Discul cu doua fete –– partea pentru felii – este utilizata pentru taiatul felii. –– partea pentru felii subtiri – folosita pentru taierea/raderea.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produk
tów, ani zbyt silnym popychaniem produktów w leju.
Nie narażaj urządzenia na działanie temperatury powy
Nie pozostawiaj urządzenia włączonego do sieci elek
Nie zanurzaj napędu urządzenia w wodzie, ani nie myj
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów
w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one między
innymi usunąć naniesione informacyjne symbole gra
Do mycia metalowych części zwłaszcza sita z ostrą
tarczą rozdrabniającą, noża i tarczy malaksera używaj
Natychmiast wyłącz sokowirówkę, gdy zauważysz
silne wibracje lub zmniejszenie obrotów. Oczyść sito
Przerwij pracę i odłącz urządzenie od sieci elektrycznej
gdy nastąpi zablokowanie produktu w leju zasypowym
lub na tarczy rozdrabniającej. Usuń przyczynę zablo
Podczas przechowywania nigdy nie trzymaj pokrywy
Nie napełniaj dzbanka powyżej oznaczenia 900 ml –
jeżeli tak się stanie, to jego zawartość może spowodo
Nie przepełniaj dzbanka. Jeżeli płyn dostanie się pod
zespół silnika, może zostać zassany do silnika, powo
Podczas miksowania w dzbanku powinno się znajdo
Zaleca się korzystać z urządzenia z zamontowanym
kubkiem miksującym/młynkiem w ciągłej pracy nie
dłużej niż przez 30 sekund. Po tym czasie wyłącz
urządzenie i
odczekaj 5 minut przed ponownym uru
chomieniem, pozwalając na ostygnięcie silnika. Proces
miksowania może składać się maksymalnie z pięciu 30
sekundowych cyklów pracy.
Nie włączaj urządzenia z zamontowanym kubkiem
miksującym/młynkiem, kiedy jest pusty, ponieważ
Temperatura składników użytych do miksowania nie
Przed przystąpieniem do pracy sprawdź, czy w pojem
niku malaksera nie znajduje się twardy przedmiot
Nie zatrzymuj pracy urządzenia poprzez otwarcie
pokrywy malaksera lub obrócenie pojemnika (hamo
wanie awaryjne). Powoduje to szybsze zużycie się
Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tego typu urządze
niach powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie
pod bieżącą wodą z użyciem płynu do mycia naczyń
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczce
uytkowania
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie opakowania
z wnętrza urządzenia i dokładnie umyj elementy wypo
Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy
Dane techniczne
Napęd urządzenia przystosowany jest do współpracy z soko
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
Urządzenie zbudowane jest w II klasie izolacji, nie wymaga
Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Budowa urzdzenia
Pokrętło regulacyjne (PULSE, 0, bieg 1, bieg 2)
Przewód przyłączeniowy
ELEMENTY SOKOWIRÓWKI
Lej zasypowy
Pokrywa pojemnika z separatorem piany
Szczotka
PODSTAWA NA PRZYSTAWKI
Podstawa na przystawki
ELEMENTY MłYNKA
Podstawa młynka z zespołem noży
ELEMENTY KUBKA MIKSUJąCEGO
Zespół noży kubka miksującego
ELEMENTY MALAKSERA
Pojemnik malaksera
Tarcza dwustronna
Popychacz malaksera
SOKOWIRÓWKA
CHARAKTERYSTYKA URZąDZENIA
Sokowirówka jest urządzeniem służącym do szybkiego
odwirowania soków z owoców i warzyw z jednoczesnym
oddzieleniem odpadów. Prędkość odwirowania została
dobrana tak, aby uzyskać optymalne parametry jakościowe
wyciskanych soków. Sok zawiera drobne frakcje owoców
(warzyw) korzystne dla zdrowia, lecz mogących powodować
mniejszą klarowność soku. Jest to efekt zamierzony, gdyż
producent sokowirówki uznał, iż ważniejsze jest zachowa
nie jak największych wartości odżywczych, zdrowotnych
dietetycznych otrzymywanego soku, niż jego klarowność.
Ilość soku uzyskanego z 1 kg surowca zależy od świeżości
zastosowanych produktów, jak również czystości sita i
tarczy rozdrabniającej (np. dla świeżej marchwi wynosi
50-60%). Części mające kontakt z przetwarzanymi surow
cami wykonane zostały z
materiałów dopuszczonych do
Przygotowanie sokowirówki do pracy
DEMONTAż SOKOWIRÓWKI
Przed pierwszym użyciem rozmontuj sokowi
rówkę, umyj części mające kontakt z przetwa
Pociągnij klamry mocujące do góry tak, aby zeskoczyły
Wyjmij popychacz i ściągnij pokrywę.
Wysuń zbiornik resztek.
Zdemontuj miskę z sitem. W tym celu przekręć miskę
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak aby
na misce pokrył się z symbolem
na napędzie
Zdemontowane części (z wyjątkiem napędu)
dokładnie umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń. Można również je myć
w zmywarkach do naczyń w temp. max. 60°C
wyjątkiem miski, sita, szczotki i napędu). Po
dokładnym osuszeniu przystąp do montażu
czystych elementów.
MONTAż SOKOWIRÓWKI
Załóż na napęd sokowirówki miskę tak, aby symbol
znajdujący się na podstawie miski pokrył się z symbolem
Zablokuj miskę przekręcając ją w kierunku zgodnym
ruchem wskazówek zegara tak, aby symbol
na napę
dzie sokowirówki pokrywał się z symbolem
na podstawie
Załóż sito na zabierak, tak aby wycięcie na zabieraku
Pod pokrywę wsuń zbiornik resztek, w następujący spo
sób: ustaw ukośnie zbiornik i umieść go pod okapem miski
tak aby wypust na pojemniku resztek tra�ł w występ na
Nałóż pokrywę tak, aby wypust znajdujący się na pokry
Obie klamry mocujące unieś do góry i włóż ich zaczepy
Dociśnij klamry mocujące do miski (charakterystyczny
Umieść pojemnik na sok tak, aby dzióbek sokowirówki
Niewłaściwe zamontowanie klamer mocują
cych skutkuje zadziałaniem zabezpieczenia
W pobliżu urządzenia przygotuj umyte owoce
Uruchomienie sokowirówki i praca z ni
Sprawdź, czy pokrętło regulacyjne ustawione jest
Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci elektrycznej i uruchom sokowirówkę przekręcając
pokrętło regulacyjne w zależności od potrzeb na bieg 1
lub 2 (patrz tabela
„Zalecane prędkości odwirowywa
Do leja zasypowego pokrywy wkładaj owoce lub warzywa
Nie popychaj produktów palcami ani innymi
Wyciśnięty sok nagromadzony w pojemniku przelej do
Pojemnik na sok wyposażony został w pokrywę
z separatorem piany, której zadaniem jest
zatrzymanie gęstszych frakcji soku i piany.
W razie potrzeby (w przypadku nadmiernego nagroma
dzenia się miąższu na sicie powodującego drgania soko
FUNKCJA PULSE
Funkcja „PULSE“ pozwala na usunięcie nadmiaru nagroma
dzonego miąższu na sicie. Przekręcenie pokrętła regulacyj
nego na pozycję
i przytrzymanie pokrętła w tym
położeniu, spowoduje pracę urządzenia z maksymalną pręd
Po zakoczeniu pracy
(odwirowywaniu soku)
Wyłącz sokowirówkę ustawiając pokrętło regulacyjne
Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
Po zatrzymaniu się silnika przystąp do demontażu soko
wirówki w celu umycia części (patrz pkt.
„DEMONTAż
Nie dopuszczaj do przepełnienia zbiornika
resztek. W czasie jego wyciągania nadmiar
nagromadzonych wytłoczyn może wypaść ze
Czyszczenie i konserwacja sokowirówki
Po każdorazowym użyciu sokowirówki należy ją dokład
nie umyć nie dopuszczając do zasychania soku i resztek
owoców.
Zabrudzenia w szczelinach lub narożnikach usuń szczo
Napęd czyść wilgotną ściereczką z dodatkiem płynu do
W przypadku, gdy do wnętrza napędu dostanie
się woda lub sok należy przerwać pracę i oddać
Elementy wyposażenia takie, jak: miska, pokrywa, popy
chacz, pojemnik na sok z pokrywką z separatorem piany
oraz zbiornik resztek myj w ciepłej wodzie z dodatkiem
Pokrywę, popychacz i pojemnik resztek można również
Do mycia sita stosuj wyłącznie szczoteczkę, będącą na
wyposażeniu sokowirówki.
Do mycia sita nie stosuj
Pod wpływem długotrwałego użytkowania może wystą
pić zjawisko przebarwienia elementów wykonanych
tworzywa sztucznego. Nie traktuj tego jako wady.
Zabarwienia powstałe z marchwi można usunąć przecie
Zmontuj sokowirówkę (patrz. pkt.
„MONTAż SOKOWI
Zwracaj szczególną uwagę na przezroczyste
(transparentne) części z tworzyw. Są one wraż
liwe na uderzenia i upadki. Łatwo wtedy mogą
Jak robi soki z warzyw i owoców
Owoce i warzywa przeznaczone do odwirowania soków
powinny być świeże oraz starannie umyte. Przygotowa
nie warzyw polega na ich oczyszczeniu z piasku i
pod bieżącą wodą i obraniu. Publikacje na temat robienia
soków zalecają moczenie warzyw przez 5
minut w
z dodatkiem soli i kwasku cytrynowego. Warzywa w ten
sposób przygotowane nie ciemnieją w
procesie odwiro
wania i sok z nich ma naturalny kolor.
Owoce jagodowe myj bezpośrednio przed procesem
Dobór warzyw i owoców zależy od pory roku, od upodo
bań smakowych, zaleceń zdrowotnych. Na wartość
odżywczą soków z warzyw i owoców ma wpływ sposób
Soki przygotowuje się z soczystych gatunków warzyw
owoców, które powinny być dojrzałe, świeże, ponieważ
uzyskuje się z nich najwięcej soku o doskonałym smaku
Do sporządzania napojów nadają się następujące
warzywa: pomidory, marchew, seler, buraki, pietruszka,
cebula, kapusta, ogórki, czarna rzepa, rabarbar, itp.
Takie warzywa, jak: rzodkiew, szczypiorek, nać pietruszki,
koper, rzeżuchę dodaje się do napojów drobno pokrojone.
Soki owocowe można otrzymywać prawie ze wszystkich
rodzajów owoców.
Jabłka, brzoskwinie, morele i śliwki powinny być po umy
Z owoców zawierających pestki usuń je, ponieważ
Odwirowanie soku ze śliwek, jagód, malin, miękkich
gruszek i jabłek oraz innych owoców jest kłopotliwe.
miąższu tych owoców tworzy się gąbczasta masa,
która zatyka otwory sitka. Owoców tych można używać
do odwirowania soku mieszając je w małych ilościach
innymi owocami lub warzywami i należy częściej czy
Można uzyskać też w małej ilości soki z winogron, w
celu należy wrzucić całe grona do leja zasypowego po
Warzywa korzeniowe i owoce twarde należy pokroić
na kawałki mieszczące się w leju zasypowym. Jabłka
kroi się na części (jeżeli wielkość jabłek nie pozwala na
umieszczenie ich w całości w leju zasypowym) nie obie
Owoce i warzywa wrzuca się do otworu leja zasypowego
Wartość odżywcza soków surowych zbliżona jest do
wartości odżywczych produktów, z których zostały przy
Napoje z soków zalecane są szczególnie w żywieniu
Wskazane jest, aby w trakcie spożywania soków
warzyw popijać je niewielką ilością wody, gdyż są one
bardzo esencjonalne. Jeśli soki nie są rozcieńczone,
Nie powinno się łączyć owoców z warzywami z wyjątkiem
Do napojów warzywnych można stosować przyprawy
aromatyczne: pieprz, koper, kminek, gałkę muszkato
łową, tymianek, majeranek, a do napojów owocowych:
wanilię, cynamon i goździki. Aby uzyskać pełny aromat
przypraw, należy je przed dodaniem do napoju dokład
nie rozdrobnić. Powinny być one stosowane w niewiel
kich ilościach, aby zachować naturalny smak i zapach
produktów, z jakich sporządzany jest napój. Z uwagi na
niską wartość kaloryczną, napoje z owoców i warzyw są
Napoje owocowe i warzywne podaje się w temperaturze
wiee soki to zdrowie
Przyspiesza przemianę materii, gdyż zawiera
zestaw mikroelementów i witamin niezbędnych
Witamina A wytworzona z karotenu poprawia
wzrok. Składniki tego soku niwelują szkodliwe
działanie nikotyny, przywracają skórze jej natu
ralny zdrowy kolor. Pół szklanki soku z marchwi i pół szklanki
mleka jest zalecane dla małych dzieci. Sok z marchwi
połączeniu z sokiem z jabłek jest wskazany jako napój
Dojrzałe i świeże pomidory dają sok doskona
łej jakości. Można mieszać sok pomidorowy
Zawiera dużo witaminy A i C. Dwie szklanki soku pokrywają
dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Walory smakowe
Sok z buraków czerwonych w połączeniu
sokiem z pomarańczy daje napój o wyśmieni
tym smaku. Sok ten w czystej postaci może być
Jest stosowany w leczeniu wrzodów żołądka,
może być spożywany tylko z zalecenia leka
rza. Zmieszany z
sokiem z
marchwi, nadaje
się do picia nawet dla osób, mających wraż
Sok ten jest silnie krwiotwórczy, lecz
powodu ostrego smaku zalecane jest
mieszanie go z
sokiem z marchwi. Sok
szpinakowy, marchwiowy i
równych ilościach po zmieszaniu daje
Do odwirowywania soku nie powinno się
używać liści selera, gdyż dają one gorzki
smak. Sok z korzenia selera jest bardzo
smaczny. Można go łączyć z sokiem z innych
warzyw. Powinien być spożywany w mniej
szych ilościach niż sok z
marchwi. Dodanie
Jest z natury mdły i trzeba go mieszać
sokiem jabłkowym, marchwiowym lub sele
rowym. Sok ogórkowy stosowany jest w
lęgnacji skóry. Ma działanie oczyszczające
nerki. Zaleca się go przy kuracji odchudza
Sok ze świeżych dojrzałych jabłek ma przy
jemny aromat i smak, jest bogaty w witaminy A
i B oraz cenne sole mineralne. Duża zawartość
pektyn w soku sprawia, że ma on właściwości
wspomagające trawienie. řwieży sok jabłkowy
stosowany jest przeciwko podagrze i
reumatyzmowi. Jest on
Sok jeżynowy z niewielką ilością cukru i
mineralnej daje bardzo orzeźwiający napój.
Ze względu na dużą zawartość witamin
mikroelementów działa wzmacniająco,
Sok jest bogaty w składniki odżywcze, ma
właściwości napotne i może być stosowany
przy przeziębieniu. Przygotowując przetwory
można go łączyć z
innymi sokami owoco
Sok z czarnych porzeczek ma specy�czny aro
mat, dużą kwasowość i wyraźną cierpkość. Ze
względu na skład chemiczny i zawartość witamin
jest to jeden z najlepszych soków. Należy go
mieszać z sokami o małej kwasowości lub
Specjalne przepisy zdrowotne
Zalecane prdkoci odwirowywania dla
wybranych owoców i warzyw
Przykadowe problemy podczas eksploatacji sokowirówki
ROZWIąZANIE – SPOSÓB POSTEPOWANIA
Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu przyłącze
niowego z gniazdka sieci. Zamontuj poprawnie klamry
mocujące na pokrywie (patrz punkt „
MONTAż SOKOWI
Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu przyłą
czeniowego z gniazdka sieci. Pozostaw sokowirówkę do
ostygnięcia na 30 minut, po tym czasie spróbuj ponownie
Przy włączeniu i używaniu urządzenia po raz pierwszy,
może występować specy�czny zapach. Nie stanowi to żad
nego zagrożenia ani nie świadczy o niesprawności urządze
Sprawdź postępy procesu i czas przetwarzania z dozwolo
Sprawdź napięcie podane na tabliczce znamionowej
Silnik jest uszkodzony.
Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu przyłącze
niowego z gniazdka sieci. Oddaj sokowirówkę do punktu
W urządzeniu nie można przetwarzać wyjątkowo twardych
Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu przyłączenio
wego z gniazdka sieci. Odczekaj, aż urządzenie zatrzyma
się. Wyczyść lej zasypowy, sito, pokrywę i zbiornik resztek.
Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu przyłącze
niowego z gniazdka sieci. Sprawdź czy sito jest zamonto
wane poprawnie na zabieraku. Sprawdź czy sito nie uległo
uszkodzeniu. W przypadku mechanicznego uszkodzenia
sita, bezwzględnie oddaj sokowirówkę do punktu serwiso
Przygotowanie urzdzenia do pracy
przystawkami
Ustaw napęd na suchej, stabilnej, poziomej powierzchni,
Poprowadź przewód zasilający tak, żeby nie
zwisał ze stołu lub blatu i nie mógł zostać przy
padkowo pociągnięty lub zaczepiony.
Załóż na napęd podstawę na przystawki tak, aby symbol
znajdujący się na boku podstawy pokrył się z symbolem
Zablokuj podstawę na przystawki przekręcając ją w
runku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby symbol
na napędzie pokrywał się z symbolem
na podstawie
(charakterystyczny „click“ świadczy o prawidłowo zamonto
Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania,
upewnij się, że pokrętło regulacyjne ustawione
KUBEK MIKSUJCY
CHARAKTERYSTYKA URZąDZENIA
Kubek miksujący przeznaczony jest do siekania i miesza
nia różnego rodzaju produktów. Przy jego pomocy można
przygotować zupy, sosy i koktajle mleczne, można również
miksować warzywa, owoce, mięso a także rozdrabniać
Przygotowanie urzdzenia do pracy
Przed pierwszym użyciem urządzenia z zamontowanym kub
kiem miksującym (lub po jego przechowywaniu przez dłuższy
okres czasu), wymyj dzbanek, pokrywę i
nakładkę pokrywy
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, dobrze
Trzymaj ręce z dala od noży – są one ostre.
Zamontuj kubek miksujący na podstawie na przystawki,
tak by uchwyt dzbanka znalazł się po prawej stronie urzą
Zablokuj dzbanek przekręcając go w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania (charak
terystyczny „click“ świadczy o prawidłowo zamontowanym
Uchwyt dzbanka powinien znajdować się po
Włóż składniki do dzbanka. Nie napełniaj poza oznacze
Sposób wkładania składników do dzbanka
miksera jest dowolny, jednak lepsze efekty uzy
Załóż pokrywę na dzbanek tak, aby bok pokrywy na
którym nie są umieszczone sitka pokrywy, znalazł się przy
dzióbku dzbanka. Zamontowana w ten sposób pokrywa
zapobiega wychlapywaniu się składników podczas procesu
Pokrywę dzbanka można zamontować w trzech
położeniach, przy czym tylko jedno położenie
pokrywy jest stosowane w procesie miksowa
nia. Pozostałe dwa położenia wykorzystuje się
podczas przelewania zmikwsowanej zawartości
Włóż nakładkę pokrywy w otwór w pokrywie tak, by
występy znajdujące się na nakładce znalazły się we wcię
ciach pokrywy. Zablokuj nakładkę przekręcając ją w kierunku
Nie włączaj urządzenia z zamontowanym kub
kiem miksującym bez nakładki pokrywy, szcze
gólnie jeżeli będziesz miksować stałe składniki.
Mogą one zostać wyrzucone przez otwór.
Włącz miksowanie poprzez obrócenie pokrętła regulacyj
Miksując na biegu 2 uzyskuje się lepsze efekty.
Nie korzystaj z urządzenia z zamontowanym
kubkiem miksującym w ciągłej pracy dłużej niż
przez 30 sekund. Po tym czasie wyłącz urzą
dzenie i odczekaj 5 minut przed ponownym
uruchomieniem, pozwalając na ostygnięcie sil
Podczas miksowania możesz dodawać produkty
(przyprawy, składniki) poprzez otwór po wyjęciu nakładki
pokrywy.
Aby zatrzymać urządzenie przekręć pokrętło regulatora
Jeśli konsystencja miksowanych produktów
nie odpowiada jeszcze oczekiwaniom prze
kręć pokrętło regulacyjne na pozycję „PULSE“
i przytrzymaj w tym położeniu przez kilka
sekund, urządzenie rozpocznie pracę z maksy
malną prędkością. Po zwolnieniu pokrętła urzą
Urządzenia z zamontowanym kubkiem miksującym może
służyć również do kruszenia kostek lodu, pozwala uzyskać
Przed używaniem kubka miksującego do kru
szenia kostek lodu, upewnij się, że jest on
czysty. W
przeciwnym razie umyj go starannie
czystą wodą. Jakiekolwiek pozostałości środka
myjącego mogą wpływać na smak pokruszo
nego lodu i spowodują utratę smaku napoju,
do którego zostanie on dodany.
Włóż do dzbanka nie więcej niż 15 kostek lodu (o wielkości
nie przekraczającej 2 cm). Oprócz kostek lodu wlej jeszcze
ok. 15 ml (1 łyżeczka) świeżej zimnej wody. Załóż pokrywę
dzbanka wraz z nakładą, następnie przekręć pokrętło regula
cyjne na pozycję
. Urządzenie rozpocznie pracę, krusze
nie lodu przeprowadzaj w cyklach 3 sekundowych, czynność
powtarzaj aż do kompletnego skruszenia lodu. Jeśli konsy
stencja lodu nie odpowiada jeszcze oczekiwaniom (chcesz
uzyskać konsystencję śniegu) przekręć pokrętło regulacyjne
na pozycję
i przytrzymaj w tym położeniu przez
kilka sekund, urządzenie rozpocznie pracę z maksymalną
prędkością. Po zwolnieniu pokrętła urządzenie przerywa
Nie krusz kostek lodu bez wcześniejszego
Po zakoczeniu pracy z kubkiem miksujcym
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu przyłącze
Zdemontuj kubek miksujący, w tym celu przytrzymaj
jedną ręką podstawę na przystawki drugą ręką złap za
Przekręć dzbanek w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aż do napotkania wyczuwalnego
Pokrywę dzbanka można zamontować w trzech
położeniach, przy czym tylko jedno położenie
pokrywy jest stosowane w procesie miksowa
nia. Pozostałe dwa położenia (sitko szerokie,
sitko wąskie) wykorzystuje się podczas prze
lewania zmiksowanej zawartości dzbanka do
„Czyszczenie i kon
serwacja urządzenia z zamontowanym kubkiem mik
DEMONTAż ZESPOłU TNąCEGO
Odłącz wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
Przekręć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aż do napotkania wyczuwalnego
Wyczyść dzbanek (patrz punkt
„Czyszczenie i konser
wacja urządzenia z zamontowanym kubkiem miksują
). Obróć dzbanek do góry dnem i postaw na
Jedną ręką przytrzymaj dzbanek a drugą odkręć zespół
Wyjmij ostrożnie zespół noży wraz z uszczelką.
Noże urządzenia są ostre. Obchodź się z nimi
MONTAż ZESPOłU TNąCEGO
Włóż uszczelkę we wgłębienie w zespole noży.
Zdejmij pokrywę z dzbanka miksera. Obróć dzbanek „do
Włóż zespół noży do otworu w spodzie dzbanka.
Jedną ręką przytrzymaj dzbanek a drugą zakręć zespół
noży w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż
MYNEK
CHARAKTERYSTYKA URZąDZENIA
Młynek przeznaczony jest do rozdrabniania i mielenia skład
ników, takich jak pieprz, ziarnka kawy, ryż, pszenica, ziarna
Młynek nie jest przystosowany do rozdrabnia
nia bardzo twardych składników, takich jak np.
Nigdy nie używaj młynka do mielenia cukru,
gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia
Przed przystąpieniem do siekania, mięso
obierz z żył, błon i tłuszczu a następnie pokrój
Nie przekraczaj maksymalnego poziomu zawar
Nałóż i nakręć podstawę młynka z zespołem noży na
Obróć młynek do góry dnem i zamontuj go na podstawie
Zablokuj młynek przekręcając go w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania (charak
terystyczny „click“ świadczy o prawidłowo zamontowanym
Uruchom urządzenie poprzez obrócenie pokrętła regu
lacyjnego do odpowiedniej pozycji. Dostosuj bieg odpo
wiednio do miksowanych składników.
Zalecamy korzystanie z programu „PULSE“ lub
Mielenie różnych produktów bezpośrednio po
sobie bez dokładnego wymycia może spowo
dować przenikanie zapachu i
smaku z poprzed
Nie korzystaj z urządzenia z zamontowanym
młynkiem w ciągłej pracy dłużej niż przez 30
sekund. Jeśli w ciągu 30 sekund nie udało się
zakończyć procesu mielenia wyłącz urządzenie
i odczekaj 5 minut przed ponownym urucho
Po zakończeniu mielenia ustaw pokrętło regulacyjne
Zawsze bezpośrednio po użyciu wymyj pojem
nik młynka i podstawę młynka z zespołem noży
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia
naczyń. Uszczelkę młynka wytrzyj wilgotną
Po zakoczeniu pracy z mynkiem
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu przyłącze
Zdemontuj młynek, w tym celu przytrzymaj jedną ręką
podstawę na przystawki, drugą ręką złap za młynek.
Przekręć młynek w kierunku przeciwnym do ruchu wska
zówek zegara, aż do napotkania wyczuwalnego oporu
Przekręć podstawę młynka z zespołem noży w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij pod
Umyj młynek (patrz punkt „
Czyszczenie i konserwacja
urządzenia z zamontowanym kubkiem miksującym/
Czyszczenie i konserwacja urzdzenia
zamontowanym kubkiem miksujcym/
mynkiem
Czyszczenie urządzenia wykonaj bezpośrednio
po użyciu. Zapobiegnie to osadzaniu się resz
Wlej około 450 ml wody do dzbanka i uruchom urządze
nie na około 10 sekund przekręcając i przytrzymując
Następnie wylej wodę z dzbanka, obróć go „do góry
W razie potrzeby wymyj dzbanek, pokrywę, nakładkę
pokrywy, zespół noży, pojemnik młynka i podstawę
młynka z zespołem noży w ciepłej wodzie z dodatkiem
Uszczelkę kubka miksującego i uszczelkę młynka wytrzyj
Następnie przepłucz w czystej bieżącej wodzie i wysusz.
Jeżeli pozostawiłeś dzbanek na dłużej bez czyszczenia
i do wnętrza dzbanka przywarły kawałki miksowanych
składników, użyj nylonowej szczotki.
Nie zaleca się wkładania dzbanka, pokrywy, nakładki
pokrywy, młynka, zespołu noży, pojemnik młynka i pod
stawę młynka z zespołem noży do zmywarki do naczyń.
Agresywne środki czyszczące mogą negatywnie oddzia
Przetrzyj zewnętrzną część napędu wilgotną, delikatną
Do mycia napędu nie używaj agresywnych detergentów
w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między
innymi usunąć naniesione informacyjne symbole gra
Nie czyść dzbanka i pojemnika młynka szorstkimi gąb
Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie elementy urzą
MALAKSER
CHARAKTERYSTYKA URZąDZENIA
Malakser przeznaczony jest do wykonywania czynności
związanych z przygotowaniem posiłków. Wymienne wyposa
żenie (nóż malaksera, tarcza dwustronna) pozwala na sieka
nie, cięcie, mieszanie ciasta oraz rozdrabnianie warzyw.
ZASTOSOWANIE WYPOSAżENIA
Nóż malaksera
– służy do obróbki mięsa surowego lub
Tarcza dwustronna
strona do plastrów – służy do cięcia na plastry.
Przygotowanie urzdzenia do pracy
Przed pierwszym użyciem urządzenia z zamontowanym
malakserem (lub po jego przechowywaniu przez dłuższy okres
czasu), wymyj elementy malaksera (popychacz, pokrywę,
pojemnik, nóż i tarczę dwustronną) w ciepłej wodzie z dodat
Zamontuj przekładnię na podstawie na przystawki
tak, aby symbol
znajdujący się na przekładni pokrył się
symbolem
na podstawie na przystawki a następnie
zablokuj przekładnię przekręcając ją w kierunku zgodnym
ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania, symbol
na przekładni pokryje się z symbolem
na podstawie
na przystawki (charakterystyczny „click“ świadczy o prawi
Zamontuj pojemnik malaksera na podstawie na przy
stawki tak, aby symbol
znajdujący się na pojemniku
pokrył się z symbolem
na podstawie na przystawki.
Następnie dociśnij pojemnik do podstawy na przystawki
zablokuj go przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara aż do zablokowania, symbol
na
pojemniku pokryje się z symbolem
na podstawie na
przystawki (charakterystyczny „click“ świadczy o prawidłowo
Uchwyt pojemnika malaksera powinien znajdo
PRACA Z NOżEM MALAKSERA
Załóż pokrywę malaksera tak aby trzpień na pokrywie
tra�ł w otwór w nożu a symbol
na pokrywie pokrył się
Dociśnij pokrywę malaksera do kołnierza pojemnika
i zablokuj ją przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara do momentu gdy symbol
na pokrywie
Do leja zasypowego malaksera włóż popychacz malak
Włącz urządzenie poprzez obrócenie pokrętła regulacyj
Nie korzystaj z urządzenia z zamontowanym
malakserem w ciągłej pracy dłużej niż przez
30 sekund. Po tym czasie wyłącz urządzenie
odczekaj 10 minut przed ponownym urucho
Podczas pracy możesz dodawać produkty (przyprawy,
składniki) poprzez lej zasypowy po wyjęciu popychacza
malaksera. Do leja zasypowego pokrywy wkładaj produkty
Nie popychaj produktów palcami ani innymi
Aby zatrzymać urządzenie przekręć pokrętło regulatora
Otwórz malakser w sposób odwrotny do opisanego
PRACA Z TARCZą DWUSTRONNą
Włóż tarczę dwustronną do pojemnika malaksera stroną
Załóż pokrywę malaksera tak aby trzpień na pokrywie
tra�ł w otwór w nożu a symbol
na pokrywie pokrył się
Dociśnij pokrywę malaksera do kołnierza pojemnika
i zablokuj ją przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara do momentu gdy symbol
na pokrywie
Do leja zasypowego malaksera włóż produkty i jeśli jest
Włącz urządzenie poprzez obrócenie pokrętła regulacyj
Nie korzystaj z urządzenia z zamontowanym
malakserem w ciągłej pracy dłużej niż przez
30 sekund. Po tym czasie wyłącz urządzenie
odczekaj 10 minut przed ponownym urucho
Podczas pracy dodawaj produkty poprzez lej zasypowy
po wyjęciu popychacza malaksera. Do leja zasypowego
pokrywy wkładaj owoce lub warzywa i lekko dociskaj je
Nie popychaj produktów palcami ani innymi
Aby zatrzymać urządzenie przekręć pokrętło regulatora
Otwórz malakser w sposób odwrotny do opisanego
Wskazówki eksploatacyjne
Nożem malaksera nie rozdrabniaj zbyt dużych kawał
ków. Przed włożeniem do pojemnika podziel produkty na
Przy rozdrabnianiu: sera, masła, margaryny nie dopusz
czaj do zbyt długiej pracy urządzenia. Rozdrabniane pro
Jeżeli produkty przyklejają się do noża lub wewnętrznych
ścianek pojemnika wyłącz urządzenie, zdejmij pokrywę
Tarcza dwustronna – strona do plastrów
Regularne plastry bez ścinków uzyskasz wtedy, gdy pod
czas napełniania leja urządzenie jest wyłączone. Można
Tarcza dwustronna – strona do wiórków
Lej możesz napełniać produktami przy pracującym urzą
Czyszczenie i konserwacja urzdzenia
zamontowanym malakserem
Czyszczenie urządzenia wykonaj bezpośrednio
po użyciu. Zapobiegnie to osadzaniu się resz
Po każdorazowym użyciu dokładnie umyj części wypo
sażenia mające kontakt z przetwarzanym produktem
ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń,
Korpus napędu przetrzyj wilgotną szmatką z dodatkiem
Zabrudzenia w szczelinach lub narożach usuń szczo
teczką do mycia butelek lub szczoteczką do zębów.
Nóż malaksera przechowuj zawsze w pojemniku malak
Ekologia – Zadbajmy o rodowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowi
ska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makula
turę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kon
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
DANE KONTAKTOWE:
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
[email protected]
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodo
wane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznacze
Importer/producent zastrzega sobie prawo mody�kacji wyrobu w każ
dej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyj
Váení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
používat pouze originální příslušenství �rmy Zelmer, které
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití
Pokyny pro bezpené a ádné pouívání
Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené pokyny srozu
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s celým
Ukládejte spotřebič a napájecí kabel v bezpečné vzdá
ODšťAVOVAč
Před zapnutím odšťavovače zkontrolujte, zda je víko
Nevytahujte nádobu na dužinu ani nepovolujte staho
vací svorky, pokud odšťavovač pracuje.
MIXOVACÍ NÁDOBKA/MLýNEK
Před sejmutím víka z nádoby a před odstraněním mixo
vací nádobky a mlýnku z podstavce na příslušenství
otočte ovládacím kno�íkem do polohy „0“. Počkejte, až
Nedávejte ruce do nádoby, i když byla odmontována
za účelem čištění, protože nože jsou stále nebezpečné
Nevkládejte do nádoby tvrdé předměty (lžička, lopatka
apod.), pokud připojujete spotřebič do zásuvky.
Nemyjte nože přímo rukama. K mytí používejte přilo
Nedotýkejte se rukama součástí vybavení, které se
pohybují, zvláště nebezpečný je oboustranný kotouč
nůž robota. Jsou velmi ostré! Neopatrným zacháze
Při práci s krájecími noži, při vyprazdňování nádoby
Nemyjte nůž robota ani oboustranný kotouč přímo
Pozor!
poškodit
Neodpojujte zástrčku ze zásuvky tažením za přívodní
Pohonnou jednotku postavte poblíž el. zástrčky na
tvdé stabilní plošte tak, aby nebyly zakryty ventilační
Spotřebič vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
Okamžitě přerušte práci a odpojte spotřebič ze
zásuvky, jestliže se do pohonné jednotky odšťavovače
dostane jakákoliv tekutina. Odneste odšťavovač ke
Nezatěžujte spotřebič nadměrným množstvím pro
duktu, ani příliš silným pěchováním produktů v plnícím
Nenechávejte spotřebič zapojený do elektrické zásuvky
Nebezpeí! / Varování!
Nepoužívejte spotřebič, je-li přívodní kabel nebo plášť
Jestliže je neoddělitelný kabel poškozený, je nutné ho
vyměnit u výrobce nebo ve specializovaném servisu
proškoleným personálem, vyvarujete se tak nebezpečí
Provádět opravy na spotřebiči může pouze proškolený
personál. Nesprávně provedená oprava představuje
pro uživatele nebezpečí velmi vážného úrazu. V pří
padě výskytu závady doporučujeme, abyste se obrátili
Před výměnou příslušenství, nebo před přiblížením
pohyblivým dílům během použití, vypněte spotřebič
a odpojte ho ze zásuvky.
Před čištěním spotřebiče, montáží nebo jeho demon
táží, vždy vyjměte přívodní kabel ze zásuvky.
Po použití spotřebič vypněte. Nedemontujte sou
části odšťavovače, neodstraňujte víko jeho nádoby
nádoby robota, dokud se motor a všechny pohyblivé
K pěchování produktu používejte pouze pěchovadlo,
Dbejte zvýšené opatrnosti během práce s odšťavova
Přístroj není určen k tomu, aby jej obsluhovaly děti
nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkuše
ností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej
pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnu
Věnujte pozornost tomu, aby si děti s přístrojem
nehrály.
Neponořujte pohonnou jednotku odšťavovače do vody,
K čištění pláště nepoužívejte abrazivní čistící pro
středky v podobě emulzí, mléka, past atd. Mohou mimo
jiné odstranit z povrchu informace a gra�cké symboly,
Na mytí kovových dílů, zejména síta s ostrým krájecím
kotoučem, nože a kotouče robota používejte přiložený
ODšťAVOVAč
Pokud se objeví silné vibrace nebo začnou klesat
otáčky, odšťavovač okamžitě vypněte. Vyčistěte síto
Pokud dojde k zablokování potraviny v plnicí trubici
nebo na krájecím kotouči, přerušte práci a vypněte
spotřebič ze zásuvky. Pak odstraňte příčinu ucpání.
Nepoužívejte odšťavovač bez připevněné nádoby na
MIXOVACÍ NÁDOBKA/MLýNEK
Nevlévejte do nádoby horké tekutiny.
Během skladování nenechávejte nikdy víko nasazené
Nenaplňujte nádobu nad značku 900 ml – stane-li se
tak, může jeho obsah zvednout víko při zapnutí odšťa
Nádobu nepřeplňujte. Pokud se tekutina dostane pod
motorovou jednotku, může se dostat dovnitř a poškodit
motor.
Při mixování musí být v nádobě alespoň 300 ml teku
tiny.
Spotřebič s připevněnou mixovací nádobou/mlýnkem
může pracovat nepřetržitě maximálně 30 vteřin. Po
uplynutí této doby spotřebič vypněte a před dalším
zapnutím počkejte 5 minut, aby vychladl motor. Proces
mixování se může skládat nejvýš z pěti 30-vteřinových
Nezapínejte spotřebič s prázdnou mixovací nádobou/
Teplota mixovaných potravin nesmí přesáhnout 60°C.
Před zahájením práce zkontrolujte, zda se v nádobě
robota nenachází nějaký tvrdý předmět (např. lžička).
Nepřerušujte práci spotřebiče otevíráním víka robota
nebo otáčením nádoby (nouzové zastavení). Dochází
tak k rychlejšímu opotřebení motoru a tomu je nutno
Nemyjte kovové díly v myčce nádobí. Agresivní čisticí
prostředky používané v zařízeních tohoto druhu způso
bují tmavnutí kovových dílů. Myjte je ručně pod tekoucí
vodou s použitím přípravku na mytí nádobí a
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k pouití
Spotřebič je určen k domácímu použití. V případě jeho
použití k obchodním a gastronomickým účelům se
změní záruční podmínky.
Před prvním použítím odstraňte všechny obaly
vnitřku spotřebiče a důkladně umyjte všechny díly
Po ukončení práce vyjměte přívodní šňůru ze zásuvky.
Technické údaje
Pohon spotřebiče je upraven pro práci s odšťavovačem,
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku zaří
Spotřebič je vyroben v 2. izolační třídě, nevyžaduje připojení
Elektrický přístroj nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
Konstrukce
Ovládací kno�ík (PULSE, 0, rychlost 1, rychlost 2)
SOUčÁSTI ODšťAVOVAčE
PODSTAVEC NA VYBAVENÍ
Podstavec na vybavení
Podstavec mlýnku se soupravou nožů
SOUčÁSTI MIXOVACÍ NÁDOBY
Souprava nožů mixovací nádobky
Oboustranný kotouč
ODŠAVOVA
CHARAKTERISTIKA SPOTřEBIčE
Odšťavovač je přístroj sloužící k rychlému získání šťávy
ovoce a zeleniny při současné separaci odpadů. Rychlost
odšťavování byla přizpůsobená tak, aby byly zachovány
optimální jakostní parametry připravovaných šťáv. łťáva
obsahuje zdraví prospěšné kousky dužniny ovoce (zele
niny). I přestože mohou snížit průzračnost šťávy, se výrobce
odšťavovače rozhodl, že důležitější je zachovat co nejvyšší
nutriční, zdravotní a dietetickou hodnotu získané šťávy než
její průzračnost. Množství šťávy z 1 kg suroviny záleží na
její čerstvosti, ale i na čistotě sítka a stavu kotouče drtiče
(např. svěží mrkve vynáší 50-60%). Díly, které mají kontakt
se zpracovávanými surovinami, byly vyhotoveny z materiálů
Píprava odšavovae k pouití
DEMONTÁž ODšťAVOVAčE
Před prvním použitím demontujte odšťavovač,
umyjte a osušte díly, které mají kontakt se zpra
Zatáhněte za uzavírací západky zespodu tak, aby odsko
Vyjměte pěchovadlo a sejměte víko.
Vysuňte zásobník na dužninu.
Demontujte misku se sítem. Za tímto účelem otočte
misku proti směru hodinových ručiček tak, aby se symbol
na misce pokrýval se symbolem
na pohonné jednotce
odšťavovače a sejměte misku z pohonné jednotky.
Demontované díly (kromě pohonu) důkladně
umyjte v teplé vodě s prostředkem na mytí
nádobí. Lze je také umýt v myčce při teplotě
max. 60°C (mimo misky, sítka a pohonu). Po
důkladném osušení můžete zahájit montáž čis
MONTÁž ODšťAVOVAčE
Nasaďte na pohonnou jednotku odšťavňovače misku tak,
aby se symbol
, nacházející se na základně misky, pokrý
na pohonné jednotce odšťavovače.
Zablokujte misku otočením ve směru hodinových ručiček
tak, aby se symbol
na pohonné jednotce odšťavovače
na základně misky.
Nasaďte síto na hřídel tak, aby se výřez na hřídeli pokrý
Pod víko připevněte zásobník na dužninu následujícím
způsobem: Uchopte kolmo zásobník a vložte ho pod misku
tak, aby se výlevka na zásobníku na dužninu nacházela ve
výřezu na misce, následně dosuňte do pohonné jednotky.
Nasaďte víko tak, aby se výlevka, nacházející se na víku,
Obě uzavírací západky nadzvedněte a nasaďte na
úchyty, nacházející se na víku.
Přitistkněte uzavírací západky k misce (charakteristické
Nasaďte nádobu na šťávu tak, aby se výlevka odšťavo
vače nacházela uvnitř nádoby.
Nesprávná montáž uzavíracích západek spustí
bezpečností pojistku a nebude možné zapnout
V blízkosti spotřebiče připravte umyté ovoce
zeleninu určené k odstředění šťávy.
Zapnutí odšavovae a práce s ním
Zapněte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky
a zapněte odšťavovač otočením ovládacího kno�íku do
polohy 1 nebo 2 podle potřeby (viz tabulka
čené rychlosti odšťavování pro vybrané druhy ovoce
Ovoce a zeleninu vkládejte do plnicí trubice ve víku
Netlačte na potraviny prsty ani jinými před
měty.
Získanou šťávu přelejte z nádoby do předem připravené
Nádoba na šťávu je vybavena víkem se sepa
rátorem pěny, jehož úkolem je zachytit hustší
frakce šťávy a pěny.
V případě potřeby (v případě nadměrného nahromadění
dužniny na sítu způsobující vibrování odšťavovače),
Funkce „PULSE“ umožňuje odstranit nahromaděnou dužninu
na sítu. Otočením ovládacího kno�íku do polohy
přidržením kno�íku v této poloze se spotřebič zapne na
Po ukonení práce (po získání šávy)
Vypněte odšťavovač otočením ovládacího kno�íku do
Vyjměte zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky el. sítě.
Po zastavení motoru můžete zahájit demontáž odšťa
vovače za účelem umytí jednotlivých dílů (viz.bod
„DEMONTÁž ODšťAVOVAčE”
Vyprázdněte zásobník na dužninu.
Nedovolte, aby došlo k přeplnění nádoby na
dužinu. Při jejím vytahování může nadbytek
nahromaděné dužiny z nádoby vypadnout při
ištní a údrba odšavovae
Po každém použití odšťavovač důkladně umyjte a
Znečištění v drážkách nebo rozích odstraňte měkkým
Pohonnou jednotku umyjte vlhkým hadříkem s příprav
V případě, že do pohonné jednotky pronikne
voda nebo šťáva, vypněte spotřebič a odneste
Jednotlivé díly příslušenství, jako je miska, pěchovadlo,
zásobník na šťávu s víkem a separátorem pěny a zásob
ník na dužninu, myjte v teplé vodě s malým množstvím
Víko, pěchovadlo a nádobu na dužninu lze mýt také
K mytí sítka používejte pouze kartáček, jež je součástí
vybavení odšťavovače.
K čištění síta nepoužívejte
Z důvodu dlouhodobého používání se mohou díly
umělé hmoty zabarvit. Tento jev není závada.
Zabarvení vzniklé od mrkve lze odstranit hadříkem
Po umytí důkladně osušte všechny díly.
Sestavte odšťavovač (viz. bod
„MONTÁž ODšťAVO
VAčE”
Zvláštní pozornost věnujte průhledným (trans
parentním) dílům z umělé hmoty. Nejsou odolné
Jak pipravit zdravou chutnou šávu?
Ovoce a zelenina, určené k výrobě šťáv, musí být čers
tvé a dobře umyté. Před přípravou zeleninové šťávy je
nutné zeleninu nejdříve důkladně očistit od písku a hlíny
pod tekoucí vodou a následně ji oloupat. Publikace na
téma přípravy šťáv doporučují namáčení zeleniny 5 min.
ve vodě s malým množstvím soli a kyseliny citrónové.
Zelenina připravená tímto způsobem netmavne během
Bobuloviny umyjte těsně před použitím, jelikož rychle
Výběr zeleniny a ovoce závisí na ročním období, vlast
ních chutích a zdravotních doporučeních. Na nutrickou
hodnotu šťáv z ovoce a zeleniny má vliv způsob její pří
pravy.
łťávy se připravují ze šťavnatých druhů ovoce a zele
niny, které musí být zralé a čerstvé, jelikož z nich můžete
K přípravě nápojů je vhodná následující zelenina: raj
čata, mrkev, celer, červená řepa, petržel, cibule, zelí,
okurky, černá řepa, rebarbora atd.
Taková zelenina jako: ředkvička, pažitka, petrželová nať,
Ovocnou šťávu lze připravit téměř ze všech druhů
Jablka, broskve, meruňky a švestky musí být přelité
Z ovoce odstraňte pecky, mohly by poškodit spotřebič.
Příprava šťávy ze švestek, borůvek, malin, měkkých
hrušek a jablek a dalšího měkkého ovoce je těžká.
dužniny tohoto ovoce se tvoří houbovitá hmota, která
ucpává otvory sítka. Toto ovoce lze použít k přípravě
šťávy pouze v malém množství, mícháním s jiným ovo
łťávu z hroznového vína nejlépe získáte vložením
Kořenovou zeleninu a tvrdé ovoce je nutné nakrájet na
kousky, tak aby se vešly do plnícího otvoru. Jablka se
krájí na části (jestliže velikost jablek nedovoluje vložit
je vcelku do plnícího otvoru) bez loupání a vyjmování
Ovoce a zelenina se vkládá do plnícího otvoru teprve po
Nutriční hodnota čerstvých šťáv je podobná nutričním
Nápoje ze šťáv jsou zvláště doporučovány při výživě dětí
Doporučujeme během pití šťáv ze zeleniny zapíjet je
malým množstvím vody, jelikož jsou velmi esencionální.
Jestliže nejsou šťávy ředěné, neměla by denní dávka
Nemělo by se míchat ovoce se zeleninou, kromě jablek.
łťávy by se neměly přechovávat pro pozdější konzu
Zeleninové nápoje lze okořenit aromatickým kořením:
pepř, kopr, kmín, muškátový oříšek, tymián, majoránka
a ovocne nápoje: vanilka, hřebíček, skořice. Pro zís
kání plného aroma koření, je nutné ho před přidáním
důkladně rozdrtit. Koření by mělo být používáno v
množství, aby byla zachována přirozená chuť a vůně
produktů, ze kterých je připraven nápoj. Z důvodu nízké
kalorické hodnoty jsou ovocné a zeleninové nápoje
Ovocné a zeleninové nápoje pijte při pokojové teplotě
erstvá šáva je zdravá
Zrychluje metabolismus, jelikož obsahuje celou
řadu mikroelementů a vitamínů nezbytných pro
Vitamín A vytvořený z karotenu zlepšuje zrak.
Složky této šťávy odstraňují škodlivé působení
nikotinu a obnovují přirozený zdravý vzhled
pokožky. Polovina sklenice mrkvové šťávy a půl sklenice
mléka se doporučuje malým dětem. Mrkvová šťáva ve spo
jení s jablečnou šťávou je vhodná jako posilující nápoj pro
starší osoby.
Zralá a čerstvá rajčata poskytují šťávu doko
nalé kvality. Lze míchat tomatovou šťávu se
Obsahuje velké množství vitamínu A a C. Dvě
sklenice šťávy pokrývají denní potřebu vitamínu C. Chuťové
łťáva z červené řepy ve spojení s pomerančo
vou šťávou, poskytne nápoj výjimečné chuti.
Tato šťáva v čisté formě může být konzumo
Je používaná k léčení při žaludečních vře
dech, ale pouze na doporučení lékaře. Smí
chaná s mrkvovou šťávou je poživatelná
pro ty, kteří mají citlivější žaludek.
Tato šťáva je silně krvetvorná, ale
důvodu její výrazné chuti je doporu
čeno míchat ji s mrkvovou šťávou. łpe
nátová, mrkvová a celerová šťáva pro
míchaná ve stejných dílech tvoří velmi
Na šťávu by se neměly používat listy celeru,
jelikož mají nahořklou chuť. łťáva z celero
vého kořene je velmi chutná. Lze ji míchat se
šťavami z jiné zeleniny. Měla by být konzu
mována v menším množství než mrkvová
šťáva. Přidání jablečné šťávy nebo citronu
Je sama o sobě nijaká a je nutné ji smíchat
jablečnou, mrkvovou nebo celerovou šťá
vou. Okurková šťáva je používáná při péči
pokožku. Má čistící účinky na játra. Je
łťáva z čerstvých zralých jablek má příjemnou
vůni a chuť, je bohatá na vitamíny A a B
obsahuje důležité minerální látky. Velký
obsah pektinů ve šťávě způsobuje, že má hod
noty napomáhající trávení. ćerstvá jablečná
šťáva se používá proti dně a revmatizmu. Je všeobecně
Ostružinová šťáva s malým množstvím cukru
a minerální vody tvoří velmi osvěžující nápoj.
Z důvodu vysokého obsahu vitamínů a mikro
elementů má posilující účinek, zvláště pro
starší osoby.
łťáva má velmi bohaté nutriční hodnoty, má
potící vlastnosti a může být používaná při
nachlazení. Vhodná jako součást jiných ovoc
ných šťáv.
łťáva z černého rybízu má speci�ckou vůni, je
kyselá a výrazně trpká. Vzhledem k chemickému
složení a obsahu vitamínů je to jedna z nejlep
ších šťáv. Je nutné ji míchat se šťávami s nízkou
Speciální recepty pro zdraví
Doporuené rychlosti pro odstední
vybraného ovoce a zeleniny
Problémy, které se mohou vyskytnout pi provozu odšavovae
Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku přívodní šňůry ze
zásuvky. Nasaďte správně uzavírací západky na víko
„MONTÁž ODšťAVOVAčE”
). Opět zapněte spo
Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku přívodní šňůry ze
zásuvky. Nechte odšťavovač na 30 minut vychladnout. Po
Při prvním zapnutí a použití spotřebiče můžete ucítit speci
�cký zápach. Je to běžný jev a neznamená to, že je spotřebič
Zkontrolujte postup procesu a dobu zpracovávání s dovole
Zkontrolujte napětí uvedené na typovém štítku a porovnejte
Je poškozený motor.
Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku přívodní šňůry ze
zásuvky. Odneste odšťavovač do servisu.
Ve spotřebiči nelze zpracovávat velmi tvrdé ovoce a zelninu,
ani produkty s příliš dlouhými vlákny.
Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku přívodní šňůry ze
zásuvky. Počkejte, dokud se spotřebič nezastaví. Vyčistěte
plnící otvor, síto, víko a zásobník na dužninu.
Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku přívodní šňůry ze
zásuvky. Zkontrolujte, zda je síto dobře nasazeno na hřídeli.
Zkontrolujte, zda není síto poškozeno. V případě mechanic
Píprava spotebie k práci
Postavte pohonnou jednotku na pevnou rovnou pod
Pokládejte napájecí kabel tak, aby volně nevi
sel přes okraj stolu nebo kuchyňské linky a aby
za něj nikdo nemohl náhodou zatáhnout nebo
Nasaďte na pohonnou jednotku podstavec na příslušen
ství tak, aby se symbol
na boku podstavce kryl se symbo
Zajistěte podstavec na příslušenství jeho otočením ve
směru pohybu hodinových ručiček tak, aby se symbol
na
pohonné jednotce kryl se symbolem
na podstavci (typické
Zapněte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky.
Před zapnutím spotřebiče do zásuvky se ujistěte,
MIXOVACÍ NÁDOBKA
Mixovací nádobka je určena na sekání a míchání různých
druhů surovin. S její pomocí můžeme připravit polévky,
omáčky a mléčné koktejly, můžeme také mixovat zeleninu,
ovoce, maso a také strouhat vařené suroviny do jídel pro
Píprava spotebie k práci
Před prvním použitím spotřebiče s připevněnou mixovací
nádobkou (nebo po jeho dlouhodobém skladování) umyjte
nádobu, víko a nástavec víka v teplé vodě s přídavkem pří
Mějte ruce vždy v bezpečné vzdálenosti od ost
Obsluha a funkce
Upevněte mixovací nádobku na podstavci na příslušen
Zajistěte nádobku jejím otočením ve směru pohybu hodi
nových ručiček do zaklapnutí (typické cvaknutí potvrdí, že
Rukojeť nádoby musí být po pravé straně spo
Vložte potraviny do nádoby. Nenaplňujte nádobu nad
Způsob vkládání potravin do nádoby je libo
volný, avšak lepšího výsledku dosáhnete, když
budete nejdřív vkládat tvrdé suroviny.
Nasaďte víko na nádobu tak, aby strana víka, na které
nejsou umístěna síta víka, byla u nálevky nádoby. Takto při
Víko nádoby lze upevnit ve třech polohách,
avšak pouze jedna poloha víka se používá při
mixování. Zbývající dvě polohy se využívají
při přelévání mixovaného obsahu v nádobě do
Vložte nástavec víka do otvoru ve víku tak, aby výstupky
na nástavci zapadly do zářezů ve víku. Zablokujte nástavec
jeho otočením ve směru pohybu hodinových ručiček až do
Nezapínejte spotřebič s namontovanou mixo
vací nádobkou bez nástavce víka, zejména
pokud chcete mixovat pevné složky. Může dojít
Zapněte mixování otočením ovládacího kno�íku do
správné polohy.
Lepšího výsledku lze dosáhnout mixováním
Nepoužívejte spotřebič s namontovanou mixo
vací nádobkou nepřetržitě déle než 30 vteřin.
Po uplynutí této doby spotřebič vypněte a před
dalším zapnutím počkejte 5 minut, aby vychladl
motor.
Během mixování můžete přidávat další suroviny (koření,
Pro zastavení spotřebiče uveďte ovládací kno�ík rych
Pokud konzistence mixovaných potravin ještě
není dokonalá, otočte ovládací kno�ík do
polohy „PULSE“ a podržte jej v této poloze po
dobu několika vteřin. Spotřebič začne pracovat
maximální rychlostí. Po povolení ovládacího
Zařízení s upevněnou mixovací nádobkou můžete používat
také na drcení kostek ledu. Lze tak vyrobit malé kousíčky
Před použitím mixovací nádobky na drcení kos
tek ledu se ujistěte, zda je mixovací nádobka
čistá. V opačném případě ji pečlivě umyjte čis
tou vodou. Jakékoli zbytky mycího přípravku
mohou ovlivnit chuť drceného ledu a ovlivní
Dejte do nádoby nejvýš 15 kostek ledu (maximální velikost
2 cm). Kromě ledu nalijte ještě asi 15 ml (1 lžičku) čerstvé
studené vody. Uzavřete nádobu víkem s nástavcem a otočte
ovládacím kno�íkem do polohy
. Zařízení začne praco
vat, drcení ledu provádějte v 3-vteřinových cyklech, úkon
opakujte až do úplného rozdrcení ledu. Pokud konzistence
ledu ještě neodpovídá očekávání (chcete dosáhnout konzis
tence sněhu), otočte ovládací kno�ík do polohy
podržte jej v této poloze po dobu několika vteřin. Spotřebič
začne pracovat maximální rychlostí. Po povolení ovládacího
Nedrťte led bez předchozího přidání vody do
nádoby.
Po skonení práce s mixovací nádobkou
Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího
kabelu z elektrické zásuvky.
Odmontujte mixovací nádobku. Pro tento účel uchopte
jednou rukou podstavec na příslušenství a druhou rukou
uchopte rukojeť nádoby.
Otočte nádobou proti směru pohybu hodinových ručiček,
dokud neucítíte znatelný odpor a sejměte nádobu z pod
Víko nádoby lze upevnit ve třech polohách,
avšak pouze jedna poloha víka se používá při
mixování. Zbývající dvě polohy (široké síto,
úzké síto) se využívají při přelévání mixova
Umyjte mixovací nádobu (viz bod
„čištění a údržba
spotřebiče s připevněnou mixovací nádobkou/mlýn
Vypněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické
zásuvky.
Otočte víkem proti směru pohybu hodinových ručiček,
dokud neucítíte znatelný odpor a sejměte víko z nádoby.
Vyprázdněte obsah nádoby.
Vyčistěte nádobu (viz bod
„čištění a údržba spotřebiče
s připevněnou mixovací nádobkou/mlýnkem“
). Otočte
nádobu dnem vzhůru a postavte ji na rovnou a stabilní pod
Jednou rukou přidržujte nádobu a druhou odšroubujte
Vyjměte opatrně soupravu nožů i s těsněním.
Nože spotřebiče jsou ostré. Zacházejte s nimi
Sejměte víko z nádoby mixéru. Otočte nádobu dnem
Vložte soupravu nožů do otvoru ve spodní části nádoby.
Jednou rukou přidržujte nádobu a druhou zašroubujte
soupravu nožů ve směru pohybu hodinových ručiček až na
MLÝNEK
Mlýnek je určen pro drcení a mletí takových surovin, jako je
pepř, kávová zrna, rýže, pšenice, sezamová semínka, lous
Mlýnek není určen pro drcení velmi tvrdých
surovin, jako jsou např. kostky ledu nebo muš
Nikdy nepoužívejte mlýnek na mletí cukru, pro
Před zahájením sekání z masa odstraňte žíly,
blány a tuk a nakrájejte jej na kousky o veli
Obsluha a funkce
Nepřekračujte maximální úroveň obsahu, ozna
Nasaďte a našroubujte podstavec mlýnku se soupravou
Otočte mlýnek dnem vzhůru a připevněte jej k podstavci
Zajistěte mlýnek jeho otočením ve směru pohybu hodi
nových ručiček do zaklapnutí (typické cvaknutí potvrdí, že
Zapněte spotřebič otočením ovládacího kno�íku do
správné polohy. Upravte rychlost podle mixovaných
Doporučujeme používat program „PULSE“
Mletí různých surovin hned po sobě bez pečli
vého umytí může způsobit smíchání vůně a
chuti
s vůní a chutí přecházející mleté suroviny.
Nepoužívejte spotřebič s namontovaným mlýn
kem nepřetržitě déle než 30 vteřin. Pokud se
vám během 30 vteřin nepodařilo dokončit mletí,
spotřebič vypněte a před dalším zapnutím
Po každém použití umyjte nádobu mlýnku
podstavec mlýnku se soupravou nožů v teplé
vodě s přídavkem přípravku na mytí nádobí.
Po ukonení práce s mlýnkem
Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího
kabelu z elektrické zásuvky.
Odmontujte mlýnek. Pro tento účel uchopte jednou rukou
podstavec na příslušenství a druhou rukou uchopte mlý
nek. Otočte mlýnkem proti směru pohybu hodinových
ručiček, dokud neucítíte znatelný odpor a sejměte mlý
Otočte podstavcem mlýnku se soupravou nožů proti
směru pohybu hodinových ručiček a sundejte podstavec
Vysypejte umleté suroviny do jiné nádoby.
Mlýnek umyjte (viz bod „
čištění a údržba spotřebiče
ištní a údrba spotebie s pipevnnou
mixovací nádobkou/mlýnkem
Spotřebič vyčistěte ihned po použití. Zabráníte
Nalijte do nádoby asi 450 ml vody a zapněte spotřebič
na cca 10 vteřin otočením a podržením ovládacího knof
Pak vodu z nádoby vylijte, obraťte nádobu vzhůru dnem
V případě potřeby umyjte nádobu, víko, nástavec víka,
soupravu nožů, nádobu mlýnku a podstavec mlýnku se
soupravou nožů v teplé vodě s přídavkem přípravku na
Těsnění mixovací nádobky a těsnění mlýnku otřete vlh
Pokud jste nechali nádobu nevyčištěnou delší dobu a ke
stěnám nádoby se přilepily kousky mixovaných surovin,
Nedoporučujeme vkládat nádobu, víko, nástavec víka,
mlýnek, soupravu nožů, nádobu mlýnku a podstavec
mlýnku se soupravou nožů do myčky nádobí. Agresivní
čisticí prostředky mohou mít negativní vliv na stav povr
Venkovní část pohonné jednotky otřete jemným, vlhkým
Nevkládejte pohonnou jednotku do vody ani do
jiné tekutiny.
K mytí pohonné jednotky nepoužívejte agresivní sapo
náty, jako jsou čisticí emulze, krémy, pasty apod. Mohlo
by dojít mimo jiné k odstranění informačních gra�ckých
Nečistěte sběrnou nádobu ani nádobku mlýnku drsnými
houbami ani hadříky.
Robot je určen k práci spojené s přípravou jídel. Vyměnitelné
vybavení (nůž robota, oboustranný kotouč) umožňuje sekání,
řezání, míchání těsta a rozmělňování zeleniny.
POUžITÍ VYBAVENÍ
Nůž robota
– slouží ke zpracování syrového nebo vařeného
strana na plátky – slouží ke krájení na plátky.
Píprava spotebie k práci
Před prvním použitím spotřebiče s připevněným robotem
(nebo po jeho dlouhodobém skladování) umyjte součásti
robota (pěchovadlo, víko, nádobu, nůž a oboustranný
kotouč) v teplé vodě s přídavkem přípravku na mytí nádobí.
Obsluha a funkce
Na podstavec na příslušenství upevněte převodové
ústrojí tak, aby se symbol
na převodovém ústrojí kryl se
na podstavci na příslušenství a pak převo
dové ústrojí zajistěte jeho otočením ve směru pohybu hodi
nových ručiček až do zaklapnutí. Symbol
na převodovém
ústrojí se bude krýt se symbolem
na podstavci na pří
slušenství (typické cvaknutí potvrdí, že převodové ústrojí je
Připevněte nádobu robota k podstavci na příslušenství tak,
aby se symbol
na nádobě kryl se symbolem
na pod
stavci na příslušenství. Pak přitlačte nádobu k podstavci na
příslušenství a zajistěte ji otočením ve směru pohybu hodino
vých ručiček až do zaklapnutí. Symbol
na nádobě se bude
krýt se symbolem
na podstavci na příslušenství (typické
Rukojeť nádoby robota musí být po pravé
PRÁCE S NOžEM ROBOTA
Vložte nůž robota do nádoby.
Vložte do nádoby suroviny.
Nasaďte na robot víko tak, aby čep na víku zapadl do
otvoru v noži a symbol
na víku se překrýval se symbolem
Přitlačte víko robota k přírubě nádoby a zajistěte je oto
čením ve směru pohybu hodinových ručiček až do okamžiku,
kdy se symbol
na víku bude překrývat se symbolem
Zapněte zařízení otočením ovládacího kno�íku do
vhodné polohy.
Nepoužívejte spotřebič s připevněným robotem
nepřetržitě déle než 30 vteřin. Po uplynutí této
doby spotřebič vypněte a před dalším zapnutím
počkejte 10 minut, aby vychladl motor.
Během provozu robota můžete přidávat suroviny (koření,
potraviny) do plnicí trubice po vyjmutí pěchovadla. Do plnicí
trubice ve víku vkládejte suroviny a v případě potřeby je
Netlačte na suroviny prsty ani jinými předměty.
Pro zastavení spotřebiče uveďte ovládací kno�ík rych
Robot otevírejte v obráceném pořadí než tomu bylo
PRÁCE S OBOUSTRANNýM KOTOUčEM
Vložte oboustranný kotouč do nádoby robota tou stra
Nasaďte víko robota tak, aby čep na víku zapadl do
otvoru v noži a symbol
na víku se překrýval se symbolem
Přitlačte víko robota k přírubě nádoby a zajistěte je oto
čením ve směru pohybu hodinových ručiček až do okamžiku,
kdy se symbol
na víku bude překrývat se symbolem
Do plnicí trubice robota vložte suroviny a pokud je to
Zapněte zařízení otočením ovládacího kno�íku do
vhodné polohy.
Nepoužívejte spotřebič s připevněným robotem
nepřetržitě déle než 30 vteřin. Po uplynutí této
doby spotřebič vypněte a před dalším zapnutím
počkejte 10 minut, aby vychladl motor.
Během provozu přidávejte suroviny do plnicí trubice po
vyjmutí pěchovadla. Do plnicí trubice ve víku vkládejte
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte.
Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
ZELMER jsou recyklovatelné, a
zásadně
by měly být vráceny k novému zhodno
cení. Obal z kartonu lze odevzdat do sbě
ren starého papíru. Pytlík z
polyetylénu
PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič de�nitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříz
nutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spo
třebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního sys
tému ekologické likvidace elektrozařízení u �rmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních středis
cích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUčNÍCH OPRAVEN.
Netlačte na suroviny prsty ani jinými předměty.
Pro zastavení spotřebiče uveďte ovládací kno�ík rych
Robot otevírejte v obráceném pořadí než tomu bylo
Pokyny pro obsluhu
Nožem robota nekrájejte příliš velké kusy. Před vložením
do nádoby nakrájejte suroviny na kostky o velikosti asi
Při drobení sýru, másla, margarínu nenechte spotřebič
pracovat příliš dlouho. Drobené potraviny se mohou
Pokud se suroviny lepí na nůž nebo vnitřní stěny nádoby,
vypněte spotřebič a shrňte suroviny z nože a stěn
nádoby.
Rovnoměrné plátky bez odřezků získáte, když bude spo
třebič při vkládání surovin do plnicí trubice vypnutý. Pro
Plnicí trubici můžete plnit surovinami také tehdy, když
ištní a údrba spotebie s pipevnným
robotem
Spotřebič vyčistěte ihned po použití. Zabráníte
Po každém použití pečlivě umyjte součásti vybavení,
které přišly do styku se zpracovávanými surovinami,
teplé vodě s přídavkem přípravku na mytí nádobí, aby
Plášť pohonné jednotky otřete hadříkem navlhčeným ve
Nečistoty ve štěrbinách a rozích odstraňte kartáčkem na
Dovozce/výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje,
za použití přístroje v rozporu s jeho určením nebo v rozporu s návo
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předcho
zího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
Váený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám pou
žívať len originálne príslušenstvo �rmy Zelmer.
Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie pou
Pokyny tykajúce sa bezpenosti a
správnej
prevádzky
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým niž
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečí
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
Držte prístroj a elektrický napájací kábel ďaleko od
výhrevných dosiek a horičov.
ODšťAVOVAč
Pred zapnutím odšťavovača preverte, či kryt je dobre
Keď odšťavovač pracuje, nevyťahujte nádobu na
odpad ani neuvoľňujte pripevňujúce skrutky.
MIXUJÚCI HRNčEK / MLYNčEK
Pred stiahnutím krytu z nádoby na ovocnú šťavu
tiež pred stiahnutím mixujúceho hrnčeka a mlynčeka
podstavca na príslušenstvo pretočte otočný regulátor
Nepoužívajte mixujúci hrnček bez založeného zatláča
Nevkladajte ruky do nádoby na ovocnú šťavu. Ani
vtedy nie, keď ste nádobu na ovocnú šťavu stiahli na
čistenie, pretože nože sú stále nebezpečné – veľmi
Nevkladajte tvrdé predmety (lyžyčka, lopatka, atď.)
do nádoby na ovocnú šťavu počas vypínania prístroja
Neumývajte nože priamo rukou. Na umývanie použí
Ne dotýkajte sa rukami pohybujúcich sa častí výbavy.
Obzvlášť nebezpečný je dvojstranný kotúč a nôž
malaxéra. Sú veľmi ostré! Neopatrným používaním sa
Buďte mimoriadne opatrní počas manipulácie s reza
cím ostrím, počas vyprázdňovania nádoby a počas
Nôž malaxéra a dvojstranný kotúč neumývajte priamo
rukou. Na umývanie používajte kefku, ktorá je vo
Pozor!
Pri nedodriavaní týchto zásad hrozí nebezpe
Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky rozvodu elektrického
Hnaciu jednotku umiestnite v blízkosti zdroja napätia
na pevnej ploche tak, aby nedošlo k upchatiu vetracích
Spotrebič zapájajte iba do zásuvky zdroja napätia (iba
so striedavým prúdom) s napätím, ktoré je uvedené na
Okamžite prerušte činnosť a vytiahnite spotrebič zo
zásuvky zdroja napätia, v prípade, že do pohonnej
jednotky odšťavovača vnikla akákoľvek tekutina.
Nebezpeenstvo! / Varovanie!
Neuvádzajte spotrebič do činnosti v prípade, že prívo
dový kábel alebo plášť zariadenia sú viditeľne poško
V prípade, že napájací kábel bude poškodený je
potrebné, aby bol vymenený priamo u výrobcu spot
rebiča alebo v špecializovanom stredisku opráv, resp.
inou kvali�kovanej osoby, čím sa vyhnete riziku vzniku
Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvali�ko
vané osoby. Nesprávne vykonaná oprava zariadenia
môže znamenať vážne riziko pre jeho používateľa.
prípade poruchy kontaktuje špecializované servis
Pred výmenou nástavca alebo pred stykom s pohyb
livý časťami zariadenia, spotrebič vypnite a odpojte od
Pred čistením zariadenia, jeho montážou alebo jeho
rozobratím, nezabudnite vytiahnuť prívodový kábel zo
Po použití prístroj vypnite. Odšťavovač nerozoberajte,
nesťahujte kryt nádoby na ovocnú šťavu a nádobu
malaxéra, pokiaľ sa motor a všetky pohyblivé časti prí
Suroviny tlačte výlučne tlačným valčekom, ktorý je
Pri práci so spotrebičom v prítomnosti detí, zachovajte
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrá
tane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skú
seností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za
ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepou
takomto prípade odšťavovač odovzdajte do najbliž
Nepreťažujte zariadenie použitím nadmerného množstva
Nevystavujte odšťavovač pôsobeniu teploty vyššej ako
Nenechávajte prístroj zapnutý do elektrického napätia
Pohonnú jednotku odšťavovača nikdy neponárajte do
Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistia
cimi prostriedkami v podobe emulzií, tekutého piesku,
pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované
informačné gra�cké symboly, výstražné znaky a pod.
Na umývanie kovových častí obzvlášť sita s ostrým
rozdrobujúcim kotúčom, noža a kotúča malaxéra pou
ODšťAVOVAč
Ak spozorujete silné vibrácie alebo zmenšenie otáčok,
Ak sa výrobok zablokuje v násypnom lieviku alebo na
rozdrobujúcom kotúči, prerušte prácu a odpojte prístroj
MIXUJÚCI HRNčEK / MLYNčEK
Nenapĺňajte nádobu na ovocnú šťavu horúcimi tekuti
Počas skladovania nikdy nenechávajte kryt založený
Nenapĺňajte nádobu na ovocnú šťavu nad označenie
900 ml – ak k tomu dôjde, obsah nádoby môže pri
Neprepĺňajte nádobu na ovocnú šťavu. Ak sa tekutina
dostane pod motor, motor môže tekutinu vsať a poško
Počas mixovania musí byť v nádobe aspoň 300 ml
tekutiny.
Odporúčame Vám používať prístroj s zamontovaným
mixujúcim hrnčekom / mlynčekom neprerušene nie
dlhšie než 30 sekúnd. Po tomto čase prístroj vypnite
a počkajte 5 minút pred opätovným zapnutím prístroja.
Motor tak môže ochladnúť. Proces mixovania sa môže
skladať maximálne z piatich 30 sekundových pracov
ných cyklov.
Nezapínajte prístroj so zamontovaným mixujúcim hrnče
kom / mlynčekom prázdny, pretože sa môže prehriať.
Teplota potravín použitých na mixovanie nesmie pre
Skôr než začnete pracovať, preverte, či sa v nádobe
malaxéra nie nachádza tvrdý predmet (napr. lyžička).
Prístroj nezastavujte otvorením krytu malaxéra alebo
obrátením nádoby (havarijné brzdenie). Zapríčiňuje to
rýchlejšie opotrebovanie pohonu. Vyhýbajte sa tomu.
Neumývajte kovové časti v umývačkách riadu. Agre
sívne čistiace prostriedky používané v prístrojoch tohto
typu spôsobujú stmavnutie kovových častí. Kovové
časti umývajte ručne pod tečúcou vodou s použitím
tekutiny na umývanie riadu a mäkkej kefky.
Pokyny
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu
Spotrebič je určený k použitiu v domácnosti. V prípade
používania spotrebiča na podnikateľské účely v rámci
poskytovania stravovacích služieb, záručné podmienky
Pred prvým použitím z vnútra spotrebiča vyberte všetky
obaly a dôkladne umyte jeho jednotlivé komponenty.
Po ukončení práce, vytiahnite prívodový kábel z elek
trickej zásuvky.
Technické údaje
Pohon prístroja je technicky prispôsobený na spoluprácu
odšťavovačom, mixujúcim hrnčekom, mlynčekom a mala
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
2 minúty,
mixujúcim hrnčekom alebo mlynčekom predstavuje
Zariadenie je konštruované v 2. triede izolácie, nevyžaduje
Odšťavovače od spoločnosti ZELMER spĺňajú požiadavky
Nízkonapäťový elektrický prístroj (LVD) – 2006/95/EC.
Súasti spotrebia
Otočný regulátor (PULSE, 0, rýchlosť 1, rýchlosť 2)
PRÍSLUšENSTVO ODšťAVOVAčA
Pripevňujúce skrutky
Kryt
PODSTAVEC NA PRÍSLUšENSTVO
PRÍSLUšENSTVO MLYNčEKA
Podstavec mlynčeka so súpravou nožov
Tesnenie mlynčeka
Súprava nožov mixujúceho hrnčeka
Tesnenie
Nádoba na ovocnú šťavu s ukazovateľom úrovne
Zatláčadlo malaxéra
ODŠAVOVA
Odšťavovač slúži na rýchle odšťavenie štiav z ovocia
zeleniny, pričom súčasne oddeľuje prebytočnú dužinu
iný odpad z týchto produktov. Rýchlosť odšťavovania bola
nastavená tak, aby sa dosiahli čo najlepšie kvalitatívne vlast
nosti získanej šťavy. łťava obsahuje drobné kúsky ovocia
(zeleniny), ktoré sú prospešné pre zdravie človeka, ale ktoré
zároveň znižujú čírosť získaného nápoja. Ide o cielený efekt,
pretože výrobca tohto zariadenia považuje za dôležitejšie
zachovať čo najvyššiu výživnú a zdraviu prospešnú hod
notu získanej šťavy, ako jej čírosť. Množstvo získanej šťavy
kg produktu v surovom stave závisí od kvality a čerstvosti
použitého produktu, ako aj od čistoty sita, či stavu drviaceho
kotúča (napr. z čerstvej mrkvy pripravíme 50-60% šťavy).
Súčasti zariadenia, ktoré sa bezprostredne dotýkajú so spra
covávaným produktom sú vyhotovené z materiálov, ktorých
Uvedenie odšavovaa do prevádzky
DEMONTÁž ODšťAVOVAčA
Pred prvým použitím odšťavovač rozoberte,
umyte tie časti, ktoré prichádzajú do bez
prostredného kontaktu so spracovávaným pro
Poistné svorky potiahnite smerom nadol tak, aby vysko
Vyberte tlačný valček a vytiahnite veko.
Vysuňte nádobu na dužinu.
Vyberte misku so sitom. Misku vyberiete tak, že ju otočíte
v smere proti chodu hodinových ručičiek tak, aby sa symbol,
ktorý je zobrazený
na miske prekrýval so symbolom
na pohonnej jednotke. Misku následne z pohonnej jednotky
Demontované komponenty (okrem pohonnej
jednotky), dôkladne umyte v teplej vode s prida
ním čistiaceho prostriedku na umývanie riadu.
Komponenty môžete umývať aj v umývačkách
riadu pri teplote max. 60°C (okrem misky, sita
a pohonnej jednotky). Po dôkladnom osušení,
MONTÁž ODšťAVOVAčA
Na pohonnú jednotku odšťavovača nasaďte misku tak,
aby sa symbol
ktorý je znázornený na miske so symbo
Misku zaistite tak, že ju otočíte v smere pohybu hodino
vých ručičiek a tak, aby sa symbol
na pohonnej jednotke
na dne misky.
Sito nasaďte na pohonný hriadeľ tak, aby do výrezov
Pod veko umiestnite nádobu na odpadky nasledujúcim
spôsobom: nádobu nachýľte a umiestnite ju pod vývod dužín
na miske tak, aby výbežok na nádobe na odpadky zapadol
do výčnelku na miske, následne ho prisuňte k pohonnej jed
Nasaďte veko tak, aby výbežok na veka zapadol do
Obidve poistné svorky zdvihnite nahor a nasaďte ich do
Poistné svorky pritlačte k miske (zaznie typické „click“,
Nádobu na šťavu umiestnite tak, aby sa výlevka odšťa
vovača nachádzala vo vnútri nádoby.
V prípade nesprávneho založenia poistných
svoriek sa aktivuje zabezpečovací systém
V blízkosti spotrebiča si pripravte umyté ovocie
a zeleninu, z ktorých chcete pripraviť odšťa
Zapnutie odšavovaa a práca s odšavovaom
Vložte zástrčku elektrického napájacieho kábla do elek
trickej zásuvky a odšťavovač zapnite. Pretočte otočný
regulátor v závislosti od potrieb na rýchlosť 1 alebo 2
(pozrite tabuľku
„Odporúčané rýchlosti odvírovania
Do násypného lievika krytu vkladajte ovocie alebo zele
Netlačte ovocie ani zeleninu prstami ani inými
łťavu z ovocia alebo zeleniny, ktorá sa nazhromaždila
nádobe prelejte do vopred pripravených pohárov, šálok
Nádoba na šťavu je vybavená oddeľovačom
peny, ktorého úlohou je zachytiť penu a hustej
šiu frakciu šťavy.
V prípade potreby (v prípade nadmerného nazhromaž
denia dužiny na site, ktoré spôsobuje vibrácie odšťavo
FUNKCIA PULSE
umožní vyprázdnenie nadmerne nazhro
maždenej dužiny na site. Otočením otočného regulátora do
a jeho pridržanie v tejto polohe, sa spot
rebič aktivuje činnosť pri najvyšších otáčkach. Po uvoľnení
Po ukonení práce (odšavení šavy)
Vypnite odšťavovač tak, že nastavíte otočný regulátor do
Zástrčku prívodového kábla vytiahnite zo zásuvky zdroja
Po zastavení motora môžete odšťavovač začať rozo
berať aby sme jednotlivé časti mohli umyť (pozri bod
„DEMONTÁž ODšťAVOVAčA”
Neprepĺňajte nádobu na odpad. Počas vyťaho
vania odpadu pri vychýlení nádoby na odpad
môže nadbytok nahromadenej dužiny z nádoby
istenie a údrba odšavovaa
Po každom použití odšťavovača je potrebné ho dôkladne
Nečistoty v štrbinách a rohoch odstránite pomocou kefky
Telo pohonnej jednotky odšťavovača utrite navlhčenou
handričkou s pridaním prostriedku na umývanie riadu.
V prípade, ak by do pohonnej jednotky vnikla
voda alebo šťava, je potrebné činnosť okam
žite prerušiť a spotrebič zaniesť na kontrolu do
Jednotlivé komponenty také ako sú: miska, veko, tlačný
valček, nádoba na šťavu s vekom s oddeľovačom peny
a nádoba na odpadky, umyte v teplej vode s pridaním
Veko, tlačný valček a nádobu na odpadky môžete umý
vať rovnako aj v umývačkách riadu pri max. teplote
Na umývanie sitka používajte iba kefku, ktorá tvorí
súčasť balenia odšťavovača.
Na umývanie sitka nepo
Vplyvom dlhodobého užívania spotrebiča môže dôjsť
sfarbeniu umelohmotných súčastí. Toto zafarbenie nie
Sfarbenie po mrkve môžete odstrániť tak, že povrch
Po umytí, všetky komponenty spotrebiča dôkladne
Odšťavovač opäť zložte (pozri bod.
„MONTÁž ODšťA
VOVAčA”
Osobitnú pozornosť venujte priehľadným
(transparentným) častiam z umelej hmoty. Sú
náchylné na nárazy a pády. Môžu sa v takýchto
Ako pripravíte zdravý a chutný nápoj?
Ovocie a zelenina, ktorú chcete odšťavovať by mali
byť čerstvé a dôkladne umyté. Príprava zeleniny spo
číva v
odstránení piesku a zeminy pod tečúcou vodou
odstránení šupiek. Rôzne publikácie na tému prí
pravy štiav odporúčajú nechať zeleninu namočiť na
minút vo vode s pridaním soli a citrónovej šťavy. Zele
nina pripravená týmto spôsobom počas ošťavovania
nestmavne a
nej pripravená šťava si zachová svoju
Bobuľové ovocie umyte bezprostredne pred jeho spraco
Pri výbere zeleniny a ovocia sa riadime ročným obdobím,
podľa našej chuti a zdraviu prospešných vlastností. Vyži
vovaciu hodnotu pripravenej šťavy zo zeleniny a ovocia
łťavu pripravujeme zo šťavnatých druhov ovocia a zele
niny, ktoré by mali byť dozreté a čerstvé, pretože z nich
sa dá získať čo najviac šťavy s vynikajúcimi chuťovými
Vhodné na prípravu nápojov sú nasledujúce druhy zele
niny: pradajky, zeler, repa, petržlen, cibuľa, kapusta,
uhorky, čierne repa, rebarbora, a pod.
Zelenina ako napríklad: reďkovka, pažítka, petržlenová
vňať, fenikel, či žerucha pridávame do štiav nadrobno
Ovocné šťavy môžeme pripraviť takmer zo všetkých dru
Jablká, broskyne, marhule a slivky, by mali byť po ich
Z ovocia, ktoré obsahuje kôstky najprv odstránime
kôstky, ktoré by mohli spotrebič poškodiť.
Odstredenie šťavy zo sliviek, čučoriedok, malín, mäk
kých hrušiek a jabĺk, ale aj iného ovocia je dosť náročné.
Dužina týchto plodov je zložená z hubovitej hmoty, ktorá
upcháva �ltračné otvory. Toto ovocie môžete odšťavovať
pri zmiešaní ich malého množstva s iným ovocím, alebo
zeleniny, pričom je potrebné častejšie vyčistiť sitko.
V malom množstve je možné taktiež vytláčať šťavu
z hrozna, avšak je potrebné do násypky vhodiť celé
Koreňovú zeleninu a tvrdé ovocie je potrebné nakrájať
na malé kúsky a po ich zmiešaní ich postupné dávať do
dávkovača. Jablká krájame na menšie kúsky (v prípade,
že kvôli ich veľkosti nie je možné ich vložiť do dávkovača
v celku), pričom šupku neodstraňujeme a nevyberáme
Ovocie a zeleninu pridávame do dávkovača až po
Vyživovacia hodnota surovej šťavy je takmer totožná
vyživovacou hodnotou produktov, z ktorých boli šťavy
Nápoje pripravené zo štiav sú zvlášť vhodné pre deti
staršie osoby.
Odporúča sa šťavu pripravenú zo zeleniny zapiť malým
dúškom vody, vzhľadom na jej silnú aromatickosť. V prí
pade, že šťavu nezriedite, jej denná dávka by nemala
Neodporúča sa kombinovať ovocie so zeleninou,
výnimkou jabĺk. Nekombinujte taktiež melón s inými
K príprave zeleninových nápojov môžete použiť aroma
tické prísady: čierne korenie, kôpor, rascu, muškátový
orech, tymián, majoránku, a k príprave ovocných nápo
jov: vanilku, škoricu a klinčeky. Aby ste z korenín získali
čo najvýraznejšiu arómu, pred ich použitím ich dôkladne
rozdrobte. Mali by byť používané v malom množstve tak,
aby sa zachovala prirodzená chuť a aróma použitých
produktov, z ktorých je nápoj pripravený. Vzhľadom na
nízky obsah kalórií, nápoje z ovocia a zeleniny sú zvlášť
vhodné pre osoby, ktoré sa rozhodli chudnúť.
Ovocné a zeleninové nápoje podávame pri ich izbovej
erstvá šava je zdravá
Urýchľuje metabolizmus, pretože obsahuje vysoké
množstvo stopových prvkov a vitamínov nevy
Vitamín A, ktorý vzniká z karoténu pozitívne
vplýva na Váš zrak. Zložky tejto šťavy eliminujú
škodlivé účinky nikotínu, vracajú pokožke jej pri
rodzenú zdravú farbu. Pre malé deti sa odporúča podávať
polovicu pohára mrkvovej šťavy a pol hrnčeka mlieka. Mrk
vová šťava v kombinácii so šťavou z jabĺk, sa odporúča ako
stimulujúci nápoj pre seniorov.
Zrelé a čerstvé paradajky sú základom pre
vysoko kvalitný šťavnatý nápoj. Paradajkovú
šťavu môžete zmiešať so šťavou z iných dru
hov zeleniny.
Obsahuje vysoké množstvo vitamínov A a C. Dva poháre
tejot šťavy pokrývajú dennú potrebu vitamínu C. Chuťové
vlastnosti paradajkovej šťavy môžeme zvýrazniť soľou
Zo šťavy z červenej repy v kombinácii so šťa
vou z pomaranča získame náboj s vynikajúcimi
chuťovými vlastnosťami. łťavu vo svojej
nezriedenej podobe môžete užívať len na lekár
Odporúča sa pri liečbe žalúdočných vredov,
ale iba na lekársky predpis. V kombinácii

mrkvovou šťavou, je vhodná aj pre ľudí
Táto šťava podporuje krvotvorbu, ale
kvôli svojej výraznej chuti ju odporúčame
zmiešať s mrkvovou šťavou. Zo šťavy zo
špenátu, mrkvy a zeleru, v ich rôznej
łťavu by sme nemali pripravovať zo zelero
vej vňate, ktorá by jej mohla pridať horkú
chuť. łťava z koreňa zeleru je vynikajúce
chuťové vlastnosti. Môžete ju kombinovať so
šťavami z iných druhov zeleniny. Konzumu
jeme ju v menšom množstve ako mrkvovú šťavu. Pridaním
V prirodzenom stave má mdlú chuť, preto
odporúčame zmiešať ju s jablčnou šťavou,
šťavou z mrkvy alebo zeleru. Uhorková šťava
sa používa pri starostlivosti o pleť. ćistí
obličky. Odporúča sa pri odtučnovacích
łťava z čerstvých a zrelých jabĺk má príjemnú
vôňu a chuť. Je bohatá na vitamíny A a B
vzácne minerálne látky. Vysoký obsah pek
tínu blahodárne pôsobí na zažívacie ústrojen
stvo. ćerstvá jablčná šťava sa využíva pri liečbe dny a reu
matizmu. Vo všeobecnosti je bohatým zdrojom živín.
łťava z černíc s pridaním neveľkého množ
stva cukru a minerálnej vody patrí medzi veľmi
osviežujúce nápoje. Vzhľadom k vysokému
obsahu vitamínov a stopových prvkov, rege
łťava je bohatá na živiny, podporuje procesy
potenia a môže sa používať pri prechladnutí.
Môžeme ju pripravovať spolu s inými ovoc
łťava z čiernych ríbezlí má špeci�cký arómu,
vysokú kyslosť a má výrazne trpkú chuť. Vzhľa
dom na zloženie chemických látok a obsah vita
mínom je to jedna z najlepších ovocných štiav.
Odporúčame ju zmiešať s menej kyslými šťa
Recepty na rôzne zdravotné problémy
Odporúaná rýchlos odšavovania pre
vybrané druhy ovocia a zeleniny
Niektoré príkladové problémy poas prevádzky odšavovaa
RIEšENIE – POSTUP PRI ODSTARÁNENÍ ZÁVADY
Vypnite spotrebič a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky rozvodu napätia. Nasaďte poistné svorky na veko správ
nym spôsobom (pozri bod
„MONTÁž ODšťAVOVAčA”
). Spot
Vypnite spotrebič a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky rozvodu napätia. Odšťavovač nechajte na 30 minút
vychladnúť, po uplynutí tejto doby môžete spotrebič opäť
Po prvom zapnutí spotrebiča a po jeho uvedení do prevádzky,
môže z neho vychádzať špeci�cký pach. Tento jav nepredstavuje
žiadne riziko a nepovažuje sa za nedostatok spotrebiča. Zápach
Skontrolujte, či ste pri aktivácii spotrebiča postupovali správne
a či sa doba odšťavovania zhoduje s dobou, ktorá je uvedená
Skontrolujte napätie, ktoré je uvedené na výrobnom štítku spotre
biča a porovnajte ho s hodnotami vo Vašej elektrickej sieti.
nahrieva, spotrebič pracuje
Vypnite spotrebič a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky rozvodu napätia. Odšťavovač odovzdajte do servisného
Spotrebič nie je uspôsobený na spracovania príliš tvrdého ovocia
alebo zeleniny alebo takých, ktoré majú v sebe príliš dlhé vlákna.
Vypnite spotrebič a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky rozvodu napätia. Počkajte do chvíle, kým sa spotre
bič úplne nezastaví. Vyčisťte dávkovač, sito, veko a
nádobu na
odpadky.
Vypnite spotrebič a vyberte zástrčku prívodového kábla zo zásuvky
rozvodu napätia. Skontrolujte, či je sito nasadené správne na
pohonný hriadeľ. Skontrolujte, či sito nie je poškodené. V prípade,
že došlo k mechanickému poškodeniu sita, odšťavovač rozhodne
odovzdajte do servisného strediska.
Príprava prístroja na prácu
príslušenstvom
Postavte pohon na suchom, stabilnom, rovnom povrchu
Veďte elektrický napájací kábel tak, aby nevisel
zo stola alebo kuchynského blatu a aby ho oko
Založte na pohon podstavec na príslušenstvo tak, aby
sa symbol
nachádzajúci sa na boku podstavca prekryl so
Zablokujte podstavec na príslušenstvo. Pretočte ho
smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby sa symbol
na pohone prekryl so symbolom
na podstavci (charak
teristické „kliknutie“ svedčí o správne zamontovanom pod
Zapojte zástrčku elektrického napájacieho kábla do elek
trickej zásuvky.
Pred zapnutím prístroja do elektrickej siete sa
presvedčte, že otočný regulátor je nastavený
MIXUJÚCI HRNEK
CHARAKTERITIKA PRÍSTROJA
Mixujúci hrnček je určený na sekanie a miešanie rôznych
surovín. Pomocou mixujúceho hrnčeka môžete pripraviť
polievky, omáčky a mliečne koktaile. Môžete mixovať aj
zeleninu, ovocie, mäso a tiež rozdrobiť varené jedlo pre
Príprava prístroja na prácu
Pred prvým použitím prístroja so zamontovaným mixujú
cim hrnčekom (alebo po jeho dlhšom skladovaní), vyčistite
nádobu na ovocnú šťavu, kryt a zátláčadlo krytu v teplej
vode s prísadou prostriedku na umývanie riadu, dobre pre
Zamontujte mixujúci hrnček na podstavci na príslušen
stvo tak, aby sa držiak nádoby na ovocnú šťavu nachádzal
Zablokujte nádoba na ovocnú šťavu. Pretočte ju v smere
pohybu hodinových ručičiek až do zablokovania (charakte
Držiak nádoby na ovocnú šťavu sa musí nachá
Vložte potraviny do nádoby na ovocnú šťavu. Nenapĺ
Spôsob vkladania potravín do nádoby na
ovocnú šťavu mixéra je ľubovoľný, avšak lep
šie výsledky získate, ak budete vkladať najskôr
tvrdé potraviny.
Založte kryt na nádobu na ovocnú šťavu tak, aby sa bok
krytu, na ktorom nie sú umiestnené sitká krytu, nachádzal
pri zobáku nádoby na ovocnú šťavu. Takto zamontovaný kryt
znemožňuje vytryskovanie potravín počas procesu mixova
Kryt nádoby na ovocnú šťavu môžete zamonto
vať v troch polohách, pričom len jedna poloha
krytu sa používa v procese mixovania. Ostatné
dve polohy sa používajú počas prelievania zmi
xovaného obsahu nádoby na ovocnú šťavu do
Vložte zatláčadlo krytu do otvoru v kryte tak, aby výklenky
nachádzajúce sa v zatláčadle zapadli do výrezu krytu. Zablo
kujte zatláčadlo. Pretočte ho v smere pohybu hodinových
Nezapínajte prístroj so zamontovaným mixujú
cim hrnčekom bez zatláčadla krytu, obzvlášť ak
budete mixovať tvrdšie potraviny. Odšťavovač
môže potraviny vyhodiť cez otvor.
Zapnite mixovanie. Obráťte otočný regulátor do prísluš
nej polohy.
Ak budete mixovať na rýchlosti 2, získate lep
šie výsledky.
Nepoužívajte prístroj so zamontovaným
mixujúcim hrnčekom neprerušene viac než
30 sekúnd. Po tomto čase prístroj vypnite
počkajte 5 minút pred opätovným zapnutím
Počas mixovania môžete dodávať rôzne potraviny
Ak chcete prístroj zadržať, pretočte otočný regulátor
Ak zloženie mixovaných potravín nezodpovedá
ešte Vaším očakávaniam, pretočte otočný regu
látor do polohy „PULSE“ a pridržte ho v tejto
polohe niekoľko sekúnd. Prístroj začne pra
covať s maximálnou rýchlosťou. Po uvoľnení
DRVENIE ľADU
Prístroj so zamontovaným mixujúcim hrnčekom môže slúžiť
aj na drvenie kociek ľadu. Prístroj umožňuje získať malé
Pred použitím mixujúceho hrnčeka na drvenie
kociek ľadu sa presvedčte, že mixujúci hrn
ček je čistý. V opačnom prípade ho starostlivo
umyte čistou vodou. Akékoľvek zvyšky čis
tiaceho prostriedku môžu mať vplyv na chuť
drveného ľadu a znechutia nápoj, do ktorého
Vložte do nádoby na ovocnú šťavu najviac 15 kociek ľadu
(s veľkosťou menšou než 2 cm). Okrem kociek ľadu vlejte
ešte asi 15 ml (1 lyžička) čerstvej studenej vody. Založte kryt
nádoby na ovocnú šťavu spolu so zatláčadlom. Následne
pretočte otočný regulátor do polohy
. Prístroj začne pra
covať. Drvenie ľadu vykonávajte v 3 sekundových cykloch.
ćinnosť opakujte až do úplného zdrvenia ľadu. Ak zloženie
ľadu nezodpovedá ešte Vaším očakávaniam (chcete získať
zloženie podobné do snehu), pretočte otočný regulátor do
a pridržte v tejto polohe niekoľko sekúnd.
Prístroj začne pracovať s maximálnou rýchlosťou. Po uvoľ
Nedrvte kocky ľadu bez skoršieho dodania
Po ukonení práce s mixujúcim hrnekom
Vypnite prístroj a vyberte zástrčku elektrického napája
cieho kábla z elektrickej zásuvky.
Rozoberte mixujúci hrnček. Pridržte jednou rukou pod
stavec na príslušenstvo, druhou rukou chyťte za držiak
Pretočte nádobu na ovocnú šťavu v smere proti pohybu
hodinových ručičiek až na doraz a stiahnite nádobu na
Kryt nádoby na ovocnú šťavu môžete zamonto
vať v troch polohách, pričom len jedna poloha
krytu sa používa v procese mixovania. Ostatné
dve polohy (široké sitko, úzke sitko) sa použí
vajú počas prelievania zmixovaného obsahu
Umyte mixujúci hrnček (pozrite bod
„čistenie a údržba
prístroja so zamontovaným mixujúcim hrnčekom /
DEMONTAž SEKACEJ SÚPRAVY
Odpojte zástrčku elektrického napájacieho kábla z elek
trickej zásuvky.
Pretočte kryt v smere proti pohybu hodinových ručičiek
Vyprázdnite obsah nádoby na ovocnú šťavu.
Vyčistite nádobu na ovocnú šťavu (pozrite bod
a údržba prístroja so zamontovaným mixujúcim hrnče
kom / mlynčekom”
). Obráťte nádoba na ovocnú šťavu hore
Jednou rukou pridržte nádobu na ovocnú šťavu a druhou
rukou odtočte súpravu nožov v smere proti pohybu hodino
Vyberte opatrne súpravu nožov spolu s tesnením.
Nože prístroja sú ostré. Zaobchádzajte s nimi
MONTAż SEKACEJ SÚPRAVY
Vložte tesnenie do vyhĺbenia v súprave nožov.
Stiahnite kryt z nádoby na ovocnú šťavu mixéra. Obráťte
nádobu na ovocnú šťavu hore dnom a postavte ju na rovnom
Vložte súprave nožov do otvoru na spodku nádoby na
Jednou rukou pridržte nádobu na ovocnú šťavu a druhou
rukou zatočte súpravu nožov v smere pohybu hodinových
MLYNEK
CHARAKTERYSTYKA PRÍSTROJA
Mlynček je určený na rozdrobenie a mletie potravín ako napr.
korenie, zrnká kávy, ryža, pšenica, sezamové zrnká, orechy
Mlynček nie je určený na rozdrobenie veľmi
tvrdých potravín ako napr. kocky ľadu a muš
Nikdy nepoužívajte mlynček na mletie cukru,
Pred sekaním mäso oberte zo žíl, blán a tuku
Neprekračujte maximálnu úroveň obsahu, ktorá
Naložte a zatočte podstavec mlynčeka spolu so súpra
Obráťte mlynček hore dnom a zamontujte ho na pod
Zablokujte mlynček. Pretočte ho v smere pohybu hodino
vých ručičiek až do zablokovania (charakteristické „kliknutie“
Zapnite prístroj obrátením otočného regulátora do prí
slušnej polohy. Prispôsobte rýchlosť mixovaným potra
Odporúčame Vám používať program „PULSE“
Mletie rôznych potravín priamo po sebe bez
starostlivého umytia môže spôsobiť prenikanie
vôní a chutí z potravín, ktoré ste mleli skôr.
Nepoužívajte prístroj so zamontovaným mlyn
čekom neprerušene viac než 30 sekúnd. Ak
sa Vám počas 30 sekúnd nepodarilo skončiť
mletie, vypnite prístroj a počkajte 5 minút pred
Po ukončení mletia nastavte otočný regulátor do
Vždy hneď po použití nádobu mlynčeka a pod
stavec mlynčeka so súpravou nožov očistite
teplej vode s prísadou tekutiny na umývanie
riadu. Tesnenie mlynčeka vytrite vlhkou han
Po ukonení práce s mlynekom
Vypnite prístroj a vyberte zástrčku elektrického napája
cieho kábla z elektrickej zásuvky.
Rozoberte mlynček. Pridržte jednou rukou podstavec na
príslušenstvo, druhou rukou chyťte za mlynček. Pretočte
mlynček v smere proti pohybu hodinových ručičiek až na
Pretočte podstavec mlynčeka so súpravou nožov
smere proti pohybu hodinových ručičiek. Stiahnite pod
Umyte mlynček (pozrite bod
„čistenie a údržba prí
stroja so zamontovaným mixujúcim hrnčekom /
istenie a údrba prístroja so zamontovaným
mixujúcim hrnekom / mlynekom
Prístroj vyčistite hneď po použití. Predídete
tak usádzaniu sa zvyškov vo vnútri nádoby na
Vlejte asi 450 ml vody do nádoby na ovocnú šťavu
zapnite prístroj na asi 10 sekúnd. Otočte a pridržte
Následne vylejte vodu z nádoby na ovocnú šťavu,
Ak je to potrebné, očistite nádobu na ovocnú šťavu,
kryt, zatláčadlo krytu, súpravu nožov, nádobu mlynčeka
podstavec mlynčeka so súpravou nožov v teplej vode
Tesnenie mixujúceho hrnčeka a tesnenie mlynčeka
Ak necháte nádobu na ovocnú šťavu dlhšie bez čistenia
a do vnútra nádoby na ovocnú šťavu sa prilepili kúsky
Neodporúčame Vám vkladať nádobu na ovocnú šťavu,
kryt, zatláčadlo krytu, mlynček, súpravu nožov, nádobu
mlynčeka a podstavec mlynčeka so súpravou nožov do
umývačky riadu. Agresívne čistiace prostriedky môžu
Pretrite vonkajšiu časť pohonu vlhkou jemnou handrič
Nevkladajte pohon do vody alebo inej tekutiny.
Na umývanie pohonu nepoužívajte agresívne detergenty
vo forme emulzií, mliečka, pást atď. Agresívne deter
genty môžu okrem iného odstrániť nanesené informačné
Nečistite nádobu na ovocnú šťavu a nádobu mlynčeka
MALAXÉR
CHARAKTERYSTYKA PRÍSTROJA
Malaxér je určený na vykonávanie činností spojených s prí
pravam jedál. Zámenná výbava (nôž malaxéra, dvojstranný
kotúč) umožňuje sekať, rezať, miešať múčniky a rozdrobo
POUžITIE VýBAVY
Nôž malaxéra
– slúži na spracovanie surového alebo vare
ného mäsa. Môžete s ním tiež miešať múčniky.
strana na pláty – slúži na krájanie plátov.
strana na strúhanku – slúži na krájanie / drhnutie strú
hanky.
Príprava prístroja
Pred prvým použitím prístroja so zamontovaným malaxérom
(alebo po jeho dlhšom skladovaní), očistite časti malaxéra
(zatláčadlo, kryt, nádobu, nôž a dvojstraný kotúč) v teplej
vode s prísadou tekutiny na umývanie riadu. Starostlivo
Zamontujte prevod na podstavci na príslušenstvo tak,
aby sa symbol
, ktorý sa nachádza na prevode, prekryl
so symbolom
na podstavci na príslušenstvo a následne
zablokujte prevod. Pretočte prevod v smere pohybu hodino
vých ručičiek až do zablokovania. Symbol
na prevode
sa prekryje so symbolom
na podstavci na príslušenstvo
(charakteristické „kliknutie“ svedčí o správne zamontovanom
Zamontujte nádobu malaxéra na podstavci na príslušen
stvo tak, aby sa symbol
, ktorý sa nachádza na nádobe,
prekryl so symbolom
na podstavci na príslušenstvo.
Následne stlačte nádobu do podstavca na príslušenstvo
zablokujte ju. Otočte ju v smere pohybu hodinových ruči
čiek až do zablokovania. Symbol
na nádobe sa prekryje
so symbolom
na podstavci na príslušenstvo (charakte
ristické „kliknutie“ svedčí o správne zamontovanej nádobe
Držiak nádoby malaxéra sa musí nachádzať po
PRÁCA S NOžOM MALAXÉRA
Vložte nôž malaxéra do nádoby.
Založte kryt malaxéra tak, aby výklenok krytu zapadol do
otvoru v noži a symbol
na kryte sa prekryl so symbolom
Stlačte kryt malaxéra na bokoch nádoby a nádobu zablo
kujte. Pretočte ju v smere pohybu hodinových ručičiek do
momentu, keď sa symbol
na kryte prekryje so symbolom
Do násypného lievika malaxéra vložte zatláčadlo mala
Zapnite prístroj obrátením otočného regulátora do prí
slušnej polohy.
Nepoužívajte prístroj so zamontovaným mala
xérom neprerušovane viac než 30 sekúnd. Po
tomto čase prístroj vypnite a počkajte 10 minút
pred opätovným zapnutím. Motor tak môže
Počas práce môžete dodávať rôzne potraviny a kore
niny násypným lievikom po vybraní zatláčadla malaxéra.
Do násypného lievika krytu vkladajte potraviny. Ak je to
Nezatláčajte potraviny prstami ani inými pred
Ak chcete prístroj zastaviť, pretočte otočný regulátor
Otvorte malaxér opačne než je to opísané v bodoch
PRÁCA S DVOJSTRANNýM KOTÚčOM
Vložte dvojstranný kotúč do nádoby malaxéra vhodnou
Založte kryt malaxéra tak, aby výklenok na kryte zapadol
do otvoru v noži a symbol
na kryte sa prekryl so symbo
Stlačte kryt malaxéra na bokoch nádoby a kryt zablo
kujte. Pretočte kryt v smere pohybu hodinových ručičiek do
momentu, keď sa symbol
na kryte prekryje so symbolom
Do násypného lievika malaxéra vložte potraviny a ak je
Zapnite prístroj. Obráťte otočný regulátor do príslušnej
Nepoužívajte prístroj so zamontovaným mala
xérom neprerušene viac než 30 sekúnd. Po
tomto čase prístroj vypnite a počkajte 10 minút
pred opätovným zapnutím. Motor tak môže
Počas práce dodávajte potraviny násypným lievikom
po výbere zatláčadla malaxéra. Do násypného lievika
krytu vkladajte ovocie alebo zeleninu a jemne ju stláčajte
Nezatláčajte potraviny prstami ani inými pred
Ak chcete zastaviť prístroj, pretočte otočný regulátor
Otvorte malaxér opačne než je opísané v bodoch
Bezpenostné pokyny
Nožom malaxéra nerozdrobujte príliš veľké kúsky. Pred
vložením do nádoby podeľte potraviny na kocky o veľ
Pri rozdrobení: syra, masla, margaríny nedopustite do
príliš dlhej práce prístroja. Rozdrobené potraviny sa
Ak sa potraviny prilepia na nôž alebo vnútorné steny
nádoby, prístroj vypnite, stiahnite kryt a zhrňte potraviny
z noža a stien nádoby.
Pravidelné pláty získate vtedy, ak prístroj je počas napĺ
istenie a údrba prístroja so zamontovaným
malaxérom
Prístroj čistite hneď po použití. Predídete tak
Po každom použití starostlivo umyte častí výbavy, ktoré
majú kontakt s potravinami v teplej vode s prísadou
tekutiny na umývanie riadu. Vyhnete sa tak zaschnutiu
zvyškov.
Teleso pohonu pretrite vlhkou handričkou s prísadou
Zašpinenie v medzerách alebo v rohoch odstráňte kef
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklač
ných stredísk. Ak má byť prístroj de�nitívne
vyradený z prevádzky, doporučuje sa po
odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete
jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u
�rmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servis
ných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doru
čené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská �rmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUčNýCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vznik
nuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchod
ných, dizajnových alebo iných dôvodov.
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy
Ezeket kifejezetten ehhez a termékhez tervezték. Kérjük,
olvassa el �gyelmesen az alábbi használati utasítást. Fordít
son különös �gyelmet a biztonsági utasításokra. A használati
utasítást, kérjük, úgy őrizze meg, hogy a későbbi használat
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
Győződjön meg róla, hogy az alábbi utasításokat meg
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
Tartsa a készüléket és annak csatlakozókábelét mes
Ne használja a gyümölcscentrifugát, ha annak szűrője
A gyümölcscentrifuga bekapcsolása előtt győződjön
meg róla, hogy a fedő megfelelően le van-e zárva
Ne vegyen ki semmit a maradéktartályból és ne
nyissa ki a zárókapcsokat, amíg a gyümölcscentrifuga
KEHELYMIXER/ DARÁLÓ
Forgassa a tekerőkapcsolót a„0“ állásba mielőtt leveszi
a kehely fedelét és mielőtt leemeli a kehelymixert és
darálót a készülék aljzatáról. Várja meg, míg a
Ne nyúljon a kehelybe, még akkor sem, ha azt tisztítás
céljából levette az aljzatról, mert a kések továbbra is
Ne tegyen kemény tárgyat a kehelybe (kiskanál, stb.)
Ne mossa a késeket puszta kézzel. Mosogatásukhoz
Ne nyúljon a mozgásban levő alkatrészekhez, főként
a kétélű tárcsakés és a turmixkés veszélyes. Nagyon
Legyen különösen óvatos a késekkkel való munka,
Ne mossa a turmixkést és a kétélű tárcsát pusztakéz
Figyelem!
Be nem tartása a vagyontárgy sérülésével járhat
Ne húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból
A motort állítsa a hálózati dugaszolóaljzat közelében
szilárd felületre, úgy, hogy ne takarja le a burkolaton
A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján fel
tüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoz
Azonnal hagyja abba a munkát, és válassza le
berendezést a hálózatról, ha a gyümölcscentrifuga
motorjához valamilyen folyadék jutott. Szakszervizben
Ne terhelje túl a berendezést túl sok termékkel, sem
Ne tegye ki a készüléket 60°C-nál magasabb hőmér
Ne indítsa be a készüléket, ha a hálózati kábel vagy
Ha a nem kihúzható hálózati vezeték megsérül, azt,
veszélyhelyzet elkerülése érdekében, a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy szakemberrel újra kell
A készüléket kizárólag képzett személyzet javíthatja.
helytelenül végzett javítás komoly veszélyt jelenthet
a berendezés használója számára. Meghibásodás
Tartozékcsere előtt, vagy ha használat közben mozgó
alkatrészekhez közelít, ki kell kapcsolni a készüléket,
A készülék tisztítása vagy szétszerelése előtt mindig
húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati dugaszolóalj
Használat után kapcsolja ki a készüléket. Ne szerelje
szét a gyümölcscentrifugát, ne vegye le a kehelytur
mix és a turmixgép fedelét, amíg a motor működik és
A termék előtolásához kizárólag a készülékhez adott
Különösen óvatosan járjon el a gyümölcscentrifugával
A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent
mentális képességgel vagy a készülék használatára
vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező
személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használ
hatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biz
tonságukért felelős személy által készülékhasználatra
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készü
Ne merítse a gyümölcscentrifuga motorját víz alá, és
A burkolat elmosásához ne használjon agresszív
detergenseket emulzió, tej, paszta stb. formájában.
Ezek többek között eltávolíthatják a gra�kus jeleket,
információkat, jelöléseket, �gyelmeztető jelzéseket
A fémalkatrészek, különösen az élekkel felszerelt
szűrő, a kések és a turmixgép tárcsakésének mosás
Azonnal kapcsolja ki a gyümölcscentrifugát, ha vibrálni
kezd, vagy erősen csökken a fordulatszáma. Tisztítsa
Hagyja abba a munkát és kapcsolja ki a készüléket
az elektromos hálózatból, ha a beöntönyílás, vagy az
aprítókés eldugul. Távolítsa el a dugulás okozóját.
Ne használja a gyümölcscentrifugát maradékgyűjtő
KEHELYMIXER/ DARÁLÓ
Ne töltsön a kehelybe 900 ml-es jelnél több folyadé
kot – ha így tesz, akkor a kehely tartalma megemelheti
fedőt a motor bekapcsolásakor.
Ne töltse túl a kelyhet. Ha a folyadék a motor alá folyik,
akkor azt a motor beszívhatja és ez a motor sérülésé
Turmixolás során legyen minimum 300 ml folyadék
Ne használja a kehelymixert /darálót 30 másodpercnél
hosszabb ideig egyhuzamban. Ennyi idő után kapcsolja
ki a készüléket és várjon 5 percet mielőtt újra beindítja,
hogy a motor kihűlhessen. A turmixolási folyamat maxi
Ne kapcsolja be a készüléket, ha a kehely, vagy
daráló üres, mert üresen beindítva az túlmelgedhet
A turmixolandó hozzávalók hőmérséklete nem lépheti
Mielőtt megkezdi a munkát a turmixgéppel, győződjön
Ne állítsa le a készüléket a turmixgép fedelének kinyi
tásával (biztonsági fékezés). Ettől a meghajtószerkezet
hamarabb elhasználódik, ezért kerülje az ilyen hely
Ne mosogassa a fémalkatrészeket mosogatógépben.
A durva tisztítószerek, melyek az ilyen mosogatógé
pekben használatosak a fémalkatrészek elsötétedé
séhez vezetnek. Mosogassa őket kézzel, folyóvízben,
Útmutatás
Tájékoztatás a termékrl és a használatára
vonatkozó információk
A termék kizárólag otthoni használatra készült. Gaszt
ronómiai felhasználása esetén változnak a garanciális
A készülék első használatbavétele előtt távolítson el
minden csomagolóanyagot a készülék belsejéből, és
A munka befejezése után húzza ki a hálózati kábelt
Mszaki adatok
A készülék meghajtása csak gyümölcscentrifuga,
kehelymixer, a daráló és a mixerrel való használathoz lett
A készülék műszaki adatai a paramétertáblán találhatók.
A motor maximálisan megengedett folyamatos munkájának
A gyümölcscentrifugával való munka utáni kötelező
A kehelymixerrel és a darálóval való munka utáni
A turmixgéppel való munka utáni kötelező szünet
A készülék zajszintje (L
A készülék II. kategóriás szigeteléssel rendelkezik, nem
A ZELMER gyümölcs- és zöldségcentrifugák teljesítik az
A berendezés eleget tesz a következő direktíváknak:
Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
A termék CE jelzéssel van jelölve az adattáblán.
A készülék felépítése
Tekerőkapcsoló (PULSE, 0, 1 fokozat, 2 fokozat)
Gyűjtőtartály
A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA RÉSZEI
Tartókapcsok
Habgyűjtővel felszerelt fedél
LÁBAZAT
A DARÁLÓ RÉSZEI
A daráló alapja a késekkel
A daráló tömítése
A daráló tartálya
A KEHYELMIXER RÉSZEI
Kehely mennyiségjelzővel
A TURMIXGÉP RÉSZEI
Turmixgép tartály
Turmixkés
Turmixgép fedője
Turmixgép tömőrúdja
GYÜMÖLCSCENTRIFUGA
A KÉSZÜLÉK JELLEMZőI
A gyümölcscentrifuga rendeltetése, hogy gyümölcsökből és
zöldségekből gyorsan lét lehessen kinyerni, a hulladékok
egyidejű szétválasztásával. A centrifugálás sebessége úgy
lett megválasztva, hogy a kifacsart lénél a legjobb para
métereket lehessen elérni. A lé tartalmazza a gyümölcsök
(zöldségek) egészségre hasznos apró frakcióit, amelyek
azonban csökkenthetik a lé szűrt tisztaságát. Ez szándékos
hatás, miután a gyümölcscentrifuga gyártója úgy gondolta,
hogy fontosabb a lé minél magasabb táp-, egészségi és
dietétikai értékének megőrzése, mint a szűrtsége. Az 1 kg
nyersanyagból kinyert lé függ a nyersanyag frissességétől,
szita tisztaságától, és a daraboló tárcsa állapotától (pl. friss
répánál ez 50-60%). A feldolgozandó alapanyaggal érintkező
részek olyan anyagból készültek, amelyek élelmiszerrel
A gyümölcscentrifuga el\rkészítése
munkához
A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA SZÉTSZERELÉSE
Első használatbavétel előtt szedje szét a gyü
mölcscentrifugát, és mossa el a feldolgozandó
Húzza meg lefelé a rögzítő pántot úgy, hogy kiugorjon
Húzza ki a tömőeszközt, és húzza le a fedelet.
Tolja ki a rosttartályt.
Vegye le a tálat a szitával Ehhez fordítsa el a tálat az
óramutató járásával ellentétes irányban, úgy, hogy a tálon
lévő jel
egybeessen a gyümölcscentrifuga
hajtóműn
A leszerelt részeket (a hajtómű kivételével)
alaposan mossa el meleg, mosogatószeres
vízben. Mosogatógépben is el lehet őket moso
gatni max. 60°C hőmérsékleten (a tál, a szita és
a hajtómű kivételével). Miután alaposan meg
A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA
Tegye fel a tálat a gyümölcscentrifuga
hajtóművére,
úgy, hogy a tál alján lévő jel fedésbe kerüljön
a gyü
Rögzítse a tálat elfordítva az óramutató járásával meg
egyező irányban, úgy,
hogy a gyümölcscentrifuga hajtó
Tegye fel a szitát a menesztőre úgy, hogy a menesztőn
A szitát kizárólag csak egy helyzetben lehet
A fedél alá tolja be a rosttartályt az alábbi módon: állítsa
ferdén a tartályt, és helyezze be a tál pereme alá úgy, hogy
a rosttartályon lévő kiugrás a tálon lévő bemélyedésbe talál
Tegye fel a fedelet úgy, hogy a fedélen lévő kiugrás
Mindkét rögzítő pántot emelje fel, és a horgokat helyezze
Nyomja a rögzítő pántokat a tálhoz (jól hallható kattanás
Helyezze el a létartályt úgy, hogy a gyümölcscentrifuga
Ha a rögzítő kapcsok rosszul vannak felsze
relve, működésbe lép a védelem, és nem engedi
A készülék közelébe készítse elő a lékészítésre
A gyümölcscentrifuga bekapcsolása és
használata
Dugja a csatlakozót az elektromos hálózatban található
csatlakozóaljzatba és kapcsolja be a gyümölcscentrifu
gát a tekerőkacsoló 1 vagy 2 fokozatba tekerésével (lásd
„Javasolt működési sebesség kiválasztott gyümöl
Helyezze a beöntőbenyílásba a gyümölcsöket vagy zöld
ségeket a tömőrúd segítségével �noman benyomva őket
Ne nyomjon ujjal, vagy más tárggyal
A kipréselt és az edénybe összegyűlő lét öntse át egy
A légyűjtő tartály a fedelében rendelkezik egy
hableválasztóval, aminek az a feladata, hogy
Szükség esetén (ha túl sok rost gyűlik fel a szitán,
ami a gyümölcscentrifuga rángását okozza) ajánlott
funkcióval el lehet távolítani a szitán felgyülem
lett rost feleslegét. Ha elfordítja a szabályzó forgatógombot
pozícióra, és ebben a helyzetben tartja, a készü
lék maximális fordulatszámmal működik. Ha elengedi a for
A munka befejezése után (lé centrifugálása)
Kapcsolja ki a gyümölcscentrifugát a szabályzó forgató
Húzza ki a hálózati kábel dugaszát az elektromos háló
Miután a motor megállt, kezdje meg a gyümölcscentri
fuga szétszerelését, hogy elmoshassa az alkatrészeit
GYÜMÖLCSCENTRIFUGA SZÉTSZERE
A rostgyűjtő tartályból ürítse ki a felgyülemlett
Ne hagyja, hogy a maradékgyűjtő tartály túltöl
tődjön. A kiürítése során a felgyülemlett mara
dékok kieshetnek mikor megdönti a készülé
A gyümölcscentrifuga karbantartása és
A gyümölcscentrifugát minden használat után alaposan
el kell mosni, nem szabad megengedni, hogy a lé rászá
A hézagokban vagy sarkokban lerakódott szennyeződést
A hajtóművet mosogatószeres vízzel nedvesített rong
Ha a hajtómű belsejébe víz vagy gyümölcslé
kerülne, hagyja abba a munkát, és adja be
A tartozékokat, úgymint a tálat, fedelet, tömőeszközt,
létartályt a hableválasztós fedéllel, valamint a rosttartályt
A fedelet, tömőeszközt és a rosttartályt mosogatógépben
A szűrő tisztításához kizárólag a gyümölcscentrifugához
mellékelt kefét használja.
A szűrő elmosásához ne
Hosszantartó használat hatására a műanyagból készült
A sárgarépa által okozott elszíneződést meg lehet szün
Elmosás után alaposan szárítson meg minden alkat
Rakja össze a gyümölcscentrifugát (lásd a
MÖLCSCENTRIFUGA ÖSSZESZERELÉSE”
Különös �gyelmet fordítson az átlátszó (transz
parens) műanyag alkatrészekre. Ezek érzéke
nyek az ütésekre és leesésre. Ilyenkor könnyen
Hogyan kell \fnom, egészséges lét készíteni?
A lé kinyerésre szánt gyümölcsnek és zöldségnek friss
nek kell lennie, és alaposan meg kell azt mosni. A
ség előkészítése azt jelenti, hogy folyó vízzel le kell
mosni róla a homokot és földet, majd meg kell hámozni.
A lé készítésre vonatkozó publikációk azt ajánlják, hogy
áztassa a zöldséget 5 percig citromsavas és sós vízben.
Az ilyen módon előkészített zöldség nem sötétedik be
darabolás során, és a belőle létrejött lének természe
A bogyós gyümölcsöket közvetlenül a felhasználás előtt
A zöldségek és gyümölcsök választéka függ az évszak
tól, az ízléstől és az egészségügyi ajánlásoktól függ.
zöldség- és gyümölcslék tápértékék befolyásolja, hogy
A léket lédús zöldség- és gyümölcsfajtákból készítik, ame
lyeknek érettnek, frissnek kell lenniük, mivel az ilyenekből
Italokat a következő zöldségekből lehet készíteni: para
dicsom, sárgarépa, zeller, cékla, petrezselyem gyökér,
Az olyan zöldségeket, mint a retek, újhagyma, petrezse
lyem zöldje, kapor, zsázsát apróra vágva kell az italok
Gyümölcslét majdnem mindegyik gyümölcsből lehet
Az almát, őszibarackot, sárgabarackot megmosás után
A csonthéjas magot tartalmazó gyümölcsökből távolítsa
Szilvából, áfonyából, málnából, puha körtéből és almá
ból, valamint más hasonló gyümölcsből körülményes
gyümölcslét készíteni. Ezeknek a gyümölcsöknek
húsából szivacsos massza keletkezik, ami eltömi
szűrő nyílásait. Ezekből a gyümölcsökből úgy lehet lét
készíteni, hogy kisebb mennyiségekben más gyümölcs
höz vagy zöldséghez kell keverni, és előtte ki kell tisztí
Kis mennyiségben kinyomható a szőlőlé, de a tölcsérbe
A gyökeres zöldségeket és a kemény gyümölcsöket fel
kell kockázni olyan apró darabokra, ami belefér a feltöltő
tölcsérbe. Az almát darabokra kell vágni (ha az alma
mérete nem teszi lehetővé, hogy egészben lehessen
feltöltő tölcsérbe rakni), nem kell meghámozni, és nem
A gyümölcsöt és zöldséget csak akkor kell a feltöltő töl
A nyers lé tápértéke csaknem megegyezik azoknak
A zöldség- és gyümölcslék különösen a gyermekek és
Ajánlott a zöldségekből készült lét a fogyasztása után
egy kevés vízzel leöblíteni, mivel ezek a lék nagyon
tömények. Ha a lé nincs felhígítva, a napi adag nem
Nem ajánlatos a gyümölcsleveket zöldséglevekkel
összekeverni, kivéve az almát. Sárgadinnyét ne keverjen
A léket nem ajánlott későbbi fogyasztásra eltenni.
A zöldséglevekhez lehet aromás fűszereket, borsot,
kaprot, köményt, mustármagot, kakukkfüvet, majo
ránnát, a
gyümölcslevekhez pedig vaníliát, fahéjat és
szegfűszeget használni. A fűszerek teljes aromájának
kinyeréséhez apróra kell őket vágni, mielőtt a léhez adja.
fűszereket csak kis mennyiségben szabad használni,
hogy a lé megőrizze a természetes ízét és illatát azoknak
nyersanyagoknak, amiből készült. Az alacsony kalória
tartalmára tekintettel, a gyümölcsökből és zöldségekből
A zöldség- és gyümölcsleveket szobahőmérsékleten
A friss zöldség- és gyümölcslé csupa egészség
Gyorsítja az anyagcserét, mivel egy sor, a szer
vezet működéséhez nélkülözhetetlen mikroele
A karotinból előállított A vitamin javítja a látást.
Ennek a lének az összetevői semlegesítik
nikotin káros hatását, és visszaadják a bőrnek
az egészséges színét. Fél pohár répalé és fél pohár tej aján
lott kisgyermekek számára. Almalével kevert répalé ajánlott
Az érett és friss paradicsomból kitűnő minő
ségű lé készíthető. A paradicsomlét bármi
lyen más zöldségből készült lével keverni
Sok A és C vitamint tartalmaz. Két pohár paradicsomlé fedezi
a napi C vitamin szükségletet. A paradicsomlé élvezeti érté
A vörös céklából készült lé narancslével
keverve kitűnő ízű ital. Tiszta céklalé kizárólag
Gyomorfekély kezelésére alkalmazzák, de
kizárólag orvosi rendelvényre. Répalével
keverve még azok is ihatják, akiknek érzé
Ez a lé erősen vérképző, de az erős íze
miatt ajánlott répalével keverni. A spe
nótból, sárgarépából és zellerből készült
lét egyenlő arányban keverve �nom ital
A léhez nem szabad a zeller leveleit hasz
nálni, mivel keserű ízt adnak. A zeller gyöke
réből készült lé viszont nagyon �nom.
Keverni lehet más zöldségekből készült
lével. Kisebb mennyiségben kell fogyasztani,
mint a répalét. Ha almalét vagy citromot ad
Természetétől fogva fojtós, ezért keverni kell
almalével, répalével vagy zellerlével. Az
uborkalét bőrápolásra használják. Vesetisz
tító hatású. Ajánlott fogyasztani fogyókúrá
A friss, érett almából készült lének kellemes az
íze és az aromája, gazdag A és B vitaminban
és értékes ásványi sókban. A lének a nagy
pektintartalma miatt emésztést segítő hatás
van. A friss almalét fogyasztják köszvény és
A kevés cukrot és ásványvizet tartalmazó
szederléből rendkívül frissítő ital készíthető.
nagy vitamin- és mikroelem tartalom miatt
erősítő hatású, főként idősebb személyek
A bodzalé tápanyagokban gazdag, izzasztó
hatású, megfázás esetén fogyasztható. Befőt
tek készítésekor lehet keverni más gyümöl
Feketeribizlilének speci�kus az aromája, nagy
savassága és kifejezetten fanyar. A kémiai
összetétele és a vitamintartalma miatt egyike
legjobb gyümölcsléknek. Keverni kell kisebb
savtartalmú gyümölcslevekkel vagy vízzel, méz
Speciális egészségügyi el\rírások
A szervezetet tisztító lé
Egyes kiválasztott gyümölcsökhöz és
zöldségekhez ajánlott centrifugálási sebesség
A gyümölcscentrifuga használatakor el\rfordulható problémák
ELHÁRÍTÁS – A VÉGREHAJTÁS MÓDJA
A készülék nem működik.
A rögzítő kapcsok rosszul
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatból. Helyezze fel jól a rögzítő kapcsokat
„A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA ÖSSZESZERELÉSE”
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatból. Hagyja állni 30 percig a gyümölcscent
rifugát, hogy kihűljön, majd ennek az időnek a letelte után
A készülékből kellemetlen
Ha először használja a készüléket, speci�kus szaga lehet.
Ez nem jelent semmilyen veszélyt, és nem jelenti azt sem,
hogy a készülék hibás. A szagnak néhány használat után
A gyümölcscentrifuga túl
Hasonlítsa össze a folyamatok haladását és idejét a keze
Ellenőrizze az adattáblán megadott feszültséget, és hason
A ház felmelegszik,
A motor elromlott.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatból. Adja a gyümölcscentrifugát szervizbe.
A szita eltömődött.
A készülékben nem lehet kivételesen kemény gyümölcsöt
vagy zöldséget feldolgozni, vagy olyanokat, amelyek hos
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatból. Várja meg, amíg a készülék leáll. Tisz
A a betöltő tölcsér
A szita rosszul van
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatból. Ellenőrizze, hogy a szita jól van-e felhe
lyezve a menesztőre. Ellenőrizze, hogy a szita nem sérült-e
meg. Ha a szita mechanikusan sérült, feltétlenül adja a gyü
A készülék felkészítése a kiegészít\rk
használatára
Állítsa a meghajtóegységet száraz, stabil és vízszintes
felületre, közel a hálózati csatlakozóaljzathoz és gyermekek
Vezesse úgy a csatlakozókábelt, hogy az ne
lógjon le az asztalról és ne lehessen véletlenül
Tegye a meghajtóegységet a lábazatra úgy, hogy az egy
és a lábazaton található
jelek egy vonalba
Kapcsolja az egységet a lábazatra addig forgatva azt
az óramutató járásával egyező irányba, míg az egységen
található jel
egyvonalba kerül a lábazaton található jellel
(jellegzetes kattanás jelzi, hogy helyesen lett felszerelve
Csatlakoztassa a csatlakozókábelt a csatlakozóaljzatba.
Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elekt
romos hálózatba győződjön meg róla, hogy
KEHELYMIXER
A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE
A kehelymixer különféle termékek aprítására és keve
résére szolgál. Segítségével levest, szószt, tejkoktélt
lehet késyíteni, vagy zöldségeket, gyümölcsöket és húst
turmixolni, de csecsemőételt is pépesíteni.
A készülék munkábaállítása
A kehelymixer első használata előtt (vagy ha hosszabb idieg
nem használta) mossa ki a kelyhet, a fedőt és a fedő rátétjét
meleg, mosogatószeres vízben, majd öblítse ki és jól szá
Használat és mködés
Szerelje fel a kehelymixert a lábazat alapjára, úgy, hogy
Blokkolja a kelyhet, addig forgatva azt az óramutató járá
sával egyező irányba míg le nem záródik (jellegzetes katta
A kehely füle a készülék jobb oldalán legyen.
Tegye a hozzávalókat a kehelybe. Ne tegyen 900 ml-nél
A hozzávalókat bármilyen sorrendben a
kehelybe
teheti, azonban a legjobb hatást úgy éri el, ha
Tegye a fedőt a kehelyre úgy, hogy a fedő oldala, ame
lyen a fedő szűrője található a kehely kiöntőjénél legyen.
Az így felszerelt fedő megelőzi a kehelyben levő termékek
A fedőt háromféle helyzetben lehet felsze
relni, de ezek közül csak egy alkalmazandó
turmixolás során. A másik két pozíció a kehely
Tegye a fedő rátétjét úgy, hogy annak kiszögellései
fedő taláható mélyedésekbe essenek. Blokkolja a fedőt,
addig forgatva azt az óramutató járásával egyező irányba,
Ne kapcsolja be a készüléket a kehelymixer fedője
nélkül, különösen ha kemény hozzávalókat akat
turmixolni. Azok kirepülhetnek a nyíláson.
Kapcsolja be a turmixolást a tekerőkapcsoló megfelelő
Ne használja a készüléket a kehelymixerrel
folyamatosan, 30 másodpercnél hosszabb
ideig. Ennyi idő után kapcsolja ki a készüléket
és várjon 5 percet mielőt újra beindítja, hogy
lehülhessen a motor.
Turmixolás közben hozzáadhat új termékeket (fűsze
reket, stb.) a fedőn található nyílás fedelének levétele után
A készülék leállításáhozforgassa a tekerőkapcsolót a
Ha a termékek állaga még nem megfelelő állítsa
a tekerőkapcsolót „PULSE“ helyzetbe és tartsa
így néhány másodpercig, a készülék maximális
sebességgel fog működni. A tekerőkapcsoló
A kehelymixer jégkockák aprítására is használható, lehetővé
Mielőtt jégaprításra használná a kehelymixert,
győződjön meg róla, hogy a kehely tiszta-e.
Máskülönben tiszta vízben alaposan moso
gassa el azt. A mosogatószer legkissebb mara
déka is megváltoztatja az aprított jég ízét, ami
az aprított jég által lehűtött ital ízét is befolyá
Tegyen a kehelybe nem több, mint 15 jégkockát (2 cm-nél
nem nagyobb méretűeket). A jégkockákon kívül tegyen még
hozzá kb. 15 ml (1 kiskanál) friss, hideg vizet. Tegye a kehely
fedelét a rátéttel együtt a kehelyre, majd forgassa a tekerő
kapcsolót az
helyzetbe. A készülék megkezdi a
a jégaprítást 3 másodperces ciklusokban végezze, és foly
tassa addig, míg a jéget teljesen fel nem aprítja. Ha a jég
állaga nem felel meg az elvárásainak (ha hó állagot szeretne
elérni) állítsa a tekerőkapcsolót
állásba és tartsa
így néhány másodpercig, a készülék maximális sebességgel
fog működni. A tekerőkapcsoló elengedése után a készülék
A kehelymixerrel való munka befejezése után
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozókábelt
Szerelje szét a kehelymixert, e célból tartsa egy kézzel
Forgassa el a kelyhet az óramutató járásával ellenkező
irányba, míg azt nem érzi, hogy az megakad és vegye le
A fedőt háromféle helyzetben lehet felsze
relni, de ezek közül csak egy alkalmazandó
turmixolás során. A másik két pozíció
kehely tartalmának kiöntés során alkalma
zandó. A
másik két pozíció (széles szűrő, kes
keny szűrő) a kehely tartalmának kiöntés során
Mossa el a kehelymixert (lásd a
lóval felszerelt készülék tisztítása és karbantartása”
A VÁGÓÉLEK LESZERELÉSE
Forgassa el a fedőt az óramutató járásval ellenkező
irányba, míg azt nem érzi, hogy az megakad és vegye
Öntse ki a kehely tartalmát.
Tisztítsa ki a kelyhet (lásd a
felszerelt készülék tisztítása és karbantartása”
pontban).
Egy kézzel tarsta a kelyhet, a másikkal az óramutató
Vegye ki óvatosan a késeket a tömítéssel együtt.
A kések élesek. Kezelje őket óvatosan.
A VÁGÓKÉSEK FELSZERELÉSE
Tegye a tömítést a kések mélyedésébe.
Vegye le a kehelymixer fedelét. Állítsa fejre a kelyhet
Tegye vissza a késeket a kehely aljába.
Egy kézzel tartsa a kelyhet, a másikkal az óramutató
járásával egyező irányba forgassa a helyükre a vágókése
DARÁLÓ
A KÉSZÜLÉK JELLEMZőI
A daráló a hozzávalók aprítására és őrölésére szolgál, többek
között bors, kávé, rizs, búza, szezámmag, dió (tisztított) stb.,
A daráló nem használható olyan kemény dol
gok aprítására mint a jégkocka, vagy a szere
Soha ne használja a darálót cukor darálására,
Az aprítás megkezdése előtt a húsról szedje le
az inakat, hártyákat és a zsírt, majd végja 2x2
Használat és mködés
Tegye a hozzávalókat a daráló tartályába.
Ne tegyen többet, a tartályba, mint amennyi
Tegye és forgassa a darálót a késekkel a darálótartóra.
Blokkolja a darálót, addig forgatva azt az óramutató járá
sával egyező irányba míg le nem záródik (jellegzetes katta
Indítsa el a készüléket a tekerőkapcsoló megfelelő hely
zetben állítása segítségével. Állítsa be a megfelelő foko
Ajánljuk a „PULSE“ program, vagy a maximális
A különböző termékek darálása a daráló alapos
kimosása nélkül a korábban darált termék ízé
nek és szagának átviteléhez vezet a következő
Ne használja a készüléket folyamatosan 30
másodpercnél tovább. Ha 30 másodperc alatt
nem sikerül befejezni a darálást kapcsolja ki
a készüléket és várjon 5 percet mielőtt újra
A darálás befejezése után állítsa a tekerőkapcsolót
Használat utána vegye ki a daráló tartályát és
annak alapját a vágókésekkel, majd mosogassa
el meleg mosószeres vízzel. A tömítést törölje
A darálóval való munka befejezése után
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozókábelt
Szerelje le a darálót, e célból egy kézzel tarsta a lába
zatot, a másikkal fogja meg a darálót.Forgassa a darálót
az óramutató járásával ellenkező irányba csavarja le
a vágókéseket míg azt nem érzi, hogy az megakad és
Forgassa a daráló alapját a vágókésekkel az óramutató
járásával ellenkező irányba és vegye le daráló alapját
Mossa el a darálót (lásd a
felszerelt készülék tisztítása és karbantartása”
pont
Kehelymixerrel/darálóval felszerelt készülék
tisztítása és karbantartása
A készüléket mossa el közvetlenül használat
után. Ezzel megelőzi a tartályban a lerakódások
Öntsön kb. 450 ml vizet a kehelybe és indítsa el a készü
léket 10 másodpercre a tekerőkapcsolót elforgatva és
Majd öntse ki a kehelyből a vizet, állítsa fejre és szárítsa
Szükség esetén mossa ki a kelyhet, a fedőt, a fedő rátét
jét, a vágókéseket, a daráló tartályát és annak alapját
A kehelymixer tömítését és a daráló tömítését törölje el
Ha használat után nem mosta el a kelyhet és annak falán
rászáradt ételmaradékok vannak használjon műanyag
Ne tegye a kelyhet, a fedőt, a fedő rátétjét, a darálót,
vágókéseket, a daráló alapját a vágókésekkel a moso
gatógépbe. A durva tisztítószerek negatív hatással lehet
A készülék külsejét nedves ronggyal törölje meg.
Ne tegye a meghajtóegységet vízbe, vagy más
A meghajtóegység mosásához ne használjon durva
tisztítoszereker emulzió, tej, vagy krém formájában stb.
Ne tisztítsa a kelyhet és a daráló tartályát durve felületű
Az alkatrészek elmosogatása után alaposan szárítsa
A KÉSZÜLÉK JELLEMZőI
A turmixgép ételek elkészítésre lett tervezve. A cserélhető
elemek (turmixkés, kétélű tárcsakés) lehetővé teszi az aprí
tást, vágást, és tésztaalap keverését, valamint zöldségek
A CSERÉLHETő ALKATRÉSZEK HASZNÁLATA
Turmixkés
– nyers és főtt hús feldolgozására szolgál. Tész
A készülék munkába állítása
A turmixgéppel felszerelt készülék első használata előtt
(vagy ha hosszabb ideig ne használta), mossa el a turmix
gép elemeit (tömőrúd, fedő, tartál, kés és a kétélű tárcsakés)
meleg mosogatószeres vízben, jól öblítse el és szárítsa meg
Használat és mködés
Szerelje fel az átétetet a lábazatra úgy, hogy az átét
oldalán található jel
egyvonalba essen a lábazaton talál
, majd blokkolja az átétet addig forgatva azt az
óramutató járásával egyező irányba, míg az átéten található
egyvonalba kerül a lábazaton található jellel
(jel
legzetes kattanás jelzi, hogy helyesen lett felszerelve a lába
Szerelje fel a turmixgép tartályát a lábazatra úgy, hogy
tartályon található jel
egyvonalba kerül a lábazaton
található jellel
. Ezután nyomja az alapot a szívókorong
okra és blokkolja azt az óramutató járásával egyező irányba
forgatva, míg a jel a tartályon
egyvonalba kerül a lábaza
ton található jellel
(jellegzetes kattanás jelzi, hogy helye
A turmix fogantyúja a készülék jobb felén kell,
MUNKA A TURMIXKÉSSEL
Tegye a turmixkést a tartályba.
Tegye a hozzávalókat a tartályba.
Tegye a turmix fedelét úgy, hogy a fedőn található kiszö
gellés a kés jelű
nyílásba kerüljöm a fedőn és lefedje
Nyomja a turmix fedelét a tartály nyakára és blokkolja
elforgatva az óramutató játásával megegyező irányba addig,
míg a jel a fedőn
egyvonalba kerül a tartályon található
Tegye a beöntőtölcsérbe a tömőrudat.
Kapcsolja be a turmixolást a tekerőkapcsoló megfelelő
Ne használja a készüléke a felszerelt turmix
géppel folyamatosan, 30 másodpercnél tovább.
Ennyi idő után kapcsolja ki a készüléket és
várjon 10 percet mielőt újra beindítja, hogy
lehülhessen a motor.
Munka közben hozzáadhat új termékeket (fűszereket,
hozzávalókat, stb.) a beöntőtölcséren keresztól a tömőrúd
kivétele után. A beöntőtölcsérbe teheti a szükséges hozzá
valókat, majd �noman nyomja be őket a tömőrúd segítségé
Ne nyomjon ujjal, vagy más tárggyal
A készülék leállításáhozforgassa a tekerőkapcsolót a
Nyissa ki a turmixgépet
. és
. pontokban leírtakkal
Tegye e kétélű tárcsát a turmix tartályába felhasználás
Tegye a turmixgép fedelét úgy, hogy az abban található
kiszögellés a kés nyílásba essen, míg a fedőm található jel
Nyomja a turmix fedelét a tartály nyakára és blokkolja
elforgatva az óramutató játásával megegyező irányba addig,
míg a jel a fedőn
egyvonalba kerül a tartályon található
Tegye a hozzávalókat a turmixgép beöntőtölcsérébe és
Kapcsolja be a turmixolást a tekerőkapcsoló megfelelő
Ne használja a készüléke a felszerelt turmix
géppel folyamatosan, 30 másodpercnél tovább.
Ennyi idő után kapcsolja ki a készüléket és
várjon 10 percet mielőt újra beindítja, hogy
lehülhessen a motor.
Munka közben a beöntőtölcséren keresztül adja a
hozzávalókat a turmixgépbe, miután kivette a tömőrudat.
Tegye a beöntőtölcsérbe a gyümölcsöket, zöldségeket
Ne nyomjon ujjal, vagy más tárggyal
A készülék leállításáhozforgassa a tekerőkapcsolót a
Nyissa ki a turmixgépet
. és
. pontokban leírtakkal
Használati javaslatok
A turmixgép késével ne daraboljon túl nagy darabokat.
Mielőtt a tartályba teszi a termékeket vágja azokat kb.
Sajt, margarin, vaj darabolása során ne dolgozzon túl
sokáig a turmixgéppek, mert a darabolt termékek felme
Ha a termékek a tartály falához, vagy a késhez ragadnak
kapcsolja ki a készüléket és egy késsel szedje le azokat
Szabályos szeleteket úhy árhet el, ha a beöntőtölcsér
feltöltése során a készülék ki van kapcsolva. E célból
A tölcsért működés közben is feltöltheti.
Turmixgéppel felszerelt készülék tisztítása és
karbantartása
A készüléket mossa el közvetlenül használat
után. Ezzel megelőzi a tartályban a lerakódások
Minden használat után alaposan mossa el az ételekkel
érintkezésbe kerülő alkatrészeket, meleg mosogató
szeres vízben, hogy a maradékok ne száradhassanak
A meghajtó külsejét nedves, mosogatószeres ronggyal
A résekben lerakódott maradékokat üvegmosó kefével,
Az alkatrészek elmosogatása után alaposan szárítsa
A turmixkést mindig tartsa a turmixgép tartályában.
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag
gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikap
csolás után a használt készüléket szét
szerelni, a
műanyag alkatrészeket leadni
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglal
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból tör
Stima i Clien i!
Vă felicităm pentru alegerea dispozitivului nostru şi vă urăm
bun găsit printre bene�ciarii produselor Zelmer.
Pentru a putea obţine cele mai bune rezultate vă recoman
dăm să folosiţi numai accesoriile originale ale companiei
Zelmer.
Acestea au fost proiectate special pentru acest produs. Vă
rugăm să citiţi cu atenţie aceste instructiuni de utilizare.
atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor cu privire la
siguranţă. Vă sfătuim să păstraţi aceste instrucţiuni de utili
zare astfel încât să le puteţi folosi, de asemenea, în timpul
Indica ii privind siguran a \ni
folosirea
corespunz\ttoare a
aparatului
Trebuie să vă asiguraţi că indicaţiile de mai jos au fost
Ínainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
sau psihice limitate sau de către persoanele care nu
au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă
nu au fost instruite în această privinţă de către persoa
nele răspunzătoare de siguranţa lor.
Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu
śineţi aparatul şi cablul de alimentare departe de plite
STORCăTOR DE FRUCTE
Nu folosiţi storcătorul de fructe, dacă sita este deteri
Ínainte de a porni storcătorul de fructe veri�caţi dacă
Nu scoateţi rezervorul pentru resturi şi nu desfaceţi
clemele de �xare, atunci când storcătorul de fructe
VAS DE MIXARE/ APARAT DE MăCINAT
Rotiţi butonul de ajustare la poziţia „0“ înainte de a da
jos capacul de pe vas înainte de a demonta vasul de
mixare şi aparatul de măcinat de pe suportul penru
accesorii. Aşteptaţi până ce cuţitele se opresc cu totul.
Nu folosiţi vasul de mixare fără a aşeza garnitura
Nu introduceţi mâinile în vas, chiar şi atunci când l-aţi
dat jos pentru curăţare, deoarece cuţitele sunt în conti
Nu introduceţi obiecte dure (linguriţe, lopăţică, etc.)
vas atunci când cuplaţi aparatul la sursa de alimen
Nu spălaţi cuţitele direct cu mâna. Pentru spălare folo
Nu atingeţi cu mâna piesele din dotare care se mişcă,
în mod special periculos este discul dublu şi cuţitul
malaxorului. Sunt foarte ascuţite! Utilizarea imprudentă
Fiţi extrem de prudenţi atunci când manipulaţi tăişurile
Nu spălaţi cuţitele malaxorului şi discurile cu două
feţe direct cu mâna, pentru a le spăla folosiţi peria din
Aten ie!
Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu
Transmisia trebuie amplasată în apropierea prizei
reţelei cu curent electric pe o suprafaţă dură, stabilă
astfel încât să nu �e acoperite ori�ciile de aerisire din
Pericol! / Avertizare!
Nerespectarea poate conduce la leziuni
Nu puneţi în funcţiune dispozitivul, în cazul în care
cablul de alimentare este deteriorat sau în cazul în
Ín cazul în care cablul de alimentare ne-detaşabil este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit la producător sau
într-un atelier de reparaţii specializat de către o per
Dispozitivul poate � reparat numai de către persoane
cali�cate în acest domeniu. Reparaţia care este rea
lizată incorect poate cauza un pericol serios pentru
utilizator. Ín cazul în care aţi observat defecţiuni luaţi
Ínainte de a înlocui echipamentul sau înainte de a vă
apropia de piesele care sunt în mişcare în timpul utili
zării, dispozitivul trebuie oprit şi, de asemenea, trebuie
Ínainte de curăţarea dispozitivului, montajul sau demon
tajul acestuia întotdeauna trebuie să scoateti stecherul
După utilizare opriţi aparatul. Nu demontaţi piesele
storcătorului de fructe, nu daţi jos capacul vasului şi
recipientul malaxorului până când motorul şi toate
Pentru împingerea produselor folosiţi numai dispoziti
vul special prevăzut care face parte din setul storcă
Păstraţi o deosebită prudenţă atunci când folosiţi stor
cătorul în prezenţa copiilor.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către per
soane (printre care copii) cu abilităţi �zice, senzoriale
Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţe
lei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensi
une care este în conformitate cu cea menţionată pe
Íntrerupeţi funcţionarea şi decuplaţi dispozitivul de la
reţeaua de alimentare cu curent electric în cazul în
care la transmisia storcătorului a ajuns orice fel de
lichid. Ín acest caz storcătorul trebuie sa il trimiteti pen
Nu supraîncărcaţi dispozitivul cu o cantitate excesivă
de produse, şi nici prin împingerea prea puternică
Nu expuneţi dispozitivul la acţiunea unei temperaturi
Nu lăsaţi aparatul cuplat la reţeaua electrică fără
Sistemul de transmisie a storcătorului nu trebuie scu
fundat în apă şi nici nu trebuie spălat sub jet de apă
Pentru curăţarea carcasei nu folosiţi detergenţi agre
sivi sub formă de emulsii, loţiuni, paste etc. Acestea
pot, printre altele, să şteargă simbolurile gra�ce care
se găsesc pe carcasa dispozitivului, aşa cum ar �: sim
Pentru a spăla piesele metalice, în special a sitei cu
discul ascuţit de fărămiţare, cuţitul şi discul malaxorului
STORCăTOR DE FRUCTE
Opriţi imediat storcătorul de fructe, atunci când obser
vaţi vibraţii puternice sau diminuarea turaţiei. Curăţaţi
Íncetaţi lucrul şi decuplaţi aparatul de la reţeaua elec
trică atunci când produsul se blochează în pâlnia de
turnare sau pe discul de fărâmiţare. Índepărtaţi cauza
Nu folosiţi storcătorul de fructe fără rezervorul pentru
VAS DE MIXARE/APARATUL DE MăCINAT
Atunci când îl depozitaţi nu ţineţi niciodată capacul
Nu umpleţi vasul peste marcajul de 900 ml – atunci
când se întâmplă acest lucru, conţinutul vasului poate
Nu umpleţi excesiv vasul. Ín cazul în care lichidul intră
în ansamblul motorului acesta poate � aspirat în motor,
Atunci când mixaţi în vas trebuie să se a�e cel puţin
Se recomandă să folosiţi aparatul cu vasul de mixare/
aparatul de măcinat �xat în ritm continuu maxim 30 de
secunde. După această durată opriţi aparatul şi aştep
taţi 5 minute înainte de a-l porni din nou, lăsând moto
rul să răcească. Procesul de mixare poate � compus
Nu porniţi aparatul cu vasul de mixare/aparatul de
măcinat montat, atunci când este gol, deoarece acest
Temperatura ingredientelor folosite la mixare nu poate
Ínainte de a începe operarea trebuie să veri�caţi dacă
în vasul cu malaxor nu se a�ă niciun obiect dur (de ex.
Nu opriţi aparatul prin deschiderea capacului malaxo
rului sau rotirea vasului (frânare de avarie). Acest lucru
duce la uzarea mai rapidă a transmisiei şi de aceea
Nu spălaţi piesele metalice în maşinile de spălat vase.
Detergenţii agresivi folosiţi în acest tip de aparate pro
voacă înnegrirea pieselor sus-menţionate. Spălaţi-le
manual sub un jet de apă cu detergent pentru vase şi
Indica ie
Informaii despre produs i indicaii cu privire
la modul de utilizare
Dispozitivul este prevăzut pentru uz casnic. Ín cazul în
care acesta va � folosit în cadrul afacerilor gastrono
Ínainte de prima utilizare scoateţi toate ambalajele din
interiorul dispozitivului şi spălaţi foarte bine toate ele
După ce utilizarea dispozitivul a luat sfârşit scoateţi
cablul de alimentare din priza reţelei de alimentare cu
Date tehnice
Transmisia aparatului este adaptată să colaboreze cu stor
cătorul de fructe, vasul de mixare, aparatul de măcinat şi
Parametrii tehnici sunt indicaţi pe plăcuţa nominală a produ
Aparatul este construit în clasa II de izolare, nu necesită
Storcătoarele ZELMER îndeplinesc cerinţele normelor în
Dispozitiv electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
Structura aparatului
Buton de ajustare (PULSE, 0, viteza 1, viteza 2)
Transmisia
Cablu de alimentare
PIESE STORCăTOR DE FRUCTE
Vas
Capacul vasului cu separator de spumă
SUPORT PENTRU ACCESORII
PIESE APARAT DE MăCINAT
Suportul aparatului de măcinat cu ansamblul de cuţite
PIESE VAS DE MIXARE
Ansamblu cuţite vas de mixare
Vas cu indicator de nivel
Vas malaxor
STORC\bTOR DE FRUCTE
TRăSăTURILE CARACTERISTICE ALE STORCă
TORULUI
Storcătorul este un dispozitiv care este destinat pentru stoar
cerea rapidă a sucurilor de fructe şi legume cu separarea con
comitentă a resturilor. Viteza de stoarcere a fost selectată în
aşa fel încât, să puteţi obţine parametrii optimali în ceea ce
priveşte calitatea Sucul conţine fracţiuni mărunte de fructe
(legume) care sunt foarte bene�ce pentru sănătate, dar care
cauzează o mai mică claritate a sucului. Acest efect este bine
gândit, deoarece producătorul storcătorului a ajuns la conclu
zia că, mult mai importantă este păstrarea unor valori nutritive,
de sănătate şi dietetice cât mai bogate a sucului obţinut, decât
claritatea acestuia. Cantitatea de suc care poate � obţinută din
1 kg de materie primă depinde de gradul de prospeţime a
dusului folosit cât şi de gradul de curăţenie a sitei şi starea
discului de mărunţire (de ex. pentru morcovul proaspăt este
de 50-60%). Piesele care intră în contact direct cu materiile
prime sunt fabricate din materiale care au fost aprobate pentru
a intra în contact direct cu produsele alimentare.
Preg\ttirea storc\ttorului pentru func ionare
DEMONTAJUL STORCăTORULUI
Ínainte de prima folosire, demontaţi storcătorul
spălaţi şi uscaţi bine piesele care intră în con
Trageţi clemele de prindere în jos astfel încât acestea să
Scoateţi accesoriul de împingere şi daţi la o parte capa
Scoateţi recipientul pentru resturi.
Demontaţi castronul cu sită. Ín acest scop rotiţi castronul
în direcţia opusă mişcării acelor de ceasornic, astfel încât
de pe castron să acopere simbolul
de pe
sistemul de transmisie a storcătorului şi daţi la o parte cas
Toate piesele demontate (în afara transmisiei)
spălaţi-le cu apă caldă cu adaos de detergent
pentru spălat vase. Acestea, de asemenea, pot
� spălate în maşina de spălat vase le o temp.
de max. 60°C (cu excepţia castronului, sitei şi
a sistemului de transmisie). După ce toate ele
MONTAJUL STORCăTORULUI
Montaţi pe transmisia storcătorului castronul, astfel încât
simbolul care se a�ă pe baza
castronului să acopere
care este amplasat pe sistemul de transmisie
Blocaţi castronul rotindu-l în direcţia acelor de ceasornic,
astfel încât simbolul
de pe sistemul de transmisie a stor
Montaţi sita pe colector, astfel incat zonele de evacuare
Sita poate � montată numai într-o singură
Sub capac montaţi recipientul pentru resturi în felul urmă
tor: �xaţi recipientul oblic şi amplasaţi-l sub capota castronu
lui astfel incat partea proeminenta de pe recipientul pentru
resturi să intre în lăcaşul special prevăzut de pe castron apoi
Montaţi capacul astfel încât ieşitura care se a�ă pe capac
Ambele cleme de prindere trebuiesc ridicate în sus şi
Apăsaţi clemele de prindere pe castron (sunetul „click“
caracteristic vă va anunţa că, clemele au fost montate
Amplasaţi recipientul pentru suc astfel încât partea proe
Montarea incorectă a clemelor de prindere va
conduce la pornirea sistemului de siguranţă
care la rândul său nu va permite punerea în
Ín apropierea dispozitivului pregătiţi fructele şi
Pornire storc\ttor de fructe \ni manipularea
acestuia
Veri�caţi dacă butonul de ajustare este situat la pozi
Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza reţe
lei electrice şi porniţi storcătorul de fructe rotind butonul
de ajustare în funcţie de necesităţi la viteza 1 sau 2 (vezi
„Vitezi de stoarcere recomandate pentru fructe
Introduceţi în pâlnia de turnare fructe şi legume şi apă
Nu împingeţi produsele cu degetele sau cu alte
Sucul stors din recipientul pentru suc turnaţi-l în paha
rele, cănile etc., pregătite anterior.
Recipientul pentru suc este echipat cu separa
tor pentru spumă, a cărui sarcină este de a
Ín caz de nevoie (în cazul în care pe sită se adună prea
multă pulpă care poate conduce la trepidaţii ale storcăto
FUNCţIA PULSE
permite înlăturarea surplusului de pulpă
care s-a adunat pe sită. Rotirea butonului de reglare pe
şi menţinerea butonului în această poziţie
va conduce la funcţionarea dispozitivului la viteza cea mai
mare. După eliberarea butonului dispozitivul se va opri din
Dup\t oprire (stoarcerea sucului)
Opriţi storcătorul prin �xarea butonului de reglare în pozi
Scoateţi ştecherul cablului de conectare din priza reţelei
După ce motorul s-a oprit începeţi demontajul storcăto
rului în scopul de a spăla piesele acestuia (vezi punctul
„DEMONTAJUL STORCăTORULUI”
Aruncaţi toate resturile care se a�ă în recipientul pentru
Nu permiteţi ca rezervorul pentru resturi să se
umple excesiv. Atunci când îl scoateţi surplu
sul poate cadea din rezervor când doriţi să-l
Cur\t area \ni conservarea storc\ttorului
După �ecare folosire storcătorul trebuie spălat foarte
bine pentru a nu permite uscarea sucului şi a resturilor
fructelor.
Resturile care se a�ă în �suri şi colţuri trebuiesc înlătu
Sistemul de transmisie trebuie curăţat cu ajutorul unei
cârpe moi şi a detergentului pentru spălat vase. Apoi
Ín cazul în care în interiorul transmisiei se
găseşte apă sau suc trebuie imediat să întreru
pem funcţionarea dispozitivului şi trebuie să îl
transmitem pentru veri�care unui punct de ser
Elementele echipamentului aşa cum ar �: recipientul
pentru resturi, castronul, capacul, accesoriu de împins
cât şi recipientul pentru suc cu separatorul pentru spumă
trebuie spălate în apă caldă cu adaos de soluţie pentru
Capacul, accesoriul pentru împingere şi recipientul pen
tru resturi pot �, de asemenea, spălate în maşinile de
Pentru spălarea sitei folosiţi numai peria, care se a�ă în
echipamentul storcătorului.
Pentru spălarea sitei nu
Ín cazul unei folosiri îndelungate puteţi conduce la pier
derea culorii elementelor care sunt fabricate din materi
Culoarea care rămâne după stoarcerea morcovului
poate � îndepărtată cu ajutorul unei cârpe înmuiate în
Montaţi storcătorul (vezi punctul
„MONTAJUL SOTOR
CăTORULUI”
Trebuie să �ţi foarte atenţi în ceea ce priveşte
piesele transparente din materiale sintetice.
Acestea sunt foarte sensibile la lovituri şi
Cum putem preg\tti un suc s\tn\ttos \ni gustos?
Fructele şi legumele care vor � stoarse trebuie să �e
proaspete şi bine spălate. Pregătirea legumelor constă
în curăţarea acestora de nisip sau pământ , spălarea sub
jet puternic de apă şi curăţarea de coajă. Publicaţiile de
specialitate, recomandă ca legumele prevăzute pentru
stors să �e înmuiate timp de 5 minute în apă cu adaos
de sare şi sare de lămâie. Legumele pregătite în acest
fel nu devin mai închise la culoare în timpul prelucrării şi
Unele fructe aşa cum a r � zmeura, căpşuna şi altele,
trebuiesc spălate imediat înainte de folosire, deoarece
Selecţia fructelor şi legumelor depinde de sezon, de pre
ferinţe, recomandări de sănătate. Asupra valorii nutritive
a sucurilor din legume şi fructe are in�uenţă modul în
care acestea sunt tratate în timpul pregătirii lor.
Sucurile trebuie preparate din fructe zemoase şi specii
de legume care trebuie să �e coapte, proaspete, deoa
rece din acestea se poate obţine suc cu gust şi aromă
Pentru pregătirea băuturilor, cele mai recomandate
legume sunt următoarele: roşiile, morcovii, ţelina, sfecla,
pătrunjelul, ceapa, varza, castraveţii, napi negri, rubarbă,
Legume cum ar �: ridichi, arpagic, frunze de pătrunjel,
mărar, măcriş se adaugă la băuturi tăiate mărunt.
Sucuri de fructe pot � obţinute aproape din toate speciile
Merele, piersicile, caisele, prunele ar trebui să �e opărite
Scoateţi seminţele din fructele care le conţin, deoarece
Stoarcerea sucului din prune, a�ne, zmeură, pere şi
mere moi şi alte fructe moi poate � problematică. Pulpa
fructului formează o masă spongioasă care blochează
deschiderile ochiurilor sitei.. Aceste fructe pot � folosite
în cantităţi mici, împreună cu alte fructe şi legume care
Puteţi stoarce suc din cantităţi mici de struguri. Ín pâlnie
puneţi boabele întregi de struguri după ce aţi îndepărtat
Legumele de la care este folosită rădăcina şi fructele tari
trebuiesc tăiate în bucăţele care vor intra uşor în pâlnia
de umplere. Merele trebuiesc tăiate în bucăţi (în cazul în
care mărimea merelor nu permite introducerea acestora
în întregime în pâlnia de umplere) fără a le îndepărta
Fructele şi legumele sunt introduse în pâlnia de umplere
numai după ce storcătorul de fructe a fost pus în func
Valoarea nutritiva a sucurilor proaspete este apropiată
de valoarea nutritivă a produselor, din care au fost pre
Băuturile produse pe bază de sucuri sunt recomandate
în primul rând în ceea ce priveşte alimentarea copiilor şi
Se recomandă ca în momentul în care folosiţi sucurile
de legume să beţi apă, deoarece acestea sunt foarte
esenţiale. Dacă sucurile acestea nu sunt diluate cu apă
atunci doza zilnică nu trebuie să depăşească o jumătate
de pahar.
Nu se recomandă combinarea fructelor cu legume, cu
excepţia merelor. Nu se recomandă combinarea pepe
Sucurile obţinute prin stoarcere nu pot � păstrate pentru
Pentru băuturile din legume, puteţi folosi condimente
aromatice: piper, mărar, chimen, nucşoară, cimbru,
maghiran, iar pentru băuturile de fructe: vanilie, scor
ţişoară şi cuişoare. Pentru a obţine aroma plină a con
dimentelor, înainte de a le adăuga la băutură acestea
trebuiesc foarte bine zdrobite. Acestea trebuie să �e
folosite în cantităţi mici, pentru a păstra gustul natural şi
mirosul produselor din care este pregătită băutură. Dato
rită valorii calorice scăzute, băuturile din fructe şi legume
Băuturile din fructe şi legume pot � servite la temperatura
Sucul proasp\tt înseamn\t s\tn\ttate
Accelerează metabolismul, deoarece conţine un
set de oligoelemente şi vitamine care sunt nece
Vitamina A este produsă din caroten îmbunătă
ţeşte vederea. Componentele acestui suc nive
lează efectele nocive ale nicotinei, redau pielii
culoarea sa naturală. O jumătate de pahar de suc de morcov
şi jumătate de cană de lapte sunt recomandate pentru copii
mici. Sucul de morcovi, în combinaţie cu sucul de mere, sunt
recomandate ca băutură întăritoare pentru persoanele în
Din roşiile coapte şi proaspete se poate
obţine un suc de o calitate excelentă. Sucul
de roşii poate � combinat cu toate celelalte
Conţine multe vitamine A şi C. Două pahare de suc de roşii,
acoperă necesarul zilnic de vitamina C. Valorile aromatice
ale sucului de roşii sunt subliniate atunci când la acesta se
adaugă sare şi piper.
Sucul de sfeclă roşie în combinaţie cu sucul de
portocale oferă băuturii un gust excelent. Acest
suc în forma sa pură poate � consumat numai
Acesta este folosit pentru a trata ulcere sto
macale, dar numai în cazul în care este
recomandat de medic. Amestecat cu sucul
de morcov, este potrivit pentru consum, chiar
Acest suc este un puternic hematopoietic,
dar din cauza gustului puternic, se reco
mandă amestecarea acestuia cu suc de
morcov. Sucul de spanac, morcov şi
ţelină în cantităţi egale, după amestecare,
Pentru producerea sucului nu trebuiesc folo
site frunzele deoarece acestea oferă băuturii
un gust amar. Sucul din rădăcina de ţelină
este foarte gustos. Acesta poate � combinat
cu sucuri din alte legume. Ar trebui consumat
în cantităţi mai mici decât sucul de morcovi.
Ín cazul în care veţi adăuga suc de mere sau de lămâie veţi
Acesta în general este foarte greţos, şi tre
buie amestecat cu suc de mere, morcov sau
ţelină. Sucul de castraveţi este folosit pentru
îngrijirea pielii. Acesta �ltrează foarte bine
rinichii. Este recomandat în cadrul tratamen
Sucul de mere proaspete şi coapte are o aromă
şi un gust plăcut, este bogat în vitamine A şi B
şi în minerale valoroase. Conţinutul ridicat de
pectine din suc, are proprietati digestive. Sucul
de mere proaspăt este folosit împotriva gutei şi
reumatismului. Acesta este, în general, un produs nutritiv
Sucul de mure, cu un pic de zahăr şi apă mine
rală se transformă într-o băutură foarte răcori
toare. Datorită conţinutului ridicat de vitamine şi
microelemente este folosit ca băutură întări
Sucul este bogat în substanţe nutritive, are
proprietăţi sudori�ce şi poate � folosit în răceli.
Acest suc poate � combinat cu alte sucuri de
Sucul de coacăze negre are un gust speci�c,
aciditate ridicată şi o acrime distinctă. Datorită
compoziţiei chimice şi a conţinutului de vitamine,
este unul dintre cele mai bune sucuri. Aceasta
poate să �e amestecat cu sucuri cu aciditate
scăzută sau cu apă, miere sau zahăr.
Exemple de probleme care pot apare în timpul exploat\trii storc\ttorului
SOLUţII – MODUL DE PROCEDARE
Opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul cablului de alimen
tare de la reţeaua de alimentare cu curent electric. Montaţi
corect clemele de prindere pe capac (vezi punctul
TAJUL STORCăTORULUI”
A fost pus în funcţiune
Opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul cablului de alimen
tare de la reţeaua de alimentare cu curent electric. Lăsaţi
storcătorul să se răcească timp de circa 30 de minute apoi
Există această posibilitate în cazul în care puneţi în funcţi
une pentru prima dată un dispozitiv nou. Acest lucru nu este
periculos şi nici nu ne semnalizează că dispozitivul este
defect. Acest miros nu va mai � simţit după ce storcătorul va
Veri�caţi progresul procesului şi timpul de prelucrare a pro
duselor cu timpul care este permis şi care este prezentat în
Veri�caţi dacă tensiunea care este trecută pe plăcuţa de
fabricaţie corespunde cu tensiunea din reţeaua de alimen
Opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul cablului de alimen
tare de la reţeaua de alimentare cu curent electric. Duceţi
acest dispozitiv.
Cu ajutorul acestui dispozitiv nu puteţi stoarce fructe şi
Opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul cablului de alimen
tare de la reţeaua de alimentare cu curent electric. Aşteptaţi
până ce dispozitivul se opreşte. Curăţaţi pâlnia de umplere,
Opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul cablului de alimen
tare de la reţeaua de alimentare cu curent electric. Veri�caţi
dacă sita este montată corect pe colector. Veri�caţi dacă
sita nu este deteriorată. Ín cazul în care sita este deteriorată
mecanic trebuie neapărat să duceţi storcătorul la un punct
Vitezele de stoarcere recomandate pentru
anumite fructe \ni legume
Viteza de stoarcere
Varză
Viteza de stoarcere
śelină
pregatirea aparatului pentru
functionare cu accesorii
Aşezaţi transmisia pe o suprafaţă uscată, stabilă, orizon
tală, în apropiere de priza de alimentare şi într-un loc care nu
este la îndemâna copiilor.
Amplasaţi cablul de alimentare astfel încât să
nu atârne de pe masă sau de pe blat şi să nu
Aşezaţi suportul penru accesorii pe transmisie astfel ca
situat pe partea laterală a suportului să coincidă
Blocaţi suportul penru accesorii rotindu-l în direcţia con
formă cu mişcarea acelor de ceas astfel încât simbolul
de pe transmisie să coincidă cu simbolul
de pe transmi
sie (sunetul caracteristic „click“ înseamnă că suportul a fost
Cuplaţi ştecherul cablului de alimentare la priza din
Ínainte de a cupla aparatul la sursa de alimen
tare trebuie să vă asiguraţi că butonul de ajus
VAS DE MIXARE
DESCRIERE APARAT
Vasul de mixare este destinat pentru tăierea şi amestecarea
diferitelor tipuri de produse. Íl puteţi folosi pentru a
supe, sosuri şi coctailuri pe bază de lapte, puteţi de aseme
nea să mixaţi legume, fructe, carne precum şi să măcinaţi
Preg\ttirea aparatului pentru func ionare
Ínainte de prima utilizare a aparatului cu vasul de mixare
montat (sau după ce a fost depozitat o perioadă mai îndelun
gată), scoateţi vasul, capacul şi piesa de închidere a capa
cului cu apă caldă cu puţin detergent pentru vase, clătiţi bine
śineţi mâinile departe de cuţite – acestea sunt
Operare \ni func ionare
Montaţi vasul de mixare pe suportul penru accesorii,
astfel încât suportul vasului să �e situat pe partea dreaptă
Blocaţi vasul prin rotire în direcţia conformă mişcării
acelor de ceas până ce se blochează (sunetul caracteristic
Mânerul vasului trebuie să se a�e pe partea
Introduceţi ingredientele în vas. Nu umpleţi deasupra
Modul de introducere a ingredientelor în vasul
mixerului este indiferent, totuşi cele mai bune
rezultate vor � obţinute dacă adăugaţi mai întâi
Aşezaţi capacul pe vas astfel încât partea laterală
capacului pe care se a�ă sita capacului să �e poziţionată
aproape de vârful vasului. Capacul astfel montat previne
Capacul vasului poate � montat în trei poziţii,
iar una dintre acestea este folosită în timpul
procesului de mixare. Celelalte două poziţii pot
� folosite atunci când turnaţi conţinutul mixat
Introduceţi piesa de închidere a capacului în ori�ciu ast
fel încât proeminenţele de pe piesa de închidere să se a�e
în adânciturile din capac. Blocaţi piesa de închidere rotind-o
în direcţia conformă mişcării acelor de ceas până ce se blo
Nu porniţi aparatul cu vasul de mixare montat
fără piesa de închidere a capacului, în special
în cazul în care veţi mixa ingrediente dure.
Porniţi mixarea rotind butonul de ajustare la poziţia
Atunci când mixaţi la viteza 2 obţineţi rezultate
Nu folosiţi aparatul cu vasul de mixare mon
tat pentru lucru continuu mai mult de 30 de
secunde. După această durată opriţi aparatul şi
aşteptaţi 5 minute înainte de a-l porni din nou,
Atunci când mixaţi puteţi adăuga produse (condimente,
ingrediente) prin ori�ciu după ce aţi scos piesa de închidere
Pentru a opri aparatul rotiţi butonul regulatorului la pozi
Ín cazul în care consistenţa produselor mixate
nu corespunde încă aşteptărilor rotiţi buto
nul de ajustare la poziţia „PULSE“ şi ţineţi în
această poziţie câteva secunde, aparatul începe
să lucreze la viteza maximă. După ce eliberaţi
FăRÂMIţARE GHEAţă
Aparatul cu vasul de mixare montat poate � folosit de ase
menea pentru fărâmiţarea de cuburi de gheaţă, acest lucru
vă permite să obţineţi bucăţi de gheaţă de dimensiune apro
Ínainte e a utiliza vasul de mixare pentru a fărâ
miţa cuburi de gheaţă, trebuie să vă asiguraţi
că este curat. Ín caz contrar trebuie să-l spălaţi
bine cu apă curată. Orice resturi de detergent
pot avea impact asupra gustului gheţei sfărâ
mate şi cauzează pierderea gustului băuturii în
Introduceţi în vas maxim 15 cuburi de gheaţă (cu dimensi
unea de maxim 2 cm). Pe lângă cuburile de gheaţă turnaţi
şi aprox. 15 ml (1 linguriţă) de apă rece proaspătă. Aşe
zaţi capacul vasului împreună cu piesa de închidere, apoi
rotiţi butonul de ajustare la poziţia
. Aparatul începe
lucrul, fărâmiţarea de gheaţă trebuie efectuată în cicluri
de 3
secunde, această activitate trebuie repetată până ce
gheaţa s-a fărâmiţat cu totul. Ín cazul în care consistenţa
gheţei nu corespunde încă aşteptărilor (doriţi să obţineţi
consistenţă de zăpadă) rotiţi butonul de ajustare la poziţia
şi ţineţi în această poziţie câteva secunde, apa
ratul începe să lucreze la viteza maximă. După ce eliberaţi
Nu fărâmiţaţi cuburi de gheaţă fără ca mai îna
Dup\t ce a i terminat s\t lucra i cu vasul de
mixare
Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul cablului de alimen
Demontaţi vasul de mixare, pentru a face acest lucru
ţineţi cu o mână suportul penru accesorii cu cealaltă prin
deţi vasul de mâner.
Rotiţi vasul în direcţia opusă mişcării acelor de ceas,
până ce simţiţi rezistenţă şi daţi jos vasul de pe suportul
Turnaţi coctailul efectuat in vase.
Capacul vasului poate � montat în trei poziţii, din
care doar una dintre poziţiile capacului este utili
zată în procesul de mixare. Celelalte două poziţii
(sită lată, sită îngustă) sunt utilizate atunci când
vărsaţi conţinutul mixat din vas in vase.
Spălaţi vasul de mixare (vezi punctul
„Curăţarea şi
întreţinerea aparatului cu vasul de mixare/aparatul
DEMONTAREA ANSAMBLULUI DE TăIERE
Decuplaţi ştecherul cablului de alimentare din priza din
Rotiţi capacul în direcţia opusă mişcării acelor de ceas,
Goliţi vasul de conţinut.
Curăţaţi vasul (vezi punctul
„Curăţarea şi întreţinerea
aparatului cu vasul de mixare/aparatul de măcinat mon
Cu o mână ţineţi vasul şi cu cealaltă des�letaţi ansamblul
Scoateţi cu grijă ansamblul de cuţite împreună cu garni
Cuţitele aparatului sunt ascuţite. Manipulaţi-le
MONTAREA ANSAMBLULUI DE CUţITE
Daţi jos capacul de pe vasul mixerului. Íntoarceţi vasul
Introduceţi ansamblul de cuţite în ori�ciul din partea de
Cu o mână ţineţi vasul şi cu cealaltă rotiţi ansamblul de
cuţite în direcţia conformă mişcării acelor de ceas până la
APARATUL DE M\bCINAT
DESCRIEREA APARATULUI
Aparatul de măcinat este destinat pentru măcinarea şi toca
rea de ingrediente, precum piper, boabe de cafea, orez,
grâu, seminţe de susan, nuci (fără coajă) etc., precum şi
Aparatul de măcinat nu este adaptat pentru
fărâmiţarea de ingrediente foarte dure, cum ar
Nu folosiţi niciodată aparatul de măcinat pen
tru a măcina zahăr, deoarece acest lucru poate
Ínainte de a începe să tocaţi, curăţaţi carnea de
vene, membrane şi grăsime iar apoi feliaţi în
Operare \ni func ionare
Nu depăşiţi nivelul maxim de conţinut, indicat
Aşezaţi şi rotiţi suportul aparatului de măcinat cu ansam
Rotiţi aparatul de măcinat cu josul în sus i montaţi-l pe
Blocaţi aparatul de măcinat prin rotire în direcţia con
formă mişcării acelor de ceas până ce se blochează (sunetul
caracteristic „click“ vă informează că aparatul de măcinat
Porniţi aparatul prin rotirea butonului de ajustare la pozi
ţia corespunzătoare. Adaptaţi viteza în mod corespunză
Vă recomandăm să folosiţi programul „PULSE“
Amestecarea diferitor produse unul după celă
lalt fără spălare exactă poate duce la pătrunde
rea mirosului şi gustului de la produsul tocat
anterior.
Nu folosiţi aparatul cu aparatul de măcinat
montat în mod continuu pentru o durată mai
mare de 30 de secunde. Dacă în decursul a 30
de secunde nu reuşiţi să terminaţi procesul de
măcinare opriţi aparatul şi aşteptaţi 5 minute
După ce aţi terminat măcinare setaţi butonul de ajustare
Intotdeauna, imediat după utilizare spălaţi
recipientul aparatului de măcinat şi suportul
aparatului de măcinat cu ansamblul de cuţite în
apă caldă cu adaos de detergent pentru vase.
Garnitura aparatului de măcinat trebuie ştearsă
Dup\t ce a i terminat de lucrat cu aparatul de
m\tcinat
Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul cablului de alimen
Demontaţi aparatul de măcinat, pentru a face acest lucru
ţineţi cu o mână suportul penru accesorii, cu cealaltă
prindeţi aparatul de măcinat. Rotiţi aparatul de măcinat
în direcţia opusă mişcării acelor de ceas, până ce simţiţi
Rotiţi suportul aparatului de măcinat cu ansamblul de
cuţite în direcţia opusă mişcării acelor de ceas şi daţi jos
suportul cu ansamblul de cuţite de pe capacul aparatului
Turnaţi conţinutul măcinat într-un vas.
Spălaţi aparatul de măcinat (vezi punctul
„Curăţarea şi
întreţinerea aparatului cu vasul de mixare/ aparatul
Cur\t area \ni între inerea aparatului cu vasul
de mixare/ aparatul de m\tcinat montat
Curăţarea aparatului trebuie efectuată imediat
după utilizare. Acest lucru previne depunerea
Turnaţi aproximativ 450 ml de apă în vas şi porniţi apara
tul pentru aproximativ 10 secunde prin rotirea şi menţine
Apoi vărsaţi apa din vas, rotiţi-l „cu josul în sus“ şi uscaţi.
Ín cazul în care este necesar spălaţi vasul, capacul,
piesa de închidere a capacului, ansamblul de cuţite, reci
pientul aparatului de măcinat şi suportul aparatului de
măcinat cu ansamblul de cuţite în apă caldă cu adaos de
Garnitura vasului de mixare şi garnitura aparatuli de
Ín cazul în care aţi lăsat vasul o durată mai îndelungată
fără curăţare şi de interiorul vasului s-au prins bucăţi din
Nu se recomandă introducerea vasului, capacului, piesei
de închidere a capacului, aparatul de măcinat, ansamblul
de cuţite, recipientul aparatului de măcinat şi suportul
aparatului de măcinat cu ansamblul de cuţite în maşina
de spălat vase. Detergenţii agresivi pot avea un impact
Ştergeţi partea exterioară a transmisiei cu o pânză
Pentru a spăla transmisia nu folosiţi detergenţi agresivi
sub formă de emulsii, lapte, pastă etc. Acestea pot,
printre altele, să şteargă simbolurile gra�ce informative
Nu curăţaţi vasul şi recipientul aparatului de măcinat cu
MALAXOR
DESCRIEREA APARATULUI
Malaxorul este destinat pentru efectuarea de activităţi legate
de pregătirea de mâncare. Accesoriile detasabile (cuţitul
malaxorului, discul cu două feţe) permite secţionarea, tăie
UTILIZARE DOTARE
Cuţitulul malaxorului
– este utilizat pentru prelucrarea de
carne crudă sau �artă. Acesta poate � utilizat şi pentru a fră
partea pentru felii subţiri – folosită pentru tăierea/raderea
Preg\ttirea aparatului pentru funcionare
Ínainte de prima utilizare aparatul cu malaxorul montat (sau
după ce a fost depozitat o durată îndelungată), trebuie să
spălaţi piesele malaxorului (piston, capac, recipient, cuţit şi
disc cu două feţe) în apă caldă cu puţin detergent pentru
Operare \ni func ionare
Montaţi angrenajul pe suportul penru accesorii astfel încât
inscripţionat pe angrenaj să coincidă cu simbolul
de pe suportul penru accesorii şi apoi blocaţi angrenajul
prin rotire în direcţia conformă mişcării acelor de ceasornic
până ce se blochează, iar simbolul
de pe angrenaj va
coincide cu simbolul
de pe suportul penru accesorii (sune
tul caracteristic „click“ vă informează că aţi montat corect
Montaţi recipientul malaxorului pe suportul penru acce
sorii astfel încât simbolul
inscripţionat pe recipient să
coincidă cu simbolul
de pe suportul penru accesorii.
Apoi în�ngeţi recipientul pe suportul penru accesorii şi blo
caţi-l prin rotire în direcţia conformă mişcării acelor de ceas
până ce se blochează, simbolul
de pe recipient va coin
cide cu simbolul
de pe suportul pentru ajutaje (sunetul
caracteristic „click“ vă informează că aţi montat corect vasul
Mânerul vasului cu malaxor trebuie să se a�e
MANIPULAREA CUţITULUI MALAXORULUI
Ín�ngeţi cuţitul malaxorului în vas.
Aşezaţi capacul malaxorului astfel încât bolţul de pe
capac să intre în ori�ciul din cuţit iar simbolul
de pe capac
de pe vasul cu malaxor.
Ímpingeţi capacul malaxorului pe gulerul vasului şi blo
caţi-l prin rotire în direcţia conformă mişcării acelor de ceas
până când simbolul
de pe capac va coincide cu simbolul
Porniţi aparatul prin rotirea butonului de ajustare la pozi
Nu folosiţi aparatul cu malaxorul montat în
mod continuu pentru o durată mai mare de 30
secunde. După această durată opriţi aparatul şi
aşteptaţi 10 minute înainte de a-l porni din nou,
Atunci când lucraţi puteţi adăuga produse (condimente,
ingrediente) prin pâlnia de turnare după ce aţi scos pistonul
din malaxor. Introduceţi produse în pâlnia de turnare şi dacă
Nu împingeţi produsele cu degetele sau cu alte
Pentru a opri aparatul rotiţi butonul de ajustare a vitezei
Desfaceţi malaxorul în ordinea inversă faţă de cea
MANIPULAREA DISCULUI CU DOUă FEţE
Introduceţi discul cu două feţe în vasul malaxorului cu
Aşezaţi capacul malaxorului astfel încât bolţul de pe
capac să intre în ori�ciul din cuţit şi simbolul
de pe capac
de pe vasul cu malaxor.
Apăsaţi capacul malaxorului pe gulerul vasului şi blocaţi-l
prin rotire în direcţia conformă mişcării acelor de ceasornic
până când simbolul
de pe capac va coincide cu simbolul
Introduceţi produse în pâlnia de turnare a malaxorului şi
Porniţi aparatul prin rotirea butonului de ajustare la pozi
Nu folosiţi aparatul cu malaxorul montat în
mod continuu pentru o durată mai mare de 30
secunde. După această durată opriţi aparatul
aşteptaţi 10 minute înainte de a-l porni din
Atunci când lucraţi adăugaţi produsele prin pâlnia de
turnare după ce scoateţi pistonul malaxorului. Introduceţi
fructe sau legume în pâlnia de turnare de pe capac şi
Nu împingeţi produsele cu degetele sau cu alte
Pentru a opri aparatul rotiţi butonul de ajustare a vitezei
Desfaceţi malaxorul în ordinea inversă faţă de cea
Indica ii de exploatare
Nu fărâmiţaţi bucăţi prea mari cu cuţitul malaxorului. Ína
inte de a le introduce în vas împărţiţi produsele în cuburi
La măcinare: brânză, unt, margarină nu lăsaţi apara
tul să lucreze prea mult timp. Produsele tocate se pot
Ín cazul în care produsele se lipesc de cuţit sau de pere
ţii interiori ai vasului opriţi aparatul, daţi jos capacul şi
Veţi obţine felii regulate fără resturi atunci când în timpul
umplerii pâlniei aparatul este oprit. Pentru a face acest
Puteţi umple pâlnia cu produse atunci când aparatul este
Cur\t area \ni între inerea aparatului cu
malaxorul montat
Curăţarea aparatului trebuie efectuată imediat
după utilizare. Acest lucru previne depunerea
După �ecare utilizare spălaţi bine piesele din dotare care
intră în contact cu produsele prelucrate în apă caldă cu
puţin detergent pentru vase, pentru a nu lăsa resturile
Carcasa transmisiei trebuie ştearsă cu o pânză umezită
Petele murdare din spaţiile înguste sau colţuri trebuie
îndepărtate cu o perie pentru spălat sticle sau cu periuţa
Cuţitul malaxorului trebuie păstrat mereu în vasul cu
malaxor.
Ecologia – Ai grij\t de mediul înconjur\ttor
Fiecare consumator poate contribui la pro
tecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu
este nici di�cil, nici scump. Ín acest scop:
cutia de carton duceţi-o la maculatură, pun
gile din polietilen (PE) aruncaţi-le în contai
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunză
tor deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot � periculoase pentru mediul înconjurător.
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apă
rute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modi�ca produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
 !
Ооздравляем с выбором нашего прибора и приветствуем
среди пользователей продуктов Zelmer.
Р целью получения наилучших результатов рекомен
дуем использовать исключительно оригинальные аксес
суары фирмы Zelmer.
Нни специально разработаны для этого продукта. Оро
сим внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуа
тации. Нсобое внимание следует обратить на указания
по безопасности. Оросим сохранить инструкцию по экс
плуатации, чтобы Вы могли использовать ее также во
 ­ €‚ ƒ „ ‚€…‚…
€†‡‚ˆ ‰…€‹Œ
Рледует убедиться, что изложенные ниже указа
Оеред началом использования прибора ознакомь
тесь с содержанием всей инструкции по эксплуа
опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обу
чены и ознакомлены с инструкцией по эксплуата
Ме позволяйте детям пользоваться или играть при
Гержите устройство и провод питания вдали от
Ме используйте соковыжималку, если сито повреж
Оеред включением соковыжималки проверьте,
хорошо ли закреплена крышка крепежными ско
Ме вынимайте резервуар для отходов и не откры
вайте крепежные скобы во время работы соковы
Ооверните регулировочную ручку в положение „0“
перед тем как снять крышку с кувшина и
перед тем
как снять чашу миксера и мельницу с основания на
приставке. Оодождите, пока ножи полностью оста
Ме используйте чашу миксера без накладки крышки.
Ме вкладывайте руки в кувшин, даже когда он снят
для чистки, поскольку ножи по прежнему опасны –
Ме вкладывайте твердых предметов (ложечка,
лопатка, и т.п.) в кувшин когда включено питание
Ме мойте ножи непосредственно рукой. Гля мытья
Ме прикасайтесь руками к движущимся элементам,
особенно опасен двухсторонний диск и нож смеси
теля. Нни очень острые! Меосторожное обращение
Роблюдайте особую осторожность во время
работы с режущими лезвиями, во время опорожне
Ме мойте нож смесителя и двухсторонний диск
непосредственно рукой, используйте для мытья
Ž!
\r\f  \n\t\b  \t\r\f  

Ме вытягивайте вилку из гнезда электросети потя
Орибор поставьте рядом с розеткой электросети
на твердой устойчивой поверхности так, чтобы не
‘€…‚…‡! / ’†“‚…†!
\r\f  \n\t\b  
Ме включайте прибор, если заметны повреждения
Дсли кабель питания будет поврежден, он должен
быть заменен у производителя или в специализи
рованном сервисном центре, или квалифицирован
Пемонт прибора может выполнять исключительно
обученный персонал. Меправильно выполненный
ремонт может привести к серьезной угрозе для
пользователя. В случае появления неполадок обра
Оеред заменой оборудования или приближением
к оборотным частям во время использования сле
Оеред чисткой прибора, сборкой или его демонта
жем всегда вынимайте кабель из розетки электро
Оосле использования выключите устройство.
Ме демонтируйте элементы соковыжималки, не
снимайте крышку с кувшина и резервуара смеси
теля пока двигатель и все движущиеся элементы
Гля проталкивания продукта используйте исклю
чительно толкатель, поставляемый в комплекте
Ороявите особую осторожность во время работы
Ме разрешайте пользоваться прибором детям
лицам с ограниченными физическими, мануаль
ными и умственными возможностями, не имеющим
Всегда подключайте прибор к розетке электрической
сети (исключительно переменного тока) с
Мемедленно прекратите работу и отключите при
бор от электросети, если в мотор соковыжималки
попала какая-либо жидкость. Нтдайте соковыжи
Ме перегружайте прибор излишним количеством
продуктов или слишком сильным проталкиванием
Ме подвергайте соковыжималку действию темпера
Ме оставляйте устройство, включенное в электри
Ме погружайте корпус соковыжималки в воду и не
Гля мытья корпуса не используйте агрессивные
моющие средства в виде эмульсий, молочка, паст
т.п. Нни могут, помимо прочего, удалить нанесен
ные информационные графические символы, такие
Гля мытья металлических частей, в особенно
сти сита с острым измельчающим диском, ножа
диска смесителя используйте входящую в ком
Мемедленно выключите соковыжималку, если вы
заметите сильную вибрацию или снижение оборо
Орервите работу и отключите устройство от элек
трической сети если продукт застрянет в
воронке или на измельчающем диске. Тстраните
Ме используйте соковыжималку без резервуара
Ори хранении никогда не держите крышку на кув
Ме наполняйте кувшин выше отметки 900 мл, если
это произойдет, то его содержимое может припод
Ме переполняйте кувшин. Дсли жидкость попадет
под узел двигателя, она может проникнуть в двига
Во время взбивания в кувшине должно находиться
Пекомендуется пользоваться устройством с
новленной чашей миксера /мельницей при непре
рывной работе не дольше чем 30 секунд. Оо
истечение этого времени следует выключить
устройство и подождать 5 минут перед повторным
включением, для того, чтобы остыл двигатель.
Ороцесс взбивания может состоять максимум из
Ме включайте устройство с пустой чашей миксера/
мельницей, поскольку устройство может пере
Семпература ингредиентов, используемых для
Оеред тем как приступить к работе, проверьте, не
находится ли в резервуаре смесителя твердый
Ме останавливайте устройство открывая крышку
смесителя или поворачивая резервуар (аварийная
остановка). Ьто приводит к преждевременному
Ме мойте металлические части в моющих маши
нах. Агрессивные моющие средства, применяемые
устройствах этого типа, приводят к потемнению
вышеупомянутых частей. Лойте их вручную под
проточной водой с использование жидкости для
 
\f\t    \t\r­ ­\b\f , ­
  €­ 
Орибор предназначен для домашнего использова
ния. В случае его использования в промышленных,
коммерческих целях, условия гарантии будут изме
Оеред первым использованием устраните все
элементы упаковки внутри прибора и тщательно
Оосле завершения работы выньте кабель питания
”ƒ•… €††
Гвигатель устройства предназначен для работы с соко
Сехнические параметры приведены на маркировочной
Тстройство сконструировано во II классе изоляции, не
требуется его подключения к розетке с заземляющим
Роковыжималки ZELMER соответствуют требованиям
Ьлектрический прибор с низким напряжением (LVD)
Изделие обозначено знаком CE в информационной
—†‚ ‹…†‚ˆ…
Пегулятор режима работы (PULSE, 0, скорость 1,
Гвигатель
Пезервуар для отходов
Йрепежные скобы
Пезервуар для сока
Йрышка резервуара с отделителем пены
Оодставка для приставок
Оодставка мельницы с узлом ножей
Тплотнитель мельницы
Тзел ножей чаши миксера
Тплотнитель
Йувшин с указателем уровня
Йрышка кувшина
Дмкость смесителя
Гвухсторонний диск
Мож смесителя
Йрышка смесителя
Ороталкиватель смесителя
—‘˜‘Ž™›œžŸ¡˜Ÿ
Роковыжималка является прибором, предназначенным
для быстрого выжимания соков из фруктов и овощей
одновременным выделением отходов. Ркорость выжи
мания подобрана таким образом, чтобы получить опти
мальные параметры качественно выжатых соков. Рок
содержит мелкие фракции фруктов (овощей), полезных
для здоровья, но одновременно понижающих прозрач
ность сока. Ьто запланированный эффект, потому что
производитель соковыжималки принял решение, что
более важным является сохранение как можно больше
питательных, полезных для здоровья и диетических
качеств полученного сока, чем его прозрачность. Йоличе
ство сока, полученного из 1 кг сырья, зависит от качества
и свежести используемых продуктов, а также от чистоты
сита и состояния терки (напр., для свежей моркови
составляет 50-60%). Цасти, имеющие контакт с
тываемым сырьем, произведены из материалов, допу
’‚“¢‚‚ …‚‚  †„‚
Оеред первым использованием разберите
соковыжималку, промойте части, имею
щие контакт с обрабатываемым продук
Оотяните фиксаторы вниз таким образом, чтобы они
Гостаньте толкатель и снимите крышку.
Гемонтируйте миску с ситом. Гля этого поверните
миску в направлении против часовой стрелки, так, чтобы
на миске совпал с символом
на приводе
соковыжималки и снимите миску с привода соковыжи
Рнятые части (за исключением при
вода) тщательно промойте в теплой
воде с
добавлением средства для мытья
посуды. Ложно также их мыть в посудомо
ечных машинах при темп. макс. 60°C (кроме
миски, сита и привода). Оосле тщательной
осушки приступите к монтажу чистых
Ооставьте на привод соковыжималки миску таким
образом, чтобы символ
находящийся на основании
миски совпал с символом
на приводе соковыжи
Жаблокируйте миску. Ооворачивая ее в направлении
по часовой стрелке так, чтобы символ
на приводе
соковыжималки совпал с символом
на основании
Тстановите сито на ось так, чтобы выемка на оси
Рито возможно смонтировать только
Ооставьте под крышку контейнер для отходов, следу
ющим образом: Тстановите контейнер под углом и
стите его под миску так, чтобы выступ на контейнере для
отходов попал в выступ на миске, потом пододвиньте
Тстановите крышку таким образом, чтобы выступ на
Ооднимите оба фиксатора вверх и наложите при
Гожмите фиксаторы к миске (характерное защелки
Пазместите резервуар для сока так, чтобы носик
Меправильный монтаж фиксаторов приво
дит к включению системы безопасности
невозможности включения соковыжи
Возле прибора приготовьте помытые
фрукты и овощи предназначенные для
Ž£• …‚‚  †„‚ … ˆ
Ороверьте, установлена ли регулирующая ручка
Вставьте вилку в розетку электрической сети и
чите соковыжималку, поворачивая регулятор режима
работы, в зависимости от необходимой скорости:
на скорость 1 или 2 (см. таблицу
тлпсптуэ тплпгьзйнбойя емя ожлпупсьц пгпъжк
В засыпную воронку крышки вкладывайте фрукты
Ме проталкивайте продукты пальцами
Выжатый сок, накопленный в резервуаре, перелейте
Пезервуар для сока оборудован крышкой
сепаратором пены, которая задержи
Ори необходимости (в случае чрезмерного накопле
ния мякоти в сите, которое вызывает вибрирование
соковыжималки) рекомендуется использовать функ
позволяет устранить излишек нако
пленной мякоти на сите. Оереключение ручки в позицию
и удержание ручки в этом положении, заставит
прибор работать с максимальной скоростью. Дсли отпу
’‚… ‚‚•­ †„‚
(­ …‚)
Выключите соковыжималку установив ручку в пози
Оосле остановки мотора демонтируйте соковыжи
малку для мытья ее частей (см. п.
Ме допускайте переполнения резервуара
для отходов. Во время его вынимания
избыток собранного жмыха при наклоне
¤…  ƒ† …‚‚
Оосле каждого использования соковыжималки тща
Жагрязнения в щелях или углах устраните с помощью
Оривод необходимо чистить влажной тряпочкой
добавлением средства для мытья посуды. Оосле,
В случае, если внутрь привода попала вода
или сок, необходимо прекратить работу
отдать прибор на диагностику в сервис
Ьлементы оснащения, такие как: миска, крышка, тол
катель, резервуар для сока с крышкой с сепаратором
пены и контейнер для отходов, нужно мыть в теплой
Йрышку, толкатель и контейнер для отходов также
можно мыть в посудомоечных машинах при темп.
Гля мытья сита используйте исключительно щеточку,
которая прилагается к соковыжималке.
Дмя ньуэя
В процессе длительной эксплуатации соковыжи
малки возможно изменение цвета элементов, изго
товленных из пластика. Ме воспринимайте это как
Изменения цвета из-за моркови можно удалить, про
тирая ее тряпочкой, пропитанной любым раститель
Роберите соковыжималку (см. п.
„МОНТАЖ СОКО
Нбращайте особенное внимание на про
зрачные (транспарентные) части из пла
стика. Нни не устойчивы к ударам и паде
˜ €†¢‚‚‡  “‚†‚ˆ, ‹…ˆ …‚?
Урукты и овощи, предназначенные для отжимания
соков, должны быть свежими и тщательно про
мытыми. Гля приготовленя сока фрукты и овощи
необходимо очиститьот песка и земли под проточной
водой и удалить кожуру. Оубликации по поводу при
готовления соков рекомендуют замачивание овощей
на 5 минут в воде с добавлением соли и лимонной
кислоты. Нвощи, подготовленные таким образом, не
темнеют в процессе отжима, и сок из них имеет нату
Югодные и фрукты мойте непосредственно перед
использованием, потому что они быстро утрачивают
Оодбор фруктов и овощей зависит от времени года,
от вкусовых предпочтений, рекомендаций, связан
ных со здоровьем. Ма питательное качество соков из
овощей и фруктов влияет их предварительная под
Роки приготовляются из сочных сортов овощей
фруктов, которые должны быть спелыми, потому
что из них получается наибольшее количество сока
Гля приготовления напитков подходят следующие
овощи: помидоры, морковь, сельдерей, свекла,
петрушка, лук, капуста, огурцы, черная репа, ревень
Сакие овощи, как редис, зелень петрушки, укроп,
Уруктовые соки можно получать почти со всех видов
Юблоки, персики, абрикосы и сливы должны быть
Из фруктов, содержащих косточки, удалите их,
Нтжим сока из слив, ягод, малин, мягких груш и
а также других фруктов затруднено. Из мякоти этих
фруктов и ягод создается губковидная масса, кото
рая забивает отверстия сита. Их можно добавлять
небольших количествах к соку других фруктов
Сакже можно выжимать сок из винограда. Гля этого
загрузочное отверстие поместите целые кисти
винограда, предварительно оторвав твердые стебли.
Йорневые овощи и твердые фрукты следует разре
зать на куски, помещающиеся в засыпное отверстие.
Юблоки режут на части (если размер яблок не позво
ляет загрузить их целыми в загрузочное отверстие),
Урукты и овощи помещаются в засыпное отверстие
Оитательное значение сырых соков близко к пита
тельному значению продуктов питания, из которых
Мапитки из соков рекомендуются в детском питании
Пекомендуется соки из овощей запивать небольшим
количеством воды, потому что они очень концентри
рованы. Дсли соки не разбавлены, дневная доза не
Ме нужно соединять фрукты с овощами за исключе
нием яблок. Ме следует соединять арбузы с другими
Вотовые соки не подходят для длительного хране
ния. Й овощным напиткам можно добавлять арома
тические приправы: перец, укроп, тмин, мускатный
орех, тимьян, майоран, а к фруктовым напиткам -
ваниль, корицу и гвоздику. Цтобы получить полный
аромат приправ, следуем перед их добавлением
напитку тщательно раздробить. должны Их нужно
использоватьв небольших количествах, чтобы сохра
нить натуральный вкус и запах продуктов, из которых
приготовлен напиток. Ооскольку соки из фруктов
овощей обычно имеют невысокую колорийность,
напитки из них показаны для людей, придерживаю
Уруктовые и овощные напитки подаются при комнат
— …‚ – ‰‚  “‚†‚‡
Тскоряет обмен веществ, поскольку содержит
набор микроэлементов и витаминов, необхо
димых для правильного функционирования
Витамин A, синтезированный из каротина,
улучшает зрение. Ьлементы этого сока
нивелируют негативное влияние никотина, возвращают
коже ее натуральный здоровый цвет. Оолстакана сока
из моркови и полстакана молока рекомендуются малым
детям. Рок из моркови в соединении с яблочным соком
рекомендуется в качестве укрепляющего напитка для
Рпелые и свежие помидоры дают сок пре
восходного качества. Соматный сок можно
соединять со всеми другими овощными
соками. Родержит много витаминов A и C.
Гва стакана сока покрывают дневную потребность орга
низма в витамине Р. Вкусовые качества томатного сока
Рок из красной свеклы в соединении
апельсиновым соком дает напиток с пре
восходным вкусом. Цистый сок из свеклы
может потребляться только по рецепту
Используется в лечении язвы желудка,
но только по рецепту врача. Роединен
ный с
соком моркови, он может потре
бляться даже лицами, имеющими слабый
Ьтот сок сильное кровотворное сред
ство, но по причине резкого вкуса реко
мендуется смешивание его с
соком из
моркови. Рок из шпината, моркови
сельдерея в равных количествах
после смешивания дают вкусный напи
Гля сока не нужно использовать листья
сельдерея, потому что они дают горький
привкус. Рок из корня сельдерея очень
вкусный. Дго можно смешивать с
из других овощей. Нн должен быть
использован в меньших количествах, чем морковный
сок. Гобавление яблочного сока или лимона улучшает
Т него по происхождению приторный вкус
его нужно смешивать с яблочным, мор
ковным или соком из сельдерея. Нгуречный
сок используется для улучшения состояния
Рок из свежих спелых яблок обладает прият
ным ароматом и вкусом, богат на витамины
А и В, а также минеральные соли. Аольшое
содержание пектина в соке благотворительно
действует на функции пищеварения. Рвежий
яблочный сок используется при подагре и
ревматизме.
Джевичный сок с небольшим количеством
сахара и воды дает очень тонизирующий
напиток. Тчитывая большое содержание
витаминов и микроэлементов, действует
укрепляюще, особенно у лиц пожилого воз
Рок обладает противовоспалительным
эффектом и может использоваться при
простуде. Вотовя консервы, его можно сое
Рок из черной смородины обладает специфи
ческим ароматом, высокой кислотностью
выразительной терпкостью. Тчитывая хими
ческий состав и содержание витаминов, это
один из наилучших соков. Дго следует смеши
вать с соками с низкой кислотностью или
—€Œ‡ †Œ€  “‚†‚‡­
Ž‚ ‚ €†‚„ ‚ †­ ‰…€‹Œ …‚‚
Выключите прибор и выньте штепсельную вилку из
розетки. Тстановите правильно фиксаторы на крышке
(см. пункт
„МОНТАЖ СОКОВЫЖИМАЛКИ”
). Включите
Выключите прибор и выньте штепсельную вилку из
розетки. Нставьте соковыжималку на 30 минут для
остывания, после этого попробуйте повторно включить
Ори включении и использовании прибора впервые может
ощущаться специфический запах. Ьто не является угро
зой и не говорит о неисправности прибора. Жапах должен
пропасть после нескольких использований.
Рверить протекание процесса и время переработки
любым временем работы, приведенным в инструкции
Ороверить напряжение, указанное на идентификацион
Выключите прибор и выньте штепсельную вилку из
В приборе нельзя перерабатывать очень твердые фрукты
или овощи, а также состоящие из длинных волокон.
Выключите прибор и выньте штепсельную вилку из
розетки. Оодождите, пока прибор остановится. Нчи
стите засыпное отверстие, сито, крышку и контейнер
Выключите прибор и выньте штепсельную вилку из
розетки. Ороверьте правильность установки сита на
ось. Ороверьте не повреждено ли сито. В случае меха
нического повреждения сита, обязательно отдайте
¥‚“‚ …‚†‚… ­
“­ ‚“‡ƒ ¦†‹‚  ‚‚§ˆ
’‚“¢‚‚ ‹…†‚ˆ…  †„‚
€†…
Тстановите двигатель на сухой, стабильной, горизон
тальной поверхности вблизи розетки питания, в месте,
Тложите шнур питания так, чтобы он не
свисал со стола или рабочей поверхности,
чтобы его нельзя было случайно потя
Тстановите на двигатель подставку для приставок
так, чтобы символ
, находящийся на боку подставки
Жаблокируйте подставку для приставок, поворачивая
ее по часовой стрелке так, чтобы символ
на под
ставке (характерный „щелчок“ свидетельствует о том,
Включите вилку шнура питания в розетку электриче
Оеред подключением устройства к источ
нику питания убедитесь, что регулировоч
¤Ÿ¨Ÿ žœ˜—©¥Ÿ
Цаша миксера предназначена для измельчения и
мешивания разного рода продуктов. Р ее помощью
можно приготовить супы, соусы и коктейли, можно
также взбивать овощи, фрукты, мясо, а также измель
чать вареные пищевые продукты для младенцев.
’‚“¢‚‚ ‹…†‚ˆ…  †„‚
Оеред первым использованием устройства с установ
ленной чашей миксера (или после его длительного
хранения), вымойте кувшин, крышку и накладку крышки
теплой воде с добавлением жидкости для мытья
Гержите руки вдали от ножей – они очень
‘„…‹  €†Œ€ “ˆ…­
Тстановите чашу миксера на подставке для приста
вок так, чтобы ручка кувшина находилась с правой сто
Жафиксируйте кувшин, поворачивая его по часовой
стрелке пока он не заблокируется (характерный „щел
чок“ свидетельствует о том, что кувшин установлен пра
Пучка кувшина должна находиться с правой
Ооложите ингредиенты в кувшин. Ме наполняйте кув
Рпособ добавления ингредиентов в кув
шин миксера может быть любой, однако,
лучшие результаты получаются, если
Жакройте кувшин крышкой так, чтобы сторона крышки,
на которой нет ситечек, оказался при носике кувшина.
Тстановленная таким образом крышка предотвращает
Йрышку можно установить в трех поло
жениях, при этом только одно положение
крышки применяется в процессе взбива
ния. Гва других положения используются
для переливания содержимого кувшина
Вставьте накладку крышки в отверстие в крышке так,
чтобы выступы, находящиеся на накладке оказались
пазах крышки. Жафиксируйте накладку поворачивая ее
Ме включайте устройство с установлен
ной чашей миксера без накладки крышки,
в особенности если вы хотите взби
вать твердые ингредиенты. Нни могут
Включите режим взбивания, поворачивая ручку регу
Кучшие эффекты получаются при взбива
Ме используйте устройство с установ
ленной чашей миксера при непрерывной
работе дольше чем 30 секунд. Оо истече
нии этого времени выключите устрой
ство и подождите 5 минут перед повтор
ным включением, для того чтобы остыл
Во время взбивания вы можете добавлять продукты
(приправы, ингредиенты) через отверстие, вынимая
Гля того, чтобы остановить устройство, поверните
Дсли консистенция взбиваемых продуктов
еще не соответствует вашим ожиданиям,
поверните ручку регулятора в положение
„PULSE“ и держите в этом положении
несколько секунд – устройство будет
работать на максимальной скорости.
Оосле того как вы отпустите ручку регу
Тстройство с установленной чашей миксера может слу
жить также для дробления кубиков льда, позволяя полу
Оеред использованием чаши миксера для
дробления кубиков льда, убедитесь , что
она чистая. Дсли нет, то тщательно
вымойте ее чистой водой. Нстатки мою
щего средства могут повлиять на вкус
раздробленного льда и приведут к потере
вкуса напитка, в который он будет добав
Вложите в кувшин не менее 15 кубиков льда (размером
не более 2 см). Йроме кубиков льда влейте еще ок. 15 мл
(1 ложечка) свежей холодной воды. Тстановите крышку
кувшина вместе с накладкой, а затем поверните ручку
регулятора в положение
. Тстройство начнет работу,
дробление льда производите в циклах по 3 секунды, это
действие повторяйте до полного раздробления льда.
Дсли консистенция льда еще не соответствует вашим
ожиданиям (вы хотите получить консистенцию снега),
поверните ручку регулятора в положение
держите в этом положении нескольких секунд – устрой
ство будет работать с
максимальной скоростью. Оосле
того как вы отпустите ручку регулятора, устройство пре
Ме дробите кубики льда без предваритель
’‚… ‚‚•­ †„‚ … •ªˆ …†
Выключите устройство и выньте вилку шнура пита
Рнимите чашу миксера, для этого придержите одной
рукой подставку для приставок, а другой рукой возь
Ооверните кувшин против часовой стрелки, пока
не почувствуете сопротивление, и снимите кувшин
Йрышку можно установить в трех поло
жениях, при этом только одно положение
крышки применяется в процессе взбива
ния. Нстальные два положения (широкое
ситечко, узкое ситечко) используются во
время переливания взбитого содержимого
Вымойте чашу миксера (см. пункт
„Чйтулб й фцпе
иб фтуспктугпн т фтубопгмжоопк шбщжк нйлтжсб/
Выньте вилку сетевого шнура из электрической
Ооверните крышку против часовой стрелки, пока
не почувствуете сопротивление, и снимите крышку
Нчистите кувшин от содержимого.
Оомойте кувшин (см. пункт
„Чйтулб й фцпе иб
фтуспктугпн т фтубопгмжоопк шбщжк нйлтжсб/нжмэ
). Оереверните кувшин вверх дном и поставьте
Ндной рукой придерживайте кувшин, а другой отвин
Нсторожно выньте узел ножей вместе с уплотните
Можи устройства очень острые. Нбращай
Вложите уплотнитель в углубление в узле ножей.
Рнимите крышку с кувшина миксера. Оереверните
кувшин вверх дном и поставьте на плоской, стабильной
Вложите узел ножей в отверстие на дне кувшина.
Ндной рукой придерживайте кувшин, а другой ввин
ž©¡«¬œ®Ÿ
Лельница предназначена для измельчения и перема
лывания таких ингредиентов, как перец, зерна кофе,
рис, пшеница, зерна кунжута, орехи (очищенные) и т.п.,
Лельница не предназначена для измельче
ния очень твердых ингредиентов, таких,
Микогда не используйте мельницу для пере
малывания сахара, поскольку это может
Оеред тем как приступить к измельчению
мяса, его следует очистить от жилок,
пленок и жира, а затем порезать на кусочки
‘„…‹  €†Œ€ “ˆ…­
Ме превышайте максимального уровня,
Маложите и навинтите основание мельницы с узлом
Оереверните мельницу вверх дном и установите ее
Жафиксируйте мельницу, поворачивая ее по часовой
стрелке пока она не зафиксируется (характерный „щел
чок“ свидетельствует о том, что мельница установлена
Включите устройство, поворачивая ручку регулятора
в соответствующее положение. Тстановите скорость,
Пекомендуется использовать программу
Ори перемалывании разных продуктов,
один за другим, без тщательного мытья
емкости может привести проникновение
запаха и вкуса предыдущего перемолотого
Ме используйте устройство с установлен
ной мельницей при непрерывной работе
дольше, чем 30 секунд. Дсли в течение
30 секунд не удалось завершить процесс
перемалывания, выключите устройство
и подождите 5 минут перед следующим
Оосле окончания перемалывания установите ручку
Всегда мойте емкость и основание мель
ницы с узлом ножей сразу же после исполь
зования в теплой воде с добавлением жид
кости для мытья посуды. Тплотнитель
’‚… ‚‚•­ †„‚ … ‡Œˆ
Выключите устройство и выньте вилку шнура пита
Рнимите мельницу, для этого придержите одной
рукой подставку для приставок, другой рукой возь
мите за мельницу. Ооверните мельницу против часо
вой стрелки, пока не почувствуете сопротивление,
Ооверните основание мельницы с узлом ножей про
тив часовой стрелки и снимите основание с узлом
Вымойте мельницу (см. пункт
„Чйтулб й фцпе иб
фтуспктугпн т фтубопгмжоопк шбщжк нйлтжсб/
¤…  ‹ƒ‚“   ‹…†‚ˆ…‚ …
‹…‚
‚ˆ •ªˆ …†/‡Œˆ
Ороизводите чистку устройства сразу же
после использования. Ьто предотвращает
накапливание остатков продуктов внутри
Влейте около 450 мл воды и включите устройство на
примерно 10 секунд поворачивая и удерживая ручку
Жатем вылейте воду из кувшина, переверните его
Ори необходимости вымойте кувшин, крышку,
накладку крышки, узел ножей, емкость мельницы
основание мельницы с узлом ножей в теплой воде
Тплотнитель чаши миксера и уплотнитель мельницы
Жатем промойте в чистой проточной воде и высу
Дсли вы оставили кувшин на долгое время не очи
стив его, и к внутренним стенкам кувшина прилипли
кусочки взбиваемых ингредиентов, используйте ней
Ме рекомендуется вкладывать кувшин, крышку,
накладку крышки, мельницу, узел ножей, емкость
мельницы и основание мельницы в машину для
мытья посуды. Агрессивные моющие средства могут
отрицательно повлиять на состояние поверхности
Оротрите внешнюю часть двигателя влажной, мягкой
Ме кладите двигатель в воду или в
Гля мытья двигателя не используйте агрессивных
детергентов в виде эмульсии, молочка, пасты и т.п.
Нни могут, в частности, уничтожить нанесенные
Ме следует чистить кувшин и емкость мельницы
Оосле мытья тщательно высушите все элементы
—ž©—œ”©¡«
Рмеситель предназначен для выполнения действий,
связанных с приготовлением пищи. Рменные элементы
(нож смесителя, двухсторонний диск) позволяют стро
– служит для обработки сырого или варе
сторона для ломтиков – служит для нарезки ломти
сторона для стружки – служит для резки/стирания
’‚“¢‚‚ ‹…†‚ˆ…  †„‚
Оеред первым использованием устройства с установ
ленным смесителем (или после его длительного хране
ния), вымойте элементы смесителя (толкатель, крышку,
емкость, нож и двухсторонний диск) в теплой воде
добавлением жидкости для мытья посуды, хорошо про
‘„…‹  €†Œ€ “ˆ…­
Тстановите передачу на подставке для приставок
так, чтобы символ
, находящийся на передаче совпал
с символом
на подставке для приставок, а затем
зафиксируйте передачу, поворачивая ее по часовой
стрелке, пока не произойдет блокировка, а символ
на передаче не совпадет с символом
на подставке
для приставок (характерный „щелчок“ свидетельствует
Тстановите емкость смесителя на подставке для при
ставок так, чтобы символ
, находящийся на емкости
совпал с символом
на подставке для приставок.
Жатем прижмите емкость к подставке для приставок,
зафиксируйте его, поворачивая по часовой стрелке пока
не произойдет блокировка, символ
на емкости совпа
дет с символом
на подставке для приставок (харак
терный „щелчок“свидетельствует о том, что емкость сме
Пучка емкости смесителя должна нахо
Вставьте нож смесителя в емкость.
Тстановите крышку смесителя так, чтобы штырь
на крышке попал в отверстие в ноже, а символ
на
Орижмите крышку смесителя к кольцу емкости
зафиксируйте ее поворачивая по часовой стрелке до
тех пор, пока символ
на крышке не совпадет с симво
Включите устройство, поворачивая ручку регулятора
Ме используйте устройство с установ
ленным смесителем w при непрерывной
работе дольше чем 30 секунд. Оо истече
нии этого времени выключите устрой
ство и подождите 10 минут перед следую
щим включением, для того, чтобы остыл
Во время работы вы можете добавлять продукты
(приправы, ингредиенты) через засыпную воронку,
вынув толкатель смесителя. В засыпную воронку крышки
вкладывают продукты и если возникнет такая. необходи
Ме проталкивайте продукты пальцами
Гля остановки устройства поверните ручку регуля
Нткрой смеситель в последовательности, обратной
Вставьте двухсторонний диск в емкость смесителя
Тстановите крышку смесителя так, чтобы штырь
на крышке попал в отверстие в ноже, а символ
на
Орижмите крышку смесителя к кольцу емкости
зафиксируйте ее, поворачивая по часовой стрелке
до того момента, когда символ
на крышке совпадет
В засыпную воронку смесителя вложите продукты
Включите устройство, поворачивая ручку регулятора
Ме используйте устройство с установлен
ным смесителем при непрерывной работе
дольше чем 30 секунд. Оо истечении этого
времени выключите устройство и подо
ждите 10 минут перед следующим включе
Во время работы добавляйте продукты через засып
ную воронку, вынув толкатель смесителя. В
ную воронку вкладывайте фрукты или овощи и легка
¯‚‚¢­ – ’‚ „‚…­ ‚ …†“
Йаждый пользователь может сделать
свой вклад в
охрану окружающей среды.
Йартонную упаковку передайте на маку
латуру, мешки из полиэтилена (PE)
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
Ме проталкивайте продукты пальцами
Гля того, чтобы остановить устройство, поверните
Нткройте смеситель в последовательности, обрат
¥‚“Œ €‚ ‰…€‹Œ
Ме измельчайте ножом смесителя слишком большие
куски. Оеред тем как вложить продукты в емкость
Ори измельчении сыра, масла, маргарина не допу
скается слишком долгая работа устройства. Измель
Дсли продукты приклеились к ножу или к внутренним
стенкам емкости, выключите устройство откройте
Комтики правильной формы без обрезок вы полу
чите, если во время наполнения емкости устройство
выключено. Гля этой цели можно использовать
Воронку можно наполнять продуктами при работаю
¤…  ‹ƒ‚“   ‹…†‚ˆ…‚
‹…‚ ……
Ороизводите чистку устройства сразу же
после использования. Ьто предотвращает
накапливание остатков продуктов внутри
Оосле каждого использования тщательно вымойте
в теплой воде с добавлением жидкости для мытья
посуды части, соприкасавшиеся с обрабатываемым
продуктом, чтобы не допустить засыхания остатков
Йорпус двигателя протрите влажной тряпочкой
Жагрязнения в щелях или в уголках удалите щеточ
Импортер/изготовитель не несет ответственности за воз
можный ущерб, причиненный в результате использования при
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на моди
фикацию прибора в любой момент без предварительного
уведомления, с целью приведения в соответствие с нормами
закона, стандартами, директивами или из конструкционных,
 !
Га Ви е честит новият уред и добре дошли сред потреби
телите на уредите на фирма Zelmer.
Жа най-добри резултати при използването на уреда, пре
поръчваме Ви да използвате само оригинални аксесоари
на фирма Zelmer.
Се са проектирани специално за този продукт. Лоля,
прочетете внимателно това ръководство за употреба.
Нсобено внимание следва да се обърне на съветите
за безопасност. Лоля, запазете тази инструкция за упо
треба, така че да можете да я използвате по време на
’†€‚†°   „ ‚€…‚… 
€†‚
 €‚ 
Аъдете сигурни, че изредените по долу указания
Ореди да започнете използването на уреда, про
четете внимателно съдържанието на цялата
и от лица без опит и познаване на уреда, освен
ако това не става под наблюдение или съгласно
инструкцията за използване на уреда, предадена
Ме поставяйте сокоизстисквачката на мокра
Гръжте уреда и захранващия кабел далече от
Ме ползвайте сокоизстисквачката, ако ситото
Ореди задвижване на сокоизстисквачката прове
рете дали капакът е добре закрепен със закрепва
Ме изваждайте контейнера за остатъци и не осво
бождавайте закрепващите скоби, когато сокоизс
Жавъртете въртока за регулация в положение
«0» преди да свалите капак от каната и преди да
свалите чашата за смесване и мелницата от осно
вание за приставки. Оочакайте докато ножовете
Ме ползвайте чашата за смесване без да сложите
Ме слагайте ръцете в каната дори когато тя е сва
лена за почистване, тъй като ножовете все още са
Ме слагайте твърди предмети (лъжица, лопатка
др.) в каната при включване на уреда към захран
Ме мийте ножовете директно с ръка. Тпотребявайте
Ме се докосвайте с ръце до движещите се еле
менти на оборудването, особено опасен е дву
странният диск и нож на купата. Се са много остри!
Мепредпазливост при употреба може да доведе до
Аъдете особено предпазливи при боравене с реже
щите остриета, при опразване на контейнера и при
Ме мийте нож на купата и двустранния диск
директно с ръка. Тпотребявайте за миене четката
‘€…‚…! / ’†“‹€†“!
\b\f \r \r \f\t\f\f 
Ме използвайте този уред, ако захранващия кабел
Ако захранващия кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя или в специализиран
ремонтен пункт, или от квалифицирано лице, за да
Пемонтите трябва да се извършват само от ото
ризиран персонал. Меправилно извършен ремонт
може да доведе до сериозни опасности за здравето
и живота на потребителя. Ако се появят повреди
Ореди смяна на оборудване или приближаването
Ви към движещи се елементи на уреда по време
на употреба, трябва да изключите уреда и да изва
Ореди чистене на уреда, монтажа или демонтажа,
Рлед употреба изключете уреда. Ме демонтирайте
елементи на сокоизстисквачката, не сваляйте капак
на каната и съд на малаксера, докато двигателят
всички подвижни елементи на уреда напълно не
Жа набутване на продуктите използвайте само тла
Нбърнете особено внимание при използването на
Сози уред не е предназначен за използване от
лица (в това число деца) с ограничени физиче
ски, сетивни или психически възможности, както
Ž!
\b\f \r \r \t \f 
Ме изваждайте щепсела от контакта чрез издърп
Ооставете задвижващата основа близко до захран
ващия контакт на твърда стабилна повърхност,
така, че да не блокирате вентилационните отвори
Тредът трябва винаги да бъде включен в контакт
(само променлив ток) съвместим с напрежението
Веднага прекратете работата и изключете уреда от
захранващата мрежа ако в задвижващата част на
уреда проникне каквато и да е течност. Маправете
Ме претоварвайте уреда с прекомерно количество
продукти, или с прекалено силен натиск на проду
Ме подлагайте сокоизстисквачката на влиянието на
Ме оставяйте уреда, включен към електрическата
Ме потапяйте задвижващия мотор на сокоизстиск
Жа да почистите корпуса не използвайте разяж
дащи препарати под формата на емулсии, лоси
они, кремове и т.н. Се могат да изтрият нанесените
информации на корпуса и да изтрият графичните
символи, такива като знаци, предупредителни
Жа миене на металните части, особено на ситото
с остър диск за раздробяване, ножа и диска на
купата за рязане и бъркане употребявайте четката
Веднага изключете сокоизстисквачката, ако забеле
жите силни вибрации или намаляване на обороти.
Рпрете работата и изключете уреда от захранва
щата мрежа, когато настъпи блокиране на продукта
във фуния за засипване или по диска за раздробя
Ме употребявайте сокоизстисквачката без контей
Ори съхраняването никога не дръжте капака сло
Ме пълнете каната над маркираните 900 мл – ако
стане така, съдържанието му може да предизвика
вдигане на капака при задвижване на двигателя.
Ме препълвайте каната. Ако течността попадне под
задвижващия агрегат, тя може да бъде всмукана
Ори смесване в каната трябва да се намират мини
Орепоръчва се ползване на уреда с монтираната
чаша за смесване/мелница в непрекъсната работа
не повече от 30 секунди. Рлед това време изклю
чете уреда и изчакайте 5 минути преди повторно
задвижване, оставяйки двигателя да изстине. Оро
цесът на смесване може да се състои максимално
Ме включвайте уреда с монтираната чаша за смес
ване/мелница, когато тя е празна, тъй като има
Семпературата на съставки, употребени за смес
Ореди започване на работата проверете дали
купата за рязане и бъркане не се намира някой
Ме спирайте работата на уреда с отваряне на
капака на купата за рязане и бъркане или обръщане
на съда (аварийно спиране). Сова предизвиква по-
бързо изхабяване на задвижването и
трябва да се
Ме мийте металните части в миялни машини. Агре
сивни миещи средства, употребявани в този тип
уреди, предизвикват потъмняване на горепосоче
ните части. Лийте ги с ръка под течаща вода с упо
 
\f\t  \b \t\r­ ­\b\f  ­
 \b\b\f 
Треда е предназначен за домашна употреба. В
чай на използване за други цели, като кетъринг
Ореди да използвате уреда за първи път изва
дете всички остатъци от опаковката и старателно
Рлед завършване на работа с уреда извадете
”ƒ•… “
Нсновното тяло със задвижващия механизъм на уреда
приспособено за работа със сокоизстисквачка, чаша за
Сехническите параметри са посочени върху табелката за
Гопустимо време на непрекъсната работа на задвижва
Тредът е построен във II клас на изолация, не изисква
Рокоизстисквачките ZELMER отговарят на изискванията
Жа ниско напрежение (LVD) – 2006/95/EC.
Длектромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Ородуктът е маркиран със знака CE върху табелката на
C†‚  ‹†“
Върток за регулация (PULSE, 0, ход 1, ход 2)
Йрачета
Жадвижване
Орисъединителен кабел
Ръд за остатъци
Жакрепващи скоби
Ууния за сипване
Сласкач
Йапак на контейнера с пяноотделител
Нснова за приставки
Нснова на мелницата със състав от ножове
Ръстав от ножове на чашата за смесване
Йана с показател за ниво
Йапак на каната
Макладка на капака
Оредавка
Йонтейнер на купа за рязане и бъркане
Гвустранен диск
Мож на купа за рязане и бъркане
Йапак на купа за рязане и бъркане
Сласкач на купа за рязане и бъркане
—‘˜‘œ±—”œ—˜ŽŸ¤˜Ÿ
Рокоизстисквачката е уред предназначен за бързо
изстискване на сок от плодовете и зеленчуците, и
временно отделяне на отпадъците. Ркоростта на центро
фугиране е избрана, така че да се постигне оптимално
качество на изстискваните сокове. Рокът съдържа
малки частици от плодове (зеленчуци) които са полезни
за здравето, но заради тях сока не е бистър, изглежда
мътен. Сова е целенасочен ефект, тъй като производи
телят на сокоизстисквачката смята, че по-важно е да се
запази колкото се може по-голямата част от хранител
ните, здравословните и диетичните стойности на полу
чения сок, отколкото неговата бистрота. Йоличеството
на сока, получен от 1 кг суровини зависи от степента на
свежест, както и от чистотата на цедката и състоянието
на мелещия диск (напр. от пресни моркови се получава
до 50-60% сок). Цастите имащи контакт с преработва
ните суровини, са изработени от материали, одобрени за
’†¢‚­  …‚‚ ……•  
†„‚
Ореди първото използване, разглобете
сокоизстисквачката, измийте и изсушете
частите имащи контакт с преработва
Издърпайте придържащите скоби на долу, така, че
Извадете тласкача и свалете капака.
Изтеглете резервоара за отпадъци.
Гемонтирайте купата със ситото. Жа тази цел завър
тете купата по посока противоположна на посоката на
часовниковата стрелка, така, че символа
на купата да
съвпада със символа
на захранващия блок на соко
Гемонтираните части (с изключение
на задвижващия блок), измийте обилно
с топла вода и с препарат за миене на
съдове. Ложете също така да измиете
частите в миялна машина при темпера
тура макс. 60°C (с изключение на купата,
ситото и задвижващия блок). Рлед ста
рателно изсушаване, монтирайте отново
Рложете купата на захранващия блок на сокоизстиск
вачката така, че символа
намиращ се на основата
на купата да съвпада със символа
на захранващия
Алокирайте купата завъртайки я по посока на часов
никовата стрелка, така, че символа
на захранващия
блок на сокоизстисквачката да съвпада със символа
Лонтирайте ситото на събиращия елемент, така, че
изпъкналата част на елемента да съвпадне с вдлъбнати
Ритото може да бъде монтирано само
Оод капака вкарайте резервоара за отпадъци, по
следния начин: Маклонете диагонално резервоара
поставете под купата, така, че издатината в резерво
ара за отпадъци да съвпада с издатината в купата, след
Рложете капака, така, че издатината намираща се
на капака да съвпадне с вдлъбнатината намираща се на
Ооднесете нагоре и двете фиксиращи скоби и ги при
Матиснете фиксиращите скоби към купата (чува се
характерно „click“ което свидетелства за правилно мон
Ооставете каната за сок така, че чучура на сокоизс
Меправилното монтиране на фиксиращите
скоби води до включване на защитата за
сигурност и сокоизстисквачката не може
Оригответе измитите плодове и зелен
чуци предназначени за центрофугиране
±“  …‚‚ ……•
†„‚ … ­
Ороверете дали въртокът за регулация е поставен
Рложете щепсел на присъединителния кабел в гнез
дото на електрическа мрежа и задвижете сокоизс
тисквачката, като завъртате въртока за регулация
зависимост от потребностите за 1 или 2 ход (виж
«Псжрпсышбойуж тлпсптуй об чжоусп
Рлагайте в фунията във засипване в капака плодове
Ме тласкайте продуктите с пръстите
Изстискания сок се събира в каната, влейте го в по-
рано приготвените чаши, шейкъри или други подобни
Йаната за сок е снабдена в капака със сепа
ратор за пяна, които има за цел да задържа
Ако има нужда (в случаите прекомерно събиране на
гъста плодова маса на ситото, което води до вибри
ране на сокоизстисквачката) използвайте функцията
позволява на премахване на преко
мерното количество на плодово гъсто пюре натрупано на
ситото. Жавъртането на регулиращия бутон на позиция
и задържането на бутона в това положение,
води до работа на уреда с максимална скорост. Рлед
—“  °†ª  †„‚
(Œ†‚¦‹¢†  …‚)
Изключете сокоизстисквачката, завъртайки регулира
Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта
Рлед спирането на работата на мотора можете да
демонтирате частите на сокоизстисквачката за да
бъдат те измити (вижте точка
„ДЕМОНТИРАНЕ НА
Ме допускайте препълване на съда за оста
тъци. Ори изтеглянето му излишните
натрупани отпадъци могат да изпаднат
¤…  €‚““°† 
…‚‚ ……•
Рлед всяко използване на сокоизстисквачката, ста
рателно я измийте, не допускайте да изсъхнат на нея
Жамърсявания в процепите или в ъглите на съдовете
Йорпуса на задвижващия блок изтрийте с влажна
кърпа с малко количество течност за миене на
Ако случайно до вътрешността на зад
вижващия блок проникне вода или сок, пре
кратете веднага работата на уреда, след
което направете контролен преглед в сер
Длементи на оборудването, такива като: купа, капак,
тласкач, каната за сок с капак със сепаратора за пяна
и резервоара за отпадъци мийте с топла вода и теч
Йапака, тласкача и резервоара за отпадъците можете
да миете в миялна машина при максимална темпера
Жа миене на ситото използвайте само четката която
е приложена към сокоизстисквачката.
Иб нйжож об
Оод въздействието на дълговременна употреба
може да се появи смяна на цвета на елементите
изработени от пластмаса. Сова е нормално явление,
Нцветяването на частите, от изстискването на мор
кови можете да премахнете като изтриете частите на
Лонтирайте сокоизстисквачката (вижте точка
„МОН
Нбръщайте особено внимание на прозрач
ните части от пластмаса. Се са чувстви
телни на удар и падане – могат лесно да
˜ “ €†¢‚  “†‚…‚  ‹…
Олодовете и зеленчуците, предназначени за пригот
вяне на сокове трябва да бъдат пресни и внимателно
измити. Оодготовката на зеленчуците означава
изчистването им от пясък или почва под течаща вода
и обелването им. В статиите на тема как да напра
вим вкусни зеленчукови сокове се препоръчва да
накиснете зеленчуците в продължение на 5 минути
във вода със сол и лимонена киселина. Желенчуците,
приготвени по този начин не потъмняват в процеса
Олодовете от тип малини или ягоди да се измиват
непосредствено преди употреба, тъй като те бързо
Избора на плодове и зеленчуци зависи от сезона, от
вкусовите предпочитания, здравните препоръки. Фра
нителната стойност на соковете от плодове и
Ориготвяйте сокове от сочни растителни видове на
плодове и зеленчуци, които трябва да бъдат добре
узрели, пресни, тъй като от тях се получава сок
Жа приготвяне на сокове можете да използвате след
ните зеленчуци: домати, моркови, целина, цвекло,
Сакива зеленчуци като: репички, зелен лук, магданоз
(листа), копър, кресон да се добавят към сокоизс
Олодови сокове можете да получите почти от всички
Юбълки, праскови, кайсии и сливи, след като бъдат
Оремахнете костилките от плодовете които ги съдър
Изстискването на сокове от сливи, боровинки,
малини, меки круши или други меки плодове може
да създава трудности. Сези плодове по време на
изстискване създават гъста маса, която запушва
отворите на ситото. Жатова използвайте тези плодове
при изстискване на смесени сокове – с други плодове
Възможно е да извличате малки количества сок от
грозде, но е необходимо да поставите цял грозд след
Желенчуци – корени или твърди плодове нарежете
на парчета така, че да влязат в улея за подаване
на плодове. Юбълките можете да нарежете на части
(ако са малки можете да ги сложите цели) не обел
Олодовете и зеленчуците поставяйте в улея за пода
Франителната стойност на сока е подобна на храни
телната стойност на продуктите, от които те са били
Роковете са особено препоръчителни в храненето на
Орепоръчително е по време на пиене на сокове от
зеленчуците да се пие и малко вода, тъй като те са
много концентрирани. Ако сокове не се разреждат,
дневната доза не трябва да надвишава половин
Ме трябва да се правят комбинирани сокове от
зеленчуци и плодове, с изключение на ябълки. Ме
Йъм зеленчуковите сокове могат да се използват
ароматни подправки: черен пипер, копър, кимион,
индийско орехче, мащерка, риган, а към плодовите
сокове: ванилия, канела и карамфил. Жа да получите
пълния аромат на подправки, преди да ги добавите
към напитката старателно нарежете. Използвайте
подправките в малки количества, за да се запази
естествения вкус и миризмата на продуктите, от
които е направена напитката. Ооради ниската си
калоричност, соковете от плодове и зеленчуци силно
Желенчуковите и плодовите сокове се сервират при
’†… …‚‚ – ‚   “†
Тскорява метаболизма, защото съдържа
набор от микроелементи и витамини, необхо
дими за правилното функциониране на орга
Витамин А, които се произвежда от каро
тина подобрява зрението. Йомпонентите на
този сок отстраняват вредното въздействие на нико
тина, позволяват да се възстанови кожата, да е здрава
и с естествения си цвят. Ооловин чаша сок от моркови
и 1/2 чаша мляко се препоръчва за малки деца. Рок от
моркови в комбинация със сок от ябълки, се препоръчва
Нт пресни и добре узрели домати можете
да получите сок от най-високо качество.
Ложете да смесвате доматения сок
Ръдържа много витамин A и C. Гве чаши от този сок
задоволява нуждите на организма от витамин C. Ложете
Рока от червеното цвекло в комбинация със
сок от портокали има чудесен вкус. Оиенето
на концентриран сок само от червено цвекло
Използва се за лекуване на стомашни
язви, но се препоръчва консултация
лекар. Йомбиниран със сок от моркови
може да бъде употребен дори от хора
Сози сок има много полезни свойства
– препоръчва се за хората с анемия,
но понеже има неприятен вкус,
можете да го комбинирате със сок от
моркови. Вкусна напитка можете да
получите от комбинацията на спанак, моркови и целина
Жа приготвяне на сока от целина не използ
вайте листата, които имат горчив вкус,
само корена. Рока от корена на целината
е много вкусен, можете да го смесвате
други зеленчуци. Йонсумирайте го в
чества по-малки от сока от моркови. Йъм него можете да
Мяма приятен вкус, затова се препоръчва
мешането му със сок от ябълки, моркови или
целина. Рока от краставици е полезен за
кожата. Има изчистващо действие на бъбре
ците. Орепоръчва се при диетите за отслаб
Рокът от пресни, узрели ябълки има прия
тен аромат и вкус, богат е с витамини А и В
и ценни минерали. Високото съдържание на
пектин в сока подпомага храносмилането
Оресен ябълков сок се използва срещу
подагра и ревматизъм. Ложе да се каже, че като цяло,
Рокът от къпини, с малко количество захар
минерална вода е отлична напитка.
Оонеже съдържа много витамини и микрое
лементи, действа усилващо за организъма
на човека, препоръчва се особено за въз
Рокът е богат в хранителни вещества, сти
мулира потенето и може да се използва при
настинки. Ори изготвянето на този сок
можете да го комбинирате с други плодови
Рокът от касис има специфичен аромат,
висока киселинност и характерна тръпчивост.
Алагодарение на химичния състав и съдър
жанието на витамин, той е един от най-
добрите сокове. Сой трябва да се смесва със
сок с ниска киселинност или вода, мед или
—€Œ †Œ€    “†
¼ лимон или шепа спанак
’†€‚†°• …‚†‚…  Œ†‚¦‹¢†
   „† €‚“‚   •‹Œ
Американски боровинки
’†† €†‚„ €‚ †  …€‚†  …‚‚ ……•
Изключете уреда и извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта на захранващата мрежа. Лонтирайте
правилно фиксиращите скоби на капака (вижте точка
„МОНТАЖ НА СОКОИИСТИСКВАЧКАТА”
). Включете
Изключете уреда и извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта на захранващата мрежа. Нставете
сокоизстисквачката да изстине през около 30 минути,
Ори включване и използване на уреда за първи път,
може да се появи специфична миризма. Мяма никаква
опасност нито уреда не е повреден при това явление.
Рлед като бъде употребен няколко пъти, от уреда не би
Рравнете времето на работа и напредването на про
цеса с допустимите стойности за време на работа нами
Ороверете дали напрежението на захранващата мрежа
Изключете уреда и извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта на захранващата мрежа. Жанесете
Сози уред не може да преработва особено твърди пло
Изключете уреда и извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта на захранващата мрежа. Изчакайте
докато уреда изцяло спре работата си. Изчистете фуни
ята за зареждане, ситото, капака и резервоара за отпа
Изключете уреда и извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта на захранващата мрежа. Ороверете
дали ситото е монтирано правилно. Ороверете дали
ситото не е повредено. В случите на механична повреда
на ситото, обезателно занесете сокоизстисквачката за
’†¢‚­  ‹†“   †„‚
Ореди първа употреба на уреда с монтираната чаша за
смесване (или след нейното съхраняване в течение на
по-дълго време) измийте каната, капака и накладка на
капака с топла вода с добавка на миещо средство за
Гръжте ръцете далече от ножовете – те
©…€‚Œ­  “ˆ…
Лонтирайте чашата за смесване върху основата за
приставките така, че дръжката на каната да се намира от
Ооставете каната, като я завъртате в посока на часов
никовата стрелка чак до блокирането й (характерното
«клик» свидетелства за правилно монтираната кана).
Гръжката на каната трябва да се намира
Рложете съставките в каната. Ме напълвайте над
Ръставките могат да се слагат в каната
на миксера в произволна последовател
ност, обаче по-добри ефекти се получа
ват, когато се добавят най-напред твърди
Рложете капака върху каната така, че тази страна на
капака, по която не са поместени ситата на капака, да
се окаже до улея на каната. Йапакът, монтиран по такъв
начин, предотвратява пръскане на съставките в процеса
Йапак на каната може да се монтира в три
положения, като в процеса на смесването
се използва само едно положение на капака.
Груги две положения се използват при
преливане на смесеното съдържание на
’†¢‚­  ‹†“   †„‚ …
€†…
Ооставете задвижването върху суха, стабилна, хори
зонтална повърхност, близо до захранващото гнездо
Рложете захранващия кабел така, че да не
виси от масата или от плота и да не може
Рложете върху задвижващата основа, основата за
приставки така, че символът
намиращ се отстрани на
основата да съвпада със символа
върху задвижва
Алокирайте основата за приставки, като го завъртате
в посока на часовниковата стрелка така, че символът
върху задвижването да съпада със символа
върху
основата (характерното «клик» свидетелства за прави
Включете щепсел на захранващия кабел към гнез
Ореди включване на уреда към захранва
нето уверете се, че въртокът за регула
¤Ÿ¨Ÿ ±Ÿ —ž©—ŽŸ¬©
Цашата за смесване е предназначена за кълцане и
ване на различен вид продукти. Р нейната помощ могат
да се приготвят супи, сосове и млечни коктейли, могат
също да се смесват зеленчуци, плодове, месо, както и
Рложете накладка на капака в отвор в капака така, че
издатините, намиращи се върху накладката, да се ока
жат в засечките на капака. Алокирайте накладката, като
я завъртате в посока на часовниковата стрелка чак до
Ме включвайте уреда с монтираната чаша
за смесване без накладката на капака, осо
бено ако ще смесвате твърди съставки.
Включете смесването, като обръщате въртока за
Ори смесване с 2 ход се получават по-добри
Ме ползвайте уреда с монтираната чаша
за смесване в непрекъсната работа повече
от 30 секунди. Рлед това време изключете
уреда и изчакайте 5 минути преди пов
торно задвижване, оставяйки двигателя
Ори смесването можете да добавяте продукти
(подправки, съставки) чрез отвора след като извадите
Жа да спрете уреда, завъртете въртока за регулация
Ако консистенция на смесваните продукти
още не отговаря на очакванията, завър
тете въртока за регулация в положение
„PULSE“ и придръжте в това положение
в течение на няколко секунди, уредът ще
започне да работи с максимална скорост.
Рлед освобождаване на въртока уредът
Тредът с монтираната чаша за смесване може също
така да служи за трошене на бучки лед, позволява да
се получат малки парчета лед с приблизително еднакви
Ореди употреба на чашата за смесване
за трошене на бучки лед уверете се, че
тя е чиста. В обратен случай измийте
я щателно с чиста вода. Всякакви оста
тъци от средството за миене могат да
влияят върху вкуса на натрошен лед и да
предизвикат загуба на вкус на напитката,
Рложете в каната не повече от 15 бучки лед (с размер,
не превишаващ 2 см). Нсвен бучки лед влейте още
ок. 15 мл (1 лъжичка) прясна студена вода. Рложете
капака на каната заедно с накладката, след това завър
тете въртока за регулация в положение
. Тредът
ще започне да работи, провеждайте трошене на лед
цикли по 3
секунди, повтаряйте действието до пълно
раздробяване на лед. Ако консистенцията на лед още не
отговаря на очакванията (искате да получите консистен
ция на сняг), завъртете въртока за регулация в положе
и дръжте в това положение в течение на
няколко секунди, уредът ще започне да работи с макси
мална скорост. Рлед освобождаване на въртока уредът
Ме трошете бучки лед без предварително
—“ €†£•  †„‚ … •ª  
……
Изключете уреда и извадете щепсел на присъедини
Гемонтирайте каната за смесване, за целта придър
жайте с една ръка основата за приставки, с другата
Жавъртете каната в посока срещу часовниковата
стрелка, докато усетите съпротивление и свалете
Йапака на каната може да се монтира в три
положения, като в процеса на смесването
се използва само едно положение на капака.
Груги две положения (широко сито, тясно
сито) се използват при преливане на сме
Измийте чашата за смесване (виж точка
гбож й рпееысзбож об фсжеб т нпоуйсбобуб шбщб
Изключете щепсела на присъединителния кабел от
Жавъртете капака в посока срещу часовниковата
стрелка, докато усетите съпротивление и свалете
Нпразнете каната от съдържанието й.
Изчистете каната (виж точка
«Ппшйтугбож й рпе
еысзбож об фсжеб т нпоуйсбобуб шбщб иб тнжтгбож/
). Нбърнете каната с дъното нагоре и поста
Р една ръка придръжте каната, а с другата отвийте
Извадете предпазливо ножовете заедно с
Можовете на уреда са остри. Аъдете пред
Рложете уплътнението във вдлъбнатината на състав
Рвалете капака от каната на миксера. Нбърнете
каната «с дъното нагоре» и поставете върху плоска, ста
Рложете ножовете в отвора в долната страна на
Р една ръка придържайте каната, а с другата завър
тете ножовете в посока на часовниковата стрелка до
ž©¡¬œ®Ÿ
Лелницата е предназначена за раздробяване и мелене на
съставките като пипер, кафе на зърна, ориз, жито, суса
мови зърна, орехи (белени) и др, както и за кълцане на
Лелницата не е приспособена към раздро
бяване на много твърди съставки, като
Микога не употребявайте мелницата за
мелене на захар, тъй като това може да
Ореди да започнете да кълцате месо, обе
лете го от жили, ципи и мазнина, а след
това нарежете на парчета в размер ок.
©…€‚Œ­  “ˆ…
Ме превишавайте максимално ниво на
съдържанието, маркирано върху контей
Рложете и завийте основата на мелницата ножовете
Нбърнете мелницата с дъното нагоре и я монтирайте
Алокирайте мелницата, като я завъртате в посока
на часовниковата стрелка чак до блокирането й (харак
терното «клик» свидетелства за правилно монтираната
Жадвижете уреда, като обръщате въртока за регула
ция в съответното положение. Ориспособете хода
Орепоръчваме използване на програмата
Лелене на различни продукти директно
един след друг без щателно измиване може
Ме ползвайте уреда с монтираната мел
ница в непрекъсната работа повече от
30 секунди. Ако в течение на 30 секунди не
успеете да приключите процеса на мелене,
изключете уреда и изчакайте 5 минути
Рлед приключване на меленето завъртете въртока
Винаги непосредствено след употреба
измивайте контейнера на мелницата
основата на мелницата ножовете
топла вода с добавка на миещо средство
за съдове. Избършете основата на мелни
—“ €†£•  †„‚ … Œ
Изключете уреда и извадете щепсел на присъедини
Гемонтирайте мелницата, за целта придържте с
ръка основата за приставки, с другата ръка хванете
мелницата. Жавъртете мелницата в посока срещу
часовниковата стрелка, докато усетите съпротивле
Жавъртете основата на мелницата ножовете в
срещу часовниковата стрелка и свалете основата
Измийте мелницата (виж точка
«Ппшйтугбож й рпе
еысзбож об фсжеб т нпоуйсбобуб шбщб иб тнжт
’‚•…  €‚““°†  ‹†“
‚† •ª   ……/Œ
Оочиствайте уреда директно след упо
треба. Сова ще предотврати натрупване
на остатъците вътре в каната на миксера.
Влейте около 450 мл вода в каната и задвижете
уреда за около 10 секунди, като завъртате и придър
Рлед това излейте водата от каната, обърнете
Ори необходимост измийте каната, капака, наклад
ката на капака, ножовете, контейнера на мелницата
основата на мелницата ножовете с топла вода
Тплътнението на чашата за смесване и уплътнени
Рлед това изплакнете с чиста течаща вода и изсу
Ако оставихте каната за по-дълго време без почист
ване и към вътрешната страна на каната са поле
пнали парчета от смесваните съставки, използвайте
Ме се препоръчва да се слага каната, капакът,
накладката на капака, мелницата, ножовете, контей
нерът на мелницата и основата на мелницата ножо
вете в миялна машина. Агресивните миещи средства
могат отрицателно да въздействат върху състояние
Външната част на задвижването почистете с влажна,
Ме потапяйте задвижването във вода или
Жа миене на задвижването не употребявайте агре
сивни детергенти във форма на емулсия, мляко,
паста и др. Се могат, да премахнат нанесените
Ме почиствайте каната и контейнера на мелницата
Рлед миене щателно изсушете всички елементи на
˜’Ÿ ±Ÿ ¥²±Ÿ¬© œ ³´¥˜Ÿ¬©
Йупата за рязане и бъркане е предназначен за извърш
ване на действията, свързани с приготвяне на храна.
Рменяемо оборудване (нож на купата за рязане и бър
кане, двустранен диск) създава възможност за кълцане,
рязане, размесване на тесто и раздробяване на зелен
Нпз об лфрбуб иб сяибож й выслбож
– служи за обработ
ване на сурово или варено месо. Р него може също така
страна за стърготини - служи за рязане/настъргане на
’†¢‚­  ‹†“   †„‚
Ореди първа употреба на уреда с монтираната купа
за рязане и бъркане (или след неговото съхраняване
течение на по-дълго време) измийте елементи на
купата за рязане и бъркане (тласкач, капак, контейнер,
нож и двустранен диск) с топла вода с добавка на миещо
©…€‚Œ­  “ˆ…
Лонтирайте предавката върху основата за приставки
така, че символът
намиращ се върху предавката да
съвпада със символа
върху основата за приставки,
а след това блокирайте предавката, като я завъртате
посока на часовниковата стрелка чак до блокирането й,
върху предавката ще съвпадне със символа
върху основата за приставки (характерното «клик»
Лонтирайте контейнер на купата за рязане и бър
кане върху основата за приставки така, че символът
намиращ се върху контейнера да съвпада със символа
върху основата за приставки. Рлед това притиснете
контейнера до основата за приставки и го блокирайте,
като го завъртате в посока на часовниковата стрелка чак
до блокирането му, символът
върху контейнера ще
съвпадне със символа
върху основата за приставки
(характерното «клик» свидетелства за правилен монтаж
Гръжката на контейнер на купата за
рязане и бъркане трябва да се намира от
Рложете купата за рязане и бъркане в контейнера.
Рложете капака на купата за рязане и бъркане така,
че щифтът върху капака да подадне в отвора на ножа,
върху капака да съвпадне със символа
Оритиснете капака на купата за рязане и бъркане до
фланец на контейнера и го блокирайте, като го завър
тате в посока на часовниковата стрелка до момента,
когато символът
върху капака съвпадне със символа
Във фунията за засипване на купата за рязане и
кане сложете тласкача на купата за рязане и бър
Включете уреда, като обръщате въртока за регула
Ме ползвайте уреда с монтирана купа за
рязане и бъркане в непрекъсната работа
повече от 30 секунди. Рлед това време
изключете уреда и изчакайте 10 минути
преди повторно задвижване, оставяйки
Ори смесването можете да добавяте продукти
(подправки, съставки) чрез фунията за сипване след
изваждане на тласкача на купата за рязане и бъркане.
Рлагайте продуктите във фунията за засипване в капака
ако има необходимост, леко ги притискайте с тласкача.
Ако продуктите се прилепват към ножа или към
вътрешните стени на контейнера, изключете уреда,
свалете капака и съберете продуктите от ножа и от
Оравилни филии без изрези ще получите, когато при
напълване на фунията уредът е изключен. Жа целта
Ложете да напълвате фунията с продукти, когато
’‚•…  €‚““°†  ‹†“
‚† ‹€   †­   „°†
Оочиствайте уреда директно след упо
треба. Сова ще предотврати натрупване
на остатъците вътре в купата за рязане
Рлед всяка употреба щателно измийте частите на
оборудването, контактували с обработвания продукт,
топла вода с добавка на миещо средство за съдове,
Оочистете корпус на задвижването с влажна кър
Жамърсявания в пролуките или ъглите отстранете
Можа на купата за рязане и бъркане съхранявайте
©‚‚¢­ – µ†   ‚‚ …†“
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Сова не
трудно, нито скъпо. Жа да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в кон
тейнер за рециклиране на хартиени отпа
дъци; полиетиленовите пликове изхвър
Йогато стане непригоден, занесете уреда в
център за унищожаване, защото съдържа опасни еле
Ме тласкайте продуктите с пръстите
Жа да спрете уреда, завъртете въртока за регулация
Нтворете купата за рязане и бъркане по начин, обра
Рложете двустранния диск в контейнера на купата за
рязане и бъркане със страната, съответна на прилага
Рложете капака на купата за рязане и бъркане така,
че щифт върху капака да подадне в отвор на ножа,
върху капака да съвпадне със символа
Оритиснете капака на купата за рязане и бъркане до
фланец на контейнера и го блокирайте, като го завър
тате в посока на часовниковата стрелка до момента,
когато символът
върху капака съвпадне със символа
Във фунията за сипване на купата за рязане и бър
кане сложете продукти и, ако е възможно, тласкач на
Включете уреда, като обръщате въртока за регула
Ме ползвайте уреда с монтирана купа за
рязане и бъркане в непрекъсната работа
повече от 30 секунди. Рлед това време
изключете уреда и изчакайте 10 минути
преди повторно задвижване, оставяйки
Оо време на работата добавяйте продукти чрез
фунията за засипване след изваждане на тласкача
на купата за рязане и бъркане. Рлагайте плодове или
зеленчуци във фунията за засипване в капака и леко
Ме тласкайте продуктите с пръстите
Жа да спрете уреда, завъртете въртока за регулация
Нтворете купата за рязане и бъркане по начин, обра
 ­ €‚ …€‚Œ­
Ме раздробявайте с ножа на купата за рязане и бър
кане твърде големи парчета. Ореди да сложите про
дуктите в контейнера, разделете продуктите на бучки
Ори раздробяване на: кашкавал, масло, маргарин
не допускайте прекалено дълга работа на уреда.
Паздробяваните продукти могат да се стоплят и раз
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъ
ответстващ на неговото предназначение, или неправилната
Вносителят/производителят си запазва правото да моди
фицира уреда във всеки момент, без предварително уведом
ление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
¨‚¶ ¶·!
Вітаємо Вас із вибором нашого приладу та запрошуємо
до кола користувачів продуктів Zelmer.
Ж метою отримання найкращих результатів, рекоменду
ємо використовувати виключно оригінальні аксесуари
фірми Zelmer.
Вони спеціально розроблені для цього продукту. Оросимо
уважно прочитати цю інструкцію з експлуатаціі. Нсобливу
увагу слід звернути на вказівки із безпеки. Оросимо збе
регти інструкцію з експлуатаціі, щоб Ви могли використо
Ž ¶   „ € ¶
¶“€‚¶“‚¢‚
‚†…­
Рлід переконатися, що наведені нижче вказівки
Оеред початком використання приладу ознайом
собу користування, яке ведеться особами відпові
Жберігайте пристрій та кабель живлення подалі від
Ме користуйтеся соковижималкою, якщо сито
Оеред увімкненням соковижималки перевірте, чи
кришка добре закріплена за допомогою монтажних
Ме витягуйте контейнер для решток і не відкривайте
Ооверніть ручку регулювання у положення „0“
перед зняттям кришки з глечика та перед зняттям
чаші для міксування і млинка з підставки для наса
Ме користуйтеся чашею для міксування без вкладе
Ме вкладайте руки у глечик, навіть коли він знятий
для чищення, оскільки ножі надалі залишаються
Ме вкладайте тверді предмети (ложечка, лопатка та
ін.) у глечик під час підключення пристрою до дже
Ме мийте ножі безпосередньо рукою. Гля миття
використовуйте щіточку, котра долучена з іншим
Ме торкайтеся руками до елементів обладнання,
що рухаються, особливо небезпечними являються
двосторонній диск та ніж змішувача. Вони дуже
гострі! Меобережне користування може призвести
Аудьте особливо обережні під час маніпуляцій
ріжучими лезами, під час випорожнення контей
Ме мийте ніж змішувача та двосторонній диск без
посередньо рукою, для миття використовуйте
¢!
\r\t \f\f \b\n\t‚ ƒ­\r\f\f
Ме виймайте вилку із гнізда електромережі, тягнучи
Орилад поставте поблизу гнізда електромережі на
твердій стабільній поверхні так, щоб не закривати
Орилад завжди підключайте до гнізда електричноі
¬„ €! / ’‚€†“­!
\r\t \f\f \b\n\t‚ \t
Ме вмикайте прилад, якщо помітні пошкодження
Юкщо кабель живлення було пошкоджено, він пови
нен бути замінений у виробника або в спеціалізо
ваному сервісному центрі, або кваліфікованою осо
Пемонт приладу може виконувати виключно профе
сійний персонал. Меправильно виконаний ремонт
може привести до серйозноі загрози для користу
вача. Т випадку появи неполадок зверніться до спе
Оеред заміною обладнання або наближенням до
оборотних частин під час використання слід виклю
Оеред чисткою приладу, монтажем або його демон
тажем завжди виймайте кабель із гнізда електро
Оісля користування вимкніть пристрій. Ме демон
туйте елементів соковижималки, не знімайте кришку
глечика та чаші змішувача доти, доки двигун та всі
Гля проштовхування продукту використовуйте
виключно проштовхувач, що постачається разом
Ороявіть особливу обережність під час роботи із
Ме дозволяйте користуватися приладом особам
т.ч. дітям) з обмеженими фізичними, чуттєвими
або інтелектуальними здібностями, які не мають
досвіду або знання, якщо вони не будуть під нагля
дом або доки вони не пройдуть навчання щодо спо
мережі (виключно змінного струму) із напругою, що
відповідає поданій на інформаційному табло при
Мегайно припиніть роботу і відключіть прилад
від електромережі, якщо в мотор соковижималки
потрапила яка-небудь рідина. Віддайте соковижи
Ме перевантажуйте прилад зайвою кількістю про
дуктів або занадто сильним проштовхуванням про
Ме піддавайте соковижималку діі температури
Ме залишайте без нагляду пристрій, підключений
Ме занурюйте корпус у воду і не мийте під проточ
Гля миття корпусу не використовуйте агресивні
миючі засоби у вигляді емульсій, молочка, паст
т.п. Вони можуть, між іншим, видалити нанесені
інформаційні графічні символи, такі як: позначення,
Гля миття металевих частин, зокрема сита
гострим подрібнюючим диском, ножа та диска
змішувача, використовуйте щіточку, котра долучена
Рлід негайно вимкнути соковижималку, коли помі
тите сильну вібрацію або зменшення оборотів.
Оерервіть працю та відключіть пристрій від електро
мережі у випадку заблокування продукту у засипній
горловині або на подрібнюючому диску. Тсуньте
Ме користуйтеся соковижималкою без контейнера
Оід час зберігання ніколи не залишайте кришку
Ме наповнюйте глечик вище позначки 900 мл - якщо
це станеться, то вміст глечика може викликати під
Ме переповнюйте глечик. Юкщо рідина потрапить
під модуль двигуна, то вона може спричинити
Оід час міксування у глечику повинно знаходитися
Пекомендується користуватися пристроєм з уста
новленою чашею для міксування/млинком при без
перервній праці не довше, ніж протягом 30 секунд.
Оісля цього необхідно вимкнути пристрій та заче
кати 5 хвили до наступного увімкнення, дозволяючи
двигуну охолонути. Ороцес міксування може скла
датися максимально з п”яти 30 - секундних робочих
Ме вмикайте пристрій із установленою чашею для
міксування/млинком, якщо вона порожня, оскільки
Семпература складників, що використовуються для
Оеред початком праці слід перевірити, чи у резер
вуарі змішувача не знаходяться тверді предмети
Ме зупиняйте роботу пристрою шляхом відкривання
кришки змішувача або повертання резервуару (ава
рійна зупинка). Сакі діі призводять до швидкого
Ме мийте металеві частини у посудомийках. Агре
сивні миючі засоби, які використовуються у при
строях такого виду, викликають потемніння вищев
казаних частин. Лийте іх вручну під проточною
водою з використанням рідини для миття посуду та
Ž ¶
…\f\t † \t \t\r­ † ­\b†­ \r
­ †‡
Орилад призначений для домашнього викорис
тання. Т
випадку його використання з метою
гастрономічного підприємництва умови гарантіі
Оеред першим використанням усуньте всі елементи
упаковки усередині приладу і ретельно вимийте
Оісля закінчення роботи вийміть кабель живлення
”ƒ¶•¶ “¶
Оривід пристрою пристосований до праці із соковижи
Сехнічні параметри вказані на інформаційній табличці
Ористрій збудований у II класі ізоляціі, його не потрібно
Роковижималка ZELMER відповідає вимогам діючих норм.
Длектричний прилад із низькою напругою (LVD)
¸††… (—“) €†…†‚£
Пучка регулювання (PULSE, 0, швидкість 1, швидкість 2)
Ооводок
Лонтажні зачепи
Жасипна горловина
Пезервуар для соку
Йришка резервуара з сепаратором піни
Оідставка млинка із ножами
Пезервуар млинка
Лодуль з ножами чаші для міксування
Влечик зі шкалою рівня
Йришка глечика
Гвохсторонній диск
Між змішувача
Йришка змішувача
—‘˜‘Žœ›œžŸ¡˜Ÿ
Роковижималка є приладом, призначеним для швидкого
віджимання соків з фруктів і овочів з одночасним виді
ленням м’якоті. Чвидкість віджимання підібрана таким
чином, щоб отримати оптимальні параметри якісно від
жатих соків. Рік містить дрібні часточки фруктів (овочів),
корисні для здоров’я, але які можуть знижувати про
зорість соку. Хе запланований ефект, тому що вироб
ник соковижималки прийняв рішення, що важливішим
збереження якомога більше поживних, корисних для
здоров’я і дієтичних якостей отриманого соку, ніж його
прозорість. Йількість соку, отриманого з 1 кг сировини,
залежить від якості та свіжості використовуваних про
дуктів, а також від чистоти сита і стану терки (напр., для
свіжоі моркви складає 50-60%). Цастини, що мають кон
такт з оброблюваною сировиною, зроблені з матеріалів,
’¶“¢‚‚ …‚‚ “‚ †‚„‚
Оеред першим використанням розкладіть
соковижималку, промийте частини, що
мають контакт з оброблюваним продук
Оотягніть фіксатори вниз так, щоб вони зіскочили
Вийміть проштовхувач і зніміть кришку.
Вийміть контейнер для м’якоті.
Гемонтуйте чашу з ситом. Гля цього поверніть чашу
в напрямку проти годинниковоі стрілки, так, щоб символ
на чаші співпав з символом
на приводі соковижи
Жняті частини (за винятком приводу)
ретельно промийте в теплій воді з дода
ванням засобу для миття посуду. Ложна
також іх мити в посудомийних машинах
при темп. макс. 60°C (крім чаши, сита і
воду). Оісля ретельноі сушки розпочніть
Ооставте на привід соковижималки чашу так, щоб
на основі чаши співпав з символом
на
Жаблокуйте чашу, повертаючи іі в напрямку за годин
никовою стрілкою так, щоб символ
на приводі сокови
Встановіть сито на вісь так, щоб виімка на осі спів
Рито можна монтувати тільки в одній
Ооставте під кришку контейнер для м’якоті, наступ
ним чином: Ооставте контейнер під нахилом і помістіть
його під чашу так, щоб виступ на контейнері для м’якоті
Встановіть кришку так, щоб виступ на кришці співпав
Оідніміть обидва фіксатори вгору і накладіть причепи
Гожміть фіксатори до чаши (характерне клацання
Позмістіть резервуар для соку так, щоб носик сокови
Меправильний монтаж фіксаторів при
зводить до спрацювання системи безпеки
Аіля приладу приготуйте помиті фрукти
±€‹… …‚‚  €†Œ­   
Оеревірте, чи ручка регулювання встановлена
Вставте штепсельну вилку приєднувального кабелю
у розетку електромережі та увімкніть соковижи
малку, повертаючи ручку регулювання у залежності
від потреби на 1 або 2 швидкість (дивіться таблицю
„Ржлпнжоепгбоі щгйелптуі гйуйтлбооя тплф емя
Т засипну горловину кришки вкладайте фрукти або
Ме проштовхуйте продукти пальцями або
Віджатий сік, накопичений в резервуарі, перелийте
Пезервуар для соку обладнаний кришкою
сепаратором піни, яка повинна затриму
Ори необхідності (у разі надмірного накопичення
м’якоті в ситі, що викликає вібрацію соковижималки)
дозволяє усунути надлишок накопиче
ноі м’якоті на ситі. Оеремикання ручки в позицію
притримання ручки в цьому положенні, змусить прилад
працювати з максимальною швидкістю. Юкщо відпустити
’¶…­  ¶•­ †‚„‚ (¶“­ …‚‹)
Вимкніть соковижималку встановивши ручку в пози
Оісля зупинки мотора починайте демонтаж соковижи
малки для миття частин (див. п.
“ДЕМОНТАЖ СОКО
Ме допускайте до переповнення контей
нера для решток. Оід час його виймання
надмірно нагромаджені рештки можуть
випасти із контейнера у момент його
¤§­ ¶  „†¶¢­ …‚‚
Оісля кожного використання соковижималки ретельно
іі промийте, не допускаючи до висихання соку
Жабруднення в щілинах або кутах усуньте за допомо
Оривід чистити вологою ганчіркою з додаванням
Т випадку, якщо всередину приводу потра
пила вода або сік, необхідно зупинити
роботу і віддати прилад на перевірку в сер
Длементи оснащення, такі як: чаша, кришка, про
штовхувач, резервуар для соку з кришкою з сепара
тором піни і
контейнер для м’якоті мити в теплій воді
Йришку, проштовхувач і контейнер для відходів також
можна мити в посудомийних машинах при темп. макс.
Гля миття сита використовуйте виключно щіточку,
яка додається до соковижималки.
Дмя нйууя тйуб ож
Внаслідок тривалоі експлуатаціі може відбутися
зміна кольору елементів, виготовлених з пластика.
Жміни кольору від моркви можна видалити, протира
Жберіть соковижималку (див. п.
“МОНТАЖ СОКОВИ
Жвертайте особливу увагу на прозорі
(транспарентні) частини з пластика. Вони
не стійкі до ударів і падіння. Ложуть при
² €†¢‚‹  “‚†‚ˆ, …•ˆ …¶?
Урукти та овочі, призначені для витискання соків,
повинні бути свіжими і ретельно промитими. Ориготу
вання овочів полягає в іх очищенні від піску та землі
під проточною водою та очистці від шкірки. Оублікаціі
з приводу приготування соків рекомендують замочу
вання овочів на 5 хвилин у воді із додаванням солі
та лимонноі кислоти. Нвочі, підготовані таким чином,
не темніють у процесі роздрібнення, і сік із них має
Югоди мийте безпосередньо перед використанням,
Оідбір фруктів та овочів залежить від пори року, від
смакових вподобань, рекомендацій, пов’язаних зі
здоров’ям. Ма споживчу вартість соків із овочів та
Роки готуються із соковитих сортів овочів та фруктів,
які повинні бути дозрілими, тому що із них виходить
найбільша кількість соку з відмінним смаком та аро
Гля приготування напоів придатні наступні овочі:
помідори, морква, селера, буряк, петрушка, цибуля,
Сакі овочі, як редис, зелень петрушки, кріп, зелень
Уруктові соки можна отримувати майже з усіх видів
Юблука, персики, абрикоси та сливи повинні бути
після миття ошпарені кип’ятком у кухонному друш
Із фруктів, що містять кісточки, видаліть іх, тому що
Витискання соку із слив, ягід, малин, м’яких груш
яблук, а також інших фруктів ускладнено. Із м’якоті
цих фруктів утворюється губковидна маса, яка заби
ває отвори сита. Хі фрукти можна використовувати
для витискання соку, змішуючи іх у малих кількостях
Ложна робити невеликі кількості виноградного соку,
кладучи у лійку цілі виногрона, попередньо усунувши
Йореневі овочі та тверді фрукти слід розрізати на
шматки, що вміщатимуться в засипний отвір. Юблука
розрізають на частини (якщо розмір яблук не дозво
ляє на розміщення іх цілими у засипний отвір), не
Урукти та овочі розміщуються у засипний отвір лише
Фарчове значення сирих соків близьке до поживного
значення продуктів харчування, із яких вони були
Мапоі із соків рекомендуються в дитячому харчуванні
Пекомендується, щоб під час споживання соків із
овочів запивати іх невеликою кількістю води, тому що
вони дуже концентровані. Юкщо соки не розбавлені,
Ме потрібно поєднувати фрукти із овочами за винят
ком яблук. Ме слід поєднувати кавун з іншими фрук
Го овочевих напоів можна використовувати арома
тичні приправи: перець, кріп, тмин, мускатний горіх,
тим’ян, майоран, а до фруктових напоів – ваніль,
корицю та гвоздику. Шоб отримати повний аро
мат приправ, слід перед іх додаванням до напою
ретельно подрібнити. Вони повинні використовува
тися у невеликих кількостях, щоб зберегти натураль
ний смак і запах продуктів, із яких виготовлено напій.
Ж огляду на невисоку калорійність, напоі із фруктів та
Уруктові та овочеві напоі подаються кімнатноі темпе
—¶¶ …‚ – Œ  “‚†‚¹­
Орискорює обмін речовин, оскільки містить
набір мікроелементів та вітамінів, необхідних
Вітамін A, синтезований із каротину, покра
щує зір. Длементи цього соку нівелюють
негативний вплив нікотину, повертають шкірі іі нату
ральний здоровий колір. Оівсклянки соку із моркви і пів
склянки молока рекомендовані для дітей. Рік із моркви
у поєднанні із яблучним соком рекомендуються у
якості
Ртиглі та свіжі помідори дають сік чудовоі
якості. Соматний сік можна поєднувати
Лістить багато вітамінів А і Р. Гві склянки
соку покривають денну потребу організму у вітаміні Р.
Рмакові якості томатного соку покращують за рахунок
Рік з червоного буряка у поєднанні з апель
синовим соком дає напій із чудовим смаком.
Цистий сік із буряка може споживатися
Використовується при лікуванні виразки
шлунка, але виключно за рецептом лікаря.
Т поєднанні із соком моркви він може спо
живатися навіть особами із слабким
Хей сік – сильний кровотворний засіб,
але з причини різкого смаку рекомен
дується змішування його із соком
моркви. Рік із шпинату, моркви та
селери у рівних кількостях після змі
Гля соку не повинні використовуватись
листя селери, тому що вони дають гіркий
присмак. Рік із кореню селери дуже смач
ний. Иого можна змішувати із соками
інших овочів. Він повинен використовува
тись у менших кількостях, ніж моркв’яний сік. Годавання
Т нього за походженням приторний смак,
його потрібно змішувати з яблучним,
моркв’яним соками або соком з селери. Нгір
ковий сік використовується для покращення
Рік із свіжих стиглих яблук наділений приєм
ним смаком та ароматом, багатий на віта
міни А і В, а також мінеральні солі. Великий
вміст пектину в соку позитивно впливає на
функціі травлення. Рвіжий яблучний сік
використовується при подагрі та ревматизмі. Жагалом,
Нжиновий сік із невеликою кількістю цукру
та води дає дуже тонізуючий напій. Врахо
вуючи значний вміт вітамінів та мікроеле
ментів, він діє дуже зміцнююче, особливо
Рік наділений протизапальним ефектом
може використовуватися при застуді.
Вотуючи консерви, його можна поєднувати
Рік з чорноі смородини наділений специфіч
ним ароматом, високою кислотністю та вираз
ною терпкістю. Враховуючи хімічний склад та
вміст вітамінів, це один із найкращих соків.
Иого слід змішувати з соками із низькою кис
—€Œ¶‡¶ †Œ€  “‚†‚¹­
¥‚“‚¶ ª“‚…¶ ¶“­ “­
‚†ƒ ¦†‹¶ ¶ ‚‚•¶
ž‚¶ €†‚„ €¶“ •… …€‹Œ¶º …‚‚
Вимкніть прилад і вийміть штепсельну вилку з розетки. Вста
новіть правильно фіксатори на кришці (див. пункт
“МОНТАЖ
). Ввімкніть прилад повторно.
Вимкніть прилад і вийміть штепсельну вилку з розетки.
Жалиште соковижималку на 30 хвилин для охолодження,
Ори включенні і використанні приладу вперше, може відчу
ватися специфічний запах. Хе не є загрозою і не говорить
про несправність приладу. Жапах повинен пропасти після
Жвірити протікання процесу і час переробки з будь-яким
Оеревірити напругу, вказану на ідентифікаційній таблиці,
Вимкніть прилад і вийміть штепсельну вилку з розетки. Від
Мевідповідний продукт.
Т приладі не можна переробляти дуже тверді фрукти або
Вимкніть прилад і вийміть штепсельну вилку з розетки.
Оочекайте, поки прилад зупиниться. Нчистіть засипний
Вимкніть прилад і вийміть штепсельну вилку з розетки.
Оеревірте правильність установки сита на вісь. Оеревірте чи
не пошкоджено сито. Т разі механічного ушкодження сита,
сервісний центр.
’¶“¢‚‚ €†…†‚£ “‚ €†Œ¶
…“
Тстановіть привід на сухій, стабільній, горизонталь
ній поверхні, поблизу від розетки електроживлення та
Орокладіть кабель живлення таким чином,
щоб він не звисав зі столу або кухонноі
стільниці, а також щоб його не можна було
Тстановіть на привід підставку для насадок так, щоб
, який знаходиться на боці підставки, співпав
Жаблокуйте підставку для насадок, повертаючи
напрямку згідно з рухом годинникових стрілок так,
щоб символ
на приводі співпав із символом
на
підставці (характерний звук „клік“ свідчить про те, що під
Оідключіть штепсельну вилку кабелю живлення до
Оеред підключенням пристрою до джерела
живлення перевірте, чи ручка регулювання
¤Ÿ¨Ÿ »¡² ž¼˜—ŽŸ¬¬²
Цаша для міксування призначена для січення та перемі
шування продуктів різного роду. Жа іі допомогою можна
приготувати супи, соуси та молочні коктейлі, крім того,
можна міксувати овочі, фрукти, м”ясо, а також подрібню
’¶“¢‚‚ €†…†‚£ “‚ €†Œ¶
Оеред першим використанням пристрою із установленою
чашею для міксування (або після його довготривалого
зберігання) помийте глечик, кришку та накладку кришки
теплій воді з додаванням рідини для миття посуду,
Сримайте руки подалі від ножів - вони дуже
‘„…‹¢‚‹­  €†Œ­
Тстановіть чашу для міксування на підставці для
насадок так, щоб ручка глечика опинилася з правоі сто
Жаблокуйте глечик, повертаючи його у напрямку
згідно з рухом годинникових стрілок аж до заблокування
(характерний звук „клік“ свідчить про те, що глечик уста
Пучка глечика повинна знаходитися з пра
Оокладіть складники у глечик. Ме наповнюйте глечик
Рпосіб вкладання складників у глечик мік
сера довільний, однак найкращий ефект
досягається у випадку додавання спочатку
Тстановіть кришку на глечик так, щоб бік кришки, на
котрому немає сит кришки, опинився біля носика глечика.
Тстановлена таким способом кришка запобігає розбриз
Йришку глечика можна установити у трьох
положенням, причому тільки одне поло
ження кришки використовується у процесі
міксування. Інші два положення використо
вуються під час переливання зміксованого
Вставте накладку кришки в отвір у кришці так, щоб
виступи, котрі знаходяться на накладці, потрапили
вирізи кришки. Жаблокуйте накладку, повертаючи
напрямку згідно з рухом годинникових стрілок аж до
Ме вмикайте пристрою із установленою
чашею для міксування без накладки кришки,
особливо у випадку міксування твердих
складників. Іх може виштовхнути через
Твімкніть міксування, повертаючи ручку регулювання
Ори міксуванні на 2 швидкості можна отри
Ме користуйтеся пристроєм із установле
ною чашею для міксування при безперерв
ній праці довше, ніж 30 секунд. Оісля цього
вимкніть пристрій та зачекайте 5 хвилин
перед повторним увімкненням, дозволяючи
Т процесі міксування можна додавати продукти (при
прави, складники) через отвір після виймання накладки
Шоб зупинити пристрій, поверніть ручку регулювання
Юкщо консистенція зміксованих продуктів
ще не відповідає Вашим очікуванням, то
поверніть ручку регулювання у положення
„PULSE“ та утримуйте в цьому положенні
протягом декількох секунд, пристрій почне
працювати з максимальною швидкістю.
Оісля звільнення ручки регулювання при
Ористрій із установленою чашею для міксування можна
також використовувати для подрібнення кубиків льоду,
дозволяє отримати невеликі шматки льоду приблизно
Оеред використанням чаші для міксування
до подрібнення кубиків льоду перевірте, чи
вона чиста. Т протилежному випадку ста
ранно помийте іі чистою водою. Аудь-які
залишки засобу для миття можуть впли
вати на смак подрібненого льоду і призве
дуть до втрати смаку напою, до котрого
Оокладіть у глечик не більше, ніж 15 кубиків льоду (розмі
ром максимально 2 см). Йрім кубиків льоду, долийте ще
близько 15 мл (1 ложка) свіжоі холодноі води. Тстановіть
кришку глечика разом із накладкою, потім поверніть ручку
регулювання у положення
. Ористрій почне працю
вати, подрібнення льоду виконуйте циклами по 3
кожен, діі повторюйте аж до повного подрібнення льоду.
Юкщо консистенція льоду ще не відповідає Вашим очіку
ванням (бажаєте отримати консистенцію снігу), поверніть
ручку регулювання у положення
та утримуйте
у цьому положенні протягом декількох секунд, пристрій
почне працювати з максимальною швидкістю. Оісля звіль
Ме подрібнюйте кубики льоду без попере
’¶…­  ¶•­ €†Œ¶   •ª£ “­
¶…‹­
Вимкніть пристрій та витягніть штепсельну вилку при
Гемонтуйте чашу для міксування, для цього однією
рукою притримайте підставку для насадок, а другою
Ооверніть глечик у напрямку, протилежному до руху
годинникових стрілок, аж до відчутного опору, та зні
Йришку глечика можна установити в трьох
положеннях, при чому тільки одне поло
ження кришки використовується у процесі
міксування. Інші два положення (широке
сито, вузьке сито) використовуються під
час переливання зміксованого вмісту гле
Оомийте чашу для міксування (дивіться пункт
„Чйъжооя уб лпотжсгбчія рсйтуспя іи фтубопгмж
Відключіть штепсельну вилку приєднувального
Ооверніть кришку у напрямку, протилежному до руху
годинникових стрілок, аж до відчутного опору та зні
Нчистіть глечик від вмісту.
Оомийте глечик (дивіться пункт
„Чйъжооя уб лпо
тжсгбчія рсйтуспя іи фтубопгмжопя шбщжя емя ніл
тфгбооя/ нмйолпн”
). Оереверніть глечик вверх дном та
Нднією рукою притримайте глечик, а другою відкру
тіть модуль ножів у напрямку, протилежному до руху
Нбережно витягніть модуль ножів разом із проклад
Можі пристрою дуже гострі. Ооводьтеся
Вставте прокладку у заглиблення на модулі ножів.
Жніміть кришку з глечика міксера. Оереверніть глечик
Вставте модуль ножів в отвір у нижній частині глечика.
Нднією рукою притримайте глечик, а другою закрутіть
модуль ножів у напрямку згідно з рухом годинникових
ž¡œ¬‘˜
Ллинок призначений до роздрібнення та перемелювання
складників, таких як перець, зерна кави, рис, пшениця,
зерна кунжуту, горіхи (чищені) та ін., а також для січення
Ллинок не призначений для роздрібнення
дуже твердих складників, таких як нп.,
Міколи не використовуй млинок для пере
мелювання цукру, оскільки це може при
Оеред початком січення м”ясо слід почис
тити від жил, оболонки та жиру, а потім
порізати на шматки розміром приблизно
‘„…‹¢‚‹­  €†Œ­
Ме перевищуйте максимального рівня
завантаженого продукту, позначеного на
Тстановіть та накрутіть підставку млинка із вузлом
Оереверніть млинок вверх дном та установіть його на
Жаблокуйте млинок, повертаючи його у напрямку
згідно з рухом годинникових стрілок аж до заблокування
(характерний звук „клік“ свідчить про те, що млинок уста
Твімкніть пристрій, повертаючи ручку регулювання
у відповідне положення. Оідберіть швидкість відпо
Пекомендується використовувати про
граму „PULSE“ або максимальну швид
Оеремелювання різних продуктів безпосе
редньо один після одного без ретельного
миття може призвести до проникання
запаху та смаку попереднього продукту,
Ме користуйтеся пристроєм із установле
ним млинком при безперервній праці довше,
ніж 30 секунд. Юкщо протягом 30 секунд не
вдалося закінчити процес перемелювання,
то вимкніть пристрій i зачекайте 5 хвилин
Оісля закінчення перемелювання установіть ручку
Жавжди безпосередньо після використання
слід помити резервуар млинка та підставку
млинка з вузлом ножів у теплій воді з дода
ванням рідини для миття посуду. Орокладку
’¶…­  ¶•­ €†Œ¶   ‚
Вимкніть пристрій і витягніть штепсельну вилку при
Гемонтуйте млинок, для цього притримайте однією
рукою підставку для насадок, а другою рукою
візьміться за млинок. Ооверніть млинок у напрямку,
протилежному до руху годинникових стрілок, аж до
відчутного опору і зніміть його з підставки для наса
Ооверніть підставку млинка з модулем ножів
напрямку, протилежному до руху годинникових
стрілок, та зніміть підставку з модулем ножів з кришки
Оомийте млинок (дивіться пункт
„Чйъжооя уб лпо
тжсгбчія рсйтуспя іи фтубопгмжопя шбщжя емя
¤§­  ‚…†Œ¶­ €†…†‚£ ¶ 
‹…‚‚£ •ª£ “­ ¶…‹­/
‚
Цищення пристрою виконуйте безпосеред
ньо після використання. Хе запобігатиме
відкладенню решток всередині глечика мік
Малийте близько 450 мл води у глечик та увімкніть
пристрій приблизно на 10 секунд, повертаючи i утри
Оотім вилийте воду із глечика, поверніть його „вверх
Т разі потреби помийте глечик, кришку, накладку
кришки, модуль ножів, резервуар млинка i підставку
млинка з модулем ножів у теплій воді з додаванням
Орокладку чаші для міксування i прокладку млинка
Юкщо Ви залишили глечик на тривалий час без
чищення і до середини глечика прикипіли шматки
зміксованих складників, то використайте нейлонову
Ме рекомендується вкладати глечик, кришку,
накладку кришки, млинок, модуль ножів, резервуар
млинка та підставку млинка з модулем ножів у посу
домийку. Агресивні засоби для чищення можуть нега
Оротріть зовнішню частину приводу м”якою вологою
Ме вкладайте привід у воду або в іншу
Гля миття приводу не використовуйте агресивні
миючі засоби у формі емульсій, молочка, пасти та ін.
Вони можуть, зокрема, усунути нанесені інформаційні
Ме слід чистити глечик та резервуар млинка шор
Оісля миття ретельно висушіть усі елементи при
±ž¼¨ŽŸ¤
Жмішувач призначений для виконання дій, пов”язаних із
приготуванням страв. Жмінне оснащення (ніж змішувача,
двохсторонній диск) дозволяє сікти, різати, перемішувати
Ніз иніщфгбшб
– служить для обробки сирого або варе
сторона для пластівців – призначена для різання на
сторона для стружки – призначена для різання/сти
’¶“¢‚‚ €†…†‚£ “‚ €†Œ¶
Оеред першим використанням пристрою із установленим
змішувачем (або після його довготривалого зберігання)
помийте елементи змішувача (проштовхувач, кришку,
резервуар, ніж i двохсторонній диск) у теплій воді з дода
ванням рідини для миття посуду, добре сполосніть та
‘„…‹¢‚‹­  €†Œ­
Тстановіть муфту на підставці для насадок так, щоб
символ
, який знаходиться на муфті, співпав із символом
на підставці для насадок, а потім заблокуйте муфту,
повертаючи іі у напрямку згідно з рухом годинникових
стрілок аж до заблокування, символ
на муфті співпаде
символом
на підставці для насадок (характерний звук
„клік“ свідчить про те, що муфта установлена правильно).
Тстановіть резервуар змішувача на підставці для
насадок так, щоб символ
, який знаходиться на резер
Оісля цього притисніть резервуар до підставки для
насадок та заблокуйте його, повертаючи у напрямку
згідно з
рухом годинникових стрілок аж до заблокування,
, який знаходиться на резервуарі, співпаде із
на підставці для насадок (характерний звук
„клік“ свідчить про те, що резервуар змішувача установ
Пучка резервуара змішувача повинна знахо
Вставте ніж змішувача у резервуар.
Тстановіть кришку змішувача так, щоб штифт на
кришці потрапив у отвір ножа, а символ
на кришці
Оритисніть кришку змішувача до манжету резервуара
та заблокуйте іі, повертаючи у напрямку згідно з рухом
годинникових стрілок до моменту, коли символ
на
Т засипну горловину змішувача вставте проштовху
Твімкніть пристрій, повертаючи ручку регулювання
Ме користуйтеся пристроєм із установ
леним змішувачем при безперервній праці
довше, ніж 30 секунд. Оісля цього часу
вимкніть пристрій та зачекайте 10 хвилин
перед повторним увімкненням, дозволяючи
Оід час праці можна додавати продукти (приправи,
складники) через засипну горловину після витягування
проштовхувача змішувача. Т засипну горловину кришки
вкладайте продукти та, якщо виникне така потреба, легко
Ме проштовхуйте продукти пальцями або
Шоб зупинити пристрій, поверніть ручку регулювання
Відкрийте змішувач способом, зворотнім до описа
Вставте двохсторонній диск у резервуар змішувача
стороною, відповідною для застосування (пластівці/
Тстановіть кришку змішувача так, щоб штифт на
кришці потрапив у отвір ножа, а символ
на кришці
Оритисніть кришку змішувача до манжету резервуара
та заблокуйте іі, повертаючи у напрямку згідно з рухом
годинникових стрілок до моменту, коли символ
на
Т засипну горловину змішувача вставте продукти,
Твімкніть пристрій, повертаючи ручку регулювання
Ме користуйтеся пристроєм із установ
леним змішувачем при безперервній праці
довше, ніж 30 секунд. Оісля цього часу
вимкніть пристрій та зачекайте 10 хвилин
перед повторним увімкненням, дозволяючи
Оід час праці можна додавати продукти через засипну
горловину після витягування проштовхувача змішу
вача. Т засипну горловину кришки вкладайте фрукти
Ме проштовхуйте продукти пальцями або
Шоб зупинити пристрій, поверніть ручку регулювання
Відкрийте змішувач способом, зворотнім до описа
¥‚“Œ¶º €‚ …€‹Œ¶º
Можем змішувача не слід роздрібнювати занадто
великі шматки. Оеред вкладанням у резервуар поді
Ори подрібненні: сира, масла, маргарину не допус
кайте, щоб пристрій занадто довго працював. Оро
дукти, що подрібнюються, можуть нагрітися та роз
Юкщо продукти приклеяться до ножа або до вну
трішніх стінок резервуара, вимкніть пристрій, зніміть
кришку та зберіть продукти з ножа і стінок резерву
Пегулярні пластівці без відходів можна отримати тоді,
коли під час наповнення засипноі горловини пристрій
вимкнений. Ж цією метою можна використати функцію
Жасипну горловину можна наповнювати продуктами
¤§­  ‚…†Œ¶­ €†…†‚£ ¶ 
‹…‚  ¶ª‹•
Цищення пристрою виконуйте безпосеред
ньо після використання. Хе запобігатиме
Йожен раз після використання ретельно помийте час
тини оснащення, які мали контакт зі продуктом, що
переробляється, у теплій воді з додаванням рідини
для миття посуду, щоб не допустити до засихання
Йорпус приводу протріть вологою ганчіркою з дода
Жабруднення у щілинах чи в кутках усувайте щіткою
Між змішувача завжди зберігайте у резервуарі змішу
©‚‚¢¶­ – »ˆ “„ €†‚ ‚ª·
…†“‚§
Йожна людина може зробити свій внесок
справу охорони природи. Хе зовсім не
складно і не потребує витрат. Гля цього
слід: здати картонну упаковку у пункт при
йому макулатури, а поліетиленові пакети
Жношений пристрій слід віддати у відповідний пункт при
йому, адже його конструктивні елементи можуть бути
Ме викидайте пристрій разом з побутовими відхо
”†…€‚†‹­ ¶  „†¶¢­
Сранспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
Оід час перевезення повинна бути усунена можли
вість переміщенння виробів всередині тарнспорного
Оід час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контей
Оід час транспортування виробів на пласких піддо
нах вимоги до транспортування повинні відповідати
ВНРС 26663, або ВНРС 19848 – в разі завстосування
Рпособи і засоби кріплення, схеми рзміщення упко
ваних виробів (кількість ярусів, рядів) у
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°Р
– +40°Р. Тмови
зберігання повинні видповідати – 1(К)
ВНРС 15150.
Тмови складування виробів зазначені у технічних
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для при
стосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційними, торговельними, естетичними та
Dear Customer,
Congratulations on your choice of our appliance and
In order to achieve the best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
Please, read these instructions carefully. Special attention
should be paid to safety information. Keep this manual so
Make sure that you understand all of the information
below.
Please read the entire user manual before using the
JUICE EXTRACTOR
Do not use a juice extractor if the �lter (strainer) is
Before starting the juice extractor check whether the
Do not remove the leftovers tank or release clamps
MIXING CUP / GRINDER
Turn the control knob to “0“ before removing the cover
from the jug and before removing the mixing cup and
grinder from the base for accessories. Wait until the
Do not use a mixing cup if an overlay of the cover is
Do not insert your hands into the jug, even when it was
taken down for cleaning, because the blades are still
Do not insert hard objects (like a spoon, scoop, spatula
etc.) into the jug when you connect the appliance to
power.
Do not wash blades immediately using your hand.
To clean the blades use a brush attached as the
Do not touch equipment in motion with your hands,
especially dangerous are double-sided disc and
blade of food processor. They are very sharp! Rough
handling can lead to injury.
Be careful when handling cutting blades, when you
Do not wash food processor blade and double-sided
disc directly using your hand, for washing use a brush
Warning!
Risk of property damage
Do not disconnect the plug from the socket by pulling
Place the motor unit near a wall socket on a �at, stable
surface so that the vent holes of the appliance are not
The appliance must be plugged only to an alternating
current socket with power corresponding to the power
Immediately stop the operation and unplug the
appliance if any liquid gets into the motor. Return
the appliance to an authorised service facility for
Never overload the appliance by processing extensive
amounts of products or pushing them too hard into the
Do not expose the appliance to temperatures
Danger! / Warning!
Risk of injury
Never operate the appliance if the power cord is
If the non-detachable cord is damaged, it should be
replaced by the producer, proper service facility or
The appliance can be repaired by quali�ed staff only.
Incorrect repair may cause serious hazard to the user.
In case of any defects, contact an authorised service
facility.
Turn off the device and unplug it before replacing any
Always unplug device before cleaning, assembling or
After use turn off the appliance. Do not disassemble
the components of juice extractor, do not remove the
cover of the jug and food processor container until the
Guide food through the feeder tube only with the
Be particularly cautions when the juice extractor is
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
Keep the appliance and the power cord away from
Do not leave unattended the apliance connected to the
power supply.
Do not immerse the motor unit in water or rinse it under
running water.
For cleaning the case do not use abrasive detergents
such as emulsions, cleaning creams, pastes, etc.They
may remove the graphic information symbols such as
Clean the metal parts (especially the �lters/strainers
with a sharp blade grinder, food processor blade and
JUICE EXTRACTOR
Unplug the juice extractor immediately if you notice
excessive vibration or rotation decrease.Clean the
Stop operation and unplug the appliance from the
outlet when the product is blocked in loading hopper or
Do not use the juice extractor without the container for
MIXING CUP / GRINDER
Do not �ll the jug above the ”900 ml’ mark - if that
happens, then its contents can raise the cover when
Do not over�ll the jug. If the liquid gets into/under
the engine system, it can be sucked into the engine,
When you mix, the jug should contain at least 300 ml
It is recommended to use the appliance with an
integrated mixing cup / grinder in continuous operation
for not more than 30 seconds.After this time, turn off
the appliance and wait 5 minutes before restarting,
allowing the engine to cool down.The mixing process
Do not operate the appliance with installed mixing cup
/ grinder when it is empty, because it may overheat the
The temperature of the ingredients used for mixing
Before starting operation, check whether inside the
the food processor container there is not a solid object
Do not stop the appliance operation by opening the
cover of the food processor or by turning the food
processor container (emergency braking).This results
Do not clean the metal parts in the dishwasher.
Aggressive cleaning agents used in such devices
cause darkening of the above mentioned parts.Wash
them by hand under running water with detergent and
Tip
Product information and tips for use
The appliance is intended for domestic use. In case
it is used for food business purposes, the warranty
Before �rst use, remove all packaging from the
appliance and wash all accessories thoroughly.
Technical data
The drive of appliance is adapted to co-operate with the juice
extractor, mixing cup (liquidizer), grinder and food processor
Technical speci�cations are given on the plate you may see
Two minutes with the juice extractor
The appliance features double electrical insulation (Class II)
ZELMER appliances satisfy the requirements of relevant
The appliance meets the requirements of the following
Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC;
The architecture of appliance
JUICE EXTRACTOR ELEMENTS
Mounting brackets (clamps)
The cover of the container with foam separator
THE BASE FOR ATTACHMENTS (ACCESSORIES)
The grinder’s base with a set of blades
MIXING CUP ELEMENTS
The set of mixing cup blades
The jug with level indicator
The gear (transmission)
The food processor container
The food processor blade
JUICE EXTRACTOR
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
Your juice extractor is designed for fast fruit and vegetable
juice centrifuging with automatic separation of pulp.
Centrifugation speed was carefully selected to ensure
excellent quality juices. Small particles of fruit (or vegetable)
contained in the extracted juice are healthy, but may affect
the clarity of juice. This is an intended effect, as keeping
the highest nutrient, health and dietetic values of your
juices is more important than their clarity. The quantity of
juice obtained with 1kg of fruit or vegetables depends on
their freshness, cleanness of the �lter and condition of the
shredding disc (e.g. for fresh carrots it is 50-60%). All parts
in contact with processed products are made of materials
Preparing for operation
Before �rst use, disassemble the appliance and
wash all parts in contact with processed fruit or
Press the locking clamps all the way down to release
Slide out the pulp container.
Remove the juice bowl with the strainer by turning the
bowl counter-clockwise so that the symbol
on the bowl is
aligned with the symbol
on the motor unit. Remove the
Wash all parts (except the motor unit) carefully in
warm water with some washing liquid. You can
also clean them in a dishwasher at max. 60°C
(except the juice bowl, strainer and motor unit).
Dry all parts thoroughly and replace once dry.
Place the juice bowl on the motor unit, aligning the
on the underside of the bowl with the symbol
Lock the juice bowl by turning it clockwise so that the
symbol on the motor unit is aligned with the
symbol on
Mount the strainer on the skimmer so that the notch on
the skimmer is aligned with the groove in the strainer.
The strainer may be mounted in one position
only.
Slide the pulp container under the lid as follows: lean the
pulp container and place it under the insert of the bowl so
that the protrusion in the pulp container is placed inside the
groove in the bowl. Then slide it in towards the motor unit.
Install the lid so that the protrusion of the lid is in the
Lift up both clamps and clamp them onto the fasteners
Press the clamps to the juice bowl (a characteristic click
Put the juice collector so that the juice spout is inside the
collector.
If you fail to assemble the locking clamps
correctly, a safety device will prevent the
Prepare washed fruit and vegetables and place
Juice extractor start up and operation
Insert the plug into the wall outlet and run the juice
extractor turning the control knob as required to speed
1 or 2 (see the table
“Recommended centrifugation
Put the fruit or vegetables into the hopper of the cover
and lightly press them with pusher.
Do not push products with your �ngers or other
Transfer the extracted juice from the container into
The jug has a lid with a froth separator to stop
If necessary (if excessive pulp deposited on the strainer
function allows to remove excessive pulp on
the strainer. Turn and hold the control knob to
to
operate the appliance at maximum speed. Release the knob
After each use
Turn the control knob to
to switch off the appliance.
Once the motor unit stops, disassemble the appliance to
Remove all pulp from the pulp container.
Do not allow the over�ow of the tank for
leftovers. When you pull it out, accumulated
surplus of leftovers may fall from the tank when
Cleaning and maintenance
Wash the appliance thoroughly after each use to prevent
Use a soft brush to remove dirt from crevices and corners
Clean the motor unit using a damp cloth with some
washing liquid. Then dry thoroughly.
If water or juice leaks into the inside of the
motor unit, abort operation immediately and
have the appliance checked at a service centre.
Wash the following elements in warm soapy water: juice
bowl, lid, pusher, jug with froth separator, pulp container.
The lid, pusher and pulp container can also be washed in
Wash the strainer only using the brush supplied with the
Never use any metal brushes for washing
Some plastic parts of the appliance may change colour
Orange stains from carrot juice can be removed by
Take care when handling transparent plastic
parts of the appliance. They are sensitive to
hitting and falling and may break easily.
Preparing healthy and delicious juice
Fruit and vegetables for juice extraction process should
be fresh and well washed. Vegetables should be cleaned
of sand and soil under running water and peeled.
Handbooks on juice preparation recommend soaking the
vegetables in water with salt and citric acid for 5 minutes.
Prepared in this way, vegetables do not darken during
processing and the juice has a natural colour.
Berry fruits should be washed directly before use, so
Your selection of fruit and vegetables depends on
the time of year, your tastes and recommended diet.
Nutritional values of fruit and vegetable juices depend on
For perfect �avour and fragrance, juices should be made
The following vegetables are best to juice: tomatoes,
carrots, celeries, beetroots, parsleys, onions, cabbages,
Vegetables like radish, chives, green parsley, dill and
After washing, apples, peaches, apricots and plums
should be blanched in boiling water on a strainer.
Make sure to remove stones from the fruit you wish to
Juicing plums, blueberries, raspberries, soft pears and
apples, or other soft fruit may be problematic, as the �esh
of these fruit turns into a spongy pulp, blocking the strainer
mesh. To process this type of fruit successfully, it is best to
add them in small quantities to other fruit or vegetables.
You can extract a small amount of grapes juice, but it is
necessary to put whole bunch to the chute after removing
Root vegetables and hard fruit should be cut into pieces
small enough to pass through the feeder tube. Cut the
apples into pieces (if not small enough to enter the
Feed the fruit or vegetables into the tube only after
The nutritional value of freshly extracted juice is comparable
to that of the fruit and vegetables before processing.
Fresh juices are especially recommended for children
and the elderly.
As vegetable juice tends to be very thick, it is
recommended to have it with a small amount of water.
not diluted, a daily portion of vegetable juice should not
It is not recommended to mix fruit and vegetables, except
for vegetable-apple combinations. Melon juice should not
The following spices can be added to vegetable juices to
improve their �avour: pepper, dill, cumin, nutmeg, thyme
and marjoram. Fruit beverages can be made with added:
vanilla, cinnamon and clove. It is recommended to
crush the spices thoroughly before use to enjoy their full
fragrance. Spices should be used in small quantities to
maintain the natural fragrance and �avour of your juices.
Due to low caloric content, fruit and vegetable juices are
Fruit and vegetable juices are best served at room
Fresh juices for your health
Carrot juice stimulates the metabolism, as it is
rich in vitamins and minerals necessary to
maintain the proper function of the body.
Obtained from the carotene, Vitamin A bene�ts
your eyesight, while other components of the
carrot juice reduce harmful effects of nicotine and
restore your skin’s natural and healthy colour. Small children
are recommended to drink half a glass of carrot juice and half
a glass of milk daily whereas elderly people can boost their
Tomato juice
Ripe and fresh tomatoes give excellent
quality juice which can be mixed with virtually
Tomato juice is a rich source of vitamin A and C. Two glasses
of tomato juice contain your daily requirements of C vitamin.
Beetroot juice and orange juice make
delicious combination. However, make sure
to consult your doctor before drinking pure
Cabbage juice is recommended for treatment
of gastric ulcers. Always ask your doctor �rst
before consumption. Best combined with
carrot juice – makes an excellent choice
Spinach juice stimulates production of
red blood cells in the body. It has a very
intensive taste, so it is best combined
with carrot juice. Mix equal volumes of
spinach juice, carrot juice and celery
Celery leaves have bitter taste, so remove
them �rst before processing the root in your
juice extractor. Celery juice is very tasty and
goes well with other vegetable juices. It
be consumed in smaller quantities than the
carrot juice. Enhance the taste by adding
Due to its natural bland taste, cucumber juice
is best combined with apple, carrot or celery
juice. Cucumber juice is used for skin care
and is known to support kidney �ltration
process. It
is also recommended for
Made from fresh and ripe apples, apple juice
has pleasant fragrance and �avour. It is a rich
source of vitamin A and B and valuable
minerals. Apple juice has been shown to
improve digestion owing to the high content of
pectin. Fresh apple juice is also recommended for people
with gout and rheumatism. In general, apple juice provides
Blackberry juice with a dash of sugar and
mineral water is a great refreshing beverage.
Due to high concentration of vitamins and
minerals blackberry juice boosts the vital
Rich in various nutrients, elderberry juice
promotes perspiration and is therefore
recommended in the treatment of cold. When
Black currant juice has speci�c fragrance, high
acidity and distinct sourness. Due to its chemical
composition and high vitamin content black
currant juice is one of the most recommended
juices. It should be mixed with other low-acidity
juices or with water, honey and sugar.
Special health recipes
“Timeless regulator”
Recommended speeds
Fruit/Vegetables
Tomatoes
Troubleshooting
SOLUTION – WHAT TO DO
Switch off and unplug the appliance. Lock the locking
clamps correctly on the lid (see
“ASSEMBLYING”
). Switch
Switch off and unplug the appliance. Allow the appliance to
The appliance is new.
The appliance may produce a speci�c smell when
switched on and used for the �rst time. This however is
not dangerous in any way and does not indicate that the
appliance is damaged. The smell should wear off after you
Compare the extracting performance and times with the
Check if the voltage stated on the rating plate corresponds
Switch off and unplug the appliance. Return the appliance
Preparing the appliance for operation
Set the drive unit on a dry, stable and leveled surface
Route the power cord so that it is not hanging
down from the table or counter and could not
Put the base for accessories on the drive unit, so that the
you may see on the side of the base is aligned
Lock the base for accessories by turning it clockwise
to clockwise, so the sign
you may see on the drive
unit coincides with the symbol
on the basis of (the
characteristic “click“ indicates that the base is properly
Before plugging in the appliance, make sure
Mixing cup is designed for chopping and mixing all kinds
of products.It can be used to prepare soups, sauces and
smoothies, you can also mix vegetables, fruits and meat, and
Preparing the appliance for operation
Before the �rst use of a mounted mixing cup / liquidizer (or
after its storage for a longer period of time), clean the jug,
Keep your hands away from blades - they are
Maintenance and operation
Mount the mixing cup on the base for accessories, so that
Lock the jug by turning it clockwise until it locks (the
characteristic “click“ indicates that the jug is correctly
The jug handle should be placed on the right
Put the ingredients into the jug. Do not �ll beyond the
”900 ml’ mark you may see on the jug.
You can load the ingredients into the jug of
blender in any way, but you have to know that
better results are obtained by adding the hard
Put the cover on the jug so that the side of cover on
which the strainers of the cover are not placed, is located at
the spout of the jug. The cover installed in this way prevents
The cover of jug can be installed in three
positions, but only one position of the cover is
used in the process of mixing. The remaining
two positions are used when transferring the
Insert the cover’s cap into the hole in the cover so that
the noses on the overlay are placed in the notches of the
cover. Lock the cap by turning it clockwise to clockwise until
Do not operate the appliance with installed mixing
cup (liquidizer) without overlay of the cover,
especially if you mix the solid components. They
Turn on the mixing by turning the control knob to the
If you mix at speed #2, you may achieve better
SOLUTION – WHAT TO DO
The appliance cannot be used with fruit or vegetables that
Switch off and unplug the appliance. Wait until the
appliance stops. Clean the feeding tube, strainer, lid and
pulp container.
the strainer / The appliance
correctly.
Switch off and unplug the appliance. Check if the strainer
sits correctly on the skimmer. Check if the strainer is not
damaged. If the strained is damaged, you must repair the
Do not use the appliance with installed mixing
cup (liquidizer) in continuous operation for
more than 30 seconds. After this time, turn it off
and wait 5 minutes before restarting, allowing
During mixing, you can add products (spices or
To stop the appliance, turn the speed control knob to
If the consistency of mixed products does not
meet your expectations, turn the control knob
to “PULSE“ and hold it in this position for
several seconds; the appliance will start its
operation at maximum speed. When the knob
Device with installed mixing cup (liquidizer) can also be used
to crush ice cubes, you get small pieces of ice about the
Before using the mixing cup to crush ice
cubes, make sure it is clean. Otherwise, wash
it thoroughly with clean water. Any detergent
residue can affect the taste of crushed ice and
cause loss of taste of the drink, to which it will
Put into a jug no more than 15 ice cubes (about the size
of not more than 2 cm).In addition to ice cubes pour
approximately 15 ml (1 tsp) fresh cold water more. Put the
jug cover along with the overlay, then turn the control knob
to position
. The appliance starts its operation, and you
have to crush ice every 3 seconds, repeat it the action until
the ice is completely crushed. If the consistency of ice does
not correspond to your expectations (i.e. you want to get
the consistency of snow), turn the control knob to
and hold it in this position for several seconds, the appliance
will start operation at maximum speed. When the knob is
Do not crush ice cubes without adding water to
After working with the mixing cup (liquidizer)
Turn the appliance off and remove the connection plug
Remove the mixing cup, to do this hold the base for
accessories with one hand, and using other hand grab
Turn the jug in a counter-clockwise direction until it
reaches the end stop and remove the jug from the base
The jug cover can be installed in three
positions, but only one position of the cover is
used in the process of mixing. The other two
positions (wide strainer, narrow strainer) are
used when transferring the mixed contents of
Wash your mixing cup (see section
“Cleaning and
maintenance of appliance with installed mixing cup
REMOVAL OF CUTTING SET
Turn the cover counter-clockwise until it reaches the end
Clean the jug (see section
“Cleaning and maintenance
of appliance with installed mixing cup (liquidizer) /
). Turn the jug upside down and place it on a �at
Hold the jug with one hand and the other hand use to
Blades used in appliance are sharp. Handle with
INSTALLATION OF CUTTING SET
Insert the gasket into the pit in the blade set.
Remove the cover from a jug of the blender. Turn the jug
Put the blade set into the hole in the bottom of the jug.
Hold the jug with one hand while the other one use to
CHARACTERISTICS OF THE APPLIANCE
Grinder is designed for crushing and grinding components,
such as pepper, coffee beans, rice, wheat, sesame seeds,
Grinder is not suitable for grinding very hard
Never use a grinder to grind the sugar, as this
Before proceeding to chop, peel the meat from
the veins, mucous and fat and then cut into
Maintenance and operation
Put the ingredients into a container of grinder.
Do not exceed the maximum level of content,
as it is marked on the grinder container.
Put and tighten the basis of grinder with a set of blades
grinder on the thread of the container of grinder.
Turn the grinder upside down and place it on the base for
Block the grinder by turning it clockwise until it locks (the
characteristic “click“ indicates that the grinder is correctly
Run the appliance by turning the control knob to the
desired position. Adjust the speed according to mixed
We recommend using the “PULSE“ program,
Grinding of different products that are grouped
together without a thorough washing may
result in penetration of smell and taste of the
Do not use the appliance with installed grinder
in continuous operation for more than 30
seconds. If within 30 seconds failed to complete
the process of grinding, turn off the appliance
After the grinding set the control knob to
Always immediately after use wash the
container of grinder and grinder base with
set of blades with hot water plus dishwashing
liquid. Wipe the grinder seal with a damp cloth.
After working with grinder
Turn the appliance off and remove the plug from the wall
Remove the grinder, to his end hold the base for
accessories with one hand and use other hand to catch
the grinder. Turn the grinder counter-clockwise until it
reaches the end stop and take it off from the base for
Turn the grinder upside down (the base to the top).
Turn the grinder base with a set of blades in a counter-
clockwise direction and remove the base with the set of
blades from the grinder’s cover.
Clean the grinder (see section
“Cleaning and
maintenance of appliance with installed mixing cup
Cleaning and maintenance of appliance with
installed mixing cup (liquidizer) / grinder
Cleaning the appliance must be followed
immediately after use. This will prevent
leftovers build-up inside jug of the blender.
Pour about 450 ml of water into the jug and run the
appliance for about 10 seconds by turning and holding
Then pour out the water from the jug, turn it upside down
and dry.
If necessary, wash the jug, the cover and cover cap,
set of blades, grinder container and grinder base with
Wipe the gasket seal of mixing cup and grinder seal with
Then rinse it in clean running water and dry.
If you left the jug for a long time without cleaning and the
pieces of mixed ingredients stuck to the inside of the jug,
We do not recommend putting the jug, the cover and
cover cap, the grinder, the set of blades, grinder container
and grinder base with a set of blades into a
dishwasher.
Aggressive cleaning agents may adversely affect the
Do not put the drive unit into water or other
To clean the drive unit do not use aggressive and abrasive
detergents such as emulsions, cleaning creams, pastes,
etc. They may remove the graphic symbols.
Do not clean the jug and grinder container with abrasive
CHARACTERISTICS OF THE APPLIANCE
Blender is designed to perform operations to prepare meals.
Interchangeable equipment (a blade of food processor,
double-sided disc) allows for chopping, cutting, mixing dough
APPLICATION OF ACCESSORIES
Food processor blade
– is used for the processing of raw
or cooked meat. You can also use it to mix the dough (cake
A side applicable to making the slices - can be used to
A side for making the chips - can be used for cutting /
Preparing the appliance for operation
Before the �rst use of installed blender (or after storage for
a longer period of time), clean the food processor elements
(the pusher, the cover, the container, the blade and double-
sided disc) with hot water plus dishwashing detergent, rinse
Maintenance and operation
Install the gear on the base for accessories, so that the
on the gear is aligned with the symbol
on
the base for accessories, and then lock the gear by turning
it clockwise to clockwise until it blocks; the symbol
on the gear is aligned with the symbol
on the base for
accessories (the characteristic “click“ indicates that the gear
Fit the food processor container on the base for
accessories, so that the symbol
on the container is
aligned with the symbol
on the base for accessories.
Then press the container to the base for the accessories and
lock it by turning clockwise until the lock; the symbol
on
the container is aligned with the symbol
on the base for
accessories (the characteristic “click“ indicates that the food
The food processor container holder should be
Insert the food processor blade into container.
Place the food in the container.
Place the food processor cover so that the pin on the
cover hit the hole in the blade and the symbol
on the
cover is aligned with the symbol
on the container of
food processor.
Tighten the food processor cover to the container’s
�ange and lock it by turning clockwise until the symbol
on
on the container.
Insert the food processor pusher to the hopper of food
processor.
Turn on the appliance by turning the control knob to the
Do not use appliance with installed food
processor in continuous operation for more
than 30 seconds. After this time, turn it off and
wait 10 minutes before restarting, allowing the
While running the appliance you can add products
(spices, ingredients etc.) through the hopper after removing
the food processor pusher. Put the products into hopper of
the cover and if there is a need - gently press them with
pusher.
Do not push products with your �ngers or other
To stop the appliance, turn the speed control knob to
Open the food processor (blender) in a manner opposite
Insert the double-sided disc to the food processor
Place the food processor cover so that the pin on the
cover hit the hole in the blade and the symbol
on the
cover is aligned with the symbol
on the container of
food processor.
Tighten the food processor cover to container �ange and
lock it by turning clockwise until the symbol
on the cover
on the container.
Insert the products into food processor hopper and -
possible - insert the food processor pusher.
Turn on the appliance by turning the control knob to the
Do not use the appliance with installed food
processor in continuous operation for more
than 30 seconds. After this time, turn it off and
wait 10 minutes before restarting, allowing the
During operation, add the products through the hopper
after removing the food processor pusher. Put the fruit or
vegetables into the hopper of the cover and lightly press
them with pusher.
Do not push products with your �ngers or other
To stop the appliance, turn the speed control knob to
Open the food processor (blender) in a manner opposite
Operational guidelines
Do not crush too large pieces with the food processor
blade. Before loading the container mill (crush) large
products in order to obtain chunks of approximately
When grinding cheese, butter or margarine do not allow
for too long operation. Processed food may become hot
If the product stick to the blade or to the inner walls of the
container, turn off the appliance, remove the cover and
Double-sided disc – a side applicable to making
You can get regular slices without a scrap when the
appliance is disabled during �lling the hopper. You can
Double-sided disc – a side applicable to making
You can �ll the hopper with products while the appliance
Care and cleaning of appliance with installed
food processor (blender)
Clean the appliance immediately after use. This
will prevent leftovers build-up inside the food
processor.
After each use, carefully wash the equipment parts being
in contact with the processed product with warm water
Wipe the drive housing with a damp cloth with dish
Remove the dirt in crevices or corners with bottle-
Always store food processor blade in food processor
container.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
In order to do it: put the cardboard packing
into recycling paper container; put the
polyethylene (PE) bags into container for
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
Notes

Приложенные файлы

  • pdf 8562445
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий