Сватко Ю.І. (2004) Від символу до знака: Арістотель і деонтологізація мови, МГ-13: 3–9. Сватко Ю.І. (2004а) “Випробування на шляху до Дамаска”, або інтелектуалізм у те


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
 \n\r\f
\b     -  
\b),  \r \b ‹  \b
. \t   , ­ \b
      XIX ,  ,   ‘
, \b   \b
\b, ­ \b  ‘ «\b­  
 \b ,    »
         
« ­ ­ \b\r \r , 
\b ­  ‘\b‘,  \r › \b
   » [œ 2006, 64]. € \b \b \b 
  200 
, \r \r \b\r \b \r
 \b 
, , , \b
 \b 
. ˜    \r \b
­\r š  \b,  \b, ­ 
\b. ˜ \b\b \b­ ‘ ­ ,
  ­ \b – ,  « \r
– ¢­ \b£ ¢ £– \b
       ,  
» [‡œ 2004, 52],–  \b  
    ,    
.
‚ ‘ , ,   , \b \b
 . \r   \t\b
‚\f‡„  ‚Š,  \b \r  
  \b ‚\f‡„ ­ 
 \b‘ (‡„) ‘–    
   \b,  \b \b
  ‘ [\n 1996]. ‚  \b
 -  ‹ ‘,    
 (1931–2007), \r  \b \b  
­ ‘      
­\r   . ˆ, \r \b, \r 
  , \b  \b ­    .
, .. \r\r ,  \b\r \b.
\t \b, \b ‘  \b\r, 

 
 \b \b \b\b, \r \b
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
  \r,   \b -  
. †  \r \b  \b (1992–2000),
\b‘ ­  \b\r ­\b.
4.2. ƒ \r \t \r-
\t\n:  \r \t
\t  \r \r \b  
., ‘   \b\r. \t\b , ‹ 
\r  
\t
  .
 
 \b     \r  ­
 \b\r \b    , \b 
‘  \b \b\r ­\r , 
\r \b   -  .
 , \b  \b \b \r ­ 
\r \r      
\f\r, ..      \r,  
  \b\r \b ­ \b  .
\t\b     \b\r, \b ­ 
  \r  ( \b‘ 
\b   ,  ‘ \b  
 \f ), \r \r  
  \r  \b -  
\b [˜ 2002
, 19]. ‹ \b ‘ ‘
  \b \r \r 
\b  , «   »:
«\t\r    , ­
  ¢   £, \b \r \b
 \r  ­  , 
 \r \b . ˜\b  ‹ \r
 \r \r  , ­\r  
  ‹ €» [˜ 2002, 92].
… \r \b , ‘  ˆˆˆ€ 
 \n\r\f
„      
\b   \b   
 \r \r \r   (, , ,
 \b.),   -, 
- ,   
,  \b\b, \b 
 \b\b . † ‹ 
  ‘ -   \b
 \r \r    «\b    \b
, \r,  ¤
, ¢ \b 
£» [Š\b 2002, 94].
 , ,  \b\b,  
\b ,  ­ \b  
  XIX–  —— (‘  „ \f .
\b, \b–
\t
), \r ­ \b  \b,
 ‡\r ˜ [., . ˜ 2002
], ‘
 \b 2007 \b ( 2000 2007 \b\r  \b \b 
, \r,   ˜,  
   ). ‚ \r  \b ­  ,
  ‚Š ‡   
  . …\b  \r  ,  
\r \b  \b\r \b \b\r
   ,  ,   
      .
  , ­ \b   
 [ 2004],   \b
(  ,   \r) «
  ». †\b  \b  š 
 \b,    , \b– \b 
  \b\r, ‹  . \r
      \r\r
\r–     \r . \b   
\b      ,  
­ \b –  , \r, \b
 , , , , , 
\b \b \b \b­ , – \b
    [ 2004, 3]. \t , \b
­ \b \b \b \b «
   ‘    » ­  
 ¤ (1894–1977)– ‘ \r  
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
«‘ -    
 \b\r, ­    » [
2004, 4]. ‚  , -   
      «\r \r», 
 -   ‘\r   
   \b\r «
\b» [ 2004, 5].  , \b  \b  
 -,   ‹ 
-   \b,  , 
\r  ‘,  ‹ \r  \b
 \b, - , 
 ‘ ­ ‘ ,    \r  
\r .  , \b  
  ‹ ,   ,
 ,  [ 2004, 5–6]. ‚
 \b «\b      
    \b \b », 
 \b -   [ 2004,
5]. † , «‘ \b ( , ) \r 
 \r , \r \r    , 
\r \b -     
» [ 2004, 7].
€, \b\b \b\r \b, \r 
 \r‘ \b, . \f  \b 
   \b    . 
\r , \b­\r \b \b  \b\r †
 Œ\r\r, «\b\r \b \b
\r     \r‘,  
\b‘ \r‘ \b    ‘
» [Œ 2002, 100]. …\b,   \b, \r
  -   \b, \b\r 
,  «    \r \r
 -  », \b 
     -   -
   [Œ 2002, 103]. … ,  \b  
      \r \b\r   
 «»     \r  ­ «», 
«  »– «   »,  ­ \b 
 – “ ˆ [ˆ 2012, 25]. \r‘ 
\b,  \r‘\r  \b 
      \b     ­ 
 \n\r\f
  , ‘ ­ 
  .
…\b  \b \b  \b\r \b
‘  \b\r -, -
\r , , \b\r \b 
-      \b 
 \b  \r  \r,
   ,  \r  \b
    . ˜, \b  …
¡,  ‘ \b   , \b 
  \b\r ‘ \r\b,  «\b     
  ‘  \b › 
  ‘ \b‘ 
 » [ 2005, 39]. \t \b ,
\b  \b \b   
- \b \b  
  ,   \r    
 [ 2001]. \r  , 
  \r ‚Š,    
\r\b  \b \b  \b, 
 \b  \r . … \b 
 \r \r    
  ‘ \b ,   ,  « 
  , \b ‹ 
\b , \r\b\r \r \b
    ,  
  \r‘» [ž 1996, 24]. \b  
 \r \r \b ‹ 
  \b   
  (    ) :
«ˆ\b    ,    XVII
. ‚ \b\b \r (‘)   ,
  \b  . †  ,
 \b,      ,
\b ­     , \b
 ,  \b   , ,  
\b\r \r \b,   \r  .
,   \b   ,  
 ‹  , ,    ­ \b, 
    \b \r » [ž 2010, 11].
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
  \b \b,  \r \b \r 
      \r 
‘ \r. ‡ ‡, ‘ \r « 
 \b \b \b  , ,
 , \b    », \b 
 ‹\b\r \r,  \n,  
   \b \b   «\b­
–  ‹– \r» [‡œ
2006, 18],   ,  «\b \r 
  \b  \b ,
 ,  \r\b \r, \r 
» ( , 23).
4.3. ‰\r \r \r€  :
\n  \r \r\n
   \b 
  ,     ,  \r 
 \b  ,  \b ‘ ,  
   \b  , 
 -\b \r  
  \b ­  \r    .
… \b ‹   \b
\b,    ˆ\b\r (1722–
1794)– \r,  «»,  \n,  ‹ 
 \b \r  -  
, ,  ,   . €­ 
 ‹ \r \b ‘ \b , – \b
  (\b), \b \b‘ 
 \b,– ,  ˆ\b «     
\b\r \r   \b \b»
[Š\b 1996, 65]. ¤  \r \b,  
\r‘ ˆ\b ­  \r . ‚
, “ Š\b   \b \b 
 \b  ˆ\b\r ‡„ [Š\bœ 2003]. 
 \b,     \b ˆ\b\r \r
 ­ ,  \b  \b \b
   [ 2003]. ­
\b \b,  ˆ\b,  \b 
, \b    , 
 ,    \b
 \n\r\f
    ‘,  \b ,  
‘ \b‘ \r,   
    —— , ¥.-\t.ˆ [Lashchuk 1996].
 ­ 
 ­    \b ˆ\b\r 
 \b †    ( ,  
.ˆ.ˆ\b\r) ‚ \b \f\r (\b– †Ž‚„‚\f)
‡ \t. €\r‘ ,  
ˆ\b\r  \b   
\r XVIII , \b \t   \b \r\b 
 \r   ‘  ,
 \b [\t 2003, 102]. \r ,  \b ˆ\b\r,
 ‘ «» \b ‘
\b ,   ,   , \r \r \b
- \r  \b ‘ \b\b \b
 , \r \b\r  \b
  \r \b\r , \b 
 \t [\t 2003].
Ž ˆ\b\r ‹    
\b \b  ,  
 \b,  ‘  
\r ,    \f
\r \b € ( ‘– )  (Š\b). \b 
\f   , \b 
\n\r
 
Š\b  \b ‹ , 
\r \r   , 
   ,     
‹ [ 1999]. ,    
 \r   \b 
 (Š\b)  Š , , \b †\r, 
\r [ 2000]. … \r \b \b 
 Š\b, \f     \b 
 ‚Š ‡.
  , ­ \b ˆ
\t\r    \b 
Œ-- 1996].38  ‚. , ­  «\f\r  „ † “», \r  ­ VI , \b  ,  ‹ , « \r \b \r \b        Š\b \r» [- 2006, 39],  ,  ‘  \b ‡„ \t
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
\b (   ), 
 \r,  \b   – \b
 (\b\b)  ()–
 \r \r  \r ,  \b
\r [ 1996, 68].   ‚Š \r 
 † Ž, \b, \r,  - 
  , \b \b ˆ\b ˆ, \b ­
  . …,     
,   \b, Ž  
 ,  ‹ \r \r \b   \r:
«€ \b, \b  
 , ˆ\b,      
, \r \r\b     ,  \b
  ,  Š\b,
   . ¤\r \b ˆ\b\r ˆ, 
\b ‘ []  ‘. \n\b \r \r \b 
 ˆ\b\r,   š  \r ˆ
» [Žœ 1996, 49].
Ž  «ˆ\b– ˆ»,  Ž,
 \r  ‘ ,  
\b \r  \r \b  
ˆ     ˆ\b\r, 
«‘ ‘ , ­ ‹
 \r \b, \b      \b»
[Žœ 1996, 49]. €­, \r ‘  
  \b­    
\b «» ˆ\b\r, \b «\b » 
«»   ,    «
», \b  \b \b
 ‚\r \t. • \b ‘ \r\b,  \r
ˆ\b\r \r «   \b 
  (‹ \r.–
.–.
) ,   
     ­  
\t , ­ \r\b \r -\b, \t. .“, ,  \b \b
 \n\r\f
\b \r. ˜ , ¢£ .ˆ\b\r
 \b ¢£    \r 
 \b ( \r ) 
\b    \r‘. › .ˆ\b  
\r \r\r     , 
 \r‘  \b  
  » [\tœ 2004, 53].
\t «– Š\b»,  
\r ­ \b \r , \r 
\r  \b \b ‚\f‡„  \b‘
. ˜,  XIX , \b  ‡„ \r
\b „, \b ‘ \b, ‘ \b  
\b, \r ‘ \r ‘ \r  
, \r    
\b ‹ \r     \r
     [ 2001].
  \b  \b,  
,    \b \r 
    . \b   , 
,  \b  \b \b   
 - (). ,
 \b, \b \b   
 \b, \r \b ‹ , 
 ( - ­ )
\f
-
    \r  \b, , ,
\b   \r  \r \b 
      \r \b
 \b  \r \b. \t\r\r \b
 \b    
,  \r  \b\r,    
, \b  \b „\b ˆ [ˆœ 2008].
…\b  «
\r» \b 
‘ \b  Š\b, \r \r -
    ­, ‘ \b, 
\b  \b.
\b  \b \b \r    
 \b \b:      
 ,   \r , ?
‚ ‹ ­       
 \r  ,   \r. ˜, 

    \b (‡ \n ‡ \n), \r
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
  ‹ ‡ \r 
  \b «\r \b»  
 -\r \b . \t ,
    \n,    \n,    
\b,   \r \b , 
, \b \r ,  ‘ 
 \r,  ‹ «   
 ‘» [‡ 1998, 8]. ‚\r \r 
‘ «»    \b \b
\r  ˜, ­ \r \b 
 ()
™\t \r\b\t \f\t\t
(1840) ­ 
      [˜ 2007]. 
\r ,  \b \b ‹ 
- \r \b «\r »   
     \r\r ( 
,  \r     \r\b ,    
  \r ). …\b  \b ˆˆˆ€ ( 
1980- \b) \b    ‘  
 ‘. \t ˜, ‹   \r 
 «\r     
  \b ¢ ­£ ¢   \b
ˆˆˆ€£  , ™—–— –  \b, \b ‘­ ­ (  
\r ¢\b-\r£   ¢  £
   ) \b » [˜ 2007, 62]. ˜ 
   \b     
 š\r: \b   
\r \b     
\r  \b. …\b, \b 
 ˜, « , \b     ¢
‘£  , \r  \b 
- \b ¢   £,  
 ¢\b   £?» [˜ 2007, 62].
, \r \r ‹ \r «
»    ,  \r,   
 ,  \r ‘\r . † Œ\r\r,
 \b \b, \b  € \b 
 «   » «   »  
 \b, ,  «\r , \b
\r \b,    
\r. …\b,   ­ \b­ \b .
…\b  \b  ‘  
 \n\r\f
       
\b». \t  \b, «‹   
 \r , \r, \r 
 , \r \r \r  \r
, \r, ,  ­ » [Œ 2006, 61]. 
 ‘ \r ‘ \r 
\r       
Œ\r,  \b,    \b
     \r ‘, 
  ‘ \b «   
\r‘– \b    
» [Œ 2012, 9]. Š   Œ\r
 \b \b , \b
 \b \b \b  \r 
    . \t ,  \b 
\b \r \b  ,  , 
 , \r \b\b, 
 \r  \b  \r [Œ
2012, 15].
‘\r -   \b\b \b 
  \b, \b‘  \b. 
 ‹  ,  \r,  
 € \n, \r‘ \b­ \b \b
 \r  , \b ˆ ˆ \r 
\b \r   , ­ 
 « \r  , \b
\b \n, \r \b  »
[Œ 2000, 67].  ,    ­ 
 \b   ,  ,  
\b ‹       
\b   [ˆ 2007]. ¤  
\b   ,   \r 
\b–  \r,  \b \r.
 \r ’ “, «  1920-  
  \b \b \r  
  \b»,    
 ,  \b «» «\b», ‘\b‘
\b  , \b   
   \b      ­ 
 [“ 2007, 78]. …\b  : 
-‘ ­ ,  
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
\r, \b‘ 1920- \b\r,  
 « \b».  
 \b \b   \b\r [“ 2009;
“ 2010; “ 2012],  \r \b­\r \r
 \r   ­ \r -
\r, -, \b\r \b\r
 \r \r \r \b
 \r   \b \b‘
\b –    .„.“ (1891–1937). ‡
 \b “, 
\r\b ‡.’. (1888–1949), \r \b\r
-   \b ( \r \b 
\b \b)  \b \b
[Š\bœ 2010
 , ­ \b  
    \r 1960–1980- [‡ 2010], \r
 \b,  \b‘ \b 
 \b    \r ‘ ‘\r 
- \b . ‚ \b  
\b\r \f \r \b (, ., .\t.†
(1933–1991) „.ˆ. (1936–1984)), \r 
\b\r  \r\b      
\b. ˆ \b‘  \r ‘\r 
\b ‹ ‘ \b « ». 
\b \b ­ ­  \b ‘ ,
 « \b, ‘ \b‘   , 
\n, \r \r     
. Š,    ‹ \b, , ­ 
\b  , \r \b,  \b
\r \r ( \b\r ‘ 
)  \r» [‡ 2002, 30].
4.3.1. \t\t\n „\t: \t \b\b
\f\t\t \t 1917 \t
‚   \b \b, 
\r   \b\r ­  \r 
,      \f\r 
\b , \b  XIX–  XX . \n\b
 \b,      
 ˜,  ­  ,  
 \n\r\f
\b \b \b \r  
  ,    \r \b , \b
 \r \b–   \b\b 
 
,  \b ,  \b ‹\b \b
 \b   ‹ , ‘ 
\b\r\b \b\r,   \r 
, ,   \r   ‘ [\b
 ‹ .: ˜ 1999].
…\b   ‹ ‘  
\b  \b, \b 
  . \b \b , 
- 
\b     \b
\b  \b \b\b, ‘ 
   . € \b­ \b ‘ 
­ «» «‘»  
  \b ‹  ,
      , 
‘  «\r \r», , , ‚
\n\b Œ ”.
¥  \b 
\r \r ‘  ,  
‘ \r \b, \r \r \b
 \b \b   –  
\fˆ  „. ‚    \b
     \r   [˜
 2000]. ‚ \b \b    \r \r \b
 ,  ‘  \b   , 
\b  .     
 \b     ,  
    \b \b, \b .
 , \b ‘   \b   -
   \r ‘
    \b\b ­ 
. † \b ‘ \r ‹ 
-    
   :
 ‘  , , \b\r  
—  \b ‹, \r, ‘ \r  \r
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
«† \b \b   ,  
 -   \b,   
\b    \r, \b \b \b   
, , \b. „\b    \r, ,
 \b, \b   
  » [˜ 2000, 57].
‚        \b
 \r    , \b 
 \b  . \t\b ,   « \f 
 \b    \b  \b, 
 \b  , ­   
 XIX » [˜ 1999, 37]
,  \b  ­ \b
 \r  « ­ 
    » [˜ 1999, 37]. ‚  , 
 \b   , \b  , \r 
 „,      € 
 , \b \r \r .
…  \r   
‘ \r , \r  \b 
 \b    \b \b 
 \r « \r    \b»
  « \r \r,  
\r » [˜ 2005, 70]. …\b 
 \r \b, \r  
   \r \r,    , \r
\b - .
\t\b  \r \b  , 
  ‘ \r  \b\r 
    \t.†.Œ (1839–1906). ‚  
  ( \b) \b \r ‹ \r
  ,  « ,  , 
  \b,  , \r
  †»,  \b\b,  «¢£,
¢£  ¢\b‘£ ,   
\t ‹  \r,  «    \r \b
€ ,  , \r \b\r\b
; .: ˆ 2004; ˆ 2006.
 \n\r\f
 \b , \b \r \b 
» [˜ 2008, 41]. ˜  ‹ , 
\b­ ˜  ,  
\b\b \b\r †.¡, \r‘ 
 « \b», \r \b‘ 
 ‘,  \b « » «-
 », , ­ ,  \r
  \b ‡ \b
 \b [˜ 2008, 41]. Œ\r,   
  \b \b \b \b– 
 \r (.) \r 
(„.„\r), ­   \b, 
\r  \r \t.Œ [ 2008].  
 , \b‘,  «\b» 
‘    \r   \b  
    €,   ,
 \b \b   
\b \r \b   
 \r\r ,  \b ‘. ¤
 \b \t.Œ,    
 \b \b,   \b 
 ,   \b , «\r  XIX 
 ­   \r  
 \b     , ­ \b
» [ 2008, 43].
  \b, ­\r \b  
 , ‘  \b  
\b \b -   . ‚
‘ \b, \b  \r \b \r 
 -  . ˆ\r 
      \r 
-   \b, \r  
\r \r \b \r  (
‹  \r \b ),  \b 
  \b \b   ‘. 
\r,  \b­  - \b\r ,   \b
\b‘,  ‘   ,
 –    \r\r ­ \b.
\f -   \b  \b
 ‹ \b\r–      \fˆ ….‡.‚
(1806–1884)–    \b
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
    (   \r 
\r -    «» \r 
\r,   \r, ),  \b
 \b ‹ -\b :
\b , ‚  \r\r 
  \r    [˜ 1996, 91].
\t\r 
\b -    
\b \r \b  \b \b \b
 ‘\r– ˆ.ˆ. (1813–1889), ‘ \r 
 € \r \b, ­\r 
 \b -   
 \tŒ \f\t\t
) [˜ 2001, 70]. € , 
«-   ,   
 \r‘ ,  \b
  »,   ‘ \b\b \b
« \b  »  \b 
    [˜ 2001, 71]. \t ‘ 
  \b  , 
 ­  \b . \b­
˜, \b \b -   \r ‹ \b
 \b\r     ,  \r‘
\b ( 1871 \b,  ­ ‘) 
\b   \b\r \r \b\b, 
       \b
-    \b  \b
(\b ‘ \r‘,  ) [˜
 2001, 72].   \b  ,  «\r 
\r \r   , \r  ,
 ¢     £,  \r\b 
     \b  - 
  » [˜ 2001, 73].
   \b ‡.˜, \b 
  ­ \b \b 
 \b   
  -\b 
   \r XIX (  ­ \b,
 .Ž‘, .\b\b . ) \b \r \b\r 
‘  : \b ‹ \b
«‘ \b C.     \b „
(\t.“, \t.Œ) \fˆ („.), \b \r \b
\r  » [˜
 \n\r\f
2001, 74].
˜, \t. .“ (1826–1874) « \b­ 
\r \b    \b \b 
- \b,  », 
\t.Œ \b  -   ,
\r \b ,     
 \r   [˜ 2010, 45]. 
   ,   -   , 
\r \b \b ‘\r, \b 
  ­ \b \r – 
. ˆ ˜,  Œ, ‘ \b \r
\r   , \r\r‘ «
»  ,   š\r 
,  «  \b \b‘
  XIX    
\b   ¢\b š£  
  \b, \b ‘ ¢ £,  \b
  ¢š£, ¢\b£ 
‹  , , ‘­  \r \b 
» [˜ 2010, 46].  \b\r  
  \b \r \b Œ , 
 «-\b»    
 ‘     ,
\r  «-\r» [˜
2010, 48].
\t\b \b  \b ‘\r–
  „ \t.\t.\b (1868–1940) \r\b \r \b
 \r  
\b ,  \b «
 ‹» (\b \r  \b    
.” €.”-Š\b,  ‹ €.„ 
•.‡, ,  ­ \r, « ») [\t‘ 2004].
Œ\r,  \r \r ‹ \b \b­ 
 , ­ -    ˆ.˜, 
  \b: \r\b ­ .” 
 (  !)   , \b \t.“ 
.ˆ­ ˆ.˜, «  \r ‘,  \t
  \b,     -   \b\b
ˆ.˜ \b    \r 
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
  \b­\r \b - 
  \b,   « ‹» 
     [\t‘ 2004, 81].
  \b ‘   ‘ \b 
:  \r  
    ,
 , ‹ \b \b ‘\r \r
 \b      \r 
 (   \r
), \b ‹ \b \b [\t‘
2005]. , \b, \b‘ \b\r, 
  \b \b \b \r 
 ‘     \b
 XIX–  —— . † ‹ ( ,
‘ \b      \b „)
\b \b  \r  \r   
   \b.  \b
 \b: \b  \b 
 \b ‘ , «  \b-
\b \b   », \r \r
\b, «\b    \r \r 
\r \r»  \b‘,  \r ­\r
  \b [\t‘ 2006, 63].
\t\b\b, \r \b, \b \b
 \r  \b  
\r
.
\t-„
‹ \b \r \b­ ,     «
\r    » ­  [\t‘ 2010, 54].
\t-\t„
, \b \b\r    
\r \b \b-\b    
   -   
,  , ‘ «˜\b „». 
\r \b \b \b, «
  ‹ \b­  \b, 
\b  \r\r , \r \r \b,
 \r  ­ \r  \b 
\b-\b \r,  \r 
  \r     \b \b.
•   ‹ ¢£ \b
» [\t‘ 2006, 68].
   , \b \r
    ‘  
 \n\r\f
\b‘  \b ‘\r XIX–  —— ,
  \b    \b .
• \b , \b «  XIX \b­  
 -   \b–  , \b 
\r  ‘ ,  » [˜
2006, 50]. 1930-  \f\r  \b
 ‘       (\b
 \b) \b \b ­ \r, 
\r  . ˜ 
—— ——I ‹ \r \r  
  \r\b , ­ « \b \b–
 \b \r   \b\r  
  \b ‚\f‡„,   ‡.˜ ­ »
[Š\bœ 2005, 54].
 \r,       
\r    ­  ….‚ [Š\bœ 2010] 
ˆ.,  \b   ,  , 
  \b [Š\bœ 2012],  
 -     \r
«    ,  \r  
   \r,  » [Š\bœ 2005, 59]. \r
   ‹  ,   
 ‹ , \r   \b  
\r     —I—–  —— , „.„.
 (1831–1901) [Š\bœ 2010], ..Œ (1837–1905) [Š\bœ
2009], „.‚. (1855–1938) [Š\bœ 2005, 59], \t..€ (1872–
1939) [Š\bœ 2011]. «,– ­ ‡.˜,– \r \r 
‘    ‘  
\b  \r \b‘  
  » [˜ 2006, 50], \b \b\r 
‹\r \b   ,  ­ ,
 «  \b  \b \b
 
\b -   » [˜ 2006, 54].
­    
\b    \r \r \b , 
­\r  \b     
[ˆœ 1996], […œ 2005],  [ 2010],
 ‹ [ 2000], \b \b   
[˜ 2002
; ˜ 2004] ‘–    \b .
\t\b  \r \r  ˆ
\r .  \r \r , \b
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
   \b \r \b
 \f\r ( \b   1991 \b) 
 «­ »,  ­ ,
\b   «\b
-»    \r  , ‹ \b
 \b  [œ 2005, 49].
 \r,    \b \b
«  \b  
 »,  \r \b ­ \b
   ,  \b «\b\b
\r, \r \b» [œ 2009, 70; . ‹ : œ
2010; œ 2010
; œ 2012].
 \r  \b  \b  
  XIX–  —— ,  \r \b ­ \b
,    \r , 
  \b\b    .
Š\b‘      
 \b  \r \b, ‹ \b\b
«       \r \b \b
,  \b \r  \b
\r \r ‘ \r\r . \t
       ­ 
  \b \b­ \r  
,   \r - 
 \b\r , \b\b \b\r \b
   -   » [˜
, 20]. ‚ \b , \r  \b,  
 \b\b  \b   \r,
  ‚, , “, Œ, , ˜,
\b. …  ‹  \b „., \b‘,
 ˜, \b ‘\r ‘  
\r -     
, - \b\b   \r
\b‘ \b  \b\b
     [˜ 2002
, 25]. …\b,  ‹
 \b\r, \b \r  ,  ‘ ,
‘ \b\r \b  \b\b 
 \r \b, \b \b
 \r  ‹ : œ 2004
œ 2008
 \n\r\f
\b \b   , ‘ ­
 ‹\r †Ž‚„‚\f:
«  -    
\r   \b,  \b
   \r\r,  ‘ 1980- \b\r,
\b   \b\b -
   \b, ‘ \b    
\b   ., ˆ.\r, ‡.\t
 \b.» [˜ 2002
, 21].
4.3.2. \t  \b \t\b:
\f\t\t\b  \b\r\f\r \b\t š\r
†   
\b\b,  ,  ­\r 
\r \b   
 \b,    \b  €. ‚‘
  ,  \b,  ‹ \b\b
   \r, \r \r
     \r , \b \r 
 ‘ ‘ \b    ­ 
 \r,  \r \r \r  
 :
«, ‘ \b ‘ \b \r 
€ ­ \b  \r,   
‘  -   \r  , 
 \r \r \r. …\b  \b
\r    \r \b,  
   ‹ ‹, \b\r  \b  
\b­ \r‘, , \b 
\b\b       \b \b
 ‘ \b» [ 1998
, 23].
‚ \b \b  ­  \b\r, 
\b   ,   \b    
\b ‚\f‡„. ,  \b  
 \r   . ˜, \b 
 , \b‘ ,     
\r €  ‹, \r
 ,  \b , \b 
, \r \r \r \r:
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
«€\r .ˆ. \b ,  \r \b 
-     \r,   \r 
\b\r -   ,  ‘    
\r,  \b ,  \r 
 ­ \b» [ 2002
, 38; . :
 2004, 42].
  \b,   
 \b\b \b \b \b ,
 \b, \b \r \r \b ­ 
\r :  , \r, \r \b, \b
 ‘  \r , 
 , \b \r \b  \b,  , ‹
\b ,   ,
\b  «»,  ‹,  ,
 ,  \b [\b 2004, 39, 41]. ­ \b 
   ,   
 \b \b
   \b 
-   \b \b \b
\r \r  \b ,  
 \b \r \b    -
   \b \r - 
\b  (. ‹), \r \r 
 € [‚œ 2008].   \r,
 \b   € \r
\r     ‹ [¤
€\r‘    \b  € \r\b
 \b  \b,  ‹,  
. ˜, \b  \r, ,   
  \b ,  ‘
 €  ‘   [¡œ
2002, 36]. , \r €  \r 
\r  , \b  , «
 \b‘  \b ‹  
 \b» [ 2002, 9],  ‹   
 \b  ‘,    
,  [ 2002, 14].  ,  \r 
«Œ\b»– \r ,   \b
 \n\r\f
  \r ,      \b
  \b ,   \b ,
,  \b\r \b ,  
   \r  \b
\r  \b  . , 
\b­ «     \b » [
 2002, 6],   , \b \r\r‘ 
( ‹  )   
\b [Š\bœ 1999, 52]  \r 
‘ \r‘     € [Š\bœ
1999, 54], , ., , \r ‹ \r‘ 
\t \r,  ­–  ,
 \f  [Š\bœ 2004, 68]. …\b  
  \b \b  
\r      
 ,  \r\r \b, 
 \b­\r \r , \r\r  
\b ‹,    
   ,  € …\b [
2001, 58].
‡ ,  \b\r \r  
\b ‘ –  \b,
  \b. ˜, , ­  
 \b, € , \r,
   ‘  \b 
  \b \r\b \b 
\b \r [ 2011, 8]. ‚ \b ‘ \r\b.
 \r \b \b \r,
     \b  €,
 ,  š\r  \b\r  ‘  
, \b   \r . 
\b \r \b\r \b, « \b 
\b,    ,  \b \b
 € \b \b  , \b
   ­ 
 \b \r , \r 
\r \r . ˜ \r  \r
   ­   , 
– \r» [Š\bœ 2004, 64].
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
4.4. \r  \t\r \t :
 \n  \t€
 ‡\n
‚  \r      (
 ,  ) \r   \b
. \t\r \b -   , 
 \b\r \r \b  \r 
 \r \r ,   
.
…\b \b ‘ \b  \b
\r \r\r \r  , 
  \r \b \b \r 
     ‘ \r \r
\b,  , \b \r  
 \r.  †.Œ\r, ­ V
‡\b\b  [Œ 2004],  \r
\b  \b \b ‹ ­. „ 
  ,  \r \r \b 
\b   \b \b  ­ 
 «» «». Š ‘ 
\b ‘ \b\r,  \r 
 « – », «\b–
» .. [Œ 2004, 100]. ‡\b  ‹ \b
  ‘ 1990- \b\r \b , \b
 š\r  (\b \b
 \b­ « »), «, \b ,
 › \r \b, ­\r 
\b , \b\r ­ 
\b ‹ » [Œ 2004, 101].
  \b, Œ\r\r  ,  «
\b (  ) \r
  \b  \b
 \r \b \b, \b\r \b 
\r \b , \r 
   \b  
, ‘ ›  \r \b \b\b» [Œ
2004, 102]. ­ ,  , 
‘ 2001; Œ 2010; ‡ 1996; ˆ 2001; ˆ 2011; ” 2008.
 \n\r\f
 ,  «,  -
 \b, \r‘ \b \b \b 
 ‘ , ‹ ‹  \b
» [Œ 2004, 101]. \t\b ‹ \r \r
\b,   , 
\b   \r («-»)
 \r \b ,  \b  
\r ‘ ‹ [Œ 2004, 101]. ‹ 
\b  \b,  Œ\r, «­
  ,  ‹, 
 \b­ » [Œ 2004, 103].
‡ \b , \r Œ\r\r 
 , \r \b \b
    . ˆ\b \r \b   
 ,   
 \r  \b\b   
-   \b\b,   \r ,
  \b     \b\b
 \r . † ‹ ­ ­: 
  Œ\b\r „, ­  
  ,  \b \r 
    ,  \b
,  [„ 2011].
€\b ,       
  \r  
 ­ ‘  \b, 
\b  ­ \b 
-    \b 
 \b \b \b \r,  ‹ 
     [œ 2006
, 6]. ­ ,
 \b   \b    ‚‘, \b
\r Œ.”\r .¤, \b­ \b –
   \b « \b‘»
( ‚.\n\b   Ž\b):
« Œ.”  \b    , .¤
, \b \b \b Ž.‚‘  ‹ 
\r \r -   , ­ 
\r  Ž.‚‘, \b » [ 2008, 71].
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
…\b  \b ­,  \r ”\r 
\b \b \r, « ¢
 \b‘£,  ­\r \r › 
 \b \b,  \b  \b» [ 2008, 71], 
 , \r  ‹ \b\b 
\r   Ž.‡. , « \b\r
\b \r, [”]  \b \b
 \r, ­ , \b 
 \r» [ 2008
, 82]. †\b, 
 \b­ «» -   \b,
 ­,  ‹   \b­
 , \b «\r 
\b  -    \b
 » [œ 2006
, 7]. \f š  
   \b -   , 
\b \r\r    . „  
 ‹ \b \b :
«,  \b \r \b \b, 
  \r   \b, . …\b 
,  \b ‘ ,
    \r » [„ 2002, 116].
\t \b\r \b \b , 
,     \b  
 ,  \b \r , \b
,        
\b­ \b\r,    , 
 ,  . …\b
,  \b ,  \b    
 -   ,  
 ­  , \b \r
   , ¥ \b \f •, \r
\r :  \b «\r  \r
 \b       » , \b 
,  ,  , ‘ 
 \r \r, ‘ \r š 
\r    \r, \r    \r, \b 
\r \r \r\r \r,  \r \r 
[\t 2004, 13]. \b    \r 
,  \b  ­ ‘ 
 \n\r\f
– \b    . „ \r \r\r
 ˜ ,      
«  \r,  ,  
,– , \b \b  ¢\r £,
\b,    \b \b. †
  , ,  ‹ \b­, 
 ,   ‹   -
   \b» [œ 2004, 26]. ‚ ,  
 ‚Š \b \r  , 
 ­ \b €.€   
  / \r [Œ 2011]. … , 
      ( \b 
 \r )  \b ­ \r  \b
       ­ ‘, \b­ \r
 \b \b  -\b \b­\r 
. \t ‹ \r ‹ \b \f
•, \r \b  \b (
\f„ 
‰
, 1990) \r
« \r \b \b 
  , \r \b \b\r ‘
 . €\r‘ \b\r\b  •
 \b   \b  
 ‹ ; \b    \b 
 \b,   ¢ 
£   ,    š,
 : ¢   ­ 
 ‘ \b £. • 
\r \b    ¢
 £, \r \b ¥. \b  
De la
Grammatologie
» [\t 2004, 16].
, «\r »   
\b \r \r \r \r 
[„ 2000, 65],  \b   
\b, «   \r  \b–  \b
 » [„ 2010, 36]. \r \b
   ‹ \r,  , \b 
  \r \b \r \r \r ,
 \b , ‘­\r \r, 
     \r ,
\b   \r 
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
   .Ž  ,   (
bullshit
) «
  , ¢ \b £»
[‡œ 2006, 46].
\f   \b\r , 
 \b ,   
 , ­  \b,  ‘ 
, , ‘ \b, \b \r \b 
 . …\b ­  \b \b 
     \r  «\b
 » ,  , \b­  
. \t\r   ‹ 
 \b , ˆ \b,  \r \r
  ­  ,  \b 
‘  ‹ , .. \b 
\b‰ \t
\f\t\t \f
[ˆœ 2006, 30].    ‘
«­\r»   , 
, \b  
 \b\r. , \r \b , 
«\r [] \b    » [˜
1996, 23],  ‹ \r \r \r 
\b  ‹  ,   
 ( \r )  ­  
 \r.
ˆ ­ \r‘ ,    
 \b\r \r \r -  
\b. ‚ 
\b
„
˜ \b \b, \b  ­
˜47   \b ‹  \b   « -», «\b    
 », ..  \r  \b \b, \r
ˆˆ\b \b  . …\b,  \b ,  ‹,  \b  \r    - ‹ \b   ( ),   , «», « », «» «‹» [\n-\b 2012]. ‚ \r \b\b \b
  ‘  , \r \r
   ‹ [\n\b 2012] \b \r .
 \n\r\f
 \b ,  , 
   , \r 
 \r \b. ‚ \b, 
\b
, 
 \b     
, \r \b 
\b,   \b  
     \b . ˆ\b
, «\b , š\b­\r 
\b
, \b \b‘    ,
  ‘ \b   \b 
 \b» [˜ 1998, 38]. ,
­\r \b \b \r,  « 
\b
\b,  \r \r  \r 
\b ­ » [˜ 1998, 44]. ˆ\b  \r,  \r,
\r  \r   ,   \b\r 
, ‹ «   , ,  
 ¢£,  \b  . ‚\b \b \b‘,  ,
\b  ¢£» [ˆ 2008, 5]. ‚ 
,  «\b -   \b
‘ \b \b  – \r   
 \r», \b \r \b    \b  \r
 \r \r ,  - 
       \r 
 [œ 2004, 19; . : œ 2004, 28; \t‘ 2012].
ˆ,    \b \r 
‘\r   \r \r 
 . , \b  
\r ( \b ­ €.- .\b
«  »). …  « 
  \b, \r  \b­\r
\r, \b \r ,    
­  \b  » [œ 2004, 20].
­ \b ­ \b , \b 
 ,  ( )
\r \r . … ‹ \r
   \b. … ,  
\t \b ‹ ˆ. \b 
 ..Š   \r  
 , \b  „\t‚ \f\r [Œ 2002].
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
 \b   \b \b, ­
\b    ‡„ XVII–XVIII ,  
  \r   , ‘
­ \b‘   \b \r‘ , 
  ‚ ˆ\r [ˆ 2006; ˆ 2004].
\t\b ,   ,  \r \r‘, 
\b  \r   
    \r \b‘, \r
 \b\r ,  \b  
 \r ­,  \b\r\b \b\r. \n, ‹
\b \r \b, \r  
\b. …\b   \b  \b
‹
. ‚,   \b \b\r
, \r   \r \r  \r
   . \r  ‹ \b 
   , \b  \b, ,
 \b \b\r \r\r.
    \b  
 \b \b \r. ˜, 
 , ­\r: \b ( )
   „ [ˆ 2002];  \b
 .•  \b
[ 2002
]; «  »
     —\r „\b [ˆœ 2002]. 
  «\b» .ˆ\b\r \b 
 \b ‹   
  [ˆ\b 2008].  \b
.Œ \b ­ \b 
 \b,  \b  
     \r  
 [ž 2005]. ‡\b\r \b\b  
-   \b­   
 , \r‘        ( 
 ) . \r   
 ,     .Œ 
†.‚ [ 2008
],   ‘
 «‘     » (  , 
 ­ \b ,  \b) [
 2009],       [ 2007;
 2012], ,  , , 
[ 2010
],  \b \r, \r \b 
 \n\r\f
 «  \b 
, - ,  \b   \r 
    \b  \r
\b, \r \r    »
[
 2011, 26].
 \b    
\b­ \b. “ ˆ, , \r 
 \r    \r  
   -  , \b
   [ˆ 2009]
, , 
 ( ) \t  [ˆ 2010]. 
\r  ‘ \b Ž.”, 
 \r,    \b \b
 «   ,  
 \b\r\b    (†. †.-.Ž)   
 , \r   »,  
  \b \r \b ‘ [\t
2002, 89]. †\b \b\r    
\b,   \b \r\b 
 [\n 2000]. „     ­
 \b \r\b  ­ \b 
\b \r,  ,  ,  \b
   \r  \b
    [˜ 2002]. ˆ\b   \b
\b   «‹ \b \b
   -  \r
  ‘ ¢ , \b £», ˆ \b
 \r\b ,   \r, •.“
, “.• 
‡.—\b,   \r \r: “ • \r
\r \b\r \b\r \b \b \r
– « » [ˆ 2010, 48], \b  “
 —\b, \b  \b, ‘ \b
  \b , \b ‹ 
 \r [ˆ 2012, 37]. \f\b­
 ,     \b \b «\b 
\r \b  \b\r  
\r   \r‘», \b­  \b
,  ( )    ,
  \b \b 
€\r \r \r « », \b
 ‹ \r, \b : ˆ 2011.
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
 \r  ,   ,    
 «\b     –  \b \b
,  \b , \b \b­\r \r
» [‡œ 2006
, 22].
   \b\r \b\r  
, \b  \b­ ­  (/  \b­
\r) \b  \b. ˜, \r \b 
     \b­  \b,  
    \b  Ž  
«\b       
\r, \r \b \b XVII  
\t, ­ -   
     1789 \b»,  «\b
\r      XIX  \r 
\r \b» [œ 2006, 63].
‡œ, 22].   †\r \n\b \b -\r ,  \b  \b, ‘ - ,      ­ \b \r \b,   \b\b \r, .. , \b   ‘ , 
   ­  \b. \n , \b
 \b   \b \r\r . \t
\r \b,  , ­ \b  
\n\b­\b‹‹, \b‘ \b \b ,   
  . \t   \r \r  
\r \r  \b» [\n\b 2004, 32–33]. «   
£ \b \b [\b) » [\n\b 2004, 34].
 \n\r\f
«‡\b   XX  
  ‡ ”  \b \b
 », \r ,   
«\b , ‘  
» [‡ž 2001, 47].
\t  , 
 ‘ ,  \b  \r 
 \r   \b \b \b,
\b ­  [ˆ 2004, 3],  
-    \b­   ­
  \b   ,  
 ­ \f.… [ˆœ 2010].
\t \b \b– \r
(\r, \b\r,  \b.)–   
, \b  . ‚ ‹ \b 
\b \r   , ,
­  ­ , \b \r\r ‘ \b\r, \b
 \b \r \r, \b, ‹. ˆ, ­
  ,  « ¢ £   
      \b
\b  »,  ‹ \b­,  «‹ \b
 \r   
\r       , 
\b‘ \b  » [‘ 1998, 10]. †, ., , 
 ˆ    \b \r \n,
\b „ , «\r 
»,  , ,  \b 
, « \b  ˆ \r \b, 
» [\tœ 2003, 69; . : \tœ 2004].
 ,  \r, , \b­  
  \b­\r \b. ˜, ­
 \b \b ‘  \b „
   „, , \b 
\r , ‘­ \r\b  ‹ \b\b, ,
 \r, «Ž „ \b   
 ,   „» [ 2002, 87].
\n \r \r ­ \b  
,   \r\r,  : 
  ,  \b
­\r ‹\r,  ‹ \b  \r ‹ 
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
 \t [ 2004, 14]. „ \b \b
\b  \b ,    
­  „ ‡ • [\tœ 1998],  , 
\b \r , ‘   1780-
\b,   ,  «\b\r , 
 ,   ‹ \b. \t \b
\r      \r \b
\r \r , \b‘  
\r    ,  \b­\r 
 \b » [ 2012
, 32].
 \b (\r 
,  \b \r   ) 
 \b,  \b   
 ,   ‹  , \b
 \b\r š, \b ‹  
,  ­   , \b  
\r \r  \r \b [¡ 2010;
¡ 2011]. € \b  (\b
  \r ) \b 
 \b €.•   
,  \b  
(\f. , . ),  (€.€, .\f‹) [\tœ
2012]. \t\r \b \b  \b
\r    ,  ‹ 
   :  ­ €\b \n‹ \b
 ‹ \b    \b \r
\b (  \b \b) \b 
 Ž, \b  \b\r 
 ‹ \b, \r ‚,
  \r  . [ 2009].
€\b\r \b    :
 \r \r ,  «
 ‘\r ,    \b 
 \b\r  š \b , \b\r 
    ,   
   ‹, 
   » [‘ 1996, 39]. Ž 
 \b\r ‘  Œ ” (‘ 
  ‘)    
\b \b  \r,    \b
 «\b\r \r, ¢   £,  
 \n\r\f
\r ‚.\n\b» [ 2007, 69]. ˆ\r \r 
”   \r \n\b\r–   \r \b
 ,  \b ‹,    
  , \b\b  [ 2006, 35].
, \b,  « \b
 \b \b \r (\n\b ”.–
.–.
)  \b
\b š  \r » [ 2006, 38], \b 
\r. …\b ‹ \r,  \b \r\r, 
    ,  \r \r. †
 ,   \b 
\b , \b , , «  
 \b\r - ,  »,
\t \r ­ -, : \b\b
 « ‘ \r \b\r ,
‘\r ­  \r,  
 \b» [ 2006, 12]. †  ,
 \b, \b\r \r 
 \r   ­   
­ \r \r \b\r ,   \r 
 , \b \b\r   
 \b\r  [ 2006, 17],  ­ \r \r
   , \b \b\r   
 \b\r     \r \r\r -
   .
  \r (\b ) 
 \b \r      
,    ( 
)  (\r)     \r. ¤
‘  \b\r   \r,
  \r\b . •  
   \r,  \b \b \b,  , .,
 \t\b ‚\f‡„ ˆ ,   . 
\b , \r   ‚Š, \b, 
 ¤  \b « \r 
 \b, \r    
,     ‘ •.. ‘
 .¤ \r \b  
‘ \r \b, \b \b 
 \b, \n €, ,  , 
, \b» [œ 2010, 3].      ,
 \b ‘  ( ”)  \b\r
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
•.,  \r   \b 
, ‘ \b [‘ 2009, 23],  \b
 ­ 
\b   ,
 «­ \r   
» [\b 2002, 86].
…\b  ,  
     \b •. ‹
 , \r‘  \r  
\b    XIX  Œ [‘ 2008]. 
 \b \b \r \r  ,
 , \b   « \b,
 €  \b (1617–1688), \r \r 
 \b\r »  ‘
   \r ,  «  \b ‹  
 -    \r-\b
,  ” ,     -‹,
  Œ» [ 2000, 3]. ‚    
‚      , 
      XVIII  
‘ ‘ \b– \b 
      
\r  (\b  ‚) [ 2010, 20].
\t  ‚ \b .“ .,
\r   \r    («
.“     \b , 
. \b  ») [ 2010,
21]. ‚   \r :
« ,  ‘   
 , \r \r 
\b
† ‚,
 \b \b ,  \b– ˆ‹‹ »
[ 2010, 24].
   \r XX , Œ.‡,
.\t Ž.—,   ,  
 ‘ \b‘ \b\b \b\r,  ,
     \r \b \b
  \r [ 2004]. … ‹   ‡ (
­‘    ­ \b \b\r, \b  
Ž.\n [ 2004, 27]) — (  
    •.‡ [ 2004, 34]),  
 \n\r\f
    (, ,   \b ­ \b
 )  \b,   \t.
 ,  ,  ,  \b\r
 , \b  . , 
 ­ ‹  -  
 [˜ 2001], \b \b \b \r \b
. ,   , , \b \r,
\b ‹  ,     
‘, \r \b, \r , «    
‘ ­ \r \r, \r  \b 
 ‘ \b \b» [˜ 2001, 3]. …\b
, \b \r, \b    \b,
   \b,  \b   
      ( \b
)  \b.   , 
«\r , \r  ‹ ,
,  \b \b \r. 
\r:  \b, \r   ,  
\b, \r \r \b­ ?» [˜ 2001, 3]. ‚
   ‘  \b\r 
 \b ­\r   \b
  [˜ 2001, 9],  ‘ \b
 [˜ 2001, 9].
ˆ ,  \b  ‘ 
  \r, \b ‘ \r, 
 \b \b ‘ . 
 \b , \b  «  » 
 -   1960- \b  
\b ,  \r \b Π
   \b „ 
 [ž 2004, 42]. ‚\b -  
   \b   ,
  ,    \b\b\r 
 \b  ‘  
\b    (  ˆ 
 \b \r \n „ ), \b
 \b ‹  \r  [\tœ 2001].
   -   
 ­   : \b 
\b \b   \b , \b
 \b , , «  ,  
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
  \b  \b­\r  
  \b, \b\r, \r  
   \r  ,  \r ‘
\r   \r , \r 
\b  \b» [˜ 2001, 9].
ˆ ­ ‘ š  
\r , ,  , , , 
  , \r   «­» , ,
«»  \b \b\r    \r \b:
   , -
\r \b     
\b   \r. ˜, ˜ Œ\r, 
 , \r, -, \b
 \b\r  Ž.‚‘ \f, \r 
 \r \b ‹   , 
\r \b, \r « ‘» \b 
  \b (  —™—–—— )  \b ‘
\b, :
«,  \b  
; \b  ; , 
  ; \b 
 ,  \b; \b\r  , 
,  ‘;  ; 
\b  \b» [Œ 2011, 65]. \b 
 ‹  \b\r , 
«\b     (­ \b 
\b\r \b     )   \r 
 \b,  \b \b   » [‡œ 2005,
71–72]. \r, \r   XIX– 
—— †.„.ˆ,  ‘ 
‹ \b \n, \r  \b 
 , \b  
\b \b  \r 
‹ \r    \b,   , \r
     . \b , 
­   , \r,  \b ‘
 ,  \b \b  , 
     ,  ,
 \r, \r \b­   \r \b \r
, Œ ˜  € [‡œ 2004].
…\b    , 
  \r \b\r  \b
 \n\r\f
  \b , \r ,
\r « \r \b \r \b 
 \b\r  \r \b,   , , ., 
 , , , \b   » [‡œ 2005, 72].
 ,  \b\r \r 
\r  , \b   \b 
\b \b . \t\r \r 
  – \b ‘ ,   
 \r   \b    .
 \r    \b\b ( 
       \r  
 ), -     
 \b, \b\r   
 . ‚  \b  \b  \b. ˜, 
 ˆ ‘   \b 
 ,  \r, ‘ \b  
, \b    
. \t , \b ‹ 
\b,  ,     
  ‘,   ,  ‹ (. 
     \r, 
\b ‘   , \b 
). \b  ,   
 \r \b \r  
 [‘ 1998, 10–11].
\t\b\r \b \r:  , \b 
  , ‘ , , \r \b
   ,– ­. \t ‹  
 \b ­\r   \r  
 \b\b,    \r 
 ‘, \r, , š\r  \r
   . ‚,  , 
«» ( , ) 
«» (.. ) \b 
   \b    , «\b 
 ­ » [ 2005, 4]. € \r 
      \r —— •.\n
…
 -   \b,  
«    \r» (   \b ), «
   » (\b, «‘»   ) «
  », ­ \b \r \b
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
 ,  , ‘,   
-   [ 2005, 6], «\b 
     \b – 
‹ » [ 2005, 3]. , ­ \b
  ,    , Œ\r\r  ,
    , \r \r 
 \b\b, \r \r  \b  
  \b, \b , «    
\r,      ‘\b‘ ‹,  
 \b\b, \b 
    \b,  \r \b 
\b       
» [Œ 1999, 25].
 \r, \r‘ ‘  ˆ,
,       \r
\r ,  ­ «\b-   
», \r «», « » 
‘ ‘       [ˆ 1998, 47], 
  \b \b  \b
 «\t „!» [ˆ 2007, 8]. …\b 
 \b  ,    , \b  „
\r \b ‘. \t\b    
– \b    \b 
 \b \b     
\b –  \b \r 
\b \b     \b
[., .: ˆ 2008, 3]. \t \r \b, «   \r,
 

\f\t\t
,  \r   \b
‘  \r  -  
\b ?» [ˆ 2005, 9]. \t ,    \b­
 \b  \b \b -   ‹,
\b \b \r    \b 
       : \b („
), (ˆ\b), - (€), ­\r (‚
)  (‚‘ ) [ˆ 2005, 12].
„ ‹ \r    \b
       , \b ,  
  (\b  \r,    
    )  ( 
\b          
), \b \r, \b  , , 
 \n\r\f
\b \r, \r \b\r.  
   ,  \b   \b
\b  \b   
\b,  š     \b \b
 \b  \r     (,

, \r ..). …\b « 
  ‘   \b, \b
 š, \r  \b 
:   (  -
, , - ..) \r
 -   \b ‘ \b, \b 
 \b š \b   , \b , ­ 
\b \r \b,     , \b
   \b \b \b 
\r   » [‡œ 2011, 24]. , \b
‘  ,  \b 
  \b\b  \r  — „\b
[‡œ 2007], ’ [‡œ 2010]
, „.Ž.Œ [‡œ
2008] „.\r [‡œ 2009].
‡\b    
    ,  ­  
 ,  . ‚  ‚Š ‡ 
 , ­\r \b\r   , \r 
\r \r \r   .   ˜,
\b  \b  .Š
\b \b ‘   - 
  [˜ 1998
]. \n\b \b ‹ 
\b\r \b,   \r 
  ˆ.  ‘ ­  \b
‘  ‘   «\b 
,     \b‘ \b \b
 \b \b­\r  \b» [˜ 2009, 42]. „
\t \b \b   \b
   [‡œ 2008
]. ˆ \b,
    ,  « »,  
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
 \r  \b
 \r ‹   .¤ [
2004; 2006].    
ˆ.Ž ‘  \b 
   [‡ 2006, 39–40]. ” - 
 , \b  \b \b
 \r \b\r,   ‹ , \b­  ‘
  -   ˆ.˜
[\n 2008]. \t   \r
\r   \r   \r
 \r, ‚. [Œ 2004] Œ.Œ [¥
2010; ¥ 2012]. ˜ \t.\b \r 
  \b  - 
\b, \b \r  \b\r
 ‹ \r (\r ) , \r
 (\b\r ) [\t‘ 2009]. \n‘ 
   ­  \r 
     
\b,   \b\r  [˜, \t‘
2012]. „\r \r   
   .•  ,  \b
 \r, \b‘  „  —— 
[ 1999;  2002].
­ \r‘ ( \b \b  
 ,      , 
\b) ,  , \b\r ‚Š ‡, 
  \b,  \b
 \b  \b \r. ˆ, \r‘\r 
  \b ( \b \b\b- 
)     ‹
,  \r \b\b   \r. ‚  \b
    \b \b 
\r . ˜  \r   \b\b 
 \b  \b:     
 \r  \r \r
\b\r ,  \r  \b \b, \b ‹
,  «\b\r» ­ [‡œ 2012].
 \n\r\f
\f\r :
‚œ . ˜ 1: Žœ œ œœž / ‚œ œ
«ž-‡ \bœ». Ÿ: \b \bœ «‡ „\bœ», 1996.
‚œ . ˜ 8: Žœ œ. \t / ‚œ œ «ž
-‡ \bœ». Ÿ: ‡ «Academia», 1999.
‚œ . ˜ 18: Žœ œ œœž / ‚œ œ
 «ž-‡ \bœ». Ÿ: ˆ, 2000.
‚œ . ˜ 19: Žœ œ œœž / ‚œ œ
 «ž-‡ \bœ». Ÿ : \b \bœ «KM Academia», 2001.
‚œ . ˜ 20: Žœ œ œœž / ‚œ œ
 «ž-‡ \bœ». Ÿ: \b \bœ «‡ „\bœ», 2002.
‚œ . ˜ 22, . 1: œœ / ‚œ œ «
ž-‡ \bœ». Ÿ: \b \bœ «‡ „\bœ», 2003.
‚œ . ˜ 25: Žœ œ œœž / ‚œ œ
 «ž-‡ \bœ». Ÿ: \b \bœ «‡ „\bœ», 2004.
‚œ . ˜ 37: Žœ œ œœž / ‚œ œ
 «ž-‡ \bœ». Ÿ: \b \bœ «‡ „\bœ», 2005.
‚œ . ˜ 50: Žœ œ œœž / ‚œ œ
 «ž-‡ \bœ». Ÿ: \b \bœ «‡ „\bœ», 2006.
‚œ . ˜ 63, Žœ œ œœž / ‚œ œ
 «ž-‡ \bœ».– Ÿ: \b \bœ «‡ „\bœ»,
‚œ . ˜ 76: Žœ œ œœž / ‚œ œ
 «ž-‡ \bœ». Ÿ: \b \bœ «‡ „\bœ», 2008.
‚œ . ˜ 89: Žœ œ œœž / ‚œ œ
 «ž-‡ \bœ». Ÿ: \t, 2009.
‚œ . ˜ 102: Žœ œ œœž / ‚œ œ
 «ž-‡ \bœ». Ÿ, 2010.
‚œ . ˜ 115: Žœ œ œœž / ‚œ œ
 «ž-‡ \bœ». Ÿ: [\t¡ ‚\f‡„], 2011.
‚œ . ˜ 128: Žœ œ œœž / ‚œ œ
 «ž-‡ \bœ». Ÿ: [\t¡ ‚\f‡„], 2012.
‡-1
‡œœ. .1: ™- œ œ \bœŸ / ‚œ œ «
ž-‡ \bœ». Ÿ: Stylos, 1998.
‡-9
‡œœ. . 9: ™- œ œ \bœŸ / ‚œ œ
«ž-‡ \bœ». Ÿ: ˆ, 2002.
‡-13
‡œœ. . 13: ™- œ œ \bœŸ / ‚œ œ
«ž-‡ \bœ». Ÿ: \b \bœ «‡ „\bœ», 2004.
‡-23
‡œœ. . 23: ™- œ œ \bœŸ / ‚œ œ
«ž-‡ \bœ». Ÿ: \b \bœ «ž-‡ 
\bœ», 2006.
‡-30
‡œœ. . 30: ™- œ œ \bœŸ / ‚œ œ
«ž-‡ \bœ». Ÿ: \b \bœ «ž-‡ 
\bœ», 2008.
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
‡-39
‡œœ. . 39: ™- œ œ \bœŸ / ‚œ œ
«ž-‡ \bœ». Ÿ, 2010.
‡-47
‡œœ. . 47: ™- œ œ \bœŸ / ‚œ œ
«ž-‡ \bœ». Ÿ, 2012.
\r \r
„ Œ. . (2000)
¤‰Ž \b \r\t Ž\r Ž\t\t\r \rŽ\rŽ
‚Š-18: 59–67.
„ Œ. . (2002)
‚\f\t\t \t \b\f
, ‡-9: 116–117.
„ Œ. . (2010)
\tŽ Ž“: š.–š\tŽ \t \t\b ‡.-‡.–‡

, ‚Š-102: 33–37.
„ Œ. . (2011)
‡\b \r \tŠ\r\b Ž \t\r: ‡-‡\t ‡
–— ‘Ž\fŽ\t ”Ž–— ‘Ž\b \t\f ‡ŽŠ
, ‚Š-115: 45–48.
\n\b .…. (2012)
¤\r‰ŽŽ \t\f \t\f ‰\b\t“ \b\b 
•\b“Ž
, ‚Š-128: 27–32.
\n ‚.. (2007)
\t\f \t\t\f\tŽ“ Ž\t\b\t-Ž\f\t\t\b\t\t Ž \r \t
\tŽ ‚Ž \r‰\b\t\t
, ‚Š-63: 64–68.
\n ‚.. (2008)
‚Ž \r‰\b\t: Ž\t\b\t-Ž\f\t\t\b \b \t\tŽ
‚Š-76: 62–68.
\n „.Œ. (2000)
Ž\tŽ Ž\f\t\t\b\t“ \b
, ‚Š-18: 17–22.
\n\b ™.„. (2004)
­ ŽŽ‰Ž“ \b \f \tŽ\t\b Ž\tŽ“ 
\b
, ‚Š-25: 30–34.
\n\b ™.„. (2012)
‰\b \b\b Ž \b\t‰Ž (Ž\f\t\t\bŽ \t\b)
‚Š-128: 21–27.
\n .ˆ. (1996)
\r \f\t\t
, ‚Š-1: 3.
 ™.. (2004)
\t Ž\f\b\r\f\t“ Ž\tŽ“ ¡\n\b\t\t: \b 
Ž\t (1924—1932)
, ‚Š-25: 83–88.
 ™.. (2006)
\t Ž\f\b\r\f\t“ Ž\tŽ“ ¡\n\b\t\t: \f\f\b
(1932—1945) \r\b (1945—1949) Ž\t
, ‡-23: 70–77.
\b ….’. (2004)
\t  \t \b\t \f\t \r\t\b \f\t ¢\t
 ­\t\f\t\t\r\t\t \r œ‚\f\tŽ \t \t\f\f\t\tž
, ‡-13: 39–42.
 ™.™. (2006)
\t\b\f \b \b\t\f ”¥ Ž\t\fŽ 
\t
, ‚Š-50: 35–39.
 ™.™. (2007)
œ \r \f\fž: \t \b \t\fŽ‰\b \t\f
, ‚Š-
63: 69–74.
 ™.™. (2008)
 \t\f Ž\f\t\tŽŒ †ŽŽ Ž‰Š (\t ¡\n\b Ž
 \t)
, ‚Š-76: 69–72.
 ™.™. (2008
Ž\n Ž \r\t: \t †\t \t\t¥\b\t\t \r \t
\tŽ \t
, ‡-30: 78–83.
œ ˜.ˆ. (2004)
¤\t\b Ž\f\t\tŽ“ \r Ž\fŽ Ž\tŽ“ Ž\f\t\tŽ“ Ž vice versa
, ‚Š-25:
 \n\r\f
œ ˜.ˆ. (2006)
œ \r\t“ ‰\r\b\t“ Ž\f\t\tŽ“ž (œ\b \t\t
‰\r\b\t \f\t\tž) \f\bŽ \b\t\t \b ‰ \t\t\t \t
\fŽ\n Ž\tŽ“ ‰\r\b\t“ Ž\f\t\tŽ“ ƒ¤ƒ \t\fŽ
, ‡-23: 63–69.
 .ˆ. (1996)
‡\tŽ ‚\b\t\t\t \b  \r\b“\b\t\t Ž\fŽ
, ‚Š-1:
 .ˆ. (1998)
 \t \t Ž\tŽŒ Ž\tŽ¥Œ Ž\f\t\tŽ“ (‚\r©¥\bŽ \t\r 
\t\r ŒŽ\fŒ)
, ‡-1: 136–144.
 .ˆ. (1998
š\t\rŽ Ž\f\t\tŽ“ \b\r\f\rŽ \t\t ¥
, ‡-1: 23–28.
 .ˆ. (1999)
 Š\r\b ’\t\r? (\t\f \t‰Ž“ \r\b“\b\t\t \t\t)
‚Š-8: 11–16.
 .ˆ. (2000)
Ž ’\t \rŽ \r\b“\bŽ \b\r\f\rŽ
, ‚Š-18: 41–52.
 .ˆ. (2002)
¤“ \r Ž \t\f\tŽ \b\r\f\rŽ “\b\t“ š\rŽ
, ‡-9: 4–9.
 .ˆ. (2004)
\t  \t ŽŽ Ž\tŽ“ Ž\f\t\tŽ“ \b \r\b
, ‚Š-
25: 3–7.
 .ˆ. (2005)
‚\r\b\r \t\t\r Ž\t\b\t-Ž\f\t\t\b\t\t \t\fŽ\n
‚Š-37: 3–9.
‘ ˆ.. (2008)
\tŽ\f \fŽ \t \r \tŽ \t\r ‡
 \t‰ Ž ‘\r ‡\r\f
, ‡-30: 25–36.
‘ ˆ.. (2009)
 \t\t\t \f\r \r ‰\fŽ 
\t\t\f\tŽ“ ‡\r 
, ‚Š-89: 23–28.
 .Œ. (1999)
.–‘\b\f\b \r \fŽŽ\t-Ž\f\t\t\b\t\r \nŽ ¥ \t
\b\r XX .
, ‚Š-8: 42–50.
 .Œ. (2000)
‚ \fŒ\tŽ: \b \b .–‘\b\f\b\t\t
, ‚Š-18:
 .Œ. (2002)
\tŽ \b \fŽŽ\t-Ž\f\t\t\b\t“ \t\tŽ .–‘\b
\f\b\t\t
, ‚Š-20: 69–76.
 .Œ. (2002
ƒ\b \t\f Ž\f Ž \b\t‰‰Ž“ .–‘\b
\f\b\t\t
, ‡-9: 63–68.
 .™. (1996)
Ž\b XVII . Ž \r\b\t Ž,
‚Š-1: 23–32.
ž .™. (1999)
Ž\b \t\t ( Ž\tŽ“ Ž\f\t\tŽ“ \t\t\t \r)
, ‚Š-8: 27–37.
ž .™. (2000)
¤.–: Ž\f\t\t\b \t\r\r Ž“ \r
, ‚Š-18: 8–17.
ž .™. (2001)
¤ \t\t \r Ž\f\t\tŽ“ .–\t\b\b
, ‚Š-19: 34–40.
ž .™. (2004)
Ž\f Ž\f\t\tŽ \n\t \t\b\b Ž \b\b \t\fŒ‰Ž
, ‚Š-25:
ž .™. (2005)
‡\t\t\f\tŽŽ \t\fŽ\t“ \tŽ“ \n.–\t\b\b
, ‚Š-37: 15–24.
ž .™. (2010)
†\t Ž\t\tŽ \r \r\b
, ‚Š-102: 3–12.
¥ ….™. (2010)
\t\f \t\t \t\fŽ \r Ž\f\t\tŽ“ \tŽ
, ‡-39: 63–66.
¥ ….™. (2012)
 \tŽ: Ž \bŽ\t“ Ž\f\tŽ
, ‚Š-128: 72–83.
Š\bœ “.“. (1999)
“ \r Ž \b\f\t“ \t\t\f\tŽ“ \b\r\f\rŽ \t\r
\b\t“ \t
, ‚Š-8: 50–55.
Š\bœ “.“. (2002)
¤©Œ Ž\f\t ‚Ž\t ‡\t\b
, ‚Š-20: 96–102.
Š\bœ “.“. (2003)
‡\tŽ ‚\b\t\t\t Ž Ž\t\n ¥\t-\t\f\b \b
Ž: \t  \r\t\t\t ©\b\r
, ‚Š-22/1: 74–78.
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
Š\bœ “.“. (2004)
•\b ‰\b \b\t“–\f–— \b\f \b\r
\t“ š\rŽ
, ‚Š-25: 64–69.
Š\bœ “.“. (2005)
¤Ž\b Ž\f\t\tŽ \r \t\tŽ ‚.‚.–‡\t\t‰\b\t\t (\b 
\b\f \tŽ\t“ Ž\b\tŽ)
, ‚Š-37: 54–61.
Š\bœ “.“. (2009)
\t\f\t Ž \t\t ‰Ž\b\f \t\t
, ‚Š-89: 48–
Š\bœ “.“. (2010)
\f \rŽŠ •\b“Ž: 1840—1910 
., ‚Š-102:
Š\bœ “.“. (2010
\t\f\tŽ \t ŽŽ\b\t“ \fŽŽ\t-Ž\f\t\t
\b\t“ ‰Ž“ Ž \b\r\f\r \bŽ\b \f \f\t
, ‡-39: 79–85.
Š\bœ “.“. (2011)
 •ŽŠŽ \b\fŽ \f šŽ (1933): \t
‰Ž \t\r \b\r
, ‚Š-115: 67–70.
Š\bœ “.“. (2012)
 \r ‰ ‚\f ‡\t\t‰\b\t\t
, ‚Š-128: 53–58.
Šœ ‡.\n. (2011)
 Ž\f\t\tŽ“ \b‰ŽŽ Ž \f 
‚Š-115: 36–40.
Š\b ˜. (1996)
‚\b\t\t\t–— \bŽ \r \b\t\r \b\fŽ
, ‚Š-1: 50–65.
Š\b ˜. (2002)
Ž\f ‡\t\b–— Ž\t\b \r\b“\b\t“ Ž\f\t\tŽ“
, ‚Š-20: 94–
 ˆ.. (2003)
‡\tŽ ‚\b\t\t\t Ž \t\t  \t\b\r \t\t 
\t\fŽ
, ‚Š-22/1: 78–80.
 ‡.. (2011)
\t\t\f\tŽŽ \t\t\f\tŽ Ž \n \r ŽŽ Ž

, ‚Š-115: 8–12.
œ ˆ.‡. (2010)
‡ Ž ¡\n\b\t\t
, ‡-39: 3–11.
\b .™. (2002)
†\t\t\f\tŽ \t Ž\f\b\r\f\t“ Ž\r“‰Ž“ \t\t
\t\r\r \r Ž\f\t\tŽ“ ‡\r 
, ‚Š-20: 86–91.
 ….“. (2001)
\t\f Ž \t\r\r \b“\bŽ \r\t\t-\bŽŽ Ž
\f\t\tŽ“ (20—30-Ž \t\b ƒ¤ƒ \t\fŽ)
, ‚Š-19: 65–69.
 ….\n. (2001)
š\f\bŽ \nŽ \b\tŽ Ž\r Ž\f\t\t\bŽ \b\r\f
\rŽ “\b\t“ š\rŽ
, ‚Š-19: 54–58.
 ….\n. (2002)
œ\t“\t ƒž \b Ž\t\f\t \r Ž\f\t\t\bŽ \b\r\f
\rŽ \t\b“\b\t\t Ž\t\r
, ‡-9: 10–15.
 ….\n. (2002
\tŽ“ \f‰\b\t“ \b \b\t\bŽ Ž\f\t\t\b\t“ \b\r\f
\r “\b\t“ š\rŽ
, ‚Š-20: 38–44.
 ….\n. (2004)
\t\r\b \r\n \b Ž\t¥\t\b \f‰
\b \t\f: \tŽŽ Ž ŽŽŽ
, ‡-13: 42–49.
 ….\n. (2006)
œ \t §Žž \r \b\t\bŽ \r\b“\b\t“ \t\fŽ\t“ Ž
\f\t\tŽ“
, ‡-23: 39–43.
 .\t. (2004)
Ž\b \fŽ\fŽ: \tŠ\r\b \t ŽŽ\r\f\t“
\t\t
, ‡-13: 27–38.
 .\t. (2006) H
omo Oeconomicus \b \tŽ‰\b \t\b: \bŽ 
\t\t\f\tŽ“ \t\r
, ‚Š-50: 12–18.
 .\t. (2007)
\t  \t \t\t\f\tŽ Ž ‰\f
Ž \bŽ\b\t“ \t\fŽ\t“ Ž\f\t\tŽ“
, ‚Š-63: 22–30.
 \n\r\f
 .\t. (2008)
¤‰Ž \t Ž‰\b \bŽ\b\t“ Ž“ \t Ž
\fŽŽ\f\r Ž\r \t\r \fŒ
, ‚Š-76: 43–48.
 .\t. (2008
Ž\b \t\t\f\tŽ Ž\fŽ Ž, Ž
 Ž ‰Ž Ž‰ Ž Œ\t
, ‡-30: 18–24.
 .\t. (2009)
Ž\b Ž \t\f\tŽ ¤\r“\f : \t\b 
‰‰Ž“
, ‚Š-89: 16–22.
 .\t. (2010)
\t \b\b ‰Ž\t\f\t“ \t\f\tŽ“ \t‰Ž‰Ž 
”\tŠ\b\t\t
, ‚Š-102: 50–54.
 .\t. (2010
\t \t\b Ž \tŽ \b\t‰ Ž\t“ \t\t\f\tŽ“
¤.–
, ‡-39: 31–37.
 .\t. (2011)
\t\f\t-\t\t\f\tŽŽ \tŽ\t“ \t\b ¤
\r“\f 
, ‚Š-115: 26–31.
 .\t. (2012)
\t  \t \t\t\f\tŽŽ Ž\fŽ\b‰Ž“ Ž\t“ \t
Ž“ ¤\r“\f 
, ‡-47: 28–33.
 .\t. (2012
\t ‰\f \t\f\tŽ \r Ž\fŽ
\f Ž
, ‚Š-128: 32–38.
 „.ˆ. (2000)
\b Ž \t: \t\f \t\r \t Ž\bŽ
, ‚Š-
18: 3–8.
 „.ˆ. (2001)
†Ž\f\t\t\b\t-\fŽŽŽ \b\t ”\nŽ Ž\b\t\r: \t
\f \t\r \fŒ\b\t\t \t\r\r
, ‚Š-19: 28–33.
 ‡.…. (2009)
\t\f \t\t\f\tŽ\t\t \t\r\r \t\f\t“ \r\b \r
”\bŽ Ž\f\t\tŽ“ XVIII .
, ‚Š-89: 12–15.
 ‡.…. (2010)
\t\t\f\tŽ \f ¤\b Œ\t Ž\f\t\tŽŒ .–‡©Œ
 .–‡\fŽ
, ‚Š-102: 20–25.
 .. (2002)
Ž \r\f \t \f\tŽŒ: \t \r\t \t

, ‡-9: 79–88.
 .. (2004)
\f\tŽ Ž \b\fŽ \t\b\r Ž\t\t \t\r
, ‡-
13: 10–14.
‘ ˆ.…. (1996)
¤ \t“ \t\t\f\tŽ“ \tŽ  Ž ‡\r
\f
, ‚Š-1: 33–40.
‘ ˆ.…. (1998)
\t œ\n¥ Žž Ž \n\f \t\t \t\t\n \r 
\t\t\f\tŽ“ ‡\r\f
, ‡-1: 10–22.
 ˆ.\n. (2002)
‚\tŽŽ \t\f \r
, ‚Š-20: 6–10.
 ‡.ˆ. (2005)
\t‰\r\fŽ \b\f\tŽ \t\rŽ Ž\f\t\tŽ“ \r Ž\t
\b\t\r \t\t\f\t©“
, ‚Š-37: 35–40.
œ ˆ.Œ. (2002)
\tŽ ..–¦\b \b\t\bŽ \r\b“\b\t“ Ž\f\t\t\b\t“
\b\r\f\r
, ‚Š-20: 64–69.
œ ˆ.Œ. (2004)
\n\f\t Ž\tŽ“ Ž\f\t\tŽ“–— œ\t‰ Žž \t\f\t \r
\f\t\t?
, ‚Š-25: 19–25.
œ ˆ.Œ. (2004
\tŽ\b Ž Ž\f\t\t\b\t\t (\tŽ\b œ†Ž\f\t
\t\b\t\t \f\b\b\t\rž ‚.‚.–‡\t\t‰\b\t\t)
, ‡-13: 75–84.
œ ˆ.Œ. (2005)
‡\tŽ \fŒ\b\t\t Ž\b\t\b\t\r œ\r‰Ž \t\t“ \tŽž ‚.‚.–‡\t
\t‰\b\t\t
, ‚Š-37: 49–54.
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
œ ˆ.Œ. (2006)
œŽ \b\r\f\r\rž \tŽ‰Ž \f\b ‚\fŽ\t
, ‚Š-50:
œ ˆ.Œ. (2006
¤\t\b\t-Ž\f\t\t\b \f\r \b\r \f
 \t Ž\t\t“ Ž
, ‡-23: 3–7.
œ ˆ.Œ. (2007)
†Ž\f\t\tŽ \tŽ \b  Ž\t\b\t-Ž\f\t\t\b \t\fŽ
\n
, ‚Š-63: 11–15.
œ ˆ.Œ. (2008)
\r \tŽ\b “\bŽ \r\tŽ \bŽ“: Ž Ž ‰Ž“
\b\f
, ‚Š-76: 57–62.
œ ˆ.Œ. (2008
†Ž\f\t\t\b \t\b \r Š\b\t\fŽ: \t\f \t\f\r \b“
\b\t\r \bŽ\t\r \t Ž \t\b\r ƒƒ \tŽ
, ‡-30: 71–78.
œ ˆ.Œ. (2009)
\b\t\f Ž \n \tŽ \t\fŽ\b: \t\f \b“\b \bŽ
 Ž\f\t\tŽ XIX–— \t\b\r XX .
, ‚Š-89: 67–70.
œ ˆ.Œ. (2010)
\t\f \t\f\t“ Ž“ \r Ž\f\t\tŽ“ \t \b“\b\t“ \b
Ž\t“ ‰Ž“ XIX–— \t\b\r XX .
, ‚Š-102: 60–64.
œ ˆ.Œ. (2010
ƒ\b \b \b \n\f\t Ž\f\t\tŽ“ \t \bŽ 
\b \t\tŽ \b\fŽ \f‰\b\t\t
, ‡-39: 72–79.
œ ˆ.Œ. (2011)
“\bŽ \bŽ ƒ¤ƒ–— \t\b\r ƒƒ . \t \rŽ
\tŽ
, ‚Š-115: 56–59.
œ ˆ.Œ. (2012)
\t\f Ž\f\tŽ \r \b“\bŽ \r\t\t-\bŽŽ Ž\f\t\tŽ“
\t \r\t“ \t\f\t ƒ¤ƒ 
., ‡-47: 55–60.
œ ˆ.Œ. (2012
¡\t\r Ž \b \t\n\f \t: \t\f \b“\b \r\t\t-\b
Ž Ž\f\t\tŽ ƒ¤ƒ–— \t\b\r ƒƒ .
, ‚Š-128: ˆ. 58–64.
Œ ….. (2000)
\t Ž\fŽ‰Ž“ œ\fŽ\t“ž Ž\t\f\tŽ“: (\t Ž\tŽ \r
\t\n \b\r\f\r)
, ‚Š-18: 67–73.
Œ- ‚.…. (1996)
.–\t Ž Ž\f\t\tŽ \t: ­ ..–\tŽ
(1835—1891) \b Ž \fŽŽ\t“ \r\b XX \t\fŽ
, ‚Š-1: 93–102.
Œ .‡. (2002)
\tŽ \b \t Ž\t\f \tŠ\r\bŽ ..–­\b\t
\b\t\t
, ‚Š-20: 82–86.
Œ .‡. (2004)
œŽ \t \t \r \t\t\t...ž (\t 150-Ž Ž 
\t\n \b\t\f \b\t ‡\t)
, ‡-13: 84–88.
Œ ™.’. (1999)
†Ž\f\t\t\b \n \b \t\f Ž\tŽ“ Ž\f\t\t\b\t“ \b\r\f\r
‚Š-8: 22–27.
Œ ™.’. (2002)
\b \rŽ\b\t“ Ž\f\t\tŽ“ \t \rŽ •
, ‡-9: 99–103.
Œ ™.’. (2004)
\t \r\b“ŽŽ Ž \t\t \r\b“\b\t“ \rŽ\b
, ‡-13:
Œ ™.’. (2006)
‰Ž\t\f Ž Ž\f\t\tŽ“ \t\b\t\r \tŽ
\b\t\r \b\rŽ
, ‚Š-50: 18–21.
Œ ™.’. (2011)
¤ Ž\fŽ\f\t\t\b\t“/\fŽ\r\t“ \b\r\f\r \r š š\tŽ
‚Š-115: 49–55.
Œ ™.’. (2012)
‰Ž\t\f Ž\f\t\tŽ \b \t\f
, ‚Š-128: 9-16.
Œ‘ ….„. (2001)
Œ \r \fŽŽ\t-Ž\f\t\t\b\t\r Ž ŽŠ \rŽ
\b, ‚Š-19: 76–80.
 \n\r\f
Œ ˜.. (2010)
\tŽŽ \b Ž\t\f\t-\t\t\f\tŽ ‰
, ‚Š-102:
Œ ˜.. (2011)
•\b“\b Ž‰Š\t
, ‚Š-115: 60–66.
‡ž ….Œ. (2001)
š\fŽ Ž: \tŽ‰ \fŽ\b versus ¤\r“\f 
, ‚Š-
19: 47–53.
‡ .„. (1996)
\t\f \f ¥\t\bŽ \t\fŽ Ž\t\tŽ
, ‚Š-1: 42–48.
‡ .„. (1998)
.–”\r Ž .–”Ž: \b‰ Ž\f\t\tŽ“ Ž\f\t\r
, ‡-1: 4–9.
‡ .„. (2002)
\t \t\t\f\tŽ“ \t\fŽ\n Ž\t“ Ž\f\t\t\b\t“ \r\b
60—80- . XX .
, ‚Š-20: 30–32.
‡ .™. (2006)
‚ †\b \t \rŽ\fŽ Ž  Ž\f\t\tŽ“
, ‚Š-50:
‡œ .™. (2004)
¤ ‚Ž\b\t\b \t \t\t \r\bŽ
, ‡-13: 88–96.
‡œ .™. (2005)
†Ž\f\t\t\bŽ \r\t\t ¤ ‚Ž\b\t\b\t\t
, ‚Š-37: 71–77.
‡œ .™. (2006)
‚ŽŠ, \r, \r \r \rŽ Ž\f\t\tŽ“
, ‚Š-50: 44–49.
‡œ .™. (2007)
ƒ \b Ž\t
, ‚Š-63: 31–36.
‡œ .™. (2008)
\b\r\fŽ Ž\tŽ (\t  \t Ž\tŽ ŽŽ \r
.†.–\t¥)
, ‡-30: 83–96.
‡œ .™. (2008
\tŽ\tŽ Ž\r \t\fŽ Ž\bŽ
 \t œ\t\t“ \t\tž
, ‚Š-76: 11–18.
‡œ .™. (2009)
”Ž\tŽ Ž\f\t\t \b ‰\t Ž \r\b \r ‰ Ž ‡\r
\f
, ‚Š-89: 34–41.
‡œ .™. (2010)
\f  \t \t\f \t\t\tŽ Ž\f\t\t Ž\tŽ“ Ž\f\t\tŽ“
‚Š-102: 26–32.
‡œ .™. (2010
‚\r\b\r\fŽ, œ \tž Ž Ž\tŽ
, ‡-39: 12–19.
‡œ .™. (2011)
¤\t\b\t-Ž\f\t\t\b Ž\tŽ\b: \tŽŽ ‰Ž“ 
Ž \t\f
, ‚Š-115: 18–25.
‡œ .™. (2012)
†Ž\f\t\t\b œ\b\tž: \tŽ\tŽ, Ž\tŽ Ž
\t\fŽ \b
, ‚Š-128: 3–9.
‡œ ‡.„. (2004)
\tŽ Ž \t\f \t\t\r \t\r\r
, ‚Š-25: 47–52.
‡œ ‡.„. (2006)
\tŽ ŽŽ Ž\f\t\tŽ“: \tŽ Ž\t\t \tŽ\r \f
 ”Ž
, ‡-23: 18–24.
‡œ ‡.„. (2006
š\b Ž\tŽ“ \t \tŽ\r: ¥\t\t\tŒŽ \b\t
‰‰Ž \tŽ\r ¤.– Ž ‡..†.–‡\f
, ‚Š-50: 22–29.
‚œ Œ.™. (2008)
\t  \t \tŽŽ Ž\t\b\t-Ž\f\t\t\b\t\t \t\fŽ
\n \t\f\tŽ Ž \r \b\r\f\rŽ \b¥\t-\r\b\t“ \t
, ‚Š-76: 30–35.
…œ ….ª. (2005)
š‰‰Ž \fŽ\b\t“ Ž\f\t\tŽ“  œ‘‰\b\f\tŽ“ \b\t
\tž \t \t\fŽ
, ‚Š-37: 45–49.
\t‘ Œ. „. (2004)
\tŽ \b\b œ\t\t Ž\rž Ž\t\b\t-Ž\f\t\t
\b ‰ ..–\r‰
, ‚Š-25: 80–83.
\t‘ Œ.„. (2005)
\t \r‰: \t\fŒŽ ‰Ž\tŽ Ž\t\b\t-Ž\f\t\t
\b\t\r ŽŽ
, ‚Š-37: 77–83.
\t‘ Œ.„. (2006)
†Ž\f\t\t\b   \b“\b\t“ \r\t\t“ \bŽ“ Ž
‰Ž“  \r‰
, ‚Š-50: 68–73.
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
\t‘ Œ.„. (2009)
\t \r‰: \t\tŽ \b \t\tŽ
, ‚Š-89: 60–
\t‘ Œ.„. (2010)
‚\t\f\t\t\b   Ž‰Ž“  \r‰
‚Š-102: 54–59.
\t‘ Œ.„. (2012)
¤ ‰\b\t\t\t Ž\t\n \tŽ\b \t\r
œƒ\b „\fž (1916—1917)
, ‚Š-128: 64–72.
\tœ ™.€. (2001)
\t\r \fŽ\b\t\t \r\r \n\t\t \r\t
‚\b\t\t: Ž\tŽ \r \t\fŽ\n
, ‚Š-19: 24–27.
\tœ ™.€. (2003)
Ž Ž“ \t\r\fŒ \fŽ\b\t\t \r\r \n\t
\t \r\t ‚\b\t\t: \t \r\t\nŽ
, ‚Š-22/1: 69–73.
\tœ ™.€. (2004)
œ\t\t\f\tŽž \t\t\t \fŽ\b\t\t \r\r \n\t
\t \r\t\t ‚\b\t\t: œOrdinatiož–I d. 2 pars 1 qq. 1—2, nn. 10—36
, ‚Š-25: 35–40.
\tœ €. (1998)
Ž Ž \r Ž\f\t\tŽ“ \t \bŽ\b\t\t 
‘\b
, ‡-1: 71–84.
\tœ ‚.\t. (2004)
œŽ\b \t\t\f\tŽž Ž\f\t\t\b\t“ \t (Ž\f\t\tŽ ‡.–‚\b\t\t
\t \r \b\t\bŽ Ž\t\t Ž\f\t\t\b\t\t \f)
, ‡-13: 50–55.
\tœ ‚.\t. (2012)
 \tŽ \t\t\t ‰
\fŽ\r š\f \t\f\t ‘\t
, ‚Š-128: 38–46.
\t ‡.. (2003)
‡\tŽ ‚\b\t\t\t \fŽ Ž\f\t\t\b\t-\fŽŽ \rŽ \t¥“
\t
, ‚Š-22/1: 91–103.
\t .ª. (2002)
\r\r ‰\f\t\t Ž\fŽ\r
†..¢.–\f\fŽ\t
, ‡-9: 89–95.
\t .ª. (2003)
‡\tŽ ‚\b\t\t\t: Ž\n Ž\f\t\tŽ¥Œ \t\tŽŒ \t “
, ‚Š-
22/1: 80–86.
\t .ª. (2004)
¤\t\b\t-Ž\f\t\t\b \b Ž \t\f œ Ž\f
Š\t\tž
, ‚Š-25: 8–14.
\t .ª. (2004
†Ž\f\t\tŽ, \t, : •.–‘\b\t
, ‡-13: 15–21.
ˆœ ….. (1996)
 ‰ \t\t\f\tŽ \tŠ\r\b \bŽ œ“
\b\t“ Š\b\t\fž
, ‚Š-1: 79–84.
ˆœ ….. (2006)
\tŽ\b \b\f\r ‡\f Ž\r \fŽŽ“: \r \t\t\f\tŽ \t\t
\fŽ‰Ž“ ( Ž\f œ\b‰Ž Ž\f\t\tŽ“ \fŽŽ“ž)
, ‚Š-50: 29–34.
ˆœ ….. (2008)
†Ž\f\t\tŽ \fŽŽ“ \r \bŽ \t\t\f \t“ Ž
\tŽ
, ‚Š-76: 73–80.
ˆ “.™. (1998)
 \rŽ \b Ž, \t œ‚\t\f\bž ŽŠ
Ž \tŽ\t\t Ž\f\t\t\r \f\b\t\r \tŽ
, ‡-1: 47–62.
ˆ “.™. (2001)
’\t ‚, \t ©\f Ž œ\t\n\t\t \bŽž
, ‚Š-19:
ˆ “.™. (2002)
 Ž \b\t\t \tŽ Ž Š\f \bŽ‰\t\t 
\r: \tŽ \f.–\r
, ‡-9: 73–78.
ˆ “.™. (2004)
Ž \t\f\r \t \b: Ž\t\f Ž \t\t\f\tŽ‰Ž \t
, ‡-13:
ˆ “.™. (2004
œ\t\r Š\f\r \t \bž, \t Ž\f\b\r\fŽ \r 
 Ž\r \fŒ
, ‚Š-25: 89–95.
 \n\r\f
ˆ “.™. (2005)
 Ž\f\t\tŽ“ \b Ž\r \fŽ\r Ž\t\b\t-Ž\f\t\t\b\t“
\t
, ‚Š-37: 9–15.
ˆ “.™. (2007)
‰ œ\t \t\fŒ!ž \b \f\t\t\t\f\tŽ 
 \r\t\t Ž\t\b\t-Ž\f\t\t\b\t\t \t\fŽ\n
, ‚Š-63: 3–10.
ˆ “.™. (2008)
†Ž\f\t\tŽ \b \t\f Ž\tŽ“ Ž\f\t\tŽ“
, ‚Š-76: 3–11.
ˆ “.™. (2009)
‚Ž \t\t \b\t\t\r Ž \t\f Ž\f\t\t\r: \b\r\f
\r\t-Ž\t Ž\t\b\t-Ž\f\t\t\b \b\t
, ‚Š-89: 5–11.
ˆ “.™. (2010)
(\t\t)¥\t\b Ž\f\t\tŽ \t: Ž \f\tŽ\r
, ‡-39:
C “.™. (2011)
Ž\r\fŽ. ¡. \t
, ‚Š-115: 3–8.
ˆ “.™. (2012)
\t\t\f\tŽŽ ¥\t\b\t\t Ž\f\t\t\r \bŽ \t
Ž\t\t \r
, ‡-47: 3–28.
ˆ “.™. (2012
Ž\n ‰\t \tŽ\tŽ Ž ‰\t Ž\tŽ\tŽ: , Ž
Š, \t‰\r
, ‚Š-128: 20–25.
ˆ ….…. (2010)
\t‰ œ\fŒ \t\t\f\t\t \rž \b\tŽ \t\fŒ
‰Ž“ ( \b\fŽ ¦ \t Ž ‘\t\f)
, ‡-39: 43–48.
ˆ ….…. (2011)
œ \t ‰Ž\t\fŽž ‘ ¦ \b Ž \b\t\b
œ\fŒ \t\t\t \rž
, ‚Š-115: 41–44.
ˆ ….…. (2012)
œ¡ \fŽŽŒž: \b\rŽ ‘ ¦§ Ž ‡§§
\t ¥\t\b ŽŽ\fŽ
, ‡-47: 33–38.
ˆ\b ‚.. (2008)
¤ ‚\tŽ“ \r\tŽ ”\t\n\t“ \r Ž \t ‰ ‡.–‚\b\t\t\t
‡-30: 52–60.
ˆ ‡.. (2004)
\t \t\f ŽŽ\b‰Ž“ \r\b\t \b\rŽ \t\tŽ 
(XVII—XVIII .)
, ‚Š-25: 69–73.
ˆ ‡.. (2006)
 \n\f\t“ \f \t\fŽ\n \b\f Ž\f\t\t
Ž“ \r ¥\t-\t\f\bŽ \bŽ“ \r XVII—XVIII .
, ‡-23: 43–48.
ˆœ .\n. (2002)
\t\b \b\t“ Ž\f\t\tŽ“ ƒ 
, ‡-9: 96–98.
ˆœ ‡.…. (2010)
­\t\n \tŽ\fŽ\t“ ‰Ž“ Ž\f\t\t\r \t
\b\t“ Ž\f\t\tŽ“ 
, ‡-39: 26–30.
ˆ „.…. (2011)
\t   \t\b\r \b\tŽ“ Ž\t\t: \b\r
\fŽ‰Ž \t\f
, ‚Š-115: 12–17.
˜ „.. (1996)
‡\b\fŽ  ‘: Ž\f\t\t \t\t 
, ‚Š-1: 5–23.
˜ „.. (1998)
œŽ\bž Ž\t\f: ““ \b\f Ž\t \t\f
, ‡-1:
˜ „.. (2001)
\t \t\f Ž\t\b\t-Ž\f\t\t\b\t\t \f\r
, ‚Š-19: 3–10.
˜ „.. (2002)
š\tŽ\b \t\t\f\tŽ \t\t\f\tŽ: Ž\f\t\tŽ \bŽ‰ \bŽ‰ Ž
\f\t\tŽ“?
, ‚Š-20: 76–82.
˜ ‡.Œ. (1996)
 \t‰\b \b Ž\f\t\t Ž\t\b Ž\f\t\tŽ“
, ‚Š-1: 85–93.
˜ ‡.Œ. (1998)
­ \b“\b ŽŽ: ..–­\b\t\b Ž \rŽ .–\t\f\t

, ‡-1: 112–122.
˜ ‡.Œ. (1998
“\b Ž\t \t\tŽ ..–­\b\t\b\t\t
, ‡-1: 28–37.
˜ ‡.Œ. (1999)
\bŽ Ž\f\t\tŽ •\b“Ž XIX–— \t\b\r XX .: \b\r\fŽ
\t\f \t\fŽ\n
, ‚Š-8: 37–42.
˜ ‡.Œ. (2000)
\bŽ Ž\f\t\tŽ \b \t
, ‚Š-18: 52–59.
‡\f 4. ™\t \f\t\t \b\b \f\t\t
˜ ‡.Œ. (2001)
\tŽ \t\t\f\tŽŽ \t\f Ž\t\b\t-Ž\f\t\t\b\t\t
 \r  Ž ‚\f ‡\t\t‰\b\t\t
, ‚Š-19: 70–75.
˜ ‡.Œ. (2002)
Ž\f ‡\t\b: , \t, \t\tŽ
, ‚Š-20: 91–94.
˜ ‡.Œ. (2002
¤\tŽ Ž\f\t\tŽ“ \b\r\f\r\t\f\tŽ\t\r ŽŽ: ( \tŽ\r \b“
\b Ž\t\bŽ Ž\f\t\tŽ“ XIX–— \t\b\r XX .)
, ‚Š-20: 19–30.
˜ ‡.Œ. (2002
\b \f Ž\tŽŒ Ž\f\t\tŽ“ “\bŽ \r\tŽ \bŽ“
ƒ¤ƒ–— \t\b\r ƒƒ .
, ‡-9: 35–51.
˜ ‡.Œ. (2002
\b \f Ž\tŽŒ Ž\f\t\tŽ“ •ŽŽ .–\t\f\t
‡-13: 65–74.
˜ ‡.Œ. (2005)
“ \r \fŽŽ\t-Ž\f\t\t\b\t\r Ž\t\nŽ \t\b\r XX .: \t
\t\t\b \t\f
, ‚Š-37: 67–71.
˜ ‡.Œ. (2006) ™
\t\b\t-Ž\f\t\t\b \t\t\t ¥Ž XIX— \t\b\r XX
.
, ‚Š-50: 50–55.
˜ ‡.Œ. (2007)
”Ž\f \t\bŽ Ž\tŽ\tŽ“ \tŽ\b\t“ Ž\f\t\tŽ“: œ\t\bž ‡
“\f (\t\b\b\t\t)
, ‚Š-63: 54–63.
˜ ‡.Œ. (2008)
\t\f Ž Ž \r \t\tŽ  Ž‰\b\t\t
, ‚Š-76:
˜ ‡.Œ. (2009)
‚\f ‡\t\t‰\b: Ž\f \t \n¥\r
, ‚Š-89: 41–48.
˜ ‡.Œ. (2010)
\t\f \tŽ“ Ž \t\t\f\tŽ“ Ž\t\b\t-Ž\f\t\t\b\t\t Ž
 Ž‰Ž“  Ž‰\b\t\t
, ‚Š-102: 43–49.
˜ ‡.Œ., \t‘ Œ. „. (2012)
\t \n¥\r  \r‰: Ž Ž
\fŽ \fŽ\t“  1938—1939 \t\bŽ
, ‡-47: 68–101.
Žœ ™. (1996)
\t \tŽ \r ‚\b\t\t\t Ž ‚\t\b: \b\t \t\fŽ
\n
, ‚Š-1: 49–54.
¡œ ˜. . (2002)
†Ž\f\t\t\b \b\r\f\r “\b\t“ š\rŽ: \t\t\f\tŽŽ \n
\f\tŽ \b \t\fŽ\n
, ‚Š-20: 32–38.
¡ .‡. (2010)
‰\f \t©¥\b \b Ž \f Ž \t\f \f
‚\t\t
, ‡-39: 38–43.
¡ .‡. (2011)
‰\f \r Ž \t\f \t©¥\b\tŽ
, ‚Š-115:
¤ ˜.…. (2008)
\t\fŽ \tŽ \t\b“\b\t“ Ž\tŽ“ (\t \b\t\r\b‰Ž“
\t\f\t“ Ž\t\tŽ “\b\t“ š\rŽ)
, ‡-30: 36–52.
” ….„. (2008)
†Ž\f\t\tŽ \b Ž Ž
, ‚Š-76: 25–29.
“ ’.™. (2007)
”Ž\f \t\bŽ œš\b\t“ Ž\f\t\tŽ“ž •\b“Ž (1920—1930-Ž .)
‚Š-63: 74–78.
“ ’.™. (2009)
­ Ž\tŽ“ \r\b“\b \fŽ\r\t-Ž\f\t\t\b \b\rŽ
1920- \t\bŽ: \t\f\t ¦‰ ontra \b\t\f ƒ\f\t
, ‚Š-89: 71–75.
“ ’.™. (2010)
\t\f\t ¦‰: \t\b \r \r Ž\b\t\r \rŽ
Ž
, ‡-39: 86–90.
“ ’.™. (2012)
”Ž\f \n\f «\b\b \r\t“ \r\n\r\t“ Ž\f\t\tŽ“» (\t Ž\t
Ž“ \r\b“\b\t“ Ž\f\t\tŽ“ \b\t“ \t)
, ‡-47: 49–55.
Lashchuk E. (1996)
Skovoroda©s philosophy of happiness in the context of westwrn philosophy
‚Š-1: 54–59.

Приложенные файлы

 • pdf 11122525
  Размер файла: 314 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий