƒ. ƒ‡
†.\t‡\f  ‡ 
 \t\r‡. „,
 \n\t‡ \r‡\t
  « »
 \r„ „,  
\t – «\n\r‡ \t‡\f».
Ž \r‡
\t‡\f, \r\f‡ \r
‡,    
. £‡ ‡
‡ \r‡‡ \f 
‘.
\f\r  ‡\r
 ?   \t\r: 
   . ƒ, 
 , \t \f\r\t ‡
ƒ‡‡ \r‡\f‡,
‡ ‡ ‡›,
 ‡.
\t‡\f ‡  „,
 ‡ ‡.
†,  \t. ¢ 
‡  , \t 
‡—
† \r: ‡ ,
\t , ‡ ‡
\r ‡ ‡ ‡ ‡
‡\f\t‡  
 ‡ \r\t‡
, \t\t \t Ž\t\r \n,
 ‡\t‡ . ,
\r-‡›‡, ‡
‡ \r„ ‡ 
‡ ‡‡ \r\t 
.   ‡‡
 ‡›, \f‡ 
\t‡‡ › ‡
,  
 ‡‡. †  ˆ
  ‡.
\n\t \r \t,  \f
  ›
‡„ ‡ ‡
‡‡. ‘ ? \f\r 
‡ \t ‡ ›?
 \t ‡, \f
 ‡‡‡ 
   
, \t ‡ ›‡ \r
150–200,  , \t  \r‡
 \t 150–200 \f
\f\t. ‡, \f \r
 \r\t\r, \t 
‡ ‡‡
 ‡! ‚ , ‡
 ‡ \t , ‡ 
\r  \t\f‡‡ \r
 \r .   
\r  ‡, \r
\t\t  ‡
‡‡‡  .
   \r,
  \t, ‡,
\f  
\r : «Ž  
\t\r \r». Ž 
 \r \t ‡  
 , \t   
\r\r ‡ \t   ›
.
€\r\r› €¡Ÿ‚Œ¢ 
‡, ‡‡\f\t‡‡, 
‡, \r‡. €\r\r› 
‡, \t ‡ \t‡ 
›‡, ‡, \t 
‡  
›‡, ‡ \r‡
‡ \r\t‡, \t 
 ‡ \r ‡
 ›, ‡, \f‡
\r   ‡
 ‡, ‡, \f‡
  ‡, \t
 ‡. \r
‡ ‡ 
“‡” ‡ œ‡  
\t \t‡. ‚ \t‡,
\t\t ƒ‡‡, \f\r\t,
\r  ‡
 \t‡ ‡ „ 
‡\r\t \t‡\t‡,
 \r  , 
, .
 \t‡  
‡ \r‡  ,
 \t  ‡ 
 ‡ › 
 , \f  ‡, 
\f \r  .
Николай АКСАМИТ,
депутат Верховного
Совета 12-го созыва, член
бывшего оргкомитета
по возрождению
Белорусской социал-
демократической партии
(Грамада).
—\b
\b€ƒ‚\r€Ž\t
\t €†™  \t Ž\f\r\t 
  \t \t \r,  \b 
\t \r \t , \t   ,
..  \r.
ˆ \f,
 ’\t 
ˆ   \t\f\b.
Š \t,  ,
‡\b \b\n  \t\f\b.
‹  \t\n,
ˆ \b \n\b \b.
 \t\f\b – ,
\t\n –
‰ \b \b, \n.
 “\n\n” –
  \b,
Œ  \t\n,
Ž € 
 \n .
  \t
\n ,
‡\n  \t\f\b-\b.
 \t \t
‰  .
‘ \f \b,
Œ  \n†
Š   \b,
‰  – \n\f \n.
‰\b 
(‰\b –
\n \b)
•
  \t ,
 \n \b,
 \n  \t\f\b.
Œ \f   \t,
—\n  \n,
˜  \t,
• \t  \t.
ˆ  \n,
 \t\f\b  .
 \t \t\b\n –
‡.
\b – †
 \n  
ˆ  \b \t\b.
\r€\f  ,
Š\t \n\f \f, \b.
Š , \b \t\n
(Š , \t, .)
  \n\n,
 \t .
 \f  \b,
Š \n \t ,
—\n \t 
\b –
•\b  \t.
\b \b: \n\n
‡ \n, , \b\f,
\t, \n  \n,
 , \n \f.
 \n ,
\n ‹\n ,
‰ \b  .
Š \b 
:
– ‚ \t !
 \n \t\f,
\n, ,
‚, \t\t\f,
\f 
Œ  , \n \f,
“” \b†
Š  \b !
– • \n! Š ! –
  \b,
 \n  \t\f\b. –
™ \n\f ,
 \n  \b!
 \t\f 
 \t \b\n\b,
Š  \b:
• \t \t\t\f
\n\n\b.
  \b? \r  \b!
‘   \n€,
‰   \b.
  –
Š \n \n,
—\n \b \f,
 \b†
ПРАБЛ
¢\r\b\b\t\r\b\b
ад íòа«аðоў áад ðяéáо» ñваі»” заðñа«іðя ñо«îкі ўéïўкі…
ˆ 
\r\t \f\t, \t
  \r\r„ „„
\r\t„, \t \f.
\n\t   
- , 
 \t\t 
 \r\f \r\t
\r  \r\r\t
 \t 
 (!) , 
\r “\r\t”
ˆ 2009 , 
 \f \t 
\t   
\t\r\r! ‚  \r
 \r\t \r \f
 .
  
 \t\r  
\t \r\f 10–11-
\t  \t\r:
\t  \t
\f – “‹\t
 \r” ‚
 , ˆˆ\t 
\n\r ž “\r\t
\r\r\f”, \r
\t , 
“\n\t \t”  
‹\t  “‘” Ž\t €,
“† \f\b ”
  , “ž”
Œ \n\t\f,
“Œ  \r” ­
ž , 
\t “ ” ‚
 \t\b\t, \f 
‚\t ƒ\r “ž
 †”. Œ 
 “\n
 ”  
Œ \n\t\f (\t
\f, “ \r”!)
\t\r \t \t—
 , \t 
\r, , \f
  ­ \t
–  “‘\t ”
 “† ”.
 
\r \r – 
 “ ” £
˜ \r, “ƒ 
” ‘ €\b. †
„, \t , 
  
  
\r\f \t.
 \t ,
 \t\r \r\t 
\f  ˆ
  
  (\t \r \t
 ) \t
 \r\r \f
  \t
  \r 
\f \t
  \f\t
 ˆ   \r
\f\f . 
, \t, \t\r
„  \f –
 \r \t
 , \r
 (“ ”  
‹\t , “˜ 
” \n \n)
  \t, “
 \r” \r\t 
 \r \t (“ 
” ­ \t).
ƒ  
\t„\f  \r\t
\t- ,
 \t ! †,
, \t: “‚ \t
\f  
 \r\t \b \t
 \t, \r \t\r
  
\t\t! ,  
\f— ‚ \r
\r \b \t\r 
-\t\r  
 \t \f  
  ‚  ,
\n\r ž , Œ
\n\t\f, \t \t\r
  “Œ
\t„ ‘Œ” ™\t
‚\f, “”
Ÿ ‘„, “…\t 
 ”  ‘\t ,
\r, \r \t \r
 €\t “ƒ  
\r”—
ƒ  \f 
\r \f  \t\r 
 \t, \f
  \b 
 \r, \t, 
\t \f
\t\t  ­
\t ( \t , 
, \t „ 
). …\r „  ‚
†\t .
Лявон БАРШЧЭЎСКІ.
š \f€€–
 
\r\t 
 ‡, \f‡, ‡\r‡
 . ž ‡ 
 ? ‚ ‡\f . ¢ ‡\f
 ‡  ‡
‡ . \r \f 
 ‡  
‚.‘.Ÿ\r\t\t  
 \r‡ \t‡\f\t 
‡‡, \r‡\f ‡\t\r
‡ \t\t‡‡- ‡‡‡
ˆ‡ ‡
\f\t\r. ‚ \f, \t‡
 \t, \f„›‡ ‡
 ‡ \t\r.
¢ \r , \t\t‡ ˆ‡
‡‡ \r\r \r ‡\t 
«‡ \t\r», ,
\f ‡ ‡ ‡\f 
 \r\r .
‡ ‡ ‚\t
‘‡ ‡\f, ‡  
 \f‡ \r 
\t„ ˆ\t  \r‡
 «\r\f \r‡» 
. ƒ ‡  ‡„ \r\t‡
\r ‡ \t ‡‡\t. ‡
\r\f ‡ ‡ \f
‡‡ ‡\t›‡\t 
‡  \r: «
  ‡\f \t
». ¢ \t  \f\t –
 ‚‡‡‡‡ ‡
  \t, ‡ 
‡   \t, 
\t\t-‡\r \n ‡‡ ‚.
ž \r‡‡,  
 ‡ ‚.Ÿ\r\t\t
\f \t‡ ‡
„ ‡-‡
› ‘.‹„  ‡  \t.
ž \t ‡  \r
\f ‡ ‡
    
\r\t ‡ ‡
‡\f  ‚\t
‘‡ ‡\f!
‘: \t 
,  ‡ . ƒ
 ‘.‹„  
‡\f  œ \n!
 ‡ ‡,
-‡‡\r, \r\f
 \t\t  ‡,
 \r\t 
 ‡ œ. ¢
›—  ‡„, ›
 œ‡‡ «€
\r», \t \t 
‡ ›‡\t ‚.\t,
\t  ‡ \r
‡‡. \t\t ‡ 
 ‡ \t 
‡‡ – \r \t ‡
„ ‡, ‡ \r\f›
‡‡ ‹„   €\r,
, ‡\t„\f, \t
œ‡. ¢, \t\f, 
\r ‡„, \t  ,
\r \t\r‡‡\f\t.
  \r \f \f
 \r \f‡ \r
 \t\t‡- \t‡\f
\t‡ ‡‡  ‡
\r\r›.
Александр КАМАЙ,
€ƒ€
\r€€
 ‡ ‡ \r
‡ \r‡\t 
‰ ‡‡
\t‡‡‡ Ÿ‡‡ ¡‡
‡, \f  
‡ \t‡ 
 2016  ‡
\f 30  \f
\t‡‡‡  . £ ‡
 \t‡ 
, \f\t\r . Ž ‡
\t‡\r: \t 750 ,
‡‡ 15 ‡‡ \r (
‡‡‡)  . ‚ 
 \r 
 ‡. ‹\f \f
 \t‡‡ ‡ \t‡
\t‡ ?
\r ›„
 \t \f
‡‡ \t‡‡ 
‡ \t\t ‡‡\r 10
 ‡\f‡„› 
‡ \f‡‡ 
ƒ\t‡  ‡
ˆ. ƒ\r„, \f 
  ‡‡‡.
Збигнев КЛЫШКО,
.‡
‡­\b .
АС Ц
œƒ‚
Ž€–
 
 , 
\r \f\r
 \f \n’\t\b\t 
\n . , \n
\t \n\f 
 \n \t ? 
\n \t \r\n 
\f ? , \f \f 
\t \f, \n \t
\f  \b\f
\t\b?
Алена С
РМАРАВА, Мінск.
Ž\t †-
 \t\f \t
   
\r 
 \r ƒ\f \r\f
-\r„.
† :
 \t 
, \f, 
\f, 
\r\f .
Π 7 13 .
\r \r
 11  2016  14.00
\r \t €\r.
Вера ВІР.
ГД
ТО
š\b†‚†’
\b\b\b†
†‡ \f‡, ‡  
 \r .  –
 ‡, „„ «
‡»  . 
\f‡ \r.
 \t
‡ «‡» \t «
\r‡\t\t „ 
2016 ». Œ‡‡ ›‡
\t . \t,
‡ „ \r 
\r‡ ‡  ‡.  
‡ ‡, ‡ ‡ 
 \f \r‡  
\r,  \f \t,
 , – \t 
. †\r \t 
‡ˆ‡, \t 
\r  ‡‡„, \r
 , ‡‡„.
\t\t,  \r, \r
 ‡ „  2016
\r ‡ \r
  ¢? \t‡
 \t 45 ‡‡ .
Ÿ‡ ‡ ‡ – 
36 ‡‡ – ‡‡„ ‡
‡›‡„.
‡ ‡
 26 \r
 ‡ \r,
\t ‡„ ‡‡ ‡ 
„. ž ‡,  
‡\t ‡\t
 «\t €\r‡».
  ‡‡\f\t\r„
\f ‡ ‡ 
\r \t  ‡
 ‡‡ .
†  \r
  
‡ˆ‡‡, ‡ 
„ «\r\t\r‡» ‡, ‡
 \r\f‡‡ ‡\f
. † , \r,
\t   ‡„
 \t\t, \t
 \r
 ¢, \t, „, 
\r  
, \t \r ‡ˆ‡„,
\t  .
Эдуард КОНОПЛЯННИК.
…­.
€\b\f† Ÿ†
(Окончание. Начало в №64)
™†…€
¢ ‡ £ ‡ …\r‡‡
‡  ‡, ‡ ‡ ‡ 
\f‡, \t   „
. \f †‚…, \t‡ \r
‡  ¡\t‡ „, …\r‡  ‡ 
\r„ ‡ \r.  \f‡ ‡  
‡ ‡.
\t‡ ‡\t ‡ \t ‡‡‡
‡\f‡ ‡‡‡  ‡.
‹ ‡‡ \n\t ‡ \n. ‹ \r 
‡ ‡ ž . ‹ ‡‡\f
\t ‡‡‡ €\t. ‡ 
XVIII \t. ‡  XIX \t. ƒ
. Ÿ‡ \t\t‡ \r\t \r
\r ‡ ˜˜ \t ‡ \r
 ‡ …\r‡ ‡‡, 
‡ \r\t \t‡‡ ‡
 \t ‡„. ¢  , \f
 ‡  …\r‡ „
‡,  1945 \r \t‡ „
œ‡ \t ‡‡ 
‡‡ ‡   ‡  
‡ ƒ „ -\t\r„ \r.
\f‡ ‡ \t\r …\r‡„ \t \r
‡„  1952 \r  †‚…. 1961 \r
‡ \n‡ ‡  …\r‡‡
‡\t\t\r„ \r„ \r. ƒ \f
\n‡\t‡ \t‡‡ – ˜\r› ‡ 
›‡ \t‡ \t \n\r.  ‡ \t
 ‡ ‡ .
Ÿ‡  1974 \r ‡‡\r
   †‡\t 
‡ ‡‡  …\r‡„. ¢ ‡ 30 \r
 ‡‡  …\r‡„ ‡‡ ‡‡
\r‡.
£  \r ‡‡\t‡ \f‡-
‡ ‡ \r\r\t. ‚\t ‡
 \t \r  ‡. \t
ˆ‡\t † \n ‡ ‡
‡  –  \r \tˆ‡\t
‡,  ‡ ‡ ‡
‡‡ ‡. …\r\t‡ \t  ‡
\r\r \r  ‡\t \r‡, ‡ ‡
  ‡‡ \t  
. …\r‡   ‡‡
  ‡\t\r„ \t‡\t\r ‡ 
 \t  . ¢ \r‡, ‡ £ 
 ‡‡. ƒ    
 ‡‡ ‡‡\f\t‡ .
ƒ ‡ £ ,   
‡ ‡\r ‡‡\f\t \t,  ‡
‡  \r‡  ‡\t.
”€†€†€\f
 ›- ‡ \t\t- \f‡
\t. ¢ \t‡  – ‡ 
 2014 \r ‡‡ \r‡ ‡ 
 \r\t\r„ \t\r   ‹.
  \t «• \t»
\r‡ œ‡ ‡ «‘»
‡  \f ‡‡„
…\r‡‡. ‡‡\f\t‡  ‡ 
 : \r – \f †‚…, 
 \f ¡„,   
 \t\r \t‡,  
‡ ‡‡ ‹ \t‡‡ \n.
† …\r‡  \f‡ \t
\t‡ . ¢, ‡‡ ˆ \t
‡\r \t‡, …\r‡  ‡
\t  ‡›  ‡.
\r \f ‚\t ‡\r 
‡ \t «‘\r» ‡  ˆ‡
 \r\r\t‡ ‡ \t‡\t\r . †‡,
\t\t  ‡ \tˆ‡\t, ‡  \t
\r ‡‡ «» ‡‡.
  \t\t ‡‡ 2015 
Ž‡„ ‡ £ ‡ 
‡ \r\t  \t ‡‡ ‡
  , \t ‡ , ‡
 ‡ \r\r ‡ \r. ‚ \r
  \r\t‡‡   ‡ ‡
\t‡ Œ-24, \t‡ ‡\r …\r‡‡ 
‡‡. «…\r\t‡ \t» ‡\t, 
\f  «\f‡».
\r  ‡ 
‡  \r. £ ‡
\r‡ ‡ \f \t‡‡ \t
‡‡  \r \r . ‡\t‡
\t  \f‡ \r\t \t\t‡
 ‡‡ …\r‡„  ‡ „
 ‡‡, ‡ ‡‡
 \r ,  ‡
‡ ‡. …\r\t‡ ˆ\r\t ‡
œ ‡ ‡\t‡
‡\t ‡  ‡‡\t.
…  \t‡‡\f\t‡‡ \r\t
\t‡\t‡ ‡\t‡ \t‡‡ ‡. ‚
  ‡‡\f\t ‡‡ 
  ‡ ‡.
™†\t€††¡
\n†€†
†‡: £  ‡ ‡\f‡
„‡ \r\t\r„ ‡„. \n‡\r‡‡
…\r‡‡ ‡ , ‡
‡    ‡‡\t\r.
‚‡    ‡
\t \t \r.
\n 2016 \r \f‡, \f \t\r
£   \r‡\t.  \r
‡‡ …\r‡‡  ¡\t‡ „ 
‡ ‡. † ‡ ‡ …\r‡,
‡\f› „„› ‡‡, ‡
¡ ‡\t  ‡‡: -
\r\r  , \r\t ›‡ 
¡ (  –  ‘‡‡) ‡ 
 . …\t \t, ‡
¡\r, \r ‡. ƒ ‡ \r‡\t‡
\t‡\f\t‡ \t‡‡ ‡\t\t 
 \r ‡‡ \r \r\t.
\n , \t‡‡‡ ‡\t
‡\t ‡  ‡ \r,
 –   – ‡\t‡ ‡ 
\r  ‚ˆ‡\t‡,  ‡ 
\r , \t  ‡  
‡‡ ‡‡ ‡\t \r ‡
  …\r‡‡. , ‡ 
 ˆ\t \t \r\f.
Œ ‡‡ ‡ ‡\f‡ „‡  
‡. £  , \f \t‡
 ‡\f‡ ‡ ‡‡ 
‡  ‡‡\t\r. ¢ \t \t‡‡‡
\t\r  ‡ ‡‡\t  \r‡
 \t„\f‡ \t ‡ ‡
 \t. 15 ‡„ ‡ ‡
\t  ‡\r‡  ‡ 
 ‡ \f‡„ \r
‡: \t‡  ‡
\t \t \r\r  ‡ -‡‡,
 –  ‡ \r. \t\t\r
 ‡ ‡ \t‡‡
£ , ˆ\t‡\f\t‡  \t
\t ‡ ‡.
15–16 ‡„  ‡ \t
\r\f. ‡‡\f\t‡ ‡‡\t 
 ‡‡  \r 1991 
: ‡  \r\t, \f‡ 
, ‡ \r‡, \f 
 \t\r„ . † ‡ 
‡ \r› ‡. ¡‡  1991 \r
 ‡‡ ‘\f  \r ‡‡
 ‡\t‡‡ \n,  2016 \r 
…‡ £ ‡ \r\f  
‡ ‡‡\t ‡‡.
€\r\r\f‡  \r„›‡ ‡‡,
£  ‡ 
›‡„ \t …\r‡‡  …\r‡„,
  ‡  ‡. 
‡ ‡ \n ‚„\t 
‡    \t \t. \t
‡ ‡‡ £  
‡‡‡ \r\r\t‡‡ ‡.
‡\t ‡   
\r„ \r \r.
 \f\r,   ,  ‡„\t‡
 ‡  ‡\r \f‡‡ 
\t ‡ \t ‡„ (\r   ),
\t\t \r \f ‡ ‡ ‡\t,
\t   \f‡ \r\r\t‡
‡ ‡‡. \f\r  ‡‡\t
 œ ‡\t ™\r ‘„,
‡\r›‡  ‡ ‡‡  ‚, \f‡\t‡
\t\r‡  ‡\t  \r
 ‡  ‡ ‡\f\t‡ ‡ 
 \r\f‡. £ ˆ\t‡\f\t‡
‡ \r …\r‡‡  \r  
\t\r, \t  \f ‚„\t ‡ \t
\t‡ ‡ ‡.   ‡ 
‡  \r \r\r„ \tˆ\r,
\t  \r \r\t ‡
\t‡  ‡\t‡‡ ‡‡.
š‚š
€€‚€€
ƒ  ‡‡. …\t 
‡ £ \r ‡ ‡
‡ \n. …\r\t‡ ‡ 
‡   ‡ ‡\f\t‡
ˆ. …  \f \r‡ ‡ \r
‡ ‡ „ \t\r. £ 
‡ ‡„: ‡ ›‡ 
‡‡ ‡ , \r\t
‡ ‡  \r
 \t \t\r «…\r\t‡ \t».
£  ‡, \f .
‹\r  . £\t‡\f\t 
\t‡ ¡„ ‡ ‚ …\r‡ \r
\f‡, \f‡, \r › \t 
 ‡ \t\r‡‡ ‡\t 
\t ‡ \t ‡\f‡„ ‡\t‡ \r‡.
‡‡\f\t \t‡ \r \r
‡„  ‡   ‹ 
\r\f‡ – \f‡, \r ‡
‡\f‡  ‡‡‡ ‡ 
\t ‡‡„ ‡‡\f\t \t.
†\r   \r\t‡.
\n , \f  ‡\t ‡
\r \r , ‡ ‡: ‡ 
\r  ‡‡,   
\t. ¦\t‡, ‡ £ 
 ‡  ‡\t\r \t\t 
 ‡ ‡ ‡\f 
‡. ¡ ‡\r ‡  
…\r‡‡, \t\r„ ‡.   
\r‡‡ ‡ ‡   ‡
\t ‡ ˆ.  \r \f‡\t
 ‡‡\t ‡  ‡ \t‡
 \r ‡„›  \r
‡ \f ‡.
Œ £  \t ‡
‡. ¡ ‡  \r 
– \r‡‡  \r 
, „› ,  \r, 
\r \r ‡ ‡‡\t‡. ¢ 
‡ £ \r \t\r \f‡, 
‡‡‡ \f „: ‡\r ‡
 – ‡ \r\f \r ‡
\r ‡.
\f ‡ \t . €\r\r›
\t,  ‡   
…‡ £ .
‘\t’
\r†
ž\t \r‡\t 
‡   ¡\t 
„  2004 . ž
†‚… – 1999 .
‹ ‡ ‡
 \t „‡
XX \t. ƒ 1992 ž\t
\r‡\t ‡ \t
\r‡\t ‡ ‡ \r
 – ž\t‡. 
\r « 
„‡‡» ‡ ‡ ‡
‡ ‡ ‡ ‡‡‡.
ž‡ ‡ ‡
\r\r„ ‡ ‡\r„ \t
‡\t\r ‡  
\t\r‡‡\f\t  .
ž‡ – ‡ ‡ \t\r
‡ ‡‡
‡  ‰
¡. ‡ \t ‡
 ‡ 
, \t\t \t,  
 1895 \r   -
€. ¢ ‡‡„ 
‡„  
 ‡  ‡ ‡ 
\t\r ‡  ‡‡
  ‡  ¡.
 ‡
 ‡‡ ‡ -- 
‡ \t‡  ¡. Œ \r
\f‡  74,4 , \r
›‡ -- 80,6 .
¢ ‡\f
 – \t‡
. Ž 
‡ \t  ‡! …\t 
‡ ˆ\r\t‡‡ ‡
‡‡ ‡ .
‚‡\f\t‡ \f 
 ,   , ‡
 ‡‡ ‡ 12 
\t‡ ‡ \f!
‡ ‡\r„ 1410 , ‡
\r„  \r
„ ‡ \r‡.
ž\t \t\r 
 \r‡‡
‡  „.
 – ‡ ‡ ‡
‡  ¡.
‡ ‡  ‡\f
‡\t  \f\t \t
‡\t‡ – \r‡. 2011 \r
  
 ‡\t  ›
 ¡.
 – ‡ ‡ ‡
  ¡, \t
‡ \r‡ 
\f‡ ‡ \t, 
 \r ‡ .
  ‡
   ‡
, \t ‡‡.
˜ \r‡, \f ‘‡ 
 \t\r\r ‡
 ¡.
ž‡ \r 
‡ \t‡ \r 
‡ ‡. \f \r\r
‡ ‡‡  
 160 ‡! £ „
‡ \t. ‹ \f‡ 
‡ ‡ ‡ ‡\r
 130 ‡‡.
ž\t ‡ ‡ 
\t\r„ ‡ ‡\r„ ‡‡„.
 ‡ 
  1118 \r. †
  ž‡‡ ˆ\r\t
‡‡\r„ ‡ \r\t
‡ ‡  
 ‡!
‘€ \f\r\t
 1537 \r  ‡
 \r‡\t \f
 \t ¡. ¡ 
 ‡„‡\t , \f
 \f  ‡
 ‡\t ‡\t ‡
. \r„ ‡\f„ „
\r\t‡ ‡‡, „\t
‡  
 Œ,   \r\t
‡‡ \t‡\t‡
. † \t\r ‡
  
‡\t‡? † \r‡ \r \r
\t‡ –  ‡
‡ € ‡‡ (ž‡‡).
†  \f‡„ 
¡!
 ž‡‡ „‡, ‡
‡ ‡  
\f \r, 
‡ \t\r \t‡„.
¢ ‡  \r„
\t\t\r, ‡‡ 
 ‡ \r\t‡  
  \t‡ .
  \r‡\t\r
‡\f  , \t\t
 \t \r‡
,  ‡ \t‡\t‡
‡: «‡\t!»
ž   \f\t 
\f «ˆ‡», ‡‡
«\f\t \f
\r‡».
\r €€€\t†\t–
 
\t‡\f\t ‡ ˆ‡
‡‡\t \r. ‹
 ‡\t\r„ \r 
 ‡, \t
 \r \t
\f\t‡ \t‡  .
\n ‡\r,  ,
\t  ‡ ‡
 ‡  ‡
, ‡ ‡
\t\t  ‡
\t ‡  .
 \r\t‡‡
‡\r \f \f
  \t‡, \f \t\t 
‡  ‡ ‡
‡ \r\f  
 ‡ .
‘\r  „ \f
\r\f   ‡
 ‡ – ‡\f‡\t 
 ‡ \t, \f
‡ \r  
‡  ‡‡\f\t‡ ‡
\t‡\f\t‡ .
—€†\t’††
  ‡ ‡
\r \r \t\t ‡
‡ ‡‡. £ 
\t. ‘‡‡ \r ‡
‡ ,  ¢‡‡
–  \t\r\r ‡ ,
 ¢‡‡ ‡ 
 \t‡ ‡ ..
\t ‡ \t‡, ‡
‡\t‡, ‡ ‡\t‡
‡ \t‡ „
 \f\t \t, ‡‡
\r \f‡  
‡‡ ž‡‡ ‡  ‡
  .
¢\r\b€\t††ƒ†ˆ
† , \f ž‡
 ‡ ‡
 ‡ ‡
\t‡ \t‡ ‡‡
‡\t‡‡ ‡ 
‡,   ‡
‡ \r\f‡ 
‡‡‡.
 
‡\r›  , \f
‡  ž‡‡ ‡,
 ‡\t  
 \t \r‡„ \f\t
ˆ‡, ‡› ‡
. † ‡ ‡
   \r
 \t‡, ‡›
‡\r ž‡‡.


  ž‡‡

990 .
­’† \f\r†–
 ‡‡\t, 
\r„ \r \r‡ 60% 
\t ‡‡\f\t 
  \f. † ‡ 
 ‡ 40% 
 ‡ .
 ž‡‡ \t 
‡, \t\t ‡›‡ ‡‡ ‡ .
‡ \r  ‡
   
 , \f  ‡‡.
  ‡ 
\r‡  
  ‡ 
‡. ‘\r  \r
‡\r \t , \r
 ‡ ‡, 
 ‡ \f , ‡
\f .
†€ €
 ž‡‡ ‡
‡  
\t ‡ \t 
‡ ‡ ‡‡, ‡
  ‡ \t\f
. ‹ ‡
 ‡ ›
‡, \r‡  
‡\f‡   \f 
 . ž‡ „ \r
 \r ‡ ‡ ›‡
: \t\f ‡ 
 \r ‡‡ \f. 
‡ \f‡„ \r ‡
\r. ‡ ‡ 
 \t\r \r„, \r
\r„ ›,  ‡
 \r.
€ \f‡ \f›  
 ‡„  ‡, 
\t \t\t   „
‡ „ \t, ‡
  ‡.
‹ \f „ \t‡,
\r , ,
‡  \f‡
, \f , \t 
‡.
‘€ƒ†€€†\r
 ž‡‡ \f\t „ \t 
\r\f‡  ‡, ‡‡\t
\r‡‡ (‡ ‡\f‡‡ ‡‡\t
\t‡), \t ‡ \r„ \r.
ž\t‡ \f \r„‡ ‡
‡ \r  ‡,  \r
‡\t \r„ \r. ¢ \r 
‡
 
  ‡ \t \f\t
\r \f\t\r. ¡‡ \f , \f‡,  
„ \r‡.  ‡\t
 ‡\t  \r\t„ \r‡ 
‡ ‡‡  , „‡ ‡„
\r \r  \t‡\f\r .
¡‡  ‡  \r 
ž‡„, ‡, \f \r  ‡\t 
, \f \r \r„ \t\r
\t\r, ‡,  ž‡ \t
‡ ‡ . ƒ  ‡  
. ž‡ \t  ‡ \t\r
‡ \f‡\f\t\r .
\n\f€’††\t
… ‡ ‡‡„
(, , \r), \r
   ‡
  \r ‡\r.
(†‡, \r  
. )
†  ‡ ‡
. € 
‡. †‡\t‡ \r \r‡,
\t‡‡. ›\r›‡ \tˆ.
 \t \r
\f„  (
 \f ‡\t„\f‡ -\r).
\t  
. Œ‡ \t .
\n‡ ‡ , 
‡,   
 .
\n\t ‡   ¡, ‡
(‡\t‡)  ‡\t/\t
‡\r; ‡\t ‡ /\r 
‡.
€ ‡\t‡  ›‡ ‡
ˆ\r\t ( .\f. \t‡\f\t‡) 
‡„ ‡. ˜, \f‡
.
‡ ‡ \f ‡
- ‡.
\t‡ \r ‡ \r
‡ \f‡: ˆ‡-
, \t\r
(‡, \r), ‡
 ‡ ‡ ..
€‡ ‡ \r‡
  ‡‡ ; ‡
‡;  \r
 „„ \r 
( ‡, ‡, ‚, \r,
€‡ ‡‡  ‡.
†‡\t‡ \r „\t‡‡.
€ \t‡\f /
(‡ \t  ).
˜ ‡ˆ\r\t\r 
.
…†\f€’††\t
› ‡ ‡ ‡
\f  \t  ‡  \t.
  ‡ ‡ \r\t „
 8 \f \f, ‡\t 9
\f. † „ \r ‡ \t\r
\r\f ‡\t  
. \n\r \r\f ‡ 
\f  . ¡ \t‡
‡‡- ‡,   2 
‡   10 \f \f.
\n\r \r\f \t (,
 \r „ \r. \n
 ‡ ‡‡  
\t \t‡\f\t‡ ‡\f  \t\r‡.
 \r\f‡ ‡‡ 
‡ \t, ‡\f‡
‡\t‡‡‡ \t, 
 \f‡  ‡ ‡‡‡, 
\t  \r ‡  ‡
‡‡ ‡ (‡, 
\r‡\t ‡‡ ‡ \r \r‡\t
 ‡  ‡\t \t –
\t\t \f, \t ‡ \t\r\f‡).
…    ‡ ‡
 ‡‡„, \f‡ ,
\f  \r‡.
¡ \t‡‡ ,
\r  ‡ (¦‡\t,
‡).
\t‡   ‡
 ‡  \r‡‡\f\t .
 ‡\r ‡\t \t‡ 
\t \t ‡\t‡  \t.
ž‡ „ \t \t‡  \t\b
 , ‡   \t\t- 
 \r\f, \f ‡.
ƒ ‡ .
†\t‡ \r ‡  
 ‡ .
ž ‡  \f 
\t‡\f \f . ‹ 
  „ .
Подготовил к печати
Алесь ДРАБЧ
ФОТО
Œ \t \r\f‡ \f
‡ „‡ – \t
  \n‡ 18-‡‡
‡, \r\t ‡
 \t . ¢, \f
\f‡ 3 ‡‡  ‡ 18 \f\t
\t‡ \r‡ ‡ 3
.
•‡ ‡ Skoda
 \r‡ Superb  
 Candy. ž \r‡
18-‡‡\r„ ‡\r \f\t \t‡
‡‡ ‡,   \n‡
 ‡ €  ,
\t „ ‡ 
\r  Skoda Auto ‡ˆ‡
™.
\f  \t  \n‡
‡ \r„ \t\r\r„  69 
 \r›‡ ‡‡„. 
‡‡  ‡
›  280 000
€\f†
€†€†£€
ž†€€†\r†\r\f
\n \r‡ \f‡ 
› ‡‡ „ 
‡ ‡\f\t‡ \f.
\t  \f,
\r „ ‡
\t \r‡, – ‡ 
‡ ‡\f\t‡ \f ,
‡ ˆ\r\t‡‡\r„›‡ ‡ .
‚‡\f\t‡ ‡ˆ \t
 \f\t, ‡\t, 
 ‡  . ž \r\t
„  ‡  , ‡
 ‡ ‡ ‡ \r
ˆ.  ‡\f\t
 ‡ˆ ‡\r›‡
\t \f ˆ‡ \r, ‡ \t 
 ˆ‡ \r ‡  ‡ \t \f
\t. †\r  
\t \t\r\r   \t\t,
 \t \t \f, \t „ \f,
\t„
ˆ‡ \r 12 
, 
\r \r .
† \t
\t\r\r
 ‡
ˆ‡ \r 
 \r, \t‡
\f› 
‡‡ .
 ‡\f\t‡‡ \f‡ 
 ‡ Ž \r, ‡‡ ‘\r.
  1490 \r ‡ ‡
\f ‡ ‡ ‡‡ \t
‡ˆ ‡ \r„ ‡\r›\r„ ˆ‡ \r\r
– . Ÿ ‡, \f ‘\r 
\t ‡\t\r , \f ‡
 ‡ ‡‡ , \f ‘\r 
 ‡\f  .
ПРАПА
\t …ƒ\t\f
Ÿ\b, \t \t\r, \r.
†  
 ¡. Ž „ 
  
, \r \t\r \f, \t
„ \t\r„ \t\r 
.
ƒ  \r \f
\r\t “ \t”
 \t \r\f
. Π, 
\t \t \r ,
   \t\t 
\t \t
\f\t  \t.
‚  \t 
 , \r  \t\t
\r\t. \t \r 
  , \r 
  \t\r \r “ \t\r”
  \t\t.
„, \r \r
 \r„ \t\r.
Œ \t \t \t
,  
\r \r \t
.
\r„  \t
\t\t   
\r\t, \t „
„  \f\t 
\t. ƒ 
\t \t \t
 \r 
 \r  .
Рыгор КАРАВАЙЧЫК.АЛИСТ
ЛСЯ ИЗ КО
‡†ƒ†
†††
Œ\fŒ Œ\t\bŒŒŒŒ\bŒŒ…\r\b\r„\b\b£
Ÿ\tŒŒ\fŒ…Œ…\tŽ\t„ŒŒ\fŒ
„\bŒ\b\bŒ\b£
Ÿ\rŒ\t\tŒ…Œ\r£
\rŒ…ŒŒ\bŒ\r\b\b\b\r˜\bŒ™\r„
\bŒ\f¤ŒŒ\f\b
¤\f€
 \f€€
Ž \r  ‡\f\r  
‡\t ¦‡\t‡\f\t 
‡– ‡\f\t
 
ƒ\tŒŒ\f ­\f\t
\t ‡\t\r œ
 \f‡ \r ‡
 ( \t, \f 
‡ ¦‡\t‡\f ‡ …\r
‡ \t  ‡ 
 ‡), 
‡\t \t  ‡
  . ‡ 
 ‡\t 
, \t ‡
 – \r\f ‡
€\r‡.  1990 
 ‡\t‡\f\t ‡:
‡,  
‡ , 
  ‡\t.
ž›  \r\t‡
‡ „  \f\t‡
 „ \r (\r
‡ \r„), Ÿ\t 
 \r \r
 ‡‡\t ‡
.
“š  
\t\n\f,
– ‡ .
›\n \n \b\n, 
 ­\n\n\f .
š\n\n ­­\f
\b  \t\b\n\f€.
 ­\n  \b\n, 
\n ƒ \n\f-\n\f
. • ­\b \n­\n 
­\n\n\f, \b­­\n­.
 \n \n \b\f – 
 \t\n”
\r \t  “\r”
  \t\r 
\t‡ ‡ ‡ 
\f\r  \t‡ 
 ‡, Ÿ\t 
\r ‡ „
 . † ¦‡\t›‡
 \t \t
  2008 \r. \n ,
\r\t ¦‡\t‡\f\t 
‡- ‡\f\t 
  ‡\r
 ‡  
, \t ‡‡  \f‡,
¦‡,   ‡ \r ‡
.
“ \b ­\n
\n ­  \b\n,
‡ ‡\t. –
•
\n\f\n, \n \n\f\b­
\t\n\n ƒ\n\f ­
­­ ­\n­. •­
 ­ \n \t \n­\n\f
\t\b\f?”
ƒ\t‡ 
 ‡ \f‡ 
„ ‡. 
‡‡ Ÿ\t,  ‡
  ‘\t
‡ ‡ , \t‡\r
– ‡, \t\t ‡\t›‡.
‚  ¦‡\t‡\f\t 
– (, ‡ 
\f ). † 
  ‡ ‡\r 36 .
€
  ‡\f
 \f
’\r
€\nŒ
, \t 
 ‡ \r ‡‡
„ ‡‡-
‡‡. \n\t \t
 …, ‡  ‡
‡  
‘.  
  ‡\f\r, \t\r
‡  ‡ \r\r
›‡ \r. ¢  
 \f \r‡\t. †
 , \t\t \r 
‡  \t, \t
, \f  
 .
“… ­,
\n \n€, ­ 
 ­ ­ \n\f 
­€\n ­ \t\n\f \f,
– 
\t …. –
Š 
­­ , \n 
 ­ 
­. œ , \t\b
­\n”
.  \r‡\t‡
“\r‡‡” ‡  
 . … \r ‡
  ( ‡
 \t\r).
\n‡, ›‡ 
 \t  
‡   \r\f
.  › ‡ 
‡ . ‡\f\r,
\t\r ‡‡  ‡,
\r  \t
‡ \r
\t,  \r  
\t \t. 
‡\f ‡ „.
 ‡ \t-\t
‡ ‡ \r \t ‡
  . \f, 
‡  \f‡.
›‡  ‡
 \t‡, 
\r‡ \r\t ‡
  „. \n
 ‡ ‡ ‡\f‡\t‡
\r ‡    .
\n\t ‡ ‡‡
Ÿ\t, \f  
\t  ‡ ‡ 
, ‡ €‡\t 
\t, \t  
  (\r 
 \r).  
\r\f‡ 25 ‡ \t
\t‡ \t‡ . \t‡\t‡
\t\f‡„  \t
,  „
 \r\r› ˆ‡ ‡‡
. \f,  
‡ \r ‡ ‡ –
 .
ž \t \r\r
\t \r‡\t‡, 
‡ ˆ‡‡ ˆ
‡‡-‡‡ 
 ‡. …
 \t\r ( , 
\r\f \t 400 \r),
 – ‡\r \t‡.
\n‡,  ‡‡
‡ ‡„ 
\f‡„ \r‡„ 
\r\r ‡ ‡ ›‡.
 ‡„ ‡‡ Ÿ\t,
\r\t‡  
\t \r\t\r 
‡  ‡.
\r \n€\n 
 ­,  \b
\n­­”
, – ‡ .
\f,  \t
\r‡\t‡. Œ \r\r  
‡  ‡ – \t\r
 “”. \n\t 
‡ ‡, 
 ‡. \n 
„ ‡\t‡ ‡‡ \r
,  ‡  .
\t \r\f\t ‡ 
 „.
¥\f\r\b
\rˆ€€
ƒ\t‡ 
 ‡ \t‡  
‡\f  2009 .
Ÿ„, \f  ‡
\r„  ‡
‡ \r\t ‡\r
.  ‡
 ‡ 
\t‡ ,  \t ‡
\r\r›‡ ‡
ƒŒ\r
‚
. ¦‡  ‡\f 
 ‡ ‡ 
‡‡ “˜\t
\t \r”.
ƒ\t‡  
\t  ‡ 1950-.
‹‡ ‡ \t\r, 
‡‡ \t‡. ‡
‡, ‡ \t\t
 „ 
. \n\t ‡ …
\r‡\t, ‡ ˆ\t‡
\f\t‡ ‡ \t .
- 
 ‡‡ \f .
 ‡ ‡ , \t 
  (
  
‡ ‡,  
 „ ‡
\r‡\t‡),  „ ‡
 ‡\t \n\t, \t
  ‡ \r
\r ‡„ ˆ.
\n‡, \r, \f ‡
\f‡ “†\r„ „”,
… ‡ ‡  
‡.
ƒ‡, 
  \f. 
‡ \t, ‡\t‡
\t‡,  \t‡
, \r ‡‡ \t
‡ ‡ \r\t‡ (\t\t œ
‡ \t, \t 
\t\t \r\f ‡  
‡. ž ‡ \r\t \r
‡ \f\t, \r
\f ›„  \t
). † 
(\r,  ‡
‡) ‡\r \t, \t\r, \t
‡\t‡, ‡ (‡,
\t\r ›\b ‡,
‡  200 ).
 ‡‡ ˆ, \t
   œ
\t.
  \r
\t\f‡, \t ‡
‡\t‡  ‡
 ˆ.  ‡ –
\t   \r„ \f
\t\r . † \r„›‡ 
 \t‡  ‡\f\r 
  ‡\t
‡\f\t‡ \t \t\r\r. …
\r‡ \r  
, \t\t \t ‡ \t\f
, \t \r\r 
\f\t  \t\t‡. ¢
\t \t ‡\f 
 \r \t\t \t
. Ž –  ‡‡‡ – , \f
 ‡ \t
‡ . †
\r‡ \f‡
\t‡‡ \r‡‡ ‡
\f‡ 16-\f 
 ?
€
\n\t  …
‡ ‡‡ \r‡\t‡ 
‡  ‡\f\r? ‡‡ Ÿ\t
œ‡, \f  
‡, \t\t ‡\r ‡
 . ¡‡ ‡ ‡
‡ „ 
‡‡ ‡, 
\f ›„  ‡„,
 ‡ \r ‡ 
\r . £   ‡
 \r (
  ›‡ 
‡ ‡\t)
‡‡„ , \f
‡‡ ‡ ‡
‡.  Ÿ\t, 
 \t ‡ ‡\f\t‡
 ‡ \r
92% .  ‡
   
‡ (‡ \t\r ‡‡
  – \t 
  ‡), ‡ ‡
‡ ‡ ‡\t‡
. \f ‡ 
\r  ‡„ ‡„ 14
\f\t.
 ‡  ‡
„ ‡ ‡ ‡ ‡
  ‡, \t
„,  \t\t ‡ 
\r \r \r\f. …\t \r›
\r ‡ . 
 \t ‡‡
 \r \t 
   ‡ 
 ‡‡ \t‡\t\r.
 ‡„ ‡„ ‡ 
‡ ‡‡-‡
‡. …\t‡  ‡
‡\t„ \t ‡ \r\r›‡
.
\n\t \t
…, \r  ‡
 ‡\f\t‡ ‡ 
 \t‡, ‡
‡\f\t‡ ‡. ž›
\t‡ ‡ ‡ „
 \t ‡\t‡. 
‡ ‡ ‡„  ‡\f\r,
\r ‡ „ 
†\r‡‡, \f \t
‡\f\t‡  ‡ \f‡„
 …\r 
  .
“€,
•\n ­ ‚ ­ 
­\n\f \b \n\b ƒ
 , \t 
\b,
– ‡ ›‡.
„­\n ­€­
–  \t \b
\b\b \n\n­ \f 
­\t. •  ­ 
\n ”
†\t ‡ ‡
‡\t … \r‡\t
 ‡\t,
\t ‡‡ 
 \t . \f, 
‡ , \f
 ‡ „‡‡ ‡ 
‡‡ ‡ ‡ ‡\f\t‡
‡. \t\f ‡
 … \t 
\r„›\r„ ‡‡„:
“œ
\b ­ \n\b­  Š\b
\n. œ­ ­­,
 \n­ ­ ­\n  ­
\n ­ \n, \n \n­
­ ƒ€\n. …­ \n
\n­. ­­ \b
\b, ­ €: “\n, 
\n ­\t  €\n ­
\b\b.  \n
 \n\b \b? •­ \b
\n \n\f \n
 ?”.  \n \b
­ ­­ ­\n­€”

€‚€€
\n\t ‡ \f
  \r‡\t‡?
\r, ˆ‡\t
. \t 
 ‡  
‡ \f \f .
 … 
 \r ‡  
 \r‡. ‹ ‡ 
 \r\t‡. ‡ ‡ 
„ \f 
\r.
\n ‡ 
‡ ‡ 
„ ‡ 
 ‡‡ 
\t ‡ , \t
\r\f  -
\t. ¡ \t‡ ‡ \r
\f‡ \t„‡ ‡ 
“ˆ \b  ­\n
­ \b\f€\n \t­­
\b\n­”
, – ‡ ›‡.
ƒ \f \t„
 ( \f‡\r \t‡ \t),
 ‡ ‡\r\r„
‡ \r ‡‡\t
 .  \t‡\r \f-.
\r‡\t 
› ‡ ‡\r„.
Ÿ„, \f 
   ›‡
‡ \r ‡ 
\r\t  . \t
\r \r‡\t‡ 
  
 ‡„, ‡ \r‡
 \t. † \t‡
\t ‡ -‡\r: \t 
\f  \r  ,
  
„ .
Ž ‡„ „ 
‡\r ‡ ‡
 ‡\f\t  ‡.
†\r‡ \t 
\t‡ \r‡?
“‚­ \b\b\n ƒ 
\n­,
– ‡ …
\r‡\t. –
›\n 
\b \b\n: ­\b\n\f \n\f
\n. \b  \n
­ \n\n\f? •\n, ­
­€\n \b \n\f. Š
­ \b\b ­, \n­
­\n ­ €\n”
…  ‡
‡\f\t  ‡‡ 
 ‡‡„ Ÿ\t, \r
\t  œ‡:
“œ \n\n 
\b\b \n­ \n. 
\b\b \n\n 
­\b €\b?”
. ž 
 ‡ ‡\f\t‡  
‡ ‡-‡
, Ÿ\t \t 
 ‡\r  \r
\r‡\t‡ \r‡‡\f\t‡
. ‡„  
‡\t,  ‡ ‡\t
, \t ‡ \t„ 
.
“… ­ \b \n
­ ­ ­\n ­\t  \n
­ \b \b \n­
 ,
– ‡
Ÿ\t. –
 € \f,
\n \b ƒ­\f
\n­, \n\b ­ \b\b
­ ”
 „ 
‡ \r , \t 
. † ‡\t„\f‡
‡ \t “†
‡”. ˆ‡‡ \r\f‡
: ‡ \f
‡ \r‡\t ‡‡‡‡, 
‡ \r\f‡, ‡\t.
\r\r ‡ \f ,
\t . „
\r\f ‡   
 \t ‡ ˆ‡
\r ‡.
Денис МАРТИНОВИЧ.
ž­\n­­ .
ЗАПРА
Ž\t  !
  \f
 ˆ\r, \t
 27  16-
 \t 
Ž\t\r \n! † -
\t\r„ \r 
ƒ \r-
 \r \t\t.
Š \r  
„„ \r\r ‘ \t\r\r-
 \t\t: “\n!”
 \r  \t!”.
Π \f
\r\t ˆ 
\f ˆ\t
\t  
\n\r \r „
 , \t –
\r\f 
\t\r  .
­  
\f \r\t 
 \r  1
\r – \f, \t\r \t
 \r  \f \f
\t Ž\t\r \n  
 .
…\t \f, 
 Ž\t\r \n 
‚\t\f, 5 
\r\t -\t
  16- .
\t\r  \t
\r\f   
  
   “”-
\t\r\r. Œ : 
   !
\t\r-\t  
\n\f\r\t \f, \t
 \t\t \f 
 \f
ˆ \r  \f\t\r 
.
 \t ‚
ƒ\r  \t
, \t \f
„  \r\t  , \r
 \t\r   
\r.
 \t ‚ \n\t\t,
\r\r “” \t,
 \t   ,
 \r\f  \r 
\t- \b\r.
‘ Ÿ †\r\f
 \r “\n  \t”
\r \r„
\r\r„ „.
 \r\t Œ
ƒ\t \r\f
“\r \r”,  \t 
–  \t \r
\r.
‹\t 
“ ” 
    \t
  \r\f 
  
– \t , \t  
Ž\t\r \n.
Œ  \r
 ‘ \t\r\r ˆ-
 \f “ ”
  “‹ \b
“ ”!”.
‚ \r\t 
  \f\t
 \t\t
\r\t  \r\t
\b  \r
\b  Ž\t\r \n
 \r  -
\r.
Π \r
 \r\t \b\t 
 Ž\t\r \n 
\f 
 \t\t. ‚ 
 \t \f
 \t\t„ \t\t\r 
, \r \t\r 
, \t\r\t -\r.
ЗА Р
Š‹ Ž
‹ 25  5 
 
\t ƒ\t
«Œ – !». Œ \f
  
\r  \f \r\t \r\t„\f
\t  ˆ  \b
  . ­\t
\f, \t 
 \t\t\r \r\f \r
„  \r\r 
 .
\n, \t \f
\t \t„\f \t
 ˆ, \r 
 ˆ „ 
 \f. \b 
42 \r,  420 \f
 \r\b.
˜\fŽ
€ˆƒ
‘,  ’
‚\t ,  \b
 \n\f ‘\t 
\b. Π 
 ’  \f
\t: \t ‚
­, \r .
 \r \r
\b  
 \f\t.  
\r, \t  
   
 \r\r, \r \t\r„ 
\t   \t.
 \t , \t
 \r \t \b,
   
 \r. Œ \t\r \b
\r \r \r \t ,
\t   \r
 \r \r\t. … \f
 , \t \b
\t\f – .
‰\t,  „\f 
\r\t\r , \r\f
 „. € \r
\r  .
Васіль СТАСЕВІЧ.
 Ž\f 
‘  
   \t
\b €\t  \t
\t ‚\t.
«… 
\f \t\b \t \f\b 
 ,
– \t
-\t ƒ
\t  \b
  \r 
‘\f.
– ‘ \b\b\n 
 \b 
 . ‘ \n  \t
\t\t . 
 ,  \t
\n – \n €
39-  , \b
\t  \t «.
‘\f \r\t, 
\f  , \r
\f \b,  
.  ‘\f, 
 \f ’.
\r\t 
   
   «».
\f  \r
\f \tˆ\t, 
.
СТАЛ
‘ 
У веéаð…і áаð«я éэка…ðñéук”ïі адкéïе””а
…айðñаéэйшï кі…аñэаñé Мі…ðка
\n « »
  \t\r  \r
 \t \t
  €\t ­ˆ
Ÿ  – 
. Ž \t\b 
  1950 .
€\r\t ’ \t
\t\r ˜˜  
\t„\f  \t-
\t\r\r \t
\r\t.
‹  \f \t
\t , 
«€\t» 
 \f\r 
\r\f \r\t,  
\b   \f
\f\f  
 \t  \f 
.
  \t 
\r\f ˆ ’
\t. ­ . Œ
 \r \r
\n\t \r. †
\t ’  
 XX 
,  \r\t 
\t \r  \t
 – \t 
. † ˆ ’
\r\t – , \t
   
 \r.
Œ \t ’
\r  – 80 \f
\t ( 
\t ).
 ˆ  \t
 \t
, ’ „,
, .  \f\r„
\r„ \r 
. \f ,
 \r \t \t
 \f  
XX . \n
« » \t
\r, \r  \r \t
\r ˆ.
Кірыл Б
 ­€‚ 
’††›€€€€
†€¡
™€€€
\f
Ž\t
Š£Ž
ƒŠ
 \r ’
\t 48  .
– ‘ \f – 90 \n,
 ‹\n – 76. ™\n \t\f,
\b \n  
\t \b  \b
\t , \n\b \n  
\n \b \n.
 \n\b   \n ,
 \f € 
 € ,  
\n 
, – \r 
\t \t “\n”
‚\t \n\r\t -
 Myfin.by.
\n\r\t \r, 
  \t\r
\t.
– Š\b€, \r\f \t 
\b  80 \n.
Π\t  \n 
\f. ‰\t\b, \n
\t\b \t , ,
 .  \t\b
 \f – . ‘ ™\b
140 \n , \n
  \n, \n 
,
– \r
\t\t “\n”.
¤\bŒ˜\bŒ™
\t\t\t
\r\bŒ
Œ\tŒ\r\fŒ\tŒ\b\f¥\b–Œ\t\b
Œ \t ‡ ‡
„‡ ˆ‡‡. \f
\r ,
‡, ‡‡\t‡, 
\t‡. ‡‡\t‡, .
\t  ˆ ˆ
 ƒ  ‡\t\t
   ‡ ‡
‡. …  ˆ
ˆ ‡‡ \n‚Ÿ¡†\n
‡  \r‡\t 
‡‡.  – \r\f‡ ‡
 . …\t 
 ‡‡ ‡  ‡,
  œ\t‡. .\n\t
– \f › «‚
€\t\f», ‡
 , VI ‡
 \f‡ ˆ
‡ \r, \t ‡ 
\f  €: 300
‡\r ˆ ˆ‡
 59 ‡ ‡. \f\r 
\t‡ \f\t, ›‡
ˆ \t\r„›
, \f‡ 
\t \r.
– ‚Œ\f \f\t\r †
\r\f \n, \r \r \f\r
 \rŒ \r \rŒ,
 \tŒ\r\f\r\f?
– Œ‡\f‡ ‡ „
. ¡ 
\f„, ‡ \t\r ‡
‡\t\r, ‡ \f 6
‡‡ 8. ‚ \r‡, \t
, ‡, „„ ‡
„, \r  \t
, \t \t, \f \r
‡ \r.  \r
  ‡,
‡, \f ‡ ‡‡
\t‡ ‡ . 
\f ‡‡„, 
‡  ‡› \t\r—
‚ \r  ‡
‡! € ‡ \t.
– „, \rŒ† \t\n†
†\f \f †\f \t\r\f
Œ\t.  \f 
\n\f\r\f,  \tŒ \f\r\f
Œ\f\t\r \f \t \r
\n?
– †\r, ‡\f 
‡‡. †„
\r,  \t\t 
 \t\r  ‡‡
\t\t-‡\r ‡›‡\t – 
‡. ž ›
‡\f  , \t  ‡
 , 
 ‡‡‡.
– ƒ, \f\f, ”\f
 \r\n\f \f \f \n \f
\f.
– „.
\r Œ \f
\r\f\t?
– \n\f. ‡
‡ ‡ \f ,
 \t \t – \r
, ‡\f\t\r ›\t\r!
‹‡, ,  \r  ‡‡
 \r ‡ \f‡, \f
 \t\r‡ ‡‡\r, \f
  \t\t 
‡. ¢‡ \r\t\r 
 ‡, 
– \r\t . Ž  
\t ‡ ‡„.
–  \t Œ Œ
\f Œ\f \n \f\fŒ
\rŒŒ?
–  , 
‡  -
‡. Ž   
‡ - 
\t‡\t «¡». 
‡  \t \r‡
 ‡\f\t. , \f\t
 ‡ ,
 ‡ , \t, \f 
‡ \t  
«\t» – -\r\t‡,
\t \t. 
 ‡,    
‡‡— † ‡‡. 
 \r\f  ‡‡
‡, ‡
 „ ‡.
ƒ\r ‡  ‡‡,
   – ,
\t ‡\t\r.
– ’ \r \f\r\r\f, \t\fŒŒ
\f\n\tŒ \f”\f \r\t? ƒ
\f \f Œ\f Œ† \t\r \f\r…
– Œ  „ ‡‡
  ‡„! ‡\f\t
,  \t
‡. ‚ , \f‡, 
   \t\r\t
.
– ž\f\f \fŒ\f.
– ‹ ‡ \f \t‡
\r, ‡\r, ‡ ‡ \t
  \t\r\t\r. ‡ ‡
\f „. ‹\r‡ 
\t‡ -‡\r \f
\f\t— 
‡ . Ž\t‡ ‡‡
  .
– “\nŒ \n
Œ   \r\t?
–  . ‘ 
‡ ‡, \f 
‡  \t
.
– \f \f\r\t, Œ,
\r\f Œ\n\r \rŒ,
\f \rŒ\f Œ \f
\f.
– † ‡ \r‡,
‡? …\t ‡ \t
\t‡  ‡\t\r , 
‡  \t.
– \f\r \r, \t\f
 Œ\rŒ Œ? Œ\f
 Œ\f?
– \n  \r\f‡  
‡ \t, \r  \t
  ‡‡
ˆ ˆ‡‡.  
\t ‡— ¢ ‡
 \r‡. ‡
 \r\f‡ ˆ 
ˆ. ‡‡ \t\r‡‡ 
«‡‡„». † ‡ \t\r
, «Canon», \t\t \r
 ,  
.
 \t\f\t
\f \f\r Œ\r \t\f
Œ\t\rŒ, \r\f Œ
\tŒŒ  \t\f\f \n\t
†\f, \r \t\f-\rŒ 
\f\t\tŒ \r \f\t, \f
\f.
– †, ‡
\f\t‡. ƒ ‡ ‡‡
‡ ‡. Œ\f‡ 
‡\t  \r\f‡‡›. ‚ 
 ‡ ‡ – „
– Œ\r\f, \r \t\f\t
\rŒ \n\f\r 
\f \t\f? Ÿ† \f 
\f? ƒ\r \f \f\r
\t\r \f, Œ\f.
– \n\t‡- , \t\t‡-
 . ¡‡  \t,
 ‡ \f‡  \r‡
‡ ‡  – 
 ‡ ‡. ‚ 
 €\r‡ 
  \t\r\t‡ ‡ .
– Ž? ’ \f\t\r \t\f \f
\f \rΠ\rΠ\n
\nŒ \r \t, \r\n \r Œ
\r \t\r \r\f\f\f?
– ƒ,  \r 
›  . ‹ 
‡  „ ‡
‡ – \r 
 ‡.  \r 
„ ‡\t„\t\r, \r\t
  ‡
\r„ ›\r\t\r . 
 \f‡ „ ‡,
 ‡ ‡ \t .
\t \t ‡\f\t,
‡ ‡ ‡ \t\r
‡ ‡.
– ƒ \fŒ\r\f Œ
 \fŒ\r 
\r\fŒ\n – \rŒ
 Œ \rŒ. \r ŒŒ
\tŒ Œ† \t\f Œ†
 \r?
– ‚ \f? ? †-.
   -\f\r. ‚ 
  \r\f.
– ‚ \f \n Œ\f\r †
\r\f \t\fŒ \n\t\r Œ\t\r ?
–   \f‡
\f\r . \f
\f‡ \t\r, ‡‡: \f\t
‡‡ . \n 
? Œ\t‡. ¢ ‡ ‡
\r‡ \t \r\t. ‘,
\t\f, \r
‡. ¢ ‡.
– ‚ \rŒ 
\f \t\f† Œ\r\t?
– † 
‡ ›\r\t. §\r\t-
\f\t.
– \n? ‹ Œ\f \n
 \r\f, \r \f\f\f…
– \n ‡\t
‡— ¢ \f‡ \r 
 \r‡\f‡. \n\t ‡\f
\t\r \f‡‡? ¡‡ ‡\f\t
\t , \f‡, -
 . † ‡‡ 
.  ,  
\r. ‚ , ‡ \f „.
\f ‡ 
‡, \t\r ‡ , \r .
 \f‡ \t
 –   
 . ‚ – 
 .  ‡\t‡
 .
– , \r †Œ”\f
\rΠΠ \t?
– †‡.  
. Ž \t - \r\t
\t‡, ‡ 
 ‡, \t‡ 
 \r\t‡. ¢ \f\t‡
 ‡. † ›
„‡ \t ‡, 
\t ‡\t , \f
‡  \r.
\r  Œ \r\fŒ
 \r! \t\r\f
, \t? ŒŒ \f \t\r\n
Œ Œ\r?
– †\r \f ?  ‡‡ \r
 \t ‡‡.  
 ‡ ‡‡— Ž \t ‡ 
  , ‡
 œ: \t\r„ ‡ .
† \r\f ‡\f\t  
‡, \r \f \t
 ‡ ‡ „
‡ , „ \t\t\r.
†  
  \f\t, ‡ 
\r  \r‡
‡›‡\t. ¢‡ \t— ¢ ‡
-‡‡  ‡
‡ \t .
– “Œ \r Œ
.
– \r , \t
  „ ‡ 
, ‡\t   
\r\t‡. ƒ  , \f ‡
 „ – ‡ \r
‡  ‡„ \r, ‡
 ‡ \t‡
„. † „‡ \r «‡
»:  \f‡\t ‡
\f ? †\f‡„ \t
‡ . ‚  
\t ‡\f\t‡ ! 
– , ‡,  ‡
 . ‡\f\t
\r \r\t‡, \t,
 \t\t‡-‡\r. Ž 
‡\r\f ‡ ‡ \t‡
, \f ‡  
ˆ.
– ‚ \rŒ  \n
\t \f \nŒ† \f 
Œ\n\fŒ? ‚\n \r\n\f\f
\t\f \rŒ \f\t\n?
– \t‡ ‡ ‡ \n
\t‡ ‡. ‡\t – \t
\t , 
‡ \t‡ ‡\t. ž
‡\f , \f 
‡\t\r . ¢
 . ‡, 
 ‡.
– ‚ \rŒ  
\f Œ\fŒ? „\f \r\f  \n
\t Œ- \r \n\f?
– ƒ ‡ 
. ¡   \r
\f \r, ‡
‡, \f›  „\t‡.
\f  
 ‡. † \t\t\r
 «¡» ‡
‡\f\t‡ ‡— ‡,
‡ , 
 . \r. ƒ ‡
 ‡ \f  —
  , \r\t ,
\r\f  \t ‡— ¢
\t ‡ ‡\t„\f.
‡\r , „
 — † 
 ‡.
– ‚  †\r\fŒ, \r
 Œ  \f?
–  ‡‡! Ž 
„ \t„ ‡  
\r\r ˆ ˆ‡. ‚ \t
  \r, \r\r „
‡ \f \t.
– \f  \f \f
\r\n\f\f \rŒ \r?
Œ\t\r \tŒ†Œ\f\tŒ…
– ‹\f \t‡? †
‡ \t‡. Ž \r
‡  ˆ ˆ‡
,  \t. 
\t‡   \t 
 ˆ – \r 
. ž , ˆ
ˆ‡ – ‡ ‡ ‡ ‡‡.
¢   ‡‡
 \r  \f
\t. ¡\r \t- ‡, \r
 – \t\t ‡ ˆ?
Ž \r ‡\f  „, 
\t \t \r \t,
\f ‡. † 
\t —
– ƒ\r \fŒ\r\f\t, 
Œ \t\rŒ \t\fŒ\f
 Œ\r: †\n\f ŒŒ \n\f?
ƒŒ \t\n¡\f\rŒ \f ”\n”\f
– Ÿ‡\f \t\t ‡, \t ‡
‡\r. †‡ .
˜ , \t\t . ‚
\f › ?
– ‹\n, \t \t Œ.
– Ž ‡\t\r ‡\t  ,
\t, , \t\t-  .
\n\f\t\r„ – , \r.
Œ \t‡  
 . ‚ \r
 ‡\r  ‡
‡! \t –  .
†\r, , \t\f‡\t‡
 ‡, \t ‡
\t‡ ‡‡, \r
\t. ‡ ‡\r ,
 ‡‡ \r \f\t‡. † ›
‡ ‡ „
‡\t, \t \f 
‡‡  ‡ 
‡.  „‡ 
‡\t.
– \f \t\r\fŒ\f
\t\f\t \n \f? ‘\n\r\t,
\r \t\r Œ\r \r\n\f\f?
– ¦\r„ \t \r
‡.
– \n . ƒ\t\f Œ Œ
Œ\f, \n \f\r Œ\f
†\t\r ?
– ƒ.  , \t\r,
\t, ‡\t‡— .
‚ \f \r, \r\t‡ 
. ¢‡ ‡ – .
\n -  \r,
 ‡ \t‡\t. Ž
‡.
– \f \rŒ \f
\f  \t\t\n 
 . ‹ \r \t
. “\f\r\f \t
\r?
– \n\f. \r \f
, \f  \r‡ 
 ‡\f\t ‡.
–  \r Œ\f\rŒ\n
\f\r\f\t,  Œ\f\r\f, \n
\r\r \t \t: \t\r,
\f\t\tŒ Œ\r?
– Ž „ ‡ ˆ‡„:
\f ‡? ¢ 
‡\r„. \t ‡‡
\f\t ˆ ˆ‡
, \t  \r
‡\r ‡\r, \t\t . …\t \f
‡ \t‡  \r
 \r \t, \r
   ‡‡ 
\r.
– ‚ Œ, Œ
\r Œ \f Œ\tŒ† \rŒ,
 Œ\fŒ \n \t \f \r
\f\r. ‚ \n\f
\r\f, \f\n?
–  „, \t
\r„. \r \r\f: 
 \r\f‡,  \r
\f‡. Œ  
„, \t ‡
„ ‡‡„. Ÿ 
‡ „‡ , \r \t
 ‡ ‡ ‡ ‡.
 ‡‡, \t\t  ˆ:
 ‡\f\t\r ‡,
 ‡, „
‡ – \r. ‚ \t\t
! ž ˆ\t‡ 
‡.
“ ”
†\t \t – 
\f  
 – \r„ 
  “€\r\t
\t ”. ‚ †\t,
\t  \t\t
 \r \t 
\f\r,  \f
 ’ \b\t. ‹ „\f
 \f\r \r  
  ,
 \r\f  
ˆ „ \r\t\r:
 \b  
ˆ \f. ‹\t\f
 \t \t \r,
\b   \r
\t  
‘\f. Œ  \f
\r  \t\r  
  \t\r \f \t
“†  \t”.
­  „ \t
 \t, \t,
\t , -\r\t\r,
 ,   :
—\n \t\f  
€ \t\n€,
Š \t \b,
\b\f \n
‹\t \n.
ˆ € ,
 \b€
 €€ \n\f.
• \t€,
‹  \n€ \b\f.
(Верш “Рыдлёўка”, 1957.)
‹ \r\t  \r
‚ †\t  
  .
 , \r 
\f \t “‘\f ”
\f\t \b \f  ,
 \f\t \r
 \t  
\t ,  \r
\t †\t , -
  \r
\r \r\t  \f 
. Π1978 \b (\r
„\f  \f \r\f “\r
\t ”  \t\r)
\r\f \r \r
 \t
\t  
\r  ,
 „ \t
, \t    \f\t,
 \t \f \r 
“\r”.  
  
 ,  
 \r  \b
\t \r\t.
 \t\r \n 
 †\t  
\r\t, \t 
,   \f \f
\f  \b. ­  \r
\t \t , 
\t \r \t, \r
„ \r\t\r„ 
\f 1960- 
“ƒ”  “”.
\f \t\r, ,  
  
, „ \r\t\r, \b \r
  
 \r\r„ „
 ¡ ‘ – 
  \r\t ,
\r\t 
.
†\t 
 „, \b \t
ˆ,   
 ,  – \t
 \t\f  \r
 „, \r \f \r
 ˆ\r 
\t\t. Œ  “ƒ”
\t 
\t -„\t\f
 , \t 
 \r  
\t \t, \t \f
\b \f „
\f \r 
\t  .
 “” – 
\r \f  ˆ\f¨– \t
 ˆ \t, \r
 , “”, ,
\f \b 
  ­ \t 
  
 \t “
  \r\r\f”,
\t  \r \f 
 
“  \t\t \r-
\t \t\r\r”—  
 , \r„ \t \r 
 \t \f!
‹ ,
  “
” ‚ †\t ,
\t ’ 
\t ,  
\r 
 \t \t ¦\r.
Лявон К
БЛІЦКІ
ХОЎ
Ы СКАРБ
ФОТАФАКТ
—ƒ\t
‚¦€
Œ Ÿ  \t\r ˆ
ˆ “Œ  \t ‰\t”. Œ
 \b  \r. Œ 
  Ÿ, ­, Ž 
 \t.
\f ˆ„ \r 
 \r\t
 ,  \r 
 \t. Ÿ -
\r “Vuraj” \r „\f \r\f
\r\t  . ‚ \t
 \t -\t 
ˆ  ˆ “€\r”.
АЛИ?
š†‚€†€€\r€ˆ†\f
\n\t › ‡\t
†‡ \t‡‡ \r\t
€\r‡, \r  ‡ 
‡ \r\f \r \r 
 – ‡
. ƒ \f
 › \f‡„
 300  
 «» €\t 
, \t  
 ¢‡\r 
  †‚† €\r‡
–  \f 
\r\f\t «‡\t». ¡‡ 
 ‡\t „ 
4–5- \r ‡‡, 
 –  12–13 . ¢ \r\t‡
 \r  
‡. ‚  \t‡ ‡,
\t\t ‡   ‡
‡,  .
Œ\f ‡„, \f \t‡
 \r ‡\f  
‡  ‡‡ -. 
 ‡ ‡\t! ‚ ,
‡ .
Œ\f 
 \t \r \t\t \t 
›‡\t\r \f ‡\t, ‡
„, \f \t‡
‡. ¢ ‡\t \r\t
 „ \f‡ 
\t \r‡ 
‡ \r‡\t‡, ‡ \r›
 \t \t‡.
†‡, ‡ ‡
 ‡\r„ ‡\t\r 
\f \t 600–700
 \t‡ .
КАЗ
‡ŽƒŽ‚
  
 500  
 Ÿ\b, \t \r
\r \t\t 
  
“‚\t \t” 
\r\t . ‚ 
 \t \t.
 , 
\r\t  30 \t
¡ – \r\t \t 
 ¡, \t 
 18 26   \t.
22   
\t Ÿ\b, \t 
 €\r„  
\r\t 
\r ™€ . \t\t
   
„ \t , \r
\t ,  
 „ 
  \f
 „
. …\r \r
€\r   \r
\t  \r
\t \r\t\r.
Œ \r\t ƒ
 \t „
\f \r „ \r \r ,
   
 \r\t . \n 
  \r \t\r
 \r
\t \r\t\r, \t,
 †
  \t, 
   
 \r \t\r. † \t-
\r\t \t
\r\t .
\r
ƒ
 „…
ƒ
‚†\r‡
\r‚…Š
‚‰„\r
‰Š
ƒ… „
­€
 ‹ƒ€
„
‹€
€…ƒ€…
ŒŽ‘…’
‚‰†­
ƒ†‹Š
‰”Œ•„ ”­Š
‚‰„
 Ž–
‡ƒ‚—ƒ
‚\r
‰­ƒ„…”€…‚‰„‹
‹€
‚‡
Ž˜
Œ„
š‹Š‡
‚‰ƒ\r ’\r‚‰›œžŸ¡ƒ„¢£¤£‡Ž ‰
–Š \r’\r‚‰
ƒ—¥€
Œ„
š‹Š‡
‚‰
›¢¢ž¡
 ¢£££‡Ž¦Ž
‹ƒ„š‹‡€€‰\r §‰ ‚ 
ƒ\rƒƒ¨Ž\f˜›£¢©©£ª¤£¡©£Ž£žŽ¢££žŽ–­
š‚­ŸœŽ˜€…
‹
ƒ¢¢Ž£«Ž¢£¤¡ƒ¤ŸŽ££Ž
Œ•¬\ržƒŽ
“‰Ž‰
š¢«£¢£ŠŽ‘
›
Адрас рэдакцыi: 220030, Мiнск, вул.Энгельса, 34а.
Прыёмная: тэл./факс (017) 328-68-71.
[email protected]
http://www.nv-online.info
\f \n\t\b \n\b 
\f \n\t \b ­€‚
ƒ \b\t\b „…
‡\nˆ\b„ 
‰ˆ‡Šƒ\n‹ŒŽ‘†‰’
Рэкламны аддзел:
тэл.: +375 29 8 444 725, +375 29 111 30 77, +375 17 328-66-09
‚­
„‚
 
–
®
\n
ОТКРЫТЫ
Т
КСТО
ž  
‚ \t
. ƒ \r
€\r \r
  
–  
\t  \b.
ƒ \t \t\r 
  -\r. ƒ
 \f
\r  
\r \r\r \b 
\t: \t
 , 
€ \r 
\r 7–8 \b. ‚  
 † 
‚\t \t
\t \r
\r  
\t „\f.
‚\t Ÿ\r\t\t,
\t  
 
 \f \t
\t\r,  †‚\n €\r,
 \f 
 \t .
‹ \f , \r
€, \f\t 
\r\t  
\t – 
\t \b 
 \t\t 
 \t 
\r. ƒ 
\r  
 \t\t .
-, \r  
 \t \t-
 
 \t\t 
, \t\r 
\r  : 
   \t
\t. † 
  .
-\r , \r\t
  \t\t
, \t \t\t 
 \r  .
  
:  \f\t \r
\r \t €
 , \t \t,
\t « \r»
 \r \t\f. ­
 ‚\t \f
  \t.
Œ  
:
«•\n \t
€\f  , \b
 \b 
. Ÿ »?
 ,
 \t , \r
\t\r †‚\n, 
  \r\t
,  \t
,  .
€ « -
\t» \r \t
 \r. ‚\f 
, \t \r„
 \f 
, 
„ \f\t 
 \t\t  \t
: «‚ \b \t, 
\r \t\r \r»?
…\t \t : 
 \f  -
\r \t
 \t 
\t \t 
,  
  « \r
\r»,   \t
,  \t ,
 \t  
\r. \r 
‚, \t  
  
, ‚\t Ÿ\r\t\t
\t \r\t ,
 \r 
  
 
ˆ.
 \f .
\t \f 
 \f  
‚\t \r \t\r
\t \t, 
 \b \r 
: «ƒ  
,   
\r...  \r\r \t
». \r\t  – 
 ˆ\t 
\f   
\t. ­ \r\t ,
\t , \t\f
\t: , \f\t, \r\b 
 , , 
, . †,
 , \t\r...
­ „ 
, 
 
 \r , \r\r
  ‚\t
 \r\f
,  
\f. ‰ 
 , \t \t, 
 –  \t,
 \b \t 
, \t – \b
  \f .
Π\t\t , \r \t
\t 
\t  „
 . ­  
 „ .
‰ ,
 \t, \f
ˆ \t 
\r   .
€ \f  \t
, \t  „
\r 230 \r\b \r ,
  \r 24
 \r\t , \t
 \t 
\f\b. ˜\r\f \b, \b
\r, \t   
\f ...
† \r\r \r\f
 \t , 
\t \t
\t   
€\r  
 ,  
\t\f 
\t  \r, 
 \t \t
, \r \t 
\f...
ƒ , \t 
 ,
\r\t 
 
 . ƒ\t 
\t \r. ‰
\b ? . ž\t
 ...
АЛ
ЯДА-2016
Ž€„
Œ  
 ‚  \r 
\b  \t
’  €\r \t
 \r \t\t,
, , \t . † \b ,
 , .
˜ \r \b \t\t

’
, \f ’ 
  \r ˆ? €\r, .
˜  \t
\f
\r\r
, \f  \r
\r ’ \r
\r\r,  \t – 5-
?   \f, \t  .
‚ , \r \t \b 
\t  \r,  \t, \t
 .  – 
,  „.
‚   \f .
€\r\t \t\t 
£ ¤†
  \r! ,
\t\r 24  40 ,
 ‚ \r 
 , \r  \r. ,
  \t, \tˆ\t,
— ‹\f \f\t \b
 \r  \r\t 
  \t\r„ \r. ‚, ,
­  \r \r„ \f \r \t
\r ,  \f\t.
…\r  ‰ 
‘\r –  , \t .
‚  \r\t
 ‚ € 
   
£ 
, \t \r
\t\r  “\r”.
…\t \f,
€\r 
\r \r ˆ
\b
\t\r 40- . † \r\t\r
 \t 9 \b:
\r
(
\t Ž
– \r);
\t\f
 \n
 ,
£ ¤†
– \t
,
„™ ‹ \n 

ƒ
\r
– \t \t);

(
\t Ž\f\t\f
– ;
 ­\r \n/
\r †Š /‹\f ­\f/
ƒ ž\n\f
– \t;¨
„ \r
Ž\r
– \t-\t ;
£ 
–  ).
Алесь СІВЫ.
СТР
œ\f\t\t\r\f\f \f
Га«оў…ую ðñа«іч…ую ðáаéñïў…ую аéэ…у á«а…ую”î адкéï”î у 2017 годзе.
† ,  \t \b
\t \t\r\t„ \f 2012 , 
   . † .
Œ 2014  ,  \r\r\f
“ƒ”  \b \t\f \t
\t. \n \t – 150 \b , 
\f\t   – 2017
.  \t \nŒ “Œ
\t \r” ƒ  \t\r\b\t, \r
  \t\r\t„ \r
 \t 600 \r\b.
‹ \r\f  \r “ƒ”
 , \t \r , 
 \r \f\t \r 
  \b.
Алесь СВЯТЛАНІЧ.
АТЫ
˜ €†\f
‹\f ‡ ‡
‡ †‡\t„ €\r
(1938–2012),   
\r ‡ ‡‡ 
\r\t‡ ‡. ˆ‡
 ˆ‡‡, ‡
‡‡ ‡  ‡\t.
 \t‡‡
\r\t ›  \t .
\r‡\t \t 200 \f,
 ‡ ‡ \t ‡ 
\f \t\t\r. € ‡
 \f‡ €\r‡ 
‡„.
\f\f:
\n7, ™3, b1,
\f\f:
\nd4, .b2, d7,
   3 .
‡ ‡
 \t‡‡ (220030,
. ‡\t, \r.£ , 34) ‡‡
 \t :
[email protected]
\t€†›
 \r\t‡
\r 
  (1950 ) 
‘‡‡  (1912–1979).
  \t \f‡
€\r‡, ‡ 
 \r\f‡ ›  
. † \r 
 ‡‡ 
‡  \f‡ 
( 1940 \r ‡ 
,  1944- – ).
 \r ˆ \t
,  
 ‡ \r\t›‡
,   \r,
 \t‡ ‡‡\f\t‡
\r\t,   \r‡\t
\t\r„ \r„ ˆ‡„. 
  € \r
  \r 
\f,   ‡
\t‡  1963 .
¡ ‡  „ 1.d4
d5 2.\n3.   ‡
\t\t \t‡ , \t\r
 ˆ‡,   
‡  ‡ \r\f
‡.
Ž.ƒ\f\f\t – ƒ.‘\fŒ
( ‡\t, 1969). 1.d4 \nf6 2.\n3
d5 3.g5 \nbd7 4.\nf3 6 5.4 h6
6.h4 g5 7.g3 \n:4 8.\n:4 d
9.\nd2 g7 10.h4 :d4 11.3 gh
12.Ÿ:h4 f6 13.™h5 g5 14.\n:4
Ÿg8 15.Ÿg4 6 16.Ÿd1 5 17.h4
™7 18.4 \nf6 19.Ÿ:g5!! hg
20.:f7+! \nf8 21.\n:f6, 1:0 (
\t \t‡
ˆ‡: 21—™:f6 22.:g8 gh
23.Ÿd8+! ™:d8 24.™f7 ‡‡ 23—
†   ‡\t 
 \f ‡
  (92 \r\f‡
\t): 1.‡‡  ‡;
2.¡ ‡ \f\t;
3.‡ ‡.
‰†\f€€†
† ‡ „
\t ‡‡  \t‡‡
€\r – 6- ‡ 54 ,
  ‡‡ †‡\t‡\t 
 «» ‡ ‡
 \t. ‚\t ™
   
(124 \r\f‡\t). …\r‡ 
¡ (62 \r\f‡\t) ‡
 ‚ ¦‡ \t, 
‡  ‡ \n.
† \r‡  ‡‡ 
 ‚ \n.
\n‡‡ \r\t ‡ \r
‡ «€‡\t \f\r
‡» ‡ ‡ ‘ 
 (52 ‡ 27 \r\f‡\t),
‚\t ‚\t  
  \t ‡‡
‡  \n\t\f (\n), 
 ‚ – .  
‚ ‡  ƒ
(‚). †‡\t‡   
«»  ˆ\r\t
£‡. ‡‡ … –
 ‡ \r‡
 ‘‡‡ (98 \r\f‡\t). 
\r‡  
  ‡\t ‰
‡‡ ‡ •‡
€\r\t,  ‡‡ †‡\t‡\t
‡ ‡ \n\t\t‡,
 \r \r‡  –
‡‡  ‡,  ‡‡
†‡\t‡\t ‡ •‡ €\r\t.
 ‡ ‚. 
 ‡\t  121 \r\f‡
\t, ‡\r„ \t\r 
‡‡  ¦‡ \t (10 ‡
10!), ‡ \n\t\t‡ ‡
•‡ …‡. ‡‡
\r‡  € ‡ ‚
 ‡\t, ƒ‡‡ €\r
‡  ‡‡ Ž›\r\t,  ‘
– ‚  „, Ÿ‡
£\t‡ ‡ † \n\r\t.
\n€‚\b†\t
‹\f ‚. ‡ 28 ‡„: 1.d5! ‡ ‡
 ‡‡ .¦\r\t‡\f ( ‡\t), .\r (€‡\f‡),
. \t (‡\t). † \r›‡ ‡ ‡‡
Ÿ.\n\t (¦‡), ‚.Ÿ‡‡ ( ‡\t).
­€€ƒ€€
Уче…ïе вïяð…и«и, когда оéга…из» áеéеðñаеñ вïéабаñïваñî виñа»и… D.
ДКО
ЛЬТАЦИЯ
‡‡ D ‡ 
\r„  ‡
‡ \f\t. €\r„
 \f \r\f
 ‡ 
, \t – ‡ \r\t
 ‡‡, \t‡ \t\t
‡ , ,
. ‡‡ D ‡
 , \r\r\f
 \r \t‡
(\t \f 
\t\t‡ \t‡,  
‡ ‡ ),  
‡ ‡‡ \t‡ , 
‡ – \f \t.
†  \f, \f ‡
„ ‡ \r
 ‡ 
 \t‡\r ‡. Œ\f
‡‡: ‡\t ‡
 \f ‡\r\f‡
‡„  ˆˆ\t.
‡\t 
 ‡ \t
‡  ‡‡
D ‡ ‡  \r
, ‡‡ \r‡
\t‡ University of Pernambuco
Medical School  
\r ‡‡„. £\r
\t \r‡‡
\r\f \f‡. ‡ ‡
‡, \f \r „, 
›‡ , ‡
‡ D, \t\t ‡ , 
‡  ˆ‡‡.
 ‡‡‡ ‡
‡ \r\f‡ 1000 ‡
  13 82 .
 ‡  ‡
‡‡„ 
, ‡
\r ›‡
. ‡ \t 
‡‡‡ ‡\t\t‡
\t, ›‡
‡‡ D. ¢\r
\t\r ™‡‡\t,
„›\r„ 
\t‡, \f‡ 
‡‡ ‡ \t\t
\r. ‡‡ \t
 ‡ˆ‡„ \t‡\f
  \f,
‡ ‡‡: \r\f
 \t \t‡ 
\t‡ ‡ ‡
‡ D  72% \r\f.
…\t‡ , 
‡, \f \r «‡», 
 \t\r \t‡. Ÿ \t‡ 
\f, \f 
\t‡ ‡‡ D ‡ 
. ‚  \t‡ – \f
 \t‡.
САД
ОГОРОД
¡‡ ‡ \t\r 
‡ \r ‡ ‡\f,
\f‡,  ‡ \t\t‡
\t\r ‡ ‡\t‡. ¢\f
 „ ‡, 
\t\r, ‡   
 \r‡ . \f \r\f, ‡
 \r\t„  \t ‡ ‡
 \t, \t\t \r.
¡‡   \r ‡ \t
,   ‡‡, \t‡ ‡
  ‡, \r ‡‡
  1 ‡ ,   ‡
‡ ‡  30–40 ‡‡,
   ‡   \r
\t\r‡.
¢\f  ‡ \r ‡ ‡-
\f ‡. …\t, ‡ ‡
\f\r \t\r ‡ ‡\t \r\t, \r
 \r\r  \t‡. \r
‡  ‡ \r\r ‡ , ‡  
\f \f . ‡ ‡\r‡„ ,
‡ ‡  ‡ \r‡ \r‡\r 
‡ 3–5 .
Ž ‡ \r„ ‡ ‡-
\t‡ ‡ ›. \n\f,
‡\r ‡ \t‡.
\f‡, \f    ‡
, \t ‡ . †
\f\r„   . ž \r ‡
‡, \t‡ \r ‡ 
 ‡: 50–40 ‡ˆ\t‡ 10
 ,  ‡  © \r
ˆˆ ‡ \t‡ \t‡: 20 
10 .
\f  \t \r ‡
\t‡  ‡‡\t . €
 ‡‡ \t ‡‡ \t‡\t‡.
ƒ  ‡\r \r \t 
‡ ™\rˆ ‡ ‚\t. † 
 \f. † \r  
„ ‡ ‡ ‡  ‡,  ,
\f ‡ ‡ ‡ .
 \t‡ ‡ . † 
\f ‡\f‡ ‡\f‡ ‡ 
\r – ‡›‡ \f ‡- 
 ›‡‡ ‡  .
ƒ‡, ‡ ‡ › 
\t\t, \r \t‡‡ ‡ 
‡ \r ‡  
 . † ‡ ‡\t , 
‡ ‡„   -
 , \t  \t\r
: 8–10 \t 1 
, ‡ \r: 0,5 
 1 .
\f  ‡  
\r„ \t\r, \t \t 
 \r‡   \t , ‡ \t
 \t‡ ‡\r„ \r.
† ‡ \r\t„ , ‡
 \r‡, ‡   ‡\t
„ 10-‡ 
‡.
\r ‡„ 
‡, \t „ \t, \f 
‡ ‡ \t‡ ‡ \r \f\t. † \t
‡ ‡ ‡ ‡ 
‡ \t‡\f\t‡  \t\t.
– ™\f\t, \f,  
 \t „
‡!
– Ž  \r„, ,
 \t \f „
‡?
– , \r‡ \t 
 ‡ \r?..
Œ ‡ \t‡›
‡ \r\f‡ ‡
\f:
– ‹\f \t
 \r ‡ ‡‡?
¡ ‡„:
– £  
‡\t?
– †, 
\r .
– €, \f
\r  ‡
, \t ‡‡
\t – , 
 ‡‡ ?
– ƒ\t, \t \t
 , \f  \r \r
  —
– \t‡,  
\r ‡„ ‡ ‡‡
‡ˆ‡?
– \n\t \r  ?
– 200 —
– ‡ ‡‡— 
‡—

Приложенные файлы

 • pdf 11159493
  Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий