Сцэна на арэлях, акцёрка Марыя Курдзяневіч, фота: аляксей бібікаў. Андрэй Кудзіненка: Не люблю хэпі-энды. Такія фільмы не хочацца пераглядаць, бо эмоцыі занадта адназначныя.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
 « »
— \r \f, \n, \f\t
©  \r\f\f \t
‚ \t 
ƒ \r‚
\f \f»
©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
…\t \r‚\t
\f  \f\n
\f, \r \f
\r \r. †\t
\f\n \f — \t
‚\r \f ‚
\f\b, \f‚ 80-
 \r 
 \f
. ­‚\r 
Š \f \b \t-
 \f‚ ‚
\r‹ ‚,  
\r, ‹
  .
©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
Œ \b\b \f   \f‹  \r  
 ƒ Ž\r  ‹\f \b\t \r 
 \b\f  ‘Œ’€. “\rƒ \r \b\t ƒ \b  
 ƒ \r\f \r \b ‚ \f
 \r‚ƒ  \f\f, \f  \r\f
\r   ƒ\b‹ \f .
”\f \f , ‹ \t \f ƒ\f 
 \t\f  \f \b  .  \f\t\f‹ ‚
\f\b\t \r ‚   ‚\b \f\r 1,5  .,
  \f \t «»  
 \f 50 .  ,   \b\f
\f\f  \f ‰ \f\f   \b\b \t \b
\b «\r» .  \r\f, \r
Ž\b\t ‚ \r , \f   ‹\b\t 
 ,   \b\t   \r \b\t.
: Intex-press
…‹\f‹ \b •  
‚\r\r ƒ Œ. € 2005 2009 \r
 \f\t  \t . ‡\r
  25 \f\n \r, \f\r 
 \f « Œ»,  
— Œ 167 ‚ , 
‚\r \r\f - \r \r\t \b.
  \r\n \f ‹
  (, \n‹ ƒ
 \f‹ ) \n. \r\f,
‹‚, \f «» \r\f‹ 
 ‹ \r\b‹ «Greenpeace». ‰ \r\t \t
‹ \f\f\r, ƒ  \f «
Œ»  \b\t \f\f 
\f \r  \b, \f‚  \t 
.
: «-\r»
\f\f
 -\f \t\f ‚,  \r ‚\t.
 \r , \f\f  
‚\t\b ’ \f, ‹\r\n
\f  \r  \b.
‡\b\f \t\r \t \f 
 \t  \f ‚\n
. ƒ  \r‹  ‚\t
\t ‚ 20 \r –\t. ‘ \r
 ‚ \t, \f\r  . ‡
\f \t\b \f \t 
\t\b. …,  \n ƒ 
 ‹ €ˆ \b \f « \t» - 
: The Daily Mail
˜ \f™      
\b\t   \r ‘šŒ. ‰\r\f   
\b\r‚\b\t,  ƒ ‚ \r-\r‹  
  ‚ \r  \f\b ƒ   
 \r \f  \f\f \r . Šƒ ,   
  \f\t\f\b\t \fƒ      
\t \t\b\t \f\f.
‡\r \r\r ƒ  100 \f  .
€ \f   Ž\f  . –Ž
  \b \f  \b\t  \f\t\f\b\t \fƒ ,
 \b\b ,   \b   \t \b
\b\b \b. Š , \b  \b\t
 ƒ ƒ\f\r\b\t   
  \b\t   \b\t \b\t \f\f   \b  \r  ‹
‹ .
:
svpressa.ru
:
newsland.ru
:
blog.i.ua
:
techlabs.by
©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
 Ž’.
\n  \r\r’,

, ’ \r ‘\r\b’ \r\n
\r 
’\n’ “ ‘\rŒ \rŽ Œ
\t ‚\r \f\b \f
 \f‹ \r 
\t \f \r ‚ \r\b
­€    
ˆ \r  
(‡‚) \f \r\t \r
…\r Œ\rƒ. –\t , 
— \r  ­
  \t \t  \f.
\r  \r\f‹  \f\b
\t « » \f\f 
— ‰\f « » \f\f
» \r 
—  ­€, 
\t .  ‚ , 
 , \f \r \r\t \t 
‡\f Œ « 
— ­. ­\t \r , \r
 \f‹ \r \t \r ‚
 \b \r‚ \f.
 ‹\r \f\b  
\b Š, \f \f\f  ­€ 
\b \r \f ­€  
 \n   « 
— \n  “– 
\n\n ‚\r \f \r
­€ . ‡\r \n  \t, 
 \t \r‚\r  \t \r
 « ». 
 \t \b\t ­€. ­ \r‚  
\r‚ ƒ \t. \t \f \r 
 ­, ­ \t ‚ \f\t \r
 \r \r.
— š – –\r\r\b– \r“\r\r\b– \n 
’ “Œ \r\b \n\b \n
OPA.EU
©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
 \b ‘ \r. ›\b \b \r‘
\r“\r\r \r ?
— ‰  \t \r\f
  «\f \n: 
\f \f \b», \r \t  
. \r\f‹ ,  ƒ\f
\f, ,   \r\f
‹ ‘\r. , \f ƒ\f,
  \f \f ƒ\f
\f ‚  ƒ \b,
, \f \t 
\r \f \r \b
\b Œ\r \t, \r 
— € \t   ‹ . 
­ \t \b . ‡ƒ
 \f \r \f\b \t ‚, \t
‚ \t \b , 
\f\f ‚\r.
— š \b \r– ’ Ž \n
  ‘ \r\r
–
“\r
— \f \f \b, \f
 \t  \f  \t 
\f‹ \r ‹ \r\t. ”   
\t,  ­€ \r‚ ‹ \t \t.
\r\t ƒ \b \f \r, \f
 ’ Ž \n \r \n\r
 \r –‘ \r
— ” \r, ƒ  \t \b
\f ‹\f ­€ \f\f \f ‚\r\r
. ‰\t\t ­€  \b‹, 
­€ ‚ ‹ \t. ­ ­ ‹
\t \f  \r
, ƒ \b, \f ­€, \r‚
\t \t. ” ‹ , \f-
ƒ \r \r \t,  \r 
 \r\t ƒ‹ \b. \r ­€ ƒ
\t  \n. ‚ 
 \t\f \t, , , Š.
€ \r , \r, ­€
‚ \t  \r\t ƒ  ‹
‹, ƒ \r‚ \t  \f
\f.
›
›
‚ˆ‰ƒ‰‰ …
›
©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
\t’, ”\nŒ\r\b \n\r 
š , \b \r \n\t \r
\t  \n . \n \r\t \r
 , \r•Ž ‘\n \n\r Œ
\r  \n –
 ‘\n– \n\r Œ\r
— Œ
— ” \r,  ­€  :
\r \r\t , \r. ‚ \r 
\f \f ƒ. ” \r,
 \f\r ‚ \t \r, 
\n \f . ‚ \f, 
 \t \r \r. ˆ  ‚
 \r \r \r\r‚\t 
— \f, \r ‚\r
\f \n. \t ‚,  \f ‚
\t \f‹ « », \f
\f\f \r \r
 \r \t ‚\r\f
 \n. ˆ \t ‹, ­€ \t
— \n\b, \r š Ž, \r “\r\b
— -‹, \f, \f \f\b
 \t \f. ‡\t  \r
\r‚\f \f\r, ƒ .
‚, \r\f \t \f, 
  \r \f\r.
-‹, ‚, \r  \t
‰\f \f, \r\t  \t \f
\b‹ ƒ\f, \n\t 
\n‹ \b,  ‚ 
-\t‹, \t ‚,  \f
\f \r\f.  
\t \b\t ‹ \f\f \f\b. ‰\f
\f,   ‹\r 
  . ’ \r \b
\r   ­€,  \r‹
-\b « ». ‚
 ‚\r\f « 
». ƒ  \t 
\f . ˆ  \r\f
— \r\r\t \r\b «

». \n š ” Œ?
— ” \t \r\t, \f \r 
\n ‚  ­€. ” \r, ƒ
\t ‚. , \t \r 
\t  ,
— ƒ \t
‹  \f ­€, \r ƒ\f
\f, \f  \n 
. ˆ\b \r , 
\b. ‡ƒ \r\t,  ‚ ,
 \r  \f ‚
, \f  \r  ›\f 
’.
›
›
\f
š›
\f
\f
Ÿ‚ «‰
š\f
œ ˜¢ƒ‰­
\f
›\n\r\b ™
\f
\f
\f


©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
 \r\r– \r\r–, \r \r –  
 \t\n– \r\r–.
\r\b \r\r –\rŒ \rŽ.
\r Ž\r – \f\r\n
\f‹  10 \f 2009 \r
 –‹\f 
‹ \r \r‹  
\f\f, \b\f \f
\r\f‹ \r, \f‚ ‹
\r ­€  \f 
 œ\t € \r \f,
 \f\t -\b\f‹ ‹
 \b.
€ \r\t \t\t \n
\n ‚\r \f, \t
\r- , \t \r
 \f\t\f , \f‚  ‹
, ƒ\f\f , . 
\r,  \r‹ \b 
  ‡\f  \r
‹  \f \b.
‰ \r  \r\f\t
 \t  
˜\f-…\f , \n
 \f\f. ˜
›
›
\f-›
EPA
©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
   ‚ \f 
  \r‹ .
‡ \r  \f .
\b  \r\t
 …\f, \t  
 ­€ \t  \f\r, \r
\n …\f  ­ 
‚ \f.
Œ   \b 
ƒ\f\f. ‘\f \b  \f
   ­,  \f 
 ƒ\f . ‰\f
 \f‹  \t\f ‚,
\f\t\f Œ. ’ ‹\r 
 Š , \r  
‡, \r ‹  Œ. ­
\r \f \b \b, ‹\r ­
\r .
‚\r \f‚ \t \r
 . € \r ’
 \r  \r\f 100 .
\r \r. \r\f \f \b  
 \b \b\f-\f‹  
\t  ‚\t \r 
\r \f\t ‚\t \f\f \r
\r\f \f  \t\f 
 ‹ ‚\r \r‹ .
 ƒ\f ‚ \t \f\b
\t , \b\r \r  
\f.
 \f   ƒ \f
 \f, \f \f\f \n \f\b
\f  
. € \b\f \f\r
 \r ‚. œ \b 
  \r, \r
\r‚  \n 
‚\t ‚. ’ 
\b ‚ 
 \t 
. ‡\f\t\f Œ

›
\f
›
1915 Š‰†

©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
  \f\b \t\f \r, \f\r
 \f \b, \b ‚ \t
 \r.
 \b  ‚ 
: ‚   … ‹,
 \t \f ‹\f 
, \f \f\f \r  
 \r ‚‹ \b.
Œ \r‚ , \f \b 
‚ \t Œ  ‹\r  \f
 … ‹ ‹  
  , \r ‚ 500 .
 \r‚\f‹ ‚\b.
‡\r Œ \r‚ ˆ\t‹ Œ \r
\f \r‚\r, Œ\f ‚
\t \r‚\f  \r  \f, 
 ­. ,   
 ‹\r \r \r. €
 ‚ Œ \r‚ \f\f \n\f
ƒ, \f  \r\t \r
.
€ \f \r Œ 
\r \f   \f\f‹
 Œ \r‚. Œ\f 
 ƒ \t \f\f  ƒ,  \r
 \n . ‡\t-
 \b   \r‚\t 
\b \f \r ‹ , \f ƒ \r.
 — …\f \r. 
\r 13 \f 1921 \r \b \r
 Œ, ’ Œ \r‚
 Š — \r. ‡ \f \b
 Š\f , 
  \t Œ, — …, Œ\r
‚. Œ  \r\b \r
 \n ‹ \t,  
‹  \r \f\f 
 \f\t \f — 
Œ,  \b \b\r 
 \f ,  1915 \r
\f . \r,  \f
\r,   
\f. \r\f\t, \r
 Œ,  ƒ 
\f \r \b.
Œ\f \f\f  \f \r‹\r.
  \t \r‚ 
\r ‚\t \f, \f
   \r‹ , 
  \b\f \f  \r‹
\r. \r\f   \r 
\f :  \f‚ 
 «\b\r», \f  .
12 2010 \r …\b \r Œ
 \r \f 
\n \f . ˜ 
 •, . \f. \f\n 
 \t \t 
 Œ, \f ‹\r ‹\r\t 
\f \b. ’ ‹ 
‚‹ — š\t Œ, Œ ˜
, Œ ‰‚‹ — \f‚ 
\f \t \b  
\b.
 ‚ \t \t ‚\r, 
\n‹  \t  ‚, \f
  \t ‹
, \f\r \r\t \r\t — \r
 \t -\t
\f . \r\f \b \f\t.
‡ ‹ \f\r\t‹ ‹ ‚ 
\f \n \r \f ‚ 
\t \b, \f ‹\r \f
 \b\t \f. Š\t \r  
‚\r «moralpolitik» «realpolitik». \r‹
\f\r\b \r\t \t ‚. …‚\r \r
    ‹ \r
 ‚ ‹ ‹ \b.
\f
››
›\f
‰‹
\f
©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
 Œ\b \r\r\b– – \r–
\r , «‘ \n – ‘
\n –» \r\b– – “\r, \r\r
 21 %  Ž 
\t \b \r\f 
\f \f \f ‚,
  \b Œ\f\r
\f ›\f, \f \r \f 
 \r  ‚
 -\r\f. \b\f‹ ›\f 
ƒ \r  .
\b , \t \t
  \f \r 
\b\t \r».  ›\f 
, \f\f‹ \f\b \f «
 ‚\r \r  \f
\b \b , ‚  ‚\r 
\r — ›\f \t. €\b
 • ƒ \f \b
 \r \r \r‹ .  \r
 \b \f\t\f \t  
  \f\f‹  — 
 ƒ\f\t ‚ \b
 \t \r \t  \r‹\r, 
 \f  ž\n\f Ÿ\f\f.
€ \t \r‹ \r‹ \b
  \r\t \r \r 
\r‹  \r \r
 ‹ \f‹ \r.  \f \r
\f. «\r \b» •
\r \r\f , \f
 , \f
  €€€Š.
, \f\f \r
\r\t \b  
 \f\t,  
 50 % \r. ‡ ƒ
,  ‹\r  \r
\f \b. \f \r \b\f
‡‹‚, \f\t\f \r 
\b ˆ€‡ˆ \r\f  \r.
 60 % \r  «
 \f\b 30 % ‹, \r
\t  3 % \r.
›
›
©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
ƒ\f
\t, \f\f \f
, \b \f \b \b\f
ž\n\f  Ÿ\f\f ›\f.
‡ \f \r  
 ž\n\f   
 10 % \r.
‡  \f\b \f Ÿ\f\f,
 ƒ\f, ,  ‹
 «\t  \f\f \f \r\f 
\r». ‡ \f «» Ÿ\f
\f \f \r ‚ \f\b «\f\t
\f \t \r\f»   .
‘ \t  \f ž\n\f 
\t  \f Ÿ\f\f ›\f —
\r \r\t ‡\t Ÿ,
\f\f \b, \t \t,
 Ÿ\f\f  \f \f «\b\f»
 \t . € 
 Š  \f ‹\r\n \f\f
 \r ž\n\f «\n  »,
\f\f \r \b \f

\b\f  \f\f
\r\f \f, \t \r\f \t
\f ˆ€‡ˆ,  \r‹,
‹ ‹\r  \r\f‹
  ›\f. ƒ \r\t 
\r‚ \b  «‡ \f
\f‹ ‹». ‘ \f 
›
›
\f
‰œƒœ 2009 Š., ‰‰: SVO
ODANE
©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
”\f — 19,9 %, ž\n\f — 14,6 %,
€ \f ž\n\f \b
, \r\t \t 
\t. … ,  \f, 
 \t  \r‚ ‚ 
 \f «» \f
ƒ\f Œ\f\r €: «
 \f \t \r
€ ‚ \f \f 
 \f\f \r 
 \f \r 
 \r\t, ‚ \t \f\f
\r  \f\n‹
\f\f Š ‹ «
­\n \r \r\f ƒ\f 
 \t ‚\r \f \r
   \f \f\f
 \f \r ›\f.
‰ \b \r\t 
, ‚\b Ÿ\f\f \r‚
‚\b •\r Š 
\t  ž\n\f,
 \f Ÿ\f\f ‚\b
›
, ‰‰: KUKLY.
©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
 \n ”“\b¤ \f\r”’ \r\r\n
\r  ‘\b\r\tŒ Ž \r\b Œ
«\n» ( \rŽ’\n’ — «’\r»). Œ\t
™ \r\r\n ™“ \b –\r \tŒ
\n‘\r\b Ž \r ’\r ”\r\b
. “\n’ «\f\n \t\b. ”\b».
  “\n
«\f\n \t\b. ”\b» \b \b Œ
–
2009 \r \b\t \f \r 
 …\r \f \r\b\t. Œ 
 \r \r . \f  ƒƒ
 \t\b\t \r‚ \t\r
 . ”\f  ƒ    \r
 \r\f  \t -‹
« » ‘\f\f, «»
… , \f …  \r \f\f
Š\f
’  «\f», \r  -ƒ
 ™\r‚\b\b \b , \f  \r  \r
   \b\t, \r \f  
 \r\f  \t ‚‹. …  \r  \f
\f …\r \f. «  ‹ƒ -ƒ\r, — 
\b\b Œ\rƒ. — \f   \t ‹\b\b 
\r\b\t, ƒ\b  \r \r». 
ƒ‚Ž — \r-‹ƒ -ƒ\r, «\f      ‹ƒ -
 \r\f ‹ \tŽ   \r 
\r   \t ‚‹. «\r  -‹. 
\b , \f ‹      \f . ’ƒ 
\r \f \f!» — \b …\r \f.
Œ \t ‹\r   ƒ  —  \f «
‹»  \t, \f  \r  \f
\f\t\f\b  \r \f‚  \r\f . … \t\b  Œ\r
ƒ \r   ‡\f  \r ’\r. – — «
‚ ‹\b», \f \b  \r €ƒ\r‚
 \b\t ƒ\f ‚ \f \f .
 \b\b \b\t    , ƒ
‚ », — \b\t \f  ƒ‚Ž 
\f\r”’ \r\r\n
\f ƒ‚Ž. \r  
\r \f 
\f \f\rƒ  \b, 
  . Œ \r
  \r . \t \r 
\f \f ƒ‚Ž  \f .
\r\b\t …\r \f ƒ\f 
ƒ\b \r ƒ  
«Œ\f\b.  ƒ » (\t,
€‚\f  \b\b ‚ \r
 \f ƒ‹ Šƒ\r, \f, 
ƒ ,  \t \f \f \f\r 
    \r\t   \f .
› Š   Œ\rƒ …\r \f \r  \t
›\f
›
ˆ‰ƒ
\f
©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
›
\f , \f\t ™  …\r \f. ‹
\r \r \f  ƒ‚Ž \r\f \r
   \f!.. «\t -‹ — ƒ
\f  ‚‚ \b\b. …  , 
\r \b\b, \f  ƒ ‚. ‰ \f \b
\b , ƒƒ,» — ‹\f 
‹\r \b Œ\rƒ.
‘ƒ, \f  \t -‹
ƒ \b\b. Œ \r \r\f\r 
   \r\f\r . «’ƒ \f ‚, \r \r
 \r‚\b\t ƒ\b . š \r \b\t 
ƒ    ? Œ\r ‚‹,
, , \r \b ?» — \f \r
 …\r \f.
› ƒ‹ ƒ\f \f‚ 
ƒ   \r  \f\bŽ \b\t. Šƒ‚Ž
 ,  \f  ‹\r \r  \b\t    \b\t 
\r. «\r  \r‹ ƒ\b ‹ ‹
\r, \r,  ƒ  \r\t
 \f », — \f\b\b …\r \f.
‰\f «\f», \f \r\t \f  \r
 \bƒ \r\f   \f \f.
\f, \r \r‹ \f\bŽ\f …\f ƒ,
\f \f € ‘\f\f,   \r
\b  \f   ƒ\f\t
  « \r‹». «’ƒ \b Œ
\f, \f  ‚ \r‚ \r  
\f     \b \f \b\b ‚ . “  \f  
\r  ‹ \rƒ‹ \f», — 
 \b €.
ƒ†‡œ

\f
‚ ˆ‰ž
©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
Šƒ‚Ž   \f\bŽ Œ\f\r … ,  
  \f  \f  Ž 
\b\t ,  —  \b\t   \f ƒ.
›  \f Ž  -\r \f. Œ Ž
\f \f\r «€! ‘!». …  ‚ , 
\r\r\t    \f, \r \b\f\b\t. €‹,
\r, \b. Œ    
\f,     ƒ\r\f   «ŒŠ»
Œ …    ƒ\f
\r‹ 26 ™\f. ‡\b \r 
  ‹\r‹. \fƒ\t 
 \r \b\f, \f   \rŽ ‹ 
  \b    \b\f \b\f 
›
«› «\f» Ž\b\t Ž, \f \b\b\t \r
 \f ƒ: ‹, ƒ , ‹, XIX
\r\r, \t,   «Œ\f\b.  
\f  \f\t   \f \f\f Œ\rƒ Š \f .
\t -‹ — ‚, \f     \b\b
 \f  ƒ  . «›\r ‹\b ‹
 \t \f ƒ\f \r …\f », —
 \f\f. ‰  ‚ \f  \r
\t\f 
   ƒ\b
« »,  \b\t «\f», 
\r  «» ƒ «
Œ  \f \r Š \f
\r ƒ \f ƒ  \f \r
, \f  \f\b\t \b\t ‚\f 
\r \r \f \r\f   2009 \r.
» \r Ž \t\b  \t \t
\f ‹ ‚\f   ‚ \b \r «‹
‹» ( \r‚ƒ  \t — 5 \r . Ž).
œ \r, , \f ‚\f Œ\rƒ …\r 
\f   \f , \f \r‚ \b\t
\f \r   \b\b \r  ƒ\r, 
\f  \r — \r ƒƒ \r 
‹ ƒ‚Ž?
›
\f  , ‹\f …\r \f  \r ‚\f 
«\f»  ‹ ƒƒ. Œ
   \f, \f  ‚ \b, — 
\b \r‚   ‚ ƒ‚Ž.
’ƒ \b\t,  \f‚ \f  \r 
  \r \t \f\b  — \r\r‚ƒ
 (\b  \r‚ƒ?) \f \f . Šƒ‚Ž
  \b\f  ‹  \b
   \f, «\t \t»  
\b\b  \bƒ . ‡ \b\t, 
 ƒ\f \f, ‚, ‚\t,
  \f\b 2010 \r.  , «\f
» ƒƒ ‚ ...
\f\f
Œ \bƒ \t -‹
. › ‚ƒ «\f»
«Ÿ\f », \r \f  \r \b\b ƒ\r  XIX \r\r,
 … … \f. › Ž\f  ›\r   ‡\f  
\r‚ \r  \f …\b. ‡\r  \f\b, Ž \b
\r‚,   ƒ ƒ  \b    ƒ\f  . € 
\r,  \r\r \f\f\b, …\b  \b\b\b \r \r
— ’. Œ\r\f \r  \r  \b\b\t \b       ‚\r  
 . ›  \t   \r \f     \f  \f\bŽ: Œ\f\r
\b™
 \r‘
› «\f\f
\f\f\f

€  \t \r\t \f \t -‹ 
-ƒ\b\t. ‹\f \f\f \r\r 8
‚\f, \r  ‹ «–»   « \b\t».
©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
 \t \f   
\b\b «ƒ». ‡\f  
 \f \r  ƒ\b 
­. ‘  ‹ «ƒ
»   27 \f  ‹  ‹
ƒ Ž: ›‹\r ­, –ƒ\t Œ  ,
‘‹\r ‹ \f    ‚'. \t
\r\t  «ƒ» 1993 .   ‚ \b\b
\f 104 \f, \r‚‹ \r ‰›, ­’›,
‰›, \f ’\r\f   ‡\b\f \r‚‹
  ƒ. ƒ \r\b\t,  «ƒ»  
\r \f:
— \t \f,  \b\b
  \f Ž  ‚   ƒ  ­€
  ƒ\b ‹ \f , \f  ƒ \b\b  \b 
    \f  \rƒ \b \f\r, \r
\f\r   ƒ  ƒ \f  \t
   ;
— \f ‹\r, \f  \b\t ‚\b
\b\b\b \r‚   \r ƒ
\f    ƒ ƒ \r\f\b .
› \f ƒ   ƒ  , \r
\f\r, ' \f\r‹ ‹ \r\b ,
\r \f\r ‚‹    \f , 
\f ƒ \f\rƒ  \f  \f \t
 \f\t\f\b  \f‹ \f.
 Ž   \r ‚\b\b ƒ «ƒ
 “V». ›\r\t \b\t  \b\t \f 
  ƒ, \r\f   \b , \b\b  \rƒ
, ƒ\f. ‡  ‚ \f\r\b\t \r
500 . \r 1,5 .   \t \r  
 \r \f \f
— 10 % \r \f \f.
 ¤\r\r\r \r 
 ™ \n\t\b’\r\b– \n–
 Ž”\b \t\b Ž‘\b\t \n Œ \r \b\n\b™\t\t
\r™\r\t . \b\tŒ \t\b, “– 4
«›–\rŽ \r¤» («\r\n\b “ Œ») \b
\b\r ”\r\r \n\tŒ ‘\n \n™ \r \r\r
\b™, \n Œ \n\b™\r \b\n \r
 Ž‘\b\t ™ \r’ \n\r\b ™ Ž Œ\r™’\n–
 \n\t\b’\r\b \n, \n Œ \b
\r ”\r \tŒ \n’ \t\n™\r\t
›
›
\f
›
\f
† ƒ‰ˆ
ƒ‰ˆ Š
©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
‡ «ƒ»
\r‹ ‹ \b\t
 \f  . ƒ \r\b\t,
 \t \f \f‹ \r 
 ‚\b\b\b\b  \f 
, \f   \f\t   \f 
\f \f, «ƒ» 
‚  \r   \b  
\f  ƒ ƒ \r\f\b .
\r \r \r\f\b\t 
\f \f \r «ƒ»   
    , \f\b \t
 \f\b\b \r  
  \f\r . \f\r, 
   \b\t ‹ \f
€   . \f   ƒ
\f  \r  \b\t, \r  ‹ ƒ
\b\b , \f \r\f\r ƒ 
\b \f.
, \r \r \f ‹ \rƒ,
'\b\b « \r». ‡\f 
\f, \rƒ,     \r\f.
’  \r
— \r \r  
   \r\f\b  \f\f
  \r  ‚\f\t \r.
›\r  « \r»
 ‚\b\b \f , \f
—     
‚\b\t \r , \f\t\f  \b \f ­€ 
 \b    \f  ƒ . ‘ \rƒ
   \r «›‹\r Ž»
\f\t\f\b\t \b  \b\t 
 \b\b. Š, \f 
  ‹ \f  
‚ .
\f  \f,  
    \b\t 
\r ƒ  \r ‹ \b
\r ‹ \r. “\r \r\t
\r  \f\b\t \f \r\f  
\r, \f\t\f    , ‹\f  
‚ \f ‹ ­€. \t \r 
  \b ‚ \b  
š\b\n\r™‘Ž Ž\r\t ™\b¤
\r\bР\r\rР \b\r\rР\n Π\b
 \fƒ,  \f  \rƒ
\b\b \b\b \r . ,
 ‹ \f ‹  \f, Ž
 \r\b\b \f   
 \f\f\b \r \r\t \f
, \r \r  \r\f\b 
 \r, \rƒ \r \r \b\t \f
\f  \f \r\b\f ƒ
\f, \f  \r  ­€ \r\b\t  \b\b
\f
ˆ‰†
›
„ƒ‰ˆ
\f
›
©  \r\f\f \t / www.democraticbelarus.eu
\f
\f
Ÿ‚ «‰
š\f
œ ˜¢ƒ‰­
›\n\r

Œ
 \b“\r
\f

“\r’
 \b \f ‹ \b .
€\rƒ, \f  ‚ \b\t \r\r 
 « \r», \r\b\t, 
 ­   \rƒ\r‹. ‘ \r \f,
“  , \f\r, \f\t\f\b\t   ƒ\b\f ‹ \f,
\r‹  \f ,  \r\r‹
\f ‹ \r\r, \f  \r‚
\r\r \f  ƒ\b    
\b   \rƒ ™\r ­, '\b\b «
\f   \f\b. › ‚‹ \f ‚ \b\t
  ƒ \r\r‹ \f\r,
‡ «\r\t \r »   
\f   \r \b \r 13 \r 26 \r. ”
\r  \r   \b    ‚\r
 \f   \r\f \r\f\b . ›
‡\t ‹\r \b\b ƒ \bƒ «\r 
 \r » ›‹\r ­   …\f (
SALTO
EASTERN EUROPE & CAUCASUS RESOURSE
). \t \r \r\r\b\b 
\b  \b \b ‚, \r  ‹
”\f ,  ­€, \f  \r 
\t, ‹ \b\t ƒ \r\f\b  \r
 ‚‹ «›‹\r Ž» 
 «ƒ» —
. ‰\r\f  
\b ‚ \b\t 
‹\r \b\b \r:  \f 220088,
‘‹ 59, ƒ. +375172941594, \f
\f  —  \f Ÿ \r
\f

Приложенные файлы

 • pdf 11122433
  Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий